close
okt 19, 2018
okt 19, 2018

Guide till spelarroller i CS:GO

Spelarroller i CS:GO: Grunderna

Vilka är de olika spelarrollerna CS:GO?

Övriga roller som förekommer ibland

CS:GO-rollernas förhållande till T och CT

Guide till spelarroller i CS:GO

Att lära sig de olika rollerna i CS:GO kan vara lite knepigt – alla har sina egna unika aspekter och egenheter. Under årens lopp har den tävlingsinriktade CS:GO-communityn mejslat fram flera distinkta spelarroller. Här går vi igenom dem på ett pedagogiskt sätt.

Spelarroller i CS:GO: Grunderna

Content-new-in-article-know-your-roles.png

CS:GO-roller är olika spelstilar som spelare kan använda sig av under en match. Det finns många olika roller att välja bland, men vi kommer framför allt att gå igenom de vanligaste.

Tät kommunikation inom laget krävs oavsett vilken roll som innehas. Beroende på lag och karta kan flera medspelare ha samma roll, till exempel två AWP:are eller två fraggers.

Du behöver naturligtvis inte hålla dig till dessa roller om du inte vill. Rollerna som vi går igenom här används på den allra högsta nivån, men det hindrar ju inte dig och dina kompisar från att till exempel spela med fem AWP:are i samma lag.

Vilka är de olika spelarrollerna CS:GO?

Fragger

En fragger (ibland kallad entry fragger) är vanligtvis först in i eldstrider. Fraggers är inte rädda för att rusa in i farliga situationer – de tar stora risker som potentiellt kan ge stor avkastning.

Men de hamnar sällan överst på resultattavlan. Istället hjälper de sitt lag att nå sitt övergripande mål genom att agera spjutspets åt sina medspelare. För att uppfylla sitt syfte behöver fraggern ofta bara få in en kill eller såra en fiende kraftigt så att en medspelare enkelt kan avsluta jobbet.

Support

Supportspelaren är oftast den som bär på flashbangs, molotovs, granater och så vidare. Du kanske förknippar den typen av utrustning med många olika roller, men eftersom det finns sju kartor där varenda möjlig granatposition måste memoreras perfekt är det praktiskt att ha en lagmedlem med särskilt ansvar för den biten.

En supportspelare känner till alla fördelaktiga positioner på varje karta och strävar ständigt efter att sätta käppar i hjulen för motståndarlaget. Normalt sett får de information om motståndarlaget av spelledaren. Ibland kan spelledaren också träda in som supportspelare.

Spelledare (IGL)

Spelledare ansvarar för lagets övergripande strategi i varje match. Under matchens lopp brukar spelledaren diktera strategin för varje runda, berätta vilka målsättningar som laget bör rikta in sig på och vilka platser som bör intas. 

Spelledare brukar heller inte hamna särskilt högt på resultattavlan eftersom deras roll är mer av strategisk, samordnande karaktär.

AWP:are

Prickskyttegeväret AWP (Arctic Warfare Police) är kraftfullt men samtidigt riskabelt på grund sin höga kostnad. Om man dör med AWP riskerar man att det andra laget plockar upp vapnet gratis.

AWP-rollen är ofta i hög grad beroende av spelledaren. Till exempel kan spelledaren instruera AWP:aren att förflytta sig till en viss plats, stanna kvar på en strategisk position och täcka upp lagets flank eller belägra en bombplats från långt avstånd.

Lurker

En lurker är en tålmodig spelare som använder den fysiska omgivningen till sin fördel. Med långsamma rörelser och snabb kommunikation rapporterar lurkern ofta var fiendens positioner är.

Lurkern tar ofta en annan väg än resten av laget och dyker upp vid bombplatsen sist av alla efter en lång och snirklig omväg.

Övriga roller som förekommer ibland

Tränare

Tränaren syns ofta vankandes av och an bakom sina spelares ryggar med att anteckningsblock i handen. 

Tränaren är i sitt esse före och efter match samt under taktiska time-outs. Tränaren står för lagets research, fattar viktiga beslut och kan vid behov peppa sina spelare och få dem att behålla fokus.

Playmaker ("secondary entry fragger")

Playmakern är vanligtvis den som rycker fram på kartan strax bakom fraggern. Playmakern har samma roll som fraggern, förutom att playmakern ligger steget bakom och får lite mer tid på sig att reagera. Om fraggern dödas är det oftast playmakern som kontrar med att döda motståndaren som dödade fraggern. De är också bra på situationer där oddsen talar emot dem och kan ofta åstadkomma oväntade framgångar.

Sekundär AWP:are

Att ha fler än en AWP:are i laget är ovanligt och förekommer bara på kartor som lämpar sig väl för det. En sekundär AWP:are har samma roll som en vanlig AWP:are. Dessutom kan de flesta andra roller ha god nytta av att plocka upp en AWP. Ett sekundärt AWP-vapen köps oftast inte utan plockas istället upp från det andra laget. Det beror till stor del på vapnets höga kostnad.

En AWP kan döda med ett enda skott, och med två AWP kan ett lag ibland vinna snabbt eller få ett taktiskt övertag. Å andra sidan är det riskabelt eftersom en förlust leder till att fiendelaget får två vapen värda 4 750 $ styck.

CS:GO-rollernas förhållande till T och CT

Rollerna varierar beroende på om du spelar som terrorist (T) eller antiterrorist (CT). Varje lag delar upp rollerna mellan sig, och de flesta spelare har en viss favoritroll.

Exempelvis gynnas en lurker ofta av att spela som terrorist, eftersom man då har större möjligheter att ströva omkring på kartan och ta CT-spelare på sängen. CT-spelare å sin sida håller sig ofta nära bombplatserna och är inte lika rörliga. 

Även om CT-lag inte har någon dedikerad lurker brukar de ha två spelare med specifika roller eller funktioner.

Som motpart till lurker har CT roterande spelare som vanligtvis rör sig kontinuerligt mellan vissa punkter på kartan för att snabbt kunna reagera på olika situationer som kan uppstå. De ger också understöd till sina lagmedlemmar när eldstrider bryter ut och kan flankera fiendelaget när tillfälle ges.

Den andra rollen är den defensiva, statiska spelaren. I huvudsak ser denna spelare till att försvara bombplatserna och mota tillbaka fiendelaget så länge som möjligt tills medspelarna dyker upp.

En defensiv spelares roll kan skifta beroende på vilket lag som kontrollerar den mest omstridda bombplatsen. De har en uppoffrande spelstil och dör ofta snabbt, men i gengäld kan de ge viktig information till sina medspelare om hur motståndarna har tagit sig in (eller håller på att ta sig in) på bombplatsen. Ibland kan de till och med få in en eller flera kills på motståndarlaget.

eSport
På vår eSport-blogg hittar du fler artiklar
  • Taggar

Om skribenten

Stuart Bridges

Stuart has been actively involved in competitive gaming and the evolution of esports for the last 10 years. Along the way, he’s had the opportunity to work on many different projects, such as organising online tournaments and offline events. He now shares his expert insight by writing articles for Pinnacle.

Visa mer Visa mindre