Insatsregler

Allmänna regler

 1. Alla datum och tidpunkter anges enbart i informationssyfte. Pinnacle kan inte garantera att de är korrekta. Ett felaktigt angett datum och/eller tidpunkt är inte skäl nog att annullera några spel.
 2. Om en match/tävling påbörjas men inte slutförs inom 30 timmar efter utsatt starttid kommer alla spel på den matchen/tävlingen att annulleras. Undantag från denna regel är:
  1. Perioder som spelats klart.
  2. Matcher/tävlingar som normalt kan ta längre än 30 timmar, till exempel golfturneringar.
  3. Sportspecifika undantag som anges i reglerna för varje enskild sport.
  4. Spel på vilket lag som gör mål/tar poäng först gäller så snart något lag gör mål/tar poäng, oavsett om matchen/tävlingen sedan slutförs eller inte.
 3. Om en match/tävling inte påbörjas inom 12 timmar efter utsatt starttid annulleras alla spel på den matchen/tävlingen.
 4. Slutresultatet i en match/tävling fastställs av det ansvariga organet på samma datum som matchen/tävlingen slutförs. Pinnacle tar inte hänsyn till beslut som upphävs eller bestrids. Spel på en match/tävling som avbryts efter tävlingsstarten kommer att rättas enligt de regler som anges för den sporten. Allmän regel nummer 2 gäller om inget annat anges i sportens regler.
 5. Om inget annat anges i den aktuella sportens regler annulleras alla spel på en match/tävling om spelplatsen ändras.
 6. Spel på en särskild period tar bara hänsyn till mål/poäng som görs i den perioden och påverkas inte av vad som händer i föregående eller efterföljande perioder. Om en match/tävling av någon anledning inte slutförs inom tidsramen som anges i våra regler annulleras spel på hela matchen/tävlingen. Spel på alla perioder som slutförts kommer att gälla.
 7. Om odds för oavgjort erbjuds på en moneyline-marknad, och matchen sedan slutar oavgjort, förlorar spel på något av lagen. Om odds för oavgjort inte erbjuds så annulleras spel på något av lagen.
 8. Spel på varje match/tävling som anses fullbordad utan att ha spelats (till exempel på grund av walkover) kommer att annulleras, oavsett vilket slutresultat som det ansvariga organet tillskriver matchen/tävlingen.
 9. Om en marknad innehåller exakt en eller två namngivna spelare/utövare måste alla listade spelare/utövare delta i matchen/tävlingen för att spelet ska gälla.
 10. Felstavningar, skrivfel, lag som byter namn och felaktiga ligor är inte skäl nog att annullera några spel, förutsatt att den avsedda matchen/tävlingen tydligt framgår av sammanhanget.
 11. Om en match/tävling erbjuds med ett felaktigt antal omgångar, ronder eller perioder, eller med en icke-standardmässig matchtid/tävlingstid utan att det anges, annulleras alla spel.
 12. Alla spel på en marknad för sammanlagda mål för hemma-/bortalag i en liga på en viss dag (eller en viss vecka när det gäller amerikansk fotboll) annulleras om inte alla matcher/tävlingar under den dagen/veckan fullbordas.
 13. Flervägsspel betraktas som ”ALL-IN”. Med andra ord gäller de såvida inte marknaden har ett villkor som anger att spel bara gäller om en viss deltagare startar. Om ett sådant villkor finns kommer alla spel på alla spelare/utövare att annulleras om den angivna spelaren/utövaren inte startar i matchen/tävlingen i fråga.
 14. Alla vinnande spel på flervägsmarknader betalas ut till fullständiga odds, oavsett antalet vinnare.
 15. Om en marknad innehåller spelalternativet ”Resten” måste namngivna lag eller spelare/utövare besegra alla övriga spelare/utövare för att spel på den spelaren/utövaren ska ge vinst. Om en listad spelare/utövare kommer på delad förstaplats kommer spel på spelarna/utövarna som kom på delad förstaplats att annulleras medan alla övriga spel förlorar.
 16. Alla rättade marknader betraktas som slutgiltiga efter 72 timmar. Efter den tidsperioden kommer inga frågor att behandlas. Inom 72 timmar efter att marknaderna har rättats kommer Pinnacle endast att återställa eller korrigera resultat på grund av den mänskliga faktorn, systemfel eller misstag som begåtts av den angivna källan till resultatet.
 17. Pinnacle förbehåller sig rätten att när som helst annullera ett spel om Pinnacle bedömer att spelet har placerats i syfte att fuska.
 18. Alla spel godkänns eller avvisas helt efter Pinnacles eget gottfinnande. Spel på liveodds kan fördröjas en kort stund innan de godkänns och/eller behandlas som pågående under farliga situationer efter Pinnacles eget gottfinnande.
 19. Om ett odds eller en marknadsgräns är uppenbart felaktig kan spel på den marknaden komma att annulleras. Om ett spel av någon anledning godkänns efter att en match/tävling börjat (detta gäller inte tydligt angivna liveodds) kommer spel att gälla såvida inte en klar fördel har uppstått. Pinnacle förbehåller sig rätten att annullera spelet om Pinnacle gör bedömningen att en fördel har uppstått.
 20. Största möjliga sammanlagda vinst för multispel (kombospel) per kalenderdag är 250 000 $.
 21. Om några regler motsäger varandra har marknadsregler företräde framför sportregler, och sportregler har företräde framför allmänna regler.

Amerikansk fotboll

 1. Om en match avbryts efter mindre än 55 minuters speltid och inte slutförs inom tolv timmar annulleras alla spel på den innevarande perioden medan spel på redan slutförda perioder gäller. Om en match avbryts efter 55 minuters spel och inte återupptas inom tolv timmar gäller alla spel. Ställningen när matchen avbröts betraktas som slutresultat. Detta gäller oavsett om matchen slutförs vid ett senare tillfälle eller inte.
 2. Om en match inte startar inom 12 timmar efter sin utsatta starttid kommer alla spel att annulleras.
 3. Spel på matchen och perioderna i andra halvlek inkluderar poäng på övertid.

Marknadsregler för amerikansk fotboll

 1. Lag som tar nästa poäng: Extrapoäng (inklusive tvåpoängare) räknas inte som poäng. Poängen efter ett försök (try) räknas som en del av en poänggivande touchdown.
 2. Passningsstatistik: Spel annulleras om en namngiven quarterback inte utför minst en passning.
 3. Rushing-statistik – över/under: Om den namngivna spelaren spelar men inte försöker sig på någon rushing räknas spelarens totala samt första försök till rushing-yardage som noll.
 4. Receiving-statistik – över/under: Om en namngiven receiver spelar men aldrig fångar bollen räknas receiverns totala samt första försök till receiving-yardage som noll.
 5. Poängtidpunkt: Sekunder som visas på marknaden är inkluderande vilket innebär att händelser som inträffar under den matchsekunden räknas.
 6. Första försök (down): Första försök som tas hem genom utdömda straff eller bollinnehavsskifte räknas inte.
 7. Obesvarade poäng: Extrapoäng (inklusive tvåpoängare) räknas som en del av en touchdown och anses inte utgöra flera tagna poäng i följd. På dessa marknader räknas heller inga returer av motståndet vid försök på extrapoäng (inklusive tvåpoängare).
 8. Längsta touchdown: Om ingen touchdown sker annulleras dessa marknader.
 9. Ett lags quarterbackstatistik: Endast statistik för spelare som listats som quarterbacks på laguppställningen räknas. Om till exempel en runningback gör en touchdownpassning räknas det inte i statistiken för det lagets quarterbackar.
 10. Speciallag och defensiva touchdowns: De enda touchdowns som betraktas som touchdowns från speciallag är de som görs i spel (plays) där bollen faktiskt sparkas eller puntas (detta inkluderar avsparksreturer, punt-returer, returer av en fumbled avsparksretur, returer av en fumbled punt-retur, blockerade field goal-returer eller blockerade punt-returer). Ett falskt field goal eller en falsk punt som resulterar i en touchdown för det lag som snappat åt sig bollen betraktas som en offensiv touchdown.
 11. Vem som gör en touchdown: En passning till en touchdown räknas inte som att göra en touchdown. Endast den spelare som har bollen i målområdet anses ha gjort en touchdown.
 12. Straff för passningsinterference: Både offensiv och defensiv passningsinterference räknas, men straffet anses bara giltigt om det accepteras och träder i kraft. Om straffet avslås eller om andra regelbrott ägt rum som förklarar interferencestraffet ogiltigt kommer vinnaren att fastställas vid nästa interferencestraff.
 13. Straff för holding: Både offensiv och defensiv holding räknas, men straffet anses bara giltigt om det accepteras och träder i kraft. Om straffet avslås eller om andra regelbrott ägt rum som förklarar holdingstraffet ogiltigt kommer vinnaren att fastställas vid nästa holdingstraff.
 14. Längsta avsparksretur: Spel annulleras om inte lagen har minst en avsparksretur vardera.
 15. Längsta puntretur: Spel annulleras om inte lagen har minst en puntretur vardera.
 16. Hur många olika spelare som tar poäng: Alla poänggivande händelser räknas förutom safeties.
 17. Första touchdownpassningens längd – över/under: Spel annulleras om den namngivna quarterbacken inte genomför minst en touchdownpassning.
 18. Långtidsspel på AFC/NFC-vinnare: Vinnaren av varje conference är det lag som når Super Bowl.
 19. Vinster i grundserien: En match där ett av lagen ger upp räknas som en förlust för laget som ger upp och som en vinst för det andra laget. Spel gäller bara på lag med 17 resultat (vinster, förluster eller oavgjorda).
 20. Vinster under NCAA-säsongen: Bowl-matcher och Conference Championship-matcher tas inte med i beräkningen av ett lags totala säsongsvinster i grundserien. Spel gäller bara om lagen spelar alla inplanerade matcher i grundserien.
 21. Långtidsspel på NCAA-conferencemästerskap: Om conferencen har en officiell mästerskapsmatch kommer vinnaren av den matchen att betraktas som vinnare av conferencen. När det gäller odds på divisioner inom en conference anses det lag som deltar i conference-mästerskapsmatchen ha vunnit den divisionen.
 22. Veckovisa NFL-marknader: Om en match under den angivna veckan ställs in eller skjuts upp och inte färdigspelas inom 96 timmar efter utsatt starttid kommer alla veckomarknader att annulleras oavsett slutresultatet i en viss match.
 23. Vinnare av Heisman Trophy – ja/nej: Spel som placeras innan den första inplanerade matchen för laget som spelaren tillhör kommer att annulleras om spelaren inte deltar i den matchen.
 24. Lika efter första poäng: ”Ja” vinner om det står lika i matchen någon gång efter den första poängen. Det gäller även efter en touchdown men före extrapoäng inklusive tvåpoängare.
 25. Dueller för avsparks-/puntretur: Spel gäller endast om de båda angivna spelarna gör minst en spark-/puntretur.
 26. Marknader för sista poäng: Endast touchdowns, field goals och safeties räknas. Extrapoäng (inklusive tvåpoängare) efter touchdown räknas inte.
 27. Puntmarknader: En blockerad punt räknas som en punt på lagpuntmarknader men inte på marknader för en spelares totala antal punts.
 28. Puntermarknader: Spel på alla marknader med en särskilt namngiven punter (förutom ”Totalt antal punts av en punter – över/under”) gäller bara om den puntern gör minst en punt.
 29. Längsta field goal: Spel annulleras om inga lyckade field goals görs.

Australisk fotboll

 1. Alla matcher i australisk fotboll måste spelas i minst 80 minuter för att vara giltiga. Detta gäller dock inte matcher som man på förhand har bestämt ska spelas kortare tid.

Badminton

 1. Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras kommer spel på matchens moneyline-marknad att gälla så länge ett set har spelats färdigt. I annat fall kommer spelen att annulleras. Spel på andra marknader kommer att annulleras såvida inte perioden spelades färdigt innan spelaren drog sig ur eller diskvalificerades.

Bandy

 1. Om inget annat anges avser alla marknader för matchperioder endast ordinarie speltid och inte övertid.
 2. Om formatet för en match ändras från två halvlekar om 45 minuter till tre perioder om 30 minuter kommer spel på matchperioden att gälla, medan spel på alla andra perioder kommer att annulleras.

Baseboll

 1. En kastare anses ha startat matchen så snart kastaren genomfört sitt första kast för sitt lag. En icke-kastare anses ha startat matchen så snart spelaren klivit fram på plattan för första gången.
 2. Om en marknad innehåller exakt en eller två namngivna spelare måste alla listade spelare starta i matchen för att spelet ska gälla. Ett undantag från denna regel är marknader för en spelares räddningsstatistik. Dessa marknader gäller oavsett om spelaren deltar i matchen eller inte.
 3. Spel på moneyline-marknader för matchperioder som placeras innan matchen startar kommer att gälla så länge minst 5 inningar (eller 4,5 inningar om hemmalaget leder) har slutförts. Om en match avbryts innan 9 inningar (eller 8,5 inningar om hemmalaget vinner) slutförts kommer ställningen vid den senast slutförda inningen att ses som slutresultatet. Alla marknader för matchperioder förutom moneyline gäller först när 9 inningar (eller 8,5 om hemmalaget vinner) har slutförts. Slutförda perioder kommer att gälla även om matchen inte spelas färdigt.
 4. Alla liveodds-marknader för matchperioder gäller bara om matchen slutförts med 9 inningar (eller 8,5 om hemmalaget vinner). Slutförda perioder kommer att gälla även om matchen inte spelas färdigt.
 5. I matcher där en ”mercy rule” uttrycklingen ingår i reglerna anses alla perioder ha spelats klart när en mercy rule åberopas.
 6. Spel på den första halvan av basebollmatcher baseras på ställningen efter fem slutförda inningar. Spel innan matchstart på moneyline- och handikappmarknader för den första halvan av matchen gäller så snart fem inningar spelats, eller 4,5 inningar om matchen blåses av efter 4,5 inningar och hemmalaget förklaras som vinnare. Alla övriga marknader för den första halvan av matchen (inklusive liveodds på moneyline- och handikappmarknaderna för den första halvan av matchen) gäller endast om minst fem inningar spelats.
 7. Om en MLB-match avbryts för att återupptas mer än tolv timmar efter det första kastet annulleras alla spel på matchperiodmarknaderna som placerats före matchstart, men spel på slutförda perioder gäller. Undantag gäller för:
  1. MLB-slutspelsmatcher och MLB-kvalmatcher. Här gäller alla spel oavsett när matchen spelas färdigt.
  2. Moneyline-spel på matchperioder kommer att gälla baserat på ställningen efter den sista slutförda inningen så länge minst 5 inningar (eller 4,5 inningar om hemmalaget leder) har slutförts.
  3. Marknader för spelarstatistik gäller om matchen spelas klart samma dag som det första kastet skedde eller dagen därpå.
  4. När matcher i grundserien avbryts efter att nio inningar spelats klart gäller alla marknader förutom marknader för spelarstatistik, och de rättas enligt resultatet i slutet av den sista slutförda inningen.
 8. Om en MLB-match avbryts för att återupptas mer än 30 timmar efter det första kastet annulleras alla livespel på matchperiodmarknaderna, men spel på slutförda perioder gäller. Om en match avbryts och återupptas inom 30 timmar efter det första kastet kommer alla livespel att gälla när deras respektive perioder slutförts. Livespel på MLB-slutspelsmatcher och MLB-kvalmatcher gäller oavsett när matchen spelas färdigt.
 9. När ”hemmalaget” inte spelar på sin hemmaarena betraktas det lag vars startkastare genomför matchens första kast vara hemmalag.
 10. Regler för double header med sju inningar:
  1. Spel på moneyline-marknader för matchperioder som placeras innan matchen startar kommer att gälla så länge minst 5 inningar (eller 4,5 inningar om hemmalaget leder) har slutförts. Alla marknader för matchperioder förutom moneyline gäller först när 7 inningar (eller 6,5 om hemmalaget vinner) har slutförts. Slutförda perioder kommer att gälla även om matchen inte spelas färdigt.
  2. Alla liveodds-marknader för matchperioder gäller bara om matchen slutförts med 7 inningar (eller 6,5 om hemmalaget vinner). Slutförda perioder kommer att gälla även om matchen inte spelas färdigt.
  3. Alla spel på double header-matcher med sju inningar annulleras om det saknas information om att det är en match med sju inningar.
  4. Om en match med sju inningar inte slutförs tillämpas basebollreglerna 3, 7 och 8 med förbehållet att ”7 inningar (6,5 om hemmalaget leder)” ersätter ”9 inningar (8,5 om hemmalaget leder)”.
 11. Spel på baseboll gäller till det angivna oddset oavsett vilken kastare som startar för respektive lag.

Marknadsregler för baseboll

 1. Vinster under MLB-grundserien: Rättas när ett lag överträffar sitt totala antal vinster och väntas spela minst 160 matcher. Alternativt rättas spelen när laget inte längre har möjlighet att överträffa sitt totala antal vinster på de matcher som återstår, samtidigt som de väntas spela minst 160 matcher. Om det finns rimligt tvivel kring huruvida ett lag kommer att spela minst 160 matcher kommer marknaderna för det lagets totala vinster i grundserien inte att rättas förrän laget gjort det. Inga eventuella skiljematcher (som till exempel wildcardmatcher eller divisionsmatcher) kommer att tas med i beräkningen för det totala antalet vinster under grundserien. Så snart marknader för vinster i grundserien har rättats kommer de inte att ändras även om ett lag av någon anledning spelar färre matcher än väntat.
 2. Baser totalt: En singel är värd 1, en dubbel är värd 2, en trippel är värd 3 och en homerun är värd 4. Inget annat räknas när marknader för totalt antal baser rättas.
 3. Tillåtna runs: Förtjänta (earned) och oförtjänta (unearned) runs räknas.
 4. Kastade inningar: Varje slutförd inning är värd 1 och varje out därefter är värd 0,1.
 5. Divisionsvinnare: Marknader rättas baserat på ställningen efter säsongen slut, så länge varje lag i divisionen har spelat minst 90 % av sina inplanerade matcher. Om flera lag hamnar på samma poäng kommer följande lag utses till vinnare 1) vinnaren av skiljematchen, eller 2) det lag som förklarades som vinnare av ligans tiebreakersystem vilket används för att seeda slutspelslag.
 6. Säsongslång ledare av home runs: Om home run-ledningen är delad kommer slagsnittet att fungera som den utslagsgivande faktorn.
 7. Säsongslånga dueller mellan deltagare: Om någon av spelarna inte deltar i minst en av sitt lags första 10 matcher annulleras alla spel.
 8. Marknader för hits + runs + errors: Endast matcher som spelats klart gäller. Om en match blåses av eller skjuts upp under extra-inningar fastställs slutresultatet efter den sista slutförda inningen, om inte hemmalaget kvitterar under inningens andra halva. I så fall fastställs slutresultatet när matchen blåses av.
 9. Marknader för no-hitters: Enskilda och kombinerade no-hitters räknas förutsatt att matchen spelas klart.
 10. Marknader för spelarstatistik: Endast matcher som spelats klart gäller. Om en match avbryts innan den spelats klart och sedan återupptas nästa dag kommer statistik från båda dagarna att räknas på dessa marknader. Om matchen inte återupptas nästa dag annulleras alla spel.
 11. Duellmarknader för spelarstatistik: Alla spel gäller förutsatt att båda spelarna startar matchen och att matchen spelas klart.
 12. Marknader för hemma/borta: Om en match avbryts efter att minst nio inningar har slutförts kommer ställningen efter den senast slutförda inningen att gälla för den matchen.
 13. Vinstprocent i MLB-grundserien: Spel kommer att rättas efter att grundserien spelats färdigt. Spel gäller förutsatt att laget spelat minst 140 matcher i grundserien. Vinstprocent i grundserien tar INTE hänsyn till eventuella kvalmatcher.
 14. MLB-marknader för utslagsplatsframträdanden: MLB-marknader för utslagsplatsframträdanden rättas i enlighet med matchens officiella resultat med undantaget att alla spel annulleras vid ”sacrifice bunts”, ”intentional walks” och ”catcher interference”. Om ett utslagsplatsframträdande börjar under en inning och inte slutförs under den inningen (till exempel på grund av att en löpare bränns för tredje gången eller att en slagman blir skadad) annulleras alla spel på det utslagsplatsframträdandet, och marknaden kommer att erbjudas igen under nästa inning i tillämpliga fall.

Basket

 1. I NBA annulleras alla spel på matchperioden om färre än 43 minuter spelats. I alla andra tävlingsformer annulleras alla spel på matchperioden om färre än 35 minuter spelats. Spel på alla perioder som har spelats klart kommer att gälla.
 2. Om en ”Elam Ending” används måste målpoängen nås för att spel på perioder som inkluderar en ”Elam Ending” ska gälla. Alla spel kommer att rättas baserat på slutpoängen så snart målpoängen har nåtts, oavsett hur länge matchen faktiskt pågår.
 3. Spel på hela matchen och på perioder i den andra halvan av matchen inkluderar all övertid.

Specifika regler

Tre mot tre-basket

 1. Matchperioden anses slutförd när 10 minuter och eventuell övertid har avverkats eller ett lag gjort 21 poäng. Om en match inte slutförs kommer alla spel på den att annulleras.

Marknadsregler för basket

 1. Vinster i grundserien: Rättas när ett lag överträffar sitt totala antal vinster och väntas spela alla sina inplanerade matcher. Alternativt rättas spelen när laget inte längre har möjlighet att överträffa sitt totala antal vinster på de matcher som återstår, samtidigt som de väntas spela alla sina inplanerade matcher. Om det finns rimligt tvivel om huruvida ett lag kommer att spela hela säsongen kommer marknaderna för det lagets totala vinster i grundserien inte att rättas förrän laget gjort det. Så snart marknader för vinster i grundserien har rättats kommer de inte att ändras även om ett lag av någon anledning spelar färre matcher än väntat.
 2. Vinstprocent i NBA-grundserien 2020–2021: Spel kommer att rättas efter att grundserien spelats färdigt. Spel gäller förutsatt att laget spelat minst 50 matcher i grundserien. Matcher i kvalturneringarna för de lag som är seedade på plats 7–10 i varje conference räknas inte som matcher i grundserien.
 3. Vinnare av NBA-conference: För långtidsspel på vilket lag som vinner sin conference gäller följande: Det lag som vinner respektive conference är det lag som når NBA-slutspelet.
 4. Spelarstatistik: Om en marknad före matchstart innehåller exakt en eller två namngivna spelare måste alla listade spelare starta i matchen för att spelet ska gälla. Spel på liveodds-marknader med namngivna spelare gäller så länge de namngivna spelarna deltar i matchen.
 5. Buzzer Beater-marknader: En ”Buzzer Beater” definieras som ett skott som går i korgen när matchklockan står på 0, samtidigt som skottet gör att skyttens lag vinner matchen efter att det stått lika eller laget legat under innan det sista skottet.
 6. NBA-divisionsvinnare: Spel på NBA-divisionsvinnare gäller så länge alla lag i divisionen spelat fler än hälften av sina inplanerade matcher efter grundseriens slut. Lag som ligger lika kommer att särskiljas av NBA.
 7. Marknader för dubbel/trippel dubbel: En ”dubbel dubbel” definieras som minst tio i minst två av följande kategorier: poäng, rebounds, assists, steals, blocks. En ”trippel dubbel” är minst tio av tre av de kategorierna.

Bilsport

 1. Om ett lopp eller ett kval försenas oavsett anledning kommer alla spel att annulleras om förseningen varar i över 48 timmar.
 2. Starten för ett lopp bestäms av tillfället då signalen för att starta formationsvarvet ljuder.

Marknadsregler för bilsport

 1. Kval: Alla kvalspel på en förare gäller så snart den föraren börjar kvala. Efterföljande straff eller degraderingar kommer inte att påverka spelens utfall. Om en förare inte kommer till start i kvalet kommer spel på den förarens kval eller kvalplacering att annulleras.

Bordtennis

 1. Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras kommer spel på matchens moneyline-marknad att gälla så länge ett set har spelats färdigt. I annat fall kommer spelen att annulleras. Spel på andra marknader kommer att annulleras såvida inte perioden spelades färdigt innan spelaren drog sig ur eller diskvalificerades.

Boxning & MMA

 1. En match anses vara officiell så snart den första ronden börjar, oavsett utsatt eller faktisk matchtid.
 2. Om antalet inplanerade ronder ändras kommer spel på moneyline att gälla. Spel på över/under ett visst antal ronder gäller bara om det nya antalet ronder är fler än antalet som spelet gäller. Övriga spel på över/under ett visst antal ronder kommer att annulleras.
 3. Om inget annat anges annulleras matcher som inte äger rum inom en vecka efter det utsatta datumet.
 4. Alla periodmarknader för hela matchen annulleras om matchen slutar tekniskt oavgjort. Perioder som redan slutförts och marknader som definitivt avgjorts innan matchen är slut kommer att rättas.
 5. Om en match förklaras ”no contest” annulleras alla spel förutom spel på perioder som redan slutförts och på marknader som definitivt avgjorts.
 6. Spel gäller om matchen flyttas till en plats inom samma land. Om den flyttas till ett annat land annulleras alla spel på matchen.
 7. Om en match innehåller en extrarond eller en ”sudden victory”-rond kommer de ronderna att räknas med för alla marknader som berörs.

Marknadsregler för boxning

 1. Marknader för ”under ronderna”: Spel på att en boxare/fighter vinner ”under ronderna” betraktas som vinnande om den valda boxaren/fightern vinner genom KO, TKO, DQ eller tekniskt beslut.
 2. ”KO”-marknader: Spel på att en boxare/fighter vinner genom ”KO” betraktas som vinnande om den valda boxaren/fightern vinner genom KO, TKO eller DQ.
 3. Över/under ett visst antal ronder: På dessa marknader anses en rond vara slutförd när hälften av dess tid passerat och matchen fortfarande pågår.

Marknadsregler för MMA

 1. Marknader för över/under ett visst antal ronder: På dessa marknader anses en rond vara slutförd när hälften av dess tid passerat och matchen fortfarande pågår.
 2. Marknader för ”under ronderna”: Ett spel på att en fighter vinner ”under ronderna” ger vinst om fightern vinner genom KO, TKO, DQ, submission eller om matchen på annat sätt avbryts.
 3. ”KO”-marknader: Spel på att en fighter vinner genom ”KO” betraktas som vinnande om den valda fightern vinner genom KO, TKO eller att ringhörnan kastar in handduken. En vinst via submission anses inte vara KO/TKO i MMA.
 4. Marknader för vinstmetod: Ja/nej-marknader för en fighters vinstmetod rättas som ”Nej” om matchen slutar oavgjort.
 5. Marknader för seger i rond X: En match anses ha avslutats i en viss rond om matchen tar slut i den ronden eller om en deltagare inte påbörjar nästa rond.

Cricket

 1. Om inte fyra inningar slutförs i en testmatch kommer moneyline-spel att rättas baserat på det officiella tillkännagivandet, medan över/under-marknader för matchperioder annulleras. Om en match inte slutförs kommer spel på perioder som har slutförts att gälla.
 2. Om inte minst det inplanerade antalet overs slutförs i en One-Day International eller Twenty20-match kommer moneyline-spel att rättas baserat på det officiella tillkännagivandet, medan över/under-marknader för matchperioder annulleras. Om en match inte slutförs kommer spel på perioder som har slutförts att gälla.
 3. Om inget annat anges inkluderar spel på matchperioder alla eventuella ”super overs”.

Curling

 1. ”Extra ends” räknas alltid med i slutresultatet om inget annat anges.
 2. En match som spelats och har ett officiellt resultat anses vara slutförd.

Cykling

 1. Om ett lopp skjuts upp oavsett anledning gäller spel så länge loppet startar inom en vecka efter dess ursprungliga startdatum.
 2. För ”klassificeringar” vars grund vilar på flera etapper räknas den cyklist eller det lag som rankas högst efter tävlingens slut som vinnare.

Marknadsregler för cykling

 1. Dueller: Om ingen av cyklisterna slutför tävlingen kommer den cyklist som fullbordat flest etapper betraktas som vinnare. Om båda cyklisterna fullbordat samma antal etapper kommer den cyklist som var högst rankad efter den sista fullbordade etappen betraktas som vinnare.

Dart

 1. Så snart varje tävlande kastat sin första pil gäller matchen och alla slutförda perioder, oavsett om någon tävlande drar sig ur.

Esport

 1. Om en match inte påbörjas inom 30 timmar efter utsatt starttid annulleras alla spel på den matchen.
 2. Om formatet för en match ändras (antal kartor, rundor och så vidare) annulleras alla spel om inte den informationen angavs i anknytning till marknaden eller om ändringen inte hade någon effekt på en viss marknad (till exempel spel på särskilda kartor, first blood och så vidare).
 3. Om en match eller karta återskapas eller spolas tillbaka av en ”Chronobreak” eller liknande metod kommer alla spel som placerats före matchstart att gälla baserat på den nya genomspelningen av kartan. Alla spel som placerats före och under match på kartor som slutförts innan den berörda kartan startat kommer att gälla. Alla andra livespel på den berörda matchen eller kartan kommer att annulleras.
 4. När ett lag eller en spelare har en eller flera kartors fördel i en match på grund av själva turneringsformatet (till exempel på grund av att ett lag kommer från den övre delen av turneringsträdet i ett dubbelelimineringsformat) inkluderas den fördelen i Pinnacles utbud för den matchen. Om fördelen är 1–0 börjar Pinnacles kartmarknad på karta 2, om fördelen är 2–0 börjar Pinnacles kartmarknad på karta 3 och så vidare. Detta gäller inte om fördelen kommer från en walkover eller en seger som tilldelats av en administratör, till exempel på grund av att ett lag inte kom i tid.
 5. ”Kill”-marknader avgörs av resultattavlan i spelet.
 6. Matchperiodshandikapp, moneyline och över/under utgår från antal vunna kartor.
 7. Övertid eller annan utslagsgivande metod anses giltig för att fastställa resultat.
 8. Om en karta annulleras på grund av att någon ger upp, tappar anslutningen, diskvalificeras, lämnar walkover eller till följd av en administratörs beslut annulleras alla spel på matchperioden. Spel på alla enskilda kartor som spelas klart kommer att gälla. Varje tävling som slutförs med ett officiellt resultat kommer att gälla oavsett antalet inhoppare eller ersättningsspelare.

Specifika regler

CS:GO

 1. Om minst fem rundor på en karta spelas med färre än 10 deltagare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om ett lag ger upp, tilldelas seger av en administratör eller diskvalificeras innan kartans samtliga rundor spelats klart annulleras alla spel på den kartan.

Valorant

 1. Om minst fem rundor på en karta spelas med färre än 10 deltagare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om ett lag ger upp, tilldelas seger av en administratör eller diskvalificeras innan kartans samtliga rundor spelats klart annulleras alla spel på den kartan.

DotA 2

 1. Om en karta startar med färre än 10 spelare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om en spelare tappar anslutningen under de första 10 minuterna och inte kan återupprätta anslutningen eller ersättas av en annan spelare under resten av kartan kommer alla spel på kartan att annulleras. Om en spelare tappar anslutningen eller lämnar efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 3. Om en vinst till följd av walkover eller en administratörs beslut sker inom de 10 första minuterna på en karta annulleras alla spel på den kartan. Om en vinst tilldelas av en administratör efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.

King of Glory

 1. Om en karta startar med färre än 10 spelare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om en spelare tappar anslutningen under de första 10 minuterna och inte kan återupprätta anslutningen eller ersättas av en annan spelare under resten av kartan kommer alla spel på kartan att annulleras. Om en spelare tappar anslutningen eller lämnar efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 3. Om en vinst till följd av walkover eller en administratörs beslut sker inom de 10 första minuterna på en karta annulleras alla spel på den kartan. Om en vinst tilldelas av en administratör efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.

Arena of Valor

 1. Om en karta startar med färre än 10 spelare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om en spelare tappar anslutningen under de första 10 minuterna och inte kan återupprätta anslutningen eller ersättas av en annan spelare under resten av kartan kommer alla spel på kartan att annulleras. Om en spelare tappar anslutningen eller lämnar efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 3. Om en vinst till följd av walkover eller en administratörs beslut sker inom de 10 första minuterna på en karta annulleras alla spel på den kartan. Om en vinst tilldelas av en administratör efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.

Heroes of the Storm

 1. Om en karta startar med färre än 10 spelare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om en spelare tappar anslutningen under de första 10 minuterna och inte kan återupprätta anslutningen eller ersättas av en annan spelare under resten av kartan kommer alla spel på kartan att annulleras. Om en spelare tappar anslutningen eller lämnar efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 3. Om en vinst till följd av walkover eller en administratörs beslut sker inom de 10 första minuterna på en karta annulleras alla spel på den kartan. Om en vinst tilldelas av en administratör efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.

League of Legends

 1. Om en karta startar med färre än 10 spelare annulleras alla spel på den kartan.
 2. Om en spelare tappar anslutningen under de första 10 minuterna och inte kan återupprätta anslutningen eller ersättas av en annan spelare under resten av kartan kommer alla spel på kartan att annulleras. Om en spelare tappar anslutningen eller lämnar efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 3. Om en vinst till följd av walkover eller en administratörs beslut sker inom de 10 första minuterna på en karta annulleras alla spel på den kartan. Om en vinst tilldelas av en administratör efter att den 10:e spelminuten på en karta har startat kommer spel att gälla i enlighet med det officiella resultatet.
 4. ”Elemental Dragons” omfattar endast Cloud Dragons, Mountain Dragons, Infernal Dragons och Ocean Dragons.

Overwatch

 1. Om en karta startar med färre än 12 spelare annulleras alla spel på den kartan.

Rainbow Six

 1. Om ett lag ger upp, tilldelas seger av en administratör eller diskvalificeras innan kartans samtliga rundor spelats klart annulleras alla spel på den kartan.

Fortnite

 1. När så är möjligt fastställs slutställningen baserat på den officiella turneringsrankningen. Om turneringen inte tydligt tillkännager ett slutresultat kommer spel på en enskild runda att rättas baserat på vilket lag eller vilken spelare som överlevde längst. Spel på en dags spel kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop under den dagen av laget eller spelaren i fråga. Spel på vinnaren av en tävling kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop av lagen under tävlingens lopp.

PUBG

 1. När så är möjligt fastställs slutställningen baserat på den officiella turneringsrankningen. Om turneringen inte tydligt tillkännager ett slutresultat kommer spel på en enskild runda att rättas baserat på vilket lag eller vilken spelare som överlevde längst. Spel på en dags spel kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop under den dagen av laget eller spelaren i fråga. Spel på vinnaren av en tävling kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop av lagen under tävlingens lopp.

Free Fire

 1. När så är möjligt fastställs slutställningen baserat på den officiella turneringsrankningen. Om turneringen inte tydligt tillkännager ett slutresultat kommer spel på en enskild runda att rättas baserat på vilket lag eller vilken spelare som överlevde längst. Spel på en dags spel kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop under den dagen av laget eller spelaren i fråga. Spel på vinnaren av en tävling kommer att rättas baserat på det totala antalet poäng (placeringspoäng + killpoäng) som tjänats ihop av lagen under tävlingens lopp.

 

Marknadsregler för esport

 1. Kartans tidslängd – över/under: En total tidslängd (i minuter) erbjuds. Spel på ”under” vinner när kartan avslutas efter färre än det angivna antalet minuter, medan spel på ”över” vinner när kartan pågår längre än så. Om kartan avslutas medan minuten i fråga visas på resultattavlan i spelet annulleras spelen.
 2. Första torn: Spel på det lag som först får ett av sina torn förstört förlorar, medan spel på det andra laget vinner.
 3. First Blood: Spel på det lag som tillskrivs ”first blood” i spelet vinner, medan spel på det andra laget förlorar.
 4. Första inhibitor: Spel på det lag som först får en av sina inhibitors förstörd förlorar, medan spel på det andra laget vinner.
 5. Första barracks: Spel på det lag som först får en av sina barracks förstörd förlorar, medan spel på det andra laget vinner.
 6. Första turret: Spel på det lag som först får en av sina turrets förstörd förlorar, medan spel på det andra laget vinner.
 7. Kommer någon att bli ett ess: Ett ess är en spelare som dödar fem fiender i en och samma runda.
 8. Kommer någon att dödas med kniv: När någon spelare dödar en fiende med kniv i en officiell runda.
 9. Att gå vidare: Marknader för vilket lag som ”går vidare” eller ”vinner finalen” är spel på vilket lag som tar sig vidare till nästa omgång eller vinner en turnering. Dessa marknader gäller när en match eller fas spelats färdigt, oavsett om den flyttats, försenats eller skjutits upp.
 10. Marknader för totalt antal kartor: Kartor där det blir lika räknas inte på marknader för totalt antal kartor.

Fotboll

 1. Om inget annat anges baseras alla marknader för matchperioder på två halvlekar om 45 minuters ordinarie speltid plus stopptid. Om en match avslutas eller avbryts innan 90 minuter har spelats annulleras alla spel på matchperioden. Undantaget till denna regel är om en domare avslutar matchen med ett officiellt resultat efter minst 85 minuters speltid. Om en match ogiltigförklaras på grund av att den avbrutits eller avslutats i förtid kommer perioder som redan slutförts (till exempel första halvlek) att gälla. Om en match påbörjas men inte spelas färdigt (enligt ovanstående definition) inom 12 timmar efter avspark kommer alla spel på perioder som inte slutförts att annulleras. 
 2. Självmål räknas inte på marknader med namngivna spelare. 
 3. Om en fotbollsmatch spelas på neutral plan kommer den att gälla oavsett om denna information finns angiven på marknaden eller inte. Om den spelas på hemmaplanen för det andra laget ogiltigförklaras matchen.
 4. Spel på liveodds annulleras om ett beslut av en videodomare (VAR) väsentligen påverkar spelens odds.
 5. Information om mål och röda kort anses ingå i marknaden för spel på liveodds. Om den informationen inte stämmer annulleras spel som placerades medan felaktig information visades.
 6. Om ett rött kort visas i en träningsmatch, men man fortsätter att spela med samma antal spelare på planen, uppdateras antalet röda kort och alla spel gäller.
 7. Om inte en tidsperiod angetts för ett spel räknas även stopptid.

Marknadsregler för fotboll

 1. Kort: Varje gult kort är värt ett kort och varje rött kort är värt två kort. När en spelare får sitt andra gula kort ignoreras det kortet vilket innebär att en spelare kan få maximalt tre kort. Kort som visas för spelare som inte deltar i matchen (till exempel medspelare på bänken, spelare som lämnar planen, managern, tränaren eller annan personal) räknas inte. Kort som visas under halvtidsvilan räknas på marknaderna för kort under den andra halvleken. Kort som delas ut efter ordinarie speltid räknas inte på marknaderna för den matchen.
 2. Att gå vidare: Marknader för vilket lag som ”går vidare” eller ”vinner finalen” är spel på vilket lag som tar sig vidare till nästa omgång eller vinner en cup eller turnering. Dessa marknader gäller när en match eller fas spelats färdigt, oavsett om den flyttats, försenats eller skjutits upp.
 3. Poäng under säsongen: Rättas när ett lag överträffar sitt totala antal poäng och väntas spela alla sina schemalagda matcher, eller när laget inte har möjlighet att överträffa sitt totala antal poäng på de matcher som återstår och väntas spela alla sina schemalagda matcher. Om det finns rimligt tvivel om huruvida ett lag kommer att spela hela säsongen kommer marknaderna för det lagets totala säsongspoäng inte att rättas förrän laget gjort det. Så snart marknader för säsongspoäng har rättats kommer de inte att ändras även om ett lag av någon anledning spelar färre matcher än väntat.
 4. Marknader för ligaguld och nedflyttning: Gäller baserat på de officiella reglerna för ligan, oavsett hur många matcher varje lag spelar.
 5. Marknader för hemmalag kontra bortalag: Om en match inte spelas på ett lags ordinarie hemmaplan kommer laget som anges först att betraktas som hemmalag på marknader för hemmalag kontra bortalag.
 6. Tvåvägshandikapp (”asiatiskt”) på liveodds: Spel rättas enligt resultatet under den period som spelas efter att spelet placerats. Vid rättning tas inte mål som gjorts innan spelet placerats med i beräkning.
 7. Hörnor: Om en hörna måste slås om räknas bara en hörna. Hörnor som tilldöms men inte slås räknas inte.
 8. Straffläggningar: Handikappmarknader inkluderar mål som görs på alla straffar. Totalmarknader räknar bara mål på de 10 första straffarna.
 9. Lag som gör nästa mål: Spel på den här marknaden gäller så snart målet görs oavsett om matchen spelas färdigt eller inte.
 10. Först till X mål: Spel på den här marknaden gäller så snart målet görs oavsett om matchen spelas färdigt eller inte.

Friidrott

 1. Duellmarknader: Den utövare som går längst i tävlingen betraktas som vinnare. Om båda utövarna slås ut i samma preliminära omgång, men tävlar i samma lopp som startar på samma tid, kommer den som gick i mål först i det loppet att betraktas som vinnare. Om båda utövarna slås ut i samma preliminära omgång men tävlar i olika heat kommer alla spel att annulleras oavsett tid eller slutplacering. Om båda utövarna når finalen i tävlingen kommer den som presterar bäst där att utses till vinnare.

Golf

 1. Om antalet hål som spelas i en turnering minskas till 36 eller fler hål från det utsatta antalet hål oavsett skäl (till exempel på grund av vädret) kommer spel som placerats innan den sista slutförda rundan spelats klart att gälla. Spel som placeras efter den sista slutförda rundan kommer att annulleras. Om antalet hål minskas och färre än 36 hål spelas klart kommer alla spel att annulleras förutom på rundor och marknader som redan avgjorts.
 2. Spel på en golfares resultat i en turnering annulleras om den golfaren inte kommer till start i turneringen. Även kvalrundor räknas som att starta turneringen.
 3. En golfare anses ha spelat så snart golfaren slagit sitt första slag. Så snart en golfare slagit sitt första slag gäller alla marknader som rör den golfaren, även om golfaren drar sig ur.
 4. Om två eller fler golfare delar ledningen efter ordinarie spel kommer Pinnacle att respektera den metod som används för att särskilja spelarna som ligger lika. Alla golfare som delade på ledningen men inte vann särspelet kommer att betraktas som tvåor.
 5. Skins-turneringar avgörs av hur mycket pengar varje deltagare vinner totalt. Det format som turneringen använder för att särskilja spelare som ligger lika kommer att respekteras. Den spelare som officiellt förklaras som turneringens vinnare har företräde framför mängden vunna pengar om det skulle röra sig om olika spelare.

Marknadsregler för golf

 1. Dueller: Spel kommer att annulleras om båda golfarna inte slår sitt första slag. Om en golfare missar cutten kommer den andra att betraktas som vinnare, oavsett vad som händer efter cutten. Om båda missar cutten kommer den golfare som har det lägre antalet slag efter cutten att betraktas som vinnare.
 2. En golfares resultat på en runda: Spel annulleras om golfaren inte slutför rundan.
 3. Resultat på nästa hål: Spel annulleras om deltagaren inte slutför hålet. Resultatet fastställs när golfaren lämnar greenen, oavsett eventuella straff som utdöms senare.
 4. Handikapp: Negativa handikapp adderas till en golfares slag medan positiva handikapp dras av. Därefter jämförs resultaten och den golfare som har det lägsta antalet slag vinner.

Handboll

 1. Om inget annat anges inkluderar spel på matchperioder inte övertid.

Ishockey

 1. Om inget annat anges inkluderar spel på matchperioder övertid och straffläggning.
 2. För marknader som inkluderar övertid anses straffläggningar ingå i övertid. Om en straffläggning äger rum tilldelas det vinnande laget ett mål.
 3. Spel på matchmarknader gäller bara om minst 55 minuter spelats. Om en match avbryts innan 55 minuter spelats kommer spel på perioder som slutförts att gälla medan alla andra annulleras.

Marknadsregler för ishockey

 1. Spelarstatistik: Inkluderar övertid men inte straffläggningar.
 2. Poäng i grundserien: Rättas när ett lag överträffar sitt totala antal poäng och väntas spela alla sina inplanerade matcher. Alternativt rättas spelen när laget inte har möjlighet att överträffa sitt totala antal poäng på de matcher som återstår, samtidigt som de väntas spela alla sina inplanerade matcher. Om det finns rimligt tvivel om huruvida ett lag kommer att spela hela säsongen kommer marknaderna för det lagets totala säsongspoäng inte att rättas förrän laget gjort det. Så snart marknader för säsongspoäng har rättats kommer de inte att ändras även om ett lag av någon anledning spelar färre matcher än väntat.

OS

 1. Resultat betraktas som officiella efter medaljceremonin. Inga hänsyn tas till eventuella ändringar av resultaten i efterhand.

Marknadsregler för OS

 1. Utövares medaljantal: Spel gäller bara om utövaren startar sin första inplanerade tävling.
 2. Tyngdlyftning: Spel på alla utövare annulleras om ingen utövare slutför hela tävlingen.
 3. Ett lands medaljantal: Dessa marknader rättas utifrån den officiella medaljtabellen när OS är över.

Poker

 1. Om inget annat anges anses bara event med öppet inträde vara Bracelet-event.
 2. En ”session” definieras som en pokerdag oavsett mängden speltid på den dagen eller om spelrundan skulle passera midnatt.

Marknadsregler för poker

 1. Dueller: Spel gäller bara om båda spelarna har slagit sig ner vid bordet och spelar minst en hand. Den spelare som placerar sig bäst i pengarna räknas som vinnare. Om båda spelarna hamnar utanför pengarna kommer den spelare som spelar flest sessioner räknas som vinnare. Om båda spelarna deltar i samma antal sessioner och hamnar utanför pengarna kommer spelet att annulleras.

Politik

 1. Alla spel på politik fastställs utifrån det officiella resultat som tillkännages av styrande valmyndighet eller motsvarande officiellt organ.
 2. Om det anges att en kandidat ”måste tillkännage” innebär det att spel endast gäller om kandidaten officiellt tillkännager sin kandidatur. Om kandidaten inte gör det annulleras alla spel.
 3. Så snart spel på politiska händelser rättats enligt regel 1 betraktas resultatet som slutgiltigt. Det kommer inte att ändras på grund av andra omständigheter som till exempel sjukdom, dödsfall eller överklagande.

Rugby

 1. Om inget annat anges ingår övertid i alla marknader för matchperioder.
 2. Alla spel annulleras om färre än 80 minuter spelas, med undantag för matcher med kortare planerad speltid än så.

Marknadsregler för rugby

 1. Marknader för segermarginal: Tar endast hänsyn till poäng under ordinarie speltid. ”Golden Points” eller poäng under övertid räknas inte.

Snooker

 1. Om en match påbörjas men inte spelas färdigt kommer spel på moneyline att gälla så länge det finns ett officiellt resultat. Alla andra marknader kommer att annulleras.

Sportsimuleringar

 1. Matcher kan ses live och i efterhand på den Twitch-kanal som anges i anknytning till marknaderna.
 2. Alla resultat fastställs av en helt slumpmässig datorsimulering.
 3. Spel på en match gäller bara om matchen spelas färdigt i sin helhet.
 4. Om matchen går offline på grund av internetstörningar kommer den, så snart anslutningen återupprättats, att startas om från tidpunkten då avbrottet skedde. Men om matchen inte sparats automatiskt kommer allt som skett dittills att försvinna och alla spel på den matchen kommer att annulleras.
 5. Spel på hela matchen och perioder i andra halvlek inkluderar poäng på övertid.
 6. Matcher spelas i simuleringsläge (CPU mot CPU).

Specifika regler

MADDEN NFL 20

 1. 10-minutersperioder
 2. Den accelererade klockan är avstängd
 3. I halvtid äger en 5 minuters paus rum då spel på andra halvlek kan placeras

MLB The Show 20

 1. Matcher med nio inningar

NBA2K20

 1. 6-minutersperioder

NHL20 EA

 1. 10-minutersperioder

FIFA20

 1. Snabbyten: På
 2. Matchförhållanden: Vår
 3. Hastighet: Normal

Squash

 1. Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras kommer spel på matchens moneyline-marknad att gälla så länge ett set har spelats färdigt. I annat fall kommer spelen att annulleras. Spel på andra marknader kommer att annulleras såvida inte perioden spelades färdigt innan spelaren drog sig ur eller diskvalificerades.

Tennis

 1. Om en spelare drar sig ur eller diskvalificeras kommer spel på matchens moneyline-marknad att gälla så länge ett set har spelats färdigt. I annat fall kommer spelen att annulleras. Spel på andra marknader kommer att annulleras såvida inte perioden spelades färdigt innan spelaren drog sig ur eller diskvalificerades.
 2. Alla spel på en match gäller så länge matchen spelas klart inom sju dagar efter sin ursprungligen planerade starttid.
 3. Alla spel gäller även om man skulle byta spelplats, spelunderlag eller från inomhus till utomhus eller vice versa.
 4. Om en match innehåller ett så kallat ”super tie-break” gäller alla spel förutom matchhandikapp och totalspel. Dessa spel annulleras.
 5. Om en match innehåller ett så kallat ”pro set” gäller moneyline-spel på första set och på matchen. Alla övriga spel på matchperioden annulleras.
 6. Alla långtidsspel gäller såvida inte marknaden kräver att vissa spelare startar.
 7. Alla spel på liveodds gäller bara om nästa poäng spelas. Om en spelare drar sig ur, diskvalificeras eller inte fortsätter spela oavsett anledning annulleras alla spel som placerats efter den senast slutförda poängen.
 8. Om inget annat anges utgår alla handikappspel och totalspel på tennis från antal vunna gem.

Vattenpolo

 1. Om inget annat anges avser alla spel endast ordinarie speltid och inkluderar varken övertid eller straffläggning.

Vintersport

 1. Om en tävling inte slutförs inom 48 timmar efter sin ursprungliga starttid annulleras alla spel på tävlingen. Om en förkortad eller avbruten tävling förklaras som officiell inom 48 timmar efter sin utsatta starttid gäller spelen. De officiella resultaten kommer att ligga till grund för rättningen av alla marknader.

Specifika regler

 1. Alpin skidåkning: Spel gäller bara om minst en åkare slutfört hela tävlingen.
 2. Backhoppningsdueller: Spel gäller bara om båda deltagarna kvalificerar sig och startar tävlingen. Officiella resultat räknas oavsett antalet genomförda hopp eller slutförda omgångar.

Volleyboll

 1. Alla marknader för matchperioder utgår från set (varje set räknas som en poängenhet). Alla övriga perioder utgår från poäng (varje poäng räknas som en poängenhet).
 2. ”Golden Sets” betraktas inte som en del av matchens slutresultat.

Regler för teasers

 1. Teasers är multispel/kombospel som erbjuder spelaren mer fördelaktiga handikapp- eller totalvärden på varje val, men spelet ger bara vinst om alla val sitter.
 2. Utbetalningen för teasers beror på sporten, ligan, antalet val och i vilken utsträckning marknaden anpassats, det vill säga med hur många punkter den har förändrats. Tabellerna nedan visar utbetalningarna för olika teasers.
 3. För en standardteaser gäller följande: Om ett val av någon anledning slutar oavgjort eller annulleras medan övriga val sitter kommer valet som slutade oavgjort eller annullerades att avlägsnas. Utbetalningen baseras då på det justerade antalet val. Hela teaserspelet annulleras om endast ett val återstår efter att alla oavgjorda eller annullerade val har avlägsnats.
 4. Hela teaserspelet annulleras om ett av valen i en teaser med två val av någon anledning slutar oavgjort eller annulleras.
 5. Hela superteaserspelet annulleras om ett eller flera val i en superteaser av någon anledning slutar oavgjort eller annulleras.
 6. Pinnacle förbehåller sig rätten att fastställa bashandikappet för varje teaser.
 7. När skillnaden mellan handikappet och totalvärdet är mindre än 28 kommer alla teaserspel på samma match i amerikansk NCAA-fotboll att annulleras. Det sker till följd av att de båda marknaderna har en inbördes korrelation.

Basket (standard)

Collegebasket och WNBA

4 poäng

4,5 poäng

5 poäng

NBA-handikapp

4,5 poäng

5 poäng

5,5 poäng

NBA-total

6,5 poäng

7 poäng

7,5 poäng

2 val

2

1,91

1,83

3 val

2,8

2,6

2,5

4 val

4

3,5

3

5 val

5,5

5

4,5

6 val

8

7

6

Endast amerikansk collegefotboll

6 poäng

6,5 poäng

7 poäng

7,5 poäng

2 lag

2

1,91

1,83

1,77

3 lag

2,8

2,6

2,5

-

4 lag

4

3,5

3

-

5 lag

5,5

5

4,5

-

6 lag

8

7

6

-

Samma match i amerikansk collegefotboll

6 poäng

6,5 poäng

7 poäng

7,5 poäng

2 lag

2,05

2

1,91

1,83

Amerikansk fotboll (standard) – NFL eller NFL & collegefotboll

6 poäng

6,5 poäng

7 poäng

2 lag

1,91

1,83

1,77

3 lag

2,6

2,4

2,2

4 lag

3,6

3,4

3

5 lag

5,5

5

4,5

6 lag

8

7

6

Samma match i NFL

6 poäng

6,5 poäng

7 poäng

2 lag

2

1,91

1,83

Amerikansk arenafotboll

7,5 poäng

2 lag

1,91

Superteaser på amerikansk fotboll

10 poäng

13 poäng

3 lag

1,77

-

4 lag

-

1,71

Superteaser på NBA

7-poängshandikapp, 9-poängstotaler

2 lag

1,5

3 lag

1,83

4 lag

2,4

5 lag

3

6 lag

4

Ordlista

Tävling/match: En tävling/match som man kan spela på.

Period: En definierad del av en tävling/match.

Spelare/utövare: En person som deltar i en tävling/match.

Rättning: När ett spel har fullbordats och en utbetalning görs baserat på marknadens resultat.

Resultat: En marknads utfall.

Gäller: Ett spel ”gäller” när dess villkor uppfyllts. När ett spel ”gäller” innebär det att spelet kommer att rättas med ett slutresultat.

Annullerat: Ett spel som av någon anledning återbetalas. Inträffar oftast när något avvikande sker på marknaden. När en marknad annulleras kommer alla spel på den marknaden också att annulleras.

Slutförd: En marknad med ett giltigt slutresultat som kan rättas.

Räknas: Poänghändelser som anses giltiga på den aktuella marknaden.

Flervägs: En marknad med minst tre deltagare.

Live: En marknad anses vara ”live” så snart tävlingen har börjat.

Marknad: En samling oddsmarknader på en tävling/match.

Spel: En insats med tillhörande utbetalning som hänger på en eller flera händelsers utfall.

Multispel: Kombinerade spel med multiplicerade odds.

Teaser: Kombinerade spel med fasta odds och förbättrade handikapp eller totaler.

Definitivt avgjord: Marknader med en klar vinnare oavsett vad som sker i ett senare skede av perioden.

Poängenhet: Enheten som ligger till grund för en marknads resultat. Till exempel kan en fotbollsmatch ha marknader för poängenheterna mål, hörnor och kort.

Tillbaka upp