close
maalis 21, 2018
maalis 21, 2018

Mitä eroa on LoL- ja Dota 2 -peleillä?

Mitä yhteistä niillä on?

LoL vs Dota 2: suurimmat erot pelaamisessa

LoL vs Dota 2: suurimmat muut erot

Mitä eroa on LoL- ja Dota 2 -peleillä?

League of Legends ja Dota 2 ovat olleet eSports-skenen keskiössä jo jonkin aikaa. Pelejä tuntemattoman silmään ne näyttävät käytännössä samanlaisilta, mutta vaikka pelien välillä onkin ilmeisiä yhtäläisyyksiä, myös perustavanlaatuisia eroja on. Lue lisää tästä.

Vedonlyönti League of Legends (LoL)- ja Dota 2 -peleistä voi olla vaikeaa ilman kattavaa tietämystä pelien sisäisistä lainalaisuuksista. LoL-vedonlyönnin asiantuntemuksen käyttäminen suoraan Dota 2 -vedonlyöntiin (ja päin vastoin) olisi iso virhe, sillä tietyt ottelun tulokseen vaikuttavat seikat voivat olla täysin erilaisia näiden pelien välillä.

Dota 2- ja LoL-peleissä on paljon yhtäläisyyksiä, mikä onkin luonnollista, sillä molemmat ovat MOBA-pelejä (multiplayer online battle arena, taisteluareenamoninpeli), jotka on kehitetty samasta modista – WarCraft III:lle luodusta mukautetusta kartasta nimeltä Defence of the Ancients eli DotA.

Valve (Dota 2:n kehittäjä) ja Riot Games (LoLin kehittäjä) käyttivät tätä modia peliensä innoituksena käyttäen samoja perusideoita ja -arvoja, mutta yritykset veivät pelejään hieman eri suuntiin.

Riot pyrki tekemään pelin, joka olisi visuaalisesti houkutteleva ja helppo aloittaa, mutta vaikea hallita mestaritasolla. Valve puolestaan halusi luoda paljon strategisemman pelin. League of Legendsiä voi ajatella hieman laimennettuna ja yksinkertaistettuna versiona Dota 2:sta.

Mitä yhteistä niillä on?

Sekä LoLia että Dota 2:ta pelataan viiden hengen joukkueina yhdellä kartalla. Kartan asettelu on samanlainen molemmissa peleissä: siinä on yläpolku, alapolku, keskipolku sekä viidakkoalue. Niissä käytetään myös erilaisia hahmoskinejä, mutta tämä ero on täysin esteettinen.

Molemmissa peleissä joukkueen on lopulta tuhottava vastapuolen päätukikohta, joka on LoLissa Nexus ja Dota 2:ssa Ancient.

Ottelun alussa on polkuvaihe. Molemmissa peleissä pelaajat keskittyvät tietyn aikaa ”farmaukseen” (vastustajan kätyrien ja neutraalien kätyrien tappamiseen) saadakseen kokemuspisteitä (XP) ja kultaa. Näitä käytetään sankarien tason nostamiseen, jotta heistä tulee tarpeeksi vahvoja vastustajan tukikohtaan hyökkäämistä ja sen voittamista varten.

Jotkut kahden eri pelin yli 100 hahmosta muistuttavat kovasti toisiaan. Näitä ovat esimerkiksi Ursa ja Warwick, Drow Ranger ja Ashe sekä Winter Wyvern ja Anivia. Vaikka hahmot ovat samannäköisiä, niiden roolit ja kyvyt ovat kuitenkin erilaisia.

League of Legendsissä pelaajilla on neljä kykyä: kolme peruskykyä sekä ultimate-kyky, jota voi käyttää tasolle kuusi pääsemisen jälkeen.

Kun polkuvaihe on ohi, joukkueet ryhmittäytyvät toimimaan yhdessä vastapuolen sankarien ja rakennusten tuhoamiseksi. Joukkueet yrittävät yleensä saada surmatuksi pelin suurimman neutraalin hirviön (Roshan Dota 2:ssa ja Baron LoLissa), jos ne saavat ensin tapetuksi muutaman vastustajajoukkueen hahmon. Tämän yrittäminen ilman muutaman tapon saavuttamista sitä ennen vaikeuttaisi suuresti olennon kaatamista.

Roshan ja Baron sijaitsevat peliensä kartan pohjoisosassa, ja niiden uudelleensyntymisajat ja palkkiot ovat samankaltaiset. Näiden olentojen tappamisesta joukkue saa kultaa sekä lisäesineen (joka on peleissä erilainen). Dota 2:ssa tämä on yhden joukkueen jäsenen käyttämä esine, jonka nimi on Aegis of the Immortal, kun taas LoL-palkinto (Hand of Baron) on koko joukkuetta hyödyttävä parannus.

LoL vs Dota 2: suurimmat erot pelaamisessa

Kuten edellä kerrottiin, molemmissa peleissä on polkuvaihe, mutta tämän vaiheen luonne on peleissä täysin erilainen. Ensinnäkin Dota 2:ssa on paljon vähemmän taitolaukauksia, jotka pelaajan on tähdättävä manuaalisesti, ja tämän johdosta tapahtuu huomattavasti vähemmän vastapuolen sankarin haastamista kaukaa (”poking”).

Estämisellä (”denying”) tarkoitetaan pelaajan oman kätyrin tappamista Dota 2:ssa, jotta vastapuoli ei saa siitä kulta- ja XP-palkkiota eikä näin ollen voi vahvistaa sankariaan. Estämistä ei tapahdu LoL-pelissä, sillä sankarit voivat hyökätä vain vastapuolen kätyrien kimppuun. Vastapuolta voidaan myös samalla tavalla estää saamasta sankarien tappoja tietyissä tilanteissa.

Sankarit voivat Dota 2:ssa pysyä polullaan koko polkuvaiheen ajan kuriirin ansiosta. Kuriiri on eläin, joka tuo ostetut esineet sankarille sinne, missä hän on. Eläin muuttuu kolmen minuutin kohdalla lentäväksi kuriiriksi, jotta esineet päätyvät valitulle sankarille vieläkin nopeammin.

LoLissa ei ole kuriireja, joten sankarien on palattava lähteelleen (syntymispaikka) ostoja varten. Tämä on paikka, jossa on Summoner’s Riftin (LoL-kartan nimi) ainoa kauppa, kun taas Dota 2:ssa on kolme kauppaa kartan alaosassa – pääkauppa, sivukauppa ja salainen kauppa.

League of Legendsissä pelaajilla on neljä kykyä: kolme peruskykyä sekä ultimate-kyky, jota voi käyttää tasolle kuusi pääsemisen jälkeen.

Myös pelien mekanismit poikkeavat toisistaan ja muuttavat pelin luonnetta. LoL-pelissä sankari kääntyy ja liikkuu välittömästi, mutta Dota 2:ssa pelaajien on odotettava sankarin kääntymistä kohti uutta suuntaa, ennen kuin hän jatkaa eteenpäin.

Kulta ja XP ovat tärkeitä LoLissa ja Dota 2:ssa, joskin Dota 2:ssa kultaa on kahdenlaista – luotettavaa ja epäluotettavaa. Luotettava kulta tulee palkkioista, joita saa sankarien tapoista, Roshanista, kuriireilta sekä Hand of Midas -esineestä, joka antaa käyttäjälle kultaa, kun sitä käytetään. Epäluotettava kulta on sen sijaan mitä tahansa muuta kultaa neutraaleilta kätyreiltä, hirviöiltä ja aloituskullasta.

Molemmissa peleissä pelaajat saavat kuoltuaan kuolema-ajastimen, jonka aika vaihtelee pelin pituuden mukaan. Vain Dota 2:ssa pelaajat voivat käyttää takaisinostoa (”buyback”), jolla saa uudelleensyntymän välittömästi maksusta (kuoleminen aiheuttaa myös epäluotettavan kullan menetystä Dota 2:ssa).

Dota 2:ssa on eri puolille karttaa sijoiteltuina riimuja Riimut ovat erikoisboostereita, joita on kahdenlaisia – palkkioriimuja (joista saa lisäkultaa) ja voimariimuja (joista sankari saa erilaisia parannuksia ja vaikutuksia lyhyeksi aikaa). Niitä voi säilöä pulloon käytettäväksi myöhemmin joukkuetaisteluissa.

Vaikka molemmissa peleissä on skaalausulottuvuus (kuinka hyvin sankari tai joukkue vahvistuu verrattuna keskimääräiseen), se toimii eri tavoin. Skaalaus on LoLissa vaiheittaisempaa ja voimistuu pelaajan tason noustessa, kunnes saavutetaan huippu verrattuna muihin sankareihin. Tämän jälkeen alkaa skaalautuminen alaspäin.

Dota 2:ssa tietyillä joukkuekoostumuksilla on skaalaushuippu – hetki, jolloin joukkueen on voitettava, tai muuten riskinä on skaalautuminen alaspäin ja koko pelin häviäminen. Joukkueet ovat tietoisia tästä ja pelaavat siksi puolustavasti, kunnes huippukohta on ohitettu.

Dota 2:ssa tukisankarit ovat niitä, jotka tekevät liikkeitä ja aloittavat taistelut, kun taas LoLissa heitä käytetään pääasiassa ADC:n tukemiseen.

League of Legendsissä pelaajat voivat käyttää summoner-taikaa teleporttaamiseen esimerkiksi oman tornin, oman kätyrin tai suojaesineen (”ward”) luokse. Myös takaisin tukikohtaan voi teleportata käyttämällä recall-toimintoa (teleporttauskyky). Dota 2:ssa toiminta on hieman erilainen, sillä pelaajat käyttävät ystävällismielisille rakennuksille teleporttaamiseen ostettavia esineitä nimeltä Town Portal Scroll.

LoLissa joukkueen Inhibitor-rakennuksen (joka pysäyttää superkätyrien ja neutraalien kätyrien luonnin) tuhoaminen aiheuttaa sen, että superkätyreitä syntyy viiden minuutin ajan, kunnes Inhibitor palaa peliin. Dota 2 on tässä mielessä erilainen, koska kun vastaava rakennus Barracks (yleisesti tunnetaan nimellä Rax) tuhotaan, se pysyy poissa pelistä koko loppuajan.

LoL vs Dota 2: suurimmat muut erot

Ennen LoL-ottelua pelaajat voivat valita kaksi summoner-taikaa, joista saa erilaisia pelin aikana käytettäviä kykyjä. Näitä ovat muiden muassa flash (jolla pelaajat voivat teleportata muutaman metrin), barrier (suojaa sankaria) ja ignite (polttaa vastustajan sankaria viiden sekunnin ajan).

Estämisellä (”denying”) tarkoitetaan pelaajan oman kätyrin tappamista Dota 2:ssa, jotta vastapuoli ei saa siitä kulta- ja XP-palkkiota eikä näin ollen voi vahvistaa sankariaan.

Nämä summoner-taiat on yleensä määritetty eri rooleille: esimerkiksi smite (summoner-taika, jolla voi hyökätä vain hirviöiden tai vastustajan kätyrien kimppuun) on vain junglerin käytettävissä. Tätä ominaisuutta ei ole lainkaan Dota 2:ssa, vaan siinä ottelun aikana tehdyt valinnat vaikuttavat enemmän rooliin, jota pelaaja päätyy pelaamaan.

Roolit määritetään LoLissa ennen pelin alkua, mutta tästä täysin poiketen ne ovat Dota 2:ssa paljon joustavampia. Useimmat sankarit voivat pelata useampaa kuin yhtä roolia, joten joukkueet voivat vaihtaa koostumustaan kesken pelin.

LoLissa on viisi pääroolia – ADC (attack damage carry), top, jungler, mid ja support. Dota 2:ssa niitä on paljon enemmän: pääroolit ovat carry, disabler, initiator, jungler, support, durable, nuker, pusher ja escape. Koska ottelua kohden on vain viisi sankaria ja yhdeksän eri roolia, kahta samanlaista Dota 2 -peliä ei tule.

Tukisankareita (”support”) käytetään näissä kahdessa pelissä eri tavoilla – Dota 2:ssa tukisankarit ovat niitä, jotka tekevät liikkeitä ja aloittavat taistelut, kun taas LoLissa heitä käytetään pääasiassa ADC:n tukemiseen.

League of Legendsissä pelaajilla on neljä kykyä: kolme peruskykyä sekä ultimate-kyky, jota voi käyttää tasolle kuusi pääsemisen jälkeen. Tämä eroaa hyvin paljon Dota 2:sta, jossa pelaajilla voi olla paljon enemmän kykyjä. Tämä tekee pelistä monimutkaisempaa: Invoker-sankaria pidetään yhtenä vaikeimmin hallittavista sankareista missään pelissä, koska sillä on hurjat 14 kykyä.

Vain Dota 2:ssa pelaajat voivat käyttää takaisinostoa (”buyback”), jolla saa uudelleensyntymän välittömästi maksusta.

Toinen suuri ero LoLin ja Dota 2:n välillä ovat talentit, jotka on aivan äskettäin lisätty Dota 2:een (joulukuussa 2017). Talentit ovat kunkin sankarin yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka valitaan viiden tason välein alkaen tasosta 10. Ne antavat parannuksia sankarien ominaisuuksiin, lisää kultaa tai lisää kokemuspisteitä. Ne voivat myös parantaa sankarien kykyjä, mikä tuo peliin uutta dynamiikkaa. Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto noustaessa tasoja LoLissa on pisteiden lisääminen kykyihin niiden tason nostamiseksi.

On tärkeää ymmärtää kahden pelin väliset erot, jotta voi saada mahdollisuuden houkutteleviin voittoihin niiden vedonlyönnissä. Yhteenvetona tästä kaikesta voidaan sanoa, että pelkkä yleisymmärrys MOBA-peleistä ei voi korvata pelikohtaista asiantuntemusta, ja siksi on tärkeää ymmärtää näiden kahden pelin väliset erot. Ilman tätä tietämystä voi joutua vaikeuksiin Dota 2- tai LoL-vedonlyönnissä.

Haluatko oppia lisää Dota 2- tai LoL-vedonlyönnistä? Palaa eSports-vedonlyöntikeskukseemme.

eSportsin kotisivu
Katso uusimmat kertoimet tästä

Tietoja kirjoittajasta

Pinnacle

”Pinnacle” on yleiskategoria sisäisesti kirjoitetuille esports-vedonlyöntiartikkeleille, jotka hyödyntävät sisältömme ja treidaajatiimiemme valtavaa esports-tietämystä.

Näytä enemmän Näytä vähemmän