close
jun 25, 2021
jun 25, 2021

Guide till rollerna i VALORANT

Vilka olika roller finns i VALORANT?

Olika sorters agenter i VALORANT

Hur fungerar rollerna i VALORANT?

Vikten av att välja rätt agenter i VALORANT

Guide till rollerna i VALORANT

VALORANT är ett nytt taktiskt FPS-spel med fokus på specialförmågor och olika spelarroller. I den här guiden går vi igenom de rollerna, hur de fungerar och vilken terminologi som används för att beskriva dem.

När det gäller roller har VALORANT flera likheter med det populära spelet Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Eftersom VALORANT är ett relativt nytt spel har rollerna inte utkristalliserats helt än och därför kan det vara bra att utgå från CS:GO-rollerna för att orientera sig.

Precis som i alla andra esportspel måste man kommunicera skickligt och effektivt för att kunna lyckas. Om alla spelare i ett lag känner till vilka roller som finns kan de identifiera hur de själva (eller en medspelare) bör agera och vilken information som behöver spridas inom laget.

Vilka olika roller finns i VALORANT?

Agenterna i VALORANT kan delas in i fyra generella roller: sentinels, controllers, initiators och duelists. Dessa roller är i sin tur indelade i mer specialiserade positioner som till exempel support, in-game leader, entry fragger, lurker, recon och crowd control. Varje roll definieras av agentens förmågor.

Sentinels – support och in-game leader

Sentinels är försvarsexperter som kan manipulera slagfältet, stänga ner omstridda områden och hjälpa medspelarna genom att bland annat återställa hälsa. I nuläget finns det tre sentinels i VALORANT: Cypher, Killjoy och Sage.

En sentinel ansvarar i regel för att ge understöd åt en medspelare precis som supportspelare i CS:GO gör.

Sentinels kan bland annat ströva omkring på kartan för att samla in information. De kan också spela defensivt genom att förankra en bombplats och försöka sakta ner motståndarna så att medspelarna hinner ge understöd.

På grund av sina passiva förmågor får sentinelspelare ofta agera in-game leader (IGL). En IGL ansvarar för att utforma lagets strategi, koordinera lagrörelser över kartan och se till att medspelare rapporterar fiendepositioner effektivt.

Sentinels fixar sällan lika många kills som controllers eller duelists – istället har de en mer undanskymd roll vars styrka ligger i att ge medspelarna understöd.

Controllers – lurker och secondary entry fragger

Controllers är experter på att kontrollera slagfältet med rökridåer. De kan blockera sikten för motståndarna och ge understöd åt medspelarna när de tar kontroll över ett område. I nuläget finns det fyra controllers i VALORANT: Astra, Brimstone, Omen och Viper.

Controllers huvudsakliga uppgift är som sagt att blockera sikten på strategiska ställen. Det är oerhört viktigt i VALORANT eftersom det minskar fiendens möjligheter att anfalla från fördelaktiga positioner.

Controllers som till exempel Viper och Brimstone använder ofta sina förmågor innan deras lag äntrar en bombplats. Efter att de använt sina rökridåer tar de rygg på lagets duelists och fungerar som ”secondary entry fragger”.

Alternativt kan de agera lurkers med ansvar för att vakta en flank eller utföra en egen flankmanöver. Agenten Omen är en skicklig lurker med en ultimat förmåga som kan teleportera honom överallt på kartan. Extra dödlig är han när han infiltrerar fienden bakifrån.

Duelist – entry fragger

Duelists är offensiva experter med förmågor som gör att de kan spela offensivt på egen hand. I nuläget finns det fem duelists i VALORANT: Jett, Phoenix, Raze, Reyna och Yoru.

Duelists som till exempel Raze gör ofta mest skada beroende på hur deras förmågor är upplagda.

De förväntas vara proaktiva och ge sig in i hetluften för att maximera sina kills. De intar i regel rollen som entry fragger och är de första som ger sig in i omstridda områden för att utföra riskabla manövrar i hopp om att få en fördel. Duelistrollen är mycket volatil vilket innebär att en spelare kan prestera väldigt bra eller väldigt dåligt från en runda till en annan. Därför bör rollen bara spelas av personer med mycket bra sikte.

Eftersom VALORANT är mer laginriktat än CS:GO bör duelists dra fördel av stödförmågor från sentinels, controllers och initiators för att maximera sin egen potential.

Initiators – rekognoscering och crowd control

Initiators är bra på att samla information och styra motståndarnas rörelser med hjälp av sina förmågor.

Det finns fyra initiators i VALORANT: Sova, Skye, Breach och KAY/O. Sova och Skye är bäst på att rekognoscera medan Breach och KAY/O specialiserar sig på att störa motståndarna med sina crowd control-förmågor.

Sovas och Skyes förmågor gör att de kan rekognoscera viktiga områden och rapportera till sina medspelare. Breach och KAY/O å sin sida kan på behörigt avstånd störa motståndarna och tvinga ut dem från otillgängliga platser.

Initiators tillhör en egen kategori men kan enkelt utföra samma defensiva uppgifter som sentinels och controllers eller inta en mer proaktiv roll likt en duelist.

Vikten av att välja rätt agenter

Innan en match börjar får varje spelare välja agent. Ett välbalanserat lag med rätt blandning av agenter har ofta störst chans att vinna.

Sage var den populäraste agenten i betaversionen av VALORANT och väntas fylla en viktig funktion även framöver.

I den nuvarande VALORANT-metan anses varje lag behöva ha två sentinels: Sage och Cypher. Sage kan återställa hälsa och är extra viktig på grund av sin ultimata förmåga som gör att hon kan återuppliva dödade lagkamrater. Cypher å sin sida använder spionkameror och snubbeltråd för att inhämta värdefull information om motståndarnas rörelser och i praktiken kontrollera områden relativt riskfritt.

Ett välbalanserat lag har i regel två sentinels, en controller, en initiator och en duelist. Även om det kan verka kontraproduktivt att bara ha en duelist överväger de andra rollernas mångsidiga förmågor den fördel som en ytterligare duelist skulle kunna ge.

eSport
Se de senaste esport-oddsen
  • Taggar

Om skribenten

Kristian Medina
Kristian har studerat engelska och media på De Montfort University och jobbar nu med text och video för Pinnacle Esports. Hans specialområde är League of Legends.
Visa mer Visa mindre