Uttag
Välj valuta:

Handläggningstid

 • WebMoney-transaktioner behandlas inom ett par minuter.
 • Uttag över 7 000 euro (eller motsvarande värde) kan kräva längre handläggningstid och internationella finanslagar kan kräva att vi efterfrågar ID-handlingar.

Avgifter

 • Pinnacle står för alla transaktionsavgifter för insättningar till ditt Pinnacle-konto med WebMoney.
 • WebMoney tar ut en separat transaktionsavgift – läs ditt WebMoney-avtal för att se avgiften.
 • Varje Pinnacle-kund får ett kostnadsfritt uttag per kalendermånad.
 • Ytterligare uttag under samma månad åläggs den avgift som anges i ovanstående tabell.

På Pinnacle gör vi vårt yttersta för att våra regler för betalningshantering ska ha en balans mellan att vara avgiftsfria och rättvisa för kunden samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda de bästa oddsen på nätet. När det är möjligt tar vi inte ut några transaktionsavgifter, men om du inte uppfyller vår omsättningströskel (den insatta summan multiplicerad med tre) tar vi ut en handläggningsavgift om 10 % av uttagsbeloppet (minsta möjliga avgift är 20 USD eller motsvarande) och en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Vi förbehåller oss rätten att avvisa uttag om omsättningskravet inte uppfylls.

Viktig information

 • När du använder WebMoney för att sätta in pengar på ditt Pinnacle-konto för första gången måste du tillåta att ditt namn visas. Gå till WebMoneys webbsida för att aktivera den här funktionen.
 • WebMoney-transaktioner måste komma från ett specifikt konto baserat på den insatta valutan (antingen USD eller EUR).
 • Begäran om insättning med WebMoney måste komma från ett WebMoney-pass med statusen "Formal", "Initial", "Personal" eller "Merchant". Transaktioner från "Alias"-pass godkänns inte.
 • Varje WebMoney-ID får endast användas för att sätta in pengar på ett Pinnacle-konto. Kunder som använder samma WebMoney-ID kommer att få sina pengar returnerade. Pinnacle kan inte hållas ansvariga för eventuella returneringsavgifter.
 • Du måste ha en "WebMoney Light Keeper" för att använda WebMoney som insättningsalternativ hos Pinnacle.

Alla pengar måste skickas från och tas emot på ett WebMoney-konto som är registrerat i samma namn som innehavaren av Pinnacle-kontot. Pengar som erhållits av Pinnacle skickade från ett WebMoney-konto som är registrerat på en annan person än kontoinnehavaren kommer inte att godkännas. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer genom att använda kontofunktionen Kontouppgifter.

Om du sätter in pengar på ditt Pinnacle-konto med WebMoney måste utbetalningar göras till samma WebMoney-konto upp till, men inte begränsat till, det belopp som ursprungligen sattes in.

 Göra en insättning

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto
 2. Gå till avsnittet Kassa och klicka på WebMoney-ikonen i insättningsavdelningen.
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj "Skicka". Om din insättning lyckas krediteras ditt Pinnacle-konto.

Transaktioner som görs från WebMoneys webbplats kan tyvärr inte godkännas.

Göra ett uttag

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto
 2. Gå till avsnittet Kassa och klicka på WebMoney-ikonen i uttagsavdelningen.
 3. Fyll i formuläret så skickas ditt uttag vidare för behandling.

Gå till WebMoneys webbsida www.wmtransfer.com för att öppna ett WebMoney-konto.