Insättning
Välj valuta:
Uttag
Välj valuta:

Handläggningstid

 • Insättningar med Astropay handläggs direkt.
 • Uttag över 7 000 EUR (eller motsvarande värde) kan kräva längre handläggningstid, och internationella finanslagar kan kräva att vi efterfrågar ID-handlingar.

Avgifter

 • Varje Pinnacle-kund har rätt till ett kostnadsfritt uttag per kalendermånad.
 • Ytterligare uttag under samma månad åläggs den avgift som anges i ovanstående tabell.

På Pinnacle gör vi vårt yttersta för att våra regler för betalningshantering ska ha en balans mellan att vara avgiftsfria och rättvisa för kunden samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda de bästa oddsen på nätet. När det är möjligt tar vi inte ut några transaktionsavgifter, men om du inte uppfyller vår omsättningströskel (den insatta summan multiplicerad med tre) tar vi ut en handläggningsavgift om 10 % av uttagsbeloppet (minsta möjliga avgift är 20 USD eller motsvarande) och en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Vi förbehåller oss rätten att avvisa uttag om omsättningskravet inte uppfylls.

Viktig information

 • För att kunna ta emot utbetalningar via Astropay behöver du ha laddat ner appen. Det kan du göra på webbplatsen https://www.astropay.com/. Telefonnumret som är registrerat på ditt Pinnacle-konto måste också vara giltigt.
 • Om du använder ett kort som har en annan valuta än ditt Pinnacle-konto kommer beloppet som sätts in på ditt konto att baseras på beloppet som bekräftas av Astropay.
 • Om du sätter in pengar på ditt Pinnacle-konto med Astropay måste utbetalningar göras till samma Astropay-konto tills du nått eller överskridit det belopp som ursprungligen sattes in.
 • Du kommer att behöva fylla i en begäran om tvåfaktorsautentisering när du begär en Astropay-utbetalning. För ökad säkerhet rekommenderar vi att du aktiverar även denna funktion vid inloggning till ditt Pinnacle-konto. Det gör du genom att gå till avsnittet Lösenord och säkerhet på webbplatsen.

Att göra en insättning

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto.
 2. Gå till kassan och klicka på Astropay-ikonen i insättningsavsnittet.
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj ”Skicka”. Om din insättning lyckas sätts pengarna in på ditt Pinnacle-konto.

Att göra ett uttag

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto.
 2. Gå till kassan och klicka på Astropay-ikonen i uttagsavsnittet.
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj ”Skicka”. På ett ställe behöver du ange Astropay-numret (kortet kan köpas i AstroPay-appen).
 4. Om du inte redan har laddat ner Astropay-appen måste du göra det inom 24 timmar efter att du begärt utbetalningen.
 5. När du har installerat appen kan du lösa in utbetalningskortet.

Om Astropay

Astropay är ett virtuellt förbetalt kort som du kan göra insättningar och uttag med på Pinnacle.

När du väl har kommit igång kan du köpa Astropay-kort i en mängd olika valörer utan fördröjning.

Du kan lära dig mer om Astropay genom att besöka deras webbplats på https://www.astropay.com/.