Integritetspolicy v.3
Senast uppdaterad: Torsdag, 24/05/2018 - 06:00 PDT
Pinnacle (häri benämnt "vi" eller "oss") följer Lagen om skydd av personuppgifter på Curacao (2013) och EU-direktivet om skydd av uppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation (EG-direktiv/2002/58/EG, ändrat genom direktiv 2009/136/EG) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av Pinnacle-koncernen som innehåller webbadressen www.pinnacle.com.
Registreringsansvariga för webbadressen Pinnacle.com är Pinbet Malta Limited, Level 4, The Penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034 Malta, och Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao.
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud (“DPO”) på dpo@pinnacle.com.
Kontakta DPO om du har frågor om integritetspolicyn. Vi förstår att det är extremt viktigt med integritet och säkerhet för dina personuppgifter. Denna policy berättar vad vi gör med dina uppgifter och vad vi ska göra för att hålla dem säkra. Den förklarar också var och hur vi samlar in dina personuppgifter, liksom dina rättigheter med avseende på personuppgifterna vi har om dig.
Ändringar i integritetspolicyn och din skyldighet att informera oss om ändringar
Den här versionen uppdaterades senast den 24 maj 2018 och du kan få tidigare versioner genom att kontakta DPO.
Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under din tid med oss.
1. Hur vi använder dina uppgifter
Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:
 • Där vi behöver fullgöra ett avtal som ska vi ingå eller har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller tredje parts), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en lag eller förordning.
I allmänhet åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att vi skickar direktmarknadsföring till dig via e-post, telefon, post eller textmeddelande, om och när det är tillämpligt. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss på customerservice@pinnacle.com.
Genom att tillhandahålla dina personuppgifter och registrera dig hos oss eller logga in hos oss när du besöker vår webbplats samtycker du uttryckligen till att vi behandlar och lämnar ut dina personuppgifter på det sätt som anges i denna integritetspolicy, eller såsom våra Villkor i annat fall föreskriver.
Tredjepartlänkar
Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugins och program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera anslutningarna kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetsutlåtanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker
2. Uppgifterna vi samlar in om dig
Personuppgifter (eller personlig information) betyder all information om en person från vilken personen kan identifieras. Det innehåller inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).
Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:
 • Identitetsdata omfattar förnamn, namn som ogift, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter omfattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiell data omfattar bankkonto och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsdata omfattar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Teknisk data omfattar internetprotokolladress (IP-adress), pc-tagg, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, plugintyper och versioner för webbläsare och operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profildata omfattar ditt användarnamn och lösenord, köp och beställningar du har gjort, dina intressen, preferenser, feedback på korrespondens och svar på enkäter.
 • Användningsdata omfattar information om hur du använder webbplatsen, produkterna och tjänsterna.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata omfattar dina preferenser för hur du vill ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationspreferenser
Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data som statistisk eller demografisk data för olika ändamål. Aggregerad data härrör från dina personuppgifter, men anses inte som personuppgifter i lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera din användningsdata för att räkna ut andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller kopplar ihop den aggregerade datan med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.
I sällsynta fall kan vi hämta hälsodata från dig när du vidarebefordrar specifika medicinska rapporter till oss. Utöver det här scenariot samlar vi inte in några speciella kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din genetiska och biometriska data). För att undvika tvivel så betraktas inte uppgifter rörande begäran om självuteslutning som hälsorelaterade
Om du inte lämnar personuppgifter
I de fall vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig, och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, kan vi kanske inte utföra det kontrakt vi har eller tillhandahålla den begärda tjänsten till dig.
Observera att all information som du överför till oss via e-post inte är krypterad och överförs på din egen risk.
3. Syftet med att samla in dina personuppgifter
Vi har i tabellformat nedan redogjort för hur vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi har för att göra det. Vi har också, där det är lämpligt, identifierat vad våra berättigade intressen är. Information om avvägningstestet till grund för det berättigade intresset kan erhållas på begäran genom att kontakta DPO på dpo@pinnacle.com.
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika juridiska grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

Syfte/Aktivitet

Typ av uppgifter

Laglig grund för behandling inklusive grund för berättigat intresse

För att registrera dig som ny kund för att kunna erbjuda våra speltjänster.

(a) Identitet

(b) Kontakt

Fullgöra ett avtal med dig.

Att behandla och leverera din beställning inklusive:

(a) Behandling och övervakning av dina insatser:

(b) behandla kort- och online-betalningar.

(c) identifiering vid behandling av betalningar, godkännanden och/eller annan behandling,

(d) indrivning av skulder.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Ekonomisk

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(b) Nödvändiga för våra berättigade intressen (för att driva in skulder och uppfylla kundbetalningar)

(c) överensstämma med våra lagar och lagstadgade skyldigheter.

För att hantera vår relation till dig vilket inkluderar:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy.

(b) Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(b) Nödvändiga för att följa en rättslig skyldighet.

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster).

För att du ska kunna delta i en prisdragning, tävling eller en undersökning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och för att vår verksamhet ska växa).

För att administrera och säkerställa säkerheten för vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och vara värd för data).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, förvaltning av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen)

(b) Nödvändiga för att följa en rättslig och lagstadgad skyldighet.

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och relevanta annonser till dig samt mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi visar dig.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Tekniskt

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att vår verksamhet ska växa och för att informera om vår marknadsföringsstrategi).

För att använda dataanalys för att förbättra vår(a) webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter.

(a) Tekniskt

(b) Användning

Nödvändiga för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera om vår marknadsstrategi).

För att ge förslag och komma med rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Användning

(e) Profil

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och för att vår verksamhet ska växa).

För att hindra dig från att komma åt våra tjänster efter att du har bekräftat att du har ett spelberoende vilket har bevisats genom medicinska rapporter.

(a) Hälsa

Nödvändigt att skydda dina avgörande intressen (Art. 9 (2) c) av GDPR.

4. Vem vi kan dela dina uppgifter med
a. För bekämpning av penningtvätt, för att upptäcka bedrägeri och/eller i kontrollsyfte har Pinnacle rätten att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till tredjepartsleverantörer, såsom polisen, finansiella integritetsenheter, banker, leverantörer av ID- och adressverifikationssystem, leverantörer av betaltjänster och finansinstitut, dock endast där vi är säkra på att de uppfyller samma standarder för behandling av data och säkerhet. Vi uppmuntrar dig att läsa våra tredjepartsleverantörers integritetspolicyer
b. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till relevanta tredje parter, till exempel andra företag inom Pinnacle-koncernen, våra tillsynsmyndigheter, finansiella integritetsenheter, särskilt när Pinnacle har rimliga skäl att misstänka oegentligheter som involverar ditt konto.
c. Dina uppgifter delas också i vanliga operativa ändamål som t.ex. med molntjänster, datacenter, betalningstjänster, banker, ID-verifieringsverktyg, kundkommunikationsverktyg, spelleverantörer etc.
d. Vi har rätt att dela den information som vi har om dig, vilket inkluderar personuppgifter och/eller spelhistorik med tillämpliga idrottsföreningar för att kunna undersöka bedrägeri, penningtvätt eller ärenden om sportintegritet och för att uppfylla våra reglerande skyldigheter.
e. Vissa av de dataenheter som används för att behandla dina personuppgifter kan finnas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där dataskyddslagar inte är lika skyddande som EU-lagen. I sådana fall fortsätter informationen att omfattas av en eller flera lämpliga skyddsåtgärder som anges i lagen. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och behandlas med tillbörlig omsorg och skydd och i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.
5. Hur länge vi behåller din information
För att uppfylla våra juridiska och ekonomiska krav samt alla tillsynskrav, kommer vi behålla din information under den kortast tid som krävs för att uppfylla dessa krav. När den kortaste tiden för att behålla dina uppgifter har gått ut och förutsatt att vi inte har någon annan berättigad anledning att behålla dem, kommer dina uppgifter att bli pseudonymiserade.
Eftersom denna policy är en global policy, kommer lagringsperioden att gälla i enlighet med gällande krav på antingen Malta (minst 6 år) eller Curacao (minst 10 år) beroende på vilken jurisdiktion du omfattas av.
Om du skulle skicka in en begäran om att dina uppgifter ska raderas och en sådan begäran är giltig enligt våra riktlinjer för radering, kommer dina personuppgifter att bli anonymiserade. Har de en gång blivit anonymiserade klassas de inte längre som personuppgifter
Om det inte har varit någon kontoaktivitet (så som definierad i våra användarvillkor ) och vi har behållit dina uppgifter för den kortaste tid som krävs för att uppfylla lagar och regler, kommer ditt konto att stängas och pseudonymiseras.
Konton där det har förekommit bedrägeri, anmälan om spelberoende och/eller permanent självuteslutning kommer inte att anonymisera för att vi ska kunna fortsätta att övervaka dessa kunder i enlighet med våra lagliga och lagstadgade krav.
6. Håller dig informerad om våra produkter och tjänster
Vi skulle gärna skicka erbjudanden, tävlingar & exklusivt innehåll till dig via våra olika marknadsföringskanaler. För att kunna göra det måste vi ha ditt godkännande att få använda dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer inte utan ditt föregående samtycke att säljas eller ges till någon tredje part i marknadsföringssyfte som inte har ett samarbete med Pinnacle.
Du kan ändra dina preferensinställningar för marknadsföring genom att kontakta customerservice@pinnacle.com, och begära att vi ändrar dina marknadsföringspreferenser.
7. Hur vi säkrar din information
a. Pinnacle garanterar dig att dina personuppgifter:
 • behandlas i enlighet med dina rättigheter;
 • behandlas rättvist och enligt lagen;
 • endast erhålls för ovanstående ändamål;
 • är korrekta, aktuella och inte omfattar mer än vad ändamålet kräver;
 • förvaras på ett säkert sätt;
 • inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen.
b. Pinnacle ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och förvaras på ett säkert sätt. I detta avseende upprätthåller vi lämpliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot icke-auktoriserad eller olaglig behandling.
c. Vi rekommenderar dig att skicka in alla personliga handlingar genom vårt säkra uppladdningsverktyg. Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare (följt av ditt klient-ID):
 • https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId=
8. Dina rättigheter
Med vissa begränsningar för vissa rättigheter har du följande rättigheter när det gäller dina uppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta customerservice@pinnacle.com och ange rätten du utövar tillsammans med orsaken till din förfrågan, om det är tillämpligt.
Rätt till tillgång: du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och kompletterande uppgifter
Rätt till rättelse: du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras om de är ofullständiga.
Rätt till radering: du har rätt att begära radering av dina uppgifter där det inte längre finns en bra anledning att fortsätta bearbeta dem. Se till att du tar ut ditt kontosaldo innan du skickar in en begäran. Reglerna i enlighet med avsnitt 8 i våra Villkor i samband med uttag av medel gäller. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandlingen (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lag. Observera att denna rättighet inte är absolut och kan vara föremål för vårt övergripande intresse att behålla denna information, såsom att vi följer lagar och förpliktelser. Se avsnittet "Hur länge vi behåller din information" ovan. Om vi inte kan uppfylla denna begäran kommer du att bli underrättad.
Rätt till begränsning av behandling: detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa att uppgifterna är korrekta; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig (dvs. där den inte omfattas av en rättslig grund för behandling enligt avsnitt 3, eller dina uppgifter annars har erhållits olagligen av en tredje part) men du inte vill att vi ska radera dem; (c) där du vill att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem, för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl att använda dem. Observera att denna rättighet inte är absolut.
Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära ut de personuppgifter du har lämnat till oss Du kan göra en begäran om dataportabilitet genom att kontakta customerservice@pinnacle.com.
Rätt att lämna in klagomål: du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Observera att denna rättighet inte är absolut och kan vara föremål för alla typer av skäl vi har att behålla denna information, såsom att vi följer lagar och förpliktelser. Om du vill göra invändningar mot direktmarknadsföring, kontakta customerservice@pinnacle.com och begär att inte längre få marknadsföringsmaterial skickad till dig.
Observera att förmågan att utföra våra tjänster är beroende av behandling av viss information, därför kan utövandet av vissa rättigheter leda till att du inte längre kan använda tjänsten eller en del av den.
Vanligtvis tillkommer ingen avgift
Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi under dessa omständigheter vägra att följa din begäran.
Vad vi behöver av dig
Vi kan begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Om du inte angav all din verifieringsinformation när du registrerade dig hos oss, kan du bli ombedd att skicka in den informationen för att fullborda din profil. För att påskynda vårt svar kan vi också kontakta dig för att be dig om ytterligare information kopplad till din begäran. Kom ihåg att hålla ditt lösenord konfidentiellt - du kan läsa IDPC: s råd om hur du håller dina lösenord säkra här.
Tidsgräns för att svar
Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har skickat in ett antal förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.
Du ansvarar själv för att se till att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.
Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsort eller plats för den påstådda överträdelsen. Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Byrån för informations- och dataskyddsombudsmannen på Malta (IDPC). Vi skulle dock uppskatta om vi fick chansen att ta itu med dina bekymmer innan du tar kontakt med IDPC, så vi ber dig kontakta oss direkt.
9. Cookiepolicy
Pinnacles webbplatser (inklusive dem som är optimerade för mobila enheter) och mobilapplikationer använder cookies och liknande teknik för att hantera inloggningssessioner, tillhandahålla individualiserade webbsidor samt skräddarsy innehåll efter dina specifika behov och intressen. När du "Godkänner" vår banner om cookiepolicy godkänner du användandet av cookies och liknande teknik för de ändamål som vi beskriver i denna policy.
Vad är en webbcookie?
Cookies är textfiler som innehåller en liten mängd information som har laddats ned till din enhet när du besöker webbplatsen. De används av de flesta webbplatser för att förbättra din nätupplevelse och för att säkerställa att innehållet och funktionerna levereras och används på ett mer effektivt sätt.
Cookies utför olika funktioner. Vissa cookies laddas till exempel ned på din enhet temporärt för den period du är inne på en viss webbplats; dessa cookies kan göra det möjligt för dig att navigera mellan sidor på ett mer effektivt sätt eller göra så att webbplatser kommer ihåg dina inställningar. Andra cookies kan användas för att hjälpa webbplatser att komma ihåg dig som en återkommande besökare och se till att de onlineannonser som visas är mer relevanta för dina behov och intressen.
Du kan anpassa inställningarna i din webbläsare så att vissa eller alla cookies blockeras. För att göra detta följer du instruktionerna som du fått av din webbläsarleverantör. Om du blockerar cookies från Pinnacles webbplats är det dock inte säkert att alla webbplatsens funktioner fungerar som de ska.
Till exempel kanske du inte kan satsa pengar. Om du vill anpassa inställningarna i din webbläsare, se "hantera dina cookies". Se avsnittet "mer information" om du vill veta mer om cookies.
Typerna av cookies som Pinnacle använder är:
Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies är cookies som behövs för att en webbplats ska fungera korrekt; de gör det möjligt för dig att navigera på en webbplats och utföra vissa funktioner, såsom att nå säkra områden, spela, sätta in pengar och hantera ditt konto. Utan dessa cookies skulle det inte vara möjligt att tillhandahålla våra specifika onlinetjänster och funktioner.
Vi använder nödvändiga cookies till att:
 • Spara dina val på spelkupongen medan du kollar runt på webbplatsen;
 • Identifiera dig som inloggad på Pinnacle.com.
Vi använder inte nödvändiga cookies för att:
  • samla information som kan användas i syfte att göra reklam för produkter eller tjänster riktade till dig;
  • Komma ihåg dina inställningar eller ditt användarnamn efter att det aktuella besöket har avslutats.
Några exempel på nödvändiga cookies som Pinnacle använder är:

 

BackURL

 

Denna cookie används för navigeringsändamål.

 

 

Custid

 

Denna cookie används för att verifiera kundens ID.

 

 

BrowserSessionId

 

Denna cookie används vid samtidiga inloggningar för att spåra om användarens aktuella session är den senaste.

 

 

UserAccess

 

 

Denna cookie definierar användarnas webbplatsåtkomst.

Prestandacookies
Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, till exempel vilka sidor de använder mest och om de får felmeddelanden. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera en besökare. All information som samlas in av dessa cookies är anonym. Den används enbart till att förbättra webbplatsens prestanda.
Vi använder prestandacookies för att:
 • Tillhandahålla statistik över hur webbplatsen används;
 • Undersöka hur effektiva våra kampanjer är;
 • Samla statistik om vilka marknader som våra kunder spelar på;
 • Hjälpa oss förbättra webbplatsen genom att mäta fel som kan uppstå;
 • Testa olika designer på vår webbplats;
 • Identifiera den webbläsare eller enhet som du använder för åtkomst till webbplatsen.
Vi använder inte prestandacookies för att:
 • Samla information som kan användas i syfte att göra reklam för produkter eller tjänster på andra webbplatser riktade till dig;
 • Komma ihåg dina inställningar eller användarnamn efter att det aktuella besöket avslutas.
 • Lagra personlig information såsom e-postadress eller namn;
 • Rikta kampanjer till dig på andra webbplatser;
 • Låta någon tredje part använda dessa cookies för andra ändamål än de som specificerats ovan.
Exempel på prestandacookies som Pinnacle använder:

 

ADRUM

 

Denna cookie används för att övervaka upplevelsen för slutanvändare.

 

 

Webmetrics-RUM

 

Denna cookie används för att hantera dataanalys

 

Vi använder tredjepartscookies (till exempel Google Analytics och Silverpop Web Analytics) för att samla information om kundinteraktioner med webbplatsen så att vi kan utveckla och förbättra kundens resa och ge dem en optimerad tjänst (för att avstå från prestandacookies, se nedan).
Var medveten om att om du väljer bort våra prestandacookeis så kommer det inte att hindra dig från att använda vår webbplats, men det kommer att begränsa oss från att ta del av din erfarenhet och kan begränsa vår förmåga att fatta korrekt beslut för att förbättra vår webbplats. Om du vill välja bort de webbanalystjänster som Pinnacle använder kan du använda länken nedan:
GoogleAnalytics
Funktionscookies
Med dessa cookies kan dina val sparas på webbplatsen, såsom användarnamn, språk eller regionen du befinner dig i, och du erbjuds bättre och skräddarsydda funktioner. En webbplats kan till exempel ge dig lokala väderleksrapporter eller trafiknyheter tack vare cookies som sparar information om vilken region du befinner dig i. Dessa cookies kan även användas till att spara ändringar du gör för textstorlek, teckensnitt och annat som kan anpassas på webbsidorna. De kan dessutom användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt, som att se en video eller kommentera ett blogginlägg. Informationen som dessa cookies samlar in kan göras anonym och de kan inte spåra ditt surfande på andra webbplatser.
Vi använder funktionscookies för att:
 • Komma ihåg dina inställningar, såsom ändringar av layout eller färger och att dölja/visa funktioner;
 • Komma ihåg att du har sett visst innehåll;
 • Erbjuda proaktiv support i form av livechatt.
Vi använder inte funktionscookies för att:
 • Rikta annonser till dig på andra webbplatser,
 • Låta någon tredje part använda dessa cookies för andra ändamål än de som specificerats ovan.
Exempel på prestandacookies som Pinnacle använder:

UserPrefsCookie                 

Denna cookie sparar information om en del av användarprofilens standardinställningar, som oddsformat, språk, visning och tidszon.

 

HomePageVisitedTime

Denna cookie skapas så att webbplatsen vet om den ska omdirigera dig till en sida för återvändande kunder.

DestUrl

Denna cookie används för att skicka en kund direkt till en viss ligasida på en gästwebbplats för att se odds.

 

Targeting-cookies
Dessa cookies används för att leverera innehåll, t.ex. annonser, som är bättre anpassade för dig och dina intressen. De kan även användas till att begränsa antalet gånger en annons visas för dig eller mäta hur effektiv en kampanj är. Dessa brukar ställas in av tredje parts annonseringsnätverk med Pinnacles tillåtelse och kan dela information om webbplatser som du har besökt med andra företag, såsom annonsörer.
Vi använder targeting-cookies för att:
 • Se vilka sidor en kund är intresserad av och förmedla detta till vårt e-postverktyg så att vi kan rikta information till kunder som är relevant för just dem.
 • Tillhandahålla erbjudanden till kunder som har registrerat ett konto hos oss oavsett om ett sådant konto är finansierat eller inte.
 • Erbjuda produktöverskridande kampanjer till kunder baserat på vilka marknader de har tittat på eller värdet på de satsningar de har gjort.
 • Tillhandahålla föreslagna tredje parter information om ditt besök så att de kan erbjuda annonser som kan intressera dig.
Exempel på targeting-cookies som Pinnacle använder:

Sidi

Denna cookie används för att samla in data om besökares webbplatsaktiviteter.

 

Vidi

Denna cookie används för att identifiera besökare.

Hantera dina cookies
Vi rekommenderar att du inte ändrar dina inställningar för cookies eftersom det kan begränsa din användarupplevelse och webbplatsens prestanda.
Om du vill ändra dina inställningar för cookies kan du göra det via din webbläsare. Olika webbläsare kan använda olika sätt att kontrollera cookies, så du måste använda hjälpavsnittet i din webbläsare för att ta reda på hur du ska gå tillväga. Du kan även besöka en av följande webbläsarleverantörers webbplatser direkt.
Övrig information
Du kan hitta mer information om cookies på https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. För en video om cookies, gå till https://policies.google.com/technologies/cookies.
10. Ändringar av information
Alla ändringar i vår integritetspolicy publiceras på denna sida och alla sådana ändringar träder i kraft när den uppdaterade integritetspolicyn publiceras. Om vi gör några väsentliga eller mer omfattande ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att göra rimliga strävanden att informera dig via e-post, en notis på webbplatsen eller via andra överenskomna kommunikationskanaler. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt ändamål uppdaterar vi vår integritetspolicy och meddelar ändringarna till individer innan vi börjar med en ny behandling.