Insättning
Välj valuta:
Uttag
Välj valuta:

Handläggningstid

 • iDebit-transaktioner behandlas inom ett par minuter.
 • Uttag över 7 000 euro (eller motsvarande värde) kan kräva längre handläggningstid, och internationella finanslagar kan kräva att vi efterfrågar ID-handlingar.

Avgifter

 • För personer bosatta i Kanada tas en insättningsavgift på 1,25 % ut.
 • Pinnacle står för alla insättningsavgifter förknippade med iDebit för alla andra godkända valutor.
 • Varje Pinnacle-kund får ett kostnadsfritt uttag per kalendermånad
 • Ytterligare uttag under samma månad åläggs den avgift som anges i ovanstående tabell.

På Pinnacle gör vi vårt yttersta för att våra regler för betalningshantering ska ha en balans mellan att vara avgiftsfria och rättvisa för kunden samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda de bästa oddsen på nätet. När det är möjligt tar vi inte ut några transaktionsavgifter, men om du inte uppfyller vår omsättningströskel (den insatta summan multiplicerad med tre) tar vi ut en handläggningsavgift om 10 % av uttagsbeloppet (minsta möjliga avgift är 20 USD eller motsvarande) och en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Vi förbehåller oss rätten att avvisa uttag om omsättningskravet inte uppfylls.

Viktig information

 • Transaktioner i USD kan endast göras av kunder som är bosatta i Kanada.
 • Alla pengar måste skickas från och tas emot av ett iDebit-konto som är registrerat i samma namn som innehavaren av Pinnacle-kontot. Pengarna kommer inte att behandlas om namnet inte stämmer överens med både Pinnacle- och iDebit-kontot. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer genom att granska kontouppgifterna för ditt Pinnacle-konto.
 • Kunder får endast registrera ett iDebit-konto för sitt Pinnacle-konto
 • Om du sätter in pengar på ditt Pinnacle-konto med iDebit måste utbetalningar göras till samma iDebit-konto upp till, men inte begränsat till, det belopp som ursprungligen sattes in

Alla vinster som härrör från en insättning som senare rapporteras som NSF (täckning saknas) eller som av någon annan anledning inte kan inhämtas av Pinnacle kommer att ogiltigförklaras. För konton med negativt saldo kommer alla pågående spel, oavsett om dessa gjorts med NSF-insättningen eller inte, att annulleras. Om NSF-insättningen sedermera går igenom har kunden endast rätt att få utbetalning för sin ursprungliga insättning. Denna policy gäller för hela det återstående saldot på kontot vare sig den direkt eller indirekt härrör NSF-insättningen.

Göra en insättning

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto
 2. Gå till avsnittet Kassa och klicka på iDebit-ikonen i insättningsavdelningen
 3. Logga in på ditt iDebit-konto och välj din bank för att öppna din internetbank. När transaktionen har bekräftats kommer summan direkt att dras från ditt bankkonto och sättas in på ditt Pinnacle-konto. Alternativt kan insättningar göras direkt från ditt iDebit-konto.

Göra ett uttag

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto
 2. Gå till avsnittet Kassa på webbplatsen och klicka på iDebit-ikonen i uttagsavdelningen.
 3. Fyll i formuläret så skickas ditt uttag vidare för behandling

En spärr placeras på uttag på alla konton som har KANADA som bosättningsland och som använder iDebit för insättning till dess att Pinnacle bekräftar insättningen. iDebit-insättningar bekräftas normalt på den första arbetsdagen efter 5 bankdagar.

Om du inte har ett iDebit-konto än kan du öppna ett i samband med din första transaktion med denna betalningsmetod eller genom att besöka www.idebitpayments.com