Insättning
Välj valuta:
Uttag
Välj valuta:

Handläggningstid

 • Transaktioner behandlas inom ett par minuter
 • Alla konton som använder e-check som insättningsalternativ får sina uttag försatta i vänteläge tills alla insättningar har godkänts. Insättningar via e-check godkänns normalt inom sju bankdagar.
 • Vid uttag blir pengarna vanligtvis tillgängliga inom 8 till 12 bankdagar. Antalet dagar kan variera beroende på din bank.
 • Uttag över 10 000 CAD (eller motsvarande värde) kan kräva längre handläggningstid, och internationella finanslagar kan kräva att vi efterfrågar ID-handlingar.

Din maximala insättningssumma ökar i takt med att varje ny transaktion godkänns. Maxsumman för den första insättningen är 100 USD och din gräns ökar till 3 000 USD. Gränsen som visas på Kassa-sidan visar din aktuella maxsumma.

Avgifter

 • Pinnacle står för alla transaktionsavgifter för insättningar till ditt Pinnacle-konto med e-check.
 • Varje Pinnacle-kund får ett kostnadsfritt uttag per kalendermånad
 • Ytterligare uttag under samma månad åläggs den avgift som anges i ovanstående tabell.

På Pinnacle gör vi vårt yttersta för att våra regler för betalningshantering ska ha en balans mellan att vara avgiftsfria och rättvisa för kunden samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda de bästa oddsen på nätet. När det är möjligt tar vi inte ut några transaktionsavgifter, men om du inte uppfyller vår omsättningströskel (den insatta summan multiplicerad med tre) tar vi ut en handläggningsavgift om 10 % av uttagsbeloppet (minsta möjliga avgift är 20 USD eller motsvarande) och en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Vi förbehåller oss rätten att avvisa uttag om omsättningskravet inte uppfylls.

Viktig information

 • Kunder får endast ha ett aktivt bankkonto registrerat hos Pinnacle för e-checktransaktioner. När bankkontot registrerats kan det inte ändras och kommer att användas för alla framtida e-checktransaktioner.
 • E-checkar skickas endast i kanadensisk valuta.
 • Om du sätter in pengar på ditt Pinnacle-konto med e-check måste utbetalningar göras till samma bankkonto som användes för dina e-checkinsättningar upp till, men inte begränsat till, det belopp som ursprungligen sattes in.

Alla vinster som härrör från en insättning som senare rapporteras som NSF (att den saknar täckning) eller som av någon annan anledning inte kan inkasseras av Pinnacle kommer att ogiltigförklaras. För konton med negativt saldo kommer alla pågående vad, oavsett om dessa gjorts med NSF-insättningen eller inte, att annulleras. Om NSF-insättningen sedermera går igenom har kunden endast rätt att få utbetalning för sin ursprungliga insättning. Denna policy gäller för hela det återstående saldot på kontot vare sig det direkt eller indirekt kan härledas från NSF-insättningen.

Konton med transaktioner som senare rapporteras som NSF (saknar täckning) beläggs med restriktioner för framtida insättningsalternativ eller medför permanent stängning av ditt Pinnacle-konto.

Kontrollera att din e-checkinformation är korrekt

 • Kontoinnehavarens namn: Personens namn hos banken och hos Pinnacle måste stämma överens.
 • Kontonummer: Detta börjar normalt vid den sjätte siffran.
 • Clearingnummer: Normalt de fem första siffrorna i ditt kontonummer.
 • Institutions-ID: Ett tresiffrigt nummer

Göra en insättning

 1. Gå till kassan för ditt konto
 2. Välj ikonen för e-check vid insättningar
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj "Verkställ".

Om din insättning lyckas landar den på ditt Pinnacle-konto

Att göra ett uttag

 1. Gå till kassan för ditt konto
 2. Välj e-checksymbolen vid uttag
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj "Skicka".

När din ansökan är komplett överförs informationen till kundtjänst för behandling. Du kommer att få en e-postbekräftelse när din uttagsbegäran har godkänts.