Handläggningstid

 • Insättningar med Diners Club och Discover handläggs på bara ett par minuter.
 • Uttag över 7 000 EUR (eller motsvarande värde) kan kräva längre handläggningstid, och internationella finanslagar kan kräva att vi efterfrågar ID-handlingar.

Avgifter

 • Pinnacle står för alla transaktionsavgifter för insättningar till ditt Pinnacle-konto med Diners Club och Discover.
 • Varje Pinnacle-kund har rätt till ett kostnadsfritt uttag per kalendermånad.
 • Ytterligare uttag under samma månad åläggs en avgift.

På Pinnacle gör vi vårt yttersta för att våra regler för betalningshantering ska ha en balans mellan att vara avgiftsfria och rättvisa för kunden samtidigt som de gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda de bästa oddsen på nätet. När det är möjligt tar vi inte ut några transaktionsavgifter, men om du inte uppfyller vår omsättningströskel (den insatta summan multiplicerad med tre) tar vi ut en handläggningsavgift om 10 % av uttagsbeloppet (minsta möjliga avgift är 20 USD eller motsvarande) och en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Vi förbehåller oss rätten att avvisa uttag om omsättningskravet inte uppfylls.

Viktig information

 • Transaktioner med Diners Club och Discover behandlas endast i USD och växlas till din lokala valuta baserat på den dagsaktuella växlingskursen hos www.oanda.com.
 • Alla pengar måste skickas med ett kort som är registrerat i samma namn som innehavaren av Pinnacle-kontot. Pengar som skickas till Pinnacle med ett kort som är registrerat på en annan person än kontoinnehavaren kommer inte att godtas. Kontrollera att dina uppgifter stämmer på sidan Kontouppgifter på ditt konto.
 • Varje kund kommer att ombes verifiera sina uppgifter (läs mer nedan).
 • Du kan göra uttag via valfri behörig betalningsmetod för din kontovaluta.

Kredit-/betalkortsuppgifter

Som kund behöver man skicka in sina kortuppgifter för Diners Club och Discover första gången ett kort används. Uppgifterna måste innefatta en skannad kopia av en fotolegitimation och själva kortet (fram- och baksida) inom tre dagar efter den första insättningen. Så snart ditt kort godtagits kommer alla nödvändiga uppgifter att skickas via e-post.

 • Innan du skickar in några uppgifter behöver du se till att din fullständiga namnteckning och alla nödvändiga uppgifter är fullt läsbara.
 • När du skickar in kopian av ditt skannade kort ska den tresiffriga CVV2- eller CVC2-säkerhetskoden inte vara synlig. Koden finns på baksidan av kortet. Du måste antingen radera den informationen från den skannade kopian eller täcka över siffrorna innan du skannar kortets baksida.
 • Vi godtar bara dokument som laddas upp via vår säkra uppladdningstjänst. Överföringen och lagringen av alla data skyddas av samma standard som krävs av etablerade finansinstitut världen över (inklusive 128-bitars certifikatbaserad krypteringsteknik).
 • Alla vinster som härrör från en insättning som senare visar sig inte kunna inkasseras (oavsett anledning) kommer att ogiltigförklaras. För konton med minussaldon kommer alla pågående spel att avbrytas, oavsett om de härrör från insättningen som inte kan inkasseras eller ej, och Pinnacle-kontot kommer att stängas permanent.

Att göra en insättning

 1. Logga in på ditt Pinnacle-konto.
 2. Gå till kassan och klicka på ikonen för Diners Club och Discover i avsnittet insättning.
 3. Följ instruktionerna på skärmen, fyll i formuläret och välj "Skicka". Om din insättning lyckas sätts pengarna in på ditt Pinnacle-konto.