הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • הפקדות באמצעות העברה בנקאית מיידית מטופלות תוך כמה דקות, אך הטיפול עשוי להימשך עד שעתיים.
 • משיכות באמצעות העברה בנקאית מיידית מזוכות בחשבון הבנק של הלקוח תוך יום עד שני ימי עבודה.
 • לתשומת לבך: אם תסגור את הדפדפן או תצא מדף האינטרנט בזמן הטיפול בהפקדה, יהיה עיכוב בזיכוי הסכום בחשבון פינקל שלך.

עמלות

 • פינקל סופגת את כל עמלות ההפקדה באמצעות העברה בנקאית מיידית, למעט עמלת לקוח נוספת שנגבית בכל העברה.

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול נוספת בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • בהתאם לתקנות הבנקאות הבינלאומיות, על כל הלקוחות המשתמשים באפשרות הזו להעביר הוכחה לזהותם ולכתובתם לפני שההעברה תטופל. אם הדבר לא נעשה כבר, נא להיכנס למערכת ולעבור לקישור 'פרטים אישיים' באתר האינטרנט על מנת להעלות את המסמכים שלך.
 • אם המשיכה תוחזר לפינקל בגלל שפרטי חשבון הבנק היו שגויים, תחויב בקנס מינימלי של 25 דולר או עמלה אחרת, במטבע שבו מנוהל חשבונך.
 • על כל הכספים להישלח ולהתקבל מחשבון בנק הרשום תחת אותו שם כמו זה של בעל החשבון בפינקל. אם השם בחשבון הבנק לא תואם לשם בחשבון פינקל העברת הכספים לא תטופל. היכנס לחשבון פינקל שלך וודא שהפרטים האישיים שלך נכונים באמצעות האפשרות 'פרטי החשבון'

אם יתברר שאחת מההפקדות היא ללא כיסוי, או שפינקל לא הייתה יכולה לגבות אותה מכל סיבה אחרת, כל הזכיות שנגזרות ממנה לא יהיו תקפות. בחשבונות הנמצאים ביתרה שלילית, כל ההימורים הממתינים יבוטלו, בין אם הם בוצעו מההפקדה ללא כיסוי ובין אם לא. אם אותה הפקדה שהוגדרה כהפקדה ללא כיסוי תאושר לבסוף, הלקוח יהיה זכאי לקבל תשלום על הפקדתו המקורית בלבד. מדיניות זו חלה על כל יתרה בחשבון שמקורה בהפקדה ללא כיסוי, בין אם באופן ישיר או בעקיפין.

ביצוע הפקדה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של העברה בנקאית מיידית באזור ההפקדות.
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח".
 4. היכנס לחשבון הבנק שלך כדי לאשר את ההעברה. לאחר אישור ההעברה, הסכום ינוכה ישירות מחשבון הבנק שלך ויזוכה בחשבונך בפינקל.

ביצוע משיכה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' באתר ובחר באפשרות 'משיכה באמצעות העברה בנקאית'.
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח". בסיום הבקשה, המידע יועבר לטיפולנו

כאשר בקשת המשיכה שלך תאושר ותועבר לטיפול מחלקת הנהלת החשבונות שלנו, תקבל על כך הודעת אישור בדוא"ל.

הקפאת משיכה מוטלת על כל החשבונות שמנוהלים בדולר קנדי ומשתמשים בהעברה בנקאית מיידית להפקדה עד שפינקל מוודאת שההפקדות אושרו על ידי הבנק. הפקדות באמצעות העברה בנקאית מיידית מאושרות בדרך כלל תוך 3 ימי עבודה.