הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • ההעברות מטופלות תוך כמה דקות
 • אם אתה משתמש באמצעי ההפקדה E-Cheque, תוטל הקפאת משיכה על חשבונך עד שכל ההפקדות יאושרו. הפקדות באמצעות E-Cheque מאושרות בדרך כלל תוך 7 ימי עבודה.
 • במשיכות, הכסף מזוכה בחשבון בדרך כלל תוך 8-12 ימי עסקים של הבנק. לוחות הזמנים עשויים להשתנות בהתאם לבנק שלך.

סכום ההפקדה המקסימלי שלך יגדל עם כל העברה שתאושר. סכום ההפקדה המקסימלי הראשון הוא $100. הגבלה זו תוכל לעלות עד ל-$3,000. ההגבלה שמופיעה בדף הקופה היא סכום ההפקדה המקסימלי שלך.

עמלות

 • בהפקדות לחשבון פינקל באמצעות E-Cheque,‏ פינקל סופגת את כל עמלות ההעברה.
 • כל לקוחות פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • לקוחות יכולים לרשום רק חשבון בנק פעיל אחד בפינקל להעברות באמצעות E-Cheque. לאחר ההרשמה, לא ניתן לשנות את חשבון הבנק והוא ישמש לכל ההעברות העתידיות באמצעות E-Cheque.
 • תשלומי E-Cheque נשלחים בדולר קנדי בלבד.
 • אם אתה מפקיד כספים לחשבונך בפינקל באמצעות E-Cheque, כספי הזכיות יוחזרו לאותו חשבון בנק שבו נעשה שימוש להפקדות באמצעות E-Cheque עד לסכום המקורי שהופקד, אך ללא הגבלה מחייבת לסכום זה.

כל זכייה שמקורה בהפקדה שהתבררה בהמשך כהפקדה ללא כיסוי (NSF) או בהפקדה שפינקל לא תוכל לגבות אותה מכל סיבה אחרת, לא תהיה תקפה. בחשבונות הנמצאים ביתרה שלילית, כל ההימורים הממתינים יבוטלו, בין שמקורם בהפקדה ללא כיסוי ובין שלא. אם אותה הפקדה שהוגדרה כהפקדה ללא כיסוי תאושר לבסוף, הלקוח זכאי לקבל תשלום על הפקדתו המקורית בלבד. מדיניות זו חלה על כל יתרה בחשבון שמקורה בהפקדה ללא כיסוי, בין אם באופן ישיר או בעקיפין.

חשבונות שמהם בוצעו העברות, שהתבררו בהמשך כהפקדות ללא כיסוי (NSF) יהיו נתונים להגבלות על אפשרויות הביצוע של הפקדות עתידיות, או אפילו לסגירה לצמיתות של חשבונות פינקל.

בדיקה כדי לוודא שפרטי ה-E-Cheque שלך נכונים

 • שם בעל החשבון: השמות בבנק ובפינקל צריכים להתאים.
 • מספר חשבון: בדרך כלל מהספרה השישית והלאה.
 • מספר הסניף: בדרך כלל חמש הספרות הראשונות של מספר החשבון שלך
 • מספר הזיהוי של הבנק: מספר בן שלוש ספרות

ביצוע הפקדה

 1. עבור לאזור 'קופה' בחשבונך
 2. בחר בסמל של E-Cheque בהפקדות
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח".

אם ההפקדה תושלם בהצלחה, הכסף יתווסף לחשבונך בפינקל

ביצוע משיכה

 1. עבור לאזור 'קופה' בחשבונך
 2. בחר בסמל של E-Cheque במשיכות
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח".

בסיום הבקשה, המידע יועבר לטיפולה של מחלקת שירות הלקוחות שלנו. לאחר אישור בקשת המשיכה, תקבל הודעת אישור בדוא"ל.