Vklady
Vyberte měnu:
Výběry
Vyberte měnu:

Doba zpracování

 • Vklady provedené pomocí služby Instant Banking jsou obvykle zpracovány během několika minut, nicméně zpracování může trvat až 2 hodiny.
 • Připsání částky vybrané pomocí služby Instant Banking na bankovní účet zákazníka může trvat 1 až 2 pracovní dny.
 • Upozornění: pokud v průběhu provádění vkladu uzavřete svůj prohlížeč nebo přejdete na jiné stránky, může připsání vkladu na účet Pinnacle trvat déle.
 • Zpracování výběrů nad částku 10 000 kanadských dolarů (nebo ekvivalentní hodnotu) může trvat déle. S ohledem na mezinárodní finanční předpisy si od vás navíc můžeme vyžádat doklad totožnosti.

Poplatky

 • Pinnacle hradí všechny poplatky za vklady pomocí služby Instant Banking vyjma dalších spotřebitelských poplatků účtovaných za jednotlivé transakce.
 • Každý zákazník společnosti Pinnacle má nárok na jeden výběr zdarma za kalendářní měsíc.
 • Za další výběry během daného měsíce je účtován poplatek uvedený v tabulce výše.

Společnost Pinnacle v maximální míře usiluje o to, aby byla pravidla pro zpracování plateb vyvážená, tedy aby byl systém plateb spravedlivý vůči našim zákazníkům a transakce bez poplatků a současně abychom mohli vždy nabízet nejlepší kurzy na internetu. Kdykoli je to možné, hradíme transakční poplatky. Ovšem v případě nedodržení limitu, jenž určuje minimální částku (trojnásobek vložené částky), která musí být použita při sázení a hraní, bude účtován poplatek ve výši 10 % za zpracování výběru (minimální poplatek: 20 dolarů nebo ekvivalent v jiné měně) a příslušný poplatek za výběr. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo výběry zamítnout, pokud nebyl splněn požadavek na opětovné vsazení.

Důležité informace

 • V souladu s mezinárodními bankovními předpisy mohou zákazníci využívající tuto metodu provést jakoukoli transakci teprve poté, co prokáží svoji identitu a trvalé bydliště. Pokud jste to dosud neudělali, přihlaste se a v části webu Osobní údaje nahrajte své dokumenty.
 • Upozorňujeme, že výběry s chybně zadanými bankovními údaji se následně vrátí společnosti Pinnacle. Za takový výběr vám budeme účtovat penále v minimální výši 25 USD nebo odpovídající částku v měně vašeho účtu.
 • Všechny prostředky musí být odeslány a přijaty prostřednictvím bankovního účtu, který je zaregistrován na jméno shodné se jménem majitele účtu u společnosti Pinnacle. Neshoduje-li se jméno držitele účtu Pinnacle a držitele bankovního účtu, prostředky nebudou zpracovány. V sekci Údaje o účtu na svém účtu Pinnacle zkontrolujte správnost svých osobních údajů.

Veškeré výhry, k jejichž získání byly využity prostředky pocházející z vkladu, o němž bylo později zjištěno, že je nekrytý (NSF), nebo že Pinnacle vložené prostředky nemůže z jakéhokoli jiného důvodu získat, budou zrušeny. V případě účtů se zápornými zůstatky budou nezpracované hry zrušeny bez ohledu na to, zda u nich byl tento vklad použit. Je-li vklad NSF následně vypořádán, má klient nárok pouze na výplatu prostředků odpovídajících původnímu vkladu. Tato zásada se týká jakéhokoli zbývajícího zůstatku na účtu, ať již přímo nebo nepřímo dosaženého pomocí vkladu NSF.

Provedení vkladu

 1. Přihlaste se k účtu na webu Pinnacle.
 2. Přejděte do sekce Pokladna a klikněte na ikonu služby Instant Banking v části Vklad.
 3. Postupujte dle pokynů na obrazovce, vyplňte formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“.
 4. Přihlaste se ke svému bankovnímu účtu a transakci potvrďte. Částka bude okamžitě stržena z vašeho bankovního účtu a připsána k vašemu účtu Pinnacle.

Provedení výběru

 1. Přihlaste se k účtu na webu Pinnacle.
 2. Přejděte do části Pokladna a vyberte volbu Výběr Instant Banking.
 3. Postupujte dle pokynů na obrazovce, vyplňte formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Po zadání vkladu nám budou informace odeslány ke zpracování.

Po schválení žádosti o výběr a jejím předání ke zpracování účetnímu oddělení obdržíte potvrzení e-mailem.

U všech účtů vedených v měně CAD a využívajících ke vkládání peněz službu Instant Banking jsou pozastaveny výběry, dokud společnost Pinnacle provedené vklady nepotvrdí. Vklady pomocí služby Instant Banking jsou zpravidla potvrzeny během 3 pracovních dnů.