הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • לרוב, ההעברות באמצעות Trustly מטופלות תוך כמה דקות.  הטיפול בהעברות שגדולות מ-2,000 אירו (או שווה ערך)  עשוי להימשך עד שלושה ימי עסקים.
 • לתשומת לבך: אם תסגור את הדפדפן או תצא מדף האינטרנט בזמן הטיפול בהפקדה, יהיה עיכוב בזיכוי הסכום בחשבון פינקל שלך.

עמלות

 • פינקל סופגת את כל עמלות ההפקדה באמצעות Trustly למעט אם מטבע החשבון בפינקל שונה ממטבע החשבון שבאמצעותו הלקוח ביצע את ההפקדה. Trustly גובה עמלת המרת מטבע שמגולגלת אל הלקוח.
 • כל הלקוחות של פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש.
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול נוספת בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • בהתאם לתקנות הבנקאות הבינלאומיות, על כל הלקוחות המשתמשים באפשרות הזו להעביר הוכחה לזהותם ולכתובתם לפני שההעברה תטופל. אם עדיין לא עשית זאת, היכנס לאתר והעלה את המסמכים הנדרשים באמצעות האזור 'פרטים אישיים'.
 • אם המשיכה תוחזר לפינקל בגלל שפרטי חשבון הבנק היו שגויים, תחויב בקנס מינימלי של 25 דולר או בעמלה אחרת בהתאם למטבע שבו מנוהל חשבונך.
 • על כל הכספים להישלח ולהתקבל מחשבון בנק הרשום תחת אותו שם כמו זה של בעל החשבון בפינקל. אם השם בחשבון הבנק לא יהיה תואם לשם בחשבון פינקל, העברת הכספים לא תטופל.

אם יתברר שאחת מההפקדות היא ללא כיסוי, או שפינקל לא הייתה יכולה לגבות אותה מכל סיבה אחרת, כל הזכיות שנגזרות ממנה לא יהיו תקפות. עבור חשבונות הנמצאים ביתרה שלילית, כל ההימורים הממתינים יבוטלו, בין שמקורם בהפקדה ללא כיסוי ובין שלא. אם אותה הפקדה שהוגדרה כהפקדה ללא כיסוי תאושר לבסוף, הלקוח זכאי לקבל תשלום על הפקדתו המקורית בלבד. מדיניות זו חלה על כל יתרה בחשבון שמקורה בהפקדה ללא כיסוי, בין אם באופן ישיר או בעקיפין.

ביצוע הפקדה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל.
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של Trustly באזור ההפקדות.
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח".
 4. היכנס לחשבון הבנק שלך כדי לאשר את ההעברה.

ביצוע משיכה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל.
 2. עבור לאזור 'קופה' באתר ולחץ על Trustly באזור המשיכות.
 3. פעל על פי ההנחיות שעל המסך, מלא את הטופס ולחץ על "שלח". לאחר שבקשתך תושלם, ההעברה תיבדק ותטופל.
 4. לאחר אישור בקשת המשיכה, תקבל הודעת אישור בדוא"ל.

הקפאת משיכה מוטלת על כל החשבונות המשתמשים ב-Trustly לביצוע הפקדות עד שפינקל מאשרת את ההפקדות.