Doba zpracování

 • Vklady jsou zpracovány během několika minut poté, co hráči provedou vklad v bance
 • Transakce jsou standardně zpracovány do dvou hodin. Ve vzácných případech může dojít ke zpoždění v délce až 7 pracovních dní

Poplatky

 • Všechny poplatky za vklady na účty Pinnacle pomocí služby Express UnionPay platí společnost Pinnacle.
 • Každý klient společnosti Pinnacle má nárok na jeden bezplatný výběr za kalendářní měsíc.
 • Za další výběry během daného měsíce jsou účtovány poplatky.

Společnost Pinnacle v maximální míře usiluje o to, aby byla pravidla pro zpracování plateb vyvážená, tedy aby byl systém plateb spravedlivý vůči našim zákazníkům a transakce bez poplatků a současně abychom mohli vždy nabízet nejlepší kurzy na internetu. Kdykoli je to možné, hradíme transakční poplatky. Ovšem v případě nedodržení limitu, jenž určuje minimální částku (trojnásobek vložené částky), která musí být použita při sázení a hraní, bude účtován poplatek ve výši 10 % za zpracování výběru (minimální poplatek: 20 dolarů nebo ekvivalent v jiné měně) a příslušný poplatek za výběr. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo výběry zamítnout, pokud nebyl splněn požadavek na opětovné vsazení.

Důležité informace

 • Zadané jméno majitele účtu se musí shodovat se jménem evidovaným u bankovního účtu, ze kterého převádíte prostředky
 • Na svém účtu Pinnacle musíte mít uvedenu úplnou adresu včetně ulice, obce a PSČ.
 • Ujistěte se, že máte u své banky povoleny internetové bankovní převody.
 • Zkontrolujte, že limit pro online platby nastavený u vašeho bankovního účtu postačuje k provedení platby
 • Také ověřte, že máte na bankovním účtu dostatek prostředků.

Pokud vložíte prostředky na svůj účet Pinnacle pomocí služby Express UnionPay, musí být výplaty nejméně do výše původně vložené částky prováděny na tentýž bankovní účet. Zaregistrovat si můžete pouze jeden účet na každou banku.

Provedení vkladu

 1. Přihlaste se k účtu Pinnacle.
 2. Přejděte do části Pokladna a vyberte možnost Express UnionPay
 3. Zadejte název banky (ze které budete převádět prostředky), jméno majitele účtu, částku vkladu, město a klikněte na „Odeslat“.
 4. Transakci dokončete na následující stránce.

Ve čtvrtém kroku jsou k dispozici odkazy na vámi zvolenou banku a videa, která vám ozřejmí provedení vkladu. Jakmile obdržíme potvrzení, že prostředky byly přijaty, bude částka připsána na váš účet Pinnacle.

Po odeslání žádosti o vklad se zobrazí informační stránka se všemi důležitými údaji, s jejichž pomocí budete moci dokončit převod prostředků z banky do určené zprostředkující banky. Všechny uvedené údaje – ID transakce, částka, zprostředkující banka, majitel účtu ve zprostředkující bance a účet ve zprostředkující bance – musí být přesně zadány, aby mohl být dokončen převod z vaší banky do zprostředkující banky. Na téže stránce jsou též k dispozici pokyny a video popisující kroky, které jsou nezbytné k dokončení převodu do zprostředkující banky. Na dokončení převodu se vztahuje limit 1 hodina. Pokud tento časový limit vyprší, vklad pozbude platnosti a nebude úspěšně dokončen.

O Express UnionPay

Express UnionPay je platební služba, která vám umožňuje financovat váš účet Pinnacle přímo z vašeho bankovního účtu s využitím služby internetového bankovnictví. Platba je okamžitě odepsána z vašeho bankovního účtu a připsána na váš účet Pinnacle.

Služba Express UnionPay funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer, jelikož čínské banky vyžadují používaní funkce ActiveX.