Hur mycket du kan vinna när du spelar på ett eSport-odds beror på två faktorer: hur mycket du satsar och hur högt oddset är. Oddset speglar också sannolikheten att ett visst utfall faktiskt slår in – vi förklarar närmare längre fram.

Hur mycket du kan vinna när du spelar på ett eSport-odds beror på två faktorer: hur mycket du satsar och hur högt oddset är. Oddset speglar också sannolikheten att ett visst utfall faktiskt slår in – vi förklarar närmare längre fram.

Oddsformat: Decimal

Pinnacle erbjuder odds i två format: decimalodds och amerikanska odds. Decimalodds är det enklaste sättet att räkna ut hur mycket du kan vinna om du spelar korrekt.

Kort sagt – ju lägre decimaltal desto högre sannolikhet att laget kommer att vinna. Ju högre decimalodds desto lägre sannolikhet att laget kommer att vinna. Om Newbee har 1,600 i odds och Team Liquid har 2,500 tror alltså spelbolaget att Newbee har större chans att vinna.

Du kan räkna ut hur mycket du har potential att vinna på ett decimalspel genom att multiplicera decimaloddset med den summa du tänker satsa.

Exempel på decimalodds

Här är ett exempel på decimalodds för marknaden moneyline på en eSport-match. Det här är den vanligaste typen av odds. Du väljer helt enkelt vilket av två lag som kommer att vinna matchen. Så här skulle odds för Newbee mot Team Liquid kunna se ut:

Newbee 1,600

Team Liquid 2,500

Om du satsar 1 000 kr på Newbee skulle den potentiella avkastningen vara 1 600 kr. Det beräknas som:

Odds x insats = avkastning

1,600 x 1 000 kr = 1 600 kr

Denna summa innefattar din ursprungliga insats på 1 000 kr. Själva vinsten är alltså 600 kr.

Om du satsade 1 000 kr på seger för Team Liquid skulle den potentiella avkastningen bli 2 500 kr: 

2,500 x 1 000 kr = 2 500 kr

(1 500 kr i vinst plus din insats på 1 000 kr)

När man använder decimalodds för matchvinnare kallas den summa du satsar även för den summa du "riskerar". När du spelar kommer spelkupongen att visa den potentiella vinstsumman – det vill säga den potentiella avkastningen. 

Du kan även använda decimalinformationen för att räkna ut sannolikheten för ett specifikt utfall. Det gör du genom att dividera 1 med decimaloddset. Exempel: 

1 / decimalodds = 1 / 1,600 = 0,625

Newbee har 62,5 % chans att vinna

1 / 2,500 = 0,400

Team Liquid har 40 % chans att vinna

Du märker att dessa två sannolikheter (62,5 % och 40 %) tillsammans blir 102,5 %. Det beror på att oddsen innefattar spelbolagets marginaler. Det är den summa pengar som spelbolaget har som mål att tjäna på att erbjuda spel – i det här fallet 2,5 %. 

Ju lägre marginal ett spelbolag erbjuder desto bättre värde får kunden. Pinnacle är stolta över att erbjuda nätets bästa marginaler.

Du kan alltid lära dig mer om hur man beräknar marginaler

Övriga speltyper: Vinnarodds

Vinnarodds är ytterligare en metod för att spela på eSport hos Pinnacle. Det går ut på att du spelar på utgången av en hel tävling istället för en enskild match. Ett populärt vinnarodds för Dota 2 kan se ut så här: “vem vinner The International?”. 

Vinnarodds kan också fokusera på en specifik variabel i ett visst möte som till exempel: “hur många omgångar kommer Team Liquid att vinna?”. 

Oddsen för den här typen av spel fungerar på samma sätt som för traditionella matchspel men det kan finnas flera alternativ – vinnarodds för en hel turnering kan ha över 10 stycken.

Andra typer av spel: Handikapp

En av de mest intressanta speltyperna är handikapp, även kallat "spridning". Spelbolaget ger det sämre laget en fördel och det bättre laget en nackdel för att “jämna ut förutsättningarna”.

Om Team Liquid har mindre chans att vinna matchen ovan skulle ett intressant spel kunna vara: "skulle Team Liquid vinna om de startade med fördelen 1–0?".

Det här kallas ett handikappspel och skrivs normalt: Team Liquid (+1). Om ett lag startar med ett avdrag i matchen (som Newbee skulle ha gjort i det här exemplet) skulle det skrivas som: Newbee (-1).

Handikapp innebär ofta förändrade odds. Exempel: med en fördel på +1 kanske Team Liquid nu har oddset 2,000 medan Newbees chanser att vinna har sjunkit till 1,998.

Kombispel

För att öka potentiella vinster kan du använda så kallade kombispel (även kallade ackumulatorer). Ett kombispel kombinerar minst två enskilda marknader från olika evenemang. För att vinna måste dock alla dina spel sitta. Den potentiella avkastningen blir kombinationen av oddsen för varje delspel.

Flera sätt att spela på

När du spelar kan du välja hur din insats ska beräknas. Du kan antingen välja hur mycket du riskerar (din insatssumma) eller hur mycket du vill kunna vinna. Det här förklaras närmare i vår spelguide.