close
maj 22, 2019
maj 22, 2019

Bli bättre på CS:GO-odds med kartkunskaper

Inblickar i den aktuella CS:GO-kartpoolen

Varför gynnar Nuke CT-sidan?

Har T ett strategiskt övertag på Dust2?

Vikten av utrustning för T på Overpass

Bli bättre på CS:GO-odds med kartkunskaper

Vissa kanske tror att alla sju CS:GO-tävlingskartor spelas på samma sätt, men faktum är att de är väldigt olika. Olika kartor passar olika spelstilar, och vissa gynnar den ena sidan mer än den andra. Läs vidare för att få reda på varför det är så viktigt att ha kunskaper om kartorna när man spelar på CS:GO-odds.

Om CS:GO är nytt för dig kanske du skulle anta att ett lag som ligger under med 11–4 efter en halvlek inte har någon chans att vända matchen. Men faktum är att laget som tekniskt sett ligger under kan ha ett överläge beroende på vilken karta som spelas (så länge motståndaren inte når 15).

När ett lag ligger under är det viktigt att utvärdera storleken på underläget och sätta det i perspektiv. När du försöker bilda dig en uppfattning om hur matchen lär sluta bör du också ta hänsyn till vad som hänt under den första halvleken och vilken sida som respektive lag spelat på.

I CS:GO är det mycket vanligt att vända underlägen (speciellt på de mer ojämna kartorna). Därför är det viktigt att vara medveten om vilka lag som är bäst på att spela som Terrorists (T) respektive Counter-Terrorists (CT).

Nuke

inarticle-map-knowledge-nuke.jpg

Nuke är en av de CS:GO-kartor som gynnar CT allra mest i dagsläget. Eventuella framtida kartuppdateringar kan dock komma att ändra på det. Under 2017 vann T 45,2 % av rundorna på Nuke. Under 2018 var motsvarande siffra 45 %, och under 2019 föll siffran till 43,3 %.

För att sätta det i perspektiv kan vi konstatera att om T-laget ligger under med 9–6 efter den första halvleken har laget statistiskt sett ett överläge inför den andra halvleken, eftersom Nuke gynnar CT så pass mycket. Men det betyder inte nödvändigtvis att laget i fråga faktiskt har en fördel eftersom skicklighet och prestationsnivå i just den matchen spelar en avgörande roll.

Nuke gynnar CT bland annat tack vare utkiksplatser, smala flaskhalsar på den övre bombplatsen (som framgår av bilden ovan), snabba roteringstider för CT och en ramp som är lätt att falla tillbaka på.

csgo-in-artilce-ref-6.jpg

Men bara för att Nuke gynnar CT betyder inte det att du alltid bör satsa på CT-laget. Det kan till exempel vara så att ett visst lag inte är särskilt bra på just Nuke, åtminstone inte i förhållande till motståndarlaget. Ett sådant lag slår ur underläge oavsett vad statistiken säger.

Avlägsnandet av catwalken utomhus och fönstret från hytten har troligen gjort kartan ännu mer CT-favoriserad. Men samtidigt kan det leda till att lagen utvecklar bättre strategier för att undvika den potentiella flaskhalsen, till exempel genom att lägga rökridåer mellan terroristernas "Red Box" och "Secret".

Dust2

inarticle-map-knowledge-dust2.jpg

Dust2 togs bort från den aktiva kartpoolen i februari 2017 men kom tillbaka i oktober 2017. Det är en karta som är mer balanserad än Nuke (men som gynnar T en aning). Om ett välorganiserat lag ordnar 10–5 under sin CT-halvlek på den här kartan räcker det vanligtvis för att vinna matchen. År 2018 vann T-sidan 51,9 % av sina rundor på Dust2.

I CS:GO är det mycket vanligt att vända underlägen (speciellt på de mer ojämna kartorna). Därför är det viktigt att vara medveten om vilken sida som respektive lag är lämpat för.

På Major-turneringen IEM Katowice 2019 vanns 58,4 % av rundorna av T. Det tyder antingen på att kartan är obalanserad eller att lagen och spelarna inte vet vilka strategier som fungerar bäst på kartan.

En av anledningarna till att T vunnit oftare är kartans utformning. Till skillnad från Nuke är roteringstiderna (det vill säga hur lång tid som krävs för att ta sig runt på kartan) för CT mycket högre, och T börjar dessutom varje runda med full kontroll över mitten. Det gör att de fritt kan välja mellan att röra sig mot A, B eller rakt ner i mitten mot CT:s spawn.

Radarbilden ovan visar hur långt CT-laget skulle behöva förflytta sig för att nå en av bombplatserna, besegra det andra laget och sedan slutföra målsättningen. Även om det är möjligt att lyckas som CT är det T som har övertaget tack vare de många vägar som de kan ta för att nå viktiga områden på kartan.

Overpass

inarticle-map-knowledge-overpass.jpg

I dagsläget gynnar Overpass CT. Under de senaste 12 månaderna vanns 53,3 % av rundorna på kartan av CT*. Om T kommer undan med 9–6 i första halvlek på den här kartan har de hyggliga chanser att vinna, och allt över 6 skulle ge dem ett otroligt bra utgångsläge inför andra halvlek.

Roteringstiderna på Overpass är snabba eftersom bombplatserna ligger mycket nära varandra. Kartan är dessutom en av de mest flexibla för CT. CT kan hitta på lite vad de vill i början av rundan, och deras goda möjligheter att snabbt byta strategi mitt under en runda kan förvilla T. T-laget måste dessutom använda mycket utrustning för att ha någon chans att ta kontroll över delar av kartan.

csgo-in-artilce-ref-2.jpg

De korta roteringstiderna gör att T enkelt kan ta sig runt på kartan. CT har fler utkiksplatser medan T är tvungna att försöka forcera sig igenom med hela laget. Det gör T sårbara för anfall från flera håll samtidigt. Varje bombplats har dessutom en "bakdörr" som gör det möjligt för CT att enkelt rotera mellan A och B och snabbt reagera på T-anfall. Det bör du ha i åtanke när du spelar på CS:GO-liveodds.

T kan skaffa sig ett taktiskt övertag om de lyckas ta kontroll över toalettområdet medan de rör sig mot A-bombplatsen. Genom att nå toaletterna får de dessutom tillgång till området "Connector" som leder fram till byggarbetsplatsen – en strategisk fördel.

Om T går direkt till B-bombplatsen kan de också få ett strategiskt övertag genom att skaffa sig tillgång till kanalerna eller byggarbetsplatsen. Om de lyckas med det utan att göra av med för mycket utrustning bör de kunna ta sig in på en bombplats med majoriteten av sina spelare i behåll. Det ökar i sin tur deras vinstchanser.

Train

inarticle-map-knowledge-train.jpg

Train är en av de kartor i den aktiva kartpoolen som statistiskt sett gynnar CT allra mest – under 2019 har 57,1 % av rundorna vunnits av CT. I likhet med Overpass behöver T ofta mycket utrustning och rökgranater för att kunna vinna på Train.

Overpass är en av de mest CT-favoriserade kartorna just nu. Under de senaste 12 månaderna vanns 53,3 % av rundorna på kartan av CT.

Om T lyckas vinna fem rundor på den här kartan är det ett acceptabelt resultat (beroende på vad som händer under pistolrundorna). Allt över fem vunna rundor ger T ett mycket bra utgångsläge inför resten av matchen när lagen byter sida i halvtid.

Train betraktas ofta som CT-favoriserad eftersom kartan innehåller många smala tunnlar som leder fram till bombplatserna. Dessutom finns det ett stegrum där attackerande spelare måste hoppa eller klättra nerför en stege till en smal flaskhals. Dessa flaskhalsar och smala gångar gör att CT ofta kan meja ner anfallande T-spelare utan problem. De långsmala passagerna ("Upper Cloud" och "Lower Ramp") på B-platsen (visas nedan) och "Ivy"-positionen är dessutom avgörande för att kunna splitta utomhusbombplatsen.

csgo-in-artilce-ref-4.jpg

Det finns ett antal saker att hålla utkik efter som ökar T-lagets chanser att vinna: lyckade rökgranater utomhus, en öppningsfrag och bra användning av flashbangs. Ofta positionerar CT-laget fyra spelare utomhus eftersom det finns flera flaskhalsar vid bombplatsen, och om T-laget lyckas avleda CT-laget inomhus kan T vinna genom att övermanna det svagare försvaret utomhus.

Mirage

inarticle-map-knowledge-mirage.jpg

Nyckeln till framgång på Mirage är kartkontroll. I officiella tävlingar har T och CT relativt jämbördig statistik på Mirage. Under 2018 vanns 51,4 % av rundorna på Mirage av CT. Under 2019 har den siffran höjts till 53,4 % – alltså en viss fördel för CT.

Precis som på Dust2 är det avgörande för T att ha kontroll över mitten. Om de har det kan de inte bara ta sig mellan A- och B-bombplatserna men även kringgå CT-laget via stegrummet.

csgo-in-article-ref-9.jpg

Om T kontrollerar mitten förhindras CT från att rotera och se vad som sker. T-spelarna kan då dela upp sig på endera bombplatsen (visas nedan) och göra det svårt för CT. Positionering är emellertid helt avgörande för CT. Om T inte lyckas ta kontroll över mitten blir det istället CT som direkt får övertaget. På grund av storleken på Mirages yttre ring är roteringstiderna för T mycket längre, och flaskhalsarna på både A- och B-bombplatserna är avsevärt fler.

Det kan vara klurigt att spela på liveodds för Mirage-matcher på grund av kartans utformning och hur balanserad men samtidigt oberäknelig den kan vara. Den aktuella ställningen säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om hur matchen kommer att sluta. Vem som vinner kan bero på vem som är bäst på att spela som T respektive CT. Om du funderar på att spela på liveodds för den här kartan bör du först ta reda på så mycket information om de aktuella lagen som möjligt.

Vertigo

inarticle-map-knowledge-vertigo.jpg

Vertigo är en ovanlig karta på så sätt att den inte kom med i den aktiva kartpoolen förrän 2019. Eftersom den kom med så pass sent har lagen inte hunnit träna eller spela särskilt mycket på den än, och därför finns det inte särskilt mycket statistik för Vertigo i dagsläget.

Fram till maj 2019 hade det bara skett 896 kills totalt på den här kartan över LAN, och med tanke på att varje match består av 30 rundor (bortsett från eventuell övertid) med tio spelare i varje lag motsvarar antalet kills inte antalet spelade rundor.

På grund av bristen på speltid är vinstbalansen mellan CT och T nästan jämbördig (CT har ett minimalt övertag på 50,4 %). Men utanför LAN-tävlingar är det T som har ett markant övertag på 53,2 %.

När mer statistik blir tillgänglig i takt med att fler tävlingsmatcher spelas på Vertigo kommer vi att uppdatera den här artikeln.

Inferno

inarticle-map-knowledge-inferno.jpg

Inferno kom nyligen tillbaka i omgjord version efter att ha varit bortplockad under lång tid. Förr var kartan CT-favoriserad (53,8 % vinstfrekvens för CT under 2016) men nyligen har den blivit mer T-favoriserad (CT-vinstfrekvensen dalade till 49 % år 2017).

Under årens lopp har Inferno gått från att gynna CT (under 2016 vanns 53,8 % av rundorna av CT) till en nästintill jämbördig fördelning under 2019 med bara en knapp CT-övervikt på 50,7 %.

Den omgjorda versionen av kartan skiljer sig inte särskilt mycket från originalet förutom ändringarna av "Banana" (en bananformad korridor) som numera är svårare för CT att försvara och lättare för T att återta.

Dessutom är roteringstiderna mellan bombplatserna mycket längre och det är svårt att återta bombplatser eftersom de effektivt kan befästas. Om ett lag förlorar sin CT-halvlek med 8–7 får det anses vara godkänt. Ha det i åtanke när du spelar på liveodds för den här kartan.

csgo-in-artilce-ref-7.jpg

csgo-in-artilce-ref-8.jpg

Banankorridoren är mycket bredare nu än den var tidigare. Det ger T mer utrymme och gör det mindre troligt att de fångas i en molotov eller beskjuts genom rök. På grund av det större utrymmet är det också svårare för ett lag att kasta flera granater samtidigt.

Under de senaste 12 månaderna har Mirage varit omåttligt populär med hela 19 360 kills totalt.

För CT är ekonomin förmodligen ännu viktigare nu än förr med tanke på att de måste göra allt de kan för att försvara sig. Om CT får en dålig ekonomisk start och T vinner en runda riskerar CT att förlora tre rundor i rad eftersom pengarna inte räcker till att köpa ordentligt med vapen och utrustning.

Med den här guiden kan du fördjupa dina kunskaper om olika CS:GO-kartor, men det finns alltid mer att lära. När du spelar på CS:GO-odds (både före och under match) är det viktigt att beakta hur den aktuella kartan kan påverka resultatet av matchen.

Intresserad av mer esport-innehåll? Via Pinnacles esport-nav kan du lära dig mer om att spela på esport-odds. Du kan också kolla in de senaste CS:GO-tävlingarna.

*All statistik är hämtad från HLTV.org

eSport
Se de senaste CS:GO-oddsen
  • Taggar

Om skribenten

Pinnacle

I kategorin ”Pinnacle” samlas eSport-artiklar skrivna av våra egna skribenter. Artiklarna är byggda på de enorma eSport-kunskaper som våra medarbetare besitter.

Visa mer Visa mindre