Villkor

Villkor

DatumBeskrivningVersion
Den 10 mars 2021 Dessa villkor ersätter version 2.7 2.8

Introduktion

Dessa villkor och de dokument som avses och som det länkas till nedan ("Villkoren") fastställer den grund på vilken webbplatsen drevs under webbadressen www.pinnacle.com ("Webbplatsen"), och dess relaterade eller anslutna tjänster (gemensamt: "Tjänsten") delges dig.

Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant. De utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig som kund ("Kunden") och oss. Genom att öppna ett konto ("Kontot") och använda Tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor, tillsammans med eventuella ändringar som kan publiceras då och då.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

Tjänsten levereras av Ragnarok Corporation N.V., ett aktiebolag registrerat på Curaçao med organisationsnummer 79358 och registrerad adress på Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao.

Företaget verkar under varumärket Pinnacle.

Pinnacle är licensierat på Curaçao under licensen 8048/JAZ2013-013 för tillhandahållande av sportodds och casinospel. Pinnacle kommunicerar endast med kunder via e-postmeddelanden till kundens registrerade e-postadress (den "registrerade e-postadressen"), som angavs när kunden öppnade sitt Pinnacle-konto. Kommunikation från Pinnacle sker endast via följande e-postadress: [email protected].

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren (inklusive alla dokument som hänvisas och länkas till nedan). När en sådan ändring inte är väsentlig är det inte säkert att vi ger dig någon förvarning. Du informeras i förväg om väsentliga ändringar av Villkoren och kan avkrävas att återigen godkänna de uppdaterade villkoren innan ändringarna träder i kraft. Om du har invändningar mot sådana ändringar måste du omedelbart sluta använda Tjänsten. I så fall gäller uppsägningsbestämmelserna nedan. Fortsatt användning av Tjänsten visar på ditt godkännande av att vara bunden av sådana ändringar. Alla spel som inte har rättats innan de ändrade Villkoren träder i kraft är föremål för de redan befintliga Villkoren.

Om du någon gång är osäker på hur man spelar eller på annat sätt använder tjänsten kan du vända dig till dessa villkor eller kontakta vår kundtjänst (kundtjänstavdelning) på [email protected].

1. Dina skyldigheter

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder Tjänsten:
   1. Du är över 18 år (eller över myndighetsåldern som föreskrivs i de lagar som gäller för dig) och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss. Bolaget ger ingen representation om lagenligheten av sina onlinespel i andra jurisdiktioner.
   2. Du befinner dig i ett land där det är lagligt att spela om pengar med Tjänsten (om du är osäker bör du söka lokal juridisk rådgivning). Det är ditt ansvar att försäkra dig om att din användning av tjänsten är laglig.
   3. Du är inte bosatt i något av följande länder:

    I.USA och dess territorier,

    II.Frankrike och dess territorier,

    III.Storbritannien och Nordirland,

    IV.Nederländerna (inklusive Curacao och övriga länder och territorier som utgör en del av Nederländerna),

    V.Spanien,

    VI.Tyskland,

    VII.Singapore,

    VIII.Nordkorea,

    IX.Danmark,

    X.Filippinerna,

    XI.Syrien,

    XII.Turkiet,

    XIII.Polen,

    XIV.Irland,

    XV.Tjeckien,

    XVI.Sudan,

    XVII.Australien och dess territorier,

    XVIII.Italien,

    XIX.Iran,

    XX.Slovenien,

    XXI.Sverige,

    XXII.Portugal,

    XXIII.eller något annat land som kan förbjuda spel om pengar online för sina invånare eller någon annan person som befinner sig i ett sådant land.

   4. När du skickar pengar till oss har du rätt att göra det, det vill säga att du är den behöriga användaren av betal-/kreditkortet eller annat betalningssätt som du använder dig av.
   5. Du försätts inte, genom att delta i Tjänsterna och/eller placera insatser, på något sätt i en position av verklig, möjlig eller uppfattad intressekonflikt.
   6. Du har aldrig underlåtit att betala, eller försökt underlåta att betala, en spelskuld.
   7. Du agerar enbart för din egen räkning som privatperson och inte å någon annan parts vägnar eller i något kommersiellt syfte.
   8. Genom att spela kan du förlora en del av eller alla dina pengar som du har placerat hos oss i enlighet med dessa Villkor och du ansvarar helt för den förlusten.
   9. Du får enbart använda Tjänsten för lagliga speländamål och får inte försöka manipulera någon marknad eller del inom Tjänsten trolöst eller på något sätt som negativt påverkar Tjänstens eller vår integritet.
   10. När du placerar insatser med Tjänsten får du inte använda någon information som har erhållits i strid med lagstiftning som gäller i det land som du befann dig i när insatsen placerades.
   11. Du måste göra alla betalningar till oss i god tro och inte försöka upphäva en gjord betalning eller vidta någon åtgärd som orsakar att en sådan betalning upphävs genom en tredje part för att undvika en skuld som har uppstått på ett lagligt sätt.
   12. För övrigt måste du alltid agera i god tro i förhållande till oss, Tjänsten och alla insatser som görs via Tjänsten.

2.Registrering

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder Tjänsten:
   1. För att kunna skydda Tjänstens integritet (och av andra praktiska skäl) förbehåller vi oss rätten att vägra godkänna en registreringsansökan efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att uppge någon särskild anledning.
   2. Innan du börjar använda Tjänsten måste du personligen fylla i registreringsformuläret och läsa och godkänna dessa Villkor. För att kunna börja spela med Tjänsten kräver vi att du blir en verifierad kund, vilket inkluderar att du måste genomgå vissa kontroller. Du kan avkrävas att tillhandahålla en giltig legitimation och andra handlingar som kan anses vara nödvändiga. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ett foto-ID (kopia av pass, körkort eller nationellt ID-kort) och en aktuell hushållsräkning med ditt namn och din adress på. Vi förbehåller oss rätten att avbryta insatser eller att begränsa kontoalternativ på ett Konto tills den begärda informationen har mottagits. Detta förfarande är ett lagstadgat krav och utförs i enlighet med den gällande spelregleringen och de lagliga kraven om bekämpande av penningtvätt. Dessutom måste du finansiera ditt pinnacle.com-konto genom att använda de betalningssätt som anges i betalningsavsnittet på vår webbplats.
   3. Du måste tillhandahålla korrekta uppgifter om dig själv inklusive ett giltigt namn, efternamn, adress och e-postadress, och kontinuerligt hålla dem uppdaterade så att de alltid är fullständiga och korrekta. Det ligger på ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade på ditt konto. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att du inte får viktiga upplysningar rörande ditt konto och information från oss, inklusive ändringar som vi gör i dessa Villkor. Vi identifierar och kommunicerar med våra kunder via deras registrerade e-postadress. Det är kundens ansvar att upprätthålla ett aktivt och unikt e-postkonto, att uppge korrekt e-postadress till oss och informera Pinnacle om eventuella ändringar av e-postadressen. Varje kund är fullt ansvarig för att upprätthålla säkerheten för sin registrerade e-postadress för att förhindra att den används av en eventuell tredje part. Pinnacle ansvarar inte för några skador eller förluster som anses eller påstås ha resulterat från kommunikation mellan Pinnacle och kunden som använder den registrerade e-postadressen. Om en kund inte har någon e-postadress som kan nås av Pinnacle spärras kundkontot tills en sådan adress tillhandahålls oss. Om du avsiktligt tillhandahåller falska eller oriktiga personuppgifter kommer vi omedelbart att spärra ditt konto efter att skriftligen informerat dig om vår intention. Vi kan även vidta rättsliga åtgärder mot dig för detta under vissa omständigheter och/eller kontakta lämpliga myndigheter, som också kan vidta rättsliga åtgärder mot dig.
   4. Du har endast rätt att upprätta ett konto hos Tjänsten. Konton är föremål för omedelbar stängning om det upptäcks att du har flera olika konton registrerade hos oss. Detta inkluderar användningen av representanter, anhöriga, affiliates, samarbetspartners, anknutna personer och/eller tredje parter som agerar för din räkning.
   5. För att kunna säkerställa din kreditvärdighet och bekräfta din identitet kan vi använda information från eventuella tredje parter om vi anser att det är nödvändigt.
   6. Du måste förvara ditt lösenord till Tjänsten konfidentiellt. Förutsatt att den begärda kontoinformationen har tillhandahållits korrekt har vi rätt att anta att insatser, insättningar och uttag har gjorts av dig. Vi råder dig att regelbundet byta ditt lösenord och att aldrig avslöja det för någon tredje part. Lösenord måste innehålla minst en bokstav, en siffra och ett specialtecken samt måste bestå av minst 8 tecken. Det är ditt ansvar att skydda ditt lösenord. Eventuell underlåtenhet att göra detta sker på din egen risk och bekostnad. Du måste logga ut från Tjänsten vid slutet av varje session. Om du tror att någon av dina kontouppgifter missbrukas av en tredje part, att ditt Konto har blivit hackat eller att ditt lösenord har upptäckts av en tredje part måste du omedelbart e-posta oss om detta via din registrerade e-postadress till [email protected].
   7. Du måste informera oss om din registrerade e-postadress har blivit hackad. Vi kan emellertid kräva att du tillhandahåller ytterligare upplysningar/handlingar så att vi kan verifiera din identitet. Vi kommer omedelbart att spärra ditt konto så fort vi har informerats om en sådan händelse. Under tiden ansvarar du för all aktivitet på ditt Konto, inklusive tredje parts tillträde, oavsett om denna tredje parts tillträde har godkänts av dig eller inte. Du får aldrig överföra innehåll eller annan information på Tjänsten till någon annan Kund eller någon annan part genom en skärmdump (eller annan liknande metod), och ej heller visa sådan information eller sådant innehåll i en ram eller på något annat sätt som skiljer sig från hur det skulle se ut om sådan Kund eller tredje part hade skrivit in webbadressen för Tjänsten i webbläsaren.
   8. När du registrerar dig måste du välja den valuta som du kommer att använda på ditt konto. Denna valuta kommer att gälla för dina insättningar, uttag och insatser via Tjänsten såsom det anges i dessa Villkor. Vissa betalningssätt hanteras ej i alla valutor. I sådana fall visas en hanteringsvaluta tillsammans med en konverteringsräknare som finns tillgänglig på sidan.
   9. Vi har ingen skyldighet att öppna ett konto för dig, och vår registreringssida på vår webbplats ska endast betraktas som en inbjudan. Det ankommer på oss om vi vill öppna ett Konto för dig eller inte. Om vi skulle neka att öppna ett Konto för dig har vi ingen skyldighet att ange något skäl för detta avslag.
   10. När vi har mottagit din ansökan kan vi kontakta dig för ytterligare upplysningar och/eller handlingar från dig för att kunna uppfylla våra reglerande och rättsliga skyldigheter.
   11. Kundernas pengar hålls åtskilda från företags-/driftspengar och företaget garanterar att det alltid finns tillräckligt med pengar till hands för att uppfylla sina åtaganden mot kunder.

3.Begränsad användning

  1. Du får inte använda Tjänsten:
   1. om du är under 18 år (eller under myndighetsåldern som föreskrivs i de lagar som gäller för dig) eller om du juridiskt inte får ingå ett juridiskt bindande avtal med oss,
   2. för att samla smeknamn, e-postadresser och/eller andra upplysningar om andra Kunder på något sätt (t ex genom att skicka skräppost, andra typer av oönskade e-postmeddelanden eller att obehörigt återge eller länka till Tjänsten),
   3. för att störa eller otillbörligt inverka på eller påverka andra kunders aktiviteter eller Tjänstens allmänna verksamhet,
   4. för att främja oönskad kommersiell reklam, affiliate-länkar och andra typer av reklam, som kan tas bort från Tjänsten utan någon förvarning,
   5. på något sätt som, enligt vår skäliga uppfattning, skulle kunna anses som ett försök till: (1) att bedra Tjänsten eller någon annan kund som använder Tjänsten, eller (2) samverka med någon annan kund som använder Tjänsten för att kunna uppnå en oärlig fördel,
   6. att bryta mot någon av våra immateriella rättigheter, att med ett automatiskt program indexera våra odds, eller
   7. för någon som helst olaglig verksamhet.
  2. Du får inte sälja eller överföra ditt konto till tredje parter, ej heller får du införskaffa dig ett spelarkonto från en tredje part.
  3. Du får inte, på något sätt, överföra medel mellan olika spelarkonton.
  4. Vi kan omedelbart avsluta ditt Konto efter skriftligt meddelande till dig om du använder Tjänsten för otillåtna ändamål. Vi kan även vidta rättsliga åtgärder mot dig för detta under vissa omständigheter.
  5. Du får inte spela med hjälp av någon typ av robotar eller programmerade enheter i syfte att störa tjänsten eller begå bedrägeri.

4.Integritet

  1. Alla uppgifter som tillhandahålls oss skyddas och hanteras i enlighet med dessa villkor och vår integritetspolicy.
  2. Du godkänner och är införstådd med att vi samlar in och använder dina personliga data för att kunna ge dig tillgång till och användning av webbplatsen, och för att kunna låta dig ta del av spelen.
  3. Vi kommer aldrig att röja en spelares identitet såvida inte uppgifterna enligt lag avkrävs oss av behöriga myndigheter som till exempel styrorgan, polisen (t.ex. för att utreda bedrägeri, penningtvätt eller läggmatcher), finansinstitut, banker och betalningsleverantörer, eller av andra skäl som tillåts enligt vår integritetspolicy.
  4. I samband med registrering lagras dina uppgifter i vår databas. Genom att samtycka till dessa villkor samtycker du till överföringen av dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten som är föremål för detta avtal och som vidare framgår av vår integritetspolicy.

5.Ditt konto

  1. Vi godkänner Konton i olika valutor, du kan läsa mer på https://www.pinnacle.com/sv/payment-options. Alla kontosaldon och -transaktioner visas i den valuta som valdes vid kontots ursprungliga öppnande. Vi ger ingen kredit vid användning av Tjänsten.
  2. Vi kan stänga ned eller spärra ett konto och återbetala pengar om du (eller om vi skäligen tror att du) inte uppfyller dessa Villkor, eller för att säkerställa Tjänstens integritet eller rättvisa, eller om vi har andra rimliga skäl till att göra detta. Vi har inte alltid möjlighet att ge dig en förvarning. Om ett konto av någon anledning behöver stängas och de kvarvarande medlen på kontot inte räcker för att täcka de avgifter som krävs för att skicka tillbaka pengarna till kunden kommer pengarna att förverkas.
  3. Vi kan förverka och/eller konfiskera medel som är tillgängliga på ditt konto och/eller vägra att infria ett krav, om villkoren direkt eller indirekt:

   (i)har brutits mot och/eller

   (ii)andra obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med ett oddsevenemang och/eller på ett konto (t.ex. men inte begränsat till. brott mot lagen eller andra bestämmelser, brott mot tredjepartsrättigheter, bedrägerier och fusk).

  4. Inaktiva konton kommer att pseudoanonymiseras på kvartalsbasis i enlighet med integritetspolicyn.
  5. Vi kan upphäva och/eller avbryta ditt kontos möjlighet att ta del av tjänsterna och/eller förverka och/eller konfiskera medel som är tillgängliga på ditt konto om du upptäcks ägna dig åt fusk eller om vi är säkra på att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, robotar, datorer, programvara eller något annat automatiserat system) utformat för att kompromettera eller kunna kompromettera våra applikationer och/eller programvara, eller om vi lägger märke till avvikande spelmönster. Ditt konto kommer att granskas för att säkerställa att inga avvikande spelmönster förekommer. Avvikande spelmönster omfattar men är inte begränsat till spel med likvärdig, ingen eller låg marginal, spel på båda sidor, korträkning och risksäkring.
  6. Vi förbehåller oss rätten att spärra ett konto utan förvarning och återbetala alla pengar. Avtalsskyldigheter som redan har lagrats kommer emellertid att följas.
  7. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken som helst anledning avvisa, hindra, annullera eller begränsa insatser, inklusive en insats som kan uppfattas ha placerats på ett bedrägligt sätt för att kringgå våra insatsbegränsningar och/eller våra systemregler.
  8. Om vi stänger ned eller spärrar ditt konto pga. att du inte uppfyller dessa Villkor kan vi annullera och/eller ogiltigförklara dina insatser.
  9. Om något belopp av misstag krediteras ditt Konto förblir det vår egendom, och när vi blir medvetna om ett sådant misstag ska vi informera dig om detta, varpå beloppet kommer att dras från ditt Konto.
  10. Om ditt konto av någon anledning övertrasseras kommer du att stå i skuld till oss för det övertrasserade beloppet.
  11. Du måste informera oss så fort du blir medveten om något eventuellt fel rörande ditt konto. Kunder har rätt att själva utesluta sig från pinnacle.com. En sådan begäran måste skickas från kundens registrerade e-postadress till [email protected].
  12. Kunder kan införa begränsningar på de belopp som de kan satsa och förlora. En sådan begäran måste skickas från Kundens registrerade e-postadress till [email protected].
  13. Upprättning och ökning av begränsningar träder i kraft så fort som möjligt, men varje begäran om att ta bort eller minska begränsningar genomförs förs sju dagar efter begäran.
  14. Om du skulle önska att stänga ned ditt konto hos oss skickar du ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till [email protected].

6. Kontoaktivitet

  1. Ditt konto blir inaktivt om:
   1. Det inte har registrerats några lyckade insättningar och/eller någon spelaktivitet på ditt konto under minst tolv på varandra följande månader. Detta gäller inte pågående och/eller rättade spel eller casinoinsatser.
   2. När ditt konto har varit inaktivt i elva månader kommer du att underrättas om att ditt konto snart blir inaktivt. När ditt konto blivit inaktivt tar Pinnacle ut en administrativ avgift om 2 % eller 5 € per månad (det som är störst) från kontot. Pinnacle kan endast ta ut avgifter från ett inaktivt konto så länge det kontot inte har ett negativt saldo.
   3. Konton som betraktas som stängda (efter 84 månader) kommer att pseudonymiseras på kvartalsbasis i enlighet med integritetspolicyn. Så snart denna åtgärd utförts kommer de berörda kontona inte längre kunna nås.
  2. Om ditt konto har varit inaktivt i 84 månader kommer vi att försöka betala ut alla eventuella kvarvarande pengar på ditt konto till dig (förutsatt att det finns tillräckligt med pengar för att täcka alla uttagsavgifter) och stänga ditt konto permanent.
  3. Innan dess kommer vi att göra vårt yttersta för att kontakta dig via de kontaktuppgifter som du har uppgett. Men om vi inte lyckas skicka pengarna till dig, och du inte kan kontaktas via de uppgifter som du har uppgett till oss, kommer pengarna att tillfalla oss. Pengar som tillfaller oss på detta sätt kommer att användas till att finansiera initiativ för ansvarsfullt spelande.

7. Insättning av pengar

  1. Du kan sätta in pengar på ditt konto via något av de betalningssätt som anges på vår webbplats. Alla insättningar ska göras i samma valuta som ditt konto och eventuella insättningar som görs i någon annan valuta kommer att konverteras med hjälp av den dagliga växlingskursen som erhålls från http://www.oanda.com, eller med vår egen banks gällande valutakurs, varpå ditt konto kommer att deponeras i enlighet härmed.
  2. Avgifter kan tillkomma för dina insättningar och uttag. Avgifter och kostnader hittar du här: http://www.pinnacle.com/sv/payment-options.
  3. Alla insättningar som görs till ett konto och som inte omsätts (satsas) minst tre gånger åläggs efter företagets gottfinnande en hanteringsavgift om antingen 20 USD (eller motsvarande i annan valuta) eller 10 % av uttagsbeloppet (det som är störst), samt en eventuellt tillämplig uttagsavgift. Tänk på att vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ta ut avgifter eller en avgift i händelse av avvikande transaktionsbeteende. Vi kräver också att varje insättning omsätts (satsas) minst en gång och vi kan neka uttag om det kravet inte uppfyllts. Du ansvarar för egna bankavgifter som du kan ådra dig på grund av att du sätter in pengar hos oss. Undantag från denna regel beskrivs detaljerat på våra sidor "Betalningsalternativ".
  4. Pinnacle är ingen finansiell institution och använder tredje parts elektroniska betalningsenheter för att hantera kredit- och betalkortsinsättningar. De hanteras inte direkt av oss. Om du sätter in pengar med antingen ett kreditkort eller betalkort kommer ditt konto endast att krediteras om vi mottar ett godkännande och en auktoriseringskod från det utställande betalningsinstitutet. Om din kortutställare inte ger någon sådan auktorisering kommer ditt konto inte att krediteras med dessa pengar.
  5. Dina medel deponeras och förvaras på respektive kundkonto baserat på den valuta som ditt konto har.
  6. Om ditt kontosaldo redan räcker för att täcka dina kommande spel bör du inte göra fler insättningar av pengar som du inte kommer att spela med. Att göra insättningar till ett konto som redan har ett tillräckligt stort saldo för att täcka framtida spel orsakar onödiga transaktionsavgifter. Det medför att ditt konto debiteras hela de avgifter som vi debiteras när du gör insättningar och uttag och kan till och med leda till att ditt konto spärras eller stängs.
  7. Vi är inget finansiellt institut och du har ingen rätt till ränta på utestående kontosaldo. All eventuell upplupen ränta på kundkontona tillfaller oss.
  8. Orättfångna pengar får inte deponeras hos oss.

8. Uttag av pengar

  1. Du kan ta ut delar av eller hela ditt kontosaldo inom maxgränsen för transaktioner. Information om detta finns här: https://www.pinnacle.com/sv/payment-option. Tänk på att avgifter kan tillkomma i enlighet med punkt 7.2.
  2. Alla uttag måste göras i enlighet med valutan på ditt konto, såvida inget annat föreskrivs av oss.
  3. Vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation för identitetsverifikation innan vi beviljar några uttag från ditt konto. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst begära sådan dokumentation så länge du är kund hos oss.
  4. Alla uttag måste göras till det ursprungliga betalkortet, kreditkortet, bankkontot eller betalningssättet som användes för att genomföra betalningen till ditt pinnacle.com-konto. Vi kan efter vårt eget gottfinnande tillåta dig att göra uttag med ett betalningssätt som din ursprungliga insättning inte härrör från. Detta är alltid föremål för ytterligare säkerhetskontroller.
  5. Om du vill ta ut medel men ditt konto antingen är oåtkomligt, vilande, låst eller stängt behöver du kontakta vår kundtjänstavdelning på [email protected].
  6. Pinnacle förbehåller sig rätten att utföra ytterligare kontrollförfaranden vid uttag på över 2 000 € (eller motsvarande i annan valuta) och förbehåller sig också rätten att utföra sådana kontroller vid lägre uttagsbelopp.

9. Betalningstransaktioner och -leverantörer

  1. Du är helt och hållet ansvarig för att betala alla pengar som du är skyldig oss. Du måste göra alla betalningar till oss i god tro och inte försöka reversera en genomförd betalning eller vidta någon åtgärd som leder till att en betalning reverseras av tredje part i syfte att undvika en legitim betalningsskyldighet som du ådragit dig. Du kommer att ersätta oss för varje eventuell "charge-back", avvisad betalning eller reverserad betalning och alla förluster som det medför för oss. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut en administrativ avgift om 60 €, eller motsvarande i annan valuta, för varje "charge-back", avvisad betalning eller reverserad betalning som du står för.
  2. Vi förbehåller oss rätten att använda tredje parts elektroniska betalningsleverantörer och/eller banker för att hantera dina betalningar, och du samtycker till att vara bunden av deras villkor förutsatt att du informeras om dem och att de inte strider mot dessa Villkor.
  3. Alla transaktioner som har gjorts på vår webbplats kan kontrolleras för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet. Misstänkta transaktioner rapporteras till berörd myndighet beroende på vilken jurisdiktion som transaktionen lyder under.
  4. Pinnacle kan komma att inaktivera, spärra eller stänga ett konto och kvarhålla medel om vi är tvungna att göra det i enlighet med skyldigheter gällande förhindrande av penningtvätt.
  5. Pinnacles skyldigheter i förhållande till ansvarsfullt spelande och förhindrande av penningtvätt står över kommersiella hänsynstaganden.

10.Ansvarsfullt spelande

  1. Pinnacle ger dig möjlighet att utesluta dig själv från att spela. Denna möjlighet till uteslutning gäller för alla tillhandahållna spel och för alla sätt som Pinnacle erbjuder sina tjänster på. En självuteslutning kan bara göras:

   iPå begäran av spelaren; eller

   iiAv Pinnacle, om det finns tillräckliga skäl att misstänka att du drabbats av spelmissbruk.

  2. Du kan själv välja att begränsa din möjlighet att komma åt ditt konto (logga in) på obestämd tid. Du kan själv välja att tillfälligt begränsa din möjlighet att komma åt ditt konto (logga in) under en viss period.
  3. Du kan själv välja att begränsa hur mycket pengar du kan satsa och hur mycket pengar du kan förlora under en viss period.
  4. Samtliga ovanstående begränsningar administreras av kundtjänst, och initieras genom att kontakta kundtjänst på [email protected]
  5. En implementerad självuteslutning kan bara avlägsnas:

   a.när den aktuella perioden löpt ut.

   b.när du begär det.

  6. Om du vill minska en gräns eller öka en självuteslutning träder sådana ändringar i kraft först tjugofyra (24) timmar efter att en sådan begäran inkommit till kundtjänst.

11. Fel och ovanliga omständigheter

  1. I händelse av fel i våra system eller hos våra leverantörer förklaras alla insatser ogiltiga. Du är skyldig att omedelbart informera oss så fort du blir varse om något fel på Tjänsten. I händelse av kommunikations- eller systemfel eller buggar eller virus som uppstår i samband med Tjänsten och/eller betalningar som har gjorts till dig som ett resultat av en defekt eller ansträngning på Tjänsten har vi ingen skyldighet gentemot dig eller någon tredje part för någon defekt eller indirekta kostnader, utgifter, förluster eller krav som uppstår eller resulterar från sådana fel, och vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel/insatser i fråga och att vidta en annan åtgärd för att korrigera sådana fel.
  2. I händelse av ett casinosystems felfunktion, eller urkopplingsproblem, återges alla insatser som ogiltiga. I händelse av sådant fel eller något systemfel eller spelfel som resulterar i ett fel i en oddsberäkning, avgifter, kostnader, rake, bonusar eller utbetalning, eller någon valutakonvertering som är tillämpbar, eller annat casinosystems felfunktion ("Casinofelet"), förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla insatser som var föremål för sådant casinofel och att ta ut pengar från ditt konto som berör de aktuella insatserna.
  3. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att det inte blir fel när vi lägger upp odds. Men om en insats, som ett resultat av mänskligt fel eller systemproblem, godkänns till ett odds som är väsentligt annorlunda från det som var tillgängligt på den allmänna marknaden vid tidpunkten då insatsen gjordes, eller uppenbart inkorrekt då insatsen gjordes, förbehåller vi oss rätten att annullera eller ogiltigförklara den insatsen eller att annullera eller ogiltigförklara en insats som har gjorts efter att ett evenemang har startat, och betala tillbaka pengarna.
  4. Vi har rätt att återta eventuella belopp från dig som har överbetalats och att korrigera ditt konto för att rätta till eventuella misstag. Ett exempel på ett sådant misstag kan vara när ett odds är inkorrekt eller när vi felaktigt lägger in ett resultat från ett evenemang. Om det finns otillräckligt med pengar på ditt konto kan vi kräva att du betalar oss det aktuella utestående beloppet som härrör från eventuella felaktiga insatser eller spel. Följaktligen förbehåller vi oss rätten att annullera, minska eller ta bort eventuella vilande spel, oavsett om de har placerats med medel som har resulterat från fel eller inte.
  5. Pinnacle har rätt att begränsa, avbryta och avvisa spel om de anses vara bedrägliga, eller om vi lägger märke till att spelarens spelmönster syftar till att missbruka systemet.
  6. Företaget kan inte hållas ansvarsskyldigt för driftstopp, serverstörningar, hög svarstid eller någon teknisk eller politisk störning av speltjänsterna. Eventuella återbetalningar sker endast efter ledningsbeslut.
  7. Företaget kan inte hållas ansvarsskyldigt för skador eller förluster som uppstått eller påstås ha uppstått på grund av, eller i anslutning till, vår webbplats eller dess innehåll, inklusive men utan begränsning fördröjningar eller störningar i drift eller överföring, förlust eller korruption av data, kommunikationsfel, missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella utelämnanden eller fel i innehållet.

12. Allmänna regler

  1. Om en sportspecifik regel motsäger en allmän regel ska den allmänna regeln inte gälla. Vinnaren av ett evenemang fastställs på dagen för evenemangets fastställande; vi beaktar inte eventuella överklagade eller ändrade beslut. Resultatet av ett evenemang som har avbrutits efter tävlingsstarten bestäms enligt de regler som har specificerats för den sporten av oss.
  2. Alla resultat som tillkännages ska vara slutgiltiga efter 72 timmar, och inga frågor kommer att besvaras efter denna tidsperiod. Inom 72 timmar efter att resultaten har tillkännagivits kommer företaget endast att återställa/korrigera resultaten pga. den mänskliga faktorn, systemfel eller misstag som gjorts av den hänvisande källan till resultatet.
  3. Om företaget av någon anledning inte kan bekräfta resultatet av ett evenemang inom 72 timmar efter dess fullbordande kommer alla spel som inte rättats på marknader för det evenemanget att annulleras.
  4. Om ett spel accepteras efter att en match har påbörjats kommer spelet att gälla såvida ingen fördel har uppstått (detta avser inte spel på tydligt markerade liveodds). Pinnacle förbehåller sig rätten att annullera spelet om Pinnacle anser att en fördel har uppstått.
  5. Minsta och högsta satsningsbelopp för alla sportevenemang fastställs av oss och är föremål för ändring utan skriftligt meddelande. Vi förbehåller oss även rätten att ändra gränser för enskilda konton.
  6. Kunder är uteslutande ansvariga för sina egna kontotransaktioner. Vi ber dig att noggrant gå igenom dina spelkuponger för att undvika eventuella fel innan du skickar in dem. Så snart en transaktion har fullbordats är det inte möjligt att ändra den. Vi tar inte på oss ansvaret för saknade eller duplicerade spel som kunden gjort och kommer inte att uppmärksamma reklamationer som grundar sig i att ett spel saknas eller duplicerats. Kunder kan granska sina transaktioner i avsnittet Mitt konto på webbplatsen efter varje session för att försäkra sig om att alla spel accepterats.
  7. För att ett spel ska gälla för en namngiven tävlande på en Ja/Nej-marknad måste den tävlande delta i och påbörja evenemanget.
  8. Vi strävar efter att följa de normala konventionerna för att indikera hemma- och bortalag genom att ange hemma- och bortalagen med vertikala placeringar på webbplatsens datorversion. Detta innebär i amerikansk sport att vi placerar hemmalaget längst ned. För icke-amerikanska sporter anger vi hemmalaget längst upp. I händelse av en neutral mötesplats strävar vi efter att inkludera bokstaven "N" bredvid lagnamnen för att ange detta. För den asiatiska och mobila versionen skiljer vi inte mellan europeisk och amerikansk sport. På den asiatiska och mobila versionen av webbplatsen är hemmalaget alltid först på listan. Vi garanterar emellertid inte riktigheten i denna information. Alla spel gäller såvida inte platsen ändras efter att de accepterats.
  9. En match gäller oavsett vilken liga som matchen rubricerats med. Till exempel: två lag från samma liga möts i en cuptävling. Om matchen felaktigt placeras i ligan så kommer matchen fortfarande att gälla så länge som den är korrekt. Med andra ord så kommer en match att gälla så länge som de två lagen är korrekta, och oavsett vilken ligan som den är placerad under på vår webbplats.
  10. Om ett evenemang inte spelas på samma datum som det styrande organet meddelat så gäller inga spel på evenemanget. Om ett evenemang registreras av oss med ett felaktigt datum gäller alla spel baserade på det datum som meddelas av det styrande organet.
  11. Pinnacle förbehåller sig rätten att ta bort evenemang, marknader och andra eventuella produkter från webbplatsen.
  12. Pinnacle förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till casinot för spelare utan föregående meddelande.
  13. För alla långtidsspel (t.ex. totala säsongvinster, Super Bowl-vinnare etc.) kommer vinnaren såsom fastställd av det styrande organet även att förklaras som vinnaren för rättningsändamål, bortsett från när lägsta antalet matcher som krävs för att långtidsspelet ska "gälla" inte har uppfyllts.
  14. Om den engelskspråkiga versionen och någon annan språkversion skulle skilja sig åt vad gäller lagnamn eller spelbeskrivningar äger den engelskspråkiga versionen företräde. Tvister och rättning av spel kommer att avgöras baserat på den engelskspråkiga versionen av lagnamn och spelbeskrivningar.

13. Kommunikation och meddelanden

  1. All kommunikation och alla meddelanden som du enligt dessa Villkor ska skicka till oss ska skickas till [email protected].
  2. All kommunikation och alla meddelanden som vi enligt dessa Villkor ska skickas till dig ska, såvida inget annat är specificerat i dessa Villkor, antingen kungöras på webbplatsen och/eller skickas till den registrerade e-postadress som vi har i vårt system för den aktuella kunden. Vi bestämmer kommunikationsmetod efter eget gottfinnande.
  3. All kommunikation och alla meddelanden som enligt dessa villkor ska skickas av antingen dig eller oss ska ske skriftligen på engelska och måste skickas till och från ditt kontos registrerade e-postadress.

14. Saker bortom vår kontroll

  1. Vi kan inte hållas ansvariga för underlåtenhet eller försening i tillhandahållande av Tjänsten i händelse av Force Majeure som rimligen skulle kunna anses vara bortom vår kontroll, trots vårt verkställande av rimligen förebyggande åtgärder, såsom: naturkatastrof, handels- eller arbetskonflikt, strömavbrott, åtgärd, underlåtenhet eller försummelse av någon regering eller myndighet, förhindrande eller fel på telekommunikationstjänster, eller någon annan försening eller underlåtenhet orsakad av tredje part. Vi ansvarar inte för eventuell resulterande förlust eller skada som du kan drabbas av. I ett sådant fall förbehåller vi oss rätten att annullera eller avbryta Tjänsten utan att ta på oss något ansvar.

15. Ansvar

  1. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR TILLÅTER KOMMER VI INTE ATT KOMPENSERA DIG FÖR NÅGON RIMLIGEN FÖRUTSÄGBAR FÖRLUST ELLER SKADA (DIREKT ELLER INDIREKT) SOM DU KAN DRABBAS AV OM VI UNDERLÅTER ATT FULLGÖRA VÅRA SKYLDIGHETER I DESSA VILLKOR, SÅVIDA VI INTE BRUTIT MOT LAGSTADGADE SKYLDIGHETER (INKLUSIVE OM VI ORSAKAR DÖD ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV VÅR OAKTSAMHET). UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER SKA VI INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA GENTEMOT DIG OM DEN UNDERLÅTENHETEN BEROR PÅ:

   (i)DITT EGET FEL;

   (ii)EN TREDJE PART SOM INTE HAR NÅGOT ATT GÖRA MED VÅRT FULLGÖRANDE AV DESSA VILLKOR (TILL EXEMPEL PROBLEM SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV LÅG PRESTANDA, ÖVERBELASTNING OCH ANSLUTNINGSPROBLEM I KOMMUNIKATIONSNÄTVERKET, ELLER DIN DATORUTRUSTNINGS PRESTANDA); ELLER

   (iii)NÅGON ANNAN HÄNDELSE SOM VARKEN VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER KUNDE HA FÖRUTSETT ELLER HINDRAT ÄVEN OM VI ELLER DE HADE VIDTAGIT RIMLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. EFTERSOM DENNA TJÄNST ENDAST ÄR FÖR KONSUMENTBRUK ANSVARAR VI INTE FÖR NÅGON AFFÄRSFÖRLUST AV NÅGOT SLAG.

  2. OM VI HÅLLS ANSVARIGA FÖR NÅGON HÄNDELSE ENLIGT DESSA VILLKOR SKA VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA:

   (A)VÄRDET AV INSATSERNA OCH/ELLER SPELEN SOM DU HAR PLACERAT VIA DITT KONTO MED HÄNSYN TILL DEN AKTUELLA INSATSEN/SPELET ELLER PRODUKTEN SOM GAV UPPHOV TILL DET AKTUELLA ANSVARET, ELLER

   (B)500 EURO TOTALT, DET SOM ÄR LÄGST.

  3. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU:

   (i)NOGGRANT VERIFIERAR TJÄNSTENS LÄMPLIGHET OCH KOMPATIBILITET MED DIN EGEN DATORUTRUSTNING INNAN ANVÄNDNING; OCH

   (ii)VIDTAR RIMLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DIG SJÄLV MOT SKADLIGA PROGRAM ELLER ENHETER INKLUSIVE GENOM INSTALLATION AV ANTIVIRUSPROGRAM.

16. Spelande av minderåriga

  1. Om vi misstänker att du (eller får meddelande om att du) vid denna tidpunkt är under 18 år eller var under 18 år (eller under den myndighetsålder såsom föreskrivs i de lagar i den jurisdiktion som gäller för dig) när du placerade eventuella insatser via Tjänsten kommer ditt konto att spärras för att förhindra att du placerar ytterligare insatser eller gör några uttag från ditt konto. Vi kommer då att undersöka ärendet, inklusive om du har placerat insatser som en företrädare för, eller på annat sätt på uppdrag av, en person under 18 år (eller under den myndighetsålder som gäller i din jurisdiktion). Om vi upptäcker att du:

   (a)idag är,

   (b)var under 18 år eller under den myndighetsålder som gäller för dig vid den aktuella tidpunkten, eller

   (c)har placerat insatser som en företrädare för eller på uppdrag av en person under 18 år eller gällande myndighetsålder kommer:

   i.alla aktuella vinster, eller de som planeras att krediteras ditt konto, att hållas inne,

   ii.alla vinster som har vunnits genom insatser via Tjänsten medan du var minderårig måste betalas till oss på begäran (om du underlåter att uppfylla denna bestämmelse kommer vi att hålla dig ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår i samband med återtagandet av sådana belopp), och/eller

   iii.eventuella pengar som har deponerats på ditt pinnacle.com-konto, som inte är vinster, kommer att återbetalas till dig.

  2. Detta villkor gäller även för dig om du är över 18 år men du placerar dina insatser inom en jurisdiktion som kräver en högre ålder än 18 år för laglig placering av insatser, och du är under den lagliga minimiåldern i den jurisdiktionen.
  3. Om vi misstänker att du bryter mot bestämmelserna av denna paragraf 15 eller försöker utnyttja dem i ett bedrägligt syfte förbehåller vi oss rätten att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att kunna undersöka ärendet, inklusive att informera lämpliga brottsbekämpande organ.

17. Bedrägeri

  1. Vi kommer att eftersträva kriminella och avtalsenliga sanktioner mot alla Kunder som är inblandade i bedrägeri, oärlighet eller kriminella handlingar. Vi håller inne betalning till alla kunder som misstänks för något av detta. Kunden ska ersätta och ansvara för att betala till oss på begäran, alla kostnader, avgifter eller förluster som har burits av eller förorsakats oss (inklusive alla direkta, indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, affärsförlust och förlust av anseende) som uppstår direkt eller indirekt pga. Kundens bedrägeri, oärlighet eller kriminella handling.

18. Immateriella rättigheter

  1. Vi verkar under namnet Pinnacle. PINNACLE och logotypen är registrerade varumärken. All otillåten användning av vårt varumärke och vår logotyp kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Webbadressen (URL:en) www.pinnacle.com ägs av oss. Ingen obehörig användning av webbadressen är tillåten på någon annan webbplats eller digital plattform utan vårt skriftliga samtycke.
  2. I förhållande till dig är vi de uteslutande ägarna av rättigheterna gällande Tjänsten, vår teknik, programvara och vårt affärssystem ("Systemen") liksom våra odds.

   i.du får inte använda din personliga profil i eget vinstsyfte (såsom att sälja din statusuppdatering till annonsör), och

   ii.när du väljer smeknamn till ditt Konto förbehåller vi oss rätten att ta bort eller ändra det om vi finner det vara opassande.

  3. Du får inte använda vår webbadress, våra varumärken, varunamn och/eller varuklädsel, logotyper ("Märken") och/eller våra odds i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår, som på något sätt kan orsaka förvirring bland Kunder eller allmänheten eller som på något sätt nedvärderar oss.
  4. Förutom vad som uttryckligen anges i våra Villkor beviljar vi och våra licensgivare dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter, licenser, titlar eller brukanderätt i eller till systemen eller märkena och alla sådana rättigheter, licenser, titlar eller brukanderätt som innehas av oss och våra licensgivare. Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell anordning för att övervaka eller kopiera webbsidor eller innehåll inom Tjänsten. All otillåten användning eller reproduktion kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

19. Din licens

  1. Med förbehåll för dessa Villkor och ditt uppfyllande av dem beviljar vi dig en icke-exklusiv, begränsad, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens för att få tillträde till och använda Tjänsten endast för dina personliga icke-kommersiella ändamål. Vår licens till dig upphör om vårt avtal med dig enligt dessa Villkor upphör.
  2. Förutom med avseende på ditt eget innehåll får du under inga omständigheter ändra, publicera, skicka, överföra, sälja, reproducera, ladda upp, lägga ut, distribuera, utföra, visa, skapa härrörande verk från, eller på något annat sätt utnyttja, Tjänsten och/eller något av innehållet därav eller programvaran som finns däri, utom när vi uttryckligen tillåter det enligt dessa Villkor eller på annat sätt på webbplatsen. Ingen information och inget innehåll på Tjänsten eller som har gjorts tillgänglig för dig i samband med Tjänsten får modifieras eller ändras, slås i hop med annan information eller publiceras i någon form inklusive t ex skärm- eller databasdump och någon annan verksamhet som avser att samla in, lagra, reorganisera eller manipulera sådan information eller sådant innehåll.
  3. All bristande efterlevnad av dig av denna paragraf kan även vara ett brott mot våra eller tredje parts immateriella rättigheter och andra rättigheter, vilket kan utsätta dig för civilrättsligt ansvar och/eller åtal.

20. Ditt Uppförande och din Säkerhet

  1. Vi vill gärna att du har glädje av Tjänsten. Men för din egen säkerhet och för alla kunders säkerhet är alla inlägg på Tjänsten, liksom uppförande i samband därmed och/eller Tjänsten, som på något sätt är olagligt, opassande eller oönskat strängt förbjudna – det är Förbjudet beteende. Om du deltar i Förbjudet beteende, eller vi fastställer efter vårt eget gottfinnande att du deltar i Förbjudet beteende, kan ditt pinnacle.com-konto och/eller ditt tillträde till eller din användning av Tjänsten omedelbart avslutas utan någon förvarning till dig.
  2. Rättsliga åtgärder kan vidtas mot dig av annan kund, eller tredje part, brottsbekämpande organ och/eller oss med hänvisning till att du har deltagit i Förbjudet beteende.
  3. Förbjudet beteende inkluderar, men är inte begränsat till, att tillträda eller använda tjänsten för att:
   1. främja eller dela information som du vet är falsk, missledande eller olaglig,
   2. utföra någon olaglig verksamhet såsom, men inte begränsat till, någon verksamhet som främjar eller gynnar någon brottslig verksamhet eller sådant företagande, ger instruerande information om att tillverka eller köpa vapen, kränker någon annan kunds eller en tredje parts integritet eller andra rättigheter eller som skapar eller sprider datavirus,
   3. skada minderåriga på något sätt,
   4. skicka eller tillgängliggöra något innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, stötande, plågande, nedsättande, vulgärt, obscent, oanständigt, våldsamt, hatiskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande, skicka eller tillgängliggöra något innehåll som användaren inte har någon rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller avtals- eller förtroenderelation, inklusive utan någon begränsning, innehåll som gör intrång på tredje parts upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet och äganderättigheter,
   5. skicka eller tillgängliggöra något innehåll eller material som innehåller programvaruvirus eller annan data- eller programmeringskod (inklusive HTML) som är ämnad att avbryta, förstöra eller ändra Tjänstens funktionalitet, dess presentation eller någon annan webbplats, dataprogramvara eller hårdvara,
   6. störa, avbryta eller dekonstruera Tjänsten på något sätt, inklusive, utan begränsning, avlyssning, emulering eller omdirigering av kommunikationsprotokollen som används av oss, skapa eller använda fusk, modifikationer, hack eller någon annan programvara som är ämnad att ändra Tjänsten, eller använda någon programvara som avlyssnar eller samlar in information från eller via Tjänsten,
   7. hämta eller indexera någon information från Tjänsten genom att använda en robot, spindel eller annan automatiserad mekanism,
   8. delta i någon verksamhet eller handling som, enligt vår bedömning och gottfinnande, resulterar eller kan resultera i att en annan Kund blir bedragen eller lurad,
   9. skicka eller tillgängliggöra någon oönskad eller obehörig reklam eller mass-epostmeddelanden såsom, men inte begränsat till, skräppost, snabbmeddelanden, "spim", "spam", kedjebrev, pyramidspel eller annan form av reklam,
   10. skapa pinnacle.com-konton med hjälp av automatiserade verktyg eller under falska eller bedrägliga förespeglingar,
   11. utge dig för att vara en annan kund eller en annan tredje part, eller
   12. göra något annat som vi rimligen anser strida mot våra affärsprinciper.
  4. Listan ovan över Förbjudet beteende är inte uttömmande och kan när som helst eller då och då ändras av oss. Om du blir varse om missbruk av Tjänsten av en annan kund eller någon annan person, vänligen kontakta oss via "Kontakta oss"-avsnittet på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att undersöka och vidta alla sådana åtgärder som vi efter eget gottfinnande bedömer vara passande eller nödvändiga under omständigheterna, inklusive utan begränsning, att ta bort Kundens inlägg från Tjänsten och/eller avsluta dennes Konto, och att vidta en åtgärd mot en Kund eller tredje part, som direkt eller indirekt deltar, eller medvetet tillåter en tredje part att direkt eller indirekt delta i, Förbjuden aktivitet, med eller utan förvarning till en sådan Kund eller tredje part.

21. Länkar till andra webbplatser

  1. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte underhålls av, eller är anslutna till, oss, och som vi inte har någon kontroll över. Länkar till sådana webbplatser tillhandahålls enbart som en service till Kunder, och undersöks, övervakas eller kontrolleras på intet sätt för riktighet eller fullständighet av oss. Länkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av oss till, och/eller någon anknytning till, de länkade webbplatserna eller deras innehåll eller ägare. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för tillgängligheten och inte heller för deras riktighet, fullständighet, åtkomst och användbarhet. Följaktligen rekommenderar vi att du när du tillträder sådana webbplatser vidtar de sedvanliga försiktighetsåtgärderna när du besöker en ny webbplats inklusive att granska dess integritetspolicy och användarvillkor.

22. Klagomål

  1. Om du har funderingar eller frågor angående dessa Villkor ska du kontakta vår kundtjänstavdelning via e-post till [email protected].
  2. OAVSETT DET FÖREGÅENDE HAR VI INGET SOM HELST ANSVAR FÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART NÄR VI SVARAR PÅ ETT KLAGOMÅL SOM VI HAR MOTTAGIT ELLER I SAMBAND HÄRMED HAR VIDTAGIT ÅTGÄRDER MOT.
  3. Alla Kunder av Tjänsten som har några funderingar eller frågor angående dessa Villkor avseende rättande av en pinnacle.com-marknad ska kontakta vår Kundtjänstavdelning på [email protected] från sin registrerade e-postadress.
  4. Om en kund inte är nöjd med hur ett spel har rättats kan kunden skicka ett detaljerat klagomål till vår kundtjänstavdelning via e-postmeddelande till [email protected]. Vi kommer att försöka svara på ärenden av detta slag inom några dagar (allra senast inom 28 dagar efter mottagande).
  5. Tvister måste lämnas in inom tre (3) dagar från det datum då spelet i fråga rättades. Inga reklamationer kommer att uppmärksammas efter denna period. Kunden är uteslutande ansvarig för sina Konto-transaktioner. Klagomål/tvister måste skickas till [email protected] och måste skickas från kundens registrerade e-postadress.
  6. I händelse av en tvist som uppstår mellan dig och oss kommer vår Kundtjänstavdelning att försöka nå en godtagbar lösning. Om vår Kundtjänstavdelning inte skulle förmå att nå en godtagbar lösning med dig kommer ärendet att gå vidare till vår ledning i enlighet med vår klagomålsprocedur (tillgänglig på begäran).
  7. Om alla försök att lösa en tvist till kundens tillfredsställelse direkt med Pinnacle har misslyckats har kunden rätt att skicka ett klagomål till Antillephone N.V. på e-postadressen [email protected].

23. Registrering och Kontosäkerhet

  1. Kunder av Tjänsten måste ange sina riktiga namn och sina riktiga uppgifter. För att uppfylla detta måste alla kunder förbinda sig till följande regler när de registrerar sig och underhåller sina konton:
   1. du får inte uppge falska personuppgifter på Tjänsten, eller skapa ett konto för någon annan än dig själv,
   2. du får inte använda din personliga profil i eget vinstsyfte (såsom att sälja din statusuppdatering till annonsör), och
   3. när du väljer smeknamn till ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort eller ändra det om vi finner det vara opassande.

24. Överlåtelse

  1. Varken dessa Villkor eller några av rättigheterna eller skyldigheterna härunder får tilldelas dig utan skriftligt medgivande från oss. Medgivandet kommer inte oskäligt undanhållas. Vi kan, utan ditt medgivande, överlåta alla eller någon del av våra rättigheter och skyldigheter härunder till någon tredje part, förutsatt att sådan tredje part är förmögen att tillhandahålla en tjänst av väsentligen liknande kvalitet jämfört med Tjänsten genom att lägga upp ett skriftligt meddelande om detta på Tjänsten.

25. Avskiljning

  1. I händelse av att någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms av en behörig myndighet vara ogenomförbar eller ogiltig ska den gällande bestämmelsen ändras för att tillåta att den verkställs i linje med avsikten i den ursprungliga texten i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa Villkor ska inte påverkas.

26. Brott mot dessa Villkor

  1. Utan att begränsa våra andra lösningar kan vi spärra eller avsluta ditt Konto och vägra att fortsätta tillhandahålla Tjänsten åt dig, i båda fallen utan att ge dig någon skriftlig förvarning, om efter vårt eget gottfinnande du bryter mot något väsentligt villkor i dessa Villkor. Ett meddelande om en sådan åtgärd kommer emellertid omgående att tillhandahållas dig.

27. Gällande lag och jurisdiktion

  1. Tjänsterna lyder under Curacaos lagar.

28. Allmänna bestämmelser

  1. Avtalstid
   1. Dessa Villkor ska ha kvar sin fulla kraft och verkan så länge du tillträder eller använder Tjänsten eller är kund hos pinnacle.com. Dessa Villkor överlever uppsägning av ditt pinnacle.com-konto oavsett anledning.
   2. Ord som omfattar singular ska inkludera pluralformen och vice versa, ord som omfattar det maskulina könet ska inkludera det feminina och neutrala könet och vice versa och ord som omfattar personer ska inkludera individer, partnerskap, föreningar, stiftelser, oregistrerade organisationer och företag.
  2. Ansvarsfriskrivelse
   1. Ingen ansvarsfriskrivelse från oss, oavsett om det är genom uppförande eller på annat sätt, genom ett brott eller hot om brott av dig mot något villkor av dessa Villkor ska gälla mot, eller vara bindande gentemot, oss med mindre den har gjorts skriftligen och signerats av oss, och, såvida inget annat föreskrivs i den skriftliga ansvarsfriskrivelsen, ska begränsas till det specifika brott man har undantagits från. Underlåtenhet av oss att när som helst genomdriva något av dessa Villkor ska inte tolkas som en ansvarsfriskrivelse från sådan bestämmelse eller av vår rättighet att vid något annat tillfälle genomdriva en sådan bestämmelse.
  3. Rubriker
   1. Uppdelning av dessa Villkor i stycken och understycken och införandet av rubriker är endast för att underlätta hänvisningar, och skall inte påverka eller användas i uppbyggandet eller tolkningen av dessa Avtalsvillkor.
   2. Termerna "dessa Villkor", "härav", "härunder" och liknande uttryck hänvisar till dessa Villkor och inte till något specifikt avsnitt eller understycke eller till någon annan del härav och inkluderar alla avtal som läggs till detta. Såvida inte ämnet eller innehållet är inkonsekvent därmed är hänvisningar till stycken och understycken häri till stycken och understycken av dessa Villkor.
  4. Godkännande
   1. När du härefter tillträder eller använder Tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till varje enskilt stycke av dessa Villkor. Som resultat härav avstår du oåterkalleligen eventuell framtida tvist, reklamation, krav eller förfarande för motsatsen av något som ingår i dessa Villkor.
  5. Språk
   1. Dessa villkor kan komma att publiceras på olika språk i syfte att informera och hjälpa spelarna. Samma principer gäller fortfarande.
   2. I händelse av att det skulle finnas en diskrepans mellan den engelskspråkiga versionen av dessa regler och någon annan språkversion bedöms den engelskspråkiga versionen vara korrekt.
  6. Hela avtalet
   1. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på ditt tillträde till och bruk av Tjänsten, och ersätter alla andra tidigare avtal och kommunikationer, oavsett om de är muntliga eller skriftliga med avseende på ämnet häri.

29. Spelregler

  1. Sportoddsprodukten drivs av Ragnarok Corporation N.V., ett aktiebolag registrerat på Curaçao med organisationsnummer 79358 och registrerad adress på Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Pinnacle är licensierat i Curacao under licensen 8048/JAZ2013-013.
  2. Alla eventuella tvister avseende oddsprodukten ska skickas via e-post till: [email protected].
  3. Fullständiga spelregler hittar du genom att klicka här.

30. Casinoregler

  1. RNG-casinospel tillhandahålls av 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Evoplay, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn, Yggdrasil.
  2. Alla insatser som görs på RNG-casinospelen behandlas av servrar tillhörande 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn respektive Yggdrasil.
  3. Casino-livespel tillhandahålls av BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming och Netent. Alla insatser som görs på RNG-casinospelen behandlas av servrar tillhörande BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming och Netent.
  4. Virtuella sporter tillhandahålls av Kiron.
  5. Alla insatser som görs på virtuella sporter behandlas av servrar tillhörande Kiron.
  6. RNG-casinospelen, casino-livespelen och de virtuella sporterna har egna villkor som kan nås via casinolobbyn. Om diskrepanser föreligger mellan dessa villkor och leverantörens villkor ska leverantörens villkor ha företräde.
  7. Tillgång till RNG-casinospel, casino-livespel och de virtuella sporterna kan begränsas av respektive leverantör i vissa länder.
  8. Pinnacle har tillstånd av leverantörerna att representera, förmedla och marknadsföra RNG-casinospelen, casino-livespelen och de virtuella sporterna. RNG-casinospelen, casino-livespelen och de virtuella sporterna drivs av Ragnarok Corporation N.V. som är ett aktiebolag registrerat i Curaçao med organisationsnummer 79358 och registrerad adress på Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Pinnacle är licensierat på Curacao under licens 8048/JAZ2013-013 för tillhandahållande av RNG-casinospelen, casino-livespelen och de virtuella sporterna.
  9. Alla tvister avseende casino ska skickas via e-post till [email protected].