Ansvarsfullt spelande

Allmänt

Vi på Pinnacle gör allt vi kan för att tillhandahålla en så rolig och rättvis spelupplevelse som möjligt, och vi inser att spelberoende kan bli ett problem för vissa. Därför vinnlägger vi oss om att se till att våra kunder är medvetna om alla risker.

Självutvärdering

Funderar du på om du spelar för mycket?

För oss är det av yttersta vikt att våra kunder har full kontroll på sitt spelande. Om du misstänker att du kan ligga i farozonen för att utveckla spelberoende ber vi dig att använda GamCares självutvärderingsverktyg.

Behöver du hjälp?

Om du vill ha ytterligare stöd kan du kostnadsfritt kontakta en rad organisationer som erbjuder professionell hjälp:

Minderårigt spelande/föräldrakontroll

Minderåriga får enligt lag inte spela om pengar. Det är straffbart. Pinnacle tar minderårigt riskspelande på största allvar och förbehåller sig rätten att be kunder om bevis på deras ålder samt spärra deras konton tills de försett oss med nödvändiga dokument. Alla under 18 år, eller under den lagliga åldersgränsen för riskspelande i sin jurisdiktion, som vi upptäcker använda webbplatsen får sina vinster förverkade och anmäls till relevanta myndigheter.

Pinnacle ser gärna att föräldrar samarbetar med oss för att förhindra minderårigt spelande och uppmuntrar dem att upprätta internetfilter som minskar risken för att minderåriga kommer åt spel om pengar.

För att hindra minderåriga från att komma åt spelsidor från hemmet kan du använda internetfilter:

Ytterligare information

Se till att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra att någon annan får åtkomst till dem.

Riskgräns

Om du vill begränsa hur mycket pengar du kan lägga på spel under en viss period kan du upprätta en riskgräns. När en riskgräns är på plats har du inte möjlighet att satsa mer pengar än vad gränsen tillåter. Hur mycket du har kvar innan du når gränsen visas på spelkupongen. Risken under en viss period står i proportion till hur mycket pengar som satsas under den perioden. Om du till exempel har upprättat en riskgräns på 100,00 € per vecka och redan har satsat 80,00 € kan du inte satsa mer än 20,00 €. Det återstående beloppet förblir alltid lika stort oavsett vilket saldo du använder. Se nedanstående exempel:

Veckovis riskgräns: 100,00 €KontosaldoMax tillåten insats
200,00 € 100,00 €
Spel 80,00 € 120,00 € 20,00 €

Tänk på att riskgränser gäller för alla typer av spel, inklusive men inte begränsat till singlar, kombinationsspel, specialare och teasers. För närvarande tillhandahålls riskgränser bara för sportodds och inte casino.

Hur kan jag upprätta/ändra en riskgräns?

Du kan när som helst upprätta eller begära en ändring av din riskgräns genom att kontakta kundtjänst och uppge önskat belopp och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en återkommande period måste du vänta i 24 timmar. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den nya riskgränsen att ersätta din nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla övriga begärda riskgränsändringar träder i kraft inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av vår kundtjänst.

Hur kan jag ta bort en riskgräns?

Om du vill ta bort en riskgräns kan du begära det genom att kontakta vår kundtjänst. Tänk på att du måste vänta i 24 timmar innan en borttagning träder i kraft. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den aktuella riskgränsen att försvinna så snart betänketiden passerat.

Förlustgräns

Ett annat sätt att begränsa hur mycket pengar du kan lägga på spel under en viss period är att upprätta en nettoförlustgräns. När en förlustgräns är på plats har du inte möjlighet att förlora mer pengar än gränsen tillåter. Det uppnås genom att begränsa dina insatsbelopp. Hur mycket du har kvar innan du når gränsen visas på spelkupongen. Nettoförlusten under en viss period beror på hur mycket pengar du satsar i förhållande till hur mycket pengar du vinner under samma period. Om du till exempel har upprättat en förlustgräns på 100,00 € per vecka och redan har satsat 80,00 € kan du inte satsa mer än 20,00 €. Men om du har vunnit 50,00 € under samma period landar din nettoförlust för den veckan på 30,00 € (80,00 € ut och 50,00 € in). Det maximala beloppet som du fortfarande får satsa blir därför 70,00 € (100,00 € minus 30,00 €) oavsett hur stort ditt kontosaldo är. Se nedanstående exempel:

Veckovis förlustgräns: 100,00 €NettoförlustKontosaldoMax tillåten insats
0,00 € 200,00 € 100,00 €
Satsat (ut) 80,00 € 80,00 € 120,00 € 20,00 €
Vunnet (in) 50,00 € 30,00 € 170,00 € 70,00 €

Tänk på att riskgränser gäller för alla typer av spel, inklusive men inte begränsat till singlar, kombinationsspel, specialare och teasers. För närvarande tillhandahålls förlustgränser bara för sportodds och inte casino.

Hur kan jag upprätta/ändra en förlustgräns?

Du kan när som helst upprätta eller begära en ändring av din förlustgräns genom att kontakta kundtjänst och uppge önskat belopp och en återkommande daglig, veckovis eller månatlig (30 dagar) period. Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en återkommande period måste du vänta i 24 timmar. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den nya förlustgränsen att ersätta din nuvarande så snart betänketiden passerat. Alla övriga begärda förlustgränsändringar träder i kraft inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av vår kundtjänst.

Hur kan jag ta bort en förlustgräns?

Om du vill ta bort en förlustgräns kan du begära det genom att kontakta vår kundtjänst. Tänk på att du måste vänta i 24 timmar innan en borttagning träder i kraft. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta oss. I annat fall kommer den aktuella förlustgränsen att försvinna så snart betänketiden passerat.

Självuteslutning

Behöver du ta en paus från att spela?

Om du behöver ta en spelpaus för att förhindra eller få kontroll på ett eventuellt spelberoende kan du använda vårt verktyg för självuteslutning. Om du ingår ett avtal om självuteslutning med oss kommer ditt konto att förbli spärrat under den angivna perioden och kan inte återaktiveras under några omständigheter förrän perioden löpt ut. Du kan utesluta dig själv temporärt eller permanent.

Om du utesluter dig själv rekommenderar vi att du även:

  • söker stöd och råd från en erkänd organisation mot spelproblem
  • utesluter dig själv även från andra spelbolag som du har konto hos;
  • installerar mjukvara som blockerar tillgång till spelbolags webbplatser;
  • slutar följa och gilla alla konton på sociala medier som är kopplade till oss eller andra spelbolag.

Hur upprättar jag en tillfällig självuteslutning?

Om du vill stänga ditt konto temporärt med en självuteslutning kan du göra det i avdelningen Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Du kan välja att utesluta dig själv i 6 månader, 1 år, 3 år eller 5 år.

Hur kan jag förkorta min tillfälliga självuteslutningsperiod?

Du kan INTE förkorta din självuteslutningsperiod.

Hur kan jag utesluta mig själv permanent?

Om du vill stänga ditt konto permanent med en självuteslutning kan du göra det i avdelningen Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Där kan du välja "permanent" som självuteslutningsperiod. Du kan inte återaktivera ditt konto och du får inte skapa ett nytt.

Vad händer när min självuteslutning upphör?

När uteslutningsperioden har passerat kommer vi att meddela dig om det via e-post. Ditt konto kan då öppnas igen om du uttryckligen samtycker till det.

Vad händer med mina pågående spel och pengarna på mitt konto?

Vi rekommenderar att du tar ut alla pengar från ditt konto innan du ingår ett avtal eller begär en självuteslutning. När du ingår en tillfällig självuteslutning kommer dina eventuella pågående spel inte att avbrytas. Alla eventuella vinster under självuteslutningsperioden hamnar på ditt kontosaldo och blir tillgängliga för dig efter att den tillfälliga självuteslutningsperioden passerat och du intygat att du vill öppna ditt konto igen. Du kan begära att få dessa pengar skickade till dig genom att kontakta vår kundtjänst. Alla våra vanliga uttagsregler gäller.

Marknadsföringsmaterial

Om du ingått ett avtal om självuteslutning med oss kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att inget marknadsföringsmaterial skickas till dig. När du återaktiverat ditt konto kan du välja att få marknadsföringsmaterial igen.

Inaktivering

Om du vill ta en spelpaus trots att du inte ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende kan du inaktivera ditt konto. Då kommer ditt konto att vara stängt under den valda perioden. Du kan välja att inaktivera ditt konto temporärt eller permanent.

Om du ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende rekommenderar vi att du istället stänger ditt konto via en självuteslutning.

Hur inaktiverar jag mitt konto temporärt?

Om du vill stänga ditt konto temporärt kan du inaktivera det i avdelningen Ansvarsfullt spelande på ditt konto. Där får du ange skälet till inaktiveringen och om du vill inaktivera ditt konto i 6 månader, 1 år, 3 år eller 5 år.

Vad händer när min inaktiveringsperiod upphör?

När inaktiveringsperioden passerat kommer ditt konto att öppnas igen automatiskt, och vi kommer att meddela dig om det via e-post. Om du vill öppna ditt konto före dess kan du begära det genom att kontakta vår kundtjänst. Ditt konto kommer då att bli tillgängligt för dig inom 24 timmar efter att din begäran mottagits av kundtjänst.

Vad händer med mina pågående spel och pengarna på mitt konto?

Vi rekommenderar att du tar ut alla pengar från ditt konto innan du inaktiverar det. När du inaktiverar ditt konto temporärt kommer dina eventuella pågående spel inte att avbrytas. Alla eventuella vinster under inaktiveringsperioden hamnar på ditt kontosaldo. Du kan begära att få dessa pengar skickade till dig genom att kontakta vår kundtjänst. Alla våra vanliga uttagsregler gäller.

Hur inaktiverar jag mitt konto permanent?

Du får bara inaktivera ditt konto permanent om du inte har några pågående spel eller pengar kvar på ditt konto. När ditt konto uppfyller de kraven kan du inaktivera det permanent genom att gå till avdelningen Ansvarsfullt spelande på din kontoprofil och välja "permanent" som inaktiveringsperiod.