Integritetspolicy V.4
Senast uppdaterad den: 1 januari 2019
Om oss
Pinnacle (även kallat "vi" eller "oss") följer Curacaos Personal Data Protection Act (2013). Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av Pinnacle-koncernen som innefattar webbadressen www.pinnacle.com
Dataregisteransvarig för webbplatsen Pinnacle.com är Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Vårt dataskyddsombud (”DPO”) kan kontaktas på [email protected]
Kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om integritetspolicyn. Vi förstår att det är extremt viktigt med integritet och säkerhet för dina personuppgifter. Denna policy berättar vad vi gör med dina uppgifter och vad vi ska göra för att hålla dem säkra. Den förklarar också var och hur vi samlar in dina personuppgifter, liksom dina rättigheter med avseende på personuppgifterna vi har om dig.
Ändringar av integritetspolicyn och din plikt att underrätta oss om ändringar
Den här versionen uppdaterades senast den 1 januari [ ] 2019. Tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta dataskyddsombudet.
Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under din tid hos oss.
1. Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:
 • När vi behöver fullgöra ett avtal som vi ska ingå eller har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) berättigade intressen, och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • När vi måste följa en lag eller förordning.
 • I allmänhet utgår vi inte från samtycke som rättslig grund för att behandla dina personliga data. Du har rätt att återkalla samtycke till att motta marknadsföringsmaterial när som helst genom att kontakta oss på [email protected]
Genom att tillhandahålla dina personuppgifter och registrera dig hos oss eller logga in hos oss när du besöker vår webbplats samtycker du uttryckligen till att vi behandlar och lämnar ut dina personuppgifter på det sätt som anges i denna integritetspolicy, eller såsom våra villkor i annat fall föreskriver.
Tredjepartslänkar
Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, -plugins och -program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera anslutningarna kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetsutlåtanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.
2. Vilka uppgifter vi samlar in om dig
Personliga data (eller personuppgifter) avser all information om en person genom vilken personen kan identifieras. Detta inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).
Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:
 • Identitetsuppgifter omfattar förnamn, namn som ogift, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter omfattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter omfattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Transaktionsuppgifter omfattar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska data omfattar internetprotokolladress (IP-adress), pc-tagg, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, plugintyper och versioner för webbläsare och operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profiluppgifter omfattar ditt användarnamn och lösenord, köp och beställningar du har gjort, dina intressen, preferenser, feedback på korrespondens och svar på enkäter.
 • Användningsuppgifter omfattar information om hur du använder webbplatsen, produkterna och tjänsterna.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter omfattar dina preferenser för hur du vill ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationspreferenser.
Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data som statistisk eller demografisk data för olika ändamål. Aggregerade data härrör från dina personuppgifter, men anses inte vara personuppgifter i juridisk mening, eftersom dessa data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsuppgifter för att räkna ut andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller slår ihop dessa aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.
I sällsynta fall kan vi inhämta hälsouppgifter från dig om du vidarebefordrar vissa medicinska rapporter till oss. Utöver det här scenariot samlar vi inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om din hudfärg, etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap eller information om dina genetiska och biometriska data). Uppgifter rörande begäran om självuteslutning betraktas inte som hälsorelaterade.
Om du inte uppger dina personuppgifter
I de fall vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har ingått med dig, och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, kan vi kanske inte fullgöra det avtal vi har ingått eller tillhandahålla den begärda tjänsten till dig.
Observera att all information som du överför till oss via e-postmeddelanden inte är krypterad och överförs på egen risk.
3. Syftet med att samla in dina personuppgifter
Vi har i tabellformat nedan redogjort för hur vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder detta förfarande vilar på. Vi har också, där det är lämpligt, identifierat vilka våra berättigade intressen är. Information om avvägningstestet som ligger till grund för berättigade intressen kan erhållas på begäran genom att kontakta dataskyddsombudet på [email protected].
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på fler än en laglig grund beroende på det specifika syftet. Kontakta oss om du behöver information om den specifika juridiska grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

Syfte/aktivitet

Typ av data

Rättslig grund för behandling inkluderar grund för berättigade intressen

För att registrera dig som ny kund i syfte att kunna erbjuda dig våra speltjänster.

(a) Identitet

(b) Kontakt

Fullgöra ett avtal med dig.

(a) Behandla och övervaka dina insatser.

(b) Behandla kort- och onlinebetalningar.

(c) Identifiering vid behandling av betalningar, godkännanden och/eller annan behandling.

(d) Indrivning av skulder.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiellt

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva in skulder och uppfylla kundbetalningar).

(c) Efterleva våra skyldigheter enligt gällande lagar och förordningar.

För att sköta vår relation till dig vilket inbegriper att:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy.

(b) Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(b) Nödvändigt för att efterleva en rättslig skyldighet.

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra registerprotokoll uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster).

För att du ska kunna delta i en prisdragning, tävling eller undersökning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig.

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och för att vår verksamhet ska kunna växa).

För att administrera och säkerställa säkerheten för vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hysa data).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att bedriva vår verksamhet, förvaltning av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen).

(b) Nödvändigt för att efterleva en rättslig och lagstadgad skyldighet.

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och relevanta annonser till dig samt mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi visar dig.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Tekniskt

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att vår verksamhet ska växa och för att informera om vår marknadsföringsstrategi).

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, marknadsföring, våra produkter/tjänster, kundrelationer och upplevelser.

(a) Tekniskt

(b) Användning

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att hjälpa vår marknadsstrategi).

För att ge förslag och komma med rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Användning

(e) Profil

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och för att vår verksamhet ska kunna växa).

För att hindra dig från att komma åt våra tjänster efter att du har bekräftat att du har ett spelberoende vilket har bevisats genom medicinska rapporter.

(a) Hälsa.

Nödvändigt för att skydda dina vitala intressen (Art. 9 (2) c) i GDPR.

4. Vem vi delar dina data med
a. För bekämpning av penningtvätt, för att upptäcka bedrägeri och/eller i kontrollsyfte har Pinnacle rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till tredjepartsleverantörer såsom polisen, finansiella tillsynsorgan, banker, leverantörer av ID- och adressverifikationssystem, finansinstitut och leverantörer av betaltjänster, dock endast när vi är säkra på att de uppfyller samma standarder för behandling av data och säkerhet. Vi uppmuntrar dig att läsa våra tredjepartsleverantörers integritetspolicyer.
b. Vidare förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till relevanta tredje parter, till exempel andra företag inom Pinnacle-koncernen, våra tillsynsmyndigheter, finansiella integritetsenheter, särskilt när Pinnacle har rimliga skäl att misstänka oegentligheter som involverar ditt konto.
c. Dina uppgifter delas också i vanliga operativa ändamål som t.ex. med molntjänster, datacenter, betalningstjänster, banker, ID-verifieringsverktyg, kundkommunikationsverktyg, spelleverantörer etc.
d. Vi har rätt att dela den information som vi har om dig, vilket inkluderar personuppgifter och/eller spelhistorik med tillämpliga idrottsorgan för att kunna undersöka bedrägeri, penningtvätt eller ärenden som rör idrottens integritet och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot gällande förordningar.
e. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och behandlas med tillbörlig omsorg och skydd och i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.
5. Hur länge vi sparar dina uppgifter
För att uppfylla våra juridiska och finansiella krav samt alla tillsynskrav, kommer vi behålla din information under den kortaste tiden som krävs för att uppfylla dessa krav. När den kortaste tiden för att behålla dina uppgifter har gått ut kommer dina uppgifter att pseudoanonymiseras, förutsatt att vi inte har någon annan berättigad anledning att behålla dem.
Kvarhållningsperioden kommer att uppfylla de krav som Curacao ställer (minst 10 år).
Om du skulle skicka in en begäran om att dina uppgifter ska raderas och en sådan begäran är giltig enligt våra riktlinjer för radering, kommer dina personuppgifter att anonymiseras. Har de en gång blivit anonymiserade klassas de inte längre som personuppgifter.
Om det inte har förekommit någon kontoaktivitet (enligt definitionen i våra användarvillkor) och vi har behållit dina data så länge som krävs för att uppfylla lagar och förordningar, kommer ditt konto att stängas och pseudoanonymiseras.
Konton där det har förekommit bedrägeri, anmälan om spelberoende och/eller permanent självuteslutning kommer inte att anonymiseras. Det beror på att vi ska kunna fortsätta övervaka dessa kunder i enlighet med våra lagstadgade krav och tillsynskrav.
6. Meddelanden till dig om våra produkter och tjänster
Vi skulle gärna vilja skicka erbjudanden, tävlingar och exklusivt innehåll till dig via våra olika marknadsföringskanaler. Dina uppgifter kommer inte, utan ditt föregående samtycke, att säljas eller delas med en tredje part i marknadsföringssyfte som inte har ett samarbete med Pinnacle.
Du kan ändra dina marknadsföringspreferenser genom att logga in på ditt Pinnacle-konto och gå till ”Preferenser”.
7. Hur vi säkrar dina uppgifter
a. Pinnacle garanterar dig att dina personuppgifter:
 • behandlas i enlighet med dina rättigheter;
 • behandlas rättvist och lagenligt;
 • endast införskaffas för ovan nämnda ändamål;
 • är korrekta, aktuella och inte omfattar mer än vad ändamålet kräver;
 • förvaras på ett säkert sätt;
 • inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen.
b. Pinnacle ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och förvaras på ett säkert sätt. I detta avseende upprätthåller vi lämpliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot icke-auktoriserad eller olaglig behandling.
c. Vi rekommenderar dig att skicka in alla personliga handlingar genom vårt säkra uppladdningsverktyg. Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare (följt av ditt klient-ID):
 • https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId={0}
8. Dina rättigheter
Med vissa begränsningar har du följande rättigheter när det gäller dina uppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta [email protected] och ange rätten du utövar tillsammans med orsaken till din förfrågan, om det är tillämpligt.
Rätt till tillgång: du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och kompletterande data.
Rätt till rättelse: du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras om de är ofullständiga.
Rätt till radering: du har rätt att begära radering av dina uppgifter om det inte längre finns en bra anledning att fortsätta bearbeta dem. Se till att ta ut ditt kontosaldo innan du skickar in en sådan begäran. Reglerna i avsnitt 8 av våra villkor relatereade till uttag av medel gäller. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter om du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandlingen (se nedan), om vi kan ha behandlat dina data olagligen eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera att denna rättighet inte är absolut och kan åsidosättas av starka skäl till att behålla denna information, såsom att följa lagar och uppfylla förpliktelser. Se ovanstående avsnitt: "Hur länge vi sparar dina data". Om vi inte kan bevilja denna begäran kommer du att underrättas om det.
Rätt till begränsning av behandling: detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa att uppgifterna är korrekta; (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig (dvs. om den inte omfattas av en rättslig grund för behandling enligt avsnitt 3, eller dina uppgifter har erhållits olagligen av en tredje part) men du inte vill att vi ska radera dem; (c) om du vill att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem, för att du ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl att använda dem. Observera att denna rättighet inte är absolut.
Rätt till dataportabilitet: du har rätt att begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss. Du kan göra en begäran om dataportabilitet genom att kontakta [email protected]
Rätt att lämna in klagomål: du har rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter. Observera att denna rättighet inte är absolut och kan vara föremål för alla typer av skäl vi har att behålla denna information, såsom att följa lagar och förpliktelser. Om du vill göra invändningar mot direktmarknadsföring, kontakta [email protected] och begär att inte längre få marknadsföringsmaterial skickat till dig.
Observera att vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster är beroende av behandling av viss information, därför kan utövandet av vissa rättigheter leda till att du inte längre kan använda tjänsten eller delar av den.
Vanligtvis krävs ingen avgift
Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi under dessa omständigheter vägra att bevilja din begäran.
Vad vi kan behöva av dig
Vi kan komma att begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Om du inte angav all din verifieringsinformation när du registrerade dig hos oss, kan du bli ombedd att skicka in den informationen för att fullborda din profil. För att påskynda vårt svar kan vi också kontakta dig för att be dig om ytterligare information kopplad till din begäran. Tänk på att hålla ditt lösenord hemligt.
Tidsgräns för svar
Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har skickat in flera förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.
Du ansvarar själv för att se till att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.
Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet på den plats där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum. Vi skulle dock uppskatta om vi fick chansen att ta itu med dina bekymmer innan du tar kontakt med din lokala myndighet, så vi ber dig kontakta oss i första hand.
Pinnacles webbplatser (inklusive de som är optimerade för mobila enheter) och mobilapplikationer använder cookies och liknande teknik för att hantera inloggningssessioner, tillhandahålla individualiserade webbsidor samt skräddarsy innehåll efter dina specifika behov och intressen. När du "godkänner" vår cookiepolicy via bannern på webbplatsen godkänner du användandet av cookies och liknande teknik för de ändamål som vi beskriver i denna policy.
Vad är en webbcookie?
Cookies är textfiler som innehåller en liten mängd information som har laddats ned till din enhet när du besöker webbplatsen. De används av de flesta webbplatser för att förbättra din nätupplevelse och för att säkerställa att innehållet och funktionerna levereras och används på ett mer effektivt sätt.
Cookies utför en mängd olika uppgifter. Vissa cookies laddas till exempel ned på din enhet temporärt för den period du är inne på en viss webbplats; dessa cookies kan göra det möjligt för dig att surfa mellan sidor på ett mer effektivt sätt eller göra så att webbplatser kommer ihåg dina inställningar. Andra cookies kan användas för att hjälpa webbplatser att komma ihåg dig som en återkommande besökare och se till att de onlineannonser som visas är mer relevanta för dina behov och intressen.
Du kan anpassa inställningarna i din webbläsare så att vissa eller alla cookies blockeras. För att göra detta följer du instruktionerna som du fått av din webbläsarleverantör. Om du blockerar cookies från Pinnacles webbplats är det dock inte säkert att webbplatsens alla funktioner fungerar som de ska.
Till exempel kanske du inte kan satsa pengar. Om du vill anpassa inställningarna i din webbläsare, se "hantera dina cookies". Se avsnittet "mer information" om du vill veta mer om cookies.
Typerna av cookies som Pinnacle använder är:
Nödvändiga cookies
Prestandacookies
Funktionscookies
Målgruppscookies
Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies är cookies som behövs för att en webbplats ska fungera korrekt; de gör det möjligt för dig att surfa på en webbplats och utföra vissa åtgärder, såsom att nå säkra områden, spela, sätta in pengar och hantera ditt konto. Utan dessa cookies skulle det inte vara möjligt att tillhandahålla våra specifika onlinetjänster och funktioner.
Vi använder nödvändiga cookies för att:
 • Spara dina val på spelkupongen medan du surfar runt på webbplatsen;
 • Identifiera dig som inloggad på Pinnacle.com.
Cookies som vi definierat som nödvändiga cookies kommer inte att användas till att:
 • Samla information som kan användas i syfte att göra reklam för produkter eller tjänster riktade till dig;
 • Komma ihåg dina inställningar eller användarnamn efter att det aktuella besöket avslutats.
Några exempel på nödvändiga cookies hos Pinnacle:

BackURL

Denna cookie används för navigeringsändamål.

Custid

Denna cookie används för att verifiera kundens ID.

BrowserSessionId

Denna cookie används vid samtidiga inloggningar för att spåra om användarens aktuella session är den senaste.

UserAccess

Denna cookie definierar användarnas webbplatsåtkomst.

Prestandacookies
Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, till exempel vilka sidor de använder mest och om de får felmeddelanden. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera en besökare. All information som samlas in av dessa cookies är anonym. Den används enbart till att förbättra webbplatsens prestanda.
Vi använder prestandacookies för att:
 • Skaffa statistik över hur webbplatsen används;
 • Undersöka hur effektiva våra kampanjer är;
 • Samla statistik om vilka marknader som våra kunder spelar på;
 • Hjälpa oss förbättra webbplatsen genom att mäta fel som kan uppstå;
 • Testa olika designer på vår webbplats;
 • Identifiera vilken webbläsare eller enhet som du använder för åtkomst till webbplatsen.
Cookies som vi definierat som prestandacookies kommer inte att användas till att:
 • Samla information som kan användas i syfte att göra reklam för produkter eller tjänster riktade till dig;
 • Komma ihåg dina inställningar eller användarnamn efter att det aktuella besöket avslutas;
 • Lagra personlig information såsom e-postadress eller namn;
 • Rikta kampanjer till dig på andra webbplatser;
 • Låta någon tredje part använda dessa cookies för andra ändamål än de som specificerats ovan.
Exempel på prestandacookies som Pinnacle använder:

ADRUM

Denna cookie används för att övervaka upplevelsen för slutanvändare.

Webmetrics-RUM

Denna cookie används för dataanalys.

Vi använder tredjepartscookies (till exempel Google Analytics och Silverpop Web Analytics) för att samla information om kundinteraktioner med webbplatsen så att vi kan utveckla och förbättra kundens upplevelse och ge kunden en optimerad tjänst (för att avstå från prestandacookies, se nedan).
Tänk på att om du väljer bort våra prestandacookies kommer det inte att hindra dig från att använda vår webbplats, men det kommer att begränsa våra möjligheter att lära oss av din upplevelse och fatta korrekta beslut för att förbättra vår webbplats. Om du vill välja bort de webbanalystjänster som Pinnacle använder kan du använda länken nedan:
GoogleAnalytics
Funktionscookies
Med dessa cookies kan dina val sparas på webbplatsen, såsom användarnamn, språk eller regionen du befinner dig i, och du erbjuds bättre och skräddarsydda funktioner. En webbplats kan till exempel ge dig lokala väderleksrapporter eller trafiknyheter tack vare cookies som sparar information om vilken region du befinner dig i. Dessa cookies kan även användas till att spara ändringar du gör för textstorlek, teckensnitt och annat som kan anpassas på webbsidorna. De kan dessutom användas för att tillhandahålla tjänster som du har begärt, som att se en video eller kommentera ett blogginlägg. Informationen som dessa cookies samlar in kan göras anonym och de kan inte spåra ditt surfande på andra webbplatser.
Vi använder funktionscookies för att:
 • Komma ihåg dina inställningar, såsom ändringar av layout eller färger och att dölja/visa funktioner;
 • Komma ihåg vilket innehåll du redan har sett;
 • Erbjuda proaktiv support i form av livechatt.
Cookies som vi definierat som funktionscookies kommer inte att användas till att:
 • Rikta annonser till dig på andra webbplatser,
 • Låta någon tredje part använda dessa cookies för andra ändamål än de som specificerats ovan.
Exempel på funktionscookies som Pinnacle använder:

UserPrefsCookie

Denna cookie sparar information om en del av användarprofilens standardinställningar såsom oddsformat, språk, vy och tidszon.

HomePageVisitedTime

Denna cookie skapas så att webbplatsen vet om den ska omdirigera dig till en sida för befintliga kunder.

DestUrl

Denna cookie används för att skicka en kund direkt till en viss ligasida på en gästwebbplats för att se odds.

Målgruppscookies
Dessa cookies används för att leverera innehåll, t.ex. annonser, som är bättre anpassade för dig och dina intressen. De kan även användas till att begränsa antalet gånger en annons visas för dig eller mäta hur effektiv en kampanj är. Dessa brukar ställas in av tredje parts annonseringsnätverk med Pinnacles tillåtelse och kan dela information om webbplatser som du har besökt med andra företag, såsom annonsörer.
Vi använder målgruppscookies för att:
 • Se vilka sidor en kund är intresserad av och förmedla detta till vårt e-postverktyg så att vi kan rikta information till kunder som är relevant för just dem.
 • Tillhandahålla erbjudanden till kunder som har registrerat ett konto hos oss oavsett om ett sådant konto innehar ett saldo eller inte.
 • Erbjuda produktöverskridande kampanjer till kunder baserat på vilka marknader de har tittat på eller hur mycket pengar de har satsat.
 • Tillhandahålla föreslagna tredje parter information om ditt besök så att de kan erbjuda annonser som kan intressera dig.
Några av de målgruppscookies som Pinnacle använder:

Sidi

Denna cookie används för att samla in data om besökares webbplatsaktiviteter.

Vidi

Denna cookie används för att identifiera besökare.

Hantera dina cookies
Vi rekommenderar att du inte ändrar dina inställningar för cookies eftersom det kan begränsa din användarupplevelse och webbplatsens prestanda.
Om du vill ändra dina inställningar för cookies kan du göra det via din webbläsare. Olika webbläsare kan använda olika sätt att kontrollera cookies, så du måste använda hjälpavsnittet i din webbläsare för att ta reda på hur du ska gå tillväga. Du kan även besöka en av följande webbläsarleverantörers webbplatser direkt.
Ytterligare information
Mer information om cookies finns på https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. För att se en video om cookies, besök https://policies.google.com/technologies/cookies.
10. Ändringar
Alla ändringar i vår integritetspolicy publiceras på denna sida, och alla sådana ändringar träder i kraft när den uppdaterade integritetspolicyn publiceras. Om vi gör några väsentliga eller mer omfattande ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att med rimliga ansträngningar försöka informera dig via e-post, en notis på webbplatsen eller via andra överenskomna kommunikationskanaler. Om vi planerar att använda personliga data för ett nytt ändamål kommer vi att uppdatera vår integritetspolicy och informera om ändringarna innan vi börjar använda dessa data för det nya ändamålet.