Villkor

DatumBeskrivningVersion
Den 24 juni 2021 Dessa villkor ersätter version 2.8 2.9

INTRODUKTION

Dessa villkor och de dokument som hänvisas och länkas till nedan (”villkoren”) fastställer den grund på vilken webbplatsen som drivs under webbadressen ”www.pinnacle.com” (”webbplatsen”), och dess relaterade eller anslutna tjänster (gemensamt: ”tjänsten”) tillhandahålls till dig.

Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant. De utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig som kund (”kunden”) och oss.

Genom att använda, besöka och/eller öppna ett konto (”kontot”) och använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av (i) dessa villkor, (ii) vår integritetspolicy, (iii) vår cookiepolicy, (iv) våra lagstadgade skyldigheter beträffande bland annat ansvarsfullt spelande och (v) reglerna för våra odds- eller spelprodukter som anges nedan, och du anses ha godkänt och förstått villkoren tillsammans med alla eventuella tillägg som kan publiceras då och då.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

Företaget verkar under varumärket Pinnacle.

Impyrial Holdings Ltd, 8A Pitmans Alley Main Street, Gibraltar GX11 1AA.
Pinnacle.com drivs med licensen för Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao, som är licensierat av Curaçaos regering under licens 8048/JAZ2013-013 för tillhandahållande av sportodds och casino. Pinnacle kommer endast att kommunicera via e-post till kundens registrerade e-postadress (den ”registrerade e-postadressen”) som du angav när du skapade ditt Pinnacle-konto. Pinnacle kommunicerar endast via följande e-postadress: kundservice@pinnacle.com.

ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Om vi gör några väsentliga ändringar av dessa villkor meddelar vi dig om dem i förväg och inhämtar ditt samtycke. Om du inte godkänner dessa villkor måste du sluta använda tjänsten och du kommer att uteslutas från tjänsten. Du kan emellertid ta ut dina medel och stänga ditt konto när som helst. Alla spel som inte har rättats innan de ändrade villkoren träder i kraft är föremål för de redan befintliga villkoren.

Om du någon gång är osäker på hur man spelar eller på annat sätt använder tjänsten kan du vända dig till dessa villkor eller kontakta vår kundtjänst på kundservice@pinnacle.com.

1. DINA SKYLDIGHETER

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder tjänsten:
   1. du är över 18 år (eller över myndighetsåldern som föreskrivs i de lagar som gäller för dig) och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss. Företaget gör inga framställningar beträffande dess onlinespeltjänsters lagenlighet i andra jurisdiktioner.
   2. du befinner dig i ett land där det är lagligt att spela om pengar med tjänsten (om du är osäker bör du söka lokal juridisk rådgivning). Det är din skyldighet att säkerställa att du har laglig rätt att använda tjänsten. Du får inte använda tjänsten i något land där spel om pengar online kan vara förbjudet för invånare eller andra personer som befinner sig i landet.
   3. du är inte bosatt i något av följande länder:
    • USA och dess territorier,
    • Frankrike och dess territorier,
    • Storbritannien och Nordirland,
    • Nederländerna (inklusive Curacao och övriga länder och territorier som utgör en del av Nederländerna),
    • Spanien,
    • Tyskland,
    • Singapore,
    • Nordkorea,
    • Danmark,
    • Filippinerna,
    • Syrien,
    • Turkiet,
    • Polen,
    • Irland,
    • Tjeckien,
    • Sudan,
    • Australien och dess territorier,
    • Italien,
    • Iran,
    • Slovenien,
    • Sverige,
    • Portugal,
    • Belgien,
    • Ungern,
    • Österrike,
    • Bulgarien,
    • Grekland,
    • Litauen,
    • Rumänien,
    • Aruba,
    • Cypern,
    • Ontario-provinsen,
    • Serbien,
    • Norge,
    • Myanmar,
    • Haiti,
    • Somalia,
    • Libyen,
    • eller något annat land som kan förbjuda spel om pengar online för sina invånare eller någon annan person som befinner sig i ett sådant land
   4. när du skickar pengar till oss har du rätt att göra det, det vill säga att du är den behöriga användaren av betal-/kreditkortet eller annat betalningssätt som du använder dig av.
   5. du kommer inte att ta del av tjänsten och/eller placera en insats om du är i en position av verklig eller potentiell intressekonflikt.
   6. du agerar själv för din egen räkning som privatperson och inte för någon annans räkning eller i något kommersiellt syfte.
   7. genom att spela kan du förlora en del av eller alla dina pengar som du har placerat hos oss i enlighet med dessa villkor och du ansvarar helt för den förlusten.
   8. du får enbart använda tjänsten för lagliga speländamål och får inte försöka manipulera någon marknad eller del inom tjänsten trolöst eller på något sätt som negativt påverkar tjänstens eller vår integritet.
   9. när du placerar insatser med tjänsten får du inte använda någon information som har erhållits i strid med den lagstiftning som gäller i det land som du befann dig i när insatsen placerades.
   10. du måste göra alla betalningar till oss i god tro och inte försöka reversera en genomförd betalning eller vidta någon åtgärd som leder till att en betalning reverseras av tredje part i syfte att undvika en legitim betalningsskyldighet som du ådragit dig.
   11. för övrigt måste du alltid agera i god tro i förhållande till din användning av tjänsten och alla insatser som görs via tjänsten.

2. REGISTRERING

  1. Du intygar och samtycker hela tiden till följande när du använder tjänsten:
   1. för att kunna skydda tjänstens integritet (och av andra praktiska skäl) förbehåller vi oss rätten att vägra godkänna en registreringsansökan efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att uppge någon särskild anledning.
   2. innan du börjar använda tjänsten måste du personligen fylla i registreringsformuläret och läsa och godkänna dessa villkor. För att kunna börja spela med tjänsten kräver vi att du blir en verifierad kund, vilket inkluderar att du måste genomgå vissa kontroller. Du kan behöva tillhandahålla ett giltigt bevis på din identitet och även tillhandahålla andra handlingar som anses vara nödvändiga. Det inkluderar, men är inte begränsat till, fotolegitimation (kopia av pass, körkort eller nationellt ID-kort) och en nyligen utfärdad hushållsräkning med ditt namn och din adress på (det är minimikravet för att styrka din bostadsadress). Detta förfarande är ett lagstadgat krav och utförs i enlighet med den gällande spellagstiftningen och de rättsliga kraven om bekämpande av penningtvätt. Dessutom måste du finansiera ditt pinnacle.com-konto genom att använda de betalningssätt som anges i betalningsavsnittet på vår webbplats.
   3. du måste tillhandahålla korrekta uppgifter om dig själv inklusive ett giltigt namn, efternamn, adress och e-postadress, och kontinuerligt hålla dem uppdaterade så att de alltid är fullständiga och korrekta. Det är ditt ansvar att hålla ditt kontos kontaktuppgifter aktuella. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att du inte får viktiga upplysningar rörande ditt konto och information från oss, inklusive ändringar som vi gör i dessa villkor. Vi identifierar och kommunicerar med våra kunder via deras registrerade e-postadresser. Det är kundens ansvar att upprätthålla ett aktivt och unikt e-postkonto, uppge korrekt e-postadress till oss och underrätta Pinnacle om eventuella ändringar av den e-postadressen. Varje kund är helt och hållet ansvarig för att upprätthålla säkerheten för sin registrerade e-postadress och undvika att någon tredje part kommer åt den. Pinnacle kan inte hållas ansvarsskyldiga för några eventuella skador eller förluster som uppstått eller påstås ha uppstått på grund av korrespondens mellan Pinnacle och kunden via kundens registrerade e-postadress. Varje kund som inte har en e-postadress som kan nås av Pinnacle kommer att få sitt konto inaktiverat tills kunden uppger en sådan adress till oss. Om du avsiktligen uppger falska eller felaktiga personliga uppgifter kommer vi omedelbart att inaktivera ditt konto och skriftligen meddela dig om att så har skett. Om du gör det kan vi även komma att vidta rättsliga åtgärder mot dig under vissa omständigheter och/eller kontakta relevanta myndigheter som eventuellt också kan vidta åtgärder mot dig.
   4. du har endast rätt att upprätta ett konto hos tjänsten. Om vi upptäcker att du har flera konton hos oss kommer kontona att stängas direkt. Det gäller även representanter, släktingar, partner, samarbetspartner, närstående parter, närstående personer och/eller tredje parter som agerar för din räkning.
   5. för att bekräfta din identitet och säkerställa att du är ekonomiskt kvalificerad kan vi, efter eget gottfinnande, komma att använda tredje parts informationsleverantörer.
   6. du måste hemlighålla ditt lösenord till tjänsten. Förutsatt att du uppgett korrekta kontouppgifter har vi rätt att anta att ditt kontos insatser, insättningar och uttag har gjorts av dig. Vi råder dig att regelbundet byta ditt lösenord och att aldrig avslöja det för någon utomstående. Ett lösenord måste vara minst åtta tecken långt och bestå av minst en bokstav, en siffra och ett specialtecken. Det är ditt ansvar att skydda dina kontouppgifter inklusive ditt lösenord. Om du misslyckas med det sker det på egen risk och bekostnad. Om du tror att ditt konto komprometterats på något sätt måste du kontakta oss omedelbart genom att skicka ett meddelande från din registrerade e-postadress till kundservice@pinnacle.com. Så snart vi får kännedom om en sådan incident kommer vi att inaktivera ditt konto.
   7. du måste meddela oss om din registrerade e-postadress blir hackad. Vi kan emellertid begära att du uppger ytterligare uppgifter/dokumentation så att vi kan bekräfta din identitet. Du får aldrig överföra innehåll eller annan information på tjänsten till någon annan kund eller någon annan part genom en skärmdump (eller annan liknande metod), och ej heller visa sådan information eller sådant innehåll i en ram eller på något annat sätt som skiljer sig åt från hur det skulle se ut om sådan kund eller tredje part hade skrivit in tjänstens webbadress i webbläsaren.
   8. när du registrerar dig behöver du välja valuta för ditt konto. Denna valuta kommer att gälla för dina insättningar, uttag och insatser via tjänsten såsom det anges i dessa villkor. Vissa valutor fungerar inte med vissa betalningsmetoder. Om du använder en betalningsmetod som inte stöder din valuta kommer en handläggningsvaluta och en valutaväxlingskalkylator att visas.
   9. vi har ingen skyldighet att öppna ett konto åt dig; registreringssidan på vår webbplats ska enbart ses som en inbjudan att ansöka om ett konto. Vi beslutar ensamt huruvida vi godkänner att ett konto öppnas. Om vi skulle neka dig att öppna ett konto har vi ingen skyldighet att ange något skäl för detta avslag. Vi kan efter eget gottfinnande vägra att öppna ett konto. Vi kan också stänga eller spärra vilket konto som helst utan föregående meddelande.
   10. Kundernas pengar hålls åtskilda från företags-/driftspengar och företaget garanterar att det alltid finns tillräckligt med pengar till hands för att uppfylla sina åtaganden mot kunder.

3. BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

  1. Du får inte använda tjänsten:
   1. om du är under 18 år (eller under myndighetsåldern som föreskrivs i de lagar som gäller för dig) eller om du juridiskt inte får ingå ett juridiskt bindande avtal med oss,
   2. för att samla smeknamn, e-postadresser och/eller andra upplysningar om andra kunder på något sätt (till exempel genom att skicka skräppost, andra typer av oönskade e-postmeddelanden eller att obehörigt återge eller länka till tjänsten),
   3. för att störa eller otillbörligt inverka på eller påverka andra kunders aktiviteter eller tjänstens allmänna verksamhet,
   4. för att främja oönskad kommersiell reklam, affiliate-länkar och andra typer av reklam, som kan tas bort från tjänsten utan någon förvarning,
   5. på något sätt som, enligt vår skäliga uppfattning, skulle kunna anses som ett försök till: (1) att bedra tjänsten eller någon annan kund som använder tjänsten, eller (2) samverka med någon annan kund som använder tjänsten för att kunna uppnå en oärlig fördel,
   6. att bryta mot någon av våra immateriella rättigheter, att med ett automatiskt program indexera våra odds, eller
   7. för någon som helst olaglig verksamhet.
  2. Du får inte sälja eller överlåta ditt konto eller dina medel till tredje parter, ej heller får du införskaffa dig ett spelarkonto eller medel från en tredje part.
  3. Du får inte, på något sätt, överföra medel mellan olika spelarkonton.
  4. Vi kan omedelbart avsluta ditt konto efter skriftligt meddelande till dig om du använder tjänsten för otillåtna ändamål. Vi kan även vidta rättsliga åtgärder mot dig för detta under vissa omständigheter.
  5. Du får inte spela med hjälp av någon typ av robotar eller programmerade enheter i syfte att störa tjänsten eller begå bedrägeri.

4. INTEGRITETSPOLICY

  1. Alla uppgifter som tillhandahålls oss skyddas och hanteras i enlighet med dessa villkor och vår integritetspolicy.
  2. Du förstår och tillåter att vi samlar in och använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda webbplatsen och delta i spelen.
  3. Vi kommer aldrig att röja en spelares identitet såvida inte uppgifterna enligt lag avkrävs oss av behöriga myndigheter som till exempel styrorgan, polisen (till exempel för att utreda bedrägeri, penningtvätt eller läggmatcher), finansinstitut, banker och betalningsleverantörer, eller av andra skäl som tillåts enligt vår integritetspolicy.
  4. I samband med registrering lagras dina uppgifter i vår databas. Genom att samtycka till dessa villkor samtycker du till överföringen av dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten som är föremål för detta avtal och som vidare framgår av vår integritetspolicy.

5. DITT KONTO

  1. Vi godkänner konton i olika valutor. Mer information finns på https://www.pinnacle.com/sv/future/legal-payments. Alla kontosaldon och -transaktioner visas i den valuta som valdes vid kontots öppnande. Vi ger ingen kredit vid användning av tjänsten.
  2. Vi har rätt att stänga/spärra/förverka/annullera/återbetala och/eller konfiskera medel på ditt konto och/eller vägra att tillmötesgå en begäran om vi finner att följande inträffat, antingen direkt eller indirekt:
   • villkoren har brutits, och/eller
   • andra obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med ett oddsevenemang och/eller på ett konto (till exempel, men inte begränsat till, brott mot lagen eller andra bestämmelser, brott mot tredjepartsrättigheter, bedrägerier och fusk);
   • vi skäligen tror att du inte efterlever bestämmelser mot penningtvätt eller andra tillämpliga bestämmelser, och/eller
   • om du upptäcks ägna dig åt fusk eller om vi är säkra på att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, robotar, datorer, programvara eller något annat automatiserat system) utformat för att kompromettera eller kunna kompromettera våra applikationer och/eller programvara, eller om vi lägger märke till avvikande spelmönster eller om vi har andra rimliga skäl. Detta för att säkerställa tjänstens integritet och rättvisa.
   Om ett konto av någon anledning behöver stängas och de kvarvarande medlen på kontot inte räcker för att täcka alla eventuella avgifter som krävs för att skicka tillbaka pengarna till kunden kommer pengarna att förverkas. Kontraktsmässiga skyldigheter som redan löpt ut kommer emellertid att fullgöras.
  3. Vi förbehåller oss rätten att avvisa, begränsa, avbryta eller inskränka vilken insats som helst, när som helst och av vilket skäl som helst, inklusive insatser som förefaller ha placerats på ett bedrägligt sätt i syfte att kringgå våra spelgränser och/eller våra systemregler.
  4. Om något belopp av misstag krediteras ditt konto förblir det vår egendom, och när vi blir medvetna om ett sådant misstag ska vi informera dig om detta, varpå beloppet kommer att dras från ditt konto.
  5. Om ditt konto av någon anledning övertrasseras kommer du att stå i skuld till oss för det övertrasserade beloppet.
  6. Du måste informera oss så fort du blir medveten om något fel rörande ditt konto genom att e-posta kundservice@pinnacle.com.
  7. Om du vill stänga ditt konto hos oss behöver du skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till kundservice@pinnacle.com.

6. KONTOINAKTIVITET

  1. Ditt konto blir inaktivt om:
   1. det inte har registrerats några lyckade insättningar och/eller någon spelaktivitet på ditt konto under minst tolv på varandra följande månader. Detta gäller inte pågående och/eller rättade spel eller casinoinsatser.
   2. när ditt konto har varit inaktivt i elva månader kommer du att underrättas om att ditt konto snart blir inaktivt. När ditt konto blivit inaktivt tar Pinnacle ut en administrativ avgift om 2 % eller 5 € per månad (det som är störst) från kontot. Pinnacle kan endast ta ut avgifter från ett inaktivt konto så länge det kontot inte har ett negativt saldo.
   3. Konton som betraktas som stängda (efter 84 månader) kommer att pseudonymiseras på kvartalsbasis i enlighet med integritetspolicyn. Så snart denna åtgärd utförts kommer de berörda kontona inte längre kunna nås.
  2. Om ditt konto har varit inaktivt i 84 månader kommer vi att försöka betala ut alla eventuella kvarvarande pengar på ditt konto till dig (förutsatt att det finns tillräckligt med pengar för att täcka alla uttagsavgifter) och stänga ditt konto permanent.
  3. Innan dess kommer vi att göra vårt yttersta för att kontakta dig via de kontaktuppgifter som du har uppgett. Men om vi inte lyckas skicka pengarna till dig, och du inte kan kontaktas via de uppgifter som du har uppgett till oss, kommer pengarna att tillfalla oss. Pengar som tillfaller oss på detta sätt kommer att användas till att finansiera initiativ för ansvarsfullt spelande.

7. INSÄTTNING AV PENGAR

8. UTTAG AV PENGAR

9. BETALNINGSTRANSAKTIONER OCH -LEVERANTÖRER

10. ANSVARSFULLT SPELANDE

11. FEL OCH OVANLIGA OMSTÄNDIGHETER

12. ALLMÄNNA REGLER

13. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

14. HÄNDELSER BORTOM VÅR KONTROLL

15. ANSVAR

16. SPELANDE AV MINDERÅRIGA

17. BEDRÄGERI

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19. DIN LICENS

20. DITT UPPFÖRANDE OCH DIN SÄKERHET

21. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

22. KLAGOMÅL

23. REGISTRERING OCH KONTOSÄKERHET

24. ÖVERLÅTELSE

25. ENSKILDA BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

26. BROTT MOT DESSA VILLKOR

27. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

28. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

29. SPELREGLER

30. CASINOREGLER