Terms and Conditions

Vilkår og betingelser

Versjonskontroll: v.4

DatoDescriptionVersion
1. januar 2019 Vilkår og betingelser som erstatter versjon 1.0.2.4 2.5

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene og dokumentene det henvises og lenkes til nedenfor («vilkårene») utgjør grunnlaget for hvordan nettstedet som drives på URL-adressen www.pinnacle.com («nettstedet») ogalletilknyttede eller relaterte tjenester (samlet kalt «tjenestene») blir levert til deg.

Les nøye gjennom vilkårene, da de utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg som kunde («kunden») og oss. Ved å opprette konto («kontoen») og bruke tjenesten samtykker du i at du er underlagt disse vilkårene samt alle endringer som publiseres fra tid til annen.

Dersom noe er uklart, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor.

Selskapet opererer som «Pinnacle».

Pinnacle.com drives av Impyrial Holdings Ltd, med adressen 8A Pitmans Alley Main Street, Gibraltar GX11 1AA. Pinnacle.com har lisens for drift av sportstipping og kasinovirksomhet, utstedt av myndighetene i Curaçao, med lisensnr. 8048/JAZ2013-013. Pinnacle kommuniserer kun med kundene via e-post til deres registrerte e-postadresse (den «registrerte e-postadressen») som oppgis når man oppretter en Pinnacle-konto. Pinnacle sender kun informasjon fra følgende e-postadresse: [email protected].

Generelle vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene (inkludert alle dokumenter det henvises og lenkes til nedenfor) på et hvilket som helst tidspunkt. Når slike endringer ikke er vesentlige, kan det hende at vi ikke gir forhåndsvarsel om dette. Du vil bli forhåndsvarsletomstørre endringer i vilkårene og kan bli bedt om å bekrefte at du samtykker i de oppdaterte vilkårene før endringene trer i kraft. Dersom du ikke samtykker i endringene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten, og avslutningsvilkårene nedenfor vil være gjeldende. Videre bruk av tjenesten indikerer ditt samtykke til å være underlagt slike endringer. Alle spill som ikke er oppgjort før endringene i vilkårene trer i kraft, vil være underlagt de tidligere vilkårene.

Dersom du på noe tidspunkt er usikker på hvordan du skal plassere innsatser eller bruke tjenesten på annen måte, kan du lese disse vilkårene eller kontakte kundeservice (kundeservice) på [email protected].

1. Dine forpliktelser

  1. Hver gang du bruker tjenesten, samtykker du i at:

   1. Du er over 18 år gammel (eller over myndighetsalder slik dette er definert i lovene i din jurisdiksjon) og kan inngå en juridisk bindende avtale med oss. Selskapet gir ingen løfter om at den nettbaserte gamblingtjenesten er lovlig i andre jurisdiksjoner.
   2. Du befinner deg i et land der det er lovlig å plassere innsatser gjennom tjenesten (hvis du er i tvil, bør du søke lokal juridisk rådgivning). Det er ditt eget ansvar å forsikre deg om at din bruk av tjenesten er lovlig.
   3. Du ikke bor i et av følgende land:

    I.USA og dets territorier,

    II.Frankrike og dets territorier,

    III.Storbritannia,

    IV.Nederland (inkludert Curaçao og andre land og territorier som utgjør en del av kongeriket Nederland),

    V.Spania,

    VI.Tyskland,

    VII.Singapore,

    VIII.Nord-Korea,

    IX.Danmark;,

    X.Filippinene,

    XI.Syria,

    XII.Tyrkia,

    XIII.Polen,

    XIV.Irland,

    XV.Tsjekkia,

    XVI.Sudan,

    XVII.Australia og tilhørende territorier

    XVIII.Italia,

    XIX.Iran,

    XX.Slovenia

    XXI.Sverige

    XXII.eller et annet land som forbyr innsats på nettgambling for sine innbyggere eller personer som befinner seg i landet.

   4. Når du overfører penger til oss, er du autorisert til å gjøre dette (f.eks. at du er den autoriserte brukeren av debet-/kredittkortet eller en annen betalingsmetode du bruker).
   5. Deltakelse i tjenesten og/eller plassering av innsats ikke vil medføre at du havner i noen form for faktisk, potensiell eller tilsynelatende interessekonflikt.
   6. Du aldri har unnlatt å oppfylle, eller forsøkt å unnlate å oppfylle, betalingsansvar for et spill.
   7. Du kun opptrer på egne vegne som privatperson, og ikke på vegne av andre parter eller i kommersielt øyemed.
   8. Ved å plassere innsats kan du tape deler av eller hele beløpet du har satt inn hos oss i henhold til disse vilkårene, og du vil ha det fulle ansvar for dette tapet.
   9. Du må kun bruke tjenesten til legitime spillformål, og ikke forsøke å manipulere noe marked eller element innenfor tjenesten mot bedre vitende eller på en måte som påvirker tjenestens eller vår integritet negativt.
   10. Ved plassering av innsatser i tjenesten må du ikke bruke opplysninger som er innhentet i strid med gjeldende lovgivning i landet du befant deg i da innsatsen ble plassert.
   11. Du må gjøre alle innbetalinger til oss i god tro og ikke forsøke å oppheve en betaling eller utføre noen handling som vil føre til at slike innbetalinger oppheves av en tredjepart, for å unngå et lovlig oppstått betalingsansvar.
   12. Du må ellers generelt handle i god tro ved bruk av tjenesten til enhver tid og for alle innsatser som plasseres gjennom tjenesten.

2. Registrering

 1. Hver gang du bruker tjenesten, samtykker du i at:
  1. Vi, for å beskytte tjenestens integritet og av andre driftshensyn, forbeholder oss retten til etter eget skjønn å nekte å godkjenne registreringssøknader, uten noen forpliktelse til å begrunne dette.
  2. Før du bruker tjenesten, må du personlig fylle ut registreringsskjemaet og lese og samtykke i disse vilkårene. Før du kan begynne å spille gjennom tjenesten, krever vi at du blir en verifisert kunde. Dette innebærer blant annet godkjenning gjennom visse kontroller. Du kan bli bedt om å sende inn gyldig legitimasjonsbevis eller andre dokumenter der dette anses som nødvendig. Det omfatter, men er ikke begrenset til, fotolegitimasjon (kopi av pass, førerkort eller nasjonalt legitimasjonskort) og en nyere strømregning som viser ditt navn og adresse som bevis på bosted. Vi forbeholder oss retten til å suspendere spill eller begrense kontoalternativer inntil den nødvendige informasjonen er mottatt. Denne prosedyren er lovpålagt og gjøres i henhold til gjeldende forskrifter for spill og bekjempelse av hvitvasking. Du må også gjøre innskudd til pinnacle.com-kontoen din med en av betalingsmetodene som er angitt i betalingsdelen av nettstedet.
  3. Du må oppgi fullstendige og riktige opplysninger om deg selv, deriblant gyldig navn, etternavn, adresse og e-postadresse, og oppdatere slike opplysninger i fremtiden for å påse at de er fullstendige og riktige. Det er ditt eget ansvar å sørge for at kontaktopplysningene dine er oppdatert. Gjør du ikke det, kan det føre til at du ikke mottar viktige varsler og informasjon knyttet til kontoen, deriblant endringer vi gjør i disse vilkårene. Vi identifiserer og kommuniserer med kundene våre via den enkeltes registrerte e-postadresse. Det er kundens ansvar å opprettholde en aktiv og unik e-postkonto, å gi oss korrekt e-postadresse, og å varsle Pinnacle om eventuelle endringer i e-postadressen. Enhver kunde har det fulle og hele ansvar for å ivareta den registrerte e-postadressens sikkerhet for å forhindre at tredjeparter kan bruke den registrerte e-postadressen. Pinnacle skal ikke være ansvarlig for skader eller tap som det fastslås at eller påstås at har oppstått som følge av kommunikasjon mellom Pinnacle og kunden via den registrerte e-postadressen. Hvis en kunde ikke har en e-postadresse som Pinnacle kan nå vedkommende på, blir kontoen suspendert inntil vi får oppgitt en slik adresse. Dersom du med hensikt oppgir uriktige eller unøyaktige personopplysninger, vil vi umiddelbart suspendere kontoen din etter å ha varslet om dette skriftlig. I visse tilfeller kan vi også gå til rettslige skritt mot deg på grunn av dette, og/eller kontakte relevante myndigheter, som også kan gå til rettslige skritt.
  4. Du har kun lov til å registrere én konto hos tjenesten. Kontoer vil stenges umiddelbart dersom vi oppdager at du har flere registrerte kontoer hos oss. Dette omfatter også bruk av representanter, slektninger, forbindelser, tilknyttede personer og/eller tredjeparter som opptrer på dine vegne.
  5. For å kontrollere din økonomiske situasjon og bekrefte din identitet kan vi bruke de tredjepartsleverandørene av informasjon vi mener er nødvendig.
  6. Du må behandle passordet ditt til tjenesten konfidensielt. Gitt at kontoopplysningene er riktig oppgitt, har vi rett til å anta at innsatser, innskudd og uttak gjøres av deg. Vi anbefaler at du endrer passord regelmessig og aldri oppgir det til noen tredjepart. Passord må inneholde minst én bokstav, ett tall og ett spesialtegn, og må bestå av minst åtte tegn. Det er ditt eget ansvar å beskytte passordet ditt, og unnlatelse av å gjøre dette er utelukkende for din egen regning og risiko. Du må logge deg ut av tjenesten ved slutten på alle økter. Dersom du mener at noen av kontoopplysningene dine blir misbrukt av en tredjepart, at kontoen din er hacket eller at en tredjepart har fått kjennskap til passordet ditt, må du varsle oss umiddelbart ved å sende en e-post fra din registrerte e-postadresse til [email protected].
  7. Du må varsle oss dersom din registrerte e-postadresse er hacket, men vi kan imidlertid kreve at du oppgir ytterligere opplysninger/dokumentasjon slik at vi kan bekrefte din identitet. Vi vil umiddelbart suspendere kontoen din når vi blir gjort oppmerksomme på en slik hendelse. I mellomtiden er du ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, inkludert tredjeparters tilgang, uavhengig av om du har gitt tillatelse til denne tilgangen eller ikke. Du må ikke på noe tidspunkt overføre noe innhold fra eller annen informasjon om tjenesten til en annen kunde eller andre parter i form av skjermdump (eller lignende metoder), eller vise slik informasjon eller innhold i en ramme eller på andre måter som skiller seg fra hvordan det ville vises dersom en slik kunde eller annen part hadde skrevet inn tjenestens URL i nettleseren.Ved registre
  8. Ved registrering må du velge hvilken valuta du vil bruke i kontoen din. Dette vil være valutaen for dine innskudd, uttak og plasserte innsatser i tjenesten som beskrevet i disse vilkårene. Enkelte betalingsmetoder kan ikke benyttes i alle valutaer. I slike tilfeller vil det oppgis en behandlingsvaluta, og en valutakalkulator vil være tilgjengelig på siden.
  9. Vi har ingen forpliktelser til å opprette en konto for deg, og nettstedets registreringsside er bare en invitasjon. Vi avgjør etter eget skjønn hvorvidt det skal opprettes konto for deg, og dersom vi beslutter ikke å opprette konto for deg, har vi ingen forpliktelse til å oppgi noen grunn for dette.
  10. Etter å ha mottatt søknaden din kan det hende at vi tar kontakt for å be om ytterligere opplysninger og/eller dokumentasjon fra deg for å kunne oppfylle våre lovpålagte forpliktelser.

3. Begrenset bruk

  1. Du kan ikke bruke tjenesten
   1. dersom du er under 18 år gammel (eller under myndighetsalder slik dette er definert i lovene i din jurisdiksjon) eller ikke har rett til å inngå en juridisk bindende avtale med oss,
   2. til å innhente brukernavn, e-postadresser og/eller annen informasjon om andre kunder på noen som helst måte (for eksempel ved å sende søppelpost eller andre typer uoppfordrede e-poster eller ved uautorisert avbildning av eller kobling til tjenesten),
   3. til å forstyrre eller på upassende vis påvirke aktivitetene til andre kunder eller driften av tjenesten generelt,
   4. til å promotere uoppfordret kommersiell annonsering, eller legge ut lenker til samarbeidspartnere eller andre former for reklame, som kan fjernes fra tjenesten uten varsel,
   5. på noen måte som med rimelighet kan anses som et forsøk på: (i) å lure tjenesten eller andre kunder som bruker tjenesten, eller (ii) samarbeide med andre kunder som bruker tjenesten, for å skaffe en urettmessig fordel,
   6. til å ekstrahere informasjon fra («skrape») oddsene våre eller krenke våre immaterielle rettigheter, eller
   7. for noen form for ulovlige aktiviteter.
  2. Du kan ikke selge eller overføre kontoen din til tredjeparter, eller overta en spillerkonto fra en tredjepart.
  3. Du kan ikke, på noen som helst måte, overføre midler mellom spillerkontoer.
  4. Vi kan stenge kontoen din umiddelbart etter skriftlig varsel til deg dersom du bruker tjenesten til uautoriserte formål. I visse tilfeller kan vi også gå til rettslige skritt mot deg på grunn av dette. I visse tilfeller kan vi også gå til rettslige skritt mot deg på grunn av dette.
  5. Det er ikke tillatt å bruke roboter eller andre programmerte enheter, med formål om å forstyrre tjenesten eller begå svindel, til å delta i spill.

4. Personvern

  1. Alle opplysninger du gir oss blir beskyttet og behandlet i henhold til disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern.
  2. Du forstår og godkjenner at vi kan innhente og bruke personopplysningene dine for å gi deg tilgang til og mulighet til å bruke nettstedet, og for å la deg delta i spill.
  3. Vi oppgir ikke identiteten til personer som spiller via tjenestene våre, med mindre det er lovpålagt av kompetente myndigheter, som finansmyndighetene, politiet (f.eks. for å etterforske svindel, hvitvasking eller fair play i sport), finansinstitusjoner, banker eller betalingsleverandører, eller når dette er godkjent i henhold til retningslinjene for personvern.
  4. Ved registrering blir opplysningene dine lagret i databasen vår. Ved å samtykke i disse vilkårene godtar du at personopplysningene dine kan overføres for å muliggjøre levering av tjenesten, slik dette beskrives i denne avtalen og i våre retningslinjer for personvern.

5. Din konto

  1. Vi tilbyr kontoer i flere valutaer, se https://www.pinnacle.com/no/payment-options. Kontosaldoer og transaksjoner vises i den valutaen som ble valgt da kontoen ble opprettet. Vi gir ingen kreditt for bruk av tjenesten.
  2. Vi kan stenge eller suspendere en konto og refundere eventuelle midler dersom du ikke følger disse vilkårene eller vi har rimelig grunn til å tro at du ikke gjør det, eller for å sikre tjenestens integritet eller rettferdighet, eller dersom vi har andre, rimelige grunner til å gjøre dette. Vi vil kanskje ikke alltid være i stand til å varsle deg på forhånd. I de tilfeller der en konto må stenges (uansett av hvilken grunn), og det ikke er nok penger igjen på kontoen til å dekke gebyrene for å overføre pengene tilbake til kunden, bortfaller de resterende pengene.
  3. Vi kan ugyldiggjøre og/eller konfiskere midler på kontoen din, og/eller nekte å innfri et krav, hvis (direkte eller indirekte):

   (i)vilkårene er brutt og/eller

   (ii)det har funnet sted andre uautoriserte aktiviteter i forbindelse med en tippehendelse og/eller bruken av en konto (som for eksempel lovbrudd eller brudd på andre regler, brudd på rettighetene til en tredjepart, svindel og juks).

  4. Inaktive kontoer blir pseudononymisert hvert kvartal i henhold til retningslinjene for personvern.
  5. Vi kan suspendere og/eller kansellere din kontos adgang til tjenestene og/eller ugyldiggjøre eller konfiskere midler på kontoen din hvis det oppdages at du jukser eller hvis vi oppdager at du har brukt et system (blant annet maskiner, roboter, datamaskiner, programvare eller andre typer automatisert system) som er utformet for å overliste eller er i stand til å overliste appene og/eller programvaren vår.
  6. Vi forbeholder oss retten til å suspendere en konto uten varsel og refundere alle midler. Kontraktsforpliktelser som allerede er forfalt vil imidlertid bli oppfylt.
  7. Vi forbeholder oss retten til å avvise, begrense eller kansellere enhver innsats til enhver tid, uansett årsak, inkludert innsatser som antas å være plassert i bedragersk hensikt for å omgå våre innsatsgrenser og/eller systemregler.
  8. Dersom vi stenger eller suspenderer kontoen din på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene, kan vi kansellere alle innsatsene dine eller erklære dem ugyldige.
  9. Dersom et beløp krediteres kontoen din ved en feil, forblir det vår eiendom, og når vi blir klar over at en slik feil har funnet sted, vil vi varsle deg og beløpet vil trekkes fra kontoen din.
  10. Hviskontoen din overtrekkes, uansett grunn, vil du skylde oss det overtrukne beløpet.
  11. Du må varsle oss umiddelbart dersom du får kjennskap til noen feil på kontoen din. Kunder har rett til selvpålagt utestengelse fra pinnacle.com. Slike forespørsler må sendes fra kundens registrerte e-postadresse til [email protected].
  12. Kunder kan sette begrensninger for hvilke beløp de kan satse og tape. Slike forespørsler må sendes fra kundens registrerte e-postadresse til [email protected].
  13. Implementation and increasing of limits shall be Opprettelse og økning av grenser behandles med aktsomhet, men forespørsler om å oppheve eller redusere begrensningene vil imidlertid ikke iverksettes før etter en betenkningsperiode på syv dager etter forespørselen.
  14. Dersom du ønsker å stenge kontoen din hos oss, må du sende en e-post fra din registrerte e-postadresse til [email protected].

6. Kontoaktivitet

  1. Kontoen din blir deaktivert hvis
   1. det ikke har forekommet innlogging, utlogging eller tippeaktivitet på kontoen din på over tolv måneder på rad
   2. Du vil bli varslet om at kontoen din vil bli deaktivert i den ellevte måneden med inaktivitet. Dersom det ikke er registrert noen transaksjon på kontoen din på tretti måneder, vil vi overføre hele saldoen på kontoen til deg. Hvis vi ikke klarer å overføre midlene til deg og det ikke er mulig å kontakte deg via informasjonen du har oppgitt, blir midlene overført til oss.
   3. Inaktive kontoer blir pseudononymisert hvert kvartal i henhold til retningslinjene for personvern.

7. Innskudd

  1. Du kan sette inn midler på kontoen din med alle metoder som er beskrevet på nettstedet vårt. Alle innskudd skal gjøres i samme valuta som kontoen. Alle innskudd som gjøres i andre valutaer vil veksles med den daglige vekslingskursen hentet fra www.oanda.com, eller med vekslingskursen til banken din, før beløpet settes inn på kontoen din.
  2. Gebyrer og avgifter kan tilkomme når kunden gjør innskudd og uttak. Informasjon om gebyrer og avgifter finner du her: https://www.pinnacle.com/no/payment-options.
  3. Alle innskudd som ikke omsettes (satses) tre ganger, medfører, etter selskapets skjønn, et behandlingsgebyr på 3 % og eventuelle gjeldende uttaksgebyr. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å kreve gebyrer hvis vi oppdager uregelmessige transaksjoner. Vi forbeholder oss også retten til å avvise uttak hvis omsetningskravet ikke er oppfylt. Du er ansvarlig for alle eventuelle bankgebyr som kan tilkomme som følge av ditt innskudd til oss. Unntak fra denne regelen er beskrevet på våre «Betalingsalternativer»-sider.
  4. Pinnacle er ikke en finansinstitusjon, og benytter tredjepartsleverandører av elektroniske betalingstjenester til å behandle innskudd med kreditt- og debetkort. Disse behandles altså ikke av oss direkte. Dersom du setter inn penger med kreditt- eller debetkort, vil kontoen din krediteres først når vi mottar godkjenning og autorisasjonskode fra institusjonen som utsteder betalingen. Dersom kortutstederen din ikke gir en slik autorisasjon, vil kontoen din ikke krediteres med disse midlene.
  5. Pengene settes inn på den respektive kundekonto basert på din valgte valuta.
  6. Vi er ikke en finansinstitusjon, og du har ikke krav på renter på utestående saldo. Alle renter som påløper på kundekontoen utbetales til oss.
  7. Urettmessig ervervede midler må ikke settes inn hos oss.

8. Uttak

  1. Du kan ta ut hele eller deler av kontosaldoen din innenfor transaksjonsgrensene, som er oppgitt på denne siden: https://www.pinnacle.com/no/payment-option. Merk: Det kan tilkomme gebyrer som beskrevet i avsnitt 7.b.
  2. Alle uttak må gjøres i valutaen tilkontoen din,med mindre annet er fastsatt av oss.
  3. Vi forbeholder oss retten til å kreve dokumentasjon som bekrefter identiteten din før vi godkjenner uttak fra kontoen din. Vi forbeholder oss også retten til å kreve denne dokumentasjonen på et hvilket som helst tidspunkt under ditt kundeforhold til oss.
  4. Alle uttak må gjøres til debetkortet, kredittkortet, bankkontoen eller betalingsmetoden som opprinnelig ble benyttet til innskuddet til din pinnacle.com-konto. Vi kan etter eget skjønn gi tillatelse til uttak til en annen betalingsmetode enn den som ble benyttet ved det opprinnelige innskuddet. Dette vil alltid være underlagt ytterligere sikkerhetskontroller.
  5. Dersom du ønsker å gjøre uttak, men kontoen din er utilgjengelig, i dvale, sperret eller stengt, kan du kontakte kundeservice på [email protected].

9. Betalingstransaksjoner og behandling

  1. Du har det hele og fulle ansvar for å betale alle beløp du skylder oss. Du må gjøre alle innbetalinger til oss i god tro og ikke forsøke å oppheve en betaling eller utføre noen handling som vil føre til at slike innbetalinger oppheves av en tredjepart, for å unngå et lovlig oppstått betalingsansvar. Du skal erstatte alle refunderte eller avviste betalinger utført av deg samt alle tap vi lider som følge av dette. Vi forbeholder oss retten til å pålegge et administrasjonsgebyr à € 60, eller tilsvarende i din valuta, for refunderte eller avviste betalinger utført av deg.
  2. Vi forbeholder oss retten til å bruketredjepartselektronisk betalingsbehandling og/eller handelsbanker for å behandle betalinger utført av deg, og du samtykker til å være underlagt deres vilkår og betingelser, under forutsetning av at du blir gjort oppmerksomdem og at de ikke er i strid med disse vilkårene.
  3. Alle transaksjoner gjort på våre sider kan kontrolleres for å forebygge hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Mistenkelige transaksjoner vil rapporteres til den relevante myndighet, avhengig av hvilken jurisdiksjon transaksjonen faller inn under.
  4. Pinnacle kan suspendere, blokkere eller stenge kontoer, og holde tilbake midler, hvis vi mottar en forespørsel om å gjøre dette i forbindelse med lover mot hvitvasking av penger.
  5. Pinnacles forpliktelser i forbindelse med ansvarlig spilling og hvitvasking av penger prioriteres høyere enn generelle kundeforhold.

10. Ansvarlig spilling

  1. Pinnacle tilbyr deg muligheten til å blokkere deg selv fra pengespill. Denne utestengelsen gjelder for alle spill som tilbys og for alle måter Pinnacle tilbyr tjenestene sine på. En utestengelse kan kun opprettes i følgende situasjoner:

   iSpilleren ber om det selv, eller

   iiPinnacle velger å gjøre det fordi det er grunn til å tro at du har et spilleproblem.

  2. Du kan selv velge å begrense tilgangen til kontoen din (innlogging), uten tidsbegrensning. Du kan også velge å begrense tilgangen til kontoen din (innlogging) midlertidig i en valgt periode.
  3. Du kan selv velge å begrense hvor mye du har mulighet til å satse, og du kan også velge å begrense hvor mye du kan tape i en gitt periode.
  4. De ovennevnte begrensningene administreres og opprettes ved å kontakte kundeserviceavdelingen på [email protected].
  5. Når en begrensning er opprettet, kan den kun fjernes

   a.når den angitte tidsperioden er over

   b.hvis du ber om det

  6. Hvis du ønsker å redusere en grense eller forlenge en utestengelse, trer endringene tidligst i kraft 24 timer etter at du kontakter kundeserviceavdelingen.

11. Feil og spesielle omstendigheter

  1. Ved eventuell feil eller teknisk svikt i våre systemer eller prosesser, vil alle spill være ugyldige. Du er forpliktet til å informere oss umiddelbart dersom du blir kjent med noen feil ved tjenesten. Ved kommunikasjons- eller systemfeil eller programfeil eller virus i forbindelse med tjenesten og/eller betalinger som gjøres til deg, som følge av defekter eller avbrudd i tjenesten, er vi ikke erstatningsansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for direkte eller indirekte kostnader, utgifter, tap eller krav som oppstår som følge av eller er et resultat av slike feil, og vi forbeholder oss retten til å erklære ugyldig alle de aktuelle spill/innsatser og fatte ethvert annet tiltak for å rette slike feil.
  2. Ved systemsvikt i kasinoet, eller ved tilkoblingsproblemer, er alle spill ugyldige. Ved slike feil eller systemsvikter eller spillfeil som resulterer i feil i odds, beregning, priser, gebyrer, rake, bonuser eller utbetalinger, eller i eventuelle valutavekslinger, eller i annen svikt i kasinosystemet («kasinofeil»), forbeholder vi oss retten til å erklære ugyldig alle spill eller innsatser som ble rammet av slike kasinofeil, og til å hente fra din konto alle midler knyttet til de aktuelle spillene eller innsatsene.
  3. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at vi ikke gjør feil når vi publiserer oddslinjer. Dersom menneskelig feil eller systemproblemer fører til godkjenning av en innsats til odds som er: betydelig ulik de som er tilgjengelige i det generelle markedet på det tidspunktet da innsatsen ble plassert; eller er, på det tidspunktet da innsatsen ble plassert, åpenbart feil med tanke på sannsynligheten for at hendelsen skal finne sted, forbeholder vi oss imidlertid retten til å kansellere eller erklære ugyldig denne innsatsen, eller kansellere eller erklære ugyldig innsatser som plasseres etter at en hendelse er begynt.
  4. Vi har rett til å innhente eventuelle overbetalte beløp og til å justere kontoen din for å rette opp eventuelle feil. Et eksempel på slike feil er dersom en pris er feil eller dersom vi oppgir et uriktig resultat av en hendelse. Dersom det ikke finnes tilstrekkelige midler på kontoen din, kan vi kreve at du betaler oss det relevante utestående beløpet knyttet til feilaktige spill eller innsatser. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere, redusere eller slette eventuelle ventende spill, enten de ble plassert med midler som er resultat av feilen eller ikke.
  5. Pinnacle har rett til å begrense, kansellere og avvise innsatser hvis de anses for å være svindelaktige eller hvis tippeaktiviteten til spilleren gir grunn til å tro at systemet blir utnyttet.
  6. Selskapet er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser, lagging eller andre tekniske eller politiske forstyrrelser av spillingen. Refusjoner utstedes kun etter ledelsens skjønn.
  7. Selskapet har intet ansvar for skader eller tap som anses for eller påstås å ha oppstått basert på eller i forbindelse med nettstedet eller innholdet på det, inkludert, uten begrensninger, forsinkelser eller avbrudd i driften eller overføringen, tap eller ødeleggelse av data, kommunikasjons- eller oddsfeil, misbruk av nettstedet eller innholdet på det eller feil/mangler på innholdet.

12. Generelle regler

  1. Hvis en idrettsspesifikk regel strider mot en generell regel, gjelder ikke den generelle regelen. Vinneren av en begivenhet vil avgjøres på datoen for begivenhetens avgjørelse: Vi anerkjenner ikke protester eller opphevede beslutninger i forbindelse med veddemål. Resultatet av en begivenhet som utsettes etter konkurransens begynnelse, vil avgjøres i henhold til reglene vi har spesifisert for den aktuelle idrettsgrenen.
  2. Alle resultater som legges ut vil være endelige etter 72 timer, og ingen forespørsler vil behandles etter dette I løpet av 72 timer etter at resultatene er lagt ut vil selskapet kun tilbakestille/rette resultater som følge av menneskelig svikt, systemfeil eller feil gjort av en annen resultatkilde.
  3. Minimums- og maksimumsbeløp for innsats på alle idrettsarrangementer vil avgjøres av oss og kan endres uten skriftlig varsel. Vi forbeholder oss også retten til å justere grenser på individuelle kontoer.
  4. Kunder har eneansvar for sine egne kontotransaksjoner. Forsikre deg om at innsatsene dine er uten feil før du sender dem inn. Når en transaksjon er fullført, kan den ikke endres. Vi påtar oss intet ansvar for bortkomne innsatser eller duplikatinnsatser fra kundens side, og vil ikke behandle henvendelser om avvik i forbindelse med bortkomne eller dupliserte spill. Kunder kan se over transaksjonene i Min konto-delen av nettstedet etter hver økt for å forsikre seg om at alle innsendte innsatser er akseptert.
  5. For at en innsats skal være gjeldende på en navngitt deltaker i et Ja/Nei-spesialspill, må deltakeren være påmeldt og delta i begivenheten.
  6. Vi forsøker å følge normal praksis når det gjelder angivelse av hjemme- og bortelag ved å indikere hjemme- og bortelag gjennom vertikal plassering i skrivebordsversjonen. Det betyr at vi for amerikanske idretter plasserer hjemmelaget nederst. For ikke-amerikanske idretter vil vi plassere hjemmelaget øverst. Dersom begivenheten finner sted på nøytral grunn, forsøker vi å plassere en «N» ved siden av lagnavnene for å indikere dette. vs På asiatiske versjoner og versjoner for mobiltelefoner står hjemmelaget alltid oppført først Vi kan imidlertid ikke garantere denne informasjonens nøyaktighet, og med mindre det inntreffer en offisiell endring av sted etter at innsatser er plassert, vil alle spill være gjeldende.
  7. En kamp vil være gjeldende uavhengig av ligakategori som knyttes til matchup. For eksempel hvis to lag fra samme liga møter hverandre i en cup-kamp. Dersom denne ved en feil plasseres i ligatilbudet, vil kampen likevel være gjeldende, så lenge matchup er korrekt. Med andre ord vil en matchup være gjeldende så lenge de to lagene er korrekte, og uavhengig av den ligakategorien den plasseres i på nettstedet vårt.
  8. Hvis et arrangement ikke spilles på datoen kunngjort av det offisielle styreorganet, vil ingen veddemål om arrangementet være gjeldende. Hvis et arrangement oppgis med feil dato fra vår side, vil alle veddemål være gjeldende basert på datoen som kunngjøres av det offisielle styreorganet.
  9. Pinnacle forbeholder seg retten til å fjerne arrangementer, markeder og alle andre slags produkter fra nettstedet.
  10. Pinnacle forbeholder seg retten til å begrense enhver spillers tilgang til kasinoet, uten forvarsel.
  11. I alle langtidsspill (for eksempel totalt antall sesongseiere, Super Bowl-vinner etc.), vil vinneren som kåres av det offisielle styreorganet også erklæres som vinner i tippeøyemed, med mindre minimumsantallet for kamper som kreves for at langtidspillet skal være gjeldende ikke er nådd.
  12. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og andre språkversjoner av lagenes navn og andre beskrivelser av spill og innsatser, skal den engelske versjonen anses som den korrekte. Spill og disputter blir gradert basert på de engelske versjonene av lagnavn og spill- og innsatsbeskrivelser.

13. Kommunikasjon og varsler

  1. All kommunikasjon og alle varsler som du sender til oss i henhold til disse vilkårene skal sendes til [email protected].
  2. All kommunikasjon og alle varsler som sendes til deg fra oss skal, med mindre annet er oppgitt i disse vilkårene, enten publiseres på nettstedet og/eller sendes til den registrerte e-postadressen vi har i vårt system for den relevante kunden. Metoden for slik kommunikasjon avgjøres helt og holdent etter vårt skjønn.
  3. All kommunikasjon og alle varsler som sendes av enten deg eller oss i henhold til disse vilkårene, må være skriftlig, på engelsk og sendes til og fra e-postadressen som er registrert for din konto.

14. Omstendigheter utenfor vår kontroll

  1. Vi kan ikke holdes ansvarlig for svikt eller forsinkelse i leveringen av tjenesten som skyldes hendelser som med rimelighet kan anses å være utenfor vår kontroll til tross for rimelige forholdsregler fra vår side. Dette omfatter force majeure; arbeidslivskonflikter; strømbrudd; handlinger eller unnlatelser fra myndigheters side; stans eller svikt i telekommunikasjonstjenester; og enhver annen forsinkelse eller svikt som forårsakes av en tredjepart, og vi kan ikke holdes ansvarlig for de tap eller skader dette eventuelt medfører for deg. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å kansellere eller suspendere tjenesten uten å pådra oss erstatningsansvar.

15. Erstatningsansvar

  1. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, VIL VI IKKE GI ERSTATNING FOR TAP ELLER SKADE (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOM MED RIMELIGHET KAN FORUTSEES OG SOM KAN PÅFØRES DEG DERSOM VI UNNLATER Å OVERHOLDE VÅRE FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, MED MINDRE DETTE ER I STRID MED LOVPÅLAGTE KRAV (FOR EKSEMPEL DERSOM VI FORÅRSAKER DØDSFALL ELLER PERSONSKADE GJENNOM UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE). I SLIKE TILFELLER VIL VI IKKE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE OVERFOR DEG HVIS HENDELSEN:

   (i)ER DIN EGEN SKYLD;

   (ii)SKYLDES EN TREDJEPART UTEN TILKNYTNING TIL VÅR OVERHOLDELSE AV DISSE VILKÅRENE (FOR EKSEMPEL PROBLEMER SOM SKYLDES KOMMUNIKASJONSNETTVERKSKAPASITET, TRAFIKK OG TILKOBLINGER, ELLER KAPASITETEN TIL DATAUTSTYRET DITT); ELLER

   (iii)ER NOEN ANNEN FORM FOR HENDELSE SOM VERKEN VI ELLER VÅRE LEVERANDØRER KUNNE HA FORUTSETT ELLER AVVERGET SELV OM DE ELLER VI HADDE TRUFFET RIMELIGE FORHOLDSREGLER. SIDEN DENNE TJENESTEN KUN SKAL BENYTTES AV FORBRUKERE, ER VI IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN FORM FOR FORRETNINGSMESSIG TAP.

  2. DERSOM VI HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN HENDELSE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, SKAL VÅRT TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE IKKE OVERSTIGE DET LAVESTE BELØPET AV ENTEN:

   (A)DET LAVESTE BELØPET AV ENTEN VERDIEN PÅ INNSATSENE DU PLASSERTE VIA KONTOEN DIN FOR DET AKTUELLE SPILLET/VEDDEMÅLET ELLER PRODUKTET SOM GA OPPHAV TIL DET AKTUELLE ERSTATNINGSANSVARET,

   (B)TOTALT € 500.

  3. VI ANBEFALER STERKT AT DU:

   (i)UNDERSØKER TJENESTENS EGNETHET OG KOMPATIBILITET MED DITT EGET DATAUTSTYR FØR BRUK; OG

   (ii)TREFFER RIMELIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BESKYTTE DEG MOT SKADELIGE PROGRAMMER ELLER ENHETER, BLANT ANNET GJENNOM INSTALLERING AV ANTIVIRUSPROGRAMVARE.

16. Gambling av mindreårige

  1. Dersom vi mistenker eller får opplysninger om at du på det nåværende tidspunkt er under 18 år gammel eller var under 18 år gammel (eller under myndighetsalder slik denne er angitt i lovene i din jurisdiksjon) da du plasserte innsatser gjennom tjenesten, vil kontoen din suspenderes for å hindre deg i å plassere ytterligere innsatser eller gjøre uttak fra kontoen. Deretter vil vi granske saken, deriblant om du har spilt som en agent for, eller på annen måte på vegne av, personer som er/var under 18 år gamle (eller under myndighetsalderen slik denne er angitt i lovene i din jurisdiksjon). Dersom det avdekkes at du:

   (a)på nåværende tidspunkt er

   (b)var under 18 år gammel eller under myndighetsalderen som gjelder deg på det aktuelle tidspunktet, eller

   (c)har spilt som agent for eller på vegne av en person som er/var under 18 år eller under den aktuelle myndighetsalder, vil:

   i.alle gevinster eller beløp som skyldes kontoen din, holdes tilbake;

   ii.alle gevinster som ble vunnet gjennom tjenesten da du/vedkommende person var mindreårig, tilbakebetales til oss etter krav (dersom du ikke retter deg etter dette, vil vi ta rettslige skritt for å få tilbake disse beløpene); og/eller

   iii.alle penger som er satt inn på din pinnacle.com-konto og som ikke er gevinster, tilbakebetales til deg.

  2. Dette vilkåret gjelder også dersom du er over 18 år gammel, men plasserer innsatsen mens du befinner deg i en jurisdiksjon der aldersgrensen for lovlig pengespill er høyere enn 18 år og du er under denne aldersgrensen.
  3. Dersom vi mistenker at du har brutt vilkårene i punkt 15 eller forsøker å utnytte dem til ulovlige formål, forbeholder vi oss retten til å fatte alle nødvendige tiltak for å granske saken, deriblant å opplyse de relevante politimyndigheter.

17. Svindel

  1. Vi vil søke strafferettslige og kontraktsrettslige sanksjoner mot enhver kunde som er involvert i svindel, uredelighet eller kriminelle handlinger. Vi vil tilbakeholde utbetalinger til enhver kunde ved mistanke om slike forhold. Kunden skal holde oss skadesløse og være erstatningspliktig overfor oss for alle kostnader, gebyrer eller tap vi påføres eller pådras oss (inkludert alle direkte eller indirekte tap og følgetap, inntektstap, tap av forretningsmuligheter samt tap av omdømme) som direkte eller indirekte skyldes kundens svindel, uredelighet eller kriminelle handlinger.

18. Immaterielle eiendeler

  1. Vi opererer under navnet Pinnacle, og PINNACLE-navnet og logoen er registrerte varemerker. Enhver uautorisert bruk fra din side av vårt varemerke og logo kan føre til at vi går til rettslige skritt mot deg. URL-adressen www.pinnacle.com er vår eiendom, og all uautorisert bruk av denne på andre nettsteder eller digitale plattformer er strengt forbudt uten skriftlig samtykke fra oss på forhånd.
  2. Hva angår oss og deg, er vi eneeier av rettighetene i og til tjenesten, vår teknologi, programvare og forretningssystemer («systemene») samt oddsene våre.

   i.du kan ikke bruke din personlige profil til din egen økonomiske vinning (for eksempel ved å selge statusoppdateringene dine til en annonsør); og

   ii.når du velger brukernavn for kontoen din, forbeholder vi oss retten til å fjerne det eller kreve det tilbake dersom vi mener dette er passende.

  3. Du kan ikke bruke vår(e) URL, varemerker, firmanavn og/eller egenart, logoer («kjennemerkene») og/eller oddsene våre i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke er vår, på en måte som er egnet til å skape forvirring blant kundene våre eller offentligheten eller som på noen måte svekker vårt omdømme.
  4. Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene, gir verken vi eller lisensgiverne våre deg eksplisitte eller underforståtte rettigheter, lisens, eiendomsrett til eller andeler i systemene eller kjennemerkene, og alle slike rettigheter, lisenser, eiendomsretter og andeler som spesifikt innehas av oss og lisensgiverne våre. Du samtykker i ikke å bruke automatiske eller manuelle metoder for å overvåke eller kopiere nettsider eller innhold i tjenesten. Enhver uautorisert bruk eller gjengivelse kan føre til at vi går til rettslige skritt mot deg.

19. Din lisens

  1. I henhold til disse vilkårene og din overholdelse av dem gir vi deg en ikke-eksklusiv, begrenset, ikke overførbar og ikke-underlisensierbar lisens til å få tilgang til og benytte tjenesten kun til ditt personlige, ikke-kommersielle bruk. Din lisens opphører dersom avtalen vår med deg i henhold til disse vilkårene opphører.
  2. Unntatt når det gjelder ditt eget innhold, kan du ikke under noen omstendighet endre, publisere, overføre, selge, gjengi, laste opp, legge ut, distributere, presentere, vise, bearbeide eller på annen måte utnytte tjenesten og/eller noe av dennes innhold eller programvare, unntatt i de tilfeller der vi gir uttrykkelig tillatelse i disse vilkårene eller ellers på nettstedet. Ingen informasjon eller innhold i tjenesten eller gjort tilgjengelig for deg i forbindelse med tjenesten kan modifiseres eller endres, sammenstilles med andre data, eller publiseres i noen for, inkludert for eksempel skjerm- eller database-«skraping» eller noen annen aktivitet med formål om å innhente, lagre, omorganisere eller manipulere slik informasjon eller innhold.
  3. Enhver manglende overholdelse fra din side av dette punktet kan også utgjøre krenkelse av våre eller tredjeparters immaterielle eiendeler og annen eiendomsrett som kan medføre sivilrettslig ansvar og/eller straffeforfølgelse.

20. Din opptreden og sikkerhet

  1. Vi ønsker at du skal ha glede av tjenesten. For å beskytte deg og andre kunder er det strengt forbudt å publisere innhold gjennom tjenesten, samt å utvise adferd knyttet til dette og/eller bruken av tjenesten, som er ulovlig, upassende eller uønsket. Dersom du utøver forbudt adferd, eller vi etter eget skjønn fastslår at du utøver forbudt adferd, vil din pinnacle.com-konto og/eller din tilgang til eller bruk av tjenesten umiddelbart stenges uten varsel.
  2. Andre kunder, tredjeparter, politimyndigheter og/eller vi kan gå til rettslige skritt mot deg dersom du har utøvd forbudt adferd.
  3. Forbudt adferd omfatter, men er ikke begrenset til, tilgang til eller bruk av tjenesten for å:
   1. fremme eller dele informasjon du vet er gal, villedende eller ulovlig;
   2. gjennomføre ulovlig aktiviteter, for eksempel, men ikke begrenset til enhver aktivitet som fremmer kriminell aktivitet eller virksomhet, gir instruksjoner eller informasjon om fremstilling eller kjøp av våpen, krenker andre kunders eller tredjeparters personvern eller andre rettigheter, eller som skaper eller sprer datavirus;
   3. skade mindreårige på noen som helst måte;
   4. overføre eller tilgjengeliggjøre ulovlig, skadelig, truende, krenkende, villedende, injurierende, vulgært, voldelig eller hatefullt innhold eller innhold som er støtende på grunn av rase- eller etnisitetsrelatert tematikk eller på annen måte; overføre eller tilgjengeliggjøre innhold som brukeren ikke har rett til å tilgjengeliggjøre i henhold til noen lov, kontrakt eller tillitsrelasjon, inkludert, men ikke begrenset til innhold som krenker tredjeparters opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter og eiendeler;
   5. overføre eller tilgjengeliggjøre noe innhold eller materiale som inneholder programvirus eller annen data- eller programmeringskode (inkludert HTML) som er laget for å forstyrre, ødelegge eller endre tjenestens funksjoner og presentasjon eller noe annet nettsted, programvare eller maskinvare;
   6. forstyrre, avbryte eller utføre omvendt utvikling av tjenesten på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til innhenting, emulering eller omdirigering av dataoverføringsprotokoller, skape eller bruke cheats, mods eller hacks eller annen programvare laget for å endre tjenesten, eller bruke programvare som innhenter eller samler informasjon fra eller gjennom tjenesten;
   7. innhente eller indeksere informasjon fra tjenesten ved hjelp av søkerobot, spider eller andre automatiske metoder;
   8. delta i aktiviteter eller handlinger som, etter vårt skjønn, fører til eller kan føre til at en annen kunde blir svindlet;
   9. overføre eller tilgjengeliggjøre uadressert eller uautorisert reklame eller masseutsendelser, inkludert, men ikke begrenset til, søppelpost, direktemeldinger, «spim», «spam», kjedebrev og pyramidevirksomhet;
   10. opprette pinnacle.com-kontoer gjennom automatiserte metoder eller falske eller bedragerske hensikter;
   11. utgi seg for å være en annen kunde eller en annen tredjepart, eller
   12. utføre andre handlinger vi med rimelighet kan anse å være i strid med forretningsprinsippene våre.
  4. Listen over forbudt adferd er ikke uttømmende og kan endres av oss når som helst eller fra tid til annen. Dersom du får kjennskap til andre kunders eller andre personers misbruk av tjenesten, ber vi deg kontakte oss via «Kontakt oss»-delen av nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å granske og fatte alle de tiltak vi etter eget skjønn mener er passende eller nødvendige etter omstendighetene, inkludert, men ikke begrenset til, å slette kundens innlegg fra tjenesten og/eller stenge vedkommendes konto, og gå til rettslige skritt mot enhver kunde eller tredjepart som direkte eller indirekte er involvert i, eller med overlegg tillater at en tredjepart direkte eller indirekte er involvert i, forbudt adferd, med eller uten varsel til vedkommende kunde eller tredjepart.

21. Koblinger til andre nettsteder

  1. Tjenesten kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder som ikke vedlikeholdes av eller er knyttet til oss, og som vi ikke har noen kontroll over. Koblinger til slike nettsteder oppgis kun som en bekvemmelighet for kunden, og vi vil verken granske, overvåke eller kontrollere om slike koblinger er nøyaktige eller fullstendige. Koblinger til slike nettsteder utgjør ikke noen form for støtte og/eller tilknytning til de aktuelle nettstedene eller deres innhold eller eier(e). Vi har ingen kontroll over eller ansvar for deres tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet eller nytteverdi. Derfor anbefaler vi at når du besøker slike nettsteder tar vanlige forholdsregler for besøk på et nytt nettsted, som å lese deres retningslinjer for personvern og brukervilkår.

22. Klager

  1. Hvis du har klager eller spørsmål om innskuddet, kan du sende en e-post til kundeservice på [email protected].
  2. UAVHENGIG AV DET FOREGÅENDE PÅTAR VI OSS INTET ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART NÅR VI SVARER PÅ EN MOTTATT KLAGE ELLER FATTER ET TILTAK I FORBINDELSE MED DETTE.
  3. Enhver kunde av tjenesten som har klager eller spørsmål i forbindelse med disse vilkårene eller avgjørelser på noe pinnacle.com-marked, bes kontakte kundeservice på [email protected] fra sin registrerte e-postadresse.Adresse.
  4. Dersom en kunde ikke er fornøyd med hvordan et spill avgjøres, bes vedkommende sende opplysninger om problemet til kundeservice via e-post til [email protected] Vi skal gjøre en rimelig innsats for å svare på slike forespørsler i løpet av få dager (og har uansett til hensikt å svare på alle slike forespørsler innen 28 dager etter mottak).
  5. Tvister må sendes inn innen tre (3) dager fra datoen da det aktuelle veddemålet ble avgjort Ingen krav vil behandles etter denne perioden. Kunder har eneansvar for sine egne kontotransaksjoner. Klager/tvister må sendes til [email protected] fra kundens registrerte e-postadresse.
  6. Dersom det oppstår en tvist mellom deg og oss, vil kundeservice forsøke å finne frem til en løsning begge parter kan enes om. Dersom kundeservice ikke klarer å finne en løsning begge parter kan enes om, skal tvisten eskaleres til vår ledelse i henhold til klageprosedyrene våre (tilgjengelig etter forespørsel).
  7. Hvis alle forsøk på å løse en tvist mislykkes, har kunden rett til å sende en klage via e-post til [email protected] og/eller til Department of Judicial Affairs i Curaçao.

23. Registrering og kontosikkerhet

  1. Kunder av tjenesten må oppgi virkelig navn og opplysninger og, for å oppfylle dette kravet, må alle kunder rette seg etter følgende regler ved registrering og oppdatering av konto:
   1. du kan ikke oppgi falske personopplysninger i tjenesten, eller opprette konto for noen andre enn deg selv;
   2. du kan ikke bruke din personlige profil til din egen økonomiske vinning (for eksempel ved å selge statusoppdateringene dine til en annonsør); og
   3. når du velger brukernavn for kontoen din, forbeholder vi oss retten til å fjerne det eller kreve det tilbake dersom vi mener dette er passende.

24. Overføring

  1. Verken disse vilkårene eller noen rettigheter eller forpliktelser i disse kan overføres av deg uten vårt skriftlige samtykke. Slikt samtykke vil ikke urimelig tilbakeholdes. Vi kan, uten ditt samtykke, etter skriftlig varsel i tjenesten overføre alle eller deler av våre rettigheter og forpliktelser til en tredjepart, gitt at denne kan levere en tjeneste som i all vesentlighet er av samme kvalitet som tjenesten.

25. Adskillelse

  1. Dersom en kompetent myndighet anser noen del av disse vilkårene å være ugyldig eller umulig å håndheve, skal den aktuelle delen endres slik at den kan håndheves i tråd med hensikten bak den opprinnelige teksten, i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Dette skal ikke påvirke gyldigheten til og muligheten til å håndheve resten av vilkårene.

26. Brudd på disse vilkårene

  1. Uten å begrense våre muligheter for andre tiltak kan vi suspendere eller stenge kontoen din og nekte deg videre levering av tjenesten, i begge tilfeller uten forhåndsvarsel, dersom vi med rimelighet kan anta at du har brutt vesentlige deler av disse vilkårene. Vi vil imidlertid raskt varsle deg om eventuelle slike tiltak.

27. Gjeldende lov og rettsmyndighet

  1. Tjenestene er underlagt lovverket i Gibraltar og Curaçao.

28. Generelle vilkår

  1. Avtalens varighet
   1. Disse vilkårene vil være fullt gjeldende så lenge du har tilgang til eller bruker tjenesten eller er kunde av pinnacle.com. Disse vilkårene vil også gjelde dersom din konto hos pinnacle.com stenges, uansett grunn.
   2. Ord i entall omfatter også flertall og vice versa. Hankjønnsformer omfatter også hunkjønnsformer og intetkjønnsformer vice versa. Ord som omtaler personer omfatter enkeltpersoner, partnerskap, sammenslutninger, stiftelser, personlige foretak og selskaper.
  2. Avkall
   1. Ingen avkall, gjennom handling eller på annen måte, av våre rettigheter ved dine eventuelle brudd eller trusler om brudd på noen del av disse vilkårene skal være gjeldende eller bindende for oss, med mindre det gjøres skriftlig og undertegnes av oss. Med mindre annet er oppgitt i det skriftlige avkallet, skal det være begrenset til det spesifikke bruddet på vilkårene. Ingen unnlatelse av å utøve våre rettigheter i henhold til noen del av disse vilkårene skal forstås som avkall på den aktuelle rettigheten. Det skal heller ikke begrense videre utøvelse av rettigheten på et senere tidspunkt.
  3. Overskrifter
   1. Inndelingen av disse vilkårene i avsnitt og underavsnitt og bruk av overskrifter er kun gjort av referansehensyn og skal ikke påvirke eller benyttes i tolkning av denne avtalen.
   2. Begrepene «disse vilkårene», «herav», «ifølge» og lignende uttrykk henviser til disse vilkårene og ikke til noe bestemt avsnitt eller underavsnitt eller andre deler av disse, og omfatter også senere tillegg til avtalen. Med mindre tema eller kontekst ikke er i samsvar med dette, skal henvisninger til avsnitt og underavsnitt være til avsnitt og underavsnitt i disse vilkårene.
  4. Samtykke
   1. Ved å benytte deg av tjenesten etter dette, erklærer du at du har lest, forstått og samtykker i alle avsnitt i disse vilkårene. Du gir derved ugjenkallelig avkall på alle fremtidige argumenter, krav eller søksmål som er i strid med noe nevnt i disse vilkårene.
  5. Språk
   1. Disse vilkårene publiseres på mange forskjellige språk, basert på samme prinsipper, for å informere og hjelpe spillerne.
   2. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen av disse reglene og andre språkversjoner, skal den engelske versjonen anses som den korrekte.
  6. Hele avtalen
   1. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder din tilgang til og bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler og all tidligere kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, knyttet til dette temaet.

29. Regler for tipping

  1. Alle tvister knyttet til sportstipping-produktet skal sendes per e-post til: [email protected].
  2. For fullstendige regler for tipping, klikk her.

30. Kasinoregler

  1. RNG-kasinospill leveres av 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Evoplay, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn og Yggdrasil.
  2. Alle innsatser som plasseres på RNG-kasinospill, blir plassert på serverne til henholdsvis 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn og Yggdrasil.
  3. Live-kasinospill leveres av BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming og Netent. Alle innsatser som plasseres på live-kasinospill, blir plassert på serverne til BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming og Netent. Alle innsatser som plasseres på live-kasinospill, blir plassert på serverne til BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming og Netent.
  4. Virtuell sport leveres av Kiron.
  5. Alle innsatser som plasseres på virtuell sport, blir plassert på serverne til Kiron.
  6. RNG-kasinospill, live-kasinospill og virtuell sport leveres med sine egne vilkår. Du finner disse vilkårene via kasinolobbyen. Hvis det oppstår uoverensstemmelser mellom leverandørens vilkår og disse vilkårene, er det leverandørens vilkår som gjelder.
  7. Leverandøren kan etter eget skjønn begrense tilgangen til RNG-kasinospill, live-kasinospill og virtuell sport i visse land.
  8. Pinnacle har autorisasjon fra leverandørene til å presentere, promotere og markedsføre RNG-kasinospill, live-kasinospill og virtuell sport. Pinnacle er lisensiert i Curaçao under lisensen 8048/JAZ2013-013 for levering av RNG-kasinospill, live-kasinospill og virtuell sport.
  9. Alle tvister knyttet til kasinoproduktet skal sendes på e-post til: [email protected].