Odpowiedzialny hazard

Ogólne

W Pinnacle zależy nam, aby dostarczać przyjemną i uczciwą platformę zawierania zakładów, ale rozumiemy też, że w pewnych okolicznościach hazard może prowadzić do uzależnienia. W związku z tym staramy się nieustannie uświadamiać naszym klientom potencjalne ryzyko.

Ocena własna

Zastanawiasz się, czy grasz zbyt dużo?

Zależy nam, aby nasi klienci mieli pełną kontrolę nad swoją grą i zakładami. Jeśli masz wrażenie, że zaczynasz uzależniać się od hazardu, skorzystaj z niezwykle pomocnego narzędzia do samooceny GamCare.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, jest szereg organizacji, które oferują bezpłatną i profesjonalną pomoc:

Hazard osób niepełnoletnich / kontrola rodzicielska

Hazard osób nieletnich jest niezgodny z prawem i traktowany jako czyn karalny. Pinnacle bardzo poważnie traktuje przepisy dotyczące uprawiania hazardu przez osoby nieletnie, w związku z czym zastrzega sobie prawo zażądania od klienta dokumentu potwierdzającego wiek oraz zawieszenia jego konta do czasu jego dostarczenia. W przypadku użytkowników strony, którzy nie ukończyli 18 lat lub nie są pełnoletni na mocy przepisów obowiązujących w danym kraju, ewentualne wygrane zostaną unieważnione, a o sprawie zostaną powiadomione odpowiednie organy.

Pinnacle uważa, że zapobieganie hazardowi przez osoby nieletnie sprawdza się najlepiej przy współpracy rodziców/opiekunów osób nieletnich, dlatego też zachęcamy do stosowania filtrów internetowych w celu ograniczenia osobom nieletnim możliwości uprawniania hazardu w domu.

Aby uniemożliwić nieletnim dostęp do stron hazardowych w domu, można zastosować jeden z następujących filtrów:

Dodatkowe informacje

Aby zapobiec wykorzystaniu Twojego konta przez inną osobę, należy zawsze przechowywać dane do logowania w bezpiecznym miejscu.

Limit ryzyka

Jeśli chcesz ograniczyć kwotę przeznaczaną na hazard w pewnym przedziale czasowym, możesz ustawić limit ryzyka. Po uaktywnieniu limitu ryzyka nie jest możliwe zawarcie zakładu na kwotę, która spowodowałaby przekroczenie zakładanej wartości. Kwota pozostała do zawierania zakładów jest widoczna na kuponie. Możliwe ryzyko w danym okresie jest obliczane na podstawie kwot już postawionych. Jeśli na przykład ustawiony limit wynosi 100 EUR tygodniowo, to po postawieniu kwoty 80 EUR będzie można postawić maksymalnie 20 EUR. Saldo na koncie nie ma w tym przypadku znaczenia. Zobacz poniższy przykład:

Tygodniowy limit ryzyka w wysokości 100 EURSaldo kontaMaksymalny dopuszczalny zakład
200 EUR 100 EUR
Zakład 80 EUR 120 EUR 20 EUR

Prosimy zwrócić uwagę, że limity ryzyka dotyczą wszystkich rodzajów zakładów, w tym zakładów prostych, wielokrotnych, specjalnych oraz teaserów. Obecnie limity ryzyka są oferowane wyłącznie w przypadku usług bukmacherskich, a nie kasynowych.

Jak mogę ustawić/zmienić limit ryzyka?

Limit ryzyka można ustawić bądź zmienić w dowolnym momencie, informując nasz dział obsługi klienta o wybranej kwocie oraz przedziale czasowym dla limitu: dziennym, tygodniowym bądź miesięcznym (30 dni). Należy pamiętać, że po zleceniu zwiększenia kwoty lub skrócenia okresu następuje okres karencji trwający 24 godziny. Jeśli w okresie karencji zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami w celu anulowania zlecenia. W przeciwnym razie nowy limit ryzyka zastąpi poprzedni po upłynięciu okresu karencji. Wszystkie inne zlecenia zmiany limitów ryzyka zostaną wprowadzone w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez dział obsługi klienta.

Jak mogę wyłączyć swój limit?

Jeśli nie chcesz korzystać z limitu ryzyka, możesz przesłać dyspozycję jego wyłączenia do działu obsługi klienta. Należy pamiętać, że zlecenie podlega 24-godzinnemu okresowi karencji. Jeśli w okresie karencji zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami w celu anulowania zlecenia. W przeciwnym razie po upłynięciu okresu karencji limit ryzyka zostanie wycofany.

Limit strat

Innym sposobem na ograniczenie kwoty przeznaczanej na hazard w pewnym przedziale czasowym jest ustawienie limitu strat netto. Po uaktywnieniu limitu strat nie jest możliwe zawarcie zakładu na kwotę, która w razie przegranej spowodowałaby przekroczenie zakładanej wartości. Kwota pozostała do zawierania zakładów jest widoczna na kuponie. Strata netto w określonym przedziale czasowym jest obliczana jako różnica pomiędzy kwotą postawioną w zakładach (wydatki), a kwotą powracającą na saldo (wpływy) w tym okresie. Jeśli na przykład ustawiony limit wynosi 100 EUR tygodniowo, to po postawieniu kwoty 80 EUR będzie można postawić maksymalnie 20 EUR. Jeśli jednak w wyniku wygranych zakładów na konto wróci 50 EUR, strata netto za ten tydzień będzie wynosić 30 EUR (80 EUR minus 50 EUR). W związku z tym maksymalna kwota, którą będzie można postawić, wyniesie 70 EUR (100 EUR - 30 EUR), niezależnie od salda konta. Zobacz poniższy przykład:

Tygodniowy limit strat w wysokości 100 EURStrata nettoSaldo kontaMaksymalny dopuszczalny zakład
0 EUR 200 EUR 100 EUR
Zakłady (wydatki) 80 EUR 80 EUR 120 EUR 20 EUR
Środki powracające (wpływy) 50 EUR 30 EUR 170 EUR 70 EUR

Prosimy zwrócić uwagę, że limity strat dotyczą wszystkich rodzajów zakładów, w tym zakładów prostych, wielokrotnych, specjalnych oraz teaserów. Obecnie limity strat są oferowane wyłącznie w przypadku usług bukmacherskich, a nie kasynowych.

Jak mogę ustawić/zmienić limit strat?

Limit strat możesz ustawić bądź zmienić w dowolnym momencie, informując nasz dział obsługi klienta o wybranej kwocie oraz przedziale czasowym dla limitu: dziennym, tygodniowym bądź miesięcznym (30 dni). Należy pamiętać, że po zleceniu zwiększenia kwoty lub skrócenia okresu następuje okres karencji trwający 24 godziny. Jeśli w okresie karencji zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami w celu anulowania zlecenia. W przeciwnym razie nowy limit strat zastąpi poprzedni po upłynięciu okresu karencji. Wszystkie inne zlecenia zmiany limitów strat zostaną wprowadzone w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia przez dział obsługi klienta.

Jak mogę wyłączyć swój limit strat?

Jeśli nie chcesz korzystać z limitu strat, możesz przesłać dyspozycję jego wyłączenia do działu obsługi klienta. Należy pamiętać, że zlecenie podlega 24-godzinnemu okresowi karencji. Jeśli w okresie karencji zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami w celu anulowania zlecenia. W przeciwnym razie po upłynięciu okresu karencji limit strat zostanie wycofany.

Samodzielne wykluczenie

Chcesz odpocząć od hazardu?

Jeśli przez wzgląd na ewentualne uzależnienie wskazana jest przerwa, możesz skorzystać z funkcji samodzielnego wykluczenia. Po przesłaniu dyspozycji samodzielnego wykluczenia Twoje konto pozostanie zamknięte przez wskazany czas i w żadnym razie nie będzie mogło być reaktywowane wcześniej. Funkcja wykluczenia może być czasowa lub stała.

Oprócz skorzystania z opcji samodzielnego wykluczenia zalecamy również podjecie następujących czynności:

  • skorzystanie z pomocy i konsultacji specjalistycznej poradni zajmującej się uzależnieniem od hazardu;
  • skorzystanie z analogicznej opcji samodzielnego wykluczenia u innych operatorów hazardowych, u których masz konto;
  • zainstalowanie oprogramowania blokującego dostęp do witryn hazardowych;
  • cofnięcie polubień i obserwowania wszystkich kont mediów społecznościowych, które są powiązane z nami lub innymi operatorami hazardowymi.

Jak ustawić okres samodzielnego wykluczenia?

Jeśli chcesz czasowo zamknąć swoje konto, musisz wyrazić zgodę na samodzielne wykluczenie w sekcji odpowiedzialnego hazardu w profilu konta, wybierając okres wykluczenia: 6 miesięcy, 1 rok, 3 lata bądź 5 lat.

Jak skrócić okres tymczasowego wykluczenia?

Okresu wykluczenia NIE można skrócić.

Jak wybrać całkowite wykluczenie?

Aby ostatecznie zamknąć swoje konto, należy zlecić samodzielne wykluczenie w sekcji odpowiedzialnego hazardu w profilu konta i jako wartość dla okresu wybrać wykluczenie na stałe. Ponowna aktywacja konta nie będzie możliwa. Ponadto nie będzie możliwe zarejestrowanie nowego konta.

Co się stanie po zakończeniu mojego okresu wykluczenia?

O zakończeniu okresu wykluczenia poinformujemy w wiadomości e-mail. Konto może zostać ponownie otwarte na Twoje życzenie.

Co się stanie z zawartymi zakładami oraz środkami na moim koncie?

Przed samodzielnym wykluczeniem zalecamy wypłacenie środków. Po uaktywnieniu okresu tymczasowego wykluczenia bieżące zakłady nie zostaną anulowane. Wszystkie wygrane w okresie wykluczenia zostaną dodane do salda konta gracza. Uzyskanie do nich dostępu będzie możliwe po wyrażeniu chęci na ponowne otwarcie konta (gdy zakończy się okres samodzielnego wykluczenia). Aby ustalić sposób wypłaty środków z konta, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Obowiązują wszystkie standardowe zasady dotyczące wypłat.

Materiały marketingowe

Podejmiemy odpowiednie starania, aby nasze materiały marketingowe nie były wysyłane klientom w trakcie okresu samodzielnego wykluczenia. Po reaktywacji konta możesz ponownie wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Dezaktywacja konta

Jeśli chcesz odpocząć od hazardu, chociaż nie grozi Ci ryzyko uzależnienia, możesz ustawić dezaktywację swojego konta. Twoje konto pozostanie zamknięte przez wskazany czas. Konto można zdezaktywować tymczasowo lub na stałe.

Jeśli masz wrażenie, że zaczynasz uzależniać się od hazardu, zalecamy zamknięcie konta za pomocą funkcji samodzielnego wykluczenia.

Jak tymczasowo zdezaktywować konto?

Jeśli chcesz tymczasowo zamknąć swoje konto, możesz je zdezaktywować w sekcji odpowiedzialnego hazardu w profilu konta, wybierając czas nieaktywności (6 miesięcy, 1 rok, 3 lata lub 5 lat) oraz podając nam powód dezaktywacji konta.

Co się stanie po zakończeniu okresu dezaktywacji?

Po zakończeniu okresu dezaktywacji konto zostanie otwarte automatycznie, o czym poinformujemy w wiadomości e-mail. W razie chęci otwarcia konta przed upływem tego okresu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Konto zostanie odblokowane w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia przez dział obsługi klienta.

Co się stanie z zawartymi zakładami oraz środkami na moim koncie?

Przed dezaktywacją konta zalecamy wypłacenie środków. W przypadku tymczasowej dezaktywacji konta bieżące zakłady nie zostaną anulowane. Wszystkie wygrane w okresie dezaktywacji zostaną dodane do salda konta. Aby ustalić sposób wypłaty środków z konta, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Obowiązują wszystkie standardowe zasady dotyczące wypłat.

Jak zdezaktywować konto na stałe?

Aby trwale zamknąć konto nie możesz mieć żadnych zawartych zakładów ani też żadnych środków na koncie. Po zamknięciu rozliczeń związanych z kontem możesz je ostatecznie zamknąć, przechodząc do sekcji odpowiedzialnego hazardu w profilu konta. Jako wartość dla okresu należy wybrać dezaktywację na stałe.