Regulamin bukmacherski

Zasady ogólne

 1. Publikowane daty i godziny wydarzenia mają charakter wyłącznie informacyjny. Pinnacle nie może zagwarantować ich poprawności. Nieprawidłowa data i/lub godzina nie stanowią podstawy unieważnienia zakładów.
 2. Jeśli wydarzenie zostanie rozpoczęte i nie zakończy się w ciągu 30 godzin od pierwotnie zaplanowanej godziny rozpoczęcia, wszystkie zakłady powiązane z tym wydarzeniem zostaną unieważnione. Odstępstwa od tej reguły dotyczą:
  1. Części meczów, które zostały rozegrane do końca.
  2. Wydarzeń, które w normalnym trybie mogą potrwać dłużej niż 30 godzin, na przykład turnieje golfowe.
  3. Wyjątków wymienionych w sekcji zasad poszczególnych dyscyplin sportowych.
  4. Zakłady na to, która drużyna pierwsza zdobędzie bramkę, zostaną uznane za ważne z chwilą strzelenia pierwszej bramki bez względu na to, czy mecz zostanie ukończony.
 3. Jeśli wydarzenie nie rozpoczęło się w ciągu 12 godzin od pierwotnie zaplanowanej godziny rozpoczęcia, wszystkie zakłady powiązane z tym wydarzeniem zostaną unieważnione.
 4. Wynikiem wydarzenia jest ostateczne ustalenie organu zarządzającego ogłoszone w dniu zakończenia tego wydarzenia. Pinnacle nie bierze pod uwagę sprzeciwów i decyzji zmieniających wynik. Wynik zakładów na wydarzenie zawieszone po rozpoczęciu zawodów zostanie określony według zasad zawierania zakładów określonych dla właściwej dyscypliny sportu. Jeśli zasady dotyczące poszczególnych dyscyplin sportowych tego nie precyzują, obowiązuje Zasada ogólna nr 2.
 5. Jeśli regulamin określonej dyscypliny sportowej nie stanowi inaczej, przeniesienie wydarzenia w inne miejsce spowoduje unieważnienie zakładów przyjętych na takie wydarzenie.
 6. Zakłady na określoną część meczu uwzględniają jedynie wynik uzyskany w tej części i nie mają na nie wpływu poprzednie lub następne części. Jeśli z dowolnej przyczyny wydarzenie nie zostanie zakończone w terminie określonym w naszych zasadach, zakłady na całe wydarzenie zostaną unieważnione. Zakłady na wszystkie zakończone części zachowają ważność.
 7. Jeśli oferta zakładów moneyline uwzględnia opcję na remis, a wydarzenie zakończy się remisem, zakłady na obie drużyny zostaną uznane za przegrane. Jeśli oferta zakładów nie uwzględnia opcji na remis, a wydarzenie zakończy się remisem, zakłady na obie drużyny zostaną uznane za nieważne.
 8. W każdym wydarzeniu, które wiąże się z unieważnieniem, walkowerem lub inną sytuacją, w wyniku której mecz jest uznawany za zakończony, mimo iż nie został rozegrany, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, niezależnie od decyzji podjętej przez organ zarządzający.
 9. Jeśli zakład dotyczy dokładnie jednego lub dwóch zawodników, wówczas wszyscy wymienieni zawodnicy muszą uczestniczyć w wydarzeniu, aby zakład mógł zachować ważność.
 10. Błędy w pisowni, zmiany nazw drużyn i nieprawidłowo podane ligi nie są podstawą do unieważnienia zakładu, o ile kontekst jednoznacznie wskazuje czego dotyczył zakład.
 11. Jeśli oferta zakładów na dane wydarzenie zawiera nieprawidłową liczbą rund lub części albo niestandardowy czas trwania spotkania, a informacja o tym nie została przekazana, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione.
 12. Jeśli wydarzenia zaplanowane na określony dzień rozgrywek ligowych (lub tydzień w przypadku futbolu amerykańskiego) nie zostaną rozegrane do końca, wszystkie zakłady na sumy gospodarzy i gości w tym dniu/tygodniu zostaną unieważnione.
 13. Zakłady wielodrogowe oznaczone „ALL-IN” zawsze uznawane są za ważne, chyba że postawiono warunek, iż zawodnik musi wziąć udział, aby zakład był ważny. Jeśli wprowadzono taki zapis, wtedy wszystkie zakłady na wszystkich zawodników zostaną unieważnione, jeżeli dany zawodnik nie weźmie udziału w danym wydarzeniu.
 14. Wszystkie wygrane zakłady wielodrogowe są wypłacane po pełnym kursie, niezależnie od liczby zwycięzców.
 15. Jeśli zakład zawiera opcję pojedynku przeciwko „reszcie”, wskazane zespoły lub zawodnicy muszą pokonać wszystkich przeciwników, aby zakład na dany zespół lub zawodnika był zwycięski. Jeśli wskazany zawodnik zremisuje, to zakłady na pozostałych zawodników remisujących zostaną unieważnione, a wszystkie pozostałe zakłady będą przegrane.
 16. Wszystkie rozliczone zakłady uznaje się za ostateczne po upływie 72 godzin. Po tym terminie żadne protesty nie będą rozpatrywane. Po upływie 72 godzin od rozliczenia zakładów Pinnacle będzie resetować lub poprawiać jedynie pomyłki spowodowane błędem człowieka lub systemu oraz pomyłki popełnione przez witrynę, z której wyniki zostały pobrane.
 17. Pinnacle zastrzega sobie prawo do unieważnienia w dowolnym momencie każdego zakładu, w przypadku którego zostanie stwierdzone podejrzenie wykorzystania nielegalnych praktyk.
 18. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zakładu należy wyłącznie do Pinnacle. Pinnacle zastrzega, że zakładom na żywo może towarzyszyć nieznaczne opóźnienie, zanim zostaną zaakceptowane i/lub mogą otrzymać status oczekujących, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
 19. Jeśli pojawi się oczywisty błąd w kursie lub limicie ustalonym na dane wydarzenie, zakłady na to wydarzenie mogą zostać unieważnione. Jeśli z dowolnej przyczyny zakład zostanie zaakceptowany po rozpoczęciu rozgrywki (w sytuacji innej niż wyraźnie określony zakład na żywo), to zakład zachowa ważność, o ile nie doszło jeszcze do uzyskania przewagi w rozgrywce. Pinnacle zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładu w razie uznania, że doszło do uzyskania przewagi.
 20. Maksymalna kwota łącznych wygranych w zakładach wielokrotnych w pojedynczym dniu to 250 tys. USD.
 21. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności zasady dotyczące obstawiania mają pierwszeństwo przed zasadami dotyczącymi poszczególnych dyscyplin sportowych, które z kolei mają pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi.

Badminton

 1. Jeśli zawodnik zrezygnuje z dalszego udziału lub zostanie zdyskwalifikowany, zakłady moneyline na dany mecz zachowają ważność, o ile zostanie rozegrany przynajmniej jeden set, w przeciwnym razie zakłady zostaną unieważnione. Pozostałe zakłady zostaną unieważnione, chyba że dana część meczu zostanie w pełni rozegrana przed rezygnacją lub dyskwalifikacją zawodnika.

Bandy

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zakłady na mecz dotyczą regulaminowego czasu gry i nie uwzględniają dogrywki.
 2. Jeśli zmieniono formę meczu z dwóch połów po 45 minut na 3 części po 30 minut, wówczas zakłady zachowają ważność, chyba że dotyczą pierwszej lub drugiej połowy, wtedy zostaną unieważnione.

Bejsbol

 1. Miotacz jest uznawany za rozpoczynającego mecz po pierwszym rzucie dla swojej drużyny. Przyjmuje się, że zawodnik nie będący miotaczem bierze udział w meczu z chwilą wzięcia udziału w kolejce do uderzenia.
 2. Jeśli zakład zawiera dokładnie jedno lub dwa nazwiska zawodników, wszyscy wymienieni zawodnicy muszą rozpocząć grę, aby zakład pozostał ważny. Wyjątkiem od tej zasady są zakłady na statystykę "Save" zawodnika, które pozostaną ważne, niezależnie od tego, czy zawodnik zagra w meczu, czy też nie.
 3. Zakłady moneyline na część meczu złożone przed rozpoczęciem spotkania zachowają ważność, o ile co najmniej 5 inningów zostanie ukończonych (lub 4,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Jeśli mecz zakończy się przed rozegraniem 9 inningów (lub 8,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy), za ostateczny zostanie wynik na koniec ostatniego ukończonego inningu. Aby zakłady na część meczu (inne niż zakłady moneyline), zostały uznane za ważne, mecz musi trwać 9 inningów (lub 8,5, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Zakłady na części meczu rozegrane w całości zachowają ważność, nawet jeśli mecz nie zostanie ukończony.
 4. Aby zakłady na żywo na część meczu pozostały ważne, mecz musi trwać 9 inningów (lub 8,5, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Zakłady na części rozegrane w całości zachowają ważność, nawet jeśli mecz nie zostanie ukończony.
 5. Mecze, w których oficjalnie obowiązuje zasada litości (tzw. „mercy rule”), wszystkie części meczu rozegrane w całości przed zastosowaniem tej zasady są uznawane za ukończone.
 6. Zakłady na pierwszą połowę meczu bejsbolowego są rozliczane na podstawie wyniku uzyskanego po 5 inningach. Zakłady na pierwszą połowę z handicapem i zakłady moneyline złożone przed rozpoczęciem spotkania uznaje się za ważne po rozegraniu 5 inningów lub 4,5 inningu, jeśli mecz zakończy się wcześniej zwycięstwem gospodarzy. Aby pozostałe zakłady na pierwszą połowę (w tym zakłady na żywo na pierwszą połowę z handicapem i zakłady moneyline) zachowały ważność, konieczne jest rozegranie co najmniej 5 inningów.
 7. Jeśli mecz MLB zostanie wstrzymany w celu jego wznowienia w ciągu 12 godzin liczonych od początku spotkania, wszystkie zakłady przedmeczowe na daną część meczu zostaną unieważnione, poza zakładami na ukończone części, które pozostaną ważne. Wyjątki:
  1. Zakłady na mecze play-off i play-in zachowają ważność bez względu na czas ukończenia meczu.
  2. Zakłady moneyline na część meczu zawarte przed rozpoczęciem meczu zachowają ważność i zostaną rozliczone zgodnie z wynikiem na koniec ostatniego ukończonego inningu, o ile zostanie ukończonych co najmniej 5 inningów (lub 4,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy).
  3. Zakłady na statystyki zawodników zachowają ważność, jeśli mecz zostanie ukończony w dniu rozpoczęcia lub w dniu następnym.
  4. Zakłady, poza tymi na statystyki zawodników, dotyczące w meczów sezonu zasadniczego, które zostały zwieszone po ukończeniu 9 inningów, zachowają ważność zgodnie z wynikiem na koniec ostatniego ukończonego inningu.
 8. Jeśli mecz MLB zostanie wstrzymany w celu jego wznowienia w ciągu 30 godzin liczonych od początku spotkania, wszystkie zakłady na żywo na daną część meczu zostaną unieważnione, poza zakładami na ukończone części, które pozostaną ważne. Jeśli mecz zostanie wstrzymany i następnie wznowiony w ciągu 30 godzin liczonych od początku spotkania, wszystkie zakłady na żywo na części meczu zachowają ważność, o ile części te zostaną ukończone. Zakłady na żywo na mecze play-off i play-in zachowają ważność bez względu na czas ukończenia meczu.
 9. Reguły dotyczące dwumeczu z 7 inningami:
  1. Zakłady moneyline na część meczu złożone przed rozpoczęciem spotkania zachowają ważność, o ile co najmniej 5 inningów zostanie ukończonych (lub 4,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Aby zakłady na część meczu (inne niż zakłady moneyline), zostały uznane za ważne, mecz musi trwać 7 inningów (lub 6,5, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Zakłady na części meczu rozegrane w całości zachowają ważność, nawet jeśli mecz nie zostanie ukończony.
  2. Aby zakłady na żywo na część meczu pozostały ważne, mecz musi trwać 7 inningów (lub 6,5, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy). Zakłady na części rozegrane w całości zachowają ważność, nawet jeśli mecz nie zostanie ukończony.
  3. Wszystkie zakłady na mecze w dwumeczu z siedmioma inningami będą unieważnione, o ile nie zostało wskazane, że dla meczu przewidzianych jest 7 inningów.
  4. Jeśli siódmy inning nie zostanie ukończony, obowiązywać będą zasady dla bejsbola 3, 7 oraz 8, przy czym obowiązuje zapis „7 inningów (lub 6,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy)” zamiast „9 inningów (lub 8,5 inningu, jeśli wygrywa drużyna gospodarzy)”.
 10. Zakłady na bejsbol zachowują ważność po wskazanym kursie niezależnie od miotacza, który rozpocznie w dowolnym zespole.

Bejsbol — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zakłady na zwycięstwa w sezonie zasadniczym MLB: Zostaną rozliczone, gdy zespół przekroczy sumę zwycięstw przy założeniu, że rozegra co najmniej 160 spotkań. Zakłady zostaną również rozliczone, jeśli ze względu na liczbę meczów pozostałych do końca rozgrywek zespół nie jest w stanie zdobyć odpowiedniej liczby zwycięstw przy założeniu, że rozegra co najmniej 160 spotkań. Jeśli istnieje jakakolwiek uzasadniona wątpliwość co do tego, czy drużyna rozegra co najmniej 160 spotkań, zakłady na zwycięstwa w danym sezonie zostaną rozliczone po zakończeniu rozgrywek. Wszystkie mecze dodatkowe (np. takie, które decydują o uzyskaniu dzikiej karty lub awansie do dywizji) będą brane pod uwagę w zakładach na wygrane w sezonie. Jeśli zakłady na zwycięstwa w sezonie zostaną rozliczone, nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniu, nawet jeśli zespół rozegra z jakiegoś powodu mniej spotkań niż oczekiwano.
 2. Suma baz: Jedna baza to równowartość jednego punktu, dwie bazy dwóch punktów, trzy bazy mają wartość trzech punktów, a home run jest wart cztery. Żaden inny element gry nie jest brany pod uwagę w zakładach na sumę baz.
 3. Suma runów: Pod uwagę brane są wszystkie runy punktujące i niepunktujące.
 4. Liczba rozegranych inningów: Każdy ukończony inning jest warty 1, a każdy kolejny 0,1.
 5. Zwycięzca dywizji: Zakłady te są wynikiem klasyfikacji na koniec sezonu. Jednak aby zachowały swoją ważność, każda drużyna w danej dywizji musi rozegrać co najmniej 90% zaplanowanych spotkań. Jeżeli zespoły mają taki sam wynik, zwycięzcą będzie 1) zwycięzca meczu przełamującego remis lub 2) zespół ogłoszony zwycięzcą w ramach ligowego systemu przełamywania remisu do rozstawiania drużyn play-off.
 6. Zdobywca największej liczby home runów w całym sezonie: Jeśli w zakładach na zawodnika z największą liczbą home runów będzie remis, zwycięzcę wyłoni najwyższa średnia odbić.
 7. Pojedynki zawodników w całym sezonie: Jeśli któryś z zawodników nie zagra w co najmniej jednym z pierwszych 10 meczów swojego zespołu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 8. Uderzenia + runy + błędy: Aby zakłady zostały uznane za ważne, mecze muszą zostać rozegrane do końca. Jeśli mecz zostanie przerwany lub zawieszony w dodatkowym inningu, wynik zostanie ustalony po ostatnim zakończonym inningu, chyba że drużyna gospodarzy doprowadzi do remisu w drugiej połowie inningu — w takim wypadku wynik ustalany jest w chwili przerwania meczu.
 9. Zakłady na mecze typu no-hitter: W zakładach uwzględniane są pojedyncze i łączone mecze typu no-hitter, o ile zostaną ukończone.
 10. Statystyki zawodników: Mecz musi zostać ukończony, aby zakłady zostały uznane za ważne. Jeśli mecz zostanie zawieszony przed upływem pełnego czasu gry i będzie wznowiony następnego dnia, zakłady zostaną rozliczone na podstawie statystyk z obu dni. Jeśli mecz nie zostanie wznowiony najpóźniej następnego dnia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 11. Pojedynek na statystyki zawodników: Wszystkie zakłady zachowają ważność, o ile obaj zawodnicy rozpoczną mecz, a mecz zostanie ukończony.
 12. Zakłady na zwycięstwo gospodarzy lub zwycięstwo gości: Jeśli mecz zostanie zawieszony po rozegraniu co najmniej 9 inningów, wynik zostanie ustalony po ostatnim pełnym inningu.
 13. Procent zwycięstw w sezonie zasadniczym MLB: Zakłady będą rozliczanie po zakończeniu sezonu zasadniczego. Zakłady zachowają ważność, jeśli zespół rozegrał przynajmniej 140 meczów w sezonie zasadniczym. Mecze kwalifikacyjne (Play-In) nie są brane pod uwagę w ustalaniu procentu zwycięstw w sezonie zasadniczym.
 14. Rynki zakładów na pojawienie się na bazie w MLB: Rynki zakładów na pojawienie się na bazie w MLB są rozstrzygane zgodnie z wynikiem widocznym na oficjalnej karcie wyników, przy czym wszystkie zakłady są unieważniane w przypadku zagrań Sacrifice Bunt, Intentional Walk i Catcher Interference. Jeśli pojawienie się na bazie rozpoczyna się w danym inningu i nie zostaje zakończone w tym inningu (np. z powodu złapania gracza na kradzieży w celu uzyskania trzeciego outu lub kontuzji pałkarza), wszystkie zakłady tego typu zostaną unieważnione, a zakłady mogą być oferowane ponownie w następnym inningu.

Boks i MMA

 1. Walkę uznaje się za oficjalną po rozpoczęciu pierwszej rundy, niezależnie od jej zaplanowanego lub faktycznego czasu trwania.
 2. Jeśli liczba rund przewidzianych w walce ulegnie zmianie, zakłady moneyline pozostaną ważne. Zakłady powyżej/poniżej na sumę rund pozostaną ważne tylko wtedy, gdy nowo zaplanowana liczba rund jest większa niż suma zakładu. Inne zakłady powyżej/poniżej na sumę rund zostaną unieważnione.
 3. O ile nie zaznaczono inaczej, walka zostanie unieważniona, jeśli nie odbędzie się w ciągu tygodnia od pierwotnie wyznaczonego terminu.
 4. W przypadku remisu technicznego wszystkie zakłady na pełny czas walki zachowają ważność. Zakłady na części, które zostały zakończone, i zakłady, które zostały ostatecznie rozstrzygnięte przed zakończeniem walki, zostaną rozliczone.
 5. W przypadku uznania walki za niebyłą wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Nie dotyczy to części, które zostały już zakończone i zakładów, które zostały już ostatecznie rozstrzygnięte.
 6. Zakłady pozostaną ważne, jeśli mimo zmiany areny walka odbędzie się w tym samym kraju. Jeśli walka odbędzie się w innym kraju, wszystkie zakłady na tę walkę zostaną unieważnione.
 7. Jeśli w walce rozegrana zostanie dodatkowa runda lub tzw. „nagłe zwycięstwo”, runda ta zostanie uwzględniona podczas rozliczania wszystkich powiązanych zakładów.

Boks — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zakłady na zwycięstwo przed czasem: W przypadku zakładów na zawodnika dotyczących wygranej przed czasem, zakład jest zwycięski, gdy zawodnik wygra przez KO, TKO, dyskwalifikację lub decyzję techniczną.
 2. Zakłady na zwycięstwo przez nokaut (KO): W przypadku zakładów na zawodnika dotyczących wygranej przez KO, zakład jest zwycięski, gdy zawodnik wygra przez KO, TKO lub dyskwalifikację.
 3. Zakłady powyżej/poniżej na rundy: Na potrzeby tego zdarzenia runda uznawana jest za zakończoną, gdy po upływie połowy jej czasu trwania, walka nadal jest w toku.

MMA — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zakłady powyżej/poniżej na rundy: Na potrzeby tego zdarzenia runda uznawana jest za zakończoną, gdy po upływie połowy jej czasu trwania, walka nadal jest w toku.
 2. Zakłady na zwycięstwo przed czasem: Zakład na zwycięstwo zawodnika przed czasem będzie zwycięski, jeśli wskazany zawodnik wygra w wyniku KO, TKO, dyskwalifikacji, poddania się lub przez inną formę przerwania walki.
 3. Zakłady na zwycięstwo przez nokaut (KO): Zakład na zwycięstwo zawodnika przez KO będzie zwycięski, jeśli wskazany zawodnik wygra w wyniku KO, TKO lub poddania walki przez sekundanta. Wygrana przez poddanie się przeciwnika nie jest uznawana za KO/TKO w MMA.
 4. Zakłady na sposób wygranej: Zakład typu „tak/nie” na sposób wygrania walki otrzyma status „Nie”, jeśli walka zakończy się remisem.
 5. Zakłady na zwycięstwo w rundzie X: Walkę uważa się za zakończoną w danej rundzie, jeśli w trakcie trwania tej rundy walka dobiegnie końca, lub gdy zawodnik nie rozpocznie kolejnej rundy po gongu.

Curling

 1. Doliczony czas gry jest wliczany do ostatecznego wyniku, chyba że postanowiono inaczej.
 2. Każdy rozegrany mecz zakończony oficjalnym wynikiem uznaje się za ukończony.

Darty

 1. Gdy każdy z zawodników wykona pierwszy rzut, to zakłady na mecz i wszystkie zakończone części meczu pozostaną ważne, niezależnie od tego, czy dojdzie do rezygnacji zawodnika.

Futbol amerykański

 1. Jeśli mecz zostanie zawieszony przed upływem 55 minut, wszystkie zakłady na całość meczu zostaną uznane za nieważne, natomiast zakłady na ukończone części meczu zachowają ważność. Jeśli mecz zostanie zawieszony po upływie 55 minut i nie zostanie wznowiony w ciągu sześciu godzin od zawieszenia, wówczas bez względu na to, czy gra zostanie ukończona w późniejszym terminie, wszystkie zakłady zostaną uznane za ważne, a wynik w momencie zawieszenia gry będzie ostateczny.
 2. Jeśli mecz nie rozpocznie się w ciągu 12 godzin od oryginalnej daty rozpoczęcia, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 3. Zakłady na całość meczu i drugą połowę uwzględniają punkty zdobyte podczas dogrywki.

Futbol amerykański — zasady dotyczące obstawiania

 1. Drużyna, która zdobędzie następny punkt: Dodatkowe punkty i podwyższenia dwupunktowe nie zaliczają się do wyniku. „Punkt po próbie” jest uznawany za część punktacji po przyłożeniu.
 2. Statystyka podań: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli dany rozgrywający nie podejmie próby wykonania co najmniej jednego podania.
 3. Statystyka ataków (powyżej/poniżej): Jeśli określony zawodnik uczestniczy w grze, ale nie podejmuje prób ataku, punkty zdobyte przez niego podczas pierwszej próby przebiegnięcia jardów z piłką będą klasyfikowane jako zero.
 4. Statystyka odbiorów (powyżej/poniżej): Jeśli określony odbierający uczestniczy w grze, ale nie łapie piłki, punkty zdobyte przez niego podczas pierwszej próby odbioru piłki będą klasyfikowane jako zero.
 5. Czas zdobycia punktu: Każda sekunda stanowi nieodłączny element gry, więc wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w danej sekundzie czasu gry są uwzględniane w zakładzie.
 6. Pierwsze przyłożenie: Pierwsze przyłożenie będące przyłożeniem karnym i pierwsza zmiana posiadania piłki nie są brane pod uwagę.
 7. Punkty bez odpowiedzi przeciwników: Punkty dodatkowe i podwyższenia dwupunktowe są zaliczane do przyłożenia i nie stanowią oddzielnego zdarzenia punktowego. Każda próba przeciwnika podjęta w celu zdobycia dodatkowego punktu lub podwyższenia dwupunktowego również nie jest uwzględniane w zakładach.
 8. Najdłuższe przyłożenie: Brak przyłożeń jest równoznaczny z unieważnieniem zakładu.
 9. Statystyki wszystkich rozgrywających drużyny: Tylko statystyki osiągnięte przez zawodników notowanych na liście drużyny jako rozgrywający są brane pod uwagę. Na przykład, jeśli powracający biegacz rzuci podanie umożliwiające przyłożenie, nie zostanie to potraktowane jako próba, wykonanie ani podanie do przyłożenia dla rozgrywających tego zespołu.
 10. Zespoły specjalne i obronne przyłożenia: Wyłącznie przyłożenia w meczach, w których piłka jest faktycznie wykopana lub wykopana z powietrza, uznaje się za przyłożenia specjalnych zespołów (są to: powroty po wykopie, powroty po wykopie z powietrza, powrót po powrocie po wykopie ze zgubioną piłką, powrót po powrocie po kopnięciu z powietrza, powroty po zablokowanym kopie na bramkę lub powroty po zablokowanym wykopie z powietrza). Fałszywy kop na bramkę lub strzał z powietrza, którego skutkiem jest przyłożenie w zespole, który przechwycił piłkę jest uznawany za przyłożenie ofensywne.
 11. Zdobycie przyłożenia przez zawodnika: Podanie do przyłożenia nie jest uznawane za zdobycie przyłożenia. Za przyłożenie uznaje się wyłącznie zagranie zawodnika będącego w posiadaniu piłki w polu punktowym.
 12. Kary za ingerencję w podanie: Uwzględniane są ofensywne i defensywne ingerencje, jednak kara musi być przyjęta i wykonana w danym meczu, aby zakład był uznany za ważny. Jeśli kara zostanie odrzucona lub pojawią się kary niwelujące egzekwowanie ingerencji, wtedy zwycięzca zostanie określony w momencie wykonania kolejnej kary za ingerencję.
 13. Kary za przytrzymanie: Uwzględniane są ofensywne i defensywne przytrzymania, jednak kara musi być przyjęta i wykonana w danym meczu, aby zakład był uznany za ważny. Jeśli kara zostanie odrzucona lub pojawią się kary niwelujące egzekwowanie przytrzymania, wtedy zwycięzca zostanie określony w momencie wykonania kolejnej kary za przytrzymanie.
 14. Najdłuższy powrót po wykopie: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli żadna z drużyn nie wykona co najmniej jednego powrotu po wykopie.
 15. Najdłuższy powrót po wykopie z powietrza: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli żadna z drużyn nie wykona co najmniej jednego powrotu po wykopie z powietrza.
 16. Liczba zawodników zdobywających punkty: Pod uwagę brane są wszystkie zagrania punktowane z wyjątkiem zagrań bezpiecznych.
 17. Pierwsze podanie do przyłożenia dla odległości kopnięcia (powyżej/poniżej): Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeśli dany rozgrywający nie wykona ani jednego podania do przyłożenia.
 18. Zakłady futures na zwycięzcę mistrzostw AFC/NFC: Za zwycięzcę poszczególnych konferencji uznaje się drużynę, która dotrze do Super Bowl.
 19. Zwycięstwa w sezonie zasadniczym: Zostaną rozliczone, gdy zespół przekroczy sumę zwycięstw przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane mecze. Zakłady zostaną również rozliczone, jeśli ze względu na liczbę meczów pozostałych do końca rozgrywek zespół nie jest w stanie zdobyć odpowiedniej liczby zwycięstw przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane spotkania. Jeśli istnieje jakakolwiek uzasadniona wątpliwość co do tego, czy drużyna rozegra pełny sezon, zakłady na zwycięstwa w sezonie zostaną rozliczone po zakończeniu rozgrywek. Jeśli zakłady na zwycięstwa w sezonie zostaną rozliczone, nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniu, nawet jeśli zespół rozegra z jakiegoś powodu mniej spotkań niż oczekiwano.
 20. Zwycięstwa w sezonie futbolowej ligi NCAA: Zakładów na Super Bowl i na Conference Championship nie zlicza się do całkowitej liczby wygranych w sezonie zasadniczym. Drużyny muszą rozegrać każde wyznaczone spotkanie sezonu zasadniczego, aby zakład pozostawał ważny.
 21. Zakłady długoterminowe na Mistrzostwa Konferencji futbolowej ligi NCAA: Jeśli w konferencji rozgrywany jest oficjalny mecz rangi mistrzowskiej (championship), wówczas zwycięzca tego spotkania jest uznany za zwycięzcę tej konferencji. Dla kursów na dywizję w ramach konferencji, zespół biorący udział w mistrzostwach konferencji jest uznany za zwycięzcę tej dywizji.
 22. Tygodniowe zakłady na NFL: Jeśli którykolwiek z meczów danego tygodnia zostanie anulowany lub przełożony i nie zostanie ukończony w przeciągu 96 godzin od planowanej daty rozpoczęcia, wszystkie tygodniowe zakłady będą anulowane (niezależnie od wyników poszczególnych meczów).
 23. Zakład typu „tak/nie” na zwycięzcę Heisman Trophy: Zakłady złożone przed pierwszym planowanym meczem zawodnika zostaną unieważnione, jeśli zawodnik nie będzie grał w tym meczu.
 24. Remis po pierwszym punkcie: Opcja „Tak” będzie uznana za wygrywającą, jeśli w grze nastąpi remis po pierwszym punkcie, w tym po przyłożeniu oraz przed podjęciem próby zdobycia punktu dodatkowego lub podwyższenia dwupunktowego.
 25. Pojedynki na powroty po wykopie i powroty po kopnięciu z powietrza: Aby zakłady zostały uznane za ważne, obaj wymienieni zawodnicy muszą wykonać co najmniej jeden powrót po wykopie lub powrót po kopnięciu z powietrza.
 26. Zakłady na ostatni punkt: Tylko przyłożenia, kopy na bramkę i zagrania bezpieczne są brane pod uwagę. Punkty dodatkowe i podwyższenia dwupunktowe zdobyte po przyłożeniach nie są uwzględniane.
 27. Zakłady na wykop z powietrza: Zablokowane wykopy z powietrza są brane pod uwagę podczas rozliczania zakładów na liczbę wykopów z powietrza danej drużyny, ale nie są uwzględniane w zakładach na liczbę wykopów z powietrza wykonanych przez konkretnego zawodnika.
 28. Zakłady na puntera: Zakłady na konkretnego puntera (z wyjątkiem zakładów typu powyżej/poniżej na sumę wykopów z powietrza przez puntera) zachowają ważność, jeśli punter zdobędzie co najmniej jeden powrót po wykopie z powietrza.
 29. Najdłuższe kopnięcie na bramkę: Zakłady zostaną uznane za nieważne, jeżeli nie było udanych strzałów na bramkę.

Futbol australijski

 1. Aby zakłady na mecz futbolu australijskiego zostały uznane za ważne, mecz ten musi potrwać co najmniej 80 minut. Zasada ta nie dotyczy meczów, które trwają krócej.

Golf

 1. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. pogody) liczba dołków rozgrywanych w turnieju zostanie zmniejszona do 36 lub więcej od pierwotnie ustalonej liczby, zakłady złożone przed zakończeniem ostatnio rozegranej rundy zachowają ważność. Zakłady złożone po zakończeniu ostatniej rundy zostaną uznane za nieważne. Jeśli liczba dołków zostanie zmniejszona i zostanie ukończonych mniej niż 36 dołków, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem zakładów na rundy i zakładów, które zostały już rozliczone.
 2. Zakłady na wynik uzyskany przez danego golfistę w turnieju zostaną unieważnione, jeśli golfista ten nie wystartuje w turnieju. Turniej wymaga udziału w rundach kwalifikacyjnych.
 3. Za wzięcie udziału w meczu golfowym uznaje się sytuację, gdy zawodnik startujący wykona pierwsze uderzenie. Gdy zawodnik wykona pierwsze uderzenie, wszystkie zakłady powiązane z nim zachowają ważność, nawet w przypadku wycofania się zawodnika.
 4. W przypadku gdy dwóch lub więcej golfistów znajduje się na czele stawki na koniec regulaminowego czasu gry, wówczas Pinnacle zaakceptuje dowolną metodę użytą w celu rozstrzygnięcia meczu. Wszystkim golfistom, którzy zremisują i nie wygrają tiebreaku, zostanie umownie przydzielone drugie miejsce.
 5. Turnieje Skins będą rozpatrywane pod kątem łącznej kwoty wygranej przez zawodników. Respektowany będzie każdy format turnieju w zakresie rozstrzygania remisów. W razie różnicy w kwocie wygranych pierwszeństwo ma oficjalnie ogłoszony zwycięzca turnieju.

Golf — zasady dotyczące obstawiania

 1. Pojedynki: Zakłady zostaną unieważnione, jeśli obaj zawodnicy nie wybiją piłeczki z podstawki. Jeśli dany zawodnik opuści rundę, wówczas drugi z nich zostanie uznany za zwycięzcę, niezależnie od tego, co stanie się po zakończeniu rundy. Jeśli obaj nie zakwalifikują się do rundy, wówczas zawodnik z niższą liczbą punktów po rozegranej rundzie zostanie uznany za zwycięzcę.
 2. Wynik rundy golfowej: Zakłady zostaną unieważnione, jeśli zawodnik nie ukończy rundy.
 3. Wynik na następnym dołku: Zakłady zostaną unieważnione, jeśli zawodnik nie ukończy dołka. Wyniki ustala się, gdy zawodnik opuści strefę wokół dołka (green), niezależnie od później nałożonych kar.

Hokej

Ogólne:

 1. Zakłady na cały mecz obejmują dogrywkę. Zakłady na tercje nie obejmują dogrywki, chyba że wskazano inaczej.

  Jeśli oferta zakładu obejmuje remis i mecz zakończy się remisem, zakłady na remis zostaną rozliczone jako wygrane, a zakłady na zwycięstwo którejś z drużyn – jako przegrane.

  Konkurs rzutów karnych są ujmowane jako część doliczonego czasu gry (overtime, OT). Jeśli konkurs rzutów karnych jest rozgrywany wówczas dla rozliczenia zakładu przyznaje się zwycięzcy jeden umowny gol.

  Przykład: W meczu Dynamo vs CSKA uzyskano wynik remisowy 2-2 po trzech tercjach, po czym rozegrano dogrywkę w tym konkurs rzutów karnych, w którym zwyciężyła drużyna Dynamo. Rozliczenie zakładu na podstawie kursu "Dynamo including OT" (Dynamo wliczając dogrywkę) vs "CSKA including OT" (CSKA wliczając dogrywkę), będzie polegało na przyznaniu dodatkowego umownego gola drużynie Dynamo, tak że końcowy wynik będzie 3-2.

 2. Minimalny czas na akcje: Mecz musi trwać minimum 55 minut, aby zakłady to spotkanie były ważne (action). Jeśli mecz został zawieszony do tego czasu, wówczas wszystkie zakłady to zdarzenie będą unieważnione, a stawki zwrócone.

 3. Minimalny czas na akcje w okresie gry: Wyznaczony okres gry musi być osiągnięty, aby zakłady były wciąż ważne. W przeciwnym wypadku zakłady takie będą unieważnione.

 4. Gole zdobyte w doliczonym czasie gry w tym i konkursie rzutów karnych, nie są zliczane w zakładach na 3-cią tercje.

 5. „Gole u siebie vs gole na wyjeździe” (inaczej Grand Salami): Zakłady „Gole u siebie vs gole na wyjeździe” będą rozstrzygane na podstawie sum goli we wszystkich meczach danej ligi w konkretnym dniu. Liczba zaplanowanych meczów w tym dniu będzie wskazana w nazwie rynku. Aby zakład zachował ważność, wszystkie te mecze muszą zostać rozegrane.

 6. Zakłady na zespół oraz zakłady meczowe są rozliczane z uwzględnieniem dogrywki i rzutów karnych, chyba że zostanie wskazane inaczej.

 7. Zakłady na gracza są rozliczane z uwzględnieniem dogrywki, ale bez końcowych rzutów karnych, chyba że zostanie wskazane inaczej.

 8. Zakłady na punkty gracza uwzględniają gole oraz asysty.

Wygrane w sezonie: Aby zakłady zostały uznane za ważne, drużyna musi rozegrać co najmniej 81 meczów. Zasada ta obejmuje dogrywki i konkursy rzutów karnych.

Igrzyska olimpijskie

 1. Wyniki uznaje się za oficjalne po ceremonii wręczenia medali. Wszelkie dalsze zmiany rezultatów nie są brane pod uwagę.

Igrzyska olimpijskie — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zakłady na sumę medali konkretnego zawodnika: Zawodnik musi wziąć udział w pierwszym zaplanowanym zdarzeniu, aby zakład został uznany za ważny.
 2. Podnoszenie ciężarów: Jeśli żaden zawodnik nie ukończy całego wydarzenia, zakłady na wszystkich zawodników zostaną unieważnione.
 3. Zakłady na sumę medali konkretnego państwa: Tego typu zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalną tabelą medalową podaną na zakończenie Igrzysk olimpijskich.

Kolarstwo

 1. Jeśli wyścig zostanie przełożony, zakłady pozostaną ważne, o ile wyścig zostanie rozpoczęty w przeciągu tygodnia od oryginalnej daty startu.
 2. W klasyfikacjach rozstrzyganych na przestrzeni kilku etapów za zwycięzcę uznawany jest zawodnik lub zespół znajdujący się na wyższym miejscu w chwili zakończenia zawodów.

Kolarstwo — zasady dotyczące obstawiania

 1. Pojedynki: Jeśli żaden z zawodników nie ukończy wyścigu, wówczas zwycięzcą zostanie kolarz, który ukończył największą liczbę etapów. Jeśli obaj kolarze ukończą tą samą liczbę etapów, wówczas zwycięzcą zostanie kolarz, który został sklasyfikowany wyżej po ostatnim ukończonym etapie.

Koszykówka

 1. Jeśli mecz NBA zakończy się przed upływem 43 minut, wszystkie zakłady na wskazaną część meczu gry zostaną unieważnione. W przypadku pozostałych turniejów wszystkie zakłady na wskazaną część meczu zostaną unieważnione, jeśli mecze zakończą się przed upływem 35 minut. Zakłady na dowolne w pełni rozegrane części zachowają ważność.
 2. W przypadku zastosowania zasady „Elam Ending” zakłady pozostaną ważne, jeśli docelowy wynik zostanie osiągnięty w dowolnej części meczu obejmującym takie zakończenie. Wszystkie zakłady będą rozliczane na podstawie wyniku końcowego po osiągnięciu wyniku docelowego, niezależnie od rzeczywistego czasu trwania spotkania.
 3. Zakłady na mecz i drugą połowę meczu uwzględniają wszystkie punkty zdobyte w dogrywce.

Dodatkowe zasady

Koszykówka 3 na 3

 1. Część meczu jest uznawana za ukończoną po upływie 10 minut oraz po ewentualnych dogrywkach albo gdy zespół zdobędzie 21 punktów. Jeśli mecz nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

Koszykówka — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zwycięstwa w sezonie zasadniczym: Zostaną rozliczone, gdy zespół przekroczy sumę zwycięstw przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane mecze. Zakłady zostaną również rozliczone, jeśli ze względu na liczbę meczów pozostałych do końca rozgrywek zespół nie jest w stanie zdobyć odpowiedniej liczby zwycięstw przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane spotkania. Jeśli istnieje jakakolwiek uzasadniona wątpliwość co do tego, czy drużyna rozegra pełny sezon, zakłady na zwycięstwa w sezonie nie zostaną rozliczone, dopóki drużyna ta nie ukończy wszystkich meczów w sezonie. Jeśli zakłady na zwycięstwa w sezonie zostaną rozliczone, nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniu, nawet jeśli zespół rozegra z jakiegoś powodu mniej spotkań niż oczekiwano.
 2. Procent zwycięstw w sezonie zasadniczym NBA 2020-2021: Zakłady będą rozliczanie po zakończeniu sezonu zasadniczego. Zakłady zachowają ważność, jeśli zespół rozegrał przynajmniej 50 meczów w sezonie zasadniczym. Mecze play-in pomiędzy zespołami z miejsc 7-10 w każdej konferencji nie są zaliczane do meczów sezonu zasadniczego.
 3. Zwycięzcy konferencji NBA: W przypadku zakładów futures na zwycięzcę konferencji za zwycięskie uznaje się drużyny, które dotarły do finałów NBA.
 4. Statystyki zawodnika: Aby zakłady przedmeczowe na jednego lub dwóch zawodników zostały uznane za ważne, wszyscy wskazani zawodnicy muszą rozpocząć spotkanie. Aby zakłady na żywo na konkretnego zawodnika zostały uznane za ważne, zawodnik ten musi jedynie zagrać w meczu.
 5. Zakłady na rzuty typu „Buzzer Beater”: „Buzzer Beater” to celny rzut, po oddaniu którego mija czas spotkania, a dzięki temu rzutowi drużyna wychodzi na prowadzenie i wygrywa mecz (bezpośrednio przed tym rzutem drużyna remisuje bądź przegrywa).
 6. Zakłady na zwycięzców dywizji NBA: Zakłady na zwycięzców dywizji NBA pozostaną ważne, o ile na zakończenie sezonu zasadniczego wszystkie drużyny w dywizji rozegrały więcej niż połowę wyznaczonych spotkań. Wszelkie remisy będą rozstrzygane na podstawie reguł NBA.
 7. Zakłady na Double Double i Triple Double: W zakładach „Double Double” pod uwagę brane jest zdobycie dziesięciu lub więcej oczek w co najmniej dwóch z wymienionych kategorii: punkty, zbiórki, asysty, przechwyty i bloki. W zakładach „Triple Double” pod uwagę brane jest zdobycie dziesięciu lub więcej oczek w trzech z tych kategorii.

Krykiet

 1. Jeśli mecz testowy potrwa mniej niż 4 inningi, zakłady moneyline zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego ogłoszenia, a zakłady powyżej/poniżej na część meczu zostaną unieważnione. Jeśli mecz nie zostanie ukończony, zakłady na zakończone części meczu zachowają ważność.
 2. Jeśli jednodniowa impreza międzynarodowa lub mecz turnieju Twenty20 nie zakończy się co najmniej zaplanowaną liczbą overów, zakłady moneyline zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego ogłoszenia, a zakłady powyżej/poniżej na części meczu zostaną unieważnione. Jeśli mecz nie zostanie ukończony, zakłady na zakończone części meczu zachowają ważność.
 3. O ile nie określono inaczej, zakłady na części meczu nie uwzględniają dogrywek Super Over.

Lekkoatletyka

 1. Zakłady na pojedynki: Zawodnik, który awansuje do ostatniej rundy konkursu zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli obaj zawodnicy odpadną w tej samej rundzie wstępnej, ale konkurują w tym samym wyścigu startując w tym samym czasie, wtedy zwycięzca tego wyścigu zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli obaj zawodnicy odpadną w tej samej rundzie wstępnej, ale w odrębnych wyścigach, wtedy bez względu na czas biegu lub zdobyte miejsce wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne. Jeśli obaj zawodnicy awansują do ostatniej rundy, wtedy zwycięzca tej rundy zostanie uznany za zwycięzcę.

Piłka nożna

 1. Wszystkie zakłady na części meczu rozliczane są na podstawie dwóch zaplanowanych połów po 45 minut oraz czasu doliczonego na przerwy w grze, chyba że określono inaczej. Jeśli mecz zostanie zakończony lub wstrzymany przed upływem 90 minut, wszystkie zakłady na części meczu zostaną unieważnione. Wyjątek od tej reguły stanowi decyzja sędziego o zakończeniu meczu oficjalnym wynikiem po rozegraniu co najmniej 85 minut. Jeśli mecz zostanie unieważniony z powodu wcześniejszego zakończenia lub wstrzymania, zakłady na części rozegrane do końca (np. na 1. połowę) zachowają ważność. Jeśli mecz się rozpocznie i nie zostanie ukończony (zgodnie z definicją powyżej) w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia, to wszystkie zakłady na nieukończone części meczu zostaną unieważnione. 
 2. Bramki samobójcze nie są brane pod uwagę w przypadku zakładów na konkretnego zawodnika. 
 3. Jeśli mecz piłki nożnej jest rozgrywany na neutralnym boisku, zakład zachowuje ważność, niezależnie od tego, czy zawiera informację na ten temat. Jeśli jest rozgrywany na boisku drużyny wymienionej na drugim miejscu w meczu, zakład zostanie uznany za nieważny.
 4. Zakłady na żywo zostaną unieważnione, jeśli decyzja podjęta na podstawie systemu VAR będzie miała istotny wpływ na kurs danego zakładu.
 5. Informacje o wyniku i czerwonych kartkach stanowią nieodłączny element zakładów na żywo. Jeśli informacje te okażą się nieprawidłowe, wówczas zakłady złożone w trakcie wyświetlania nieprawidłowych informacji zostaną unieważnione.
 6. Jeśli w meczu towarzyskim po pokazaniu czerwonej kartki gra będzie kontynuowana z taką samą liczbą zawodników, to kartka zostanie policzona, a zakłady zachowają ważność.
 7. Jeśli nie określono czasu trwania zakładu, czas doliczony na przerwy w grze zostanie w nim uwzględniony.

Piłka nożna — zasady dotyczące obstawiania

 1. Kartki: Każda żółta kartka liczy się jako jedna kartka, natomiast każda czerwona kartka liczy się jak dwie kartki. Druga żółta kartka dla danego zawodnika jest ignorowana, dlatego maksymalna liczba kartek dla jednego zawodnika wynosi trzy. Kartki pokazane osobom niegrającym na boisku (mp. zawodnikowi na ławce, zawodnikowi opuszczającemu boisko, menedżerowi, trenerowi lub innym członkom ekipy) nie są brane pod uwagę. Kartki pokazane w trakcie przerwy po pierwszej połowie są wliczane do zakładów na kartki jako pokazane w drugiej połowie meczu. Kartki pokazane po gwizdku kończącym regulaminowy czas gry nie będą zaliczane do powiązanych z nią zakładów.
 2. Zakłady na awans: Zakłady na awans lub zwycięstwo w finale polegają na typowaniu drużyny awansującej do kolejnej rundy rozgrywek albo drużyny, która wygra puchar lub turniej. Zachowują ważność, jeśli mecz lub etap zostanie ukończony, niezależnie od tego, czy będzie opóźniony lub przełożony.
 3. Suma punktów w sezonie: Zostaną rozliczone, gdy zespół przekroczy sumę punktów przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane mecze. Zakłady zostaną również rozliczone, jeśli ze względu na liczbę meczów pozostałych do końca rozgrywek zespół nie jest w stanie zdobyć odpowiedniej liczby punktów przy założeniu, że rozegra wszystkie zaplanowane spotkania. Jeśli istnieje jakakolwiek uzasadniona wątpliwość co do tego, czy drużyna rozegra pełny sezon, zakłady na sumę punktów w sezonie nie zostaną rozliczone, dopóki drużyna ta nie ukończy wszystkich meczów w sezonie. Raz rozliczone zakłady na sumę punktów w sezonie nie zostaną zmienione, nawet jeśli zespół rozegra mniej spotkań niż oczekiwano.
 4. Zakłady na zwycięzcę ligi i na spadek: Będą ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników ligi, niezależnie od liczby meczów rozegranych przez każdą z drużyn.
 5. Zakłady na zwycięstwo gospodarzy lub gości: Jeśli mecz nie jest rozgrywany na boisku gospodarzy, drużynę wymienioną na pierwszym miejscu w meczu uznaje się za drużynę gospodarzy w kontekście zakładów na zwycięstwo gospodarzy lub gości.
 6. 2-drogowe zakłady na żywo z handicapem azjatyckim: Zakłady są rozstrzygane na podstawie wyniku uzyskanego w pozostałej części meczu po złożeniu zakładu. Wszystkie punkty zdobyte przed złożeniem zakładu są ignorowane dla potrzeb rozliczenia.
 7. Rzuty rożne: Jeśli konieczne jest powtórne wykonanie rzutu rożnego, pod uwagę brany jest tylko jeden z nich. Rzuty rożne, które zostaną przyznane, ale nie zostaną wykonane, nie będą brane pod uwagę.
 8. Seria rzutów karnych: Zakłady z handicapem obejmują gole zdobyte we wszystkich próbach. Zakłady na sumy uwzględniają jedynie gole zdobyte w wyniku pierwszych 10 prób.
 9. Zespół, który zdobędzie kolejną bramkę: zakłady tego rodzaju zachowają ważność w razie strzelenia bramki — niezależnie od tego, czy mecz zostanie ukończony.
 10. Strzelenie X bramek: zakłady tego rodzaju zachowają ważność w razie strzelenia bramki — niezależnie od tego, czy mecz zostanie ukończony.

Piłka ręczna

 1. O ile nie określono inaczej, zakłady na części meczu nie uwzględniają dogrywki.

Piłka wodna

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zakłady obejmują wyłącznie regulaminowy czas gry i nie uwzględniają dogrywki ani konkursu rzutów karnych.

Poker

 1. O ile nie określono inaczej, tylko wydarzenia o charakterze otwartym biorą udział w walce o nagrodę Bracelet.
 2. Przez sesję rozumie się jeden dzień gry w pokera, niezależnie od tego, jak długo trwa rozgrywka oraz czy kończy się następnego dnia rano.

Poker — zasady dotyczące obstawiania

 1. Pojedynki: Obaj zawodnicy muszą rozegrać przy stole przynajmniej jedno rozdanie, aby zakład był uznany za ważny. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zakończy grę z większą sumą pieniędzy. Jeśli obaj zawodnicy ukończą zawody bez środków, wówczas zawodnik, który wziął udział w większej ilości gier, jest uznawany za zwycięzcę. Jeśli obaj zawodnicy rozegrają taką samą liczbę sesji i obaj ukończą zawody bez środków, zakład zostanie uznany za nieważny.

Polityka

 1. Wszystkie zakłady na wydarzenia polityczne będą ustalane na podstawie oficjalnych wyników ogłaszanych przez lokalną komisję wyborczą lub podobny oficjalny organ.
 2. Jeśli zostanie wprowadzony warunek, zgodnie z którym kandydat „musi zgłosić kandydaturę”, zakłady zostaną uznane za ważne tylko wtedy, gdy kandydat oficjalnie ogłosi, że będzie ubiegał się o dane stanowisko. W przeciwnym razie wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 3. Jeśli zakłady na wydarzenie polityczne zostaną rozliczone zgodnie z zasadą nr 1, wynik jest uważany za ostateczny i nie ulegnie zmianie w wyniku wystąpienia innych okoliczności, takich jak choroba, śmierć lub wniesienie sprzeciwu.

Rugby

 1. Jeśli nie określono inaczej, wszystkie zakłady na daną część meczu uwzględniają dogrywkę.
 2. Jeśli mecz potrwa mniej niż 80 minut, wówczas wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne. Zasada ta nie dotyczy meczów, które trwają krócej.

Rugby — zasady dotyczące obstawiania

 1. Zakłady na różnicę punktów: Uwzględniane są wyłącznie bramki strzelone w regulaminowym czasie gry. Dogrywki i Golden Points nie są uwzględniane.

Siatkówka

 1. We wszystkich zakładach na części meczu jednostkami rozliczeniowymi są sety. W pozostałych zakładach na części meczu jednostkami rozliczeniowymi są punkty.
 2.  Złote sety nie są wliczane do wyniku meczu.

Snooker

 1. Jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został zakończony, zakłady moneyline zachowają ważność, o ile ogłoszony zostanie oficjalny wynik. Wszystkie inne zakłady zostaną uznane za nieważne.

Sporty elektroniczne

 1. Jeśli mecz nie rozpoczął się w ciągu 30 godzin od pierwotnie zaplanowanej godziny rozpoczęcia, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione.
 2. Jeśli format meczu ulegnie zmianie (np. liczba rozgrywanych map, rund itp.), wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że informacja ta została uwzględniona w zakładach lub zmiana nie miała wpływu na zakłady (np. zakłady na konkretne mapy, pierwszą krew itp.).
 3. Jeśli mecz lub mapa zostanie odtworzona lub przewinięta w wyniku zastosowania „chronobreak” lub podobnej metody, zakłady przedmeczowe zachowają ważność i zostaną rozliczone na podstawie wyniku po ponownej rozgrywce. Wszystkie zakłady przedmeczowe oraz na żywo dla map, które zostały rozegrane przed rozpoczęciem odtworzonej lub przewiniętej mapy, zachowają ważność. Wszystkie zakłady na żywo dotyczące meczu lub mapy odtworzonej bądź przewiniętej, zostaną unieważnione.
 4. Podczas meczu, w którym jeden zawodnik lub jedna z drużyn ma przewagę zwycięstw na co najmniej jednej mapie uzyskaną w efekcie formatu turnieju (na przekład ze względu na rozgrywanie meczu z drabinki zespołów bez porażki, podczas gdy zespoły odpadają z turnieju dopiero po drugiej porażce), kursy Pinnacle na mecz będą uwzględniać tę przewagę. W przypadku przewagi 1:0 oferta Pinnacle dotycząca zakładów na mapę będzie rozpoczynać się od mapy 2, w razie przewagi 2:0 od mapy 3 i tak dalej. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli przewaga wynika z walkowera lub wygranej w wyniku decyzji organizatora (na przykład z powodu spóźnienia się przeciwnika na mecz).
 5. Zakłady na liczbę zabitych przeciwników będą rozliczane na podstawie tabeli wyników w grze.
 6. W zakładach na część meczu z handicapem, zakładach moneyline i zakładach powyżej/poniżej jednostkami rozliczeniowymi są wygrane mapy.
 7. Każdą dogrywkę lub inną metodę rozstrzygania rozgrywki uznaje się za ważną przy ustalaniu wyników.
 8. Jeśli mapa zostanie unieważniona z powodu rezygnacji, rozłączenia, dyskwalifikacji, walkowera lub innej decyzji administracyjnej, wszystkie zakłady dotyczące całego meczu zostaną unieważnione. Zakłady na poszczególne mapy, które zostaną rozegrane w całości, zachowają ważność. Zakłady na wydarzenie zakończone oficjalnym wynikiem pozostaną ważne bez względu na liczbę graczy zastąpionych bądź wprowadzonych na zastępstwo.

Dodatkowe zasady

CS:GO

 1. Jeśli co najmniej 5 rund na mapie zostanie rozegranych z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. W przypadku wycofania drużyny, uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej bądź dyskwalifikacji przed rozegraniem wszystkich zaplanowanych rund na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione.

Valorant

 1. Jeśli co najmniej 5 rund na mapie zostanie rozegranych z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. W przypadku wycofania drużyny, uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej bądź dyskwalifikacji przed rozegraniem wszystkich zaplanowanych rund na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione.

Dota 2

 1. Jeśli rozgrywka na danej mapie rozpocznie się z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. Jeśli gracz rozłączy się podczas pierwszych 10 minut i nie będzie w stanie ponownie się połączyć lub nie zostanie zastąpiony na pozostały czas rozgrywanej mapy, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione. Jeśli gracz rozłączy się lub opuści mapę po 10 minutach od rozpoczęcia rozgrywki, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 3. W przypadku walkowera lub uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej w ciągu pierwszych 10 minut rozgrywki na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione. W przypadku uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej po upływie 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki na mapie — zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.

King of Glory

 1. Jeśli rozgrywka na danej mapie rozpocznie się z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. Jeśli gracz rozłączy się podczas pierwszych 10 minut i nie będzie w stanie ponownie się połączyć lub nie zostanie zastąpiony na pozostały czas rozgrywanej mapy, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione. Jeśli gracz rozłączy się lub opuści mapę po 10 minutach od rozpoczęcia rozgrywki, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 3. W przypadku walkowera lub uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej w ciągu pierwszych 10 minut rozgrywki na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione. W przypadku uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej po upływie 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki na mapie — zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.

Arena of Valor

 1. Jeśli rozgrywka na danej mapie rozpocznie się z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. Jeśli gracz rozłączy się podczas pierwszych 10 minut i nie będzie w stanie ponownie się połączyć lub nie zostanie zastąpiony na pozostały czas rozgrywanej mapy, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione. Jeśli gracz rozłączy się lub opuści mapę po 10 minutach od rozpoczęcia rozgrywki, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 3. W przypadku walkowera lub uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej w ciągu pierwszych 10 minut rozgrywki na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione. W przypadku uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej po upływie 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki na mapie — zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.

Heroes of the Storm

 1. Jeśli rozgrywka na danej mapie rozpocznie się z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. Jeśli gracz rozłączy się podczas pierwszych 10 minut i nie będzie w stanie ponownie się połączyć lub nie zostanie zastąpiony na pozostały czas rozgrywanej mapy, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione. Jeśli gracz rozłączy się lub opuści mapę po 10 minutach od rozpoczęcia rozgrywki, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 3. W przypadku walkowera lub uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej w ciągu pierwszych 10 minut rozgrywki na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione. W przypadku uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej po upływie 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki na mapie — zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.

League of Legends

 1. Jeśli rozgrywka na danej mapie rozpocznie się z mniej niż 10 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.
 2. Jeśli gracz rozłączy się podczas pierwszych 10 minut i nie będzie w stanie ponownie się połączyć lub nie zostanie zastąpiony na pozostały czas rozgrywanej mapy, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione. Jeśli gracz rozłączy się lub opuści mapę po 10 minutach od rozpoczęcia rozgrywki, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 3. W przypadku walkowera lub uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej w ciągu pierwszych 10 minut rozgrywki na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione. W przypadku uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej po upływie 10 minut od rozpoczęcia rozgrywki na mapie — zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki.
 4. Do „smoków żywiołów” zaliczane są jedynie smoki podniebne, górskie, piekielne i oceaniczne.

Overwatch

 1. Jeśli rozgrywka na mapie rozpocznie się z mniej niż 12 graczami, wszystkie zakłady na mapę zostaną unieważnione.

Rainbow Six

 1. W przypadku wycofania drużyny, uzyskania zwycięstwa w wyniku decyzji administracyjnej bądź dyskwalifikacji przed ukończeniem wszystkich zaplanowanych rund na mapie — wszystkie zakłady na tę mapę zostaną unieważnione.

Fortnite

 1. Zawsze, gdy będzie to możliwe, klasyfikacja będzie ustalana zgodnie z oficjalnym rankingiem turniejowym. Jeśli zasady turnieju nie precyzują jasno, co uznaje się za wynik końcowy, następujący wzór będzie miał zostanie: Zakłady na pojedynczą rundą będą rozliczane na podstawie zespołu lub gracza, który najdłużej utrzymał się w danej rozgrywce. Zakłady na cały dzień rozgrywek będą rozliczane na podstawie łącznej punktacji (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanej w danym dniu przez zespół lub graczy. Zakłady na zwycięzcę całego wydarzenia będą rozliczane na podstawie łącznej liczby punktów (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanych przez zespół w całej imprezie.

PUBG

 1. Zawsze, gdy będzie to możliwe, klasyfikacja będzie ustalana zgodnie z oficjalnym rankingiem turniejowym. Jeśli zasady turnieju nie precyzują jasno, co uznaje się za wynik końcowy, następujący wzór będzie miał zostanie: Zakłady na pojedynczą rundą będą rozliczane na podstawie zespołu lub gracza, który najdłużej utrzymał się w danej rozgrywce. Zakłady na cały dzień rozgrywek będą rozliczane na podstawie łącznej punktacji (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanej w danym dniu przez zespół lub graczy. Zakłady na zwycięzcę całego wydarzenia będą rozliczane na podstawie łącznej liczby punktów (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanych przez zespół w całej imprezie.

Free Fire

 1. Zawsze, gdy będzie to możliwe, klasyfikacja będzie ustalana zgodnie z oficjalnym rankingiem turniejowym. Jeśli zasady turnieju nie precyzują jasno, co uznaje się za wynik końcowy, następujący wzór będzie miał zostanie: Zakłady na pojedynczą rundą będą rozliczane na podstawie zespołu lub gracza, który najdłużej utrzymał się w danej rozgrywce. Zakłady na cały dzień rozgrywek będą rozliczane na podstawie łącznej punktacji (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanej w danym dniu przez zespół lub graczy. Zakłady na zwycięzcę całego wydarzenia będą rozliczane na podstawie łącznej liczby punktów (punkty za miejsce + punkty za zabicie) uzyskanych przez zespół w całej imprezie.

 

E-sport — zasady dotyczące obstawiania

 1. Czas rozgrywki na danej mapie (powyżej/poniżej): Oferowane zakłady dotyczą całkowitego czasu rozgrywki w minutach. Zakłady typu poniżej są wygrane, jeśli rozgrywka na mapie zakończy się wcześniej niż liczba minut w zakładzie, natomiast zakłady typu powyżej są wygrane, jeśli rozgrywka na mapie potrwa dłużej. Jeśli rozgrywka na mapie zakończy się w trakcie wyświetlania na tabeli wyników określonej liczby minut, zakłady zostaną unieważnione.
 2. Pierwsza wieża: Zakłady na zespół, który jako pierwszy dopuści do zniszczenia jednej z wież, będą przegrane, natomiast wygrane będą zakłady na zespół przeciwny.
 3. Pierwsza krew: Zakłady na zespół, któremu w grze zostanie przyznany status „Pierwsza krew”, będą wygrane, natomiast przegrane będą zakłady na zespół przeciwny.
 4. Pierwszy inhibitor: Zakłady na zespół, który jako pierwszy dopuści do zniszczenia jednego z inhibitorów, będą przegrane, natomiast wygrane będą zakłady na zespół przeciwny.
 5. Pierwsze koszary: Zakłady na zespół, który jako pierwszy dopuści do zniszczenia jednych z koszar, będą przegrane, natomiast wygrane będą zakłady na zespół przeciwny.
 6. Pierwszy turret: Zakłady na zespół, który jako pierwszy dopuści do zniszczenia jednego z turretów, będą przegrane, natomiast wygrane będą zakłady na zespół przeciwny.
 7. Czy będzie As: Asem określa się pojedynczego gracza, który zabije 5 przeciwników w jednej rundzie.
 8. Czy będzie Zabójca nożem: Mianem Zabójcy nożem określany jest gracz, który w oficjalnej rundzie zabije przeciwnika nożem.
 9. Zakłady na awans: Zakłady na awans lub zwycięstwo drużyny w finale polegają na typowaniu drużyny awansującej do kolejnej rundy rozgrywek albo drużyny, która wygra turniej. Zachowują ważność, jeśli mecz lub etap zostanie ukończony, niezależnie od tego, czy będzie opóźniony lub przełożony.
 10. Rynki zakładów na sumę map: Mapy, na których był remis, nie są liczone na rynkach zakładów na sumę map.

Sporty zimowe

 1. Jeśli wydarzenie sportowe nie zostanie ukończone w ciągu 48 godzin od planowanego czasu rozpoczęcia, wszelkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione. Jeśli skrócone lub zawieszone wydarzenie zostanie w ciągu 48 godzin od planowanego czasu rozpoczęcia oficjalnie uznane za rozegrane, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym wynikiem.

Dodatkowe zasady

 1. Narciarstwo alpejskie: Aby zakłady zostały uznane za ważne, przynajmniej jeden zawodnik musi wziąć udział w całym wydarzeniu.
 2. Pojedynki w skokach narciarskich: Aby zakłady zostały uznane za ważne, obaj zawodnicy muszą uzyskać kwalifikacje i rozpocząć udział w wydarzeniu. Pod uwagę brane są oficjalne wyniki bez względu na liczbę oddanych skoków lub ukończonych serii.

Squash

 1. Jeśli zawodnik zrezygnuje z dalszego udziału lub zostanie zdyskwalifikowany, zakłady moneyline na dany mecz zachowają ważność, o ile zostanie rozegrany przynajmniej jeden set, w przeciwnym razie zakłady zostaną unieważnione. Pozostałe zakłady zostaną unieważnione, chyba że dana część meczu zostanie w pełni rozegrana przed rezygnacją lub dyskwalifikacją zawodnika.

Symulacje sportowe

 1. Mecze mogą być oglądane na żywo i odtwarzane ponownie na kanale Twitch dotyczącym zakładów.
 2. Wszystkie wyniki są wyznaczane na postawie całkowicie losowej symulacji komputerowej.
 3. Mecze muszą zostać rozegrane w całości, aby zakłady zachowały ważność.
 4. W razie przerwania połączenia z Internetem mecz przejdzie w tryb offline i zostanie wznowiony w tym samym miejscu po przywróceniu połączenia internetowego. Jeśli jednak w grze wystąpi błąd automatycznego zapisywania, wówczas cały postęp do tego momentu zostanie utracony, a wszystkie zakłady na mecz będą unieważnione.
 5. Zakłady na cały mecz i zakłady na 2. połowę meczu obejmują wszystkie punkty zdobyte w dogrywce.
 6. Mecze są rozgrywane w trybie symulacji (CPU vs CPU).

Dodatkowe zasady

MADDEN NFL 20

 1. 10-minutowe kwarty
 2. Zegar przyspieszenia będzie wyłączony
 3. W połowie meczu będzie 5-minutowa przerwa z czasem na zawarcie zakładów na 2. połowę.

MLB The Show 20

 1. Mecze z 9 inningami

NBA2K20

 1. 6-minutowe kwarty

NHL20 EA

 1. 10-minutowe tercje

FIFA20

 1. Szybkie zmiany: włączone
 2. Warunki meczowe: wiosna
 3. Szybkość meczu: normalna

Tenis

 1. Jeśli zawodnik zrezygnuje z dalszego udziału lub zostanie zdyskwalifikowany, zakłady moneyline na dany mecz zachowają ważność, o ile zostanie rozegrany przynajmniej jeden set, w przeciwnym razie zakłady zostaną unieważnione. Pozostałe zakłady zostaną unieważnione, chyba że dana część meczu zostanie w pełni rozegrana przed rezygnacją lub dyskwalifikacją zawodnika.
 2. Wszystkie zakłady na mecz pozostaną ważne, o ile zostanie on ukończony w ciągu 7 dni od pierwotnie zaplanowanej daty rozpoczęcia.
 3. Wszystkie zakłady zachowują ważność niezależnie od decyzji o zmianie obiektu lub nawierzchni kortu lub zmianie kortu odkrytego na kryty i odwrotnie.
 4. Jeśli w meczu rozgrywany jest „Super tie-break”: wszystkie zakłady zachowają ważność z wyjątkiem meczowych zakładów z handicapem oraz zakładów na sumy.
 5. Jeśli w meczu rozgrywany jest „Pro set”: zakłady moneyline na pierwszego seta oraz na mecz zachowają ważność, a wszystkie inne zakłady na części meczu zostaną unieważnione.
 6. Wszystkie zakłady futures zachowują ważność, chyba że wymagane jest rozpoczęcie meczu przez konkretnego zawodnika lub zawodników.
 7. Aby zakłady na żywo były uznane za ważne, musi zostać rozegrane następne odbicie. Jeśli któryś z zawodników zrezygnuje z dalszego udziału, zostanie zdyskwalifikowany albo zaprzestanie gry z innego powodu, wszystkie zakłady złożone od czasu ostatniego odbicia zostaną unieważnione.
 8. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, we wszystkich zakładach na tenisa z handicapem i zakładach na sumy jednostkami rozliczeniowymi są wygrane mecze.

Tenis stołowy

 1. Jeśli zawodnik zrezygnuje z dalszego udziału lub zostanie zdyskwalifikowany, zakłady moneyline na dany mecz zachowają ważność, o ile zostanie rozegrany przynajmniej jeden set, w przeciwnym razie zakłady zostaną unieważnione. Pozostałe zakłady zostaną unieważnione, chyba że dana część meczu zostanie w pełni rozegrana przed rezygnacją lub dyskwalifikacją zawodnika.

Wyścigi samochodowe

 1. W przypadku opóźnienia wyścigu lub kwalifikacji przekraczającego 48 godzin, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 2. Za początek wyścigu uznaje się sygnał rozpoczęcia okrążenia rozgrzewkowego.

Wyścigi samochodowe — zasady dotyczące obstawiania

 1. Kwalifikacje: Aby zakłady na zdarzenia kwalifikacyjne były uznane za ważne, zawodnik musi rozpocząć kwalifikacje. Późniejsze kary i degradacje nie mają wpływu na wyniki zakładów. Jeśli zawodnik nie rozpocznie kwalifikacji, zakłady na zakwalifikowanie się tego zawodnika i zajęcie określonej pozycji w kwalifikacjach zostaną unieważnione.

Zasady dotyczące teaserów

 1. Teasery to zakłady wielokrotne z bardziej korzystnym handicapem bądź sumą w każdej opcji zakładu. Aby teaser był wygrany, wszystkie zakłady składowe muszą być wygrane.
 2. Poziom wypłat z teaserów zależy od dyscypliny sportu, ligi, liczby zakładów składowych oraz wielkości korekty punktowej. Wypłaty dla różnych teaserów można zobaczyć w poniższych tabelach.
 3. W standardowym teaserze, jeśli w jednym zakładzie składowym będzie sytuacja remisowa bądź z dowolnej przyczyny zakład zostanie unieważniony, to ten zakład zostanie usunięty z teasera, a wypłata zostanie ustalona na podstawie pozostałej liczby zakładów składowych. Jeśli ze względu na usunięte zakłady remisowe lub unieważnione w teaserze pozostanie tylko jeden zakład, to cały teaser zostanie unieważniony.
 4. Jeśli teaser składał się z dwóch zakładów, w którym jeden z nich był remisowy lub z dowolnej przyczyny został unieważniony, to cały teaser zostanie unieważniony.
 5. Jeśli przynajmniej jeden zakład składowy w super teaserze będzie remisowy bądź z dowolnej przyczyny unieważniony, to cały super teaser zostanie unieważniony.
 6. Pinnacle zastrzega sobie prawo do ustalenia podstawowego handicapu dla każdego teasera.
 7. Ze względu na korelację wszystkie teasery na ten sam mecz w futbolu NCAA, w których różnica między handicapem a sumą będzie mniejsza niż 28, zostaną anulowane.

Standardowe mecze koszykówki

Koszykówka uniwersytecka i WNBA

4 punkty

4,5 punktu

5 punktów

Zespoły w NBA

4,5 punktu

5 punktów

5,5 punktu

Suma w NBA

6,5 punktu

7 punktów

7,5 punktu

2 zakłady składowe

2

1,91

1,83

3 zakłady składowe

2,8

2,6

2,5

4 zakłady składowe

4

3,5

3

5 zakładów składowych

5,5

5

4,5

6 zakładów składowych

8

7

6

Tylko futbol uniwesytecki

6 punktów

6,5 punktu

7 punktów

7,5 punktu

2 zespoły

2

1,91

1,83

1,77

3 zespoły

2,8

2,6

2,5

4 zespoły

4

3,5

3

5 zespołów

5,5

5

4,5

6 zespołów

8

7

6

Ten sam mecz futbolu uniwersyteckiego

6 punktów

6,5 punktu

7 punktów

7,5 punktu

2 zespoły

2,05

2

1,91

1,83

Standardowe mecze futbolowe - NFL lub NFL i uniwersyteckie

6 punktów

6,5 punktu

7 punktów

2 zespoły

1,91

1,83

1,77

3 zespoły

2,6

2,4

2,2

4 zespoły

3,6

3,4

3

5 zespołów

5,5

5

4,5

6 zespołów

8

7

6

Ten sam mecz NFL

6 punktów

6,5 punktu

7 punktów

2 zespoły

2

1,91

1,83

Arena football

7,5 punktu

2 zespoły

1,91

Super teaser na futbol

10 punktów

13 punktów

3 zespoły

1,77

4 zespoły

1,71

Super teaser na NBA

7 punktów na zespoły, 9 punktów na sumy

2 zespoły

1,5

3 zespoły

1,83

4 zespoły

2,4

5 zespołów

3

6 zespołów

4

Słowniczek

Wydarzenie: Mecz lub inna forma rozgrywki, na którą można zawierać zakłady.

Część: Wyznaczony fragment wydarzenia.

Zawodnik: Osoba biorąca udział w wydarzeniu sportowym.

Rozliczenie: Rozstrzygnięcie zakładu, które polega na wypłacie wygranej w oparciu o uzyskany wynik.

Wynik: Końcowy rezultat wydarzenia.

Ważność: Zakład jest uznawany za ważny, gdy spełnione są jego warunki. Zakłady rozlicza się na podstawie ostatecznych wyników.

Unieważnienie: Zwrot stawki postawionej w zakładzie bez względu na powód. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy zakładu nie można rozstrzygnąć ze względu na niezgodność z przyjętymi założeniami zakładu. Gdy unieważniony zostaje cały rynek bukmacherski, to wszystkie zakłady danego rodzaju są uznawane za nieważne.

Ukończenie: Rynek bukmacherski z oficjalnym wynikiem końcowym, na podstawie którego można rozliczać zakłady.

Wzięcie pod uwagę: Uwzględnienie zdarzeń punktowych, które mają znaczenie dla rynku bukmacherskiego.

Zakład wielodrogowy: Dowolny zakład uwzględniający co najmniej trzech zawodników.

Zakład na żywo: Zakład na żywo dotyczy rozpoczętych konkurencji i rozgrywek.

Rynek bukmacherski: Oferta zakładów dotycząca konkretnego wydarzenia.

Zakład: Postawiona stawka, która wiąże się z określoną wypłatą na skutek zdarzenia lub kombinacji zdarzeń.

Zakład wielokrotny: Zakład łączony, dla którego kursy są mnożone.

Teaser: Zakład łączony uwzględniający stałe kursy i korzystniejszy handicap lub sumę.

Wydarzenie ostatecznie rozstrzygnięte: Dotyczy rynków bukmacherskich, których zwycięzca został ustalony, bez względu na to, co wydarzyło się w danej części meczu.

Jednostka rozliczeniowa: Jednostka służąca do ustalania wyników dla rynku bukmacherskiego. Na przykład w meczach piłki nożnej jednostką rozliczeniową może być liczba bramek, rzutów rożnych lub przyznanych kartek.

Powrót do góry