Ansvarlig spilling

Generelt

Hos Pinnacle ønsker vi å tilby en morsom og rettferdig spillopplevelse, men vi er klar over at det i visse tilfeller kan oppstå spilleavhengighet. Derfor jobber vi for at kundene våre skal forstå hvilken risiko dette innebærer.

Egenvurdering

Lurer du på om du spiller for mye?

Det er viktig at kundene våre har full kontroll over spillvanene sine. Hvis du tror du står i fare for å utvikle spillavhengighet, bør du bruke GamCares nyttige egenvurderingsverktøy.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger mer hjelp, finnes det en rekke organisasjoner som tilbyr profesjonell, gratis hjelp:

Mindreårige/foreldrekontroll

Det er forbudt for mindreårige å spille pengespill. Pinnacle tar ansvaret for å hindre mindreårige i å spille svært alvorlig, og forbeholder seg derfor retten til å be enhver kunde fremlegge aldersbevis og til å suspendere vedkommende kunders kontoer inntil de nødvendige dokumentene er mottatt. Alle som er under 18 år eller under relevant myndighetsalder i området de befinner seg i, og som blir avslørt i å bruke nettstedet, vil miste eventuelle gevinster og rapporteres til relevante myndigheter.

Pinnacle mener forebygging av spill blant mindreårige fungerer best dersom ansvaret deles med de mindreåriges foresatte, og oppmuntrer derfor til bruk av internettfiltre for å redusere risikoen for at mindreårige spiller hjemmefra.

For å blokkere mindreåriges tilgang til spillnettsteder hjemmefra kan du bruke internettfiltre:

Mer informasjon

Pass på at innloggingsopplysningene dine oppbevares trygt og sikkert til enhver tid, for å unngå at kontoen din brukes av andre.

Innsatsgrense

Hvis du vil begrense hvor mye du kan bruke på pengespill i en gitt periode, kan du aktivere en innsatsgrense. Med en aktiv innsatsgrense får du ikke lov til å plassere innsatser som ville ført til at innsatsgrensen ble overskredet. Det gjenstående beløpet du kan satse, vises på spillkvitteringen. Innsatsgrensen er basert på hvor mye du satser i løpet av den perioden. Hvis du for eksempel velger € 100,00 per uke som innsatsgrense, og allerede har satset € 80,00, kan du maksimalt satse € 20,00 til. Dette er alltid det samme uavhengig av hvor mye du har på saldoen. Se eksempelet nedenfor:

Ukentlig innsatsgrense på € 100,00SaldoMaksimal tillatt innsats
€ 200,00 € 100,00
Spill € 80,00 € 120,00 € 20,00

Vær oppmerksom på at innsatsgrensene gjelder for alle typer spill, blant annet enkeltspill, multispill, spesialspill og teasere. For øyeblikket tilbys innsatsgrenser kun for sportstipping, ikke for kasinospill.

Hvordan oppretter/endrer jeg en innsatsgrense?

Du kan opprette eller endre innsatsgrensen når som helst ved å kontakte kundeservice og velge et beløp, og enten daglig, ukentlig eller månedlig (hver 30. dag) som gjentagende periode. Vær oppmerksom på at når du ber om beløpsendring eller forkorting av periode, er det 24 timers ventetid på slike forespørsler. Hvis du ombestemmer deg i løpet av venteperioden, kan du kontakte oss for å kansellere forespørselen. Hvis du ikke gjør det, blir den aktive innsatsgrensen erstattet av den nye så snart venteperioden er over. Alle andre endringsforespørsler for innsatsgrenser trer i kraft innen 24 timer etter at kundeserviceavdelingen vår mottar forespørselen.

Hvordan deaktiverer jeg innsatsgrensen min?

Hvis du ikke ønsker å ha noen innsatsgrense, kan du kontakte kundeserviceavdelingen vår og be om at den deaktiveres. Vær oppmerksom på at forespørselen din er underlagt en 24 timers venteperiode. Hvis du ombestemmer deg i løpet av venteperioden, kan du kontakte oss for å kansellere forespørselen. Hvis du ikke gjør det, blir den aktive innsatsgrensen deaktivert når venteperioden er over.

Tapsgrense

En annen løsning for å begrense hvor mye du kan bruke på pengespill i en gitt periode, er å aktivere en grense for nettotap. Med en aktiv tapsgrense får du ikke lov til å plassere innsatser som er store nok til at tapsgrensen kan bli overskredet hvis du taper. Det gjenstående beløpet du kan satse, vises på spillkvitteringen. Nettotapet for en gitt periode beregnes ved å ta sammenlagt innsats (utgående) og trekke fra sammenlagt gevinst (inngående) for den perioden. Hvis du for eksempel velger € 100,00 per uke som tapsgrense, og allerede har satset € 80,00, kan du maksimalt satse € 20,00 til. Men hvis du vinner € 50,00 og gevinsten kommer inn på kontoen din, blir nettotapet ditt for den perioden € 30,00 (€ 80,00 ut minus € 50,00 inn). Derfor er det maksimale beløpet du har igjen å satse € 70,00 (€ 100,00 – € 30,00), uavhengig av hva saldoen din er. Se eksempelet nedenfor:

Ukentlig tapsgrense på € 100,00NettotapSaldoMaksimal tillatt innsats
€ 0,00 € 200,00 € 100,00
Satset (utgående) € 80,00 € 80,00 € 120,00 € 20,00
Gevinst (inngående) € 50,00 € 30,00 € 170,00 € 70,00

Vær oppmerksom på at tapsgrensene gjelder for alle typer spill, blant annet enkeltspill, multispill, spesialspill og teasere. For øyeblikket tilbys tapsgrenser kun for sportstipping, ikke for kasinospill.

Hvordan oppretter/endrer jeg en tapsgrense?

Du kan opprette eller endre tapsgrensen når som helst ved å kontakte kundeservice og velge et beløp og enten daglig, ukentlig eller månedlig (hver 30. dag) som gjentagende periode. Vær oppmerksom på at når du ber om beløpsendring eller forkorting av periode, er det 24 timers ventetid på slike forespørsler. Hvis du ombestemmer deg i løpet av venteperioden, kan du kontakte oss for å kansellere forespørselen. Hvis du ikke gjør det, blir den aktive tapsgrensen erstattet av den nye så snart venteperioden er over. Alle andre endringsforespørsler for tapsgrenser trer i kraft innen 24 timer etter at kundeserviceavdelingen vår mottar forespørselen.

Hvordan deaktiverer jeg tapsgrensen min?

Hvis du ikke ønsker å ha noen tapsgrense, kan du kontakte kundeserviceavdelingen vår og be om at den deaktiveres. Vær oppmerksom på at forespørselen din er underlagt en 24 timers venteperiode. Hvis du ombestemmer deg i løpet av venteperioden, kan du kontakte oss for å kansellere forespørselen. Hvis du ikke gjør det, blir den aktive tapsgrensen deaktivert når venteperioden er over.

Selvvalgt utestenging

Trenger du en pause fra spillingen?

Hvis du trenger en pause fra spillingen for å forhindre eller kontrollere en mulig spilleavhengighet, kan du bruke vår funksjon for selvvalgt utestenging. Hvis du velger å inngå en avtale om utestenging med oss, blir kontoen din stengt i en valgt periode og kan ikke under noen omstendigheter aktiveres igjen i løpet av den perioden. Du kan utestenge deg selv midlertidig eller permanent.

I tillegg til å inngå en selvvalgt utestengingsavtale med oss anbefaler vi at du også:

  • søker råd og hjelp fra en anerkjent ekspert på spilleproblemer
  • ber om utestenging også fra andre operatører du har konto hos
  • installerer programvare som blokkerer tilgangen til gamblingnettsider
  • unliker/avfølger kontoer i sosiale medier som er knyttet til oss eller andre spilloperatører

Hvordan oppretter jeg en midlertidig utestenging?

Hvis du ønsker å stenge kontoen din midlertidig, kan du inngå en utestengingssavtale med oss på siden for ansvarlig spilling under kontoprofilen din og velge 6 måneder, 1 år, 3 år eller 5 år som utestengingsperiode.

Hvordan forkorter jeg den midlertidige utestengingsperioden?

Du kan IKKE forkorte utestengingsperioden.

Hvordan oppretter jeg en permanent, selvvalgt utestenging?

Hvis du ønsker å stenge kontoen din permanent, kan du inngå en utestengingsavtale med oss på siden for ansvarlig spilling under kontoprofilen din og velge Permanent som utestengingsperiode. Det er ikke mulig å aktivere kontoen igjen, og du kan heller ikke registrere noen ny konto.

Hva skjer når perioden med selvvalgt utestenging er over?

Når utestengingsperioden er over, varsler vi deg på e-post. Kontoen din blir åpnet igjen når du bekrefter at du ønsker dette.

Hva skjer med ventende spill og midlene på kontoen min?

Vi anbefaler at du tar ut midlene på kontoen din før du ber om / inngår en utestengingsavtale. Hvis du har ventende spill når du inngår en avtale om utestenging, blir ikke spillene kansellert. Eventuelle gevinster blir lagt til på kontoen i løpet av utestengingsperioden og blir tilgjengelige når du bekrefter at den midlertidige utestengingen er over og kontoen din blir åpnet igjen. Kontakt kundeserviceavdelingen vår for å be om at midlene på kontoen din blir overført til deg. Alle våre standard regler for uttak gjelder.

Markedsføringsmateriell

Hvis du har inngått en avtale om utestenging med oss, gjør vi vårt beste for å unngå at vi sender deg markedsføringsmateriell. Når du har aktivert kontoen din igjen, kan du velge å motta markedsføringsmateriell igjen.

Deaktivering

Hvis du ønsker å ta en pause fra spillingen, men ikke føler at du er i fare for å utvikle spilleavhengighet, kan du bare deaktivere kontoen din. Kontoen din blir stengt i den angitte perioden. Du kan deaktivere kontoen din midlertidig eller permanent.

Hvis du faktisk står i fare for å utvikle et spilleproblem, anbefaler vi at du lukker kontoen via selvvalgt utestenging isteden.

Hvordan kan jeg deaktivere kontoen min midlertidig?

Hvis du ønsker å stenge kontoen din midlertidig, kan du deaktivere den på siden for ansvarlig spilling under kontoprofilen din og velge 6 måneder, 1 år, 3 år eller 5 år som deaktiveringsperiode, samt oppgi hvorfor du ønsker å deaktivere.

Hva skjer når deaktiveringsperioden er over?

Når deaktiveringsperioden er over, blir kontoen automatisk aktivert igjen og og vi varsler deg på e-post. Hvis du ønsker å åpne kontoen igjen før perioden er over, kan du kontakte kundeserviceavdelingen vår og be dem om å åpne kontoen igjen. Kontoen blir tilgjengelig innen 24 timer etter at kundeserviceavdelingen mottar forespørselen.

Hva skjer med ventende spill og midlene på kontoen min?

Vi anbefaler at du tar ut midlene på kontoen din før du deaktiverer den. Hvis du har dekativert kontoen midlertidig og har ventende spill, blir ikke spillene kansellert. Eventuelle gevinster blir lagt til på kontoen din i løpet av utestengingsperioden. Kontakt kundeserviceavdelingen vår for å be om at midlene på kontoen din blir overført til deg. Alle våre standard regler for uttak gjelder.

Hvordan kan jeg deaktivere kontoen min permanent?

Hvis du skal stenge kontoen permanent, kan du ikke ha ventende spill eller midler igjen på kontoen. Når kontoen er gjort opp, kan du stenge den permanent ved å deaktivere den på siden for ansvarlig spilling under kontoprofilen din og velge Permanent som deaktiveringsperiode.