Retningslinjer for personvern V.4
Sist oppdatert: 1. januar 2019
Litt om oss
Pinnacle (også kalt «vi» eller «oss» i dette dokumentet) er underlagt personvernlovgivningen i Curaçao (2013). Disse retningslinjene for personvern gjelder for selskapene i Pinnacle-gruppen, som omfatter URL-adressen www.pinnacle.com.
Datakontroller for URL-adressen Pinnacle.com er Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Vår databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer, DPO) kan nås på [email protected]
Kontakt vår DPO hvis du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern. Vi forstår at ditt personvern og sikker behandling av dine personopplysninger er ekstremt viktig. Disse retningslinjene beskriver hvordan vi bruker personopplysningene dine og hva vi gjør for å holde dem sikre. Den forklarer også når og hvordan vi samler inn personopplysninger og hvilke rettigheter du har knyttet til de personopplysningene vi lagrer.
Endringer i retningslinjene for personvern og din plikt til å informere oss om endringer
Denne versjonen ble sist oppdatert 1. januar, 2019. Eldre versjoner kan anskaffes ved å kontakte DPO.
Det er viktig at personopplysningene vi lagrer om deg, er korrekte og oppdaterte. Det er ditt ansvar å informere oss hvis personopplysningene dine blir endret mens du har et forhold til oss.
1. Slik bruker vi personopplysningene dine
Vi bruker kun personopplysningene dine når loven tillater det. Vanligvis bruker vi personopplysningene dine i følgende situasjoner:
 • Når vi skal utføre kontraktsforpliktelsene som vi skal inngå eller allerede har inngått med deg.
 • Når det er nødvendig å bruke dem i vår legitime interesse (eller interessene til en tredjepart) og det ikke strider mot dine interesser eller grunnleggende rettigheter.
 • Når vi har behov for å overholde lovpålagte eller regulatoriske krav.
 • Generelt sett baserer vi oss ikke på samtykke som juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene dine. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til markedsføringsaktiviteter når som helst, ved å kontakte oss på [email protected]
Ved å oppgi personopplysninger og registrere deg hos oss eller logge inn hos oss når du besøker nettstedet, gir du samtykke til at vi kan behandle og dele personopplysningene dine slik dette beskrives i disse retningslinjene for personvern, eller slik det ellers er angitt i våre vilkår og betingelser.
Koblinger til tredjeparter
Dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, programutvidelser og applikasjoner. Hvis du klikker på disse koblingene eller aktiverer slike forbindelser, kan det gi tredjeparter mulighet til å innhente eller dele informasjon om deg. Vi har ingen kontroll over slike tredjeparts-nettsteder, og er ikke ansvarlige for deres retningslinjer for personvern. Når du forlater nettstedet vårt, anbefaler vi at du leser retningslinjene for personvern som gjelder for alle nettsteder du besøker.
2. Opplysningene vi innhenter om deg
«Personopplysninger» betyr all informasjon om et individ som potensielt kan brukes til å identifisere det individet. Det omfatter ikke data der identiteten er blitt anonymisert.
Vi kan innhente, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg, og vi har gruppert dem på følgende måte:
 • Identitetsdata omfatter blant annet fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikatorer, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdata omfatter blant annet fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Økonomiske data omfatter blant annet informasjon om bankkontoer og betalingskort.
 • Transaksjonsdata omfatter blant annet informasjon om innbetalinger og utbetalinger mellom oss og annen informasjon om produkter og tjenester du har kjøpt av oss.
 • Tekniske data omfatter blant annet IP-adresse, MAC-adresse, innloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone og sted, type og versjon av programutvidelser, operativsystem og plattform og annen teknologisk informasjon om enhetene du bruker til å få tilgang til dette nettstedet.
 • Profildata omfatter blant annet brukernavn og passord, kjøp og bestillinger du gjennomfører, informasjon om dine interesser og preferanser, tilbakemeldinger som utveksles og svar på undersøkelser.
 • Bruksdata omfatter blant annet informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt og produktene og tjenestene våre.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata omfatter blant annet dine preferanser for mottak av markedsføringsinformasjon fra oss og våre tilknyttede tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.
Vi innhenter, bruker og deler også sammensatte data, som statistiske og demografiske data, til forskjellige formål. Sammensatte data kan være basert på dine personopplysninger, men regnes ikke for å være personopplysninger siden denne typen data ikke direkte eller indirekte kan avsløre din identitet. Vi kan for eksempel bruke sammensatte data til å beregne hvor mange prosent av brukerne våre som benytter seg av en spesifikk funksjon på nettstedet. Hvis vi kombinerer sammensatte data med eller kobler dem til dine personopplysninger på en måte som gjør det direkte eller indirekte mulig å identifisere deg, behandler vi disse kombinerte datasettene som personopplysninger og bruker dem i samsvar med disse retningslinjene for personvern.
I sjeldne tilfeller kan vi innhente helsedata om deg, hvis du gir oss spesifikke helserelaterte opplysninger. Utenom dette innhenter vi ingen typer sensitive personopplysninger om deg (dette omfatter blant annet informasjon om rase eller etnisitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, seksualliv, seksuelle preferanser, politiske meninger, medlemskap i fagforeninger, genetisk informasjon eller biometriske data). For å unngå tvil vil vi påpeke at data som er knyttet til selvpålagte spillebegrensninger, ikke regnes for å være helserelaterte opplysninger.
Hvis du ikke oppgir personopplysninger
I tilfeller der vi er lovpålagt eller kontraktsmessig pålagt å innhente personopplysninger, og du ikke oppgir informasjonen etter forespørsel, kan det hende vi ikke er i stand til å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg eller levere tjenestene som er avtalt.
Vær oppmerksom på at alle opplysninger du sender til oss via e-post, er ukrypterte og sendes for egen risiko.
3. Formålene med innhenting av personopplysninger
Nedenfor beskriver vi i tabellformat hvordan vi planlegger å bruke personopplysningene dine og hvilke juridiske grunnlag vi har for å gjøre dette. Så langt det er mulig har vi også beskrevet hva våre legitime interesser er. Du kan få mer informasjon om avveiningene vi har gjort i forbindelse med legitime interesser, ved å kontakte vår DPO på [email protected].
Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine av mer enn én lovlig årsak, avhengig av de spesifikke grunnene vi har for å behandle enkeltopplysninger. Hvis det i tabellen nedenfor oppgis flere enn én årsak til at vi behandler enkelte personopplysninger, kan du kontakte oss for å få informasjon om de spesifikke juridiske grunnlagene vi bruker for å behandle personopplysningene dine.

Formål/aktivitet

Type data

Juridisk grunnlag for behandlingen, inkludert grunnlaget for våre legitime interesser

For å registrere deg som ny kunde, slik at vi kan levere spilltjenester.

(a) Identitet

(b) Kontakt

For å utføre kontraktsforpliktelser overfor deg.

(a) behandling og overvåking av innsatser

(b) behandling av kort- og nettbetalinger

(c) identifikasjon, verifisering og/eller behandling i forbindelse med betalingstransaksjoner

(d) innkreving av gjeld

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomisk

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) For å utføre kontraktsforpliktelser overfor deg.

(b) For å oppfylle våre legitime interesser (innkreve gjeld og gjennomføre kundebetalinger).

(c) For å overholde lovpålagte og regulatoriske krav.

For å behandle forholdet vi har med deg, blant annet å

(a) varsle deg om endringer i retningslinjene for personvern

(b) be deg om å gi en evaluering eller ta en spørreundersøkelse

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Markedsføring og kommunikasjon

(a) For å utføre kontraktsforpliktelser overfor deg.

(b) For å overholde lovpålagte krav.

(c) I forbindelse med våre legitime interesser (for å holde informasjonen vi lagrer, oppdatert og studere hvordan kunder bruker produktene og tjenestene våre).

For å la deg delta i premietrekninger og konkurranser eller fylle ut spørreundersøkelser.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) For å utføre kontraktsforpliktelser overfor deg.

(c) I forbindelse med våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene og tjenestene våre, slik at vi kan utvikle dem og vokse som selskap).

For å administrere og sikre forretningsdriften vår og dette nettstedet (blant annet problemløsing, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og vertsløsninger for data).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) For å sikre våre legitime interesser (selve forretningsdriften vår, IT- og administrative tjenester, nettverkssikkerhet, forebygging av svindel og i forbindelse med omorganisering av forretningsdriften eller gruppestrukturen).

(b) For å overholde lovpålagte eller regulatoriske krav.

For å levere relevant nettsideinnhold og reklame til deg og måle eller forstå hvor effektiv reklamen som vi sender deg, er.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(f) Teknisk

I forbindelse med våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene og tjenestene våre, slik at vi kan utvikle dem, for å vokse som selskap og som informasjonsgrunnlag for markedsføringsstrategien vår).

For å bruke dataanalyse til å forbedre nettstedet, produkter og tjenester, markedsføring, kundeforhold og brukeropplevelsen.

(a) Teknisk

(b) Bruk

I forbindelse med våre legitime interesser (for å definere kundetyper for produktene og tjenestene våre, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å vokse som selskap og som informasjonsgrunnlag for markedsføringsstrategien vår).

For å kunne komme med forslag og anbefalinger til deg om varer og tjenester som kan passe for deg.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Bruk

(e) Profil

I forbindelse med våre legitime interesser (for å utvikle produktene og tjenestene våre og vokse som selskap).

For å blokkere din tilgang til tjenestene våre når du har oppgitt at du har et spilleproblem og dokumentert dette med for eksempel en legeerklæring.

(a) Helse −

For å beskytte dine vitale interesser (art. 9 (2) c) av GDPR.

4. Hvem vi kan dele informasjonen med
a. Pinnacle har i forbindelse med forebygging av hvitvasking og svindel og for generell kontroll, rett til å overføre personopplysningene dine til tredjeparter. Dette omfatter blant annet politiet, aktører innen finans banker, leverandører av ID- og adresseverifiseringssystemer, leverandører av betalingstjenester og finansinstitusjoner, men dette skal kun skje når vi har mottatt forsikringer om at de overholder de samme standardene for databehandling og sikkerhet. Vi anbefaler at du leser retningslinjene til våre tredjepartsleverandører.
b. Videre forbeholder vi oss retten til å dele personopplysningene dine med relevante tredjeparter, for eksempel andre selskaper i Pinnacle-gruppen, våre regulerende myndigheter og finansmyndigheter når Pinnacle har rimelig grunn til å mistenke uregelmessigheter knyttet til kontoen din.
c. Dataene dine blir også lagret til bruk i våre normale operasjoner med f.eks. skytjenester, datasentre, betalingsløsninger, banker, verktøy for ID-bekreftelse, verktøy for kundekommunikasjon, spilleverandører osv.
d. Vi har rett til å dele informasjonen vi har om deg, inkludert personopplysninger og/eller spillhistorikk, med idrettsmyndigheter for å etterforske svindel, hvitvasking eller sportsintegritetsrelaterte saker, samt for å overholde våre lovpålagte plikter.
e. Vi gjør alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles på sikkert vis, med et passende beskyttelsesnivå og i henhold til gjeldende lovkrav.
5. Hvor lenge vi lagrer informasjonen
For å overholde lovpålagte, finansielle og regulatoriske krav lagrer vi informasjonen din i minimumsperioden som kreves for å overholde kravene. Når minimumsperioden for datalagring er passert, blir dataene dine pseudonymisert, så lenge vi ikke har andre legitime årsaker til å fortsette lagringen av dataene.
Lagringsperioden baseres på de gjeldende kravene i Curaçao (minst ti år).
Hvis du ber om at dataene dine skal bli slettet, og en slik forespørsel er i samsvar med våre retningslinjer for sletting, blir personopplysningene dine anonymisert. Etter anonymiseringen regnes de ikke lenger for å være personopplysninger.
Hvis det ikke har skjedd aktivitet på kontoen (slik dette defineres i våre vilkår og betingelser), og vi har lagret dataene i minsteperioden som kreves for å overholde våre lovpålagte og regulatoriske krav, blir kontoen din stengt og pseudonymisert.
Kontoer som har vært forbundet med svindel, der det finnes varsler om spilleavhengighet og/eller forespørsel om permanent utestenging etter eget ønske, blir ikke anonymisert, da vi må fortsette å overvåke slike kunder for å overholde våre lovpålagte og regulatoriske krav.
6. Holde deg informert om produktene og tjenestene våre
Vi vil gjerne sende deg tilbud, informasjon om konkurranser og eksklusivt innhold via forskjellige markedsføringskanaler. Personopplysningene dine blir ikke solgt eller gitt til tredjeparter som ikke er tilknyttet Pinnacle, til markedsføringsformål uten at du godkjenner det på forhånd.
Du kan endre innstillingene for markedsføring ved å logge inn på Pinnacle-kontoen din og gå til Preferanser-siden for å endre valgene dine for markedsføring.
7. Slik sikrer vi informasjonen din
a. Pinnacle forsikrer at personopplysningene dine
 • behandles i henhold til dine rettigheter
 • behandles rettferdig og i henhold til gjeldende lover
 • kun innhentes til ovennevnte formål
 • er tilstrekkelig, relevant og ikke overdreven i forhold til formålet
 • lagres på sikker måte
 • ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for formålene
b. Pinnacle fatter alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene dine er sikkert lagret og beskyttet. I dette øyemed gjør vi passende tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine data mot uautorisert og ulovlig behandling.
c. Vi anbefaler at du sender inn all personlig dokumentasjon med det sikre opplastingsverktøyet vårt. Kopier denne lenken og lim den inn i nettleseren din (etterfulgt av din kunde-ID):
 • https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId={0}
8. Dine rettigheter
Med visse begrensninger tilknyttet visse rettigheter har du en del rettigheter i forbindelse med informasjonen din. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte [email protected] med informasjon om hvilken rettighet du vil hevde og årsaken til forespørselen, hvis det er relevant.
Rett til tilgang: Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger og utfyllende informasjon.
Rett til endring: Du har rett til å be om at uriktige personopplysninger blir rettet og at ufullstendig informasjon blir oppdatert.
Rett til sletting: Du har rett til å be om at informasjonen din slettes hvis det ikke lenger finnes en tilfredsstillende grunn til at vi behandler den videre. Det er viktig at du tar ut den gjenstående saldoen din før du sender en slik forespørsel. Reglene for uttak av penger, som du finner i del 8 av våre vilkår og betingelser, gjelder for dette. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine når du har utøvd og fått godkjent din rett til å motsette deg behandlingen (se nedenfor), i tilfeller der vi kan ha behandlet informasjonen din på en lovstridig måte og i tilfeller der lokale lover pålegger oss å slette personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at denne rettigheten ikke er absolutt og kan være underordnet våre legitime grunner til å fortsatt lagre informasjonen, som for eksempel overholdelse av lovpålagte og regulatoriske krav. Les avsnittet over om hvor lenge vi lagrer informasjonen din. Hvis vi ikke er i stand til å godkjenne forespørselen din, blir du varslet om dette.
Rett til å begrense behandlingen: Dette gir deg mulighet til å be oss om å suspendere behandlingen av personopplysningene dine i følgende situasjoner: (a) Hvis du vil at vi skal kontrollere at dataene er korrekte, (b) hvis vi bruker dataene på en ulovlig måte (altså når bruken ikke faller inn under de lovlige behandlingsgrunnene som beskrives i avsnitt 3 eller hvis informasjonen er ulovlig anskaffet av en tredjepart), men du ikke ønsker at vi skal slette den, (c) når du har behov for at vi skal fortsette å lagre dataene etter at vi ikke trenger dem lenger, f.eks. for å dokumentere eller utøve juridiske krav eller forsvare deg mot slike krav fra andre eller (d) når du har protestert mot vår bruk av dataene, men vi har behov for å bekrefte om vi har overordnede, legitime grunner til å bruke dem videre. Vær oppmerksom på at dette ikke er en absolutt rettighet.
Rett til datautlevering: Du har rett til å be om å få overført personopplysningene vi har mottatt fra deg. Du kan sende en forespørsel om utlevering av data ved å kontakte [email protected].
Rett til innsigelser: Du har rett til å komme med innsigelser mot at dataene dine blir behandlet. Vær oppmerksom på at denne rettigheten ikke er absolutt, den er underordnet alle grunner vi kan ha til å fortsatt lagre informasjonen, som for eksempel overholdelse av lovpålagte og regulatoriske krav. Hvis du ønsker å motsette deg direkte markedsføring, må du kontakte [email protected] og be om å få slippe å motta markedsføringsinformasjon.
Vær oppmerksom på at vår evne til å utføre tjenestene våre kan kreve behandling av visse typer informasjon, slik at hvis du utøver visse rettigheter, kan dette føre til at du ikke lenger kan motta tjenesten eller deler av den.
Normalt sett påløper det ikke noen gebyrer
Du må ikke betale et gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve andre rettigheter). Vi kan likevel kreve inn et rimelig gebyr hvis forespørselen din åpenlyst er ubegrunnet, gjentatt eller overdreven. I slike tilfeller kan vi også avvise forespørselen din.
Hva vi trenger fra deg
Vi kan be om spesifikk informasjon fra deg som kan hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller utøve eventuelle andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal forsikre at personopplysninger ikke avsløres for personer som ikke har rett til å motta dem. Hvis du ikke oppga alle verifiseringsopplysningene da du registrerte en konto hos oss, kan denne informasjonen være påkrevd for å fullføre profilen din. Vi kan også ta kontakt for å be om mer informasjon i forbindelse med forespørselen din, slik at vi kan behandle den raskere. Husk at passordet alltid må holdes hemmelig.
Tidsfrist for svar
Vi prøver å besvare alle legitime forespørsler innen én måned. I visse tilfeller kan det ta lenger tid enn én måned, for eksempel hvis en forespørsel er uvanlig komplisert eller du har kommet med flere forespørsler. I slike tilfeller varsler vi deg om dette og holder deg oppdatert.
Det er ditt ansvar å sørge for at personopplysningene dine er oppdaterte og korrekte.
Du har rett til å klage til myndighetene der du er fast bosatt, der du arbeider eller der den påståtte overtredelsen fant sted. Vi vil likevel svært gjerne få mulighet til å imøtekomme deg før du kontakter lokale myndigheter, så vi setter pris på om du kontakter oss før du kontakter dem.
Pinnacles nettsider (inkludert sidene for mobile enheter) og mobilapper bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å administrere innloggede økter, gi personlig tilpassede nettsider og skreddersy innhold tilpasset dine behov og interesser. Når du godtar vårt banner for informasjonskapsler, samtykker du i at vi bruker informasjonskapsler og annen teknologi til de formål vi beskriver i disse retningslinjene.
Hva er en informasjonskapsel?
Informasjonskapsler, eller «cookies», er tekstfiler med små mengder informasjon som lastes ned til enheten din når du besøker et nettsted. De brukes hovedsakelig av de fleste nettsteder for å forbedre brukeropplevelsen din på nettet og for å sikre at innhold og funksjoner kan leveres og brukes på en effektiv måte.
Informasjonskapsler har en rekke forskjellige funksjoner. For eksempel blir det lastet ned visse informasjonskapsler til enheten midlertidig hver gang du besøker en gitt nettside. Disse informasjonskapslene gjør det enklere å navigere mellom sidene og tillater at nettsidene lagrer preferansene du velger. Andre informasjonskapsler kan hjelpe nettsidene med å huske at du har besøkt dem tidligere eller sikre at reklamen du blir vist er relevant for dine personlige behov og interesser.
Du kan endre innstillingene i nettleseren din slik at den blokkerer visse eller alle informasjonskapsler. For å gjøre dette må du følge instruksjonene fra nettleserens produsent. Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer informasjonskapsler fra Pinnacle, kan det hende at noen av funksjonene til nettsidene ikke fungerer som de skal.
Det kan for eksempel hende at det blir umulig å faktisk plassere en innsats. Hvis du vil endre innstillingene for nettleseren din, kan du lese avsnittet Administrere informasjonskapslene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler, finner du dette under Mer informasjon.
Pinnacle bruker følgende typer informasjonskapsler:
Nødvendige informasjonskapsler
Ytelseskapsler
Funksjonalitetskapsler
Målgruppekapsler
Nødvendige informasjonskapsler
Nødvendige informasjonskapsler er de informasjonskapslene som trengs for at nettsidene skal fungere riktig. De gjør det mulig å navigere på nettsidene og lar deg utføre visse funksjoner, som å få tilgang til innloggingsområder, plassere innsatser, sette inn penger og administrere kontoen din. Uten disse informasjonskapslene er det umulig å tilby spesifikke nettsidefunksjoner og -tjenester.
Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for å
 • lagre valgene du gjør for spillkvitteringen mens du bruker nettsidene
 • identifisere deg når du logger inn på Pinnacle.com
Informasjonskapsler som vi klassifiserer som nødvendige, blir ikke brukt til å
 • innhente informasjon som kan brukes til å sende deg reklame for produkter og tjenester
 • huske preferansene eller brukernavnet ditt til fremtidige besøk
Her er noen eksempler på nødvendige informasjonskapsler som Pinnacle bruker:

BackURL

Denne informasjonskapselen brukes til navigering.

Custid

Denne informasjonskapselen brukes til å bekrefte kundens identitet.

BrowserSessionId

Denne informasjonskapselen brukes ved samtidige innlogginger, for å spore om brukerens aktive økt er den nyeste.

UserAccess

Denne informasjonskapselen definerer brukerens nettsidetilgang.

Ytelseskapsler
Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan folk bruker et nettsted, for eksempel hvilke sider de besøker oftest og om de får feilmeldinger fra nettsider. Disse informasjonskapslene innhenter ikke informasjon som identifiserer den besøkende. All informasjonen som disse informasjonskapslene innhenter, blir slått sammen, og blir derfor anonymisert. Den brukes kun til å forbedre ytelsen til nettsidene.
Vi bruker ytelseskapsler for å
 • innhente statistikk om hvordan nettsidene brukes
 • se hvor effektive kampanjene våre er
 • innhente statistikk om hvilke markeder kundene spiller på
 • hjelpe oss med å forbedre nettsidene ved å registrere feil som oppstår
 • teste forskjellige design for nettsidene
 • identifisere hvilken nettleser og enhet du bruker når du besøker nettsidene
Informasjonskapsler som vi klassifiserer som ytelseskapsler, blir ikke brukt til å
 • innhente informasjon som kan brukes til å reklamere for produkter og tjenester på andre nettsteder
 • huske preferansene eller brukernavnet ditt til fremtidige besøk
 • lagre personopplysninger, som navn eller e-postadresse
 • lage målrettede kampanjer for deg på andre nettsteder
 • tillate at tredjeparter kan bruke informasjonskapslene til andre formål enn de som beskrives over
Eksempler på ytelseskapsler som Pinnacle bruker:

ADRUM

Denne informasjonskapselen brukes for å overvåke sluttbrukeropplevelsen.

Webmetrics-RUM

Denne informasjonskapselen brukes for å spore analytiske data.

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjeparter (som Google Analytics og Silverpop Web Analytics) for å innhente informasjon om kundenes bruk av nettstedet, slik at vi kan utvikle og forbedre kundenes opplevelser og tilby en optimert tjeneste (se nedenfor for informasjon om hvordan du velger bort ytelseskapsler).
Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke tillate ytelseskapsler, kan du fortsatt bruke nettsidene våre, men det begrenser våre muligheter til å lære av erfaringene dine og kan begrense vår evne til å gjøre riktige valg for å forbedre nettstedet. Hvis du likevel ønsker å reservere deg mot webanalysen som Pinnacle bruker, kan du bruke koblingen nedenfor:
GoogleAnalytics
Funksjonalitetskapsler
Disse informasjonskapslene lar nettsiden huske valgene du gjør, som brukernavn, språk og region, og tilby forbedrede, personlig tilpassede funksjoner. For eksempel kan nettstedet tilby lokale værmeldinger eller trafikknyheter ved å bruke informasjonskapsler til å lagre informasjon om hvor du befinner deg. Disse informasjonskapslene kan brukes til å huske endringer du gjør av tekststørrelse, font og andre deler av nettsidene som du kan tilpasse. De kan også brukes til å tilby tjenester du har bedt om, som å vise en video eller kommentere på en blogg. Informasjonen som disse informasjonskapslene innhenter, kan bli anonymisert, og de kan ikke spore nettaktiviteten din på andre nettsteder.
Vi bruker funksjonalitetskapsler til å
 • huske innstillinger du har valgt, som oppsett, preferanser, farger og vising/skjuling av funksjoner
 • huske at du har sett visse typer innhold
 • tilby live nettprat for støtte
Informasjonskapsler som vi klassifiserer som funksjonalitetskapsler, blir ikke brukt til å
 • gi deg målrettede reklamer på andre nettsteder
 • tillate at tredjeparter kan bruke informasjonskapslene til andre formål enn de som beskrives over
Eksempler på funksjonalitetskapsler som Pinnacle bruker:

UserPrefsCookie

Lagrer informasjon om noen av innstillingene for brukerprofilen, blant annet standard oddsformat og valg av språk, visning og tidssone.

HomePageVisitedTime

Denne informasjonskapselen blir opprettet slik at nettstedet vet om det skal sende deg til siden for tilbakevendende kunder.

DestUrl

Denne informasjonskapselen brukes for å sende en kunde direkte til en spesifikk ligaside på gjesteversjonen av nettstedet, så de kan se på oddslinjer.

Målgruppekapsler
Disse informasjonskapslene brukes til å levere innhold, som reklamer, som er mer relevant for deg og dine interesser. De kan også brukes til å begrense antall ganger du ser reklamen eller måle hvor effektiv en reklamekampanje er. Disse er ofte laget av tredjeparts reklamebyråer som har godkjenning fra Pinnacle. De kan dele informasjon om nettsider du besøker med andre organisasjoner, som for eksempel annonsører.
Vi bruker målgruppekapsler til å
 • se hvilke nettsider kundene er interessert i og bruke dette som grunnlag for e-posttjenesten vår, slik at vi kun sender relevant informasjon til kundene
 • tilby kampanjer til kunder som har registrert en konto hos oss, basert på hvorvidt det er satt inn penger på kontoen eller ikke
 • tilby kundene kryssprodukt-kampanjer basert på hvilke markeder de har sett på eller hvor mye penger de har satset
 • gi informasjon om besøket ditt foreslåtte tredjeparter, slik at de kan tilby deg reklamer som er interessante
Dette er noen av målgruppekapslene vi bruker:

Sidi

Denne informasjonskapselen brukes for å innhente data om øktaktiviteten til besøkende på nettsidene.

Vidi

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere besøkende.

Administrere informasjonskapslene dine
Vi anbefaler at du ikke endrer innstillingene for informasjonskapsler, da dette kan gi en dårligere brukeropplevelse og dårligere funksjonalitet på nettsidene.
Hvis du vil endre innstillingene for informasjonskapsler, kan du gjøre dette via nettleseren. Forskjellige nettlesere har forskjellige metoder for håndtering av informasjonskapsler, så du må bruke hjelpesidene til nettleseren for å finne ut hvordan du kan gjøre dette. Du kan også besøke nettleserleverandørene direkte for å få hjelp.
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om informasjonskapsler på https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel. Besøk https://policies.google.com/technologies/cookies for å se en video om informasjonskapsler.
10. Endringer av informasjonen
Alle endringer i retningslinjene for personvern blir publisert på denne siden, og alle slike endringer trer i kraft når de endrede retningslinjene blir publisert. Dersom vi gjør betydelige eller vesentlige endringer i retningslinjene for personvern, gjør vi en rimelig innsats for å opplyse deg om dette via e-post, med et varsel på nettstedet eller gjennom andre avtalte kommunikasjonskanaler. Hvis vi planlegger å bruke personopplysninger til et nytt formål, kommer vi til å oppdatere retningslinjene for personvern og kommunisere endringene til enkeltpersoner før vi starter eventuelle nye behandingsformer.