Regler for tipping

Amerikansk Fotball

Minimum Tid for Action:

 1. I spillesammenheng vil vinnere og tapere bli bestemt av sluttscoren (inkludert overtid), gitt at kampen har vart i minst 55 minutter.

 2. Hvis en kamp blir utsatt etter 55 minutter, og ikke blir gjenopptatt samme dag, vil scoren på det tidspunkt kampen ble utsatt være avgjørende for alle spilleresultater, uavhengig av om kampen blir ferdigspilt på et senere tidspunkt.

 3. Hvis kampen stanses før 55 fullførte minutter og ikke gjenopptas samme dag, vil alle veddemål på hele kampen regnes som "ikke gjeldende" og alle midler refunderes. Hvis en del av kampen er ferdig (dvs. første periode, første halvdel, andre periode eller tredje periode), vil disse veddemålene klassifiseres som gjeldende, gitt at hele omgangen er ferdig.

  Eksempel 1: En kamp utsettes idet det gjenstår 12.00 minutter av andre periode. De eneste veddemålene som klassifiseres som fullførte er første periode.

  Eksempel 2: En kamp avsluttes og regnes som endelig med 14.12 gjenstående i fjerde periode. Alle veddemål for første periode, andre periode, første halvdel og tredje periode vil være gjeldende. Veddemål for hele kampen er ikke gyldige.

Tilleggsregler:

 1. Alle spill på kamper og alle spill på andre halvdel, vil inkludere scoringer på overtid.

 2. Spill på fjerde periode inkluderer ikke poeng scoret på overtid.

 3. Så lenge kampen spilles på planlagt dag, vil alle veddemål være gjeldende, med mindre annet oppgis på forhånd. I tillegg vil alle veddemål være gjeldende dersom dårlig vær (eller liknende forsinkelser) forskyver start til etter midnatt lokal tid, så lenge kampen likevel spilles. Hvis kampen flyttes til en annen dag, vil ingen veddemål være gjeldende.

 4. I NFL og College Football, En two-team teaser som resulterer i Tie/Win, Tie/Loss or Tie/Tie blir regnet som en push, og alle innsatser blir refundert.

 5. NFL "Away Points/Home Points" spille-alternativet inkluderer alle kamper spilt på en gitt NFL uke, som inkluderer alle kamper som blir gjennomført fra torsdag til mandag.

 6. NFL/NCAA Propositions vil bli avgjort etter resultatene som blir offentliggjort på www.espn.com.

 7. I canadisk fotball blir en "single" definert som enhver poenggivende handling som gir ett poeng, bortsett fra PAT's (Points After Touchdown).

 8. For spilleformål blir ikke PAT’s (Points After Touchdown) inkludert i defensive poeng.

 9. Las Vegas gambling regler vil være gjeldende for alle situasjoner som ikke er dekket her.

 10. Hvis en kamparena endres, vil ingen innsatser på kampen være gjeldende.

Høyeste/laveste Lag Total:

 1. Spill på Høyest Team Total eller Lowest Team Total vil stå ("ha action") bare hvis kampene blir spilt på de berammede datoene og på de berammede arenaene, som listet på Pinnacle hjemmesider.

 2. Hvis to eller flere lag deler førsteplassen i høyeste lagtotal, vil vinneren være det laget som har høyest vinstmargin (færrest scorede poeng imot). Hvis vinstmarginene også er like, vil alle spill på lagene som deler førsteplassen bli regnet som vinnere.

 3. Hvis to eller flere lag deler førsteplassen i laveste lagtotal, vil vinneren være det laget som har høyest tapsmargin (flest scorede poeng imot). Hvis tapsmarginene også er like, vil alle spill på lagene som deler sisteplassen bli regnet som vinnere.

College Football Season Wins Regler:

 1. Bowl Games og Conference Championship Games blir ikke brukt til å beregne team season wins total – bare Regular Season Games.

 2. Lag må spille alle berammede kamper i sesongen for å ha action. 

NCAA Football Conference Championship Futures Rules:

 1. Hvis the conference har et offisielt championship game, vil vinneren av denne bli regnet som vinneren av den conferencen.

 2. Hvis conferencen har flere enn en vinner vil det laget som først blir valgt av BCS bli regnet som vinner, og alle andre lag som tapere. Hvis en conference har flere enn en vinner og ingen lag blir valgt av BCS vil alle spill på lag bli regnet som "no action" og refundert.

 3. Når det gjelder odds for divisjoner innenfor conferencer, kommer det laget som deltar i conference-mesterskapsmatchen å regnes som vinneren av den divisjonen.

NFL/NCAA Game Propositions - Team Performance:

10 poeng for en win (tie 5 poeng for hvert lag).
1 poeng for hvert poeng laget scorer.
Total poengsum tilsvarer lagprestasjon.

Eksempel
Raiders 24 Final
Patriots 10

Raiders Prestasjon = 34
Patriots Prestasjon = 10

NFL/NCAA Live Props:

Team to Score Next
Team to Score Next
For Propsen Team to Score Next, vil Extra Points og 2 Points Conversions ikke bli regnet som å score. Poenget etter "try" blir regnet som en del av scoringen TD.

For eksempel: Vi har en line is for the Saints å Score Next (2nd Score) vs Viking to Score Next (2nd Score). Hvis the Vikings scorer en TD og så scorer en PAT, med et spark, er dette kun en score. Derfor, Saints vs Vikings wagers på Team to Score Next (2nd score) vil propsen ikke være endelig avgjort.

NFL/NCAA 1st Half Propositions - Team Performance:

6 poeng for en win (tie 3 poeng for hvert lag).
1 poeng for hvert poeng laget scorer.
Total poengsum tilsvarer lagprestasjon.

Eksempel
Giants 14 End 1st Half
Redskins 10

Giants Prestasjon = 20
Redskins Prestasjon = 10

NFL/NCAA Propositions:

 1. Alle props for amerikansk fotball som involverer pasningsstatistikk for en QB avhenger av at den aktuelle QB har minst et pasningsforsøk for å være gyldig.

 2. Alle props for amerikansk fotball som involverer rushforsøk/yards for en QB avhenger av at den aktuelle QB spiller for å være gyldig. Hvis den aktuelle QB spiller, men ikke utfører noen rushforsøk, vil yards for første forsøk bli regnet som null yards (under vinner) og under vil bli erklært vinner av alle props angående denne QB´s rush yards.

 3. Proposisjoner i amerikansk fotball som gjelder yards i første mottak eller lengste mottak for en bestemt spiller, er bare gyldige hvis spilleren det gjelder spiller. Vær oppmerksom på at hvis spilleren spiller, men ikke har noen mottak, blir proposisjonene for yards for første og lengste mottak gradert til null (under vinner).

 4. Proposisjoner i amerikansk fotball som gjelder rushing-forsøk/-yards for en running back (RB) er bare gyldige hvis spilleren spiller. Hvis en RB spiller, men ikke har noen rushing-forsøk, blir proposisjonene for yards for første forsøk og lengste rush gradert til null, og under blir vinner av alle proposisjoner for rushing yards.

 5. Hvis det er en score nøyaktig kl.7.30, 6.30, eller 2.00 (etc) vil det relaterte spillet på om det vil være en score innen det aktuelle tidsrommet av kampen, halvdel eller kvertdel, bli gradert som ja (med andre ville scoren telle).

 6. For første 1st down av en prop på run or pass, er spillet gjeldende for første down play som ikke blir oppnådd via straffe.

 7. For Super Bowl MVP props, hvis det er comvps´vil alle spill bli utbetalt til fulle odds. Hvis det er et ja/nei spill på Super Bowl MVP og nevnte spiller er co-MVP, vil ja bli gradert som vinner og bli utbetalt til fulle odds.

  Hvis to spillere fra “the field” er co-MVP, klassifiseres “the field” som vinner, og spill utbetales én gang.

 8. Alle 4th down conversion props vil bli gtradert etter offisielle resultatopplysninger funnet påwww.espn.com.

 9. For Multiway props (3 eller flere deltakere) props angående MVP, første/siste spiller til å motta pasning, første/siste spiller til å score touchdown, første/siste spiller til å få en interception, vil alle innsatser være all.in (ingen tilbakebetalinger).

 10. For spesialspill på hvorvidt et av lagene scorer 2, 3, 4 eller 5 ganger på rad uten å slippe inn mål selv, regnes ikke ekstrapoeng og to-poengers konverteringer med, og returer fra motstanderen på ekstrapoeng eller to-poengers konverteringer regnes heller ikke med.

 11. For over/under av lengste TD i et spill, hvis det ikke er noe TD i et spill vil disse props ikke være gyldige.

 12. For Proposition-innsatser som involverer et helt lags quarterbacker, vil kun statistikk oppnådd av quarterbacker på laglisten telle. For eksempel: hvis en løpeback kaster en touchdown-pasning, vil det IKKE telles som avslutning/forsøk og heller ikke som en TD-pasning for quarterbackene på det laget.

 13. Proposition-innsatser for spesiallag og defensive touchdown:

  1. De eneste touchdown som anses for touchdown for spesiallag er i løpet av de spillene hvor ballen faktisk sparkes eller sparkers oppover (punt) (disse inkluderer: kickoff-returer, punt-returer, returer på en mistet (fumble) spark-retur, returer på en mistet punt-retur, blokkerte fieldgoal-returer eller blokkerte punt-returer.

  2. Et falskt fieldgoal eller falskt punt som fører til en touchdown av laget som snappet ballen er en offensiv touchdown.

 14. For spesialspill på at en spiller skal «skåre» en touchdown, regnes ikke en pasning til touchdown som en skåring for spilleren som kastet pasningen (med mindre spilleren fanger sin egen pasning). Hvis det for eksempel er et spesialspill på «vil en hvilken som helst spiller skåre 2 touchdowns i en kamp», og en spiller kaster en pasning til én touchdown og løper inn én touchdown, regnes dette som én touchdown, ikke to.

 15. For “Første lag til å bli straffet for pasningsforstyrrelse” props, vil både defensive og offensive forstyrrelser være tellende. Straffen må imidlertid bli akseptert og ha innflytelse på spillet for å være gjeldende. Hvis det er flere forseelser som resulterer i at en dommeravgjørelse blir omgjort, vil vinneren bli avgjort når en pasningsforstyrrelses-straff blir gjennomført.

 16. For “Første lag straffet for holding” props, vil både defensiv og offensiv holding være gjeldende. Straffen må imidlertid bli akseptert og ha innflytelse på spillet for å være gjeldende. Hvis det er flere forseelser som resulterer i at en dommeravgjørelse blir omgjort, vil vinneren bli avgjort når en holding-straff blir gjennomført.

 17. For spesialspill på laget som har den lengste kickoff-returen, må begge lagene som listes ha minst én kick-retur for at spillet skal være gjeldende.

 18. For spesialspill på laget som har den lengste punt-returen, må begge lagene som listes ha minst én punt-retur for at spillet skal være gjeldende.

  1. Oddetall eller partall Spiller Props:

   1. For alle props angående odde eller partall rushing yards, må spilleren ha minst ett “rushing attempt”.
   2. For alle props angående odde eller partalls “receiving yards” må spilleren ha minst ett mottak.
   3. For graderingsformål vil null bli regnet som partall, negative partall, -2, -4, -6, etc vil bli regnet som partall. Negative oddetall, -1, -3, -5, etc, vil bli regnet som oddetall.
  2. Proposition-innsats på hvor mange forskjellige spillere som scorer:

   1. Av graderingsmessige årsaker vil ikke Touchdown, 2-poengs konverteringer, fieldgoal og PAT telles.
   2. En Safety telles ikke.
   3. Retur av PAT for to poeng, og retur av to-poengers konverteringer, vil telle med.
  3. For over/under distanse av en quarterbacks første TD pasning, må han kaste en TD pasning for at spillet skal være gjeldende.

  4. Frispark etter Safety regnes ikke som punt for noen proposisjon, samme hvordan frisparket utføres.

  5. Ukentlige NFL-proposisjonsspill

   1. I ukentlige NFL-proposisjonsspill blir ukenummer definert etter programmet på NFL.com. For klassifiseringsformål inkluderes alle kamper i en bestemt uke i ukentlige proposisjonsspill.

   2. Hvis en kamp i den oppførte uken avlyses eller utsettes, og ikke ferdigspilles innen 96 timer etter opprinnelig starttid, vil alle ukentlige proposisjonsspill være ugyldige (uansett utfall i enhver enkeltkamp).

  6. For at NFL eller NCAA proposisjons-veddemål skal være gjeldende, må tilknyttede kamper spilles på oppgitt dato og oppgitt sted.

  7. For "ja/nei til om en bestemt spiller vinner Heisman Trophy"-spill skal være gjeldende, må vedkommende spille i sitt lags første oppførte kamp.

  8. Angående forslaget "Vil kampen bli uavgjort etter første scoring?", ja vil bli erklært vinner hvis kampen blir uavgjort etter første scoring, uavhengig om den er uavgjort før, eller etter et ekstra poeng eller 2 poengs konvertering.

  9. For spiller mot spiller, lengre kickoff-retur, må begge spillere oppgitt ha minst én kickoff-returer for action. For spiller mot spiller, lengre punt-retur, må begge spillere oppgitt ha minst én punt-returer for action.

  10. En blokkert punt regnes som punt for proposisjoner for lagets antall punts (og antall punts for begge lag sammenlagt). En blokkert punt vil imidlertid ikke regnes som punt for proposisjoner på enkeltspilleres antall punts.

  11. For spesialspill på hva som blir sluttresultatet for kampen (eller for omgangen, eller ved pause), teller ikke konverteringer (kun touchdowns, field goals og safeties teller).

  12. For vil en bestemt spiller få en punt for touchback, må vedkommende spiller ha minst én gjeldende punt.

  13. For korteste/lengste punt av en bestemt spiller må vedkommende spiller ha minst én gjeldende punt.

  14. For totalt antall punt av en bestemt spiller, hvis vedkommende spiller er aktiv og ikke har en punt, så vil under erklæres som vinner.

  15. For spesialspill på lengste eller korteste utførte field goal, er ikke spillene gyldige hvis det ikke forekommer noen vellykkede field goals.

  16. For å avgjøre om spesialspill på poengtotaler i amerikansk fotball er oddetall eller partall, regnes null som et partall.

  Spiller vs. spiller-matchup i NFL grunnserie:

  1. Proposisjoner om spiller vs. spiller-matchup i NFL grunnserie vil ikke omfatte sluttspillet.

  2. Begge spillere må spille i uke 1 av grunnserien for at veddemål skal være gjeldende.

  3. Pasning til touchdown regnes ikke som skåring av touchdown.

  NFL langtidsspill (futures):

  1. For langtidsspill om vinnere i mesterskapene AFC eller NFC, vil vinner i respektive mesterskap være laget som går videre til Super Bowl fra mesterskapet.

  Grunnserie-seire i NFL-fotball:

  1. Spill på seire i grunnserien i NFL graderes når de to følgende tingene skjer:

   1. Det er matematisk umulig for laget å vinne så mange kamper som er angitt i tippespillet.
   2. Det forventes på graderingstidspunktet at laget kommer til å spille 16 kamper. Med andre ord er det på graderingstidspunktet ingen grunn til å tro at sesongen kommer til å bli kortet ned.
  2. Hvis det er tvil om at et gitt lag kommer til å spille minst 16 kamper, venter vi til etter kamp nummer 16 før vi graderer spill på seire i grunnserien. Når et spill på seire i grunnserien blir offisielt gradert, blir dette ikke endret i ettertid, selv hvis laget faktisk ender opp med å spille færre enn 16 kamper.
  Back To Top

  Australsk fotball

  1. For veddemålsformål vil vinnere og tapere avgjøres av sluttresultatet (inkludert eventuell overtid). Dersom sluttresultatet blir uavgjort, vil moneyline-innsats på begge lag gi halve verdien av kupongen. Halvparten av innsatsen utbetales til angitt pris, og halvparten av innsatsen taper.

  2. Alle kamper i australsk fotball må vare i minst 80 minutter for å være gjeldende, unntatt før-sesongskamper som er oppsatt til kortere spilletid.

  3. Hvis en kamp i australsk fotball utsettes i mer enn 48 timer fra opprinnelig starttidspunkt, vil alle innsatser på kampen være ugyldige/ikke gjeldende og pengene tilbakeføres til kontoen din.

  4. For parlays/multispill der et arrangement ender uavgjort, vil spill på moneyline forskyves, og parlay/multispill beregnes på nytt og reduseres basert på at de gjenværende omgangene skal være gjeldende.

  5. Spill på Australian Rules Brownlow (begivenhet hvor man stemmer frem ligaens høyest vurderte spiller "MVP"):
   Denne begivenheten blir avgjort på "win-only" basis. Den kvalifiserte spiller som samler opp flest stemmer etter 22-runders sesongen vil bli erklært som vinner. Spillere som var suspendert under sesongen er ikke kvalifisert til å vinne. Hvis en slik spiller skulle få flest stemmer, vil den nærmeste kvalifiserte spilleren bli erklært som vinner. I tilfelle av uavgjort resultat (dead-heat) vil begge spillerne bli erklærte som vinnere. Utbetalinger skjer da til halve verdien av spillekupongen. En triple tie (dead-heat) vil resultere i utbetaling i forhold til en tredjedel av verdien av spillekupongen.

  Back To Top

  Badminton

  H2H Matchups:

  Dersom en match starter, men ikke blir fullført, av hvilken som helst grunn, vil alle spill på resultatet av matchen bli kansellert.

  Hvis en spiller trekker seg fra enten en single, double eller mixed double match før matchen er ferdigsspilt, vil alle innsatser på matchen bli refundert, uten hensyn til på hvilket tidspunkt i matchen spilleren trekker seg.

  Spill på sett:

  1. Hvis en badmintonkamp ikke ferdigspilles på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle sett-veddemål ugyldige. Slike veddemål blir annullert og innsatsene refundert.

  2. Settvinner: Spill på settvinner refererer til vinneren av et spesifikt sett. Det aktuelle settet må bli ferdigspilt for at spillet skal være gyldig.

  3. Spill på Sett (Korrekt Score) Spill på sett (korrekt score) refererer til den korrekte sluttscoren i sett.

  Team Match:

  Alle spill er gjeldende på resultatet av team matchen, selv om en eller flere individuelle matcher skulle bli avgjort ved walk-over avgjørelser grunnet spillere som trekker seg.

  Hvis en spiller blir forandret i en single eller double match, vil spill på denne matchen bli refundert. Alle spill på utfallet av en team match vil imidlertid ikke bli påvirket av noen spillererstatninger eller endringer i lagoppstillinger.

  Utsettelse eller Avlysing:

  1. Hvis en Badmintonmatch blir ferdigspilt blir alle spill stående som avtalt. En utsettelse av starten på en match vil ikke influere på statusen til spillene, og det vil heller en innstilling, så lenge spillet blir gjenopptatt og matchen ferdigspilt.

  2. I det tilfelle at en match ikke går over det på forhånd stipulerte antall sett, og matchen blir forkortet av turneringsfunksjonærene, skal den spilleren som ifølge turneringsfunksjonærene er den ofiisielle lederen, bli regnet som vinner.

  Back To Top

  Bandy

  1. Hvis annet ikke er nevnt gjelder alle spill kun for ordinær tid og inkluderer ikke overtid. I turneringer hvor et nytt marked blir formet ved slutten av ordinær tid, for eksempel ”Å vinne på Overtid”, gjelder straffekonkurranse.

  2. Spilletid:
   Hvis formatet på kampen av noen grunn blir endret fra 2x45 minutter til 2x30 minutter, blir alle spill stående, bortsett fra slike spill som refererer til enten første eller andre halvdel.

  3. Endring av kamparena:
   Dersom kamparenaen blir forandret vil alle spill fortsatt være gjeldende.

  4. Lag som går videre (lag til å rekke neste runde etc.):
   Disse spillene gjelder sluttresultatet inkludert overtid og straffekonkurranser.

  5. Lag til å rykke ned:
   Disse spillene blir avgjort på grunnlag av hvilke lag som ender på nedrykksplass ved sesongslutt. Alle senere endringer, som måtte oppstå av hvilken som helst grunn, blir regnet som irrelevante for disse spillene.

  6. Hvis en kamp blir avbrutt eller innstilt, og ikke gjenopptas innen 3 dager, vil veddemålene anses som ugyldige og innsatsene bli refundert.

  Back To Top

  Baseball

  Avgjørelse av veddemål

   1. Statistikk fra den offisielle resultatleverandøren eller det offisielle nettstedet til den aktuelle konkurransen vil benyttes til å avgjøre veddemål. Dersom statistikk fra en offisiell resultatleverandør eller offisielt nettsted ikke er tilgjengelig, eller det er betydelige bevis for at den offisielle resultatleverandøren eller det offisielle nettstedet tar feil, vil vi benytte uavhengige bevis for å støtte avgjørelse av veddemål.

   2. Ved mangel på konsekvente, uavhengige bevis eller dersom det foreligger betydelig motstridende bevis, vil veddemål avgjøres etter en grundig granskning.

   3. Pinnacle anerkjenner ikke utsatte kamper, protester eller omgjorte avgjørelser i tippesammenheng. Så lenge kampen spilles på planlagt dag, vil alle veddemål være gjeldende. Hvis dårlig vær (eller liknende forsinkelser) forskyver start til etter midnatt lokal tid, men kampen likevel spilles, er alle veddemål gjeldende.

  Definisjon av ulike moneyline-spill

  Moneyline-spill på baseball aksepteres på følgende måte:

   1. Gjeldende – lag mot lag, uavhengig av startende pitchere. Dersom oppførte pitchere er tilbudt og det skjer et bytte av pitcher før kampen, vil moneyline-oddsen bli justert og gjeldende spill vil justeres med åpningsprisen på den nye pitcheren.
   2. Oppførte pitchere - hvis begge startende pitchere ikke er spesifisert på tidspunktet for plasseringen av innsats, vil spillet klassifiseres som ikke gjeldende.
   3. Én oppført pitcher - dette er en innsats på eller mot en spesifisert pitcher, uavhengig av den andre startende pitcheren. Hvis den spesifiserte pitcheren ikke starter, klassifiseres spillet som ikke gjeldende. (For eksempel: "Red Sox versus Helling" vil si en innsats mot Helling. "Helling mot Red Sox" vil si en innsats på Helling.)

  Merk: Typografiske feil i en pitchers navn gir ikke grunnlag for kansellering av spill.

  Behandling av endringer av pitchere

   1. Når oppførte pitchere er tilbudt, vil spill på totalt antall runs (over/under), lagtotaler (over/under), runline (handikap) og alternativ runline (alternativt handikap) ikke være gjeldende dersom et pitcherbytte inntreffer før begge de oppførte pitchere kaster minst én gang.
   2. En pitcher blir regnet som starter etter å ha kastet den første pitchen til motstanderens første batter.

  Treveis moneylines

   1. Pinnacle kan tilby en såkalt treveis moneyline, med uavgjort som det tredje spillalternativet. Når resultatet blir uavgjort, er det kun tippespillerne som satset på uavgjort, som vinner og får betalt. De som satset på at et av lagene eller en av deltakerne skulle vinne, taper innsatsene sine.

   Behandling av endring av dato eller arena

   1. Hvis en kamp ikke spilles på berammet dato, vil ingen innsatser på kampen være gjeldende.
   2. Hvis en kamparena endres, vil ingen innsatser på kampen være gjeldende.

  Behandling dersom en kamp ikke spilles ferdig

   1. Hvis en kamp avsluttes eller utsettes, vil vinneren avgjøres etter resultatet siste fulle inning, med mindre hjemmelaget skårer til uavgjort eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres vinneren etter resultatet på det tidspunktet kampen avsluttes. Innsatser vil bli refundert dersom hjemmelaget skårer til uavgjort og kampen deretter utsettes. Begivenheter videreføres ikke til neste dag med mindre annet er oppgitt.
   2. Hvis en kamp avsluttes eller utsettes i ekstra-innings, vil resultatet avgjøres etter siste fulle inning, med mindre hjemmelaget skårer til uavgjort eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres resultatet på det tidspunktet kampen avsluttes.
   3. Ved stanset playoff-kamp som gjenopptas i løpet av 96 timer etter utsettelsen, er alle veddemål gjeldende og vil bli gradert etter at kampen er slutt. Hvis kampen ikke fullføres i løpet av 96 timer etter utsettelsen, er ingen veddemål gjeldende.
   4. For spill på live-baseball må alle kamper vare i 9 innings (8,5 innings dersom hjemmelaget leder) og fullføres innen 7 dager etter startstidspunktet for at spillet skal være gjeldende (bortsett fra kamper med "Mercy"-regel, se under). Denne regelen gjelder spill på moneyline, runline og totaler. For eksempel: En livekamp utsettes i 7. inning og gjenopptas ikke i løpet av 7 dager. Ingen spill på moneyline, runline og totaler vil være gjeldende, selv om utfallet i et spill allerede er avgjort. En innsats på over 7 runs ved resultatet 5-8 vil regnes som ikke gjeldende.
   5. For spill på pregame eller live-baseball på en bestemt inning eller en gruppe innings vil disse spillene være gjeldende dersom den bestemte tidsrammen fullføres, uavhengig av om hele kampen er ferdigspilt.
   6. Innsatser som ble plassert før start på en kamp i livespill-markedet vil kanselleres dersom kampen blir utsatt etter ikke å ha startet på fastsatt dag.

  Behandling av kamper med Mercy-regel i live-sammenheng

   1. For kamper der mercy-regelen tas i bruk (som World Baseball Classic-kamper), blir alle veddemål avgjort basert på sluttresultatet i det øyeblikket mercy-regelen aktiveres.

    Behandling av double header-kamper

   1. Vi vil gjøre alt vi kan for å merke double header-kamper som K1 og K2 (kamp 1 og kamp 2).
   2. En innsats som plasseres på en kamp merket K1 eller K2, vil kun gjelde for akkurat den av de to double header-kampene. Hvis du for eksempel satser på at K1 Dodgers skal slå K1 Nationals med Kershaw og Scherzer som oppførte pitchere, vil innsatsen din kun gjelde hvis både Kershaw og Scherzer starter i kamp 1. Hvis Kershaw og/eller Scherzer starter i kamp 2, vil ikke innsatsen din gjelde i dette tilfellet.
   3. Hvis hverken K1 eller K2 er markert på nettsidene våre (når innsatsen plasseres) på en dag da det spilles en double header, gjelder følgende regler:

    a. Alle innsatser på oppførte pitchere, med eller uten K1- eller K2-merking, vil gjelde for den kampen (enten det er den første eller andre av double header-kampene) der de to oppførte pitcherne starter.

    b. En gyldig innsats vil gjelde for den spesifikke kampen (enten den første eller den andre) hvis pitcherne som er ført opp på nettsiden, starter i den spesifikke kampen.

    c. En gyldig innsats vil gjelde for den første av de to double header-kampene hvis pitcherne som er ført opp på nettsiden, ikke møter hverandre i noen av de to double header-kampene.

   4. Følgende regler gjelder for MLB førkamp-tippespill for double header-kamper som det er planlagt at bare skal spille syv innings (pluss ekstra innings ved behov):

    a. Moneyline-spill er kun gyldige hvis kampen varer minst fem innings (eller 4,5 innings hvis hjemmelaget leder).

    b. Spredninger, totaler og lagtotaler er kun gyldige hvis kampen varer syv innings (eller 6,5 innings hvis hjemmelaget leder).

    c. Spesialspill på spillere er kun gyldige hvis kampen varer syv innings (eller 6,5 innings hvis hjemmelaget leder).

    d. Alle innsatser blir kansellert og refundert hvis det er planlagt at kampen skal spille syv innings, men dette ikke er indikert sammen med lagnavnene.

   5. Følgende regler gjelder for MLB live-tippespill for double header-kamper som det er planlagt at bare skal spille syv innings (pluss ekstra innings ved behov):

    a. Alle MLB live-tippespill er kun gyldige hvis kampen varer syv innings (eller 6,5 innings hvis hjemmelaget leder).

    b. Alle innsatser blir kansellert og refundert hvis det er planlagt at kampen skal spille syv innings, men dette ikke er indikert semmen med lagnavnene.

    c. Hvis en kamp som er planlagt å skulle vare syv innings, blir suspendert og ikke fullføres innen tolv timer etter at den startes, blir alle live-tippespill kansellert og innsatsene refundert.

  Minstetid (kamplengde) for at innsatser skal være gjeldende

   1. Kampresultatet er offisielt etter 5 innings spill, med mindre hjemmelaget leder etter 4,5 innings. Ved spill på enten runlines, totale runs (over/under) eller lagtotaler (over/under), må kampen gå over 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) for å være gjeldende.
   2. Ved run ahead eller mercy-regel vil kamper regnes som ferdigspilte. Innsatser på runlines, totalser, lagtotaler og money line vil være gjeldende.
   3. MLB-innsatser i første halvdel før kamp på moneyline og spread må vare i 5 innings for å være gjeldende, eller 4,5 innings dersom en kamp avsluttes tidlig og erklæres offisiell og med hjemmelaget som vinner.
   4. Hvis en kamp ikke går til fem fulle innings, vil ingen spill fra første halvdel på totalen være gjeldende.
   5. Når pitchere er tilbudt for kampen, må alle spill på første halvdel av kampen (5 innings) ha begge pitchere oppført. Hvis en av de oppførte pitcherne ikke starter, vil ingen spill på første halvdel (5 innings) være gjeldende.
   6. Live MLB-innsatser i første halvdel på moneyline må vare i 5 innings for å være gjeldende, eller 4,5 innings dersom en kamp avsluttes tidlig og erklæres offisiell og med hjemmelaget som vinner. Live MLB-innsatser på spread og totaler må vare i 5 innings for å være gjeldende.

  Spesialspill på grunnserie-seire i MLB:

  1. Spesialspill på grunnserie-seire i MLB graderes når de to følgende tingene skjer:
   1. Det er matematisk umulig for laget å vinne antall kamper som er oppgitt i tippespillet.
   2. Det forventes på graderingstidspunktet at laget kommer til å spille minst 160 kamper. Med andre ord er det på graderingstidspunktet ingen grunn til å tro at sesongen kommer til å bli kortet ned.
  2. For graderingsformål vil ingen ekstra tiebreaker-kamper for wildcard eller divisjon telle med som seire i grunnserien.
  3. Hvis det er tvil om at et gitt lag kommer til å spille minst 160 kamper, venter vi til etter kamp nummer 160 før vi graderer spill på seire i grunnserien. Når et spill på seire i grunnserien blir offisielt gradert derimot, blir dette ikke endret i ettertid, selv om laget ender opp med å spille færre enn 160 kamper.

   Grand Salami (borte-runs vs. hjemme-runs)

    1. Grand Salami avgjøres basert på totalt antall runs i alle kamper i den aktuelle ligaen, som er oppført for den bestemte dagen.
    2. Alle oppførte kamper må vare i minst 9 innings (8,5 om hjemmelaget leder) for at spill på Grand Salami skal være gjeldende, og alle kamper må startes på den planlagte dagen. Salami-veddemålet gjelder hvis alle planlagte kamper oppfyller de ovennevnte kravene, selv om det finnes en kamp (eller kamper) som suspenderes etter at ni innings er fullført. Salami-veddemålet blir gradert på kvelden samme dag som kampene det gjelder for. Runs som blir skåret på en senere dato, hvis et suspendert spill startes om igjen, har ingen effekt på graderingen av et salami-veddemål i grunnserien.
    3. For Grand Salami-veddemål (hjemmelag-runs vs. bortelag-runs) regnes hjemmelag-runs som de runs som skåres av lagene som slår som nummer to i første inning. I enkelte tilfeller vil laget som slår som nummer to, ikke spille på sin hjemmestadion. Da vil laget som slår som nummer to, likevel regnes som hjemmelag for dette spesialspillet.

   MLB treff, runs og feil (hits, runs and errors - MLB H-R-E)

     1. Alle spill på MLB R-H-E vil behandles ved å bruke summen av runs, treff og feil som behandlingsfaktorer. For eksempel:

      RunsTreffFeil
      LA Angels 2 6 3
      Cleveland 14 10 0

      vil gi MLB H-R-E-resultatet LA Angels 11, Cleveland 24

     2. Ved innsats på MLB H-R-E totalt (over/under) eller MLB H-R-E spreads må kampen vare i minst 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) for å være gjeldende.

     3. Hvis en kamp avsluttes eller utsettes i ekstra-innings, vil resultatet avgjøres etter siste fulle inning, med mindre hjemmelaget skårer til uavgjort i siste halvdel av inningen, da avgjøres resultatet på det tidspunktet kampen avsluttes. 

     4. For alle MLB H-R-E-spill må begge de på forhånd angitte pitcherne starte, dersom pitchere er tilbudt for kampen. En pitcher blir regnet som starter etter å ha kastet den første pitchen til motstanderens første batter. Hvis en angitt pitcher ikke starter, er ingen innsatser gjeldende.

    Regler for MLB-spesialspill

    1. På enhvert spesialspill må spilleren starte, og enten kaste en pitch (hvis pitchere), eller gjøre en plate appearance (hvis posisjonsspillere) i den angitte kampen for at spillet skal være gyldig.

    2. For veddemål om hvilket lag som vil score først, blir spesialspillet avgjort og gradert så snart et av lagene scorer, uansett om spillet blir offisielt eller ikke. Begge pitcherne i listen må starte for at innsatsen skal gjelde.
    3. Alle spesialspill som gjelder resultatet av første inning, blir avgjort og gradert ved slutten av første inning, uansett om kampen blir offisiell eller ikke. Begge pitcherne i listen må starte for at innsatsen skal gjelde.

    4. For spesialspill på totalt antall baser må de oppførte spillerne starte. I forbindelse med spill på totalt antall baser får en batter kun godkjenning hvis han treffer en enkel (1 base), dobbel (2 baser), trippel (3 baser) eller home run (4 baser). Hvis det blir walk, hit by pitch, feil, balk, fielder's choice eller passed ball, gjelder ikke disse i forhold til spesialspill på totalt antall baser.

    5. Pitcher-spesialspill «Totale tillatte runs» inkluderer både tjente og ikke tjente runs.

    6. Alle MLB-spesialspill der uttrykket «kastede innings» er med, blir gradert med box score-tallet.

     For eksempel: En besøkende starter som kaster fem komplette innings og så møter tre battere i starten (top) av sjette inning, men som det ikke registreres noen outs på. Dette ville blitt gradert som kasting i 5,0 innings.

     Eller at en hjemmestarter kastet fem fullstendige innings og ikke kastet i andre halvdel (bottom) av sjette inning. Dette ville blitt gradert som kasting i 5,0 innings.

     En «pick-em»-match up mellom disse to pitcherne for flest kastede innings ville blitt gradert som uavgjort.

    7. For divisjonsvinnerspill, hvis to lag har samme resultat etter 162 kamper, blir vinneren av divisjonen 1) vinneren av tiebreaker-kampen eller 2) laget som utropes til vinner av MLB-tiebreakersystemet for seeding av playoff-lag.

    8. Hvis spesialspillet «Spilleren som får flest Home Runs i MLB?» er uavgjort ved avslutningen av den ordinære sesongen, vil spilleren med høyest gjennomsnitt av de som det er uavgjort mellom, bli erklært vinner.

    9. For spesialspillet «Hvor mange no-hitters blir det i grunnserien?» skal individuelle og kombinerte no-hitters telle så lenge kampen ferdigspilles og varer i minst 8,5 innings.

    10. For at spesialspill på enkeltspillere skal gjelde, må spilleren det gjelder, starte, og kampen må vare minst 9 innings (8,5 innings hvis hjemmelaget leder). Hvis kampen blir suspendert, må den startes igjen dagen etter. Hvis kampen ikke blir startet igjen dagen etter, blir innsatsene refundert. Dette gjelder all over/under-statistikk for en enkeltperson. Hvis for eksempel Mike Trout slår en home run og kampen offisielt slutter i 7. inning, vil Mike Trouts home runs for den kampen likevel ikke gjelde (siden kampen ikke varte i minst 8,5 innings).

    11. For head to head-spesialspill på spillere i en spesifikk kamp, er alle innsatser gyldige så lenge spillerne starter og kampen blir offisiell.

    12. For MLB-spesialspillene Riktig resultat, Kommer laget til å skåre, Blir det ekstra innings og Seiersmargin, må kampen ha en vinner og pågå i minst 8,5 innings for at tippespillet skal være gjeldende. Hvis kampen blir avbrutt, må den fullføres senest dagen etter for at tippespillet skal være gjeldende.

    13. Hvis et MLB-spesialspill har to pitchere oppført, må begge pitcherne starte for at innsatser på spesialspillet skal bli gjeldende.

    Sesong-langtidsspill på MLB-spillere:

    1. For sesong-langtidsspill på over/under for statistikken til enkeltspillere eller grupper av spillere for hele sesongen, må hver utespiller spille i den første kampen laget deltar i, for at spillet skal gjelde. Når det gjelder pitchere må pitcheren kaste i en av lagets åtte første kamper for at spillet skal gjelde. Laget må spille minst 155 kamper for at spillet skal gjelde.

    MLB generelle spesialspill:

    1. For generelle spesialspill på MLB er resultatet av en kamp offisielt etter 5 innings, dersom ikke hjemmelaget leder etter 4,5 innings.

    2. Generelle spesialspill på MLB krever ikke at noen bestemt pitcher skal starte kampen.

    3. Hvis det er 10 eller flere kamper berammet til samme dag, må alle kampen, eller alle unntatt én, bli ferdigspilt for at generelle spesialpill på MLB skal være gyldig. Ikke mer enn én kamp kan bli forkortet eller utsatt.

    4. Hvis det er 9 eller færre kamper berammet til samme dag, må alle kampene bli ferdigspilt for at generelle spesialspill MLB skal være gyldig. Ingen kamp kan bli forkortet eller utsatt.

    5. Bare offisielle kampstatistikker vil bli brukt for å avgjøre generelle spesialspill på MLB. Hvis en forkortet kamp blir erklært offisiell og generelle spesialspill på MLB er gjeldende, vil statistikkene fra denne forkortede kampen bli inkludert når man bestemmer resultatet av spillene.

    6. For spesialspillet "Hvor mange spillere slår flere enn én homerun i dag?" - Dette spesialspillet refererer til enhver spiller som slår mer enn én HR i en enkelt kamp. Hvis en spiller slår én homerun i hver kamp i en double header, regnes det IKKE som mer enn én homerun den dagen. Han må slå 2 eller flere homeruns i en enkelt kamp for at det skal regnes som mer enn 1 homerun.

    7. For generelle spesialspill på MLB, hvis et lag spiller mer enn én kamp på samme dag (en double header), regnes statistikken for de to kampene som uavhengige. (F.eks. "Flest runs for ett lag": Philadelphia spiller to kamper, skårer 4 runs i kamp én og 5 runs i kamp to. Enten de 4 eller de 5 blir brukt, men de blir ikke kombinert til 9 runs.)

    MLB-langtidsspill: Spiller mot spiller-sesongspill

    1. For spiller mot spiller-sesongspill, hvis enten én eller begge spillerne starter sesongen på skadelisten, ikke er på listen over aktive eller blir sendt ned til minors, vil spillene ikke være gyldige.

    Spill på grunnserie-baseball:

    1. Spill på baseball-serier er basert på de første tre kampene som blir spilt i hver av seriene.

    2. Minst to av de tre første seriekampene må bli spilt for at spillene skal gjelde.

    3. Hvis bare én av de første tre kampene blir utsatt eller kansellert, blir spillene stående.

    4. Hvis to av de tre første kampene blir utsatt eller kansellert vil alle spill på den serien bli regnet som ugyldige og innsatsene refundert.

    5. En forkortet (called) kamp vil bli regnet med i et seriespill hvis den offisielt blir erklært som en fullbyrdet kamp.

    6. Pitchere kan ikke bli angitt for seriespill; alle spill vil være gjeldende likegyldig hvem startpitcherne er.

    Playoffs / World Series Pick 4:

    Hver kombinasjon angir den eksakte sluttrekkefølgen av de siste fire lagene i Major League, spesifisert i denne rekkefølgen:

    1. Vinneren av World Series
    2. Taperen av World Series
    3. Taperen av American League Championship Series
    4. Taperen av National League Championship Series

    For eksempel: Anta at vi har følgende resultat i playoff-kampene:

    • Dodgers slår Braves i National League Championship Series.
    • Twins slår Angels i American League Championship Series.
    • Dodgers vinner deretter World Series mot Twins.

    I dette tilfellet vil vinnerkombinasjonen være: Dodgers/Twins/Angels/Braves.

    Regler for tysk baseball:

    1. For alle kamper er resultatet offisielt når 5 innings er spilt, bortsett fra hvis hjemmelaget leder etter 4,5 innings. Hvis en kamp blir avbrutt eller utsatt, blir vinneren avgjort av stillingen etter den siste fullførte inningen, dersom ikke hjemmelaget utligner eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres vinneren etter stillingen på det tidspunktet kampen ble avbrutt. Innsatser vil bli refundert dersom hjemmelaget skårer til uavgjort og kampen deretter utsettes.

    2. Spill vil ikke være gjeldende følgende dag, hvis ikke annet er spesifisert.

    3. For alle kamper som opprinnelig er oppsatt til ni innings, må kampen gå til 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) når man spiller på run lines (handikap) eller alternate run lines (alternate handikap), for at spill skal være gjeldende. Hvis en kamp blir avbrutt i ekstra innings, vil resultatet bli avgjort av stillingen etter den siste fullførte inningen, dersom ikke hjemmelaget utligner eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres vinneren etter stillingen på det tidspunktet kampen ble avbrutt.

    4. For kamper som opprinnelig er oppsatt til sju innings (for eksempel den andre kampen i double headers), må kampen gå over sju innings (6,5 hvis hjemmelaget leder) når man spiller på total runs (over/under), run lines (handikap) eller alternate  run lines (alternate handikap). Hvis en kamp blir avbrutt i ekstra innings, vil resultatet bli avgjort av stillingen etter den siste fullførte inningen, dersom ikke hjemmelaget utligner eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres vinneren etter stillingen på det tidspunktet kampen ble avbrutt.

    Japansk baseball:

    1. Når man spiller på total runs (over/under), må kampen gå over 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) for å være gjeldende. Hvis en kamp blir avbrutt i ekstra innings, vil resultatet bli avgjort av stillingen etter den siste fullførte inningen, dersom ikke hjemmelaget utligner eller tar ledelsen i siste halvdel av inningen, da avgjøres vinneren etter stillingen på det tidspunktet kampen ble avbrutt.

    2. Regler for Run Line (handikap) og Alternate Run Lines (alternate handikap) er de samme som for japansk baseball-totaler. 

    Taiwansk linje-spill:

    Ved visning av odds i taiwansk format er den første verdien handikap, fulgt av taiball-prosent og til sist pris. Taiball-prosenten er et heltall fra -100 til 100.Merk:

    Ved uavgjort stilling vil taiwansk linje-spill ikke bli kansellert. Hvis stillingen lander på handikap, vil innsats på positiv taiball-prosent utbetale taiball-prosenten av det opprinnelige Vil vinne-beløpet. Innsats på negativ taiball-prosent vil tape taiball-prosenten av det opprinnelige satsede beløpet. 

    World Baseball Classic-regler:

    1. Alle spread-, moneyline- og total-spill vil være gjeldende i kamper avbrutt tidlig på grunn av mercy-regelen.

    2. Alle spill på avbrutte kamper vil være gjeldende i 72 timer etter starttidspunktet, så fremt WBC-forbundet kårer en vinner. Money line-spill vil kun være gjeldende så lenge kampen varer i minst 4,5 innings. Spread- og total-spill vil bare være gjeldende hvis kampen varer i minst 8,5 innings (unntatt mercy-regel-kamper, se regel ovenfor).

    3. Alle spill på utsatte kamper vil være ikke gjeldende. Når en utsatt kamp får ny kampdato, vil vanlige spillregler gjelde.

    4. Pool Wagering – I det tilfelle at 2 eller 3 lag står likt innen en pool, vil det laget som vinner på tiebreak etter world baseball classic (det lag som betraktes som nummer 1 fra den poolen i neste runde) bli regnet som vinneren.

    Little League World Series:

    1. Alle spread-, moneyline- og total-spill vil være gjeldende i kamper avbrutt tidlig på grunn av mercy-regelen.

    2. Spill på utsatte eller suspenderte kamper gjelder hvis kampen fullføres innen 60 timer etter den opprinnelige starttiden i Little League World Series.

    3. Vi garanterer ikke at laget som listes nederst på kampene er hjemmelaget i Little League World Series.

    4. Spread- og total-spill vil bare være gjeldende hvis kampen varer i minst 8,5 innings (unntatt mercy-regel-kamper, se regel ovenfor). For at veddemål på totaler og run-lines skal være gjeldende, må kampen vare i 6 innings (5,5 innings hvis hjemmelaget leder), unntatt i mercy-regel-kamper (se regel 1).

    For multispill, se multispill-avsnittet

    Back To Top

    Basketball

    Avgjørelse av veddemål

    1. Statistikk fra den offisielle resultatleverandøren eller det offisielle nettstedet til den aktuelle konkurransen vil benyttes til å avgjøre veddemål. Dersom statistikk fra en offisiell resultatleverandør eller offisielt nettsted ikke er tilgjengelig, eller det er betydelige bevis for at den offisielle resultatleverandøren eller det offisielle nettstedet tar feil, vil vi benytte uavhengige bevis for å støtte avgjørelse av veddemål.
    2. Ved mangel på konsekvent, uavhengig bevis eller dersom det foreligger betydelig motstridende bevis, vil veddemål avgjøres etter en grundig granskning.
    3. Pinnacle anerkjenner ikke protester eller omgjorte avgjørelser til veddeformål.

     Behandling av endring av dato eller arena

    1. Hvis en kamp ikke spilles på berammet dato, vil ingen innsatser på kampen være gjeldende.

    Behandling dersom en kamp ikke spilles ferdig

    1. Hvis spillet avbrytes før minstetiden og ikke gjenopptas samme dag, vil ingen innsatser på kampen være gjeldende.

    Minstetid (kamplengde) for at innsatser skal være gjeldende

    1. Alle konkurranser/ligaer unntatt NBA må vare i minst 35 minutter for at innsatser skal være gjeldende, med mindre annet er oppgitt.
    2. NBA-kamper må vare i minst 43 minutter for at innsatser skal være gjeldende.
    3. For innsatser på omganger (kvarter og halvdeler) vil minstetiden være omgangens varighet. Hvis en hel kamp ikke ferdigspilles, vil innsatser på omganger være gjeldende dersom den aktuelle omgangen ferdigspilles.
    4. Førsesong-kamper i NBA må vare minst 36 minutter for at spill skal gjelde.

    Behandling av overtid

    1. Spill på kamper eller andre halvdel inkluderer eventuell overtid.
    2. Spill på fjerde kvarter inkluderer ikke eventuell overtid.

    Spesialspill for grunnserie-seire

    1. Spill på seire i grunnserien i NBA graderes og blir gjeldende når de to følgende tingene inntreffer:
     a. Laget har ingen matematisk mulighet til å vinne det antallet kamper som angis i spillet eller har allerede vunnet det antallet kamper som angis i spillet.
     b. Laget forventes på graderingstidspunktet å spille alle sine 82 kamper (eller har allerede spilt alle 82 kampene). Med andre ord er det på graderingstidspunktet ingen grunn til å tro at sesongen kommer til å bli eller har blitt kortet ned.
    2. Hvis det er tvil om at et gitt lag kommer til å spille minst 82 kamper, venter vi til etter at laget har spilt kamp nummer 82 før vi graderer spill på seire i grunnserien. Når et spill på seire i grunnserien blir offisielt gradert, blir dette imidlertid ikke endret i ettertid, selv om laget ender opp med å spille færre enn 82 kamper.

    Spesialspill på enkeltspillere:

    1. Hvis et spesialspill som tilbys før en NBA-kamp (i motsetning til live-spesialspillene våre på NBA) omfatter en enkeltspillers totale poeng, returer, assists, blokkerte skudd eller liknende statistikker (eller en kombinasjon av slike statistikker), må vedkommende spiller spille fra start for at innsatsen skal være gjeldende.
    2. Alle spesialspill som henviser til et 3-poengskudd henviser til et skudd utført/forsøkt bak 3-poenglinjen.
    3. En "Double Double" i basketball-spesialspill betyr ti eller flere i minst to av følgende kategorier: poeng, returer, assists, blokkeringer eller steals. En "Triple Double" i basketball-spesialspill betyr ti eller flere i minst tre av følgende kategorier: poeng, returer, assists, blokkeringer eller steals. Hvis du vil satse på at spilleren får en Double Double i kampen, satser du på over 1/2 Double Double (eller under 1/2, hvis du tror at spilleren ikke får Double Double). Den samme prosedyren gjelder når du spiller på Triple Double.
    4. I live-spesialspill som tilbys i løpet av NBA-kamper og som omfatter en enkeltspillers totale poeng, returer, assists, blokkerte skudd eller liknende statistikker (eller en kombinasjon av slike statistikker), må vedkommende spiller angis som enten «må spille» eller «må spille fra start» i formuleringen for spesialspillene.

    Spesialspill om MVP i NBA-sluttspillet:

    1. Ved co-MVP i NBA-sluttspillet vil alle innsatser i spesialspill betales til fulle odds. Hvis det er ja/nei-spill på MVP i NBA-sluttspillet og en navngitt spiller er co-MVP, vil ja erklæres som vinner og betales til fulle odds.
    2. Hvis to spillere fra "feltet" er co-MVP, klassifiseres "feltet" som vinner, og spill utbetales én gang.

    Spesialspill om MVP i NBA-sesong

    1. Ved co-MVP i NBA-sesongen vil alle innsatser i spesialspill betales til fulle odds. Hvis det er ja/nei-spill på MVP i NBA-sesongen og en navngitt spiller er co-MVP, vil ja erklæres som vinner og betales til fulle odds.
    2. Hvis to spillere fra "feltet" er co-MVP, klassifiseres "feltet" som vinner, og spill utbetales én gang.

    NBA All Star-spesialspill:

    Generelle regler

    1. For spesialspill om en bestemt spiller i en All-Star-kamp behøver vedkommende spiller bare spille i All-Star-kampen for at veddemålet skal være gyldig, med mindre vi spesifiserer at spilleren må stille til start.

    MVP i NBA Allstar

    1. Ved co-MVP i NBA Allstar vil alle innsatser i spesialspill betales til fulle odds. Hvis det er ja/nei-spill på MVP i NBA Allstar og en navngitt spiller er co-MVP, vil ja erklæres som vinner og betales til fulle odds.
    2. Hvis to spillere fra "feltet" er co-MVP, klassifiseres "feltet" som vinner, og spill utbetales én gang.

    Dunkekonkurranser

    1. For at innsatser skal være gjeldende på en bestemt spiller, må vedkommende prøve på minst ett dunk.
    2. I en-mot-en-matchups må begge spillere prøve på minst ett dunk for at innsatser skal være gjeldende.

    Trepoeng-konkurranser

    1. I en-mot-en-matchups må begge spillere prøve på minst ett skudd for at innsatser skal være gjeldende.
    2. Hvis spillere i en en-mot-en-matchup har like mange poeng, vil veddemål ikke være gjeldende, og alle innsatser blir tilbakebetalt.
    3. For at innsatser skal være gjeldende på en bestemt spiller, må vedkommende prøve på minst ett skudd.

    Spill på NBA All Star Game (Spill på kamp/omgang/halvtid)

    I januar 2020 lanserte NBA et nytt format for All Star Game med spesielle regler.

    1. Money Line-spill på hele kampen betales ut i henhold til vinneren av kampen etter 4. periode, basert på de gjeldende All Star-reglene, slik de håndheves av NBA.
    2. Spilltilbud på en enkelt periode graderes basert på resultatet av den omgangen, basert på de gjeldende All Star-reglene, slik de håndheves av NBA.

    Spesialspill for NCAA-turneringer

    1. Kun kamper spilt i og etter runde 64 teller med i spesialspill. Play-in-kamper teller ikke med. Hvis for eksempel California møter Virginia i en play-in-kamp før runde 64, vil seieren til vinneren ikke telle med i over/under-antallet seire i Pac 12- eller ACC-mesterskapet. 
    2. For spesialspill på «Buzzer Beaters» defineres en «Buzzer Beater» som en field goal (enten en topoengs FG eller en trepoengs FG) på slutten av spillet, hvor følgende gjelder:

     a. Etter scoringen gjenstår det absolutt ingen tid på kampklokken på slutten av spillet, og

     b. Scoringen gjør at scorerens lag tar ledelsen, etter at scorerens lag rett før scoringen lå under eller det var uavgjort.

    Andre spesialspill:

    1. For langtidsspill om hvilket lag som vinner Eastern eller Western Conference, vil vinneren av respektive mesterskap være laget som kommer til NBA-sluttspillet.

     

    For teasere eller multispill, se teaser eller multispill-avsnittet.

     Back To Top

     Boksing

     1. Når gonggongen lyder for at første runde har startet vil kampen bli regnet som offisiell likegyldig av fastsatt tid eller tittel.

     2. Hvis antallet fastsatte runder I en kamp blir endret, vil følgende spill fortsatt være gjeldende: kampvinner, bare vinneralternativer, og uavgjortalternativer. Proposition Fight Totals og ”Will or Will not go” vil være gjeldende hvis det oppdaterte antallet runder er mer enn det totale listet på propen. Propositions for sluttrunde, vinner på knockout, teknisk knockout, diskvalifikasjon, seier ved dommeravgjørelse eller teknisk avgjørelse og ”går distansen” vil bli regnet som ikke-gjeldende hvis det fastsatte antallet runder blir endret eller feilinformert om.

     3. En kamp er teknisk uavgjort når en kamp slutter før det fastsatte antall runder. Dette er vanligvis på grunn av en nedskalling eller annen feil.

     4. For spilleformål regnes et spill på at en bokser skal vinne “Inside distance” som vunnet hvis den valgte bokseren vinner på KO, TKO, DQ, eller teknisk avgjørelse.

     5. For spilleformål regnes et spill på at en bokser skal vinne på “KO” som vunnet hvis den valgte bokseren vinner på KO, TKO, eller DQ.

     6. På enhver kamp som blir avgjort som "no contest" vil alle innsatser bli refundert.

     7. Hvis et spilletilbud inkluderer uavgjort som et tredje alternativ og kampen ender uavgjort, vil spill på uavgjort få utbetalinger, mens spill på begge bokserne vil bli tapt. Hvis spilletilbudet bare inkluderer de to bokserne, og uavgjort enten ikke blir tilbudt eller tilbudt som et separat tilbud, og kampen ender uavgjort, vil spill på begge bokserne bli refundert.

     8. En Over/Under (total) listet på en kamp representerer det totale antall fullførte runder. Halvtids tidspunktet til en runde er eksakt et minutt og tredve sekunder inn i en tre minutters runde. Dermed vil 9.5 runder være et minutt og tredve sekunder inn i tiende runde. Halvtids tidspunktet i en tominuttersrunde er ved ett minutt. Halvtids tidspunktet i en fem-minutters runde er ved to og et halvt minutt.

     9. Resultater vil bli grader basert på det offisielle resultatet ringside. Resultater er ikke gyldige for spilleformål før de er bekreftet av tilstedeværende offisielle talspersoner ved kamparenaen. Offisielle eller uoffisielle omgjørelser av et resultat basert på appeller, suspensjoner, rettsaker, dopingtester, eller hvilken som helst annen årsak, vil ikke være gjeldende for spilleformål.

     10. Hvis ikke annet er spesifisert må kamper bokses innen tretti dager etter den berammede datoen for at spill skal være gyldige.

     11. I situasjoner som ikke blir dekket av reglene ovenfor vil spilleavgjørelsene som blir offentliggjort av Don Best Sports information bli regnet som offisielle og bindende.

     12. Las Vegas gambling regler vil være gjeldende for alle situasjoner som ikke er dekket her.

     Back To Top

     Bordtennis

     1. Dersom en match starter, men ikke blir fullført, av hvilken som helst grunn, vil alle spill på resultatet av matchen bli kansellert.

     2. Spill på sett (korrekt score) refererer til den korrekte sluttscoren i sett.

     3. Spill på settvinner refererer til vinneren av et spesifikt sett. Det aktuelle settet må bli ferdigspilt for at spillet skal være gyldig.

     4. Når det gjelder lagmatcher, i det tilfellet at en match-up mellom spillere blir spilt to ganger, vil bare det første resultatet telle.

     Back To Top

     Cricket inkludert Twenty/20

     Generelt:

     1. Alle spill vil bli avgjort ved bruk av de offisielle resultatene fra det relevante styreorganet for den aktuelle kampen eller turneringen.

     2. Flytting av kamparena:
 Hvis en kamparena blir byttet vil spill på kampen fortsatt være gjeldende så lenge det opprinnelige hjemmelaget fortsatt offisielt blir betegnet som hjemmelag. Hvis hjemme og bortelag for en bestemt kamp blir byttet om, vil alle spill på den opprinnelige kampen bli annullert.

     3. Hvis en kamp blir avsluttet på grunn av utenforliggende årsaker vil spill på resultatet av kampen bli annullert. Hvis det ikke kåres noen offisiell vinner vil alle spill på vinner av kampen bli annullert.

     4. Hvis en kamp blir påvirket av eksterne faktorer (som dårlig vær) vil vi avgjøre spill basert på de offisielle kampreglene (dette inkluderer kamper som blir påvirket av en matematisk kalkulasjon som Duckworth-Lewis metoden (DL) eller Jayadevan systemet (VJD)*).

      *Duckworth Lewis metode / Jayadevan system

      Dette er systemer som blir brukt for å justere scoren i tilfelle av utsettelse på grunn av regn i løpet av en-dags kamper, for å ikke endre kampbalansen. Systemene bruker antallet overs hvert lag har igjen, og deres antall av wickets, for å erklære et offisielt resultat.

     5. Når det ikke er opplyst om noen gevinst for uavgjort og de offisielle konkurransereglene ikke erklærer noen vinner, vil alle spill bli annullert. I kamper hvor en "bowl out" eller "super over" avgjør vinneren, vil spillresultatet bli avgjort på grunnlag av det offisielle resultatet.

     Seriespill:

     1. Hvis en serie ender i uavgjort, og uavgjort ikke var et spillealternativ, vil alle spill bli annullert og innsatsene refundert.

     Testkamper:

     1. I tilfelle kamper ikke varte i minst 4 innings blir alle spill på resultatet for over/under annullert.

     2. I tilfelle kampen ikke varte i minst 4 innings blir alle spill på resultatet av kampen avgjort på grunnlag av den offisielle kunngjøringen.

     3. Uavgjort testkamp:
 I tilfelle av en uavgjort testkamp (når alle innings er ferdigspilt og begge lag har samme score) vil alle spill på kampen bli annullert.

     4. I en three-way moneyline med uavgjort som det tredje alternativet, vil bare de spillerne som satset på uavgjort vinne; de som satset på at et av lagene skulle vinne vil tape sin innsats.

     5. Hvis en testkamp blir forstyrret eller oppgitt på grunn av publikumsbråk eller lignende, blir alle spill på kampen annullert.

     Endags landskamper:

     1. I tilfelle kampen ikke gikk over det offisielle minstemålet for overs vil alle spill på resultatet av over/under bli annullert.

     2. I tilfelle kampen ikke varte i minst 4 innings blir alle spill på resultatet av kampen avgjort på grunnlag av den offisielle kunngjøringen.

     3. I kamper hvor man har en reservedag vil alle spill bli stående og være gjeldende på reservedagen.

     Tjue/20:

     1. I tilfelle kampen ikke gikk over det offisielle minstemålet for overs vil alle spill på resultatet av over/under bli annullert.

     2. I tilfelle kampen ikke går over det det offisielle antallet overs vil alle spill på vinner av kampen bli avgjort basert på den offisielle kunngjøringen.

     Props:

     Top Batsman / Bowler Betting:

     1. Spill som er plassert på en spiller som ikke er med i startelleveren vil bli annullert.

     2. Spillere som er i startelleveren bli bli regnet for å ha spilt selv om de ikke har slått eller kastet.

     3. Når det gjelder series markets vil enhver spiller som er i startelleveren bli regnet for å ha spillet og spill vil være gjeldende.

     4. Dead heat regler gjelder i tilfelle uavgjort.

     Individuelle spillerprops:

     1. Spill på spillere som er i startelleveren, men ikke slår, vil bli regnet som å ha scoret null runs, og de som ikke kaster vil bli regnet som å ha scoret null wickets.

     Flest Boundaries/Fours/Sixes Slag i kampen:

     1. Bare de scoret off the bar vil bli regnet.

     2. Spill vil være gjeldende så lenge den første ballen har blitt kastet i hvert lags første innings.

     Batsman/Bowler Match bets:

     1. For at spill skal være gjeldende må begge batsmenn stå overfor minst en ball, og begge bowlere må kaste minst en ball.

     2. Dersom annet ikke er spesielt spesifisert vil batsmann match bets bli basert på første innings, og bowler match bets bli basert på hele kampen.

     Flest Team Sixes:

     1. Kampen må ha en naturlig avslutning for at spill skal være gjeldende. Dead heat regler er gjeldende i tilfelle uavgjort.

     Batsman Antall av 4's:

     1. Dette er alle mottak fra hvor batsmannen blir kredittert med nøyaktig fire runs (inkludert All-run/Overthrows).

     Score en century (Ja/Nei):

     1. Spill på å score en century gjelder for hele kampen.

     2. Spill på spillere som ikke er i startelleveren blir annullert.

     3. Spill på spillere som er i startelleveren, men som ikke slår, vil bli regnet som tapt.

     Back To Top

     Curling

     1. Dersom annet ikke er spesielt nevnt, er ekstraomganger alltid inkludert i resultatet for spilleformål.

     2. Minimum en stein må bli kastet av hvert lag i den sjette omgangen av enhver match for at spill skal være gjeldende.

     3. Sluttresultatet av en match skal være resultatet som blir rapportert av turneringsarrangørene. Pinnacle respekterer hver turnerings poengregler, og avgjørelser angående oppgitte matcher.

     4. Spill på matcher som blir utsatt eller avlyst, av enhver grunn (så som, men ikke begrenset til, dårlige isforhold, elektrisitetssvikt, eller fastsettelsesproblemer) blir regnet som gjeldende, og vil bli avgjort for spilleformål så snart turneringsarrangørene erklærer at matchen er ferdigspilt.

     Back To Top

     Darts

     1. Når man spiller på turneringsvinner regnes alle spill som gyldige, ingen innsatser vil bli refundert. Skulle en spiller trekke seg før turneringen starter, vil alle spill på denne spilleren som vinner bli regnet som tapt.

     2. Match spill: Spilleren som går til neste runde vil bli regnet som vinner, forutsatt at en av spillerne har kastet en dart i begynnelsen av første omgang. Hvis den første pilen ikke kastes vil alle spill bli kansellert.

     3. Sett spill: Det antall sett som trenges for å vinne matchen må fullføres. Hvis en av spillerne av hvilken som helst grunn blir kåret til vinner før det fastsatte antall sett blir ferdigspilt, vil alle spill på sett bli kansellert.

     Back To Top

     Diverse kampidretter

     1. Dersom annet ikke er spesielt nevnt, må kamper gjennomføres innen en uke etter den opprinnelig bestemte dato dersom kampen ikke skal bli regnet som annulert, og alle innsatser bli tilbakebetalt.

     2. Endringer av arena innen samme land vil ikke påvirke allerede inngåtte spill. Endringer av arena til et annet land vil resultere i annullering av alle inngåtte spill.

     3. Dersom antall fastsatte runder i en kamp endres vil følgende spill fortsatt være gyldige: kampvinner, kun kampvinnere, og spill på uavgjort. "fight totals" og "will go/won't go" vil gjelde hvis det nye rundeantallet er høyere enn opprinnelig opplyst "Siste runde", vinner "inside distance", vinner etter dommeravgjørelse, og "goes distance props" vil alle bli annullert hvis de opprinnelig oppsatte rundene blir endret eller feilpostet.

     4. Resultater vil bli basert på de offisielle resultatene ringside.

     5. Et resultat kan bli korrigert eller endret etter første presentasjon av ringdommeren. Resultater er ikke offisielle for spilleformål før de er bekreftet av funksjonærer på kamparenaen. Hverken offisielle eller uoffisielle endringer av resultat i etterkant, på gunn av appeller, suspensjoner, rettsaker, dopingtestresultater, eller hvilken som helst annen endring vil ha betydning for spill-resultatet.

     6. Et spill på en utøver "Inside Distance" vinner hvis den valgte utøveren vinner på KO, TKO, DQ, oppivelse, eller enhver annen form for stopp i kampen.

     7. En innsats på at en deltaker skal vinne på KO/TKO vinner bare hvis deltakeren vinner på KO, TKO eller "corner stoppage". En seier på grunn av overgivelse blir ikke regnet som KO/TKO i MMA.

     8. Ved et uavgjort resultat blir spill på begge deltakere som vinnere tilbakebetalt.

     9. Andre props spill blir avgjort alt etter deres spesifikke ordlyd.

     10. Spill på "If Wins Only" taper når en kamp ender uavgjort.

     11. Alle kamper som blir dømt til "no contest" år alle innsatser refundert.

     12. Totalen for en kap representerer det totale antall fullførte runder. Halvtidstidspunktet i en runde er nøyaktig to og et halvt minutt inn i en fem minutters runde. Således vil 2.5 runde være to og et halvt minutt inn i 3. runde.

     13. Hvis en over/under total ender nøyaktig på halvtidstidspunktet i en kap, vil spillet bli annullert. Hvis det er sagt at "kampen går 2:30 runde X" og kampen ender nøyaktig på det sekundet i den runden, vil "Fight goes" regnes som vinner.

     14. I spill på antall runder en deltaker står, hvis en deltaker ikke starter en runde etter at bjellen er slått, regnes kampen som over etter den sist utkjempede runden.

     15. I total spill, hvis en deltaker ikke starter en runde når kampen har gått nøyaktig det antll runder som er listet under total, er UNDER vinneren.

     16. For spill på "Vil en deltaker vinne i runde x", må den aktuelle deltakeren vinne kampen i den runden for å vinne propen. Hvis du for eksempel satser på at Mark Coleman vinner i runde 3, må kampen bli avgjort til hans fordel i runde 3. Det eneste unntaket er hvis en deltaker ikke reagerer på gong-gongen i begynnelsen av en runde. Da blir kampen regnet som avsluttet i runden før.

     17. I alle kamper med ekstrarunder eller "sudden victory"-runder, vil disse rundene inkluderes for veddemålsformål.

     Back To Top

     eSport

     1. Hvis det meldte antallet kart/runder endres eller kampen tilbys med feil kart-/rundeformat, oppheves alle innsatser på kampen, kartene og innsatstyper direkte knyttet til kampen eller kartene.

      Hvis en konkurranse faktisk blir avlyst eller utsatt, og ikke gjenopptas innen 30 timer fra det planlagte tidspunktet, blir innsatsene for veddemål på konkurransen ugyldige og refunderes.

      Unntakene er veddemål på om et lag eller en spiller går videre i en turnering eller vinner turneringen. Slike veddemål er gyldige selv om en konkurranse blir avlyst eller utsatt.

     2. Hvis navnet til spilleren eller laget er stavet feil, er alle spill likevel gyldige så lenge det er tydelig hvilken kamp eller konkurranse innsatsene er plassert på. Hvis en spiller eller et lag bytter navn, er oddslinjer som tilbys med det gamle laget, likevel gyldige så lenge det er tydelig hvilken kamp eller konkurranse innsatsene er plassert på.

     3. Hvis en spiller deltar i en offisiell konkurranse med feil kallenavn eller en smurf-konto, er resultatet likevel gyldig med mindre det er åpenbart at spilleren ikke skulle deltatt i den konkurransen.

     4. Alle veddemål avgjøres basert på offisielle resultater fra det offisielle styreorganet for den aktuelle konkurransen.

     5. Hvis uavgjort-alternativ ikke er tilgjengelig, vil eventuell overtid telle.

     6. Handikap-veddemål: En spread i eSport kan være runder/kart eller annen tellevariant, avhengig av typen spill. Spread blir bare omtalt som «spread». (Eksempel: Spread for Counter Strike vil være antall runder vunnet, mens spread for Starcraft 2 vil være kart).

             Bruk av handikap er en metode for å gjøre en konkurranse jevnere og dermed mer interessant for veddemål. I eSport-tipping gjøres dette ved å gi et lag/en spiller (underdogen) noen karts/runders ledelse.

      For eksempel:
        Handikap Odds
      Spiller A -1,5 2,00
      Spiller B +1,5 1,85

      Hvis spiller A vinner kampen med to kart eller mer, vinner de som har satset på spiller A, mens de som har satset på spiller B taper. Hvis spiller A vinner med ett kart eller spiller B vinner, vinner de som har satset på spiller B, mens de som har som satset på spiller A taper.

     7. Totalspill: En total i eSport kan være runder/kart eller annen tellevariant, avhengig av typen spill. Totalen vil kun bli omtalt som totalen. 
       

      Eksempel med «best av tre»-SC2-kamp:
      Over 2,5 1,93
      Under 2,5 1,93

      Hvis noen av spillerne vinner 2-0, vil alle spill på under 2,5 vinne, mens spill på over vil tape. Hvis noen av spillerne vinner 2-1, vil alle spill på over vinne, mens spill på under vil tape.
     8. Hvis et kart ikke fullføres fordi en spiller trekker seg eller blir diskvalifisert, vil alle veddemålene på utfallet være gyldige og bli validert på grunnlag av hvilken spiller som blir erklært som offisiell vinner. Counter-Strike-kart er et unntak fra denne regelen, der alle moneyline-, spread- og total-spill kanselleres dersom et lag trekker seg eller blir diskvalifisert før alle oppsatte kartrunder spilles.

     9. Hvis en spiller eller et lag trekker seg enten før eller under en turnering, blir veddemål på om spilleren/laget går videre i eller vinner turneringen opphevet og innsatsene refunderes.

      Hvis laget eller spilleren som trekker seg før turneringen begynner er ført opp som "må starte", vil veddemål om hvem som går videre i eller vinner turneringen bli ugyldige og innsatsene refunderes (dette gjelder alle spillere/lag som deltar i turneringen).

     10. Hvis det meldte antallet kart/runder endres eller kampen tilbys med feil kart-/rundeformat, oppheves alle innsatser på kampen, kartene og innsatstyper direkte knyttet til kampen eller kartene.

     11. Hvis en spiller eller et lag får tildømt walkover eller vinner på dommerbeslutning for et kart før kampen starter, blir alle spill på det kartet kansellert.

      I CS:GO, Valorant og Rainbow Six: Hvis et lag trekker seg, vinner på dommerbeslutning eller blir diskvalifisert før alle planlagte runder på det kartet er spilt, blir alle innsatser på det kartet kansellert.

      I Dota2, League of Legends og andre spill: Hvis det tildømmes walkover eller seier på dommerbeslutning på et kart før det har gått 10 minutter, blir alle spill på det kartet kansellert. Hvis det tildømmes seier på dommerbeslutning etter 10. minutt, blir kartet gradert basert på det offisielle resultatet.

      Hvis spill på minst ett av kartene i en serie ble kansellert på grunn av en av de ovennevnte årsakene, blir alle spill på resten av den oddslinjeserien også kansellert. Hvis minst ett av kartene i en kartserie blir utsatt med mer enn 12 timer, blir alle spill på den kartserien kansellert.

     12. Livespill: Hvis et kart spilles på nytt på grunn av uavgjort, avbrudd eller lignende grunner, vil alle live-spill på respektive kart bli kansellert. Det nye spillet av kartet vil behandles som en egen konkurranse.

     13. Spill vil ikke bli kansellert fordi et lag spiller med stand-in eller erstatningsspiller. Dersom arrangøren tillater stand-ins og det foreligger et offisielt resultat, blir alle innsatser behandlet på vanlig måte.

     14. I konkurranser med Hero Draft/Champions Select-fase (dota 2, LoL osv.), tillates innsatser i denne fasen.

     15. Spesialspill:

      Minutter: Det tilbys et totaler-spill på hvor lenge kartet varer (i minutter). Hvis kartet varer kortere enn totalen som tilbys, vinner «under», mens «over» taper. Hvis kartet varer lenger enn totalen som tilbys, vinner «over», mens «under» taper. Hvis kartet avsluttes etter akkurat like mange minutter som i totaler-spillet som tilbys, blir spillet kansellert og pengene refunderes. 

      Eksempel: Det tilbys et totaler-spesialspill på antall minutter i Dota2, og tallet er 36.

      Hvis kartet avsluttes når tidtageren viser 36:02, vinner «over», mens «under» taper.

      Hvis kartet avsluttes når tidtageren viser 35:45, vinner «under», mens «over» taper.

      Hvis kartet avsluttes når tidtageren viser nøyaktig 36:00, blir innsatsene kansellert og pengene refunderes.

      First Tower: Spill på laget som først får et av tårnene sine ødelagt, graderes som tapt, og spill på det andre laget graderes som vunnet.

      First Turret: Spill på laget som først får en av turretsene sine ødelagt, graderes som tapt, og spill på det andre laget graderes som vunnet.

      First Inhibitor: Spill på laget som først får en av Inhibitor-ene sine ødelagt, graderes som tapt, og spill på det andre laget graderes som vunnet.

      First Barracks: Spill på laget som får en av barracksene sine ødelagt, graderes som tapt, og spill på det andre laget graderes som vunnet.

      Will there be an Ace: Ace defineres som en enkeltspiller som dreper over fem fiender på én runde.

      Will there be a Knife Kill: Et knivdrap defineres som at en enkeltspiller bruker kniv til å drepe en fiende i en offisiell runde.

      Total Elemental Dragons: Det totale antallet elementdrager (Cloud, Infernal, Mountain eller Ocean) som blir drept av begge lag tilsammen. Drap på Elder Dragons er ikke inkludert.

      Both teams to kill an Elemental Dragon: Begge lag dreper en elementdrage (samme hvilken type, enten Cloud, Infernal, Mountain eller Ocean). Drap på Elder Dragons er ikke inkludert.

      First Blood: Laget som blir tildelt «First Blood» i konkurransen, vinner i denne innsatsen.

      1. til 10 drap: Første lag som oppnår 10 drap på resultatoversikten, vinner i denne innsatsen.

      1. runde: Laget som vinner første runde, vinner i denne innsatsen.

      1. til 5 runder: Laget som først vinner fem runder, vinner i denne innsatsen.

      I Dota og LoL vil alle spesialspill på drap klassifiseres ved hjelp av resultattavlen i spillet, som vises øverst på skjermen.

     16. Hvis en 5v5-lagkamp starter med mindre enn ti spillere eller en 6v6-lagkamp starter med mindre enn 12 spillere, blir alle innsatser på kartet og serien kansellert. I DotA2 og League of Legends: Hvis en spiller frakobles i løpet av de første ti minuttene og enten ikke kan koble seg til igjen eller blir erstattet for resten av spillet, blir alle innsatser på kartet og serien kansellert. I CSGO, Valorant og Rainbow Six: Hvis det spilles minst fem runder med mindre enn ti spillere, blir alle innsatser på kartet og serien kansellert. Hvis én eller flere spillere frakobles eller slutter etter at det har gått ti minutter av en DotA2- eller League of Legends-kamp, er ikke dette gyldig grunn til å kansellere innsatser eller spesialspill på det kartet.

     17. Hvis et kart blir startet på nytt eller spolt tilbake (for eksempel med Chronobreak i League of Legends) etter at det er delvis fullført, blir alle spesialspill (første skade, første tårn, første 10 drap, osv.) som allerede er fullført gradert med resultatene fra det delvis fullførte kartet. Spesialspill som ikke er gradert ennå, blir gradert med resultatene fra det omstartede eller tilbakespolte kartet.
     18. For CSGO Live: Når man spiller på oddslinjer som er markert «Full Buy», som Natus Vincere (R04, Full Buy) vs Virtus Pro (R04, Full Buy), spiller man på hvem som vinner runden. «Full Buy» er et krav som må være oppfylt for at spill på runden skal gjelde.

      Når du for eksempel spiller på Natus Vincere (R04, Full Buy) vs Virtus Pro (R04, Full Buy), spiller du på hvilket lag som vinner fjerde runde. Alle spill på runden blir imidlertid kansellert hvis ikke ett av de to lagene gjennomfører en «Full Buy».

      En «Full Buy» defineres slik:

      Maks én spiller på hvert lag starter runden med et primærvåpen som er verdt mindre enn $ 1000. Spilleren trenger ikke å ha kjøpt våpenet selv, men kan også ha mottatt det fra en lagkamerat.

      Eksempler:

      NaVi mot Virtus Pro:
      NaVi er på T-siden, fire spillere kjøper en AK47, én spiller har ikke nok penger og kjøper bare en Tec-9. Alle spillere på Virtus Pro starter med rifler. Veddemålene gjelder fordi kun én spiller startet med et primærvåpen som er verdt mindre enn $ 1000.

      NaVi mot Virtus Pro:
      NaVi er på T-siden, fire spillere kjøper en AK47, én spiller kjøper bare en Desert Eagle. Virtus Pro har fire spillere som starter med en M4A1 og én spiller som starter med en Five-Seven. Veddemålene gjelder fordi kun én spiller på hvert lag startet med et primærvåpen som er verdt mindre enn $ 1000.

      NaVi mot Virtus Pro:
      NaVi er på T-siden, tre spillere starter med en AK47, to spillere kjøper bare en Tec-9. Alle veddemål på denne runden blir kansellert, uansett hva spillerne på Virtus Pro kjøper, fordi to eller flere spillere på samme lag startet runden med primærvåpen verdt mindre enn $ 1000.

     19. I en kamp der turneringsformatet (for eksempel at et lag er blant de beste i gruppen i et dobbel eliminering-format) gir et lag / en spiller en fordel på ett eller flere kart, inkluderer vår matchlinje denne fordelen. Hvis det foreligger en 1–0-fordel, starter karttilbudet vårt med kart 2. Hvis det foreligger en 2–0-fordel, starter karttilbudet vårt med kart 3, og så videre. Dette gjelder ikke hvis fordelen stammer fra en seier på walkover eller en regelbasert dommerbeslutning, for eksempel at et av lagene møter opp for sent til kampen.
     20. I Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), Fortnite og andre spill av Battle Royale-typen, blir vinneren kåret basert på den offisielle rangeringen. Én-mot-én-matchup-er mellom spillere/lag blir også gradert basert på den offisielle rangeringen. Hvis turneringsreglene ikke forklarer rangeringsberegningen på en tydelig måte, blir spillene gradert slik:

      Spill på én enkelt runde blir gradert basert på spilleren eller lagets plassering i den runden. Plasseringen baseres på hvilket lag som holdt ut lengst.

      Spill på en hel spilledag blir gradert basert på totalt antall poeng (plasseringspoeng + drapspoeng) som lagene eller spillerne som det gjelder, får den dagen. Dette gjelder også hvis det bare ble spilt én enkelt runde/kamp den dagen.

      Spill på hele hendelsen, for eksempel langtidsspill på vinner, blir også gradert basert på totalt antall poeng (plasseringspoeng + drapspoeng) som hvert lag eller hver spiller får i løpet av hendelsen.

     21. Hvis vi tilbyr spesialspill på spesifikke spillere på spesifikke kart, må spilleren starte på det kartet for at veddemålene skal gjelde. Hvis vi tilbyr spesialspill på spesifikke spillere for en hel kamp, må spilleren starte på alle kartene i den kampen for at veddemålene skal gjelde.

      Eksempel:

      Natus Vincere mot FaZe – Map 1 – Totale drap for s1mple: Over/under 21,5. Hvis s1mple blir byttet ut med en annen spiller på kart 1, blir alle innsatser for dette spesialspillet kansellert.

     Back To Top

     Fotball

     1. Kampdatoer og tider for fotballkamper som er publisert på våre nettsider er bare ment som indikasjoner, og er ikke garantert korrekt. Hvis en kamp ikke starter som planlagt, og ikke begynner samme dag (lokal tid der kampen finner sted), vil alle spill på denne kampen bli kansellert, og innsatsene returnert.

      Et unntak er spill på om hvorvidt et lag går videre i en cup, eller vinner cupen. Disse spillene vil være gjeldende selv om en kamp blir avbrutt eller utsatt.

     2. Hvis et spilletilbud inkluderer uavgjort som et tredje alternativ og kampen ender uavgjort, vil spill på uavgjort få utbetalinger, mens spill på begge lag vil bli tapt.

     3. Spill avgjøres for kamper med to omganger à 45 minutter og all tid dommeren legger til for å kompensere for skader og andre opphold. Det inkluderer ikke ekstraomganger eller straffesparkkonkurranser. Turneringer, vennskapskamper eller andre kamper kan noen ganger ha andre tidsrammer enn to omganger på 45 minutter. Hvis Pinnacle ikke oppgir denne spesielle spilletiden før kampstart, blir alle spill ugyldige og innsatsene refunderes. Hvis en kamp er beregnet å skulle vare to omganger på 45 minutter hver, og dommeren avslutter kampen med et offisielt resultat på et avvikende tidspunkt, er spill gyldige. Hvis en dommer erklærer at en kamp er avbrutt, uansett grunn, blir spill ugyldige og innsatsene refunderes.

      For eksempel:

      9. mai 2010: Fortuna Düsseldorf vs. Hansa Rostock:
      På grunn av publikumsbråk ble kampen to ganger midlertidig avbrutt og gjenopptatt etter kort tid. Dommeren la ikke til tilleggstid for det andre avbruddet og avsluttet kampen med offisielt resultat etter bare 87 spilte minutter. I dette tilfellet er alle spill gjeldende siden kampen fortsatte. Dommeren avsluttet kampen med offisielt resultat.

      17. oktober 2010: FC Ashdod vs. Hapoel Be'er Sheva:
      Kampen ble avbrutt av dommeren i tilleggstiden (93. minutt) på grunn av publikumsbråk. På et senere tidspunkt ble Hapoel Be'er Sheva utpekt som vinner av fotballforbundet. I dette tilfellet er alle spill ugyldige, siden kampen ble avbrutt. Det var irrelevant at 90 minutter var ferdigspilt, eller at kampen var i tilleggstid, siden dommeren avbrøt kampen for godt. Videre regnes senere tildelte seiere ikke med når det gjelder klassifiseringsformål.

      26. juni 2011: River Plate vs. Belgrano:
      På grunn av publikumsbråk ble kampen avsluttet av dommeren med offisielt resultat (1-1) i 90. minutt uten tilleggstid. I dette tilfellet er alle spill gjeldende siden kampen ikke ble avbrutt. Dommeren avsluttet kampen med offisielt resultat.

     4. Hvis en kamp avbrytes før full tid og ikke spilles ferdig samme dag (lokal tid der kampen spilles), blir alle spill på utfallet av kampen gradert som ugyldige og alle innsatser refundert. Hvis en kamp avbrytes før full tid og ikke gjenopptas samme dag (lokal tid der kampen spilles), er spill knyttet til første omgang kun gyldige hvis første omgang blir spilt ferdig. Hvis en kamp avbrytes før full tid og ikke gjenopptas samme dag (lokal tid der kampen spilles), vil de fleste andre spesialspill som ikke er direkte knyttet til kampens første omgang, være ugyldige. Dette omfatter blant annet hjørnespark, offside, utvisninger, røde/gule kort, begge lag skårer, korrekt stilling, tidspunkt for første mål, holder nullen og spesifikke spillere som skårer / ikke skårer. For ordens skyld: Spill på at begge lag vil skåre er ugyldige hvis kampen blir avbrutt, selv om begge lag allerede har skåret. Spill på at en spiller skårer / ikke skårer graderes også som ugyldige når en kamp blir avbrutt, selv om spilleren allerede har skåret. Spill på når det første målet blir skåret graderes også som ugyldige når en kamp blir avbrutt, selv om det har blitt skåret et mål. Spill på hjørnespark/offside graderes også som ugyldige når en kamp blir avbrutt, selv om antallet har oversteget den verdien for over/under som er angitt i tippespillet. Live-spesialspill på hvilket lag som skårer først eller neste gang, er gyldige dersom det skåres mål i en kamp som avbrytes.

     5. Handikap-spill Fotballkamper kan ha enten Single Handikap eller Dobbelt Handikap.

      Single Handikap: Denne spilltypen er tilsvarende spill på handikap i basketball.

      For eksempel:

      Arsenal
      Newcastle

      -1, -125
      +1, +113

      Hvis Arsenal vinner kampen med to mål eller mer, vil de som tippet på Arsenal vinne og de som tippet på Newcastle tape. Hvis kampen ender uavgjort eller hvis Newcastle vinner, vil de som tippet på Newcastle vinne og de som tippet på Arsenal tape. Hvis Arsenal vinner med akkurat ett mål, vil alle spillerne få pengene sine refundert.

      Dobbelt Handikap: Denne spilltypen deler spillet i to spill, hver med samme moneyline, men med ulike single handikap.

      For eksempel:

      Real Madrid
      Barcelona

      -1 og -1,5, -108
      +1 og +1,5, +100

      En kunde som satser $ 100 på Real Madrid, har faktisk to separate spill på Real Madrid: $ 50 på Real Madrid -1 til -108 og $ 50 på Real Madrid -1,5 til -108.

      En kunde som satser $ 50 på Barcelona, har faktisk to separate spill på Barcelona: $ 25 på Barcelona +1 til +100 og $ 25 på Barcelona +1,5 til +100.

     6. Overs/Unders: En kamp må gå til full tid for at spill på det totale antall mål i kampen skal være gyldige.

     7. Skulle det oppstå en tvist over et spesialspill (eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til: navn på første målskårer, tid for et mål), vil spill bli avgjort og utbetalt basert på reportasjer fra sportspressen.

     8. Spill på første omgang av en fotballkamp inkluderer 45 minutters spill pluss tilleggstid lagt til av dommeren ved slutten av første omgang. Hvis første omgang ikke blir ferdigspilt, skal alle spill bli kansellert og innsatsene refundert.

     9. Spill på andre omgang av en fotballkamp inkluderer 45 minutters spill pluss tilleggstid lagt til av dommeren ved slutten av andre omgang. Ekstraomganger, golden goals og straffekonkurranser er ikke inkludert i spill på andre omgang. Mål skåret i første omgang teller ikke med i spill på andre omgang.

      Eksempel: La oss tenke oss at AC Milan leder 1–0 over Juventus ved pause og at oddsene på andre omgang er Juventus -0,5. Denne -0,5 gjelder kun for andre omgang. Derfor vinner de som har tippet på Juventus, hvis Juventus skårer flere mål i andre omgang enn AC Milan. AC Milan-tippere vinner hvis lagene skårer like mange mål i andre omgang, eller hvis AC Milan skårer flere mål i andre omgang enn Juventus.

      Kampen må gå til full tid for at spill på andre omgang skal være gyldige.

     10. Spill på lag til å kvalifisere seg eller gå videre til neste runde av en turnering:

      Spill blir avgjort på grunnlag av dommerens avslutningsblås i fløyten ved kampens naturlige slutt, enten kampen blir avgjort i ordinær tid, overtid eller straffekonkurranse. Overtid og straffesparkkonkurranser er alltid inkludert i spillesammenheng.

      I kamper hvor lagene bare møtes én gang, er alle spill gjeldende så snart kampen blir startet. Hvis dommeren avbryter en kamp hvor lagene bare møtes én gang (av grunner som inkluderer, men ikke er begrenset til: publikumsbråk, uakseptable baneforhold, eller at et lag ikke har nok spillere til å fortsette), vil spill bli utbetalt basert på avgjørelser fra de relevante styrende organ. Spill vil bli stående mens det styrende organet vurderer omstendighetene av avbruddet og bestemmer hva som bør gjøres (inkludert, men ikke begrenset til: tap, gjenopptakelse av spill ved en senere anledning, eller omspill). Hvis et lag blir diskvalifisert før avspark, er alle spill ugyldige. Hvis reglene foreskriver omkamp i tilfelle av uavgjort, vil alle spill bli stående til omkampen.

      I en kamp hvor lagene møtes to ganger, vil alle spill være gjeldende så snart den andre kampen settes i gang, forutsatt at den første kampen ikke har blitt annullert. Hvis den første kampen er blitt annullert, vil alle spill på lag til å kvalifisere seg eller gå videre bli ugyldige. Hvis den andre kampen blir avbrutt, vil alle spill være gjeldende og vil bli utbetalt basert på avgjørelser tatt av de relevante styrende organ.

     11. Spill på om et lag skal vinne en spesiell cup eller et spesielt trofé vil være gjeldende gjennom ekstraomganger og straffekonkurranser. Et spill på at for eksempel AC Milan skulle vinne Champions League-trofeet, ville være gjeldende gjennom ekstraomganger og straffekonkurranser og ville blitt avgjort basert på resultatet etter disse tilleggene (hvis det var behov for at de skulle spilles).

     12. I spesialspill på totalt antall mål på en spesifikk dag i en spesifikk liga/konkurranse må nøyaktig fastsatt antall kamper bli spilt på den dagen, og spill vil bli avgjort på grunnlag av to omganger på 45 minutter hver, og den tilleggstiden dommeren legger til på grunn av skader og andre opphold. Mål som blir skåret i ekstraomganger eller straffekonkurranser teller ikke.

      For eksempel – i et spesialspill om totalt antall mål i 3 engelske Premier League-kamper en bestemt søndag må alle de tre kampene bli ferdigspilt den søndagen. Hvis én eller flere kamper ikke blir ferdigspilt den bestemte søndagen, vil spillet bli annullert.

     13. I spesialspill om hjemme- vs. bortemål på en spesifikk dag i en spesifikk liga/konkurranse, må nøyaktig antall kamper bli spilt den dagen, og spill vil bli avgjort på grunnlag av to omganger på 45 minutter hver og den tilleggstiden dommeren legger til på grunn av skader og opphold. Mål som blir skåret i ekstraomganger eller straffekonkurranser teller ikke.

      For eksempel – i et spesialspill om hjemme- vs. bortemål i 3 engelske Premier League-kamper en bestemt søndag må alle de tre kampene bli ferdigspilt den søndagen. Hvis en eller flere kamper ikke blir ferdigspilt den bestemte søndagen, vil spillet bli annullert.

     14. Når det gjelder spill angående hjemmemål vs. bortemål for en gitt liga eller konkurranse på en gitt dag, vil det laget som er listet opp først på en nøytral arena (angitt som «(n)») bli regnet som hjemmelaget.

     15. Spiller-spesialspill:
      1. Spesialspill om hvorvidt en spiller vil skåre null, ett eller flere mål i en bestemt kamp omfatter kun ordinær spilletid (pluss skadetid). Selvmål teller ikke.
      2. Spesialspill på at spillere skårer (tidsuavhengig) eller på at det blir hat-trick i en spesifikk kamp: Spilleren må starte kampen (i startelleveren) for at spillet skal være gyldig. Innsatser på spillere som ikke starter i kampen, kanselleres.

      3. Spesialspill på første og siste spiller som skårer i en spesifikk kamp: Spilleren må starte kampen (være med i startelleveren) for at spillet skal være gyldig. Innsatser på spillere som ikke deltar i kampen, kanselleres.

      4. Spesialspill på første spiller som skårer i en spesifikk kamp: Spill på spillere som byttes inn etter at det første målet er skåret, blir kansellert.

      5. Det er et mål at det skal tilbys odds på første eller siste spiller som skårer for alle deltagerne. Hvis det er en målskårer som det ikke finnes odds for, er alle kundenes spill fortsatt gyldige (med forbehold om at de overholder kriteriene over).

     16. Kortspesialspill:
      1. For klassifiseringsformål inkluderes både gule og røde kort i kortspesialspill. Gule kort teller som 1 poeng, og røde kort som 2 poeng.
      2. To gule kort til samme spiller som fører til automatisk rødt kort, vil telle som 3 poeng: 1 poeng for det første gule kortet og 2 poeng for det røde kortet. Det andre gule kortet teller ikke.
      3. For klassifiseringsformål teller ikke gule og røde kort gitt til andre enn en spiller på banen (spiller på benken, manager, trener eller andre ansatte) i kortspesialspill.
      4. Gule eller røde kort gitt i løpet av ekstraomganger er ikke inkludert. Kun gule og røde kort gitt i ordinær spilletid eller tid dommeren legger til for å kompensere for skader og andre opphold er inkludert.
      5. Gule og røde kort som vises i pausen gjelder for spesialspill på 2. omgang og full tid.
     17. Hjørnespark-spesialspill: For klassifiseringsformål er hjørnespark i ekstraomganger ikke inkludert. Bare hjørnespark som blir gjennomført i ordinær tid eller i tilleggstiden dommeren legger til for å kompensere for skader og andre opphold blir inkludert.
      Hvis et hjørnespark tildeles, men ikke gjennomføres, vil det ikke være gjeldende.
     18. Offsides-spesialspill: For klassifieringsformål er offsider som forekommer i ekstraomganger ikke inkludert. Bare offsider som forekommer i ordinær tid samt i tilleggstiden dommeren legger til for skader og andre opphold er inkludert.
     19. Nøyaktig stilling, totalt antall mål, lagets antall mål, begge lag vil skåre, dobbel sjanse og alle handikap-spesialspill: For klassifiseringsformål gjelder kun mål skåret i ordinær tid eller i tilleggstiden dommeren legger til på grunn av skader eller andre opphold.
     20. Spesialspill om hvem som kommer lengst:
      1. Vinneren avgjøres ut fra hvem som kommer lengst i turneringen. Hvis begge lag i et veddemål om hvilket lag som kommer lengst, kommer til finalen, klassifiseres vinneren av finalen som det laget som kommer lengst.
      2. Hvis to lag ryker ut i samme runde, eller begge ryker ut i gruppespillet, vil spesialspill om hvilket lag som kommer lengst ikke være gjeldende, uavhengig av tidspunkt eller dato for de respektive kampene eller posisjon i gruppen.
     21. Enhver avlyst kamp resulterer i at spill som involverer denne kampen blir kansellert. Dette er uavhengig av hva det aktuelle fotballforbundet fastsetter som resultat av kampen.
     22. Når det gjelder spesialspill på hvilket lag som vil skåre først, gjelder bare mål i ordinær tid eller ordinær tilleggstid. Hvis det ikke blir noen mål i ordinær tid, vil alle spill bli refundert.
     23. For spesialspill om halvtid/fulltid-skåringer gjelder bare mål i ordinær tid eller ordinær tilleggstid. Hvis en kamp blir avbrutt før full tid, vil alle innsatser på dette spesialspillet bli refundert.
     24. Når det gjelder spesialspill om korrekt resultat, vil bare mål laget i ordinær tid eller ordinær tilleggstid telle. Hvis det står 0–0 etter full tid, vil «ingen mål» eller 0–0-resultat bli erklært vinner.
     25. Spill på holder nullen dreier seg om at det valgte laget skårer minst ett mål mens motstanderen skårer nøyaktig null mål i løpet av ordinær tid og ordinær tilleggstid. Mål i ekstraomganger eller straffesparkkonkurranser gjelder ikke for dette tippespillet.
     26. Alle disiplinærstraffer som blir ilagt etter at en kamp er blåst av for ordinær tid (gult kort, rødt kort, utvisning, straffe) vil ikke telle med i spesialspill for denne kampen.
     27. Noen ganger (i Champions League eller andre store turneringer) kan vi tilby spesialspillet «Vil både Lag A og Lag B vinne på en gitt dag». Spill på dette spesialspillet vil være basert på resultat etter full tid (unntatt ekstraomganger og straffekonkurranser). Hvis et av lagene ikke vinner, vil NEI-spill klassifiseres som vinnende, og JA-spill som tapende.

      For å være gjeldende må begge kamper gå hele sin ordinære tid. Hvis en av kampene blir avbrutt og ikke ferdigspilt samme dag (lokal tid der kampen finner sted), vil spill på dette spesialspillet bli annullert og alle innsatser refundert.

     28. Spesialspill for hele turneringer

      1. Spesialspill for hele turneringer (for eksempel VM eller EM): For klassifiseringsformål vil følgende spesialspill som er knyttet til aktivitet gjennom hele turneringen (ikke enkeltkamper) inkludere ekstraomganger, men ikke straffesparkkonkurranser:
       1. Mål totalt i hele turneringen av enkeltspillere,
       2. Matchups om hvilken enkeltspiller som skårer flest mål,
       3. Mål totalt skåret av hvert land gjennom hele turneringen,
       4. Matchups om hvilket land som skårer flest mål,

       5. Vil det bli skåret hattrick i noen kamp i turneringen.
       6. Totalt antall hjørnespark i turneringen: alle lag

      2. Kort: Vær oppmerksom på at i motsetning til i reglene for enkeltkamper vil eventuelle gule eller røde kort spillere får etter ordinær spilletid telle med i spesialspillet for hele turneringen totalt. Røde og gule kort utdelt i ekstraomganger eller straffesparkkonkurranser teller også med for hele turneringen totalt.
      3. Dersom spesialspillet «Beste målskårer» er uavgjort, vil antall målgivende pasninger fra spillerne brukes som første tiebreaker. Dersom det fortsatt er uavgjort, vil minste antall spilleminutter brukes som andre tiebreaker.
      4. For alle matchups om hvem som vil skåre flest mål, må begge spillere spille i den første kampen til sine respektive lag for at veddemål skal være gjeldende.

      5. For alle spesialspill om enkeltspilleres over/under-mål for hele turneringen må spilleren spille i sitt lags første kamp i turneringen for at veddemål skal være gjeldende.

      6. Ved veddemål om totalt antall røde kort i en turnering eller konkurranse vil røde kort som gis til en spiller som resultat av gult kort nummer to, inkluderes i klassifiseringen av veddemålet.

     29. Fotballregler for livetipping
      1.     Med mindre annet er oppgitt, vil livetipping på utfallet av en kamp avgjøres basert på to omganger à 45 minutter og all tid dommeren legger til for å kompensere for skader eller andre opphold. Det inkluderer ikke ekstraomganger eller straffesparkkonkurranser. Turneringer, vennskapskamper eller andre kamper kan noen ganger ha andre tidsrammer enn to omganger på 45 minutter. Hvis Pinnacle ikke oppgir denne spesielle spilletiden før kampstart, vil alle spill bli ugyldige og innsatser refundert.Dersom en dommer avslutter kampen med et offiselt resultat og en tid som synes å være noe annet enn to omganger à 45 minutter, i en kamp som skal være på to omganger à 45 minutter, vil spill være gyldige. Hvis en dommer erklærer at en kamp er avbrutt, uansett grunn, vil spill bli ugyldige og innsatser refundert.
      2.     Hvis en kamp avbrytes før full tid og ikke ferdigspilles samme dag (lokal tid der kampen spilles), er livespill på utfallet av kampen ugyldige og alle innsatser vil refunderes. Unntaket for dette er første omgang. Hvis første omgang ferdigspilles og kampen avbrytes i andre omgang før full tid, vil kun spill knyttet til første omgang være gyldige.
      3. Ved spill på hjørnespark må hjørnesparket gjennomføres for å være gjeldende. Hvis et hjørnespark tildeles, men ikke gjennomføres, blir det ikke gjeldende.
      4. Når det gjelder 2-veis handikapspill (asiatisk handikap) på livefotball, er handikapet og prisen som blir annonsert, basert på stillingen i kampen idet innsatsen blir plassert. Mål/hjørnespark/kort som oppstår før plasseringen av innsatsen (kampstillingen), blir ignorert i 2-veis handikapspill på livefotball. Dersom ikke annet er spesifisert, vil 2-veis handikapspill på livefotball bli avgjort basert på målene som blir skåret i løpet av gjenværende ordinær tid etter at innsatsen blir plassert. Alle 2-veis handikapspill på livefotball knyttet til første omgang, gjøres opp basert på målene som blir skåret i løpet av gjenværende tid av første omgang. Mål skåret før innsatsen ble plassert, er ikke inkludert.
      5. For graderingsformål vises alle andre livefotball-linjer (som ikke dekkes av regel 29.4) inkludert alle mål/hjørnespark/kort som forekommer i kampen. Med mindre noe annet er angitt, blir innsatser som plasseres på alle andre livefotball-linjer (som ikke dekkes av regel 29.4) gjort opp basert på stillingen ved ordinær tid (eller stillingen etter første omgang, for innsatser som gjelder første omgang), uavhengig av hva stillingen var da spillet ble sendt inn. Spill som gjøres opp basert på regel 29.5 er for eksempel Mål totalt, Lagets mål totalt, 1X2 (Money Line) og 3-veis handikapspill.
      6.     Ved spill på livefotball regnes aktuell stilling og antall røde kort som en del av oddslinjen. Hvis denne informasjonen er feil, klassifiseres linjen som feil. Alle andre opplysninger, som tidtakere, vises kun til informasjon. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at slik informasjon er korrekt før en innsats plasseres.
      7. Hvis det vises et rødt kort i treningskamper, men spillet fortsetter med like mange spillere på banen, oppdateres antall røde kort, og spill blir gjeldende.
      8.     Pinnacle forbeholder seg retten til å kansellere ethvert spill som blir inngått på en åpenbart feilaktig oddslinje.
      9.     Pinnacle garanterer ikke at det vil tilbys odds på noe bestemt tidspunkt i kampen.
      10.     Når et lagnavn er etterfulgt av (OT) – «tilleggstid», (OT only) – «kun tilleggstid» eller (ET) – «ekstraomganger», gjelder dette 30 minutters ekstraomganger og all tilleggstid dommeren legger til for å kompensere for skader og andre opphold. Det inkluderer ikke straffesparkkonkurranser.
      11.   Når et lagnavn er etterfulgt av «(Pen)» eller «(Penalties)», gjelder dette kun straffesparkkonkurranser.
      12.   Ved spill på straffespark vil kun de første 10 straffesparkene være gjeldende for å avgjøre resultatet for total-spill. Alle straffespark vil være gjeldende for å avgjøre resultatet på handikap-spill.
      13.    Livespill som er sendt inn vises på kupongen som "Behandler livespill". ​  Spillet blir godkjent eller avvist innen omtrent 10 sekunder.
      14.    Spill godtas ikke når spillingen er suspendert grunnet mål, straffespark, farlige frispark, hjørnespark og lignende viktige kamphendelser.  Avviste livespill vises som avviste og med meldingen "Din innsats ble ikke akseptert".
      15.    Godkjente livespill vises med meldingen "Innsats akseptert".
      16.    Visse kontoer påvirkes av de Danger Zones som beskrives i regel 16–18 i stedet for de reglene som beskrives i regel 12–14. Hvis du er usikker på hvilke regler for livespill på fotball som gjelder for kontoen din, kan du kontakte kundeservice.
      17.   Basert på den aktuelle statusen til en live-fotballkamp, og etter Pinnacles skjønn, kan kamper plasseres i Danger Zone. Innsatser som plasseres når en kamp er i Danger Zone vil kanskje avvises. Danger Zones inkluderer, men er ikke begrenset til, frispark nær mål, hjørnespark, angrep på motstanderens tredjedel, etc.
      18.   Alle innsatser som ble plasssert under en Danger Zone, blir gradert som "utsatt". Varigheten til utsettelsen avgjøres  utelukkende etter Pinnacles skjønn. Dersom Danger Zone resulterer i rødt kort eller mål, vil innsatsen avvises. Dersom Danger Zone ender med andre resultater, blir veddemålet godkjent.

       Kunder godtar vilkår og betingelser for Danger Zone ved å plassere innsatsen.

       Merk at beskrivelsen “utsatt” vil vises i Ventende veddemål, og dersom det godkjennes vil det endres til "ventende". Hvis innsatsen avvises, vil den vises i Avviste veddemål.

      19. Hvis en innsats plasseres på hjørnespark mens kampen er i Danger Zone, vil den klassifiseres som «utsatt». Når det gjeder spill på hjørnespark, vil innsatser bare avvises dersom det tildeles hjørnespark i Danger Zone. Hvis danger zone ender uten hjørnespark (også i tilfelle mål eller rødt kort), vil innsatsen bli godkjent.
      20. Alle liveinnsatser som plasseres før en VAR-avgjørelse (videodommer) som er i strid med den opprinnelige avgjørelsen til dommeren på banen (eller fraværet av en avgjørelse, for eksempel at spillet får fortsette etter et mulig regelbrudd, før videoen blir studert), behandles som ugyldig hvis oddsene som tilbys på den bestemte innsatsen påvirkes betydelig av VAR-avgjørelsen.
     Back To Top

     Friidrett

     FRIIDRETT

     1. De deltakerne som får gull, sølv og bronsemedaljer under medaljeseremonien vil for spilleformål bli regnet som henholdsvis nr.1, 2 og 3.

     2. Pinnacle avgjør spill basert på de resultater som blir offentliggjort umiddelbart etter begivenheten. Pinnacle tar ikke hensyn til senere resultatendringer forårsaket av protester, dopingtester, eller av andre årsaker.

     Head to Head Best Finishing Position Propositions:

     1. Spill vil være gyldige så lenge begge deltakere deltar (har gyldig start) i et gitt heat eller finale. Dersom vi poster en konkurranse etter de innledende heatene, og en av de opplistede deltakerne (som kvalifiserte seg til neste runde) ikke deltar i noen senere heat eller finale(r), vil imidlertid alle spill som er inngått etter siste fullførte heat (for de to deltakerne) i den begivenheten og den konkurransen være ugyldig.

     2. Hvis det tilbys en matchup mot «feltet», må den oppførte utøveren slå alle konkurrentene for at man skal vinne et tippespill på den utøveren. Hvis en av de andre utøverne slår alle konkurrentene sine, blir innsatser på «feltet» gradert som vunnet. Hvis den oppførte utøveren havner på delt førsteplass, blir innsatser på matchups refundert.

     Best sluttposisjon vil bli bestemt ut fra følgende faktorer:

     1. Deltakeren som avanserer til den seneste runden av konkurrantene vil bli erklært som vinner.

      Hvis for eksempel deltaker A når semifinale heatet og deltaker B blir eliminert i kvartfinaleheatet (når ikke semifinale heatet), vil deltaker A være vinneren.

     2. Hvis begge deltakerne blir slått ut i samme innledende runde, men deltar i samme løp, og starter til samme tid, vil den som fikk den beste plasseringen i dette løpet bli regnet som vinner.

     3. Hvis begge deltakerne blir slått ut i samme innledende runde, men i ulike løp (for eksempel i ulike kvartfinale heat), vil alle spill være ugyldige, uavhengig av dere tid eller posisjon i disse løpene.

      Hvis altså hverken deltaker A eller B oppnår god nok tid i kvartfinalen til å kvalifisere seg til semifinalen vil altså alle spill være ugyldige så lenge de ikke deltok i nøyaktig samme kvartfinale heat.

     4. Når to (eller flere) deltakere når finale vil deres plassering I finalen bestemme vinneren av "Best Finishing Position" spillet.

     Multi-Way spill på Vinner av Begivenhet:

     1. For multi-way futures spill, er alle spilleobjekter ALL-IN spill - ingen tilbakebetalinger, bortsett fra hvis det er stipulert at en bestemt deltaker må starte for at spillet skal være gjeldende. Dersom det finnes en slik bestemmelse, vil ALLE spill på ALLE deltakere, være ugyldig dersom den stipulerte deltakeren ikke starter. Hvis det er mer enn en vinner vil oddsen bli dividert på antall vinnere. Oddsen kan imidlertid aldri være lavere enn 1.00.

     Årets IAAF friidrettsutøver Prop:

     1. Enhver innsats som blir satt etter at den offisielle kunngjøringen av vinner er offentliggjort av IAAF eller iaaf.org. vil være å regne som ugyldig.
     Back To Top

     Futsal

     1. Hvis annet ikke er nevnt gjelder alle spill kun for ordinær tid. Dette inkluderer to spilleperioder og all tid dommeren legger til for å kompensere for skadeavbrekk og andre stopp i spillet. et inkluderer ikke ekstraperioder eller straffekonkurranser.

     2. Hvis en match blir avbrutt før full tid, og ikke blir ferdigspilt samme dag, vil spill på utfallet av kampen bli kansellert og alle innsatser blir refundert.

     3. Hvis en match blir utsatt, av hvilken som helst grunn, vil alle spill bli kansellert og innsatsene refundert.

     4. Arenaendring: Dersom kamparenaen blir forandret vil alle spill fortsatt være gjeldende.

     5. Lag til å rykke ned: Disse spillene gjelder hvilke lag som ender på nedrykksplass ved sesongslutt. Alle senere endringer, som måtte oppstå av hvilken som helst grunn, blir regnet som irrelevante for disse spillene.

     Back To Top

     Golf

     Generelt:

     1. Hvis starten på en omgang blir forsinket, eller hvis spillet i løpet av omgangen blir utsatt, vil alle spill være fortsatt gyldige i 48 timer. Hvis utsettelsen varer lenger enn 48 timer vil alle spill bli kansellert og innsatsen refundert.

     2. Spill på en golfer som ikke deltar i turneringen blir regnet som no action, og alle penger blir refundert.

     3. En golfer blir regnet som deltakende så snart han eller hun har teed off. I tilfeller hvor en spiller trekker seg etter å ha teed off, blir alle spill på vedkommende spiller tapt.

     4. Veddemål vil bli avgjort ved bruk av de offisielle turnerings og match resultatene (inkludert matchens korrekte sluttresultat og spill på individuelle matcher). Dette inkluderer matcher som avsluttes tidlig, enten ved felles enighet eller pga. skader.

     Direkte Spill (Turneringsvinner):

     1. The "Field" inkluderer alle spillere som ikke nevnes ved navn.

     2. Alle direkte spill bestemmes etter den spilleren som vinner trofeet. Resultater fra play-offs blir tatt med i betraktning.

     3. Hvis en turnering ikke går til det spesifiserte antall kompletterte hull (vanligvis 72), og blir forkortet av turneringsledelsen, vil den som leder ved det antall hull som er blitt spesifisert av turneringsledelsen være vinneren, dersom det ikke finner sted ytterligere spill eller bare en del av en runde er fullført etter at et spill er plassert, i hvilket tilfelle det spillet vil bli kansellert.

     4. Dersom to eller flere spillere deler ledelsen etter ordinær spilletid vil turneringsvinneren normalt bli kåret ved hjelp av en sudden death playoff. I disse tilfellene er vinneren av playoff spillet vinneren i spillesammenheng. Alle andre golfere i playoff spillet vil bli rangert som å ha kommet på andreplass.

     5. I tilfelle av en tie for en sluttplassering vil den delte plasseringen telle; hvis for eksempel fem spillere deler åttendeplassen, vil alle bli regnet som å ha endt på åttendeplass.

     6. I noen turneringer kan turneringsledelsen la individene spille et spesifikt antall playoff hull for å bestemme turneringsvinneren. I dette tilfellet vil golferen med den laveste scoren etter å ha fullført det spesifiserte antall hull bli erklært som vinner, og alle andre golfere i playoffen erklært som å ha kommet på andreplass.

     Golf Matchups:

     1. H2H matchups må begge golferne tee off for at spill skal være gjeldende.

     2. Spillere blir bare satt sammen i par i spillesammenheng. Spilleren med den laveste scoren under hele turneringen er matchup vinneren.

     3. Den spilleren som oppnår høyest plassering ved turneringsslutt vil regnes som vinneren. Hvis antallet runder blir redusert, for eksempel pga. Dårlig vær, blir spill stående så fremt en turneringsvinner blir kåret.

     4. Hvis en spiller ikke klarer the cut, vil den andre spilleren bli erklært som vinner. Hvis ingen av spillerne klarer the cut vil den spilleren som fikk lavest score etter the cut bli regnet som vinneren.

     5. Hvis en spiller blir diskvalifisert etter å ha startet, enten før to runder er fullført eller etter at begge spillerne har klart the cut, vil den andre spilleren bli regnet som vinner.

     6. Hvis en spiller blir diskvalifisert under enten 3 eller 4 runde, når den andre spilleren i matchupen allerede har mislykkes med the cut, vil den diskvalifiserte spilleren bli regnet som vinner.

     Å Klare/Mislykkes med The Cut:

     I noen turneringer kan vi tilby odds på om spillerne klarer the cut (får delta i finalerundene), eller mislykkes med the cut (klarer ikke å kvalifisere seg til finalerundene).

     Spill på 18 hull:

     Vinneren vil være den spilleren som har lavest score etter 18 hull. Hvis resultatet er uavgjort kommer alle spill til å bli kansellert. Playoffs teller ikke.

     Sluttplassering for en navngitt spiller:

     I tilfelle av et uavgjort resultat for sluttposisjon vil den delte plasseringen telle. Hvis for eksempel spilleren deler 8 plassen med fem andre spillere, vil det regnes som han/hun har åttendeplass som sluttplassering.

     Individuell spillers rundescore:

     Alle spill vil bli kansellert hvis spilleren ikke fullfører runden.

     Utvalgt spillers score på neste hull:

     Alle spill vil bli kansellert hvis spilleren ikke fullfører det aktuelle hullet. Spill kan bli avgjort når spilleren forlater greenen.

     Spill på en gruppe:

     1. Vinneren vil være den spilleren som har lavest score ved turneringsslutt (eller etter the cut hvis alle spillerne mislykkes i the cut), playoff inkludert.

     2. I tilfelle uavgjort vil vinneren være den spilleren som hadde lavest score i den siste runden. Hvis det fortsatt er uavgjort blir innsatspengene på en spiller delt på det antall spillere han deler plassering med. ulle odds er så utbetalt til den delte innsatsen, mens den resterende innsatsen blir tapt.

     3. Hvis en spiller ikke starter vil alle spill på den gruppen bli kansellert og pengene refundert.

     Golf Three-Way Matchups (Three-Balls):

     1. Spill på "three-way matcups", også kjent som "three-balls", vil bli avgjort av den laveste scoren etter en hel rundes spill. En full runde er fullført etter at 18 hull er ferdigspilt.

     2. Hvis en spiller som har startet trekker seg før vedkommende har fullført 18 hull blir han regnet som en taper uansett score. En spiller har startet så snart han/hun har slått sitt første slag. Hvis en spiller trekker seg før start blir alle spill på vedkommende kansellert.

     3. Dersom startgrupper blir omorganisert vil spill bli avgjort på basis av de opprinnelige gruppene.

     4. Tiebreakers:

      I tilfeller av uavgjort for lavest score i three-ball matcher, bruker vi den europeiske dead heat regelen:

      • Hvis to golfere deler førsteplassen vil spill på en eller begge av disse spillerne bli avgjort på følgende måte: Halve innsatsen (lay amount) får utbetaling etter den fastsatte oddsen, den andre halvparten taper. Et spill på den golferen som ender på sisteplass er et taps-spill.

      • Hvis alle tre golferne deler førsteplassen vil spill på en eller alle disse spillerne bli avgjort på følgende måte: En tredjedel av innsatsen (lay amount) får utbetaling etter fastsatt odds, og to tredjedeler taper.

     Spilleren med beste resultat:

     Ved uavgjort resultat blir innsatspengene på en spiller delt på det antall spillere han deler plassering med. Fulle odds blir så utbetalt til den delte innsatsen, mens den resterende innsatsen blir tapt.

     Skins-regler

     Skins-turneringer graderes basert på totalsummene som spillerne vinner. Alle formater som turneringen bruker for å løse uavgjort, er gyldige. Den offisielt utropte vinneren av turneringen slår spilleren med det største gevinstbeløpet, hvis det ikke er samme person.

     Back To Top

     Håndball

     1. I spillesammenheng blir vinnere og tapere bestemt av sluttstillingen etter normal spilletid. Tilleggstid (utvidelse av normal tid) vil ikke telle dersom ikke annet er spesielt bestemt.

     2. Pinnacle kan tilby en såkalt “three-way line” med uavgjort som det tredje spillealternativet. I slike tilfeller, når resultatet er uavgjort, vil bare de som har satset på uavgjort resultat få utbetalt gevinst, mens de som satset på ett lag eller spiller som vinner vil tape innsatsen.

     3. Hvis en match blir utsatt, av hvilken som helst grunn, vil alle spill bli kansellert og innsatsene refundert.

     4. Dersom kamparenaen blir forandret vil alle spill fortsatt være gjeldende.

     5. Match props: Alle match props, inkludert de følgende spillemulighetene, vil bli bestemt kun på grunnlag av ordinær tid og ikke inkludere eventuell overtid:

      - Lag med flest mål etter en omgang
      - Omgang med flest mål
      - Mål i kamp totalt oddetall/partall
      - Mål for lag totalt oddetall/partall
      - Vinstmargin
      - Dobbelt resultat (halvtid + full tid)
      – Først til 5/10/15/20 mål

     6. Toppscorer lag: Mål scoret i de ordinære 60 minuttene og ekstratid teller, men ikke mål scoret i straffekastkonkurranser. Regler for Dead-Heat gjelder. Hvis en spiller deltar i turneringen har spill på vedkommende action.

     7. Toppscorer turnering: Mål scoret i de ordinære 60 minuttene og ekstratid teller, men ikke mål scoret i straffekastkonkurranser. Regler for Dead-Heat gjelder. Hvis en spiller deltar i turneringen har spill på vedkommende action.

     8. Live-spill: Alle spillealternativer er basert på kun ordinær tid for avgjørelser av spill (overtid teller ikke). I turneringer hvor et nytt marked blir formet ved slutten av ordinær tid, for eksempel "Å vinne på Overtid", gjelder straffekonkurranse.

     Back To Top

     Ishockey

     Generelt:

     1. Spill på hele kampen inkluderer overtid. Spill på andre perioder inkluderer ikke overtid, med mindre dette er angitt.

      Hvis et spilletilbud inkluderer uavgjort som et tredje alternativ og kampen ender uavgjort, gir spill på uavgjort utbetaling, mens spill på begge lag går tapt.

      Straffekonkurranser er regnet som en del av tilleggstiden. Hvis straffekonkurranse blir gjennomført vil vinneren bli kredittert med et ekstra mål.

      For eksempel; Kampen mellom Dynamo og CSKA står uavgjort 2-2 og fortsetter til straffekonkurranse. Dynamo vinner straffekonkurransen. For vårt tilbud "Dynamo including OT" vs "CSKA including OT", vil sluttresultatet i spillesammenheng være Dynamo 3, CSKA 2.

     2. Minimum Tid for Action: Matcher må vare i minimum 55 minutter for action. Hvis en match blir stoppet før det er gått 55 minutter blir alle spill på matchen refundert.

     3. Minimum tid for action på Perioder: Den spesifiserte perioden må bli spilt i sin helhet for at spillet skal være gyldig. Dersom ikke vil alle spill på perioden bli refundert.

     4. Mål på overtid eller i straffekonkurransen, teller ikke når det gjelder spill på tredje periode.

     5. "Home Goals vs Away Goals" og Grand Salami: "Home Goals vs Away Goals" og Grand Salami vil bli avgjort av det totale antall mål scoret I alle matcher berammet i den gitte ligaen på den gitte datoen. Alle berammede matcher må gå over tre fulle perioder. Hvis noen match blir kansellert eller stoppet før tre hele perioder er blitt spilt, vil alle spill på "Home Goals vs Away Goals" og Grand Salami bli kansellert.

     6. Spill på innsatstyper knyttet til lag eller kamp, graderes inklusive overtid og straffekonkurranse, med mindre annet oppgis.

     7. Spill på innsatstyper knyttet til spiller, graderes inklusive overtid, men eksklusive straffekonkurranse, med mindre annet oppgis.

     8. Spill på spillerpoeng inkluderer både mål og målgivende pasninger.

     Grunnserie-seire: Lag må spille minst 81 kamper for at innsatser skal være gjeldende. Dette inkluderer ekstraomganger og straffesparkkonkurranser Back To Top

     Lacrosse

     Minimum Tid for Action:

     1. Alle matcher må gå over full tid – 60 minutter (pluss overtid om nødvendig) for å være gyldige.

     Back To Top

     Live Spill

     Det følgende er generelle regler som er gjeldende for begivenheter i Live-kategorier.

     1. Alle Live-linjer gjelder resultatet av hele matchen.

     2. Linjer vil bli tilbudt i tråd med våre linjemakeres dømmekraft. Vi kan ikke garantere at en linje vil tilbys på noe bestemt tidspunkt av matchen.

     3. Pinnacle forbeholder seg retten til å kansellere ethvert spill som er basert på en åpenbart feilaktig linje/line eller odds.

     4. I tillegg til dette blir Live-spill avgjort i tråd med Live-reglene som er fastsatt for den aktuelle sporten av Pinnacle.

     Back To Top

     Motorsport

     Utsettelser:

     1. Hvis et løp eller en kvalifisering blir utsatt for hvilken som helst grunn, vil alle spill fortsette å være gyldige i 48 timer. Hvis utsettelsen varer lenger enn 48 timer vil alle spill bli kansellert og innsatsen refundert.

     Formel 1:

     1. Alle veddemål vil behandles i henhold til Formula1.com.

     2. Starten på et løp defineres som startsignalet til oppvarmings- runden. Sjåfører må starte for at veddemål skal være gjeldende.

     3. Alle veddemål vil være behandlet innen pallpresentasjonen. Videre straff eller nedgradering vil ikke påvirke behandlingen av veddemål.

     4. Alle godkjente veddemål er gjeldende når en sjåfør starter kvalifisering. Sjåfører må starte kvalifisering for at godkjente veddemål skal være gjeldende. Videre straff eller nedgradering vil ikke påvirke behandlingen av veddemål.

     5. I race-matchups må begge sjåfører starte for at veddemålet skal være gjeldende.

     6. Hvis ingen av sjåførene fullfører ved race-matchups, vil sjåføren som fullfører flest runder, regnes som vinner. Hvis begge sjåfører har fullført samme antall runder, vil veddemål ikke være gjeldende. Videre straff eller nedgradering vil ikke påvirke behandlingen av veddemål.

     7. Mesterskapsveddemål behandles umiddelbart etter siste løp i sesongen og vil ikke påvirkes av videre straff eller degraderinger.

     Indy Racing:

     1. Resultater vil bli fastsatt etter de offisielle resultatene fra www.indycar.com.

     2. Dersom det på et senere tidspunkt blir gjort endringer på resultatlisten grunnet appeller eller avgjørelser fra styrende instanser (pga. straffer for regelbrudd, farlig kjøring, etc) vil fortsatt de originale sluttresultatene være gjeldende for spilleformål.

     3. Førere må starte løpet for at spill skal være gjeldende. I match-ups må begge førerne starte.

     4. I head-to-head matchups, i tilfelle ingen av førerne fullfører løpet, vil den føreren som gjennomførte flest runder bli regnet som vinner. Hvis begge førerne har gjennomført det same antall runder, vil spillet bli annullert. Senere straffer eller nedgraderinger vil ikke påvirke spillresultatet.

     Rally Racing:

     1. Alle rallyspill blir avgjort på grunnlag av den offisielle klassifiseringen som definert av de offisielle organisatørene, og vil ikke bli påvirket av noen senere hendelser.

     2. Fører Head-to-Head (H2H) spill: Dersom minst en av førerne ikke møter opp til start vil alle spill bli annullert. Hvis ingen av førerne kvalifiserer seg til den offisielle sluttrankingen vil alle spill bli annullert.

     3. Lag Head-to-Head (H2H) spill: Spill vil bli avgjort slik at seieren går til det laget som har den best klassifiserte bilen i FIAs offisielle resultatlister. Hvis ingen av lagene får noen biler klassifisert blir alle spill annullert.

     Back To Top

     Multispill

     Hvor mye kan jeg satse?:

     1. Parlay-innsatsgrenser er basert på innsatsbeløpet på linjene i parlayen. 
      Derfor beregnes hver parlay basert på innsatsgrensene for hver del av parlayen, og kan endre seg med hver valgte parlay. 

     Begrensninger:

     1. Pinnacle forbeholder seg retten til å begrense multispill på andre begivenheter etter eget skjønn.
     2. Maksimal totalgevinst for multispill på ett kalenderdøgn er 250 000 USD.

     3. Du kan velge inntil ti omganger i et multispill.

     4. Du kan velge inntil ti ligaer i et multispill. Se tennisreglene for unntak.

     Parlay/Multispill Utbetalinger:

     Ved utregning av utbetaling for en parlay/multispill, bruker Pinnacle en eksakt kalkulasjon.

     Multispill på samme kamp:

     Pinnacle tillater vanligvis multispill på samme kamp for amerikansk fotball. Men vi kan begrense eller avvise multispill på samme kamp for spesifikke kamper/omganger etter skjønn, på enkeltbasis.

     Vær oppmerksom på at Pinnacle forbeholder seg retten til å kansellere innsatser på multispill på samme kamp hvis vi mener at tilbudet blir misbrukt. Dette gjelder også for innsatser på multispill på første og andre halvdel av samme kamp.

     Uavgjort, Kanselleringer eller No Action spill i Parlays:

     1. Hvis en eller flere spilleobjekter i akkumulatoren enten er et push, blir kansellert, eller no action, vil akkumulatoren bli omregnet og redusert, basert på de resterende spilleobjektene som fortsatt er gjeldende.

     2. Et push, kansellering eller no action i en to-lags parlay blir utbetalt som et straight spill på det resterende laget ved bruk av det originale innsatsbeløpet til å regne ut gevinstbeløpet.

     3. I tilfelle av en utsettelse av en eller flere spilleobjekter vil akkumulatorene følge Pinnacle regler for hver spesifikk sport. Hvis for eksempel et straight spill ikke ville vært gjeldende ifølge våre ordinære regler, vil den delen av akkumulatoren være no action.

     Back To Top

     Poker

     Poker Matchups:

     1. Den spilleren som får den høyeste plasseringen "in the money" vinner.

     2. Hvis begge spillerne ender "out of the money", vil den spilleren som deltok i flest sesjoner vinne.

     3. En sesjon vil bli definert som 1 dags poker uavhengig av total spilletid den dagen.

      Alle sesjoner vil begynne etter 7:00 AM lokasjons tid. Hvis en sesjon starter en dag og ender neste morgen vil det fremdeles bare bli telt som en sesjon.

     4. Hvis begge spillerne spiller det samme antall sesjoner vil matchupen bli regnet som et push (uavgjort). Videre, hvis for eksempel spiller A begynner turneringen på dag en og går ut på dag en, og spiller B begynner turneringen på dag to og går ut på dag to, vil matchupen mellom A og B bli regnet som uavgjort, siden de spilte det samme antall sesjoner.

     5. I en poker matchup må begge spillere spille minst en hånd for at det skal være action.

     Poker Props:

     1. For props angående "in the money" avslutninger, må deltakeren starte i begivenheten for at spill skal være gjeldende.

     WSOP Bracelet Props

     1. For graderingsformål blir enhver props som er tilknyttet gevinst på en eller flere Bracelet(er) på WSOP ikke inkludere "Casino Employee event", "Ante up for Africa event", eller "the Tournament of Champions freeroll".

     2. For graderingsformål vil enhver props knyttet til at en kvinne vinner en eller flere "bracelets" i en åpen WSOP turnering, ikke inkludere rene kvinneturneringer, ansatte-turneringer, Innsats opp for Afrika turneringer, aldersbegrensede turneringer, eller gratisturneringer.

     Back To Top

     Politikk

     1. Alle veddemål avgjøres ved det offisielle resultatet som kunngjøres av den lokale valgkomitéen eller et tilsvarende offentlig organ.

     2. Spansk politikk: I forbindelse med regjeringsvalget regnes PSOE og PP som både partiene og deres regionale avdelinger (f.eks. PSC-PSOE).

     3. Canadisk politikk: I forbindelse med det føderale valget gjelder følgende terminologi:

      • «Conservatives» er Conservative Party of Canada.
      • «Liberals» er Liberal Party of Canada.
      • «NDP» er New Democratic Party.
      • «Greens» er Green Party of Canada.
      • «Bloc» er Bloc Quebecois.
     4. Dersom vi setter som betingelse at en kandidat «må kunngjøre», betyr det at veddemål kun vil gjelde om kandidaten kommer med en offentlig kunngjøring om at han stiller til valg.

     5. I alle valg vil resultatet av alle veddemål kun bestemmes basert på det offisielle resultatet, som beskrevet ovenfor. Etter at resultatet er offisielt, og alle veddemål er avgjort, vil ingen hendelser (dødsfall, sykdom, osv.) påvirke de allerede fastslåtte veddemålene. 

     6. For alle spill på presidentvalget i USA i 2020 som plasseres etter 17.3.2020, må både Donald Trump og Joe Biden ha mulighet til å bli nominert for sine respektive partier på valgdagen for at spillet skal gjelde.

     Back To Top

     Rugby

     Rugby League, Super League & Rugby Union.

     1. For veddemålsformål vil vinnere og tapere avgjøres av sluttresultatet (inkludert eventuell overtid). Dersom sluttresultatet blir uavgjort, vil moneyline-innsats på begge lag gi halve verdien av kupongen. Halvparten av innsatsen utbetales til angitt pris, og halvparten av innsatsen taper.

     2. Alle rugbykamper må vare i minst 80 minutter for å være gjeldende, unntatt før-sesongskamper som er oppsatt til kortere spilletid.

     3. Hvis en rugbykamp utsettes i mer enn 48 timer fra opprinnelig starttidspunkt, vil alle innsatser på kampen være ugyldige/ikke gjeldende og pengene tilbakeføres til kontoen din.

     4. For parlays/multispill der et arrangement ender uavgjort, vil spill på moneyline forskyves, og parlay/multispill beregnes på nytt og reduseres basert på at de gjenværende omgangene skal være gjeldende.

     5. Allmenne regler for amerikansk fotball: inkludert australske regler, Rugby League, Super League og Rugby Union. Spill vil bli avgjort ut fra sluttresultatet av kampen (ordinær tid, eller ekstratid hvor det er aktuelt). I tilfelle uavgjort som resultat vil moneyline spill på hvert av lagene bli regnet som halvt vunnet. Halve innsatsen blir utbtalt som gevinst, og den andre halvparten taper.

      Pinnacle kan tilby en så kalt three-way line, med uavgjort som det tredje spillalternativet. I disse tilfellene, hvis resultatet blir uavgjort vil kun de som spilte på uavgjort regnes som vinnere, og alle som satset på at ett av lagene skulle vinne kampen vil ha tapt sine innsatser.

     Spesialspill - scoringsmarginer:

     1. Spesialspill på scoringsmarginer gjelder kun for ordinær tid og inkluderer ikke eventuell overtid eller Golden Points.

     Back To Top

     Simulert sport

     Kampene vises live på Twitch-kanalen. Resultater og repriser tilbys også på denne siden når kampene er over.

     Når du tipper på simulert sport, må du huske følgende regler:

     1. Alle resultater bestemmes av helt tilfeldige datasimuleringer.

     2. Kampene må fullføres for at tippespillene skal være gyldige.

     3. Hvis kampen av en eller annen grunn går offline på grunn av forstyrrelser i internettforbindelsen, fortsetter den fra der den stoppet når internettforbindelsen er tilbake. Hvis kampen ikke ble automatisk lagret derimot, er all fremdriften frem til det punktet tapt og tippespillene blir gradert som KANSELLERT.

     4. Hvis forbindelsen ikke kan gjenopprettes og kampen ikke blir fullført, graderes alle tippespill som KANSELLERT.

     5. TIPPING PÅ FØRSTE HALVDEL – Første halvdel må spilles ferdig for at tippespillene skal være gyldige.

     6. TIPPING PÅ ANDRE HALVDEL – Tippespillets beskrivelse viser om det tilbys tipping på andre halvdel av kampen. I tippesammenheng inkluderer andre halvdel også overtid.

     7. Resultater fra simulatorspill er endelige. Alle spill er gyldige, selv når det oppstår feil eller andre uvanlige hendelser i løpet av kamper.

     Tilleggsregler for MADDEN NFL 20

     1. Kampene spilles i simuleringsmodus (datamaskin mot datamaskin).

     2. Omgangene er på ti minutter.

     3. Akselerert klokke er AV.

     4. Halvveis i kampen er det en fem minutters pause der man kan tippe på andre halvdel av kampen.

     Tilleggsregler for MLB The Show 20

     1. Kampene spilles i simuleringsmodus (datamaskin mot datamaskin).

     2. Kampene har ni innings.

     Tilleggsregler for NBA2K20

     1. Kampene spilles i simuleringsmodus (datamaskin mot datamaskin).

     2. Omgangene er på seks minutter.

     Tilleggsregler for NHL20 EA

     1. Kampene spilles i simuleringsmodus (datamaskin mot datamaskin).

     2. Omgangene er på ti minutter.

     Tilleggsregler for FIFA20

     1. Kampene spilles i simuleringsmodus (datamaskin mot datamaskin).

     2. Hurtig innbytte er PÅ.

     3. Kampforholdene er VÅR.

     4. Spillhastigheten er NORMAL.

     5. Halvdelene er på 20 minutter.

     Back To Top

     Sjakk

     1. Pinnacle kan tilby en ny total for sjakkpartier. Totalen gjelder antall trekk og vil graderes i henhold til offisielle resultater.

     Back To Top

     Snooker

     1. Matchup spill blir basert på å klare å velge korrekt spiller som offisiell vinner av matchen. I det tilfelle at en match starter – ved åpningen av det første "framet" – men ikke blir ferdigspilt av hvilken som helst grunn, vil spilleren som går videre til neste runde (eller blir erklært vinner av konkurransen/mesterskapet) bli regnet som vinneren. I det tilfelle at en match ikke starter i det hele tatt blir alle spill refundert.

     2. Frame satsing er basert på å gjette korrekt sluttscore/sluttresultat for en snooker match. I det tilfelle at en match starter, men ikke blir ferdigspilt av hvilken som helst grunn, eller at en match ikke starter i det hele tatt, blir alle innsatser refundert.

     3. For "multi-way markets" av typen "Odds på å vinne mesterskapet" vil spill på ikke-deltakende spillere bli regnet som tap.

     4. For snookerkamper med flere økter kan Pinnacle tilby odds ved starten av hver økt. Alle innsatser på snookerkamper behandles ut fra resultatet i hele kampen, ikke resultatet i en enkeltøkt.

     Back To Top

     Sommer-OL

     1. For flerveis langodds er alle veddemål permanente. Ingen refundering.

     2. Hvis det gis en pris for et lag/en utøver for et ja/nei (2-veis)-veddemål for å vinne gullmedaljen, må laget/utøveren starte konkurransen for at veddemålet skal gjelde.

     3. For matchup-veddemål på to utøvere/to land i en hendelse, må begge utøverne/lagene starte konkurransen for at veddemålet skal gjelde.

     4. For over/under for et lands totale antall medaljer i en sport, gjelder totalen både for herre- og damekonkurransene i den sportsgrenen.
      Eksempel: Hvis USA vinner 10 herremedaljer og 9 damemedaljer i turn, er USAs totale antall turnmedaljer 19.

     5. Hendelsene er offisielle etter den opprinnelige medaljeseremonien. Hvis resultatene endres etter dette, teller ikke disse endringene.

     6. For spesialspill på enkelte utøvere, må deltageren starte den første konkurransen det er planlagt at de skal starte for at veddemålet skal gjelde.

     7. Minst én av utøverne må fullføre hele konkurransen (og oppnå et resultat i alle øvelsene) for at veddemålet skal gjelde.

     H2H (Head-to-Head):

     1. Hvis en matchup mot "feltet" tilbys, må den oppførte deltakeren slå alle de andre utøverne for at en innsats på den deltakeren skal vinne. Hvis en av utøverne slår alle de andre, registreres veddemål på "feltet" som vinnere. Hvis utøveren havner på delt førsteplass, vil innsats på matchups refunderes.

     Back To Top

     Squash

     1. Matchup mellom to spillere:

      Ett helt game må fullføres for at moneyline-spill skal være gjeldende. Hvis under ett game fullføres, vil alle moneyline-spill være ugyldige.

     2. Handikap og poeng totalt:

      Hvis en squashkamp ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle handikap- og poeng totalt-spill ugyldige, uansett hva kampresultatet blir. Slike veddemål blir annullert, og innsatsene blir refundert.

     3. Gamevinner:

      Spill på gamevinner refererer til vinneren av et spesifikt game. Det aktuelle gamet må fullføres for at tippespillet skal være gyldig.

     Back To Top

     Sykling

     Generelt:

     1. Alle spill avgjøres basert på resultatene som kunngjøres av det offisielle rittforbundet, og det tas hensyn til eventuelle spørsmål og juryavgjørelser fattet innen 24 timer etter det aktuelle rittets starttid. Etter denne tidsrammen påvirkes ikke spillene av ytterligere spørsmål, diskvalifiseringer og/eller klager.

     2. Ved matchup mellom to ryttere, hvis løpet har en regel som justerer deltakernes tider på grunn av fall, punktering, mekaniske uhell osv. i de siste kilometrene av løpet, vil rytteren med raskeste tid på offisiell resultatliste vinne matchup-en.

     3. I single-race matchups mellom ryttere, må begge rytterne starte, og minst en av dem fullføre løpet for at spill skal være gjeldende.

     4. Hvis et løp blir utsatt pga. værforhold eller force majeure, vil alle spill bli stående hvis, og bare hvis, løpet blir startet innen en uke etter den originale startdatoen.

     En-mot-en (H2H, "head-to-head"):

     1. Hvis det tilbys en matchup med en bestemt deltaker mot "feltet", vil en innsats på den oppførte deltakeren kun vinne dersom vedkommende slår feltet, som består av alle andre [startende] deltakere. Hvis en annen deltaker vinner enn vedkommende som er spesifisert i matchupen mot "feltet", vil innsatser på "feltet" klassifiseres som vinnere. Hvis den oppførte deltakeren havner på delt førsteplass, vil innsats på matchups refunderes.

     Overall Race Matchups:

     1. For klassifiseringer som avgjøres over flere etapper (inkludert Overall Classification, King of the Mountains Classification, Points Classification, Young Rider Classification og Team Classification), vil vinneren være den deltakeren som klassifiseres høyest ved slutten av konkurransen.

     2. Hvis ingen rytter fullfører konkurransen vil vinneren være den rytteren som fullførte flest etapper.

     3. Hvis begge rytterne fullfører samme antall etapper vil vinneren være den rytteren som var klassifisert høyest i deres siste fullførte etappe.

     Back To Top

     Teaser

     Hva er en teaser?

     1. En teaser er en spesiell parlay, hvor spilleren får en fordelaktig poengjustering. Teasere er tilgjengelige i amerikansk fotball og basketball, og kan inkludere lag og totaler.

     2. Utbetalingen for en teaser avhenger av sporten, antallet lag som er brukt, og størrelsen på poengjusteringen. For å finne utbetalingsraten for en bestemt teaser, bruk tabellene på denne siden.

     Standard Teaser Regler:

     1. Et uavgjort resultat eller en "no action" i en standard teaser med tre eller flere lag reduserer teaseren til det nest laveste tallet; for eksempel vil en firelags-teaser med et uavgjort resultat bli en trelags-teaser.

     2. I NFL, College Football, NBA, WNBA og College Basketball vil en to-lags teaser som resulterer i uavgjort/seier, uavgjort/tap eller uavgjort/uavgjort regnes som utsatt og alle innsatser tilbakebetales. I tillegg så vil ikke noen handling i én del av en to-lags teaser resultere i noen handling for teaseren, og alle innsatser tilbakebetales.

     3. I Arena Football vil alle teasere med uavgjort regnes som tap.

     4. Teasere er ikke tillatt på "alternate spreads" eller "alternate totals" for noen sport.

     5. Hvis noen del av en treaser ble gjort på en åpenbart dårlig line, eller etter at en begivenhet har startet, reserverer Pinnacle seg retten til å kansellere denne teaseren.

     6. Pinnacle forbeholder seg retten til å avgjøre hvilken spread som skal brukes til enhver teaser.

     7. På grunn av korrelasjonen vil alle korrelerte NCAA Football Same Game-teasere på spill hvor differansen mellom størrelsen på spreaden og størrelsen på totalen er mindre enn 28, bli kansellert.

      For eksempel:
      New Mexico mot Oregon. Spreaden er 28,5 og totalen er 55. Differansen er 26,5. I dette eksemplet vil alle korrelerte Same Game-teasere bli kansellert.

      UCLA mot Kansas State.  Spreaden er 1 og totalen er 44,5. Differansen er 43,5. I dette tilfellet vil alle Same Game-teasere være gjeldende.

      Standard Basketball Teasere:

     STANDARD BASKETBALL TEASERE

     NBA, WNBA og College Basketball
     College og WNBA
     4 POENG
     4.5 POENG
     5 POENG
     NBA Sides
     4.5 POENG
     5 POENG
     5.5 POENG
     NBA Totaler
     6.5 POENG
     7 POENG
     7.5 POENG
     2 LAG
     1 till 1
     10 till 11
     5 till 6
     3 LAG
     9 till 5
     8 till 5
     3 till 2
     4 LAG
     3 till 1
     5 till 2
     2 till 1
     5 LAG
     9 till 2
     4 till 1
     7 till 2
     6 LAG
     7 till 1
     6 till 1
     5 till 1

      

     Standard Amerikansk Football Teasere:

     KUN COLLEGE FOOTBALL

      
     6 POENG
     6.5 POENG
     7 POENG
     7.5 POENG
     2 LAG
     1 till 1
     10 till 11
     5 till 6
     10 till 13
     3 LAG
     9 till 5
     8 till 5
     3 till 2
     -
     4 LAG
     3 till 1
     5 till 2
     2 till 1
     -
     5 LAG
     9 till 2
     4 till 1
     7 till 2
     -
     6 LAG
     7 till 1
     6 till 1
     5 till 1
     -

     COLLEGE FOOTBALL SAMME MATCH

      
     6 POENG
     6.5 POENG
     7 POENG
     7.5 POENG
     2 LAG
     21 till 20
     1 till 1
     10 till 11
     5 till 6

      

     NFL ELLER MIXED NFL & COLLEGE FOOTBALL

      
     6 POENG
     6.5 POENG
     7 POENG
     2 LAG
     10 till 11
     5 till 6
     10 till 13
     3 LAG
     8 till 5
     7 till 5
     6 till 5
     4 LAG
     13 till 5
     12 till 5
     2 till 1
     5 LAG
     9 till 2
     4 till 1
     7 till 2
     6 LAG
     7 till 1
     6 till 1
     5 till 1

     NFL SAMME MATCH

     (må bruke NFL-fanen Samme kamp for Samme kamp-pris)

      
     6 POENG
     6.5 POENG
     7 POENG
     2 LAG
     1 till 1
     10 till 11
     5 till 6

      

     Arena Football Teasere:

     1. I Arena Football teasere vil uavgjort resultat bli regnet som tap.

     2. I en arenafotball 2-lags teaser, hvis en kamp ikke blir spilt på den oppsatte dagen, blir hele innsatsen refundert.

     ARENA FOOTBALL

     SIDES eller TOTALER
     7.5 POENG (Ties Lose)
     2 LAG
     10 till 11

      

     Super Teasers:

     1. 1. Et uavgjort resultat eller en ”no action” i en Super Teaser blir regnet som "No Action", og alle penger refundert.

     AMERIKANSK FOOTBALL SUPER TEASER

     NFL, College eller Mixed

      
     10 POENG
     13 POENG
     3 LAG
     10 till 13
     -
     4 LAG
     -
     10 till 14

      

     NBA SUPER TEASER

      
     7 POENG på SIDES & 9 POENG på TOTALER
     2 LAG
     1 till 2
     3 LAG
     5 till 6
     4 LAG
     7 till 5
     5 LAG
     2 till 1
     6 LAG
     3 till 1     Back To Top

     Tennis

     Spillere som trekker seg eller blir diskvalifisert:

     1.  Matchup mellom to spillere:

     Ett helt sett må være fullført for at moneyline-spill skal være gjeldende. Hvis under ett sett fullføres, vil alle moneyline-spill være ugyldige. Vinneren av kampen er den spilleren som erklæres som vinner av kampens dommer.
     Eksempel: Nadal har 0-6, 0-2 vs Djokovic, og Djokovic må trekke seg på grunn av en skade (eller diskvalifikasjon). Alle moneyline-spill er gjeldende.Nadal erklæres som vinner, mens Djokovic klassifiseres som taper. Alle andre spill på spread, total, lagtotal og sett vil være ugyldige, uavhengig av resultatet.

     Hvis en spiller trekker seg før 1. sett er fullført, vil alle spill på kampen være ugyldige.Eksempel: Nadal leder 2-0 vs. Djokovic, som trekker seg på grunn av skade. Alle spill er ugyldige.

     2.  Spill på første sett:

     Hvis første sett ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle spill på kampen ugyldige. Slike veddemål blir annullert og innsatsene refundert. Hvis første sett i en kamp fullføres, vil spillene være gjeldende og bli stående på den linjen.

     3.  Spill på sett:

     Hvis en tenniskamp ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle spill på sett ugyldige. Slike veddemål blir annullert og innsatsene refundert.

     Eksempel: Hvis vi tilbyr Spiller A (-1,5 sett eller -2,5 sett) vs. Spiller B (+1,5 sett eller +2,5 sett), må kampen fullføres.Hvis kampen ikke fullføres, er spill på den linjen ugyldige. Hvis vi tilbyr Spiller A til å vinne nøyaktig 2 sett mot 1 eller Spiller B til å vinne nøyaktig 2 sett mot 1, vil disse linjene annulleres og refunderes også dersom en spiller trekker seg.

     4.  Handikap og games totalt:

     Hvis en tenniskamp ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle handikap- og games totalt-spill ugyldige, uansett kampresultat. Slike veddemål blir annullert og innsatsene refundert. 

     5.  Spesialspill:

     1. Hvis en tenniskamp ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, blir alle spesialspill ugyldige. Slike spill annulleres og innsatsen refunderes, med enkelte unntak knyttet til spesialspill som krever at enkeltsett fullføres.
      Eksempel:
      1. Vil vinne 1. sett (må fullføre 1. sett)
      2. Korrekt resultat i 1. sett (må fullføre 1. sett)
      3. Vil det spilles tie-break i kampen? (Må fullføre sett)
     2. For unike spesialspill på enkeltkamper vil statistikk fra turneringens offisielle nettsider brukes til klassifiseringsformål.
      Eksempel:
      1. Totale serve-ess fra Nadal vs. Djokovic i Australian Open semifinale. www.ausopen.org vil brukes til å gradere det spesialspillet.
      2. Kampens varighet hentes fra turneringens offisielle nettsider. Forsinkelser på grunn av regn er ikke medregnet i den offisielle varigheten. 

     3. Spesialspill for «Hvem kommer lengst»:
      1. Begge spillere må starte i turneringen for at spill skal være gjeldende. Hvis begge spillere blir slått ut i samme runde, vil veddemål ikke være gjeldende, og alle innsatser blir tilbakebetalt.
      2. Hvis begge spillere kommer til finalen i et spesialspill om hvem som når lengst, vil vinneren av finalen regnes som vinner av spesialspillet.
     4. Spesialspill: Ja/nei til at spiller vil vinne:

      1. Hvis et spill plasseres før turneringen begynner, må spilleren spille ett poeng i turneringen for at det skal være gjeldende.
      2. Hvis spillet ble plassert etter at turneringen har begynt, må spilleren fullføre sin neste oppførte kamp for at spillet skal være gjeldende. 
     5. Over/under-spesialspill – sesong-ranking

      Den listede spilleren må starte i Australian Open for at disse spesialspillene skal gjelde. Hvis de ikke deltar i sin planlagte 1. kamp i Australian Open, blir spesialspillet på ranking kansellert. Når de har startet deltagelsen i Australian Open, gjelder spesialspillene som "all in". Dersom en spiller blir skadet i løpet av sesongen, blir disse spesialspillene likevel gradert ut fra ATP- eller WTA-ranking ved årets slutt. Spill på under 3,5-ranking betyr at en spiller som avslutter året rangert som 1, 2 eller 3, vil regnes som vinner. Alle rankinger over 3,5 (4, 5, 6 osv.) vil klassifiseres som tap.

     6. Grand Slam-spesialspill

      «Vil Novak Djokovic vinne en Grand Slam i 2015»-spesialspill er «all in». Dersom en spiller blir skadet og ikke kan spille, vil innsatser likevel være gjeldende.

     7. Spesialspill på ranking én-mot-én ved årsslutt

      Begge spillerne må starte i 1. runde av Australian Open for at disse spesialspillene skal gjelde. Hvis de ikke deltar i sin planlagte kamp for 1. runde av Australian Open, blir spesialspillet på ranking kansellert. Når spillerne har startet i Australian Open, regnes spesialspillene for å være gyldige og blir gradert basert på spillernes ranking for ATP/WTA singles ved sesongslutt. Spilleren som har best ranking ved årsslutt, graderes som vinner. Hvis for eksempel Novak Djokovic avslutter året på 25. plass i ATP-rankingen og Andy Murray ender på 15. plass, graderes Andy Murray som vinner fordi han har best ranking når sesongen er over.

     Team total-spill:

     Hvis en kamp ender med at en spiller trekker seg, vil team total-spill for hver enkelt spiller bli ugyldige og klassifiseres som ikke gjeldende. En kamp må ferdigspilles for at team total-spill skal klassifiseres som gjeldende.

     Hvis en av spillerne ikke starter i kampen eller turneringen, vil alle team total-spill knyttet til den kampen klassifiseres som ikke gjeldende.


     Forsinkelse eller utsettelse:

     1. Hvis en tenniskamp fullføres uten at spillere trekker seg eller blir diskvalifisert, er alle spill gjeldende. Forsinket kampstart vil ikke påvirke veddemålenes stilling. Det vil heller ikke en utsettelse, så lenge spillet gjenopptas og kampen fullføres.

     Ikke-standardiserte kampformater:

     Hvis en kamp inneholder et pro sett: Moneyline på 1. sett og moneyline på kampen er gyldige, alle andre innsatser blir refundert.

     Hvis en kamp inneholder et super tie break: Alle spill er gyldige, bortsett fra handikap og total på kampen, som blir refundert.

     Langtidsspill (Ante post):

     Alle langtidsspill (Ante post) er gjeldende. Hvis en spiller trekker seg enten før eller under en turnering, vil spill på om spilleren vinner turneringen tape.

     Multispill:

     1. Ved plassering av multispill i tennis vil hver runde i samme turnering behandles som en egen liga.

     Endring av sted eller underlag:

     Alle spill er gjeldende uavhengig av sted, underlag, endringer fra innendørs til utendørs og vice versa.

     Davis og Federation Cup:

     1. Davis Cup- eller Federation Cup-innsatser på rundene ("ties") er på at et land går videre til neste runde. Merk: Hver runde består av fem kamper ("rubbers"). Vinneren av runden er det landet som vinner tre eller flere av de fem kampene i runden.
     2. Hvis en kamp ikke spilles i det spesifiserte antall sett, og kampen forkortes av turneringsfunksjonærene, vil vinneren være den turneringsfunksjonærene utpeker som leder.

     Eksempel: En kamp er planlagt å ha 5 sett, men på grunn av været kan det bare spilles 3 sett. Lederen etter 3 sett vil erklæres som vinner av kampen. Alle spill refunderes, unntatt spill på 1. settvinner-linje og moneyline.

     Livespill (Alle pre-gameregler gjelder livespill, i tillegg til):

     1. Neste poeng må spilles for at innsatser skal være gjeldende. Dersom en av spillerne trekker seg før neste poeng spilles, refunderes alle innsatser som ble plassert siden forrige poeng.
     2. Hvis første sett ikke fullføres, vil alle spill på utfallet av kampen (spread, moneyline, neste sett og total) være ugyldige.   Alle spill på et bestemt game er gyldige, såfremt hele gamet ble ferdigspilt.
     3. Spill på enkeltsett: Hvis det aktuelle settet ikke fullføres, er alle livespill på settet ugyldige.
     4. Handikap og games totalt: Hvis en tenniskamp ikke fullføres på grunn av diskvalifisering eller fordi en spiller trekker seg, vil alle handikap- og games totalt-spill være ugyldige. Spillene blir annullert og innsatsene refundert. Merk at dette også gjelder livespill, som Nadal -2,5 sett vs. Djokovic +2,5 sett.
     5. Ved spill på enkeltgame vil kun resultatet i det aktuelle gamet benyttes til å fastslå gamets vinner. Hvis det aktuelle gamet ikke ferdigspilles, er alle live-spill på gamet ugyldige.

     For eksempel: Ved spill på A. Murray Game 5 av Sett 1 vil vinneren av game 5 avgjøre veddemålets vinner.

     1. Hvis påfølgende games ikke spilles, vil innsats på disse være ugyldige.
      Back To Top

      Vannpolo

      1. 2-Way: Hvis annet ikke er nevnt gjelder alle spill kun for ordinær tid og inkluderer ikke overtid eller straffekonkurranser.

      2. Vinner av første, andre, tredje, fjerde periode: Bare mål scoret i ordinær tid gjelder. Dersom annet ikke er spesielt nevnt, vil ikke overtid være tellende for resultatet av fjerde periode.

      3. Divisjonsmestere: Hvis sesongen av noen grunn blir forkortet vil spillene bli avgjort basert på det laget det relevante styrende organet kårer som divisjonsmester.

      Back To Top

      Vinteridretter

      Generelle regler

      Hvis et arrangement utsettes i mer enn 48 timer fra opprinnelig starttidspunkt, regnes alle innsatser på arrangementet som ugyldige/ikke gjeldende og pengene blir tilbakeført til kontoen din. Hvis arrangementet avbrytes uten noe offisielt resultat, blir innsatsen refundert, med mindre arrangementet blir gjenopptatt innen 48 timer fra det opprinnelige starttidspunktet. Hvis et forkortet/avbrutt arrangement blir erklært å være offisielt innen 48 timer, blir de offisielle resultatene brukt til klassifiseringen og alle innsatser er gyldige.

      En-mot-en (H2H, "head-to-head"):

      1. Begge utøverne må starte (forlate startlinjen, utføre hoppet, starte på banen, osv.) for at spillene skal være gyldige. Vinneren i H2H-veddemålet utpekes basert på utøvernes resultater slik dette oppgis ved slutten av konkurransen. Se under for spesifikk informasjon om reglene for skiskyting, langrenn, alpint og skihopp.

      2. Hvis en matchup mot "feltet" tilbys, må den oppførte deltakeren slå alle de andre utøverne for at en innsats på den utøveren skal vinne. Hvis en av utøverne slår alle de andre, registreres veddemål på "feltet" som vinnere. Hvis den oppførte utøveren havner på delt førsteplass, blir innsatser på matchups refundert.

      3. Spill på matchups i verdenscup-sesongen gjelder så lenge begge konkurrentene starter i minst ett verdenscup-arrangement i den gjeldende sportsgrenen.

      Skiskyting

      1.  H2H jaktstart:

       H2H graderes etter endelig sluttplassering fra den offisielle nettsiden, ikke tiden det tok å fullføre løpet. 

      Langrenn

      1. H2H jaktstart:

       H2H graderes etter endelig sluttplassering fra den offisielle nettsiden, ikke tiden det tok å fullføre løpet. 

      Alpint

      1. Minst én av utøverne må fullføre hele konkurransen / alle øvelsene for at veddemålet skal gjelde.

      Skihopp

      1. H2H:

       Begge må kvalifisere seg og starte i konkurransen for at spillene skal være gyldige. Det er de offisielle resultatene som gjelder, uansett hvor mange hopp/runder som gjennomføres.

      Back To Top

      Volleyball

      1. For hele kampens varighet baseres oddslinjer for spredning og totaler på settresultatet for kampen (generelt sett spilles det best av fem sett i volleyballkamper).
      2. For spesifikke sett baseres oddslinjer for spredning og totaler på poengresultatet for det gjeldende settet (generelt spilles settene i volleyballkamper til 25 eller 15 poeng).
      3. Hvis en match blir avbrutt før full tid, og ikke blir ferdigsspilt samme dag, vil spill på utfallet av kampen bli kansellert og alle innsatser blir refundert.
      4. For spill på kamper og sett vil antall poeng spilt i et sett ikke påvirke hvordan innsatsen graderes.  For eksempel vil sett spilt til 21 poeng eller 25 poeng graderes basert på vinneren av settet.Endring av kamparena:
      5. Ved "hjemme og borte"-spill vil innsatser på bortekamper ikke inkludere "Golden Set".

      Dersom kamparenaen blir forandret vil alle spill fortsatt være gjeldende.

      Spill på Sett (Korrekt Score):

      Spill på sett (korrekt score) refererer til den korrekte sluttscoren i sett.

      Settvinner:

      Spill på settvinner refererer til vinneren av et spesifikt sett. Det aktuelle settet må bli ferdigspilt for at spillet skal være gyldig. Følgende spill vil være ugyldige hvis en match ikke blir ferdigspilt:

      - Vinner av match
      - Spill på sett
      - Totale matchpoeng
      - Lag totale matchpoeng
      - Handicapspill på sett

      For individulle spill på sett vil spillet være ugyldig dersom settet ikke blir ferdigspilt, dersom ikke det bestemte spillet på settet allerede er avgjort. Dersom det spesifiserte settet blir ferdigspilt, mens hele matchen ikke blir ferdigspilt, vil spill på utfallet av ett bestemt sett være gyldige.

      Back To Top