הפקדות
בחר את המטבע שלך:
משיכות
בחר את המטבע שלך:

משך הטיפול

 • ההעברות באמצעות iDebit מטופלות תוך כמה דקות
 • במשיכות מעל ל-7,000 אירו (או שווה ערך) משך הטיפול עשוי להיות ארוך יותר. כמו כן,  תקנות הכספים הבינלאומיות עשויות לחייב אותנו לבקש הוכחת זהות

עמלות

 • על תושבי קנדה חלה עמלת הפקדה בגובה של 1.25%
 • פינקל סופגת את כל עמלות ההפקדה  באמצעות iDebit בכל שאר המטבעות הנתמכים
 • כל הלקוחות של פינקל זכאים למשיכה אחת חינם בחודש
 • משיכות נוספות באותו חודש יחויבו בעמלה הרשומה בדף 'אפשרויות תשלום'

פינקל עושה את מרב המאמצים כדי לוודא שכללי הטיפול בתשלומים שלנו מאזנים בין יחס הוגן כלפיך, הלקוח, לבין היעדר עמלות, ועדיין מאפשרים לנו להציע לך את יחסי הזכייה הטובים ביותר באינטרנט. אנו משתדלים לספוג את עלויות ההעברות ככל שניתן, אולם אם לא תעמוד ברף שלנו לשימוש מחדש בהפקדות (פי שלושה מסכום ההפקדה) תחויב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בעמלת טיפול נוספת בגובה של 3% על ההפקדה וכן בכל עמלות המשיכה הרלוונטיות. לתשומת לבך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות.  

מידע חשוב

 • העברות בדולר ארה"ב זמינות רק  ללקוחות המתגוררים בקנדה וביפן
 • על כל הכספים להישלח ולהתקבל מחשבון iDebit הרשום תחת אותו שם כמו זה של בעל החשבון בפינקל. אם השמות בחשבונות פינקל ו-iDebit אינם תואמים, העברת הכספים לא תטופל. היכנס לחשבון פינקל שלך וודא שהפרטים האישיים שלך נכונים באמצעות האפשרות 'פרטי החשבון'
 • לקוחות רשאים לרשום רק  חשבון iDebit אחד  בחשבונם בפינקל.
 • אם מפקידים כספים לחשבון פינקל באמצעות iDebit, כספי הזכיות יוחזרו לאותו חשבון iDebit, עד לסכום המקורי שהופקד, אך ללא הגבלה מחייבת לסכום זה.

כל זכייה שמקורה בהפקדה שהתבררה בהמשך כהפקדה ללא כיסוי (NSF) או בהפקדה שפינקל לא תוכל לגבות אותה מכל סיבה אחרת, לא תהיה תקפה. בחשבונות הנמצאים ביתרה שלילית, כל ההימורים הממתינים יבוטלו, בין אם הם בוצעו מההפקדה ללא כיסוי ובין אם לא. אם אותה הפקדה שהוגדרה כהפקדה ללא כיסוי תאושר לבסוף, הלקוח יהיה זכאי לקבל תשלום על הפקדתו המקורית בלבד. מדיניות זו חלה על כל יתרה בחשבון שמקורה בהפקדה ללא כיסוי, בין אם באופן ישיר או בעקיפין.

ביצוע הפקדה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של iDebit באזור ההפקדות
 3. היכנס לחשבונך ב-iDebit ובחר את הבנק שלך כדי לגשת לשירות הבנק שלך באינטרנט. לאחר אישור ההעברה, הסכום ינוכה ישירות מחשבון הבנק שלך ויזוכה בחשבונך בפינקל. לחלופין, ניתן לבחור שההפקדה תנוכה מהיתרה בחשבונך ב-iDebit.

ביצוע משיכה

 1. היכנס לחשבונך בפינקל
 2. עבור לאזור 'קופה' ולחץ על הסמל של iDebit באזור המשיכות
 3. מלא את הטופס והמשיכה שלך תועבר לטיפול

על כל החשבונות של משתמשים שארץ מגוריהם היא קנדה ואמצעי ההפקדה שלהם הוא iDebit מוטלת הקפאת משיכה עד שפינקל מאשרת את ההפקדות. לרוב, הפקדות באמצעות iDebit מאושרות ביום העסקים הראשון שלאחר 5 ימי עסקים.

אם עדיין אין לך חשבון ב-iDebit, תוכל ליצור אחד במהלך ההעברה הראשונה באמצעות אמצעי תשלום זה או דרך האתר www.idebitpayments.com