חוקי הימורים

אגרוף

 1. כשמצלצל הפעמון להתחלת הסיבוב הראשון, ההתמודדות נחשבת לרשמית לצורכי ההימורים, ללא תלות באורך המתוכנן או בתואר.

 2. אם מספר הסיבובים שנקבע בקרב משתנה, ההימורים הבאים יהיו תקפים: המנצח בקרב, רק הניצחונות של המתאגרף, ואפשרויות התיקו. ההצעות "סה"כ הקרב" ו"יסיים את הקרב" או "לא יסיים את הקרב" יהיו תקפות אם הסיבובים הקבועים שעודכנו יהיו יותר מהסה"כ המופיע בהצעה. הצעות הימור לסיבוב מדויק לסיום, המנצח בנוקאאוט, נוקאאוט טכני, פסילה, ניצחון בהחלטה או החלטה טכנית, וניצחון לפני סוף הקרב ידורגו כלא תקפות אם הסיבובים שנקבעו משתנים או לא מוכרזים.

 3. קרב נחשב כתיקו טכני אם הוא מסתיים לפני מספר הסיבובים שהוקצו. הדבר מתרחש בדרך כלל בשל נגיחה או עברה.

 4. לצורך הימור, הימור על "ניצחון לפני סוף הקרב" זוכה אם המתאגרף שנבחר מנצח ב-KO (נוקאאוט), TKO (נוקאאוט טכני), DQ (פסילה) או החלטה טכנית

 5. לצורך הימור, הימור על כך שמתאגרף ינצח ב-KO זוכה אם המתאגרף שנבחר מנצח ב-KO (נוקאאוט), TKO (נוקאאוט טכני), או DQ (פסילה)

 6. בכל קרב שיוכרז כ"אין תחרות", יוחזרו כל ההימורים

 7. אם הימור מוצע על משחק כולל תיקו כאופציה שלישית להימור והקרב מסתיים בתיקו, מי שהימר על התיקו יקבל תשלום כמנצח; אלה שהימרו על כל מתאגרף יפסידו את ההימור. אם ההימור כולל רק את שני המתאגרפים, והתיקו לא הוצע או הוצע כאופציע נפרדת והקרב מסתיים בתיקו הימורים על כל אחד מהמתמודדים יוחזרו

 8. כל אובר/אנדר (סה"כ) הרשום בקרב מייצג את המספר הכולל של הסיבובים שהושלמו. נקודת המחצית של סיבוב היא בדיוק דקה אחת ושלושים שניות לאחר תחילתו של סיבוב בן שלוש דקות. כלומר, סיבוב 9.5 משמעו דקה אחת ושלושים שניות מתחילת הסיבוב העשירי. נקודת המחצית של סיבוב בן שתי דקות היא לאחר דקה אחת. נקודת המחצית של סיבוב בן חמש דקות היא לאחר שתי דקות ושלושים שניות.

 9. התוצאות ידורגו לפי התוצאה הרשמית עם הצלצול. התוצאות אינן רשמיות לצורך ההימור עד שאומתו על ידי הגורמים הרשמיים באירוע האגרוף. גוף רשמי או לא רשמי ההופך את תוצאת הקרב בהתבסס על ערעור, השעיה, תביעה, תוצאות בדיקת סמים או כל ענישה אחרת כנגד מתאגרף לא יוכר לצורך ההימור 

 10. אלא אם צויין אחרת, התחרויות חייבות להתקיים תוך 30 יום מהיום המתוכנן על מנת שההימורים ייחשבו כתקפים.

 11. במצבים שלא פורטו בכללים לעיל, ההחלטה על הימור המוכרזת על ידי שירות מידע ספורט Don Best תיחשב לרשמית ולמחייבת.

 12. כללי לס וגס יחולו על כל מצב שאינו מפורט בזה.

Back To Top

אולימפיאדת הקיץ

 1. בהימורים עתידיים עם מספר אפשרויות, כל האירועים הם הימורי "אול אין" - ללא החזרים.

 2. אם לספורטאי/לקבוצה יש מחיר כן/לא (כפול) לזכות במדליית זהב, על הספורטאי/הקבוצה להתחיל את התחרות כדי שההימורים יהיו תקפים.

 3. בהתמודדות בין שני ספורטאים/מדינות בכל אירוע שהוא, על שני הספורטאים/שתי המדינות להתחיל את התחרות כדי שההימורים יהיו תקפים.

 4. בהימורי אובר/אנדר על סה"כ המדליות של מדינה בענף ספורט מסוים, הסה"כ הוא גם לתחרויות הגברים וגם לתחרויות הנשים באותו ענף -
  לדוגמה: אם ארה"ב זוכה ב-10 מדליות בתחרויות אתלטיקה לגברים וב-9 מדליות בתחרויות אתלטיקה לנשים, סה"כ המדליות שבהן ארה"ב זכתה באתלטיקה הוא 19.

 5. כל התחרויות נחשבות רשמיות לאחר הטקס המקורי להענקת המדליות. כל שינוי שייערך לאחר מכן בתוצאות התחרויות לא ייחשב.

 6. בהימורים על ספורטאים יחידים, על המתחרה להתחיל את האירוע הראשון שהוא רשום אליו כדי שההימורים יהיו תקפים.

 7. כדי שההימור יהיה תקף לפחות משתתף אחד צריך להשלים את כל התחרות (להשיג תוצאה גם בהנפה וגם בדחיקה).

H2H (ראש בראש):

 1. אם אחת מההתמודדויות היא נגד "השדה", על המתחרה הרשום לנצח את כל שאר הספורטאים כדי שההימור עליו יזכה. אם אחד מהספורטאים מנצח את כל שאר המתחרים, ההימורים על "השדה" יוכרזו כזוכים. אם המתחרה מסיים בתיקו במקום הראשון, ההימורים על ההתמודדויות יוחזרו.

Back To Top

אמנויות לחימה מעורבות

 1. אלא אם כן צוין אחרת, על הקרבות להתרחש בתוך שבוע אחד מהתאריך הרשום של הקרב או שהקרב ייחשב "לא תקף" וההימורים יוחזרו.

 2. העברה של אירוע בתוך אותה מדינה לא תשפיע על מצב ההימורים הממתינים. העברה של אירוע למדינה אחרת תהפוך את כל ההימורים הממתינים ל"לא תקפים".

 3. אם מספר הסיבובים שנקבע לקרב משתנה, ההימורים הבאים יהיו לא תקפים: המנצח בקרב, הלוחם מנצח בלבד וכן אפשרויות תיקו. "הסה"כ של הקרב" & "יגיע / לא יגיע" יהיו תקפים אם מספר הסיבובים המעודכן שנקבע גדול מהסה"כ הרשום בהצעה. הצעות של הסיבוב המדויק של הסיום, הלוחם המנצח במרחק הפנימי, ניצחון בהחלטה וניצחון לפני סיום הקרב לא יהיו תקפות אם הסיבובים שנקבעו משתנים או לא מוכרזים נכון.

 4. התוצאות ידורגו לפי התוצאה הרשמית עם הצלצול.

 5. תוצאות עשויות להשתנות לאחר ההצגה הראשונית שלהן על ידי הכרוז. התוצאות אינן רשמיות לצורך ההימור עד שאומתו על ידי הגורמים הרשמיים באירוע האגרוף. גוף רשמי או לא רשמי ההופך את תוצאת הקרב בהתבסס על ערעור, השעיה, תביעה, תוצאות בדיקת סמים או כל ענישה אחרת כנגד מתאגרף לא יוכר לצורך ההימור.

 6. הימור על לוחם "ניצחון לפני סוף הקרב" זוכה אם הלוחם שנבחר מנצח ב-KO (נוקאאוט), TKO (נוקאאוט טכני), DQ (פסילה), כניעה או כל צורה אחרת של הפסקת הקרב.

 7. הימור על לוחם שינצח ב-"KO/TKO" יזכה רק אם הלוחם ינצח ב-KO, TKO או בהפסקה בפינה. ניצחון בכניעה אינו נחשב כ-KO/TKO ב-MMA.

 8. אם מתרחש "תיקו", ההימורים "לניצחון" על שני הלוחמים מוחזרים.

 9. הימורי הצעות אחרים מדורגים לפי הניסוח הספציפי שלהם.

 10. הימור "אם מנצח בלבד" מפסיד אם הקרב מסתיים בתיקו.

 11. בכל קרב שיוכרז כ"אין תחרות", יוחזרו כל ההימורים.

 12. בהימור סה"כ, אם הלוחם לא נענה לפעמון בתחילת סיבוב והקרב הגיע למרחק המדויק הרשום בסה"כ, האנדר זוכה. נקודת המחצית של סיבוב היא בדיוק שתי דקות ושלושים שניות לאחר תחילתו של סיבוב בן חמש דקות. כלומר, סיבוב 2.5 משמעו שתי דקות ושלושים שניות מתחילת הסיבוב השלישי.

 13. אם הסה"כ של אובר/אנדר נוחת בדיוק על סה"כ מחצית הסיבוב בקרב, ההימור ייחשב כתיקו. אם נוסח ההימור הוא "הקרב מגיע ל-2:30 בסיבוב X" והקרב מסתיים בדיוק בשנייה זו של הסיבוב, ההימור על "הקרב מגיע" ידורג כזוכה.

 14. בהימור על מרחק בסיבוב, אם הלוחם לא נענה לפעמון בתחילתו של אחד הסיבובים, הקרב מסתיים רשמית בסיבוב האחרון שבו נלחמו הלוחמים.

 15. בהימור סה"כ, אם הלוחם לא נענה לפעמון בתחילת סיבוב והקרב הגיע למרחק המדויק הרשום בסה"כ, האנדר זוכה.

 16. בהימורים המצהירים "לוחם ינצח בסיבוב X", על לוחם זה לסיים את הקרב בסיבוב X כדי לזכות בהצעה. לדוגמה, אם אתה מהמר "כן" על כך ש"מארק קולמן ינצח בסיבוב השלישי", הקרב חייב להיות מופסק לטובת קולמן בסיבוב השלישי כדי ש"כן" יזכה. החריגה היחידה היא אם הלוחם לא נענה לפעמון באחד הסיבובים. הקרב מסתיים אז בסיבוב האחרון שבו נלחמו הלוחמים.

 17. אם קרב יכלול סיבוב נוסף או סיבוב "ניצחון פתאומי", הסיבוב הזה ייכלל למטרות הימורים.

Back To Top

אתלטיקה

אתלטיקה

 1. זוכי במדליות זהב, כסף ואדר בטקס הענקת מדליות יייושבו כפי שזכו במקום ראשון, שני שלישי בהתאם, לצורכי הימורים.

 2. פינקל ספורטס מיישבת את ההימורים על סמך התוצאות המתפרסמות מיד לאחר המירוץ. פינקל אינה מתחשבת בתוצאות מאוחרות אשר נבעו מתוך מחאות , בדיקות סם או אמצעים אחרים.

הצעות ראש בראש - עמדות סיום הכי טובות:

 1. ההימורים יהיו תקפים כל עוד שני המשתתפים ישתתפו בחלק כלשהו מהתחרות (הזינוק שלהם חוקי) או בגמר. אבל, אם אנו מציעים הימורים לאחר השלבים המוקדמים ואחד מהמשתתפים אשר עבורו מוצעים הימורים - והוא עבר לסיבוב הבא - אינו משתתף שלב המסמיך הבא או בגמר, כל ההימורים שבוצעו לאחר הסיבוב המסמיך האחרון - שבו שני המשתתפים השתתפו - עבור התחרות והמאטש אפ, יוערכו לא תקפים.

 2. אם מוצעת התמודדות עם מתחרה מסוים נגד "השדה", הימור על המתחרה הזה יזכה רק אם הוא ינצח את "השדה", כלומר את כל שאר המתחרים [שהתחילו את ההתמודדות]. אם כל מתחרה אחר מלבד זה שצוין בהתמודדות נגד "השדה" מנצח, הימורים על "השדה" ידורגו כזכיות. אם המתחרה הרשום מסיים בתיקו במקום הראשון, ההימורים על ההתמודדויות יוחזרו.

עמדת הסיום הכי טובה תיקבע לפי:

 1. המשתתף שמתקדם לשלב האחרון של התחרות יוכרז כמנצח.

  לדוגמא, אם משתתף A מגיע לחצי גמר, ומשתתף B מורחק ברבע הגמר ואינו משיג את חתי הגמר, אזי משתתף A יעורך כמנצח.

 2. אם שני המשתתפים עפים מהתחרות באותו שלב מסמיך מוקדם, אבל מתחרים באותו מירוץ באותו זמן, אז המסיים עם הזמנים הטובים ביותר במירוץ זה יוכרז כמנצח.

 3. אם שני המשתתפים עפים מהתחרות באותו שלב מסמיך מוקדם, אבל במרוצים שונים למשל אחד מהם משתתף ברבע גמר אחר אז ללא קשר אם זמניו או סיום, כל ההימורים מבוטלים.

  לדוגמא, משתתף א' ומשתתף ב' אף אחד מהם הישיג לרשום זמנים מספקים ברבע הגמר על מנת להתקדם למחתית הגמר. כל ההימורים מבוטלים, כל עוד משתתף א' ומשתתף ב' אינם לקחו חלק באותו רבע גמר אחד נגד השני.

 4. כאשר שניים (או יותר) משתתפים מגיעים לגמר, אז הדרוג בגמר ייקבע את זוכה בתחרות "עמדת הסיום הכי טובה".

הימרים רב כיווניים על זוכה בתחרות:

 1. בהימורים עתידיים רב כיווניים, כל הארועים נחשבים בפנים ALL-IN betting - ללא החזרים , אלא אם התניה כלשהי שנוספה קובעת שמשתתף מסוים חייב להתחיל על מנת שההימורים עליו יהיו תקפים. אם התנייה כזאת נלקחת בחשבון אזי כל המשתתפים יבוטלו אם הנתון המותנה לא משתתף בארוע המסוים הזה. אבל אם שנו יותר מזוכה אחד, יחסי ההימור יחולקו בין מספר הזוכים. אבל יחסי ההימור אינם יכולים להיות פחות מ1.00.

הצעה על אתלט השנה של הIAAF :

 1. כל הימור שהתקבל לאחר ההכרזה הרשמית על הזוכה על ידי הIAAF או iaaf.org ידורג כמבוטל.

Back To Top

באנדי

 1. כל ההימורים חלים על משך זמן משחק רגיל ואינו כולל תוספת זמן, אלא אם צוין אחרת. בטורנירים שבהם מוצע לסיים בתוספת זמן אז בעיטות פנדלים אכן נלקחות בחשבון.

 2. משך משחק:
  אם פורמט מחשק ישתנה מסיבה כלשהי מ 2 45X 30 3X דקות אז כל ההימורים מתקבלים חוץ מהימורים שמתייחסים למחצית ראשונה או שנייה.

 3. שינוי זירה או מגרש המשחק:
  אם מקום המשחק משנה, כל ההימורים תקפים.

 4. קבוצה שמתקדמת - קבוצה שעוברת לשלב הבא, וכד'-:
  הימורים אלה מחושבים על פי תוצאת המשחק כולל תוספות זמן ובעיטות עונשין.

 5. קבוצות שיורדות:
  הימורים אלה מתייחסים לקבוצות התופסות את העמדות האחרונות בשל הורדה בדרגה בסוף העונה. כל השינויים שיחולו לאחר שהעונה הסתיימה אינם רלוונטיים להימורים אלה.

 6. אם המשחק מושעה או נדחה, ואינו מחודש בתוך 3 ימים, ההימורים על המשחק לא יהיו תקפים ויוחזרו.

Back To Top

בדמינטון

מאטש אפים - ראש בראש:

במקרה של משחק שהתחיל אך אינו הסתיים מכל סיבה שהיא, כל ההימורים על תוצאת המשחק יבוטלו.

אם שחקן עוזב משחק אינדיבודואילי, זוגי או מעורב לפני שיסתיים, ההימורים יוחזרו ללא קשר לשלב המחשק כשהוא עזב.

הימורי סטים:

 1. אם משחק בדמינטון לא הסתיים בשל פרישתו של שחקן או פסילה כלשהי, כל הימורי סטים בטלים. הימורים אלה יבוטלו והכספים יוחזרו

 2. מנצח סט: הימור זה מתייחס למנצח בסט ספציפי. הסט הזה חייב להסתיים במלואו על מנת שההימורים עליו יהיו תקפים.

 3. הימורי סטים - תוצאה מדויקת : ההימור מתייחס לתוצאה הסופית בסטים

בין קבוצות:

כל ההימורים על תוצאות בין משחקי קבוצות ישמרו על תוקפם, גם אם כמה משחקים יוכרעו על סמך החלטות עקב פרישת שחקן/ים.

אם שחקן הוחלף במשחק יחיד או זוגי, ההימורים על משחק יחיד יוחזרו. כל ההימורים על תוצאות מחק קבוצתי לא יושפעו מפרישה או שינוי ברשימת השחקנים.

עיכוב או השעיה:

 1. אם משחק בדמינטון הסתיים, כל ההימורים תקפים כפי שהתקבלו. כל עוד המשחק הגיע להשלמתו, לא עיכוב בתחילת המשחק, או השעיה ישפיעו על תוקף ההימורים.

 2. במקרה שמשחק אינו השיג את מספר מסוים של סטים, ומשך המשחק יקוצר בשל החלטת השופטים , המוביל הרשמי יוכרז על ידי השופטים יהי המנצח.

Back To Top

בייסבול

הכרעת הימורים

  1. ההימורים יוכרעו על סמך סטטיסטיקות מהגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או מהאתר הרשמי של התחרות הרלוונטית. אם אין סטטיסטיקות מהגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או מהאתר הרשמי של התחרות הרלוונטית, או אם יש הוכחות משמעותיות לכך שיש טעויות אצל הגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או האתר הרשמי של התחרות, נשתמש בהוכחות עצמאיות כדי להכריע בהימורים.

  2. בהיעדר הוכחות עקביות ועצמאיות או אם יש הוכחות סותרות ומשמעותיות, ההימורים יוכרעו לאחר בדיקה מעמיקה.

  3. פינקל אינה מכירה במשחקים דחויים, בערעורים או בהפיכת החלטות למטרת הימורים. כל עוד האירוע מתקיים ביום שנקבע, כל ההימורים יהיו תקפים. אם בשל מזג אוויר סוער (או עיכוב מסיבה דומה) פתיחת האירוע נדחית עד אחרי חצות לפי השעון המקומי, אך המשחק עדיין מתקיים, כל ההימורים יהיו תקפים.

ההגדרות של הימורי המאניליין השונים

הימורי מאניליין על בייסבול יתקבלו באופן הבא:

  1. הימור תקף - קבוצה נגד קבוצה, ללא קשר למגיש שפתח. כאשר מהמרים על מגישים רשומים והמגיש מוחלף לפני המשחק, המאניליין ישונה והימורים "תקפים" ידורגו באמצעות מחיר הפתיחה עבור המגיש החדש.
  2. מגישים רשומים - אם שני המגישים שפותחים אינם אלה שמצוינים בהימור, ההימור ייחשב כ"לא תקף".
  3. מגיש רשום אחד - זהו הימור על או נגד מגיש אחד ספציפי, ללא קשר למגיש הפותח השני. אם המגיש שצוין לא פותח, ההימור נחשב כ"לא תקף" (למשל: בהימור של "הרד סוקס נגד הלינג" ההימור הוא נגד הלינג. בהימור "הלינג נגד הרד סוקס" ההימור הוא על הלינג).

שים לב: טעויות הקלדה בשם המגיש לא יהוו עילה לביטול ההימור.

החלפת מגישים

  1. כאשר מהמרים על המגישים הרשומים, הימורים על סה"כ הקפות (אובר/אנדר), סה"כ של קבוצה (אובר/אנדר), ראנליין (עדיפות) וראנליינים חלופיים (עדיפות חלופית) לא יהיו תקפים אם המגיש יוחלף לפני ששני המגישים הרשומים יגישו לפחות הגשה אחת.
  2. מגיש נחשב כשחקן שפתח במשחק אם הוא זרק את ההגשה הראשונה אל החובט הראשון של היריב.

שינוי תאריך או מקום האירוע

  1. אם אירוע אינו משוחק בתאריך שנקבע לו כל ההימורים על האירוע יהיו לא תקפים.
  2. אם מקום האירוע משונה כל ההימורים על האירוע יהיו לא תקפים.

מקרים שבהם אירוע אינו מגיע לתום הזמן החוקי

  1. אם משחק הופסק או נדחה, המנצחת תיקבע לפי התוצאה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם כן הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה באותו סיבוב, ואז המנצחת תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק. אם הקבוצה הביתית השיגה תיקו במשחק ולאחר מכן הוא נדחה הכסף יוחזר. האירועים לא יועברו ליום הבא אלא אם צוין אחרת.
  2. אם משחק הופסק או נדחה בזמן הארכה, התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם כן הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה בסיבוב, ואז התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק.
  3. אם משחק פלייאוף נדחה וחודש תוך 96 שעות, כל ההימורים יהיו תקפים וידורגו לאחר סיום המשחק. אם המשחק לא הושלם תוך 96 שעות לאחר השעייתו, כל ההימורים יהיו לא תקפים.
  4. בהימורים על בייסבול בשידור חי, כדי שההימורים יהיו תקפים כל המשחקים צריכים להימשך לפחות 9 סיבובים (8.5 סיבובים אם הקבוצה הביתית מובילה) ועליהם להסתיים תוך 7 ימים ממועד פתיחת המשחק (למעט משחקים שהסתיימו לפי "חוק הרחמים" - ראה בהמשך). הכלל הזה חל על הימורי מאניליין, ראנליין וסה"כ. לדוגמה: משחק בשידור חי מושעה בסיבוב השביעי ואינו מחודש תוך 7 ימים. כל ההימורים על מאניליין, ראנליין וסה"כ יהיו לא תקפים, גם אם תוצאת ההימור כבר נקבעה. הימור על יותר מ-7 הקפות (נקודות) בתוצאה של 5-8 ייחשב כלא תקף.
  5. בהימורים על אירועים לפני המשחק או על סיבוב מסוים או מספר סיבובים בבייסבול בשידור חי, ההימורים יהיו תקפים אם פרק הזמן הספציפי הושלם, ללא קשר לסיום המשחק כולו.
  6. הימורים שבוצעו לפני תחילת המשחק בתיקיית המסחר בשידור חי יבוטלו אם אותו משחק נדחה אחרי שלא החל ביום שנקבע לו.

היחס ל"כלל הרחמים" במשחקים בשידור חי

  1. במשחקים שבהם משתמשים בכלל הרחמים (למשל משחקי World Baseball Classic), ההימורים ידורגו לפי התוצאה הסופית בזמן סיום המשחק לפי הכלל.

   היחס למשחקים במפגש כפול

  1. במפגש כפול, יעשה כל מאמץ כדי לכנות את המשחקים בתור G1 (המשחק הראשון) ו-G2 (המשחק השני).
  2. הימור שיבוצע מפורשות על אחד מהמשחקים G1 או G2 יחול אך ורק על אותו משחק של המפגש הכפול. לדוגמה, אם מהמרים על כך שב-G1 ה-Dodgers ינצחו את ה-Nationals עם המגישים הרשומים Kershaw ו-Scherzer, ההימור יהיה תקף רק אם גם Kershaw וגם Scherzer יפתחו במשחק הראשון. אם Kershaw ו/או Scherzer יפתחו במשחק השני, ההימור לא יהיה תקף.
  3. ביום שבו יש משחק כפול אך G1 או G2 לא רשומים באתר שלנו כמשחקים נפרדים בשעת ההימור, החוקים הבאים יחולו:

   א. כל הימור על מגיש רשום, ללא הימור מפורש על G1 או G2, יהיה תקף למשחק (הראשון או השני במפגש הכפול) שבו אותם המגישים הרשומים יפתחו.

   ב. הימור על משחק ספציפי (הראשון או השני) יהיה תקף רק אם המגישים הרשומים באתר יפתחו באותו משחק ספציפי.

   ג. ההימור יהיה תקף במשחק הראשון של המפגש הכפול אם המגישים הרשומים באתר לא יתמודדו אחד נגד השני באף אחד מהמשחקים של המפגש הכפול.

משך הזמן המינימלי (אורך האירוע) הדרוש להימורים תקפים

  1. תוצאת המשחק נחשבת רשמית אחרי 5 סיבובי משחק אלא אם כן הקבוצה הביתית מובילה לאחר 4.5 סיבובים. כשמהמרים על ראנליין של אחת מהקבוצות, סה"כ הקפות (אובר/אנדר) או על סה"כ של קבוצה (אובר/אנדר), המשחק צריך להימשך 9 סיבובים (8.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) כדי שההימור יהיה תקף.
  2. במקרה של הפסקת המשחק עקב הפרש נקודות משמעותי בין הקבוצות (כלל היתרון או הרחמים), המשחק ייחשב כמשחק שהושלם. הימורי ראנליין, סה"כ, סה"כ של קבוצה ומאניליין על המשחק יהיו תקפים.
  3. בהימורי מאניליין והפרשים טרום המשחק על המחצית הראשונה ב-MLB, המשחק צריך להימשך 5 סיבובים לפחות כדי שההימור יהיה תקף, או 4.5 סיבובים אם המשחק הסתיים לפני תום המועד החוקי והשופט הכריז על הקבוצה הביתית כמנצחת.
  4. אם המשחק לא מגיע לחמישה סיבובים מלאים, כל הימורי סה"כ על המחצית הראשונה יהיו לא תקפים.
  5. כאשר מהמרים על המגישים במשחק, בכל ההימורים על המחצית הראשונה (5 סיבובים) צריך לציין את שני המגישים. אם אחד מהמגישים הרשומים לא פותח במשחק, ההימורים על המחצית הראשונה (5 סיבובים) יהיו לא תקפים.
  6. בהימורי מאניליין בשידור חי על המחצית הראשונה ב-MLB, המשחק צריך להימשך 5 סיבובים לפחות כדי שההימור יהיה תקף, או 4.5 סיבובים אם המשחק הסתיים לפני תום המועד החוקי והשופט הכריז על הקבוצה הביתית כמנצחת. בהימורי הפרשים וסה"כ בשידור חי על המחצית הראשונה ב-MLB, המשחק צריך להימשך 5 סיבובים מלאים כדי שההימור יהיה תקף.

הימורים על מספר הניצחונות בעונה הרגילה של ה-MLB:

 1. ההימורים על מספר הניצחונות בעונה הרגילה של ה-MLB יוכרעו כששני המקרים הבאים יתרחשו:
  1. הקבוצה לא יכולה יותר לנצח את מספר המשחקים שצוין בהימור, מבחינה מתמטית.
  2. בזמן ההכרעה היה מצופה שהקבוצה תשחק לפחות 160 משחקים. במילים אחרות, לא הייתה אינדיקציה לכך שהעונה תקוצר בזמן ההכרעה.
 2. בהימור הזה, משחקים נוספים שנערכים כשובר שוויון לווילד קארד או לראשות הבית לא נחשבים כחלק ממספר הניצחונות הכולל בעונה.
 3. אם יש ספק ולא ברור אם הקבוצה תשחק פחות מ-160 משחקים, נחכה ונכריע בהימור על מספר הניצחונות בעונה הרגילה רק אחרי המשחק ה-160. עם זאת, מרגע שהימור על מספר הניצחונות בעונה הרגילה הוכרע הוא לא יכול להשתנות, גם אם בסופו של דבר הקבוצה תשחק פחות מ-160 משחקים.

  גראנד סלאמי (הקפות של קבוצות החוץ לעומת הקפות של הקבוצות הביתיות):

   1. ההימור "גראנד סלאמי" יוכרע על ידי סה"כ ההקפות (הנקודות) בכל המשחקים שנקבעו לאותו יום בליגה.
   2. כדי שהימורי גראנד סלאמי יהיו תקפים, כל המשחקים שנקבעו צריכים להימשך לפחות 9 סיבובים (8.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) ולהתחיל בתאריך שנקבע להם. הימור גראנד סלאמי יהיה תקף אם כל המשחקים שנקבעו יענו על הקריטריונים הנ"ל, גם אם חלק מהמשחקים יופסקו אחרי שהושלמו 9 סיבובים. הימור הגראנד סלאמי ידורג בלילה של אותו יום משחקים. במהלך העונה הרגילה, אם משחק הופסק וחודש במועד מאוחר יותר, ההקפות שהושגו אחרי החידוש לא ישפיעו על דירוג הגראנד סלאמי.
   3. בהימור גראנד סלאמי (הקפות של קבוצות החוץ לעומת הקפות של הקבוצות הביתיות), ההקפות של הקבוצות הביתיות יהיו ההקפות (נקודות) שיצברו הקבוצות שחובטות שניות בסיבוב הראשון במשחק. במקרים נדירים, הקבוצה שחובטת שנייה לא משחקת באצטדיון הביתי שלה. במקרים אלה, הקבוצה שחובטת שנייה עדיין תיחשב בתור הקבוצה המארחת בהימור הזה.

  חבטות, הקפות ושגיאות ב-MLB (‏H-R-E ‏MLB)

    1. כל ההימורים על H-R-E ‏MLB ידורגו לפי סכום ההקפות, החבטות והשגיאות. לדוגמה:

     הקפותחבטותשגיאות
     LA Angels 2 6 3
     Cleveland 14 10 0

     התוצאה בהימור על H-R-E‏ ‏MLB תהיה LA Angels - 11, ‏Clevland - 24.

    2. כשמהמרים על סה"כ H-R-E‏ ‏MLB (אובר/אנדר) או הפרש H-R-E‏ ‏MLB, המשחק צריך להימשך לפחות 9 סיבובים (8.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) כדי שההימור יהיה תקף.

    3. אם המשחק הופסק או נדחה בזמן הארכה, התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם הקבוצה הביתית השיגה תיקו בתורה בסיבוב, ואז התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק. 

    4. בכל ההימורים על MLB R-H-E, שני המגישים הרשומים צריכים לפתוח במשחק, אם מהמרים על המגישים במשחק. מגיש נחשב כשחקן שפתח במשחק אם הוא זרק את ההגשה הראשונה לפני החובט הראשון של היריב. אם מגיש רשום לא פותח, כל ההימורים יהיו לא תקפים.

   חוקים להצעות על MLB:

   1. בכל הצעה, כדי שההימור יהיה תקף השחקן צריך לפתוח במשחק שעליו מהמרים ולזרוק הגשה אחת (אם מדובר במגיש) או לעלות על בסיס אחד (אם מדובר בחובט).

   2. ההצעה לקבוצה הראשונה הזוכה בנקודות תוכרע ותדורג מיד כאשר אחת מהקבוצות זוכה בנקודות, בין אם המשחק יהפוך לרשמי ובין אם לא. שני המגישים הרשומים צריכים לפתוח כדי שההימור יהיה תקף.
   3. כל ההצעות המתייחסות לתוצאה בסיום הסיבוב הראשון יוכרעו וידורגו בסוף הסיבוב הראשון, בין אם המשחק יהפוך לרשמי ובין אם לא. שני המגישים הרשומים צריכים לפתוח כדי שההימור יהיה תקף.

   4. בהימורים על סה"כ בסיסים, השחקנים הרשומים צריכים לפתוח. בסיסים נזקפים לזכותו של חובט רק אם הוא חבט סינגל (בסיס אחד), דאבל (2 בסיסים), טריפל (3 בסיסים) או הום ראן (4 בסיסים). גישה חופשית, חבטה בהגשה, טעות, באלק או כדור שהועבר לא נחשבים בהימור על סה"כ בסיסים.

   5. הצעות על "סה"כ נקודות שהמגיש ספג" כוללות גם נקודות רגילות וגם נקודות שהושגו בעקבות פסילות או עבירות.

   6. כל הצעה על ה-MLB שבה מופיע הביטוי "סיבובים שהוגשו" תדורג באמצעות המספר בלוח התוצאות.

    לדוגמה, ניקח מקרה שבו המגיש הפותח של הקבוצה האורחת מגיש חמישה סיבובים מלאים ואז מתמודד מול שלושה חובטים בתורה של הקבוצה בסיבוב השישי אך לא פוסל אותם. בדוגמה הזו, הוא ידורג כ-5.0 סיבובים שהוגשו.

    לחלופין, מגיש של הקבוצה הביתית שפתח והגיש חמישה סיבובים מלאים ולא הגיש בתורה של קבוצתו בסיבוב השישי. בדוגמה הזו, הוא ידורג כ-5.0 סיבובים שהוגשו.

    תחרות "בחירה" בין אותם שני מגישים על המספר הגדול ביותר של סיבובים שהוגשו תדורג כתיקו.

   7. בהימורים על הזוכה בראשות הבית, אם לשתי קבוצות יש את אותו מאזן אחרי 162 משחקים, הזוכה בראשות הבית תהיה: 1) המנצחת במשחק שובר השוויון, או 2) הקבוצה שהוכרזה כזוכה באמצעות מערכת שובר השוויון של ה-MLB לקבוצות שהעפילו לפלייאוף.

   8. בהצעה "מיהו השחקן שיחבוט את המספר הגדול ביותר של הום ראנס ב-MLB?", אם יש תיקו בסיום העונה הרגילה, השחקן עם ממוצע החבטות הגבוה ביותר מבין השחקנים שחולקים את התיקו יוכרז כמנצח היחיד.

   9. בהימור "כמה מגישים יסיימו משחק בלי שהקבוצה היריבה חבטה פעם אחת (no-hitters) בעונה רגילה?" ייספרו גם משחקים שבהם מגיש אחד סיים ללא חבטות מהיריב וגם משחקים שבהם מספר מגישים סיימו ללא חבטות מהיריבים, בתנאי שהמשחק נמשך לפחות 8.5 סיבובים.

   10. כדי שהימור על שחקן ספציפי יהיה תקף, השחקן צריך לפתוח במשחק והמשחק צריך להימשך לפחות 9 סיבובים (8.5 סיבובים אם הקבוצה הביתית מובילה). אם המשחק מופסק באמצע, הוא צריך להיות מחודש למחרת. אם הוא לא מחודש למחרת, ההימורים יוחזרו. הכלל הזה חל לכל הימורי האובר/אנדר על סטטיסטיקות של שחקן ספציפי.למשל, נניח שמייק טראוט חבט הום ראן והמשחק הסתיים רשמית בסיבוב השביעי. ההימור על כך שמייק טראוט יחבוט הום ראן במשחק הזה לא יהיה תקף, כי המשחק לא נמשך לפחות 8.5 סיבובים.

   11. בהימורים ראש בראש על שני שחקנים במשחק ספציפי, כל ההימורים יהיו תקפים אם השחקנים יפתחו במשחק והמשחק יתחיל רשמית.

   12. בהימורי MLB על התוצאה הנכונה, בהימורים מסוג "האם קבוצה תבקיע", "האם המשחק יסתיים בהארכה" וכן בהימורי "הפרש הזכייה", במשחק חייב להיות מוכרז מנצח ועליו להימשך 8.5 סיבובים לפחות כדי שההימורים עליו יהיו תקפים. אם המשחק מושעה, עליו להסתיים למחרת כדי שההימורים עליו יהיו תקפים.

   13. אם בהצעת הימור על ליגת ה-MLB רשומים שני מגישים, שני מגישים אלו חייבים לפתוח במשחק על מנת שההימורים על הצעה זו יהיו תקפים.

   הימורים על שחקנים ב-MLB לאורך כל העונה:

   1. בהימורי אובר/אנדר על סטטיסטיקות של שחקנים או של קבוצות שחקנים לאורך כל העונה, כל אחד משחקני השדה צריך לשחק במשחק הראשון של הקבוצה שלו בעונה כדי שההימור יהיה תקף. מגיש צריך להגיש באחד משמונת המשחקים הראשונים של הקבוצה שלו בעונה כדי שההימור יהיה תקף. הקבוצה שלו צריכה לשחק לפחות 155 משחקים כדי שההימור יהיה תקף.

   הצעות כלליות על ה-MLB:

   1. בהצעות כלליות על ה-MLB, תוצאת המשחק תיחשב רשמית אחרי 5 סיבובי משחק אלא אם כן הקבוצה הביתית מובילה אחרי 4.5 סיבובים.

   2. הצעות כלליות של MLB לא מחייבות שמגיש מסוים יתחיל את המשחק.

   3. אם נקבעו 10 משחקים או יותר לאותו יום, כל המשחקים או כולם למעט אחד צריכים להסתיים כדי שההצעות הכלליות על ה-MLB יהיו תקפות. אסור שיותר ממשחק אחד יקוצר או יידחה.

   4. אם נקבעו 9 משחקים או פחות לאותו יום, כולם צריכים להסתיים כדי שההצעות הכלליות על ה-MLB יהיו תקפות. אסור שאף אחד מהמשחקים יקוצר או יידחה.

   5. רק הסטטיסטיקות של המשחקים שהוכרזו כרשמיות ישמשו לדירוג ההצעות הכלליות על ה-MLB. אם משחק קוצר והוכרז כרשמי וההצעות הכלליות על ה-MLB תקפות, הסטטיסטיקות של המשחק המקוצר ייכללו בדירוג.

   6. בהצעה "כמה שחקנים יחבטו יותר מהום ראן אחד היום?" - ההצעה הזו תתייחס לכל שחקן שחבט יותר מהום ראן אחד במשחק בודד. אם שחקן חבט הום ראן אחד בכל אחד מהמשחקים במפגש כפול, הדבר לא נחשב כיותר מהום ראן אחד באותו יום. עליו לחבוט שני הום ראנס או יותר במשחק אחד כדי שהדבר ייחשב ליותר מהום ראן אחד.

   7. בהצעות כלליות על ה-MLB, אם קבוצה משחקת יותר ממשחק אחד ביום מסוים (לדוגמה, מפגש כפול), הסטטיסטיקות של כל משחק ייחשבו בנפרד (לדוגמה, בהצעה "המספר הגדול ביותר של נקודות שהושגו על ידי קבוצה אחת", נניח שפילדלפיה משחקת שני משחקים ומשיגה 4 נקודות (הקפות) במשחק אחד ו-5 נקודות במשחק השני. ניתן להשתמש ב-4 נקודות או 5 נקודות, אך הן לא ישולבו ל-9 נקודות).

   הימורים עתידיים על ה-MLB: הצעות לעונה שחקן נגד שחקן:

   1. בהצעות לעונת בייסבול שחקן נגד שחקן, אם אחד מהשחקנים או שניהם מתחילים את העונה כשהם ברשימת הפצועים, לא בסגל הפעיל או נשלחו לליגת המשנה, ההימורים יהיו לא תקפים.

   הימורים על סדרת הבייסבול בעונה הרגילה:

   1. הימורים על סדרת הבייסבול מבוססים על שלושת המשחקים הראשונים ששוחקו בכל אחת מהסדרות.

   2. לפחות שניים מתוך שלושת המשחקים הראשונים צריכים להתקיים כדי שההימורים יהיו תקפים.

   3. אם רק אחד משלושת המשחקים הראשונים נדחה או מבוטל, ההימורים על הסדרה יהיו תקפים כלשונם.

   4. אם שניים משלושת המשחקים הראשונים נדחים או מבוטלים, כל ההימורים על הסדרה ייחשבו כלא תקפים והכסף יוחזר.

   5. משחק שהופסק ייחשב כחלק מההימורים על הסדרה, בתנאי שתוצאתו הוכרזה כרשמית.

   6. אי אפשר לרשום מגישים להימורים על סדרות. כל ההימורים יהיו תקפים ללא קשר למגישים שפותחים במשחק.

   פלייאוף/ארבע האחרונות בפלייאוף:

   בכל אחד מהשילובים צריך להיות רשום הסדר המדויק שבו יסיימו ארבע הקבוצות האחרונות בפלייאוף של ה-MLB, לפי הסדר הבא:

   1. המנצחת בסדרת הגמר.
   2. המפסידה בסדרת הגמר.
   3. המפסידה בגמר ה-American League.
   4. המפסידה בגמר ה-National League.

   לדוגמה: נניח שיש את התוצאה הבאה בפלייאוף:

   • בגמר ה-National League ה-Dodgers מנצחת את ה-Braves.
   • בגמר ה-American League ה-Twins מנצחת את ה-Angels.
   • בסדרת הגמר ה-Dodgers מנצחת את ה-Twins.

   במקרה הזה, השילוב הזוכה יהיה (משמאל לימין): Dodgers/Twins/Angels/Braves.

   חוקי בייסבול גרמני:

   1. בכל המשחקים, התוצאה תיחשב רשמית אחרי 5 סיבובים במשחק אלא אם כן הקבוצה הביתית מובילה אחרי 4.5 סיבובים. אם משחק הופסק או נדחה, המנצחת תיקבע לפי התוצאה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם כן הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה באותו סיבוב, ואז המנצחת תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק. אם הקבוצה הביתית השיגה תיקו במשחק ולאחר מכן הוא נדחה הכסף יוחזר.

   2. האירועים לא יועברו ליום הבא אלא אם צוין אחרת.

   3. בכל המשחקים שנקבעו מראש ל-9 סיבובים, בהימורים על סה"כ נקודות (אובר/אנדר), ראנליין (עדיפות) או ראנליין חלופי (עדיפות חלופית), המשחק צריך להימשך 9 סיבובים (או 8.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) כדי להיות תקף. אם משחק הופסק או נדחה בזמן הארכה, התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם כן הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה בסיבוב, ואז התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק.

   4. בכל המשחקים שנקבעו מראש ל-7 סיבובים, לדוגמה המשחק השני במפגש כפול, בהימורים על סה"כ ריצות (אובר/אנדר), ראנליין (עדיפות) או ראנליין חלופי (עדיפות חלופית), המשחק צריך להימשך 7 סיבובים (6.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) כדי להיות תקף. אם משחק הופסק או נדחה בזמן הארכה, התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם כן הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה בסיבוב, ואז התוצאה תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק.

   בייסבול יפני:

   1. בהימורים על סה"כ ריצות (אובר/אנדר), המשחק צריך להימשך 9 סיבובים (8.5 אם הקבוצה הביתית מובילה) כדי להיות תקף. אם משחק הופסק, נדחה או הוכרז כתיקו בהארכה, המנצחת תיקבע לפי התוצאה שהייתה אחרי הסיבוב האחרון שהושלם, אלא אם הקבוצה הביתית השיגה תיקו או הובילה בתורה בסיבוב, ואז המנצחת תיקבע לפי התוצאה שהייתה בזמן הפסקת המשחק.

   2. החוקים להימורי ראנליין (עדיפות) וראנליין חלופי (עדיפות חלפוית) זהים לאלה של הימורי סה"כ בבייסבול יפני. 

   הימורים מסוג ליין טייוואני:

   בפורמט התצוגה הטייוואני של יחסי הזכייה, הערך הראשון הוא העדיפות, הערכים הבאים הם אחוז הזכייה או ההפסד והערך האחרון הוא התמחור. אחוז הזכייה או ההפסד יכול להיות מספר שלם ממינוס 100 ועד 100.

   לתשומת לבך: במקרה של תיקו, הימורים מסוג ליין טייוואני לא ידורגו כלא תקפים (לא יבוטלו). במקום זאת, אם התוצאה היא בדיוק בתחום העדיפות, הימור על אחוז זכייה או הפסד חיובי יעניק זכייה בגובה אחוז הזכייה מסכום הזכייה המקורי. הימור על אחוז זכייה או הפסד שלילי יביא להפסד של אחוז הזכייה או ההפסד מהסכום המקורי שעליו הימרת. 

   חוקים לליגת ה-World Baseball Classic:

   1. כל הימורי ההפרשים, מאניליין וסה"כ יהיו תקפים במשחקים שהופסקו עקב כלל הרחמים.

   2. כל ההימורים על משחק שנדחה (או החל) יהיו תקפים במשך 72 שעות משעת ההתחלה, כל עוד הגוף המפקח על ה-World Baseball Classic מכיר באחת הקבוצות כמנצחת במשחק. הימורי מאניליין יהיו תקפים רק אם היו לפחות 4.5 סיבובים. הימורי הפרשים וסה"כ יהיו תקפים רק אם המשחק נמשך לפחות 8.5 סיבובים (למעט במשחקים שבהם הופעל כלל הרחמים, ראה לעיל).

   3. כל ההימורים על משחק שנדחה לא יהיו תקפים. ברגע שהמשחק שנדחה נקבע מחדש, יחולו עליו החוקים הרגילים להימורים.

   4. קרן הימורים - במקרה של תיקו בין 2 או 3 קבוצות בקרן ההימורים, המנצחת בשובר השוויון לפי החוקים של ה-World Baseball Classic (הקבוצה שנחשבת למקום הראשון באותה קרן בסיבוב הבא) תיחשב כמנצחת.

   ליגת הילדים Little League World Series:

   1. כל ההימורים על משחק בליגת ה-Little League World Series שהסתיים מוקדם עקב כלל הרחמים יהיו תקפים.

   2. הימורים על משחק שנדחה או הופסק יהיו תקפים כל עוד המשחק הושלם תוך 60 שעות מהמועד המקורי שנקבע לו ב-Little League World Series.

   3. איננו מתחייבים שהקבוצה שרשומה בחלק התחתון של רשימת המשחקים תהיה הקבוצה הביתית במשחקי ה-Little League World Series.

   4. הימורי מאניליין יהיו תקפים בכל המשחקים הרשמיים (4 סיבובים או 3.5 סיבובים אם הקבוצה הביתית מובילה). כדי שהימורים על סה"כ והימורי ראנליין יהיו תקפים, המשחק צריך להימשך 6 סיבובים (5.5 אם הקבוצה הביתית מובילה), למעט משחקים שבהם חל כלל הרחמים (ראה חוק מס' 1).

   למידע על הימורי פרליי, ראה את החלק העוסק בחוקים של ההימורים האלה

   Back To Top

   גולף


   כללי:

   1. אם ההתחלה של סיבוב נדחית, או אם משחק במשך סיבוב נדחה, כל ההימורים התלוים יישארו תקפים ל48 שעות. אם הדחייה מתמשכת יותר מ48 שעות כל ההימורים יבוטלו והכספים יוחזרו.

   2. הימורים על שחקן גולף שאינו משחק בטורניר יוכרעו כללא פעולה, כל הכספים יחזרו.

   3. מתקבל על הדעת ששחקן שיחק לאחר שהיכה את החבטה הראשונה. אם שחקן יוצא לאחר המכה הראשונה, ההימורים עליו יוכרעו כהפסד.

   4. ההימורים יוכרעו על סמך התוצאות הרשמיות של הטורניר ושל כל משחק ( כולל התוצאה הסופית הנכונה וההימורים על שמחקים אינדיבידואליים). זה כולל גם משחק שמסתיים לפני הזמן הן בגלל הסכמה בין השחקנים או בשל פציעה.

   הימורים ישירים (זוכה הטורניר):

   1. תחום ה"field" כולל את את כל השחקנים אשר שמם אינו מופיע באופן אינדיבידואלי.

   2. כל ההימורים הישרים יוכרעו על סמך זוכה הפרס. תוצאות הפלאיי אוף יילקחו בחשבון.

   3. במקרה שטורניר לא נמשך כל כמות הגומות שנקבעה (בד"כ 72), והטורניר מקוצר על ידי האחראיים על הטורניר, המוביל בסוף מספר הגומות שנקבע על ידי האחראיים הוא מנצח הטורניר. אלא אם כן יתקיימו מפגשים נוספים או שלאחר שההימור התקבל יסתיים חלק מהסיבוב, במקרה זה ההימור יבוטל.

   4. במקרה ששני שחקני גולף (או יותר) הם במצב של שיוויון בסוף המשחק הרשמי, משתמשים בד"כ בפלאי-אוף sudden death כדי לקבוע את זוכה הטורניר. במקרה זה, המנצח בפלאיי-אוף יוכרז כמנצח הטורניר לצורכי הימורי . כל שאר שחקני גולף בפלאי-אוף ימוקמו במקום שני. בטורנירים מסוימים, יתכן שהאחראיים יבקשו מהשחקנים לשחק מספר קבוע של גומות כדי לקבוע את המנצח של הטורניר. במקרה זה, השחקן בעל התוצאה הנמוכה ביותר לאחר שהושלם מספר הגומות הספציפי יוכרז כמנצח, והשחקנים המותרים בפלאי-אוף יסווגו כמסיימי מקום שני.

   5. במקרה של שיוויון בעמדת גמר, העמדה בשיוויון תילקח בחשבון, כך שאם במקרה חמישה שחקנים מגיעים במצב של שיווין למקום השמיני, כל חמשת השחקנים יודרגו כאילו סיימו במקום השמיני.

   6. בכמה טורנירים, מארגני הטורניר יכולים לבקש מהשחקנים לשחק מספר מסוים של גומות להכרעת המנצח. במקרה זה, שחקן הגולף בעל הניקוד הנמוך ביותר לאחר סיום סבב הגומות יוכרז כמנצח , ושאר השחקנים במפגש לשבירת האי שיוויון ימוקמו במקום השני.

   הימורי "ראש בראש" בגולף:

   1. בהימורי "ראש בראש" , שני השחקנים חייבים לחבוט בכדור מהתלולית על מנת שהימור יהיה תקף.

   2. השחקנים מאורגנים בזוגות לצרכי הימור בלבד. השחקן בעל הניקוד הנמוך ביותר בכל במהלך כל הטורניר הוא זוכה ההימור "ראש בראש".

   3. השחקן שישיג את העמדה הגבוהה ביותר בסוף הטורניר יהיה המנצח. אם מספר הסיבובים יצומצם, כתוצאה של מזג אויר גרוע, ההימורים ישמרו על תוקפם אם הטורניר יכריז על מנצח.

   4. אם שחקן לא עבר את הגבול שנקבע (cut) השחקן השני יהיה המנצח. אם שני השחקנים אינם מגיעים לגבול, הציון הנמוך לאחר הגבול יכריע על המנצח.

   5. אם שחקן נפסל או יעזוב לאחר ההתחלה, אם לפני גמר שני הסיבובים או אחרי ששני השחקנים עברו את הגבול, השחקן האחר יוכרע כמנצח.

   6. אם שחקן ייפסל במהלך הסיבוב השלישי או הרביעי, כאשר השחקן השני כבר לא עבר את הגבול, השחקן שהודח יוכרע כמנצח.

   לעבור/ לא לעבור את הגבול:

   בכמה טורנירים אנו יכולים להציע ליינים על שחקנים שיעברו את הגבול (להתתף בסיבובים האחרונים) , או שלא יעברו את הגבול ( לא הצליחו להגיע לסיבובי גמר).

   הימור 18 גומות:

   המנצח הינו השחקן שהשיג את הניקוד הנמוך בסיום הגומה ה18. אם הניקוד הינו זהה לאחר 18 גומות , כל ההימורים יבוטלו. מפשגים לשבירת השיוויון לא יילקחו בחשבון.

   עמדת גמר של שחקן מסוים:

   במקרה של שיוויון בגמר, השיוויון לא יושבר. זאת אומרת שאם למקום השמיני ישנם חמישה שחקנים במצב של שיוויון, החימשה ייחשבו כמסיימי במקום השמיני.

   ציונים אינדיבידואליים לפי סיבוב:

   כל ההימורים יבוטלו אם השחקן אינו סיים את הסיבוב.

   ציון של שחקן מסוים בגומה הבאה:

   כל ההימורים יבוטלו אם השחקן אינו מסיים את הגומה שנקבעה. ההימורים יוכרעו ברגע שהשחקן יעזוב את ה"גרין".

   הימורי קבוצה:

   1. המנצח יהי השחקן בעל הניקוד הכי נמוך בגמר הטורניר, כולל הפלייאוף ( או לאחר מעבר הגבול , במקרה שאף שחקן עבר אותו).

   2. במקרה של שיוויון , המנצח יהיה השחקן עם הניקוד הכי נמוך בסיבוב האחרון. אם השיוויון מתמשך, הסכום שהומר בשחקן יתחלק במספר השחקנים אשר במצב של שיוויון. לפי כך, ההימורים ישולמו לפי הסכום היוצא מהחלוקה, והסכום שהומר הנותר ייאבד.

   3. אם שחקן אינו משתתף בטורניר, כל ההימורים על הקבוצה הזאת יבוטלו והכספים יוחזרו.

   התמודדויות משולשות בגולף (שלושה כדורים):

   1. הימורים על התמודדויות משולשות בגולף, הידועות בשם "שלושה כדורים", יוכרזו לפי הניקוד הנמוך ביותר לאחר סיבוב אחד שלם של משחק. סיבוב מושלם לאחר שמשחקים 18 גומות.

   2. אם שחקן שהתחיל פורש לפני שהשלים 18 גומות, הוא נחשב למפסיד בלי קשר לניקוד. שחקן התחיל לאחר שחבט בכדור בגומה הראשונה. אם שחקן כלשהו פורש לפני שהתחיל, כל ההימורים בקבוצה שלו מבוטלים.

   3. במקרה שהקבוצה המתחילה משתנה, ההימורים יוכרעו לפי הקבוצות המקוריות.

   4. שבירת שוויון:

    במקרה של תיקו על הניקוד הנמוך בהתמודדויות משולשות, אנו משתמשים בתקנה האירופית dead heat:

    • אם שני שחקנים השיגו שוויון על הניקוד הטוב ביותר, הימור על כל אחד משני השחקנים יושווה וישולם כך: חצי מההימור (הכסף שסוכן) משולם לפי המחיר שצוין, וחצי מההימור מפסיד. הימור על שחקן הגולף שמסיים במקום האחרון הוא הימור מפסיד.

    • אם כל שלושת השחקנים השיגו שוויון על הניקוד הטוב ביותר, הימור על כל אחד משלושת השחקנים יושווה וישולם כך: שליש מההימור (הכסף שסוכן) משולם לפי המחיר שצוין, שני שלישים מההימור מפסידים.

   המשיג הכי הרבה נקודות:

   במקרה של שיוויון סכום הכסף שהומר על שחקן יחולק למספר השחקנים המעורבים בשיוויון. כך שישולם הקו כפי שהוצע אך יחולק לפי תוצאת החלוקה ושאר הכסף שהומר ילך לאיבוד.

   Back To Top

   דארטס

   1. כאשר מהמרים על מנצח בתחרות , כל ההימורים הם תקפים, אין החזרים. אם שחקן עוזב לפני שהתחרות החלה, כל הימור עליו לזכייה יסווג כהימור מפסיד.

   2. הימורי תואם (מאטש): שחקן שמתקדם לשלב הבא יכול להחשב כמנצח, אם אחד מהשחקנים זרק אחד מהחצים נזרק בתחילת התור. אם החץ הראשון לא נזרק, כל ההימורים מבוטלים

   3. הימורי סבוב (סטים): חובה להשיג את מספר הסיבובים על מנת לנצח את המשחק. אם מסיבה כלשהי, המשחק הוענק לשחקן לפני שמסתיימים מספר הסיבובים, כל ההימורים שנעשו על סטים הינם מבוטלים.

   Back To Top

   הוקי

   כללי:

   1. אלא אם כן צוין אחרת, כל ההימורים תקפים לזמן החוקי של המשחק בלבד ולא כוללים הארכות או מכות עונשין.

    לדוגמה: ה-Rangers וה-Kings במצב תיקו 3-3 לאחר תום הזמן החוקי של המשחק והקבוצות ממשיכות להארכה. בסופו של דבר, ה-Rangers מנצחת. התוצאה הסופית לצורך ההימור היא Rangers ‏3, Kings ‏3.

    אם הליין כולל את ההארכה, הדבר יצוין בצורה ברורה בהצעת ההימור וייכתב בצורה ברורה על הכרטיס. בדוק היטב את הכרטיס.

    אם ההימור על המשחק כולל תיקו כאופציה שלישית והמשחק הסתיים בתיקו, ההימורים על התיקו ישולמו, בעוד שההימורים על שתי הקבוצות יאבדו.

    עבור התאמת הליין שלנו, "Dynamo כולל הארכה" נגד "CSKA כולל OT", התוצאה הסופית לצורך ההימור היא Dynamo ‏3, CSKA ‏2. אם מוגש ערעור על מכת עונשין, הזוכה יקבל שער אחד נוסף.

    לדוגמה: Dynamo ו-CSKA במצב תיקו 2-2 וממשיכות לדו-קרב של מכות עונשין. Dynamo מנצחת בדו-קרב. עבור התאמת הליין שלנו, "Dynamo כולל הארכה" נגד "CSKA כולל OT", התוצאה הסופית לצורך ההימור היא Dynamo ‏3, CSKA ‏2.

   2. זמן מינימלי לתקפות ההימור: על המשחק להימשך 55 דקות לפחות כדי להיות תקף. אם המשחק מושעה לפני תום 55 הדקות, כל ההימורים על התוצאה יוחזרו למהמרים.

   3. זמן מינימלי לתקפות בשליש: על השליש להיות משוחק במלואו כדי שההימורים יישארו. אחרת, כל ההימורים על התקופה יוחזרו.

   4. שערים בהארכה או בדו-קרב של בעיטות עונשין לא ייחשבו עבור הימורים בשליש השלישי.

   5. "שערים בבית נגד שערים בחוץ" וגרנד סלמי: ה"שערים בבית נגד שערים בחוץ" והגרנד סלמי ייקבעו באמצעות סה"כ השערים שהובקעו בכל המשחקים שנקבעו בליגה מסוימת ביום מסוים. שלושת השלישים המלאים חייבים להיות משוחקים בכל המשחקים שנקבעו. אם משחק שנקבע מבוטל או מופסק לפני ששלושת השלישים נערכו במלואם, כל ההימורים על "שערים בבית נגד שערים בחוץ" וגרנד סלמי יבוטלו.

   6. בהימורים על קבוצות ובסוגי הימורים הקשורים למשחקים ההכרעה תכלול הארכות ודו-קרב של מכות עונשין, אלא אם צוין אחרת.

   7. בסוגי הימורים הקשורים לשחקן מסוים ההכרעה תכלול הארכות אך לא דו-קרב של מכות עונשין, אלא אם צוין אחרת.

   8. הימורים על נקודות של שחקן כוללים גם שערים וגם אסיסטים.

   מספר ניצחונות בעונה רגילה:
    הקבוצות צריכות לשחק לפחות 81 משחקים כדי שההימור יהיה תקף. המשחקים יכולים לכלול הארכה או דו-קרב פנדלים.

   Back To Top

   הימורים חיים


   ועוד כפופים לחוקים הכלליים ההימורים על מחשקים חיים בקטגוריות

   1. כל הקווים להימורים חיים מתייחסים לתוצאת משחק שלם.

   2. הליינים מוצעים על פי שיקול דעת של מי אחראי להם. אין אנו מבטיחים ליין במהלך המשחק.

   3. חברת פינקל ספורטס שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הימור שנעשה על ליין שגוי.

   4. בנוסף, ההימורים החיים יושבו על פי החוקים החלים על ספורט מסוים במשחק חי כפי שהחליטה פינקל ספורטס.

   Back To Top

   חוקי פוטבול אוסטרלי

   1. לצורך ההימורים, המנצחות והמפסידות נקבעות על פי התוצאה הסופית (כולל הארכה, אם הייתה). במקרה של תיקו (שוויון) בתוצאה הסופית - הימורי המאניליין על כל אחת מהקבוצות ידורגו כחצי משוויו הנקוב של הכרטיס. חצי מההימור ישולם במחיר המצוטט וחצי מההימור יאבד.

   2. כל משחקי הפוטבול האוסטרלי חייבים להימשך לפחות 80 דקות כדי שיהיו תקפים, למעט משחקי קדם-עונה שנקבעו להיות קצרים יותר.

   3. אם משחק פוטבול אוסטרלי נדחה למשך יותר מ-48 ממועד ההתחלה המקורי שלו, כל ההימורים על המשחק יבוטלו/לא יהיו תקפים וסכום ההימור יוחזר לחשבונך.

   4. בהימורי פרליי/הימורים משולבים - אם האירוע הסתיים בתוצאת תיקו, ההימורים על המאניליין ייחשבו כתיקו והימור הפרליי/ההימור המשולב יחושב מחדש ויופחת בהתאם לשאר המשחקים התקפים.

   5. חוקים אוסטרליים :
    הימורים ברוולוו כסף (תחרות מבוססת על השחקן זוכה מרבית הקולות של אי. אפ. אל. )
    התחרותמבוססת על נצחון בלבד ("win-only" ). השחקן הנבחר אשר צובר את מרביתהקולות לאחר הסיבוב ה22 יוכרז כמנצח. שחקן שהושהה במהחלך העונה אינו זכאילפרס. אם במקרה הוא זוכה במרבית הקולות, השחקן הקרוב אליו בדרוג הינוהזוכה. במקרה של תיקו, שני השחקנים יוכרזו כמנצחים. תשלומי זכיות כמחציתערכו של הכרטיס. תיקו משולש אזי שליש מערכו של הכרטיס תיקו משולש אזי שלישמערכו של הכרטיס.

   Back To Top

   טיזר


   מהו טיזר?

   1. הטיזר (teaser) הוא פרליי (parlay) מיוחד בו המהמר מקבל התאמת נקודות לטובתו. טיזרים זמינים בכדורגל אמריקאי ובכדורסל, ויכולים לכלול סיידים (הצד המנצח) (sides) וסך כל הנקודות במשחק (totals).

   2. תשלום הזכייה עבור טיזר תלוי בענף הספורט, במספר הקבוצות הכלולות, ובגודל התאמת הנקודות. כדי לברר את תשלום הזכייה עבור טיזר מסוים, השתמש בטבלאות שלהלן.

   כללים רגילים :

   1. תיקו או "ללא אקשן" בטיזר רגיל של שלוש או יותר קבוצות מקטין את הטיזר למספר הקטן הבא; לדוגמה, טיזר של ארבע קבוצות שיש בו תיקו הופך לטיזר של שלוש קבוצות.

   2. במשחקים ב-NFL, פוטבול מכללות, NBA, ‏WNBA וכדורסל מכללות, טיזר של שתי קבוצות המסתיים בתיקו/ניצחון, תיקו/הפסד או תיקו/תיקו, נחשב כתיקו מול ההפרשים וכל הכסף יוחזר. בנוסף, אם מקטע אחד בטיזר דו-קבוצתי אינו תקף, הטיזר כולו לא יהיה תקף וכל הכסף יוחזר.

   3. ברוגבי באולמות, כל טיזר עם תיקו נחשב הפסד

   4. טיזרים אינם מתקבלים ב" ספריידס אלטרנטיביים" או ב" טוטלס אלטרנטיביים" בשום ספורט.

   5. אם חלק מטיזר נעשה על ליין "גרוע" בבירור או שהאירוע החל, Pinnacle שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיזר השלם.

   6. Pinnacle שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הפרש הבסיס שישמש עבור כל הטיזרים.

   7. בגלל הקורלציה, במשחקי פוטבול מכללות שבהם הפער בין גודל ההפרש לגודל הסה"כ קטן מ-28, כל הטיזרים הקשורים של אותו משחק יבוטלו מהחשבון. 
    לדוגמה: 
    ‏New Mexico נגד Oregon. ההפרש הוא 28.5 והסה"כ הוא 55. הפער בין ההפרש לבין הסה"כ הוא 26.5 בדוגמה הזו, כל הטיזרים הקשורים של אותו המשחק יבוטלו. 
    UCLA נגד Kansas State. ההפרש הוא 1 והסה"כ הוא 44.5. הפער בין ההפרש לסה"כ הוא 43.5. בדוגמה הזו, כל הטיזרים של אותו משחק יהיו תקפים. 

   טיזרים רגילים בכדורסל :

   טיזרים רגילים בכדורסל

   כדורסל אן.בי.איי ווו.אנ. בי. איי. ומכללות

   מכללות ווו. אנ. בי. איי
   4 נקודות
   4.5 נקודות
   5 נקודות
   סיידים באן.בי.איי.
   4.5 נקודות
   5 נקודות
   5.5 נקודות
   סה"כ נקודות אן.בי.איי.
   6.5 נקודות
   7 נקודות
   7.5 נקודות
   2 קבוצות
   1 ל-1
   10 ל- 11
   5 ל- 6
   3 קבוצות
   9 ל- 5
   8 ל- 5
   3 ל- 2
   4 קבוצות
   3 ל- 1
   5 ל- 2
   2 ל- 1
   5 קבוצות
   9 ל- 2
   4 ל- 1
   7 ל- 2
   6 קבוצות
   7 ל- 1
   6 ל- 1
   5 ל- 1

    

   טיזרים רגילים בכדורגל אמריקאי :

   כדורגל מכללות בלבד

    
   6 נקודות
   6.5 נקודות
   7 נקודות
   7.5 נקודות
   2 קבוצות
   1 ל-1
   10 ל- 11
   5 ל- 6
   10 ל- 13
   3 קבוצות
   9 ל- 5
   8 ל- 5
   3 ל- 2
   -
   4 קבוצות
   3 ל- 1
   5 ל- 2
   2 ל- 1
   -
   5 קבוצות
   9 ל- 2
   4 ל- 1
   7 ל- 2
   -
   6 קבוצות
   7 ל- 1
   6 ל- 1
   5 ל- 1
   -

   משחק פוטבול- אותו משחק

    
   6 נקודות
   6.5 נקודות
   7 נקודות
   7.5 נקודות
   2 קבוצות
   21 ל- 20
   1 ל-1
   10 ל- 11
   5 ל- 6

    

   כדורגל אן.אפ.אל. או מעורב אן.אפ.אל. ומכללות

    
   6 נקודות
   6.5 נקודות
   7 נקודות
   2 קבוצות
   10 ל- 11
   5 ל- 6
   10 ל- 13
   3 קבוצות
   8 ל- 5
   7 ל- 5
   6 ל- 5
   4 קבוצות
   13 ל- 5
   12 ל- 5
   2 ל- 1
   5 קבוצות
   9 ל- 2
   4 ל- 1
   7 ל- 2
   6 קבוצות
   7 ל- 1
   6 ל- 1
   5 ל- 1

   אן אף אל- אותו משחק

   (חובה להשתמש בכרטיסייה 'אותו משחק ב-NFL' לתמחור עבור אותו המשחק)

    
   6 נקודות
   6.5 נקודות
   7 נקודות
   2 קבוצות
   1 ל-1
   10 ל- 11
   5 ל- 6

    

   טיזרים בארנה פוטבול:

   1. בטריזרים של ארנה פוטבול, תיקו שווה ערך להפסד.

   2. בארינה פוטבול - טיזר 2 קבוצות, במקרה שמשחק אינו מתקיים כפי שתוכנן, כל ההימור יוחזר.

   טיזרים בארנה פוטבול

   סיידס או טוטלס

   7.5 נקודות (תיקו מספסיד)
   2 קבוצות
   10 ל- 11

   סופר טיזרים :

   1. תיקו או "ללא אקשן" בסופר טיזר מוכרז"ללא אקשן" וכל הכספים מוחזרים.

   סופר טיזרים בכדורגל אמריקאי

   אן.אפ.אל., מכללות או מעורב

    
   10 נקודות
   13 נקודות
   3 קבוצות
   10 ל- 13
   -
   4 קבוצות
   -
   10 ל- 14

    

   סופר טיזרים אן.סי.איי.

    
   7 נקודות בסיידים, 9 נקודות בסה"כ נקודות
   2 קבוצות
   1 ל- 2
   3 קבוצות
   5 ל- 6
   4 קבוצות
   7 ל- 5
   5 קבוצות
   2 ל- 1
   6 קבוצות
   3 ל- 1

   Back To Top

   טניס

   פרישה או פסילה:

   1. התמודדויות ראש בראש:

   כדי שהימורי מאניליין יהיו תקפים, על השחקנים להשלים מערכה אחת שלמה. אם הושלמה פחות ממערכה אחת, כל הימורי המאניליין לא יהיו תקפים. המנצח בהתמודדות הוא השחקן שהוכרז כמנצח על ידי שופט המשחק.
   לדוגמה:‏‏ ‏נניח שנדאל ‏בפיגור‏ 0-6, 0-2 נגד ג'וקוביץ', אך ג'וקוביץ' נאלץ לפרוש עקב פציעה (או נפסל). כל הימורי המאניליין יהיו תקפים.נדאל יוכרז כמנצח בעוד שג'וקוביץ' יהיה המפסיד. כל שאר ההימורים על ההפרש, סה"כ, סה"כ של הקבוצה והמערכות לא יהיו תקפים, ללא קשר לתוצאה הנוכחית.

   אם שחקן פורש לפני תום המערכה הראשונה, כל ההימורים על המשחק יהיו לא תקפים.לדוגמה:‏‏ ‏נניח שנדאל מוביל 2-0 במערכה הראשונה על ג'וקוביץ', אשר פורש בשל פציעה. כל ההימורים יהיו לא תקפים.

   2. הימורים על המערכה הראשונה:

   אם המערכה הראשונה לא הושלמה בגלל פרישה או פסילה של שחקן, כל ההימורים על המשחק יהיו לא תקפים. הימורים אלו יבוטלו והכסף יוחזר. אם המערכה הראשונה במשחק הושלמה, ההימורים ידורגו ויהיו תקפים בליין הזה.

   3. הימורים על מערכות:

   אם משחק טניס לא הושלם בגלל פרישה או פסילה של שחקן, כל ההימורים על המערכות יהיו לא תקפים. הימורים אלו יבוטלו והכסף יוחזר.

   לדוגמה: אם אנחנו מהמרים על הליין של שחקן א' (1.5- מערכות או 2.5- מערכות) נגד שחקן ב' (1.5+ מערכות או 2.5+ מערכות), השחקנים צריכים להשלים את המשחק.אם המשחק לא הושלם, ההימורים על הליין הזה לא יהיו תקפים. אם אנחנו מהמרים ששחקן א' ינצח בדיוק ב-2 מערכות לעומת 1 או ששחקן ב' ינצח בדיוק 2 מערכות לעומת 1, הליינים האלה יבוטלו והכסף יוחזר במקרה של פרישה.

   4. הימורי עדיפות וסה"כ משחקונים:

   אם משחק טניס לא הושלם בגלל פרישה או פסילה של שחקן, כל הימורי העדיפות וסה"כ משחקונים יהיו לא תקפים, ללא קשר לתוצאת המשחק. הימורים אלו יבוטלו והכסף יוחזר. 

   5. הימורים על הצעות:

   1. אם משחק טניס לא הושלם בגלל פרישה או פסילה של שחקן, כל ההימורים על הצעות יהיו לא תקפים. הימורים אלו יבוטלו והכסף יוחזר, למעט הצעות שבהן השחקנים חייבים להשלים רק מערכה אחת.
    לדוגמה:
    1. ניצחון במערכה הראשונה  (השחקנים צריכים להשלים את המערכה הראשונה )
    2. התוצאה הנכונה במערכה הראשונה  (השחקנים צריכים להשלים את המערכה הראשונה )
    3. האם יהיה שובר שוויון במשחק? (צריך להשלים מערכה)
   2. בהצעות ייחודיות על משחקים בודדים, הסטטיסטיקות של האתר הרשמי של הטורניר ישמשו לדירוג ההצעות.
    לדוגמה:
    1. סה"כ אייסים של נדאל נגד ג'וקוביץ' בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה. האתר www.ausopen.org ישמש לדירוג ההצעה.
    2. משך המשחק יילקח מהאתר הרשמי של הטורניר. עיכוב בגלל גשם אינו נכלל בחישוב הרשמי של משך המשחק. 

   3. הימור על ההצעה 'מי יחזיק מעמד יותר זמן':
    1. שני השחקנים צריכים להתחיל את הטורניר כדי שההימורים יהיו תקפים. אם שני השחקנים יודחו באותו סיבוב, ההימורים ידורגו כלא תקפים וכל הכסף יוחזר.
    2. אם שני השחקנים בהצעה על מי יחזיק מעמד יותר זמן מגיעים לגמר, המנצח בגמר יוכרז כזוכה בהצעה.
   4. הימור על ההצעה 'שחקן יזכה' או 'שחקן לא יזכה':

    1. אם ההימור בוצע לפני תחילת הטורניר, על השחקן לשחק נקודה אחת בטורניר כדי שההימור יהיה תקף.
    2. אם ההימור בוצע לאחר תחילת הטורניר, על השחקן להתחיל את המשחק הבא שנקבע לו כדי שההימור יהיה תקף. 
   5. הצעות אובר/אנדר על דירוג עונתי

    הימורים אלו נחשבים "אול-אין". אם שחקן או שחקנית נפצעים במהלך העונה, ההצעות עדיין ידורגו בהתאם לדירוג הרשמי שלהם על ידי ה-ATP או WTA בסוף השנה. בנוסף, בהימור על דירוג אנדר 3.5, אם השחקן ידורג בסוף השנה במקום 1, 2 או 3 ההצעה תזכה. אם השחקן ידורג מעל 3.5 (4, 5, 6 וכו') ההצעה תפסיד.

   6. הצעות על גרנד סלאם בעונה

    הימורים על הצעות כמו 'האם נובאק ג'וקוביץ' יזכה בגרנד סלאם ב-2016' נחשבים "אול-אין". אם שחקן נפצע ולא יכול לשחק ההימורים עדיין יהיו תקפים.

   7. הימורי ראש בראש - מי ידורג גבוה יותר בסוף השנה

    כדי שההימור יהיה תקף, שני השחקנים צריכים להשתתף בסיבוב הראשון של אליפות אוסטרליה הפתוחה. אם הם לא ישתתפו במשחק שנקבע להם בסיבוב הראשון, ההימור על המיקום שלהם יבוטל והכסף יוחזר. אחרי ששניהם יחלו להשתתף באליפות אוסטרליה הפתוחה, ההימורים ייחשבו כהימורי "אול אין" וההימור יוכרע בהתאם למיקום של כל אחד מהשחקנים בדירוג היחידים של ה-ATP/WTA בסוף השנה. השחקן עם המיקום הטוב יותר בסוף השנה יהיה המנצח בהימור. לדוגמה, אם המיקום של נובאק ג'וקוביץ' ב-ATP בסוף השנה הוא 25 והמיקום של אנדי מארי בסוף השנה הוא 15, אנדי מארי יהיה המנצח בהימור מכיוון שהמיקום שלו גבוה יותר בסוף השנה.

   הימורים על סה"כ של הקבוצה:

   אם המשחק מסתיים בפרישתו של שחקן, ההימורים על סה"כ של הקבוצה לכל שחקן יבוטלו וידורגו כלא תקפים. כדי שההימורים על סה"כ של הקבוצה יהיו כתקפים, השחקנים צריכים להשלים את המשחק.

   אם אחד השחקנים אינו מתחיל את המשחק או הטורניר, כל ההימורים על סה"כ של הקבוצה הקשורים למשחק הזה ידורגו כלא תקפים.


   עיכוב או דחייה:

   1. אם משחק טניס מושלם ללא פרישה או פסילה, כל ההימורים יהיו תקפים כלשונם. אם התחלת המשחק מתעכבת או שהמשחק נדחה, ההימורים על המשחק יהיו בתוקף, בתנאי שהוא אכן חודש והושלם.

   מערכה מיוחדת:

   אם המשחק מוכרע במערכה מיוחדת של שמונה משחקונים (Pro Set), במקום האורך הרגיל של המשחק, כל ההימורים יוחזרו למעט הימורים על הליין של המנצח במערכה הראשונה והמאניליין של המערכה הראשונה.

   הימורים עתידיים (אנטה פוסט):

   כל ההימורים העתידיים (אנטה פוסט) תקפים. אם שחקן פורש לפני תחילת הטורניר, או פורש במהלך הטורניר, ההימורים על השחקן הזה כמנצח בטורניר יפסידו.

   פרליי/אקומולטור:

   1. כשמהמרים הימורי פרליי בטניס, כל סיבוב באותו טורניר נחשב כליגה נפרדת.

   שינוי מיקום או משטח משחק:

   כל ההימורים יהיו תקפים ללא קשר לשינוי במיקום, משטח המגרש, מעבר ממגרש חיצוני למגרש מקורה ולהפך.

   גביע דייוויס וגביע הפדרציה:

   1. הימורים על "סיבוב" בגביע דייוויס ובגביע הפדרציה הם על כך שהמדינה הזו תעבור לשלב הבא. שים לב לכך שכל סיבוב מורכב מחמישה משחקים נפרדים. המנצחת בסיבוב היא המדינה שזוכה בשלושה משחקים או יותר מתוך חמשת המשחקים בסיבוב.
   2. אם משחק לא מגיע למספר המערכות שהוגדר, אלא מקוצר על ידי מארגני הטורניר, השחקן שמארגני הטורניר ייקבעו כמוביל יהיה המנצח.

   לדוגמה: נניח שהמשחק אמור לכלול 5 מערכות, אך עקב תנאי מזג האוויר היה ניתן לשחק רק ב-3. השחקן שהוביל בסוף המערכה השלישית יוכרז כמנצח במשחק. כל ההימורים יוחזרו למעט ההימורים על הליין והמאניליין של המנצח במערכה הראשונה.

   הימורים בשידור חי (כל החוקים שתקפים לפני המשחק חלים על הימורים בשידור חי, ובנוסף):

   1. כדי שההימורים יהיו תקפים השחקנים צריכים לשחק את הנקודה הבאה. אם אחד מהשחקנים פורש לפני שמשחקים את הנקודה, כל ההימורים שבוצעו מאז הנקודה האחרונה יוחזרו.
   2. אם המערכה הראשונה לא הושלמה, כל ההימורים על תוצאת המשחק (הפרשים, מאניליין, המערכה הבאה וסה"כ) לא יהיו תקפים. כל ההימורים על משחקון ספציפי יהיו תקפים, כל עוד המשחקון הושלם במלואו.
   3. הימורים על מערכות בודדות: אם המערכה שצוינה לא הושלמה, כל ההימורים בשידור חי עליה לא יהיו תקפים.
   4. הימורים על עדיפות וסה"כ משחקונים: אם משחק טניס לא הושלם בגלל פרישה או פסילה של שחקן, כל ההימורים בשידור חי על עדיפות וסה"כ משחקונים לא יהיו תקפים. ההימורים יבוטלו והכסף יוחזר. לתשומת לבך, כלל זה חל גם על הימורים בשידור חי על ליינים כגון: נדאל 2.5- מערכות נגד ג'וקוביץ' 2.5+ מערכות.
   5. כאשר מהמרים על משחקון בודד, רק התוצאה של המשחקון הספציפי הזה נלקחת בחשבון כשקובעים את הזוכה בהימור על המשחקון. אם המשחקון לא הושלם, כל ההימורים בשידור חי על המשחק לא יהיו תקפים.

   לדוגמה, כאשר מהמרים על אנדי מארי במשחקון 5 של מערכה 1, המנצח במשחקון 5 יקבע מי זוכה בהימור זה.

   1. אם לא משוחק אף משחקון נוסף, ההימורים על המשחקונים הספציפיים האלה לא יהיו תקפים.
    Back To Top

    טניס שולחן

    1. במקרה של משחק שהתחיל ואינו יסתיים מכל סיבה, כל ההימורים על המשחק יבוטלו.

    2. הימורי מערכה (Correct Score) מתייחס לתוצאה הנכונה במערכות.

    3. זוכה מערכה (Set Winner ) מתייחס לזוכה במערכה מסויימת. מערכה זו חייבת להיות להסתיים בשלומתה על מנת שההימורים יהיו תקפים.

    4. במקרה של משחקים בין קבוצות, במקרה ששני שחקנים יישחקו אחד נגד השני פעמיים, רק תוצאת המשחק הראשון יילקח בחשבון.

    Back To Top

    כדור-יד

    1. לצורך הימורים, מנצחים ומפסידים נקבעים על ידי התוצאה בסוף הזמן הרגיל. זמן נוסף (הארכה של זמן רגיל) לא ילקח בחשבון אלא אם מפורט אחרת.

    2. Pinnacle עשויה להציע מה שנקרא ליין משולש עם אפשרות תיקו כאפשרות ההימור השלישית. במקרים כאלה, כאשר התוצאה היא תיקו, רק המהמרים שהימרו על תיקו יזכו; מי שהימר שאחת מהקבוצות או מהמתמודדות תנצח או תפסיד, יפסיד את ההימור.

    3. אם המשחק נדחה מסיבה כלשהי, כל ההימורים יישארו תקפים במשך 48 שעות. אם הדחייה נמשכת יותר מ-48 שעות, כל ההימורים יבוטלו והכסף יוחזר למהמרים.

    4. אם אירוע המשחק משתנה, כל ההימורים נשארים.

    5. הצעות המשחק: כל הצעות המשחק, כולל השווקים הבאים, ייושבו בסוף הזמן החוקי של המשחק בלבד ולא יכללו הארכה במשחק, אם תתקיים:

     - הקבוצה עם תוצאת המחצית הגבוהה ביותר
     - המחצית עם התוצאה הגבוהה ביותר
     - התוצאה במשחק כולו אי זוגית/זוגית
     - התוצאה הכוללת של הקבוצה אי זוגית/זוגית
     - הפרש ניצחון
     - תוצאה כפולה
     - מרוץ ל-5‏/10/‏15/‏20 שערים

    6. מלך השערים של הקבוצה: שערים שהובקעו ב-60 דקות ובהארכה נחשבים, אך בעיטות עונשין אינן נחשבות. חוקי תיקו חלים. אם שחקן משתתף בתחרות, ההימורים תקפים.

    7. מלך השערים של התחרות: שערים שהובקעו ב-60 דקות ובהארכה נחשבים, אך בעיטות עונשין אינן נחשבות. חוקי תיקו חלים. אם שחקן משתתף בתחרות, ההימורים תקפים.

    8. הימור במהלך המשחק: כל השווקים מבוססים על זמן המשחק (הארכות לא נחשבות). בתחרויות, אם נוצר שוק חדש בסוף הזמן החוקי של המשחק, לדוגמה בניצחון בהארכה, בעיטות עונשין נחשבות.

    Back To Top

    כדורגל

    1. תאריכי ושעות פתיחת משחקי הכדורגל המוצגים באתר מובאים לידיעה כללית בלבד ואיננו אחראים לנכונותם. אם משחק כלשהו לא התחיל כמתוכנן ולא התחיל כלל באותו היום (לפי השעון המקומי של מקום המשחק), ההימורים על המשחק יבוטלו והכספים יוחזרו.

     היוצאים מן הכלל היחידים הם הימורים על כך שקבוצה תתקדם בתחרות על הגביע או תזכה בו. במקרה הזה ההימורים יהיו תקפים ללא קשר להשעיית או דחיית משחקים.

    2. אם ההימור על המשחק כולל תיקו כאופציה שלישית והמשחק הסתיים בתיקו, ההימורים על התיקו ישולמו, בעוד שההימורים על שתי הקבוצות יאבדו.

    3. ההימורים יוכרעו במשחקים בני שתי מחציות באורך של 45 דקות כל אחת, עם כל תוספת זמן שהשופט מוסיף כפיצוי על פציעות והפסקות אחרות במשחק. זמן המשחק הקובע להימורים אינו כולל הארכה והכרעה בדו-קרב בעיטות עונשין. משחקים בטורנירים, מפגשי ידידות או אירועים אחרים עשויים להתנהל לעתים במסגרות זמן אחרות ולא בשתי מחציות בנות 45 דקות. אם פינקל לא מכריזה על משך זמן מיוחד כזה לפני תחילת המשחק, כל ההימורים לא יהיו תקפים והכספים יוחזרו. אם, במשחק שנקבע להיערך בשתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת, השופט מסיים את המשחק בתוצאה רשמית לאחר משך זמן אחר - ולא בשתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת - ההימורים עדיין יהיו תקפים. אם השופט מכריז על הפסקת המשחק בטרם-עת, מכל סיבה שהיא, ההימורים לא יהיו תקפים והכספים יוחזרו.

     לדוגמה:

     9 במאי 2010: פורטונה דיסלדורף נגד האנזה רוסטוק:
     המשחק הופסק וחודש במהרה פעמיים בגלל הפרעות מהקהל. השופט החליט שלא להוסיף זמן בעקבות ההשעיה השנייה וסיים את המשחק בתוצאה רשמית אחרי 87 דקות משחק בלבד. במקרה הזה כל ההימורים היו תקפים מכיוון שהמשחק לא הופסק לחלוטין. השופט סיים את המשחק בתוצאה רשמית.

     17 באוקטובר 2010: מ.ס. אשדוד נגד הפועל באר-שבע:
     המשחק הופסק על ידי השופט בזמן הפציעות בדקה ה-93 בגלל הפרעות מהקהל. מאוחר יותר העניקה ההתאחדות לכדורגל להפועל באר שבע ניצחון טכני. במקרה הזה כל ההימורים בוטלו מכיוון שהמשחק הופסק לחלוטין. לא חשוב ש-90 הדקות הושלמו או שהמשחק היה בזמן פציעות, מכיוון שהשופט הפסיק את המשחק. בנוסף, לצורך ההכרעה בהימור, ניצחונות והפסדים טכניים לא נחשבים.

     26 ביוני 2011: ריבר פלייט נגד בלגרנו:
     השופט סיים את המשחק בתוצאה רשמית (1:1) בדקה ה-90 בלי להוסיף זמן פציעות בגלל הפרעה מהקהל. במקרה הזה כל ההימורים היו תקפים מכיוון שהמשחק לא הופסק לחלוטין. השופט סיים את המשחק בתוצאה רשמית.

    4. אם משחק הופסק לפני תום הזמן החוקי ולא הושלם באותו יום (לפי השעון המקומי של מקום המשחק), ההימורים על תוצאת המשחק יבוטלו והכספים יוחזרו. אם משחק הופסק לפני תום הזמן החוקי ולא חודש באותו יום (לפי השעון המקומי של מקום המשחק), ההימורים על המחצית הראשונה ייחשבו תקפים רק אם המחצית הראשונה הושלמה. עם זאת, אם המשחק הופסק ולא חודש באותו יום (לפי השעון המקומי של מקום המשחק), רוב ההימורים האחרים שאינם מתייחסים אך ורק למחצית הראשונה יבוטלו. ההימורים האלה כוללים, בין השאר: בעיטות קרן, נבדלים, שחקנים מורחקים, כרטיסים אדומים/צהובים, הבקעה של שתי הקבוצות, תוצאה נכונה, הדקה שבה הובקע השער הראשון, שמירה על שער נקי ואם שחקנים ספציפיים יבקיעו או לא יבקיעו. למען הסר ספק, אם המשחק הופסק, ההימורים על כך ששתי הקבוצות יבקיעו יבוטלו, גם אם שתי הקבוצות כבר הבקיעו. באותו אופן, אם המשחק הופסק, ההימור על כך ששחקן יבקיע או לא יבקיע יבוטל, גם אם השחקן כבר הבקיע. באותו אופן, אם המשחק הופסק, ההימור על דקת ההבקעה של השער הראשון יבוטל, גם אם כבר הובקעו שערים. באותו אופן, אם המשחק הופסק, כל ההימורים על הקרנות/הנבדלים יבוטלו, גם אם המספר עבר את האובר/אנדר שהוצבו. הימורים על הקבוצה שתבקיע ראשונה או שנייה, יהיו תקפים רק אם הובקע שער במשחק שהופסק. הימורים בשידור חי על הקבוצה שתבקיע ראשונה או שנייה, יהיו תקפים רק אם הובקע שער במשחק שהופסק.

    5. הימורי עדיפות: במשחקי כדורגל יכולה להיות או עדיפות בודדת או עדיפות כפולה.

     עדיפות בודדת: ההימור הזה דומה להימור על ההפרש בכדורסל.

     לדוגמה:

     ארסנל
     ניוקאסל

     1-, 125-
     1+, 113+

     אם ארסנל תנצח במשחק בהפרש של שני שערים או יותר, המהמרים על ארסנל יזכו והמהמרים על ניוקאסל יפסידו. אם המשחק יסתיים בתיקו או אם ניוקאסל תנצח, המהמרים על ניוקאסל יזכו והמהמרים על ארסנל יפסידו. אם ארסנל תנצח בהפרש של שער אחד בדיוק, הכסף יוחזר לכל המהמרים.

     עדיפות כפולה: בסוג הזה של עדיפות ההימור מפוצל לשני הימורים, כל אחד מהם עם אותו מאניליין, אך בעדיפות בודדת שונה.

     לדוגמה:

     ריאל מדריד
     ברצלונה

     1- וגם 1.5-, 108-
     1+ וגם 1.5+, 100+

     למי שמהמר ב-100 דולר על ריאל מדריד יש בעצם שני הימורים נפרדים על ריאל מדריד: 50 דולר על ריאל מדריד 1- ביחס של 108- ו-50 דולר על ריאל מדריד 1.5- ביחס של 108-.

     למי שמהמר ב-50 דולר על ברצלונה יש בעצם שני הימורים נפרדים על ברצלונה: 25 דולר על ברצלונה 1+ ביחס של 100+ ו-25 דולר על ברצלונה 1.5+ ביחס של 100+.

    6. אובר/אנדר: משחק חייב להתקיים במלואו על מנת שההימורים על מספר השערים הכולל שהובקעו במשחק יהיו תקפים.

    7. במקרה של מחלוקת על ההימור (למשל, בין השאר, על שם המבקיע של השער הראשון; דקת ההבקעה) ההימורים יוסדרו וישולמו לפי הדיווחים של עיתונות הספורט.

    8. הימורים על המחצית הראשונה במשחק כדורגל כוללים 45 דקות של משחק פלוס תוספת הזמן (זמן פציעות) שנוספה על ידי השופט בסוף המחצית הראשונה. אם המחצית הראשונה לא תושלם, ההימורים יבוטלו והכספים יוחזרו.

    9. הימורים על המחצית השנייה במשחק כדורגל כוללים 45 דקות של משחק פלוס תוספת הזמן (זמן פציעות) שנוספה על ידי השופט בסוף המחצית השנייה. הארכות, שערי זהב, ודו-קרב פנדלים לא נכללים בהימורים על המחצית השנייה. שערים שהובקעו במחצית הראשונה לא נספרים בהימורים על המחצית השנייה.

     לדוגמה: נניח שמילאן מובילה על יובנטוס 1-0 במחצית ויחסי הזכייה על המחצית השנייה הם יובנטוס 0.5-. ההפרש של 0.5- חל על המחצית השנייה של המשחק בלבד. לכן, אם יובנטוס תבקיע יותר שערים במחצית השנייה מאשר מילאן, מי שהימר על יובנטוס יזכה. אם הקבוצות יבקיעו את אותו מספר של שערים במחצית השנייה, או אם מילאן תבקיע יותר שערים במחצית השנייה מאשר יובנטוס, מי שהימר על מילאן יזכה.

     כדי שההימורים על המחצית השנייה יהיו תקפים המשחק צריך להגיע לסוף הזמן החוקי.

    10. הימורים על קבוצות שיעלו שלב או שיתקדמו לסיבוב הבא בתחרות:

     ההימורים מוכרעים על פי שריקת השופט לסיום המשחק באופן טבעי, בין אם המשחק נגמר בתום הזמן החוקי, בהארכה או בדו-קרב פנדלים לצורך ההכרעה בהימורים אלה, הארכות ודו-קרב פנדלים תמיד נחשבים.

     בתחרויות שבהן ההעפלה נקבעת במשחק אחד (ללא גומלין), כל ההימורים יהיו תקפים מהרגע שהמשחק יצא לדרך. בתחרויות כאלה, אם השופט יפסיק את המשחק (בין השאר, מאחת מהסיבות הבאות: הפרעה מהקהל, חוסר יכולת לשחק בגלל תנאי המגרש או שלקבוצה אחת אין מספיק שחקנים על מנת להמשיך) ההימורים ישולמו לפי ההחלטות של הגוף הרלוונטי המנהל את התחרות. ההימורים יהיו תקפים לאחר שהגוף המנהל ייקח בחשבון את נסיבות הפסקת המשחק ויחליט איך לפעול (למשל, בין השאר: הפסד טכני של אחת מהקבוצות, חידוש המשחק במועד מאוחר יותר או משחק חוזר). אם אחת מהקבוצות תפסיד הפסד טכני לפני שריקת הפתיחה, כל ההימורים יבוטלו. אם המשחק הסתיים בתיקו והחוקים קובעים משחק חוזר במצב כזה, כל ההימורים יהיו תקפים למשחק החוזר.

     בתחרויות שבהן ההפעלה נקבעת בשני משחקים (גומלין), כל ההימורים יהיו תקפים מהרגע שהמשחק השני יצא לדרך, בתנאי שהמשחק הראשון לא היה הפסד טכני. אם נקבע שהמשחק הראשון הסתיים בהפסד טכני, כל ההימורים על כך שהקבוצה 'תעפיל שלב' או 'תתקדם' יבוטלו. אם המשחק השני יופסק, כל ההימורים יישארו בתוקף וישולמו לפי ההחלטה של הגוף הרלוונטי המנהל את התחרות.

    11. ההימורים על כך שקבוצה תזכה בגביע ספציפי יהיו בתוקף בזמן ההארכה ודו-קרב הפנדלים. לדוגמה, הימור על כך שמילאן תזכה בליגת האלופות יהיה בתוקף גם בזמן ההארכה ודו-קרב הפנדלים וידורג לפי התוצאה לאחר התוספת למשחק (אם היה צריך אותה).

    12. בהימורים על סה"כ השערים ביום ספציפי של ליגה או תחרות ספציפית, צריך לשחק את המספר המדויק של המשחקים באותו יום, וההימורים יוכרעו לפי שתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת וכל תוספת זמן שהשופט יוסיף כזמן פציעות. שערים שהובקעו במסגרת הארכה או דו-קרב פנדלים לא ייחשבו.

     לדוגמה, כדי שהימור על סה"כ שערים ב-3 משחקים בליגה האנגלית ביום ראשון יהיה תקף, כל המשחקים צריכים להתקיים ולהסתיים במלואם באותו יום. אם משחק אחד או יותר לא יערכו (או לא יסתיימו במלואם) באותו יום ראשון, ההימור לא יהיה תקף.

    13. בהימורים על שערי בית לעומת שערי חוץ ביום ספציפי של ליגה או תחרות ספציפית, צריך לשחק את המספר המדויק של המשחקים באותו יום, וההימורים יוכרעו לפי שתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת וכל תוספת זמן שהשופט יוסיף כזמן פציעות. שערים שהובקעו במסגרת הארכה או דו-קרב פנדלים לא ייחשבו.

     לדוגמה, כדי שהימור על שערי בית לעומת שערי חוץ ב-3 משחקים בליגה האנגלית ביום ראשון יהיה תקף, כל המשחקים צריכים להתקיים ולהסתיים במלואם באותו יום. אם משחק אחד או יותר לא יערכו (או לא יסתיימו במלואם) באותו יום ראשון, ההימור לא יהיה תקף.

    14. בהימורים על שערי בית לעומת שערי חוץ ביום ספציפי של ליגה או תחרות ספציפית, הקבוצה הרשומה כקבוצת הבית במגרש ניטרלי (מסומנת באות "n") תיחשב כקבוצת הבית.

    15. הימורים על שחקן:
     1. ההימורים על כך ששחקן ספציפי יבקיע או לא יבקיע שער אחד או יותר במשחק ספציפי כוללים רק את הזמן החוקי (כולל זמן פציעות). שערים עצמיים לא נחשבים.
     2. הימורים על כך ששחקן יבקיע בכל שלב במשחק והימורים על שלושער במשחק ספציפי: כדי שההימורים יהיו תקפים השחקן צריך לפתוח בהרכב (להיות חלק מ-11 השחקנים בהרכב הפותח). הימורים על שחקן שלא פתח בהרכב יבוטלו.

     3. הימורים על השחקן הראשון והאחרון שיבקיעו במשחק ספציפי: כדי שההימורים יהיו תקפים השחקן צריך להשתתף במשחק (להיות בהרכב הפותח או להיכנס כמחליף). הימורים על שחקן שלא השתתף במשחק יבוטלו.

     4. הימורים על השחקן הראשון שיבקיע במשחק ספציפי: הימורים על שחקנים שנכנסו כמחליפים אחרי שהשער הראשון הובקע יבוטלו.

     5. יעשה כל מאמץ להציע יחסי זכייה לכל השחקנים האפשריים בהימור על השחקן הראשון או האחרון שיבקיע. עם זאת, אם השחקן שהבקיע לא היה ברשימת האפשרויות, כל ההימורים של הלקוחות יישארו תקפים (כל עוד הם עומדים בקריטריונים הקודמים).

    16. הימורים על כרטיסים:
     1. בהימורים על כרטיסים, גם הכרטיסים הצהובים וגם הכרטיסים האדומים ייחשבו לצורך ההכרעה בהימור. כרטיסים צהובים נחשבים כנקודה אחת ואדומים כשתי נקודות.
     2. אם שחקן יקבל שני כרטיסים צהובים, שהופכים אוטומטית לכרטיס אדום, הדבר ייחשב כשלוש נקודות: נקודה אחת עבור הכרטיס הצהוב הראשון ושתי נקודות עבור הכרטיס האדום. הכרטיס הצהוב השני לא ייחשב בספירה.
     3. בהימורים על כרטיסים, אם אדם "שאינו שחקן" (שחקן ספסל, מנהל, מאמן או איש צוות אחר) יקבל כרטיס צהוב או אדום, הדבר לא ייחשב לצורך ההכרעה בספירת הכרטיסים.
     4. כרטיסים צהובים ואדומים ששחקנים קיבלו במהלך הארכה לא ייחשבו. רק כרטיסים צהובים ואדומים ששחקנים קיבלו במהלך הזמן החוקי, או בכל תוספת זמן שהשופט הוסיף כזמן פציעות, ייחשבו.
     5. כרטיסים צהובים ואדומים שנשלפים במהלך הפסקת המחצית ייספרו כחלק מההימורים על הכרטיסים במחצית השנייה ובתום המשחק.
    17. הימורים על קרנות: קרנות שיישרקו במהלך ההארכה לא ייחשבו לצורך ההכרעה בהימור. רק קרנות שנשרקו במהלך הזמן החוקי או בכל תוספת זמן שהשופט הוסיף כזמן פציעות, ייחשבו.
     אם נשרקה קרן אך היא לא נבעטה, היא לא תיחשב בדירוג.
    18. הימורים על נבדלים: נבדלים שיישרקו במהלך ההארכה לא ייחשבו לצורך ההכרעה בהימור. רק נבדלים שנשרקו במהלך הזמן החוקי או בכל תוספת זמן שהשופט הוסיף כזמן פציעות, ייחשבו.
    19. הימורים על כך ששתי הקבוצות יבקיעו, התוצאה המדויקת, סה"כ שערים, מספר השערים שקבוצה תבקיע, הזדמנות כפולה והימורי עדיפות: רק שערים שהובקעו במהלך הזמן החוקי או בכל תוספת זמן שהשופט מוסיף כזמן פציעות, ייחשבו לצורך ההכרעה בהימור.
    20. הימורי "ראש בראש" על זהות הקבוצה שתגיע רחוק יותר:
     1. המנצחת תהיה הקבוצה שהגיעה רחוק יותר בטורניר. בהימורי "ראש בראש" בין שתי קבוצות שהגיעו לגמר, המנצחת בגמר תיחשב כקבוצה שהגיעה רחוק יותר.
     2. אם שתי הקבוצות הודחו מהטורניר באותו סיבוב, או ששתיהן הודחו בשלב הבתים, ההימורים בין שתי הקבוצות האלה יבוטלו ללא קשר לשעה או לתאריך של המשחקים שלהן וללא קשר למיקום הסופי שלהן בבית.
    21. בכל משחק שיסתיים בהפסד טכני כל ההימורים לא יהיו תקפים, ללא קשר לאופן שבו הגוף המנהל את הליגה מעניק נקודות על הפסד טכני.
    22. בהימורים על זהות הקבוצה הראשונה שתבקיע, רק שערים שהובקעו במסגרת הזמן החוקי או בזמן הפציעות ייחשבו. אם לא יובקעו שערים במסגרת הזמן החוקי/זמן הפציעות, כל ההימורים האלה יבוטלו ויוחזרו.
    23. בהימורים על תוצאת המחצית/התוצאה הסופית, רק השערים שהובקעו במסגרת הזמן החוקי או בזמן הפציעות ייחשבו. אם המשחק לא מסתיים במלואו, כל ההימורים האלה יוחזרו.
    24. בהימורים על התוצאה הנכונה, רק השערים שהובקעו במסגרת הזמן החוקי או בזמן הפציעות ייחשבו. אם התוצאה היא 0-0 בסיום המשחק, ההימור על אפס שערים או על תוצאה מדויקת של 0-0 יוכרז כזוכה.
    25. קבוצה ששמרה על רשת נקייה היא קבוצה שלא ספגה שערים בזמן החוקי ובזמן הפציעות. שערים שהובקעו בהארכה או בדו-קרב פנדלים לא נחשבים בהימור הזה.
    26. בהימורים מסוג "האם הקבוצה תשמור על רשת נקייה ותנצח", הקבוצה צריכה לשמור על רשת נקייה (כפי שמוגדר לעיל) ולהוביל בתום הזמן החוקי/זמן הפציעות. אם הקבוצה לא מובילה בתום הזמן החוקי/זמן הפציעות, ההימורים הקשורים יוכרעו כ"לא".
    27. כל עבירה (כרטיס צהוב, כרטיס אדום, הרחקה מהמשחק, פנדל) המתרחשת אחרי שריקת הסיום לזמן החוקי של המשחק לא תיחשב להימורים הקשורים עבור אותו משחק.
    28. לעתים (בליגת האלופות או בתחרויות גדולות אחרות) נציע את ההימור "האם קבוצה A וקבוצה B ינצחו ביום מסוים". ההימורים האלה יוכרעו לפי התוצאה בתום הזמן החוקי (הארכה ודו-קרב פנדלים לא ייחשבו). אם אחת מהקבוצות לא ניצחה בתום הזמן החוקי, ההימורים 'לא' ייחשבו כזוכים וההימורים 'כן' כמפסידים.

     כדי שההימורים יהיו תקפים, שני המשחקים צריכים להיערך במלואם. אם אחד מהמשחקים הופסק לפני תום הזמן החוקי ולא הושלם באותו יום (על פי השעון המקומי של מקום המשחק) ההימורים מהסוג הזה יבוטלו והכספים יוחזרו.

    29. הימורים על טורניר שלם

     1. הימורים על טורניר שלם (לדוגמה, מונדיאל או יורו): לצורך ההכרעה בהימור, בהימורים הבאים, הקשורים לנעשה בטורניר כולו (ולא רק במשחק בודד), ההארכה תיחשב, אבל לא דו-קרב פנדלים:
      1. סה"כ השערים שהבקיעו שחקנים מסוימים בטורניר כולו,
      2. מי יבקיע יותר שערים בהתמודדויות בין שחקנים מסוימים
      3. סה"כ השערים שהובקעו על ידי כל אחת מהמדינות בטורניר כולו
      4. מי תבקיע יותר שערים בהתמודדויות בין מדינות

      5. האם יובקע שלושער במשחק כלשהו בטורניר
      6. סה"כ קרנות לטורניר: כל הקבוצות

     2. כרטיסים: חשוב לשים לב לכך שבניגוד לכללים של משחקים בודדים, אם שחקן מקבל כרטיס צהוב או אדום אחרי השריקה לסיום הזמן החוקי, הכרטיסים האלו ייחשבו בהימור על הסה"כ של הטורניר. גם כרטיסים צהובים ואדומים שנשלפו במהלך ההארכה או בזמן דו-קרב הפנדלים ייחשבו בסה"כ של הטורניר.
     3. במקרה של תיקו בהימור על "מלך השערים", מספר האסיסטים של השחקנים ישמש כשובר השוויון. אם עדיין יהיה תיקו, שובר השוויון השני יהיה מספר הדקות שהשחקנים שיחקו, כך שהשחקן ששיחק הכי פחות דקות ינצח.
     4. בהימורים "מי יבקיע יותר שערים" בהתמודדויות בין שחקנים, שני השחקנים צריכים לשחק במשחק הראשון של הקבוצה/נבחרת שלהם כדי שההימורים יהיו תקפים.

     5. בכל ההימורים העוסקים באובר/אנדר שערים של שחקן מסוים בטורניר כולו, השחקן הזה צריך לשחק במשחק הראשון של הקבוצה/נבחרת שלו בטורניר כדי שההימורים יהיו תקפים.

     6. בהימור על סה"כ הכרטיסים האדומים בטורניר או בתחרות, כרטיסים אדומים ששחקנים יקבלו כתוצאה מכרטיס צהוב שני ייחשבו בהכרעת ההימור.

    30. החוקים להימורים על כדורגל בשידור חי
     1. אלא אם צוין אחרת, הימורים בשידור חי על תוצאת המשחק יוכרעו לפי שתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת וכל פרק זמן שהשופט יוסיף כזמן פציעות. זמן המשחק לא כולל הארכות ודו-קרב פנדלים. לעתים רחוקות, משחקים בתחרויות, משחקי ידידות או משחקים אחרים עשויים להתנהל במסגרות זמן שונות מאשר שתי מחציות בנות 45 דקות. אם פינקל לא הכריזה על זמן משחק מיוחד לפני תחילת המשחק, כל ההימורים יבוטלו והכספים יוחזרו.במשחק שהוגדר כמורכב משתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת, אם השופט סיים את המשחק בתוצאה רשמית ובזמן שנראה שונה משתי מחציות בנות 45 דקות כל אחת, ההימורים יהיו תקפים. אם השופט הפסיק את המשחק מכל סיבה שהיא, ההימורים לא יהיו תקפים והכספים יוחזרו.
     2. אם המשחק הופסק לפני תום הזמן החוקי, ולא הושלם באותו יום (לפי השעון המקומי של מקום המשחק) ההימורים בשידור חי על תוצאת המשחק יבוטלו והכספים יוחזרו. הימורים על המחצית הראשונה יוצאים מהכלל במקרה הזה. אם המחצית הראשונה הושלמה, והמשחק הופסק לפני תום המחצית השנייה, רק ההימורים המתייחסים למחצית הראשונה ייחשבו תקפים.
     3. בהימורים על קרנות, הקרן צריכה להיבעט כדי שהיא תיחשב בדירוג ההימור. אם נשרקה קרן אך היא לא נבעטה, היא לא תיחשב.
     4. לצורך דירוג להימור, בהימור עדיפות דו-צדדי (הימור עדיפות אסייתי) על כדורגל בשידור חי, העדיפות והמחיר שמוצגים הם למשחק מהרגע שבו ההימור התקבל. שערים/קרנות/כרטיסים שהיו קודם לכן (למשל התוצאה הנוכחית), לא נחשבים בהימור עדיפות דו-צדדי על כדורגל בשידור חי. אלא אם צוין אחרת, כל הימורי העדיפות הדו-צדדיים על כדורגל בשידור חי יוכרעו לפי השערים שהובקעו בשאר המשחק במסגרת הזמן החוקי. כל הימורי העדיפות הדו-צדדיים על כדורגל בשידור חי המתייחסים למחצית הראשונה יוכרעו לפי השערים שהובקעו בשאר המחצית הראשונה. כל השערים שהובקעו לפני קבלת ההימור לא ייכללו.
     5. לצורך דירוג ההימור, כל הליינים האחרים המוצגים על כדורגל בשידור חי (כלומר ליינים שאינם מכוסים בחוק 30.4) כוללים את כל השערים/הקרנות/הכרטיסים שהיו במשחק. אלא אם צוין אחרת במפורש, הימורים שבוצעו על כל הליינים האחרים על כדורגל בשידור חי (כלומר ליינים שאינם מכוסים בחוק 30.4) יוכרעו לפי התוצאה במסגרת הזמן החוקי (או התוצאה במחצית הראשונה במקרה של הימורים המתייחסים למחצית הראשונה), בלי קשר לתוצאה שהייתה בזמן שההימור נשלח. הימורים שיוכרעו כמתואר לפי חוק 30.5 לעיל הם למשל סה"כ שערים, סה"כ שערים לקבוצה, 1X2 (מאניליין) והימורי עדיפות תלת-צדדיים.
     6. בהימורים על כדורגל בשידור חי, התוצאה הנוכחית והמידע על הכרטיסים האדומים נחשבים חלק מהליין. אם הפרטים האלה שגויים, הליין נחשב שגוי. פרטים אחרים, כמו טיימרים, מוצגים לידיעה כללית בלבד. באחריות הלקוח לוודא שהפרטים מדויקים לפני ביצוע ההימור.
     7. במשחקי ידידות, אם הוצא לשחקן כרטיס אדום אך המשחק נמשך עם אותו מספר שחקנים על המגרש, ספירת הכרטיסים האדומים תתעדכן וההימורים יהיו תקפים.
     8. פינקל שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הימור שבוצע על ליין שברור שהוא "גרוע".
     9. פינקל לא מתחייבת שיחסי הזכייה יוצעו במועד ספציפי כלשהו במהלך המשחק.
     10. אם אחרי שם הקבוצה מופיע הכיתוב "ET Only" (הארכה בלבד), הכוונה להארכה בת 30 הדקות וכל זמן שהשופט יוסיף כזמן פציעות. זמן המשחק לא כולל את דו-קרב הפנדלים.
     11. אם אחרי שם הקבוצה מופיע הכיתוב "PEN", הכוונה לדו-קרב פנדלים בלבד.
     12. בהימורים על סה"כ פנדלים, רק 10 הפנדלים הראשונים ייחשבו כחלק מהתוצאה. כדי לקבוע את התוצאה בהימורי עדיפות, כל הפנדלים ייחשבו.
     13. אחרי ששולחים הימורים בשידור חי הם מוצגים בכרטיס בתור "Processing Live Bet" (ההימור החי בטיפול). תוך כ-10 שניות ההימור החי יתקבל או יידחה.
     14. ההימורים לא יתקבלו אם השעינו את האפשרות להמר בגלל שערים, פנדלים, בעיטות חופשיות מסוכנות, קרנות או סיטואציות דומות שמשנות את מהלך המשחק. אם ההימור בשידור חי נדחה תוצג ההודעה "Your bet was not accepted" (ההימור לא התקבל).
     15. אם ההימור בשידור חי התקבל תוצג ההודעה "Your bet was accepted" (ההימור התקבל).
     16. בחלק מהחשבונות אנחנו משתמשים באזורי סכנה, כפי שהם מוגדרים בחוקים 16-18, ולא בלוגיקה לקבלת הימורים שהוגדרה בחוקים 12-14. אם אינך בטוח איך מחליטים אם לקבל הימורים בשידור חי על כדורגל בחשבון שלך, פנה למחלקת הלקוחות.
     17. כשיש משחק כדורגל בשידור חי, אנחנו יכולים להחליט שהוא נמצא באזור סכנה, בהתאם לסטטוס הנוכחי שלו ולפי שיקול דעתנו. הימורים שנשלחים בזמן שהמשחק נמצא באזור סכנה עלולים להידחות. אזורי הסכנה הם, בין השאר, בעיטות חופשיות ליד השער, קרנות, התקפות בשליש המגרש של היריב וכו'.
     18. כל הימור שנשלח בזמן שהמשחק נמצא באזור סכנה יוגדר כ"בהמתנה". פרק הזמן של "ההמתנה" נקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של פינקל. אם אזור הסכנה מסתיים בכרטיס אדום או בשער, ההימור יידחה. אם אזור הסכנה מסתיים בכל תוצאה אחרת, ההימור יתקבל.

      בשליחת ההימור, הלקוחות מסכימים לתנאים של אזורי הסכנה.

      חשוב לשים לב לכך שהסטטוס "בהמתנה" יוצג בדוח ההימורים הממתינים לאישור. אם ההימור יתקבל הסטטוס שלו ישונה ל"ממתין לאישור". אלו הם שני סטטוסים שונים. אם ההימור נדחה, הוא יופיע בדוח ההימורים שנדחו.

     19. אם בוצע הימור על קרנות כשהמשחק נמצא באזור סכנה, הוא יהיה בסטטוס "בהמתנה". בהימורים על קרנות, ההימור יידחה רק אם נשרקה קרן בזמן שהמשחק היה באזור סכנה. אם אזור הסכנה הסתיים ללא קרן (כולל שער או כרטיס אדום) ההימור יתקבל.
     20. כאשר נעשה הימור בשידור חי שלאחריו שופט הווידאו (VAR) מקבל החלטה אשר מנוגדת להחלטה המקורית של השופט במגרש (או לאי-ההחלטה, כגון מתן היתר להמשיך במשחק לאחר עברה אפשרית, לפני צפייה בווידאו), אותו הימור ייחשב כלא תקף אם יחסי הזכייה שהוצעו לו הושפעו באופן משמעותי מהחלטת ה-VAR.
    Back To Top

    כדורגל אמריקאי


    זמן מינימלי להפעלת ההימור:

    1. לצורכי ההימור, המנצחים והמפסידים נקבעים על ידי התוצאה הסופית (כולל תוספת זמן), בתנאי שהמשחק נמשך לפחות 55 דקות.

    2. אם משחק מופסק אחרי 55 דקות ולא מחודש באותו היום, אז ללא תלות באם המשחק יימשך בתאריך מאוחר יותר, התוצאה ברגע שהמשחק הופסק תקבע את תוצאות ההימור.

    3. אם המשחק מושעה לפני תום 55 הדקות ואינו מתחדש באותו היום, כל ההימורים על המשחק המלא יוגדרו כ-"לא תקפים" וכל הכספים יוחזרו למהמרים. אם חלק מהמשחק הסתיים (כלומר הרבע הראשון, המחצית הראשונה, הרבע השני, או הרבע השלישי) הימורים אלה ייחשבו לתקפים, בתנאי שאותו החלק הושלם במלואו.

     דוגמה 1: משחק פוטבול נדחה כאשר נותרו 12:00 דקות לתום הרבע השני. ההימורים היחידים שייחשבו כתקפים הם ההימורים על הרבע הראשון.

     דוגמה 2: משחק פוטבול מוכרז ונחשב כסופי כאשר נותרו 14:12 דקות לתום הרבע הרביעי. כל ההימורים על הרבע הראשון, הרבע השני והרבע השלישי ייחשבו לתקפים. כל הימורי המשחק מבוטלים.

    כללים נוספים:

    1. כל ההימורים על המשחק וכל ההימורים על המחצית השנייה יכללו את ניקוד תוספת הזמן.

    2. ההימורים על הרבע הרביעי לא כוללים את ניקוד תוספת הזמן.

    3. אם לא צוין אחרת לפני התחרות, כל עוד האירוע מתקיים ביום שנקבע, כל ההימורים תקפים. בנוסף, אם בשל מזג אוויר סגרירי (או עיכוב דומה) נדחית פתיחת האירוע עד לאחר חצות לפי השעון המקומי, אך המשחק עדיין מתקיים, אזי כל ההימורים תקפים. אם נקבע למשחק מועד חדש, כל ההימורים מבוטלים.

    4. באן. אף. אל. ובפוטבול מכללות, טיזר של שתי קבוצות המסתיים בתיקו/ ניצחון, תיקו/ הפסד או תיקו/ תיקו מוערך כביטול וכל הכספים יוחזרו.

    5. הצעת הימור NFL "נקודות קרוב/ רחוק" ("Away Points/Home Points" ) כוללת את כל המשחקים בשבוע נתון של הNFL הכולל מיום חשמישי עד יום שני.

    6. הצעות NFL וNCAA יודרגו על סמך התוצאות אשר בwww.espn.com

    7. בפוטבול קנדי , ה"סינגל" מוגדר כמו נקודת משחק אחת ,להוציא את נקודות לאחר טאצדאון.

    8. לצרכי הימור, נקודות הגנה אינן כוללות PAT (נקודות לאחר טאצדאון)

    9. כללי לס וגס יחולו על כל מצב שאינו מפורט בזה.

    10. אם מקום האירוע משתנה, כל ההימורים על האירוע יהיו לא תקפים.

    סך הקבוצה הגבוה/ הנמוך

    1. הימורים על סך הקבוצה הגבוה או הנמוך ביותר יעמדו ("תקפים") אך ורק אם המשחקים מתקיימים התאריכים ובמקומות המתוכננים, כפי שרשומים בפינקל ספורטס.

    2. אם ישנו תיקו בסך הסך הקבוצה הגבוה ביותר, המנצח הינו הצוות בעל רווח הנצחונות הגבוה ביותר ( להוציא הנקודות שהושגו על ידי היריב). אם רווחי הנצחון הם שווים, כל ההימורים על קבוצות התיקו יודרגו כמנצחים.

    3. אם ישנו תיקו בסך הסך הקבוצה הנמוך ביותר, המנצח הינו הצוות בעל רווח ההפסדים הנמוך ביותר( בנוסף הנקודות שהושגו על ידי היריב). אם רווחי ההפסד הם שווים, כל ההימורים על קבוצות התיקו יודרגו כמנצחים.

    חוקי מנצחי העונה פוטבול מכללות:

    1. משחקי בואול ומשחקי קונפרנס אינם כללולים במנצחים במשחקי גמר העונה - משחקי עונה רגילה בלבד.

    2. הקבוצות חייבות לשחק כל משחק מתוכנן לצורכי תקפות.

    חוקי עתידיות - פוטבול מכללות אליפות גמר חטיבות:

    1. אם לחטיבה יש משחק אליפות רשמי, זוכה המחשק יוכרז כזוכה חטיבה זו.

    2. אם לחשטיבה יש שני זוכים , הקבוצה הראשונה הנבחרת על ידי הBCS תוכרז כזוכה. ושאר הקבוצות כמפסידות. אם לחטיבה יש שני זוכים ואף קבוצה נבחרה על ידי הBCS , כל ההימורים ידורגו כ"ללא פעולה" וכספים יוחזרו.

    3. במקרה של יחסי הימור מחלקות בתוך החטיבות, הקבוצה המשתתפת באליפות חטיבות תוכר כזוכת מחלקה זו.

    הצעות מחצית ראשונה משחקי NFL/ NCAA - השגי קבוצה:

    10 נקודות עבור זכייה (שיוויון 5 נקודות לכל קבוצה).
    1 נקודה אחת עבור כל נקודה שהקבוצה השיגה
    סך כל הנקודות שווה ביצוע של קבוצה

    לדוגמא,
    סיום Raiders 24
    Patriots 10

    השגי ריידרס = 34
    השגי פטריוטס = 10

    הצעה ל-NFL/NCAA‏ חי:

    הקבוצה הבאה שתבקיע
    להצעה 'הקבוצה הבאה שתבקיע', 'נקודות נוספות' ו'המרות של 2 נקודות' לא נחשבות כתוצאה. הנקודה שלאחר ניסיון מחשבת לחלק מטאצ'דאון.

    לדוגמה: הקו של ה-Saints להבקעה הבאה (הבקעה שנייה) נגד ה-Viking להבקעה הבאה (הבקעה שנייה). אם ה-Vikings מבקיעים טאצ'דאון ובועטים בעיטה לשער (PAT) למטרת דירוג, זוהי הבקעה אחת בלבד. לכן, הצעת הימורים על ה-Saints נגד ה-Vikings על הקבוצה הבאה שתבקיע (הבקעה שנייה) תישאר ממתינה.

    הצעות מחצית ראשונה משחקי NFL/ NCAA - השגי קבוצה:

    6 נקודות עבור זכייה (שיוויון 3 נקודות לכל קבוצה).
    1 נקודה אחת עבור כל נקודה שהקבוצה השיגה
    סך כל הנקודות שווה ביצוע של קבוצה

    לדוגמא,
    Giants 14 סוף מחצית הראשונה
    Redskins 10

    Giants-ביצועי ה = 20
    Redskins-ביצועי ה = 10

    הצעות NFL וNCAA :

      1. בכל ההימורים על פוטבול אמריקאי שכוללים סטטיסטיקות של מסירות של הקוורטרבק, הקוורטרבק חייב לנסות למסור פעם אחת לפחות כדי שההימור יהיה תקף.

      2. בכל ההימורים על פוטבול אמריקאי שכוללים סטטיסטיקות של ניסיונות ריצה עם הכדור/מרחק ריצה ביארדים של הקוורטרבק, הקוורטרבק חייב לשחק כדי שההימור יהיה תקף. אם הקוורטרבק שיחק אך אין לו ניסיונות ריצה עם הכדור, המרחק בניסיון הראשון ייחשב כאפס יארדים (הזוכה יהיה הימור האנדר) והאנדר יוכרז כזוכה בכל הימור הקשור למרחק ריצה עם הכדור ביארדים של הקוורטרבק.

      3. בכל ההימורים על פוטבול אמריקאי שכוללים מרחק יארדים בתפיסה הראשונה או התפיסה הארוכה ביותר של שחקן ספציפי, השחקן הזה צריך לשחק כדי שההימור יהיה תקף. חשוב לזכור שאם שחקן משחק אבל לא תופס את הכדור, מרחק היארדים בתפיסה הראשונה והתפיסה הארוכה ביותר שלו ייחשבו כאפס יארדים (הזוכה יהיה הימור האנדר).

      4. בהימורים על פוטבול אמריקאי שכוללים סטטיסטיקות של ניסיונות ריצה עם הכדור/מרחק ריצה ביארדים של הראנינג בק, הראנינג בק חייב לשחק כדי שההימור יהיה תקף. אם הראנינג בק שיחק אך אין לו ניסיונות ריצה עם הכדור, המרחק בניסיון הראשון ומרחק הריצה הארוך ביותר ייחשבו כאפס יארדים והאנדר יוכרז כזוכה בכל הימור למרחק ריצה ביארדים.

      5. אם קבוצה צוברת נקודות בדיוק בדקה ה-7:30, 6:30 או 2:00 (וכו'), ההימורים הקשורים לצבירת נקודות ספציפית באותו פרק זמן של המשחק, מחצית או רבע יוכרעו כ"כן" (כלומר, התוצאה תיחשב).

      6. בהימור על הריצה או המסירה בדאון הראשון של המשחק, ההימור הוא על הדאון הראשון ששוחק ולא הוענק בעקבות עבירה.

      7. בהימורים על השחקן המצטיין בסופרבול, אם שני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ההימורים הקשורים ישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים. אם ישנו הימור מסוג "כן/לא" על השחקן המצטיין בסופרבול ושני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, הימורי "כן" עליהם יזכו וישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים.

       אם שני שחקנים מה"שדה" זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ה"שדה" ייחשב כמנצח וההימורים ישולמו פעם אחת.

      8. כל ההימורים על המרה בדאון הרביעי יוכרעו על סמך לוח התוצאות הרשמי שבאתר www.espn.com.

      9. בהימורים עם 3 אפשרויות בחירה או יותר הקשורים לשחקן המצטיין, השחקן הראשון/האחרון שיתפוס מסירה, השחקן הראשון/האחרון שיבקיע טאצ'דאון או השחקן הראשון/האחרון שיבצע חטיפה (אינטרספשן), כל ההימורים הם סופיים (ללא החזר כספי).

      10. בהימורים מסוג "האם קבוצה מסוימת תצבור נקודות 2, 3, 4 או 5 פעמים בלי לספוג נקודות", הנקודה הנוספת או המרות של שתי נקודות לא ייחשבו.

      11. בהימורי אובר/אנדר על הטאצ'דאון הארוך ביותר במשחק, אם אין אף טאצ'דאון במשחק ההימורים לא יהיו תקפים.

      12. בהימורים הקשורים לכל הקוורטרבקים של קבוצה מסוימת, רק הסטטיסטיקות של הקוורטרבקים שרשומים בסגל הקבוצה ייחשבו. לדוגמה, אם ראנינג בק מסר מסירה לטאצ'דאון, היא לא תיחשב כהשלמה/ניסיון ולא כמסירה לטאצ'דאון של הקוורטרבקים של אותה קבוצה.

      13. הימורים על טאצ'דאונים מיוחדים או הגנתיים של הקבוצה:

       1. הטאצ'דאונים היחידים שייחשבו כמיוחדים או הגנתיים של הקבוצה הם כתוצאה ממהלכים שבהם הכדור נבעט בפועל (כולל: החזרת בעיטת פתיחה, החזרת פאנט, החזרה של בעיטה שהייתה פאמבל, החזרה של פאנט שהיה פאמבל, החזרת שער שדה שנחסם או החזרת פאנט שנחסם).

       2. שער שדה מזויף או פאנט מזויף שמוביל לטאצ'דאון של הקבוצה שחטפה את הכדור נחשב כטאצ'דאון התקפי.

      14. בהימורים שבהם שחקן צריך להבקיע טאצ'דאון, מסירה לטאצ'דאון אינה נחשבת הבקעה לשחקן שמסר אותה (למעט במקרים נדירים מאוד שבהם המוסר תופס את המסירה של עצמו). לדוגמה, בהימור "האם שחקן כלשהו יבקיע 2 טאצ'דאונים במשחק", אם השחקן מוסר לטאצ'דאון אחד ומבקיע טאצ'דאון אחר, הוא ייחשב כאילו הבקיע טאצ'דאון אחד ולא שניים.

      15. בהימורים מסוג "הקבוצה הראשונה שתספוג עבירה על הפרעה למסירה", גם הפרעות התקפיות וגם הגנתיות ייחשבו. עם זאת, העבירה צריכה להיות מאושרת ולהיאכף כדי שהמהלך יהיה תקף. אם ניתן עונש קיזוז המבטל את אכיפת ההפרעה, הזכייה תיקבע כשתיאכף עבירת הפרעה.

      16. בהימורים מסוג "הקבוצה הראשונה שתספוג עבירה על תפיסה לא חוקית", גם תפיסות התקפיות וגם הגנתיות ייחשבו. עם זאת, העבירה צריכה להיות מאושרת ולהיאכף כדי שהמהלך יהיה תקף. אם ניתן עונש קיזוז המבטל את אכיפת התפיסה הלא חוקית, הזכייה תיקבע כשתיאכף עבירת תפיסה לא חוקית.

      17. בהימורים על הקבוצה עם ההחזרה הארוכה ביותר לבעיטת הפתיחה, שתי הקבוצות הרשומות צריכות לבעוט לפחות בעיטת החזרה אחת כדי שההימור יהיה תקף.

      18. בהימורים על הקבוצה עם ההחזרה הארוכה ביותר לפאנט, שתי הקבוצות הרשומות צריכות לבעוט לפחות בעיטת החזרה אחת לפאנט כדי שההימור יהיה תקף.

      19. הימורי זוגי/אי-זוגי על שחקנים:

       1. בכל ההימורים הקשורים למרחק ריצה ביארדים זוגי/אי-זוגי עם הכדור, השחקן צריך לנסות לרוץ עם הכדור לפחות פעם אחת.
       2. בכל ההימורים הקשורים למרחק תפיסה ביארדים זוגי/אי-זוגי, השחקן צריך לתפוס את הכדור לפחות פעם אחת.
       3. לצורך הכרעה בהימורים, אפס ייחשב כמספר זוגי. מספרים זוגיים שליליים כגון 2-, 4-, 6- וכו' ייחשבו כזוגיים. מספרים אי-זוגיים שליליים, כגון 1-, 3-, 5- וכו' ייחשבו כאי-זוגיים.
      20. בהימורים על מספר השחקנים השונים שיבקיעו:

       1. לצורך הכרעה בהימורים, טאצ'דאונים, המרות ל-2 נקודות, שערי שדה ובעיטות לנקודה נוספת אחרי טאצ'דאון ייחשבו.
       2. סייפטי לא ייחשב.
       3. החזרה של בעיטת נקודה נוספת אחרי טאצ'דאון ל-2 נקודות והחזרה של המרה ל-2 נקודות ייחשבו.
      21. בהימורי אובר/אנדר על מרחק המסירה הראשונה לטאצ'דאון של קוורטרבק מסוים, הוא צריך למסור מסירה לטאצ'דאון כדי שההימור יהיה תקף.

      22. בעיטה חופשית אחרי סייפטי אינה נחשבת לפאנט בהימורים, ללא קשר לאופן הביצוע של הבעיטה החופשית.

      23. הימורים שבועיים ב-NFL

       1. בהימורים שבועיים ב-NFL, מספר השבוע מוגדר על פי לוח הזמנים המופיע ב-NFL.com. לצורך ההכרעה בהימורים, כל המשחקים בשבוע מסוים כלולים בהימורים השבועיים.

       2. אם משחק שנקבע לאותו שבוע מבוטל או נדחה, ולא מושלם תוך 96 שעות ממועד ההתחלה שנקבע לו, כל ההימורים השבועיים לא יהיו תקפים (ללא קשר לתוצאה במשחק מסוים).

      24. ההימורים ב-NFL או ב-NCAA יהיו תקפים רק אם המשחקים הקשורים אליהם שוחקו במועד המתוכנן ובמקום המתוכנן.

      25. בהימורים מסוג "כן/לא" על כך ששחקן מסוים יזכה בגביע הייזמן, השחקן צריך להשתתף במשחק הראשון שנקבע לקבוצתו כדי שההימור יהיה תקף.

      26. בהימור "האם יהיה שוויון לאחר ההבקעה הראשונה?", ההימור "כן" יזכה אם נוצר שוויון לאחר ההבקעה הראשונה, בין אם השוויון נוצר לפני או אחרי המרה של נקודה נוספת או של שתי נקודות.

      27. בהימורי שחקן מול שחקן על ההחזרה הארוכה יותר של בעיטת הפתיחה, שני השחקנים הרשומים צריכים לבצע לפחות החזרה אחת של בעיטה כדי שההימור יהיה תקף. בהימורי שחקן מול שחקן על ההחזרה הארוכה יותר של פאנט, שני השחקנים הרשומים צריכים לבצע לפחות החזרה אחת של פאנט כדי שההימור יהיה תקף.

      28. פאנט שנחסם יחשב בתור פאנט בהימורים על מספר הפאנטים של אותה קבוצה (וכן על מספר הפאנטים של שתי הקבוצות ביחד). עם זאת, פאנט שנחסם לא יחשב בתור פאנט בהימורים על בועט מסוים של פאנט.

      29. בהימורים על התוצאה הסופית של המשחק (או של הרבע או המחצית), המרות אינן נחשבות בתוצאה (רק טאצ'דאונים, שערי שדה וסייפטיז ייחשבו).

      30. בהימור האם שחקן ספציפי יבעט פאנט לטאצ'בק, אותו שחקן צריך לבעוט לפחות פאנט אחד כדי שההימור יהיה תקף.

      31. בהימור על הפאנט הקצר/הארוך ביותר לשחקן ספציפי, אותו שחקן צריך לבעוט לפחות פאנט אחד כדי שההימור יהיה תקף.

      32. בהימור על סה"כ בעיטות פאנט על ידי שחקן ספציפי, אם אותו שחקן היה פעיל ולא בעט אף פאנט, מי שהוגדר כאנדר יהיה הזוכה.

      33. בהימורים על הכי הרבה או הכי מעט שערי שדה שנכבשו, אם לא נכבשו שערי שדה, אזי הימורים אלה לא יהיו תקפים.

      34. לצורך הימורים בפוטבול אמריקאי על סך נקודות זוגי או אי-זוגי במשחק, המספר אפס ייחשב למספר זוגי.

     

    עונת ה-NFL הרגילה - התמודדויות של שחקן מול שחקן:

    1. עונת ה-NFL הרגילה - הצעות על התמודדויות של שחקן מול שחקן לא יכללו את משחקי
     הגמר.

    2. שני השחקנים חייבים לשחק בשבוע הראשון של העונה הרגילה כדי שההימורים יהיו תקפים.. מסירה לטאצ'דאון אינה נחשבת להבקעת טאצ'דאון.

    3. עבור הימורים של "כן/לא על כך ששחקן מסוים יזכה בגביע הייזמן", על השחקן להשתתף במשחק הראשון שנקבע לקבוצתו כדי שההימור יהיה תקף.

    הימורי NFL עתידיים

      1. עבור הימורים עתידיים על הזוכות באליפות ה-AFC או ה-NFC, אלופת החטיבה המתאימה תהיה הקבוצה שמגיעה לסופרבול מהחטיבה הזו.

    ניצחונות בעונת ה-NFL הסדירה:

       1. ההימורים על מספר הניצחונות בעונת ה-NFL הסדירה יוכרעו כששני המקרים הבאים יתרחשו:
        1. מבחינה מתמטית, הקבוצה אינה יכולה לנצח את מספר המשחקים המצוין בהימור.
        2. בזמן ההכרעה היה מצופה שהקבוצה תשחק לפחות 16 משחקים. במילים אחרות, לא הייתה אינדיקציה לכך שהעונה תקוצר בעת ההכרעה.
       2. אם קיים ספק כלשהו שהקבוצה תשחק פחות מ-16 משחקים, נחכה ונכריע בהימור על מספר הניצחונות בעונה הסדירה עבור קבוצה זו רק אחרי המשחק ה-16. עם זאת, מרגע שהימור על מספר הניצחונות בעונה הסדירה הוכרע הוא לא יכול להשתנות, גם במקרה הבלתי סביר בעליל בו בסופו של דבר הקבוצה תשחק פחות מ-16 משחקים.
    Back To Top

    כדורמים

    1. שתי אופצית ,2 וואי, במידה ולא פורסם אחרת, כל ההימורים מתייחסים למהלך משך הזמן רשמי ואינו כולל תוספת זמן או בעיטות עונשין.

    2. מנצח הרבעון ה1, ה2, ה3 וה4. אך ורק הבעיטות שהובקעו במהלך הזמנים הללו תילקחו בחשבון. אלא אם כן צויין אחרת, תוספת הזמן של הרבעון הרביעי אינה נלקחת בחשבון.

    3. זוכי המחלקה- Division Champions, אם העונה התקצרה מסיבה כלשהי, ההימורים יוערכו על סמך זוכה המחלקה שהוכרז על ידי הגוף הממונה על כך.

    Back To Top

    כדורסל

    הכרעת הימורים

    1. ההימורים יוכרעו על סמך סטטיסטיקות מהגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או מהאתר הרשמי של התחרות הרלוונטית. אם אין סטטיסטיקות מהגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או מהאתר הרשמי של התחרות הרלוונטית, או אם יש הוכחות משמעותיות לכך שישנן טעויות אצל הגורמים הרשמיים שמספקים את התוצאות או האתר הרשמי של התחרות, נשתמש בהוכחות עצמאיות כדי להכריע בהימורים.
    2. בהיעדר הוכחות עקביות ועצמאיות או אם יש גוף משמעותי של הוכחות סותרות, ההימורים יוכרעו לאחר חקירה מעמיקה.
    3. ‏Pinnacle אינה מכירה בערעורים או בהפיכת החלטות למטרת הימורים.

     שינוי תאריך או מקום האירוע

    1. אם אירוע אינו משוחק בתאריך שנקבע לו כל ההימורים על האירוע יהיו לא תקפים.

    מקרים שבהם אירוע אינו מגיע לתום הזמן החוקי

    1. אם משחק מושעה לפני ההגעה למשך הזמן המינימלי להימור ואינו מחודש באותו יום,   כל ההימורים על האירוע יהיו לא תקפים.

    משך הזמן המינימלי (אורך האירוע) הדרוש להימורים תקפים

    1. על המשחקים בכל התחרויות/ליגות, למעט בליגת ה-NBA, להימשך לפחות 35 דקות כדי שההימורים יהיו תקפים, אלא אם צוין אחרת.
    2. על המשחקים בליגת ה-NBA להימשך לפחות 43 דקות כדי שההימורים יהיו תקפים.
    3. בהימורים על מקטעי משחק (רבעים ומחציות), משך הזמן המינימלי הוא משך מקטע המשחק. אם המשחק הופסק באמצע, ההימורים על הרבעים והמחציות יהיו תקפים אם המחצית או הרבע הרלוונטיים הסתיימו.

    הארכות

    1. כל ההימורים על המשחק כולו או על המחצית השנייה יכללו גם את ההארכות, אם יהיו.
    2. כל ההימורים על הרבע הרביעי במשחק אינם כוללים את ההארכות, אם יהיו.

    הימורים על מספר הניצחונות בעונה הרגילה:

    1. כדי שההימור על מספר הניצחונות בעונה הרגילה יהיה תקף, על קבוצת ה-NBA לשחק בכל משחקי העונה הרגילים שנקבעו לה.
     א. הקבוצה אינה יכולה לנצח במספר המשחקים המצוינים בהימור מבחינה מתמטית או שכבר זכתה במספר המשחקים המצוינים בהימור.
     ב. הקבוצה צפויה לשחק, בעת ההכרעה, בכל 82 המשחקים (או שכבר שיחקה בכל 82 המשחקים). במילים אחרות, לא הייתה אינדיקציה לכך שהעונה תקוצר או קוצרה בעת ההכרעה.
    2. אם קיים ספק כלשהו שהקבוצה תשחק פחות מ-82 משחקים, נחכה ונכריע בהימור על מספר הניצחונות בעונה הסדירה עבור קבוצה זו רק אחרי שהקבוצה תשחק את המשחק ה-82 שלה. עם זאת, מרגע שהימור על מספר הניצחונות בעונה הסדירה הוכרע הוא אינו יכול להשתנות, גם אם בסופו של דבר הקבוצה תשחק פחות מ-82 משחקים.

    הימורים על שחקנים בודדים:

    1. בהימורים שמוצעים לפני תחילת משחקי NBA (בניגוד להימורים על משחקי NBA בשידור חי) על סך כל הנקודות, הכדורים החוזרים, האסיסטים, החסימות או כל סטטיסטיקה דומה (או שילוב בין כמה סטטיסטיקות) של שחקן ספציפי, על השחקן לפתוח בחמישייה כדי שההימור יהיה תקף.
    2. כל ההימורים על שלשות מתייחסים לקליעה/זריקה מעבר לקשת 3 הנקודות.
    3. בהימורים על כדורסל, "דאבל-דאבל" פירושו מספר דו-ספרתי בלפחות שתי קטגוריות מבין הקטגוריות הבאות: נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, חסימות או חטיפות. בהימורים על כדורסל, "טריפל-דאבל" פירושו מספר דו-ספרתי בלפחות שלוש קטגוריות מבין הקטגוריות הבאות: נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, חסימות או חטיפות. אם רוצים להמר על כך שהשחקן ישיג דאבל-דאבל במשחק, צריך להמר על אובר 1/2 דאבל-דאבל. אם חושבים שהוא לא ישיג דאבל-דאבל, צריך להמר על אנדר 1/2. אותו כלל תקף לגבי הימורים על טריפל-דאבל.
    4. בהימורי NBA בשידור חי על סך כל הנקודות, הכדורים החוזרים, האסיסטים, החסימות או כל סטטיסטיקה דומה (או שילוב בין כמה סטטיסטיקות) של שחקן ספציפי, אותו שחקן יצוין כ"חייב לשחק" או "חייב לפתוח בחמישייה" בנוסח ההימור.

    הימורים על השחקן המצטיין בגמר ה-NBA:

    1. בהימורים על השחקן המצטיין בגמר ה-NBA, אם שני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין ההימורים הקשורים ישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים. אם ישנו הימור מסוג "כן/לא" על השחקן המצטיין בגמר ה-NBA ושני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, הימורי "כן" עליהם יזכו וישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים.
    2. אם שני שחקנים מה"שדה" זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ה"שדה" מדורג כמנצח וההימורים משולמים פעם אחת.

    הימורים על השחקן המצטיין לעונה הרגילה של ה-NBA:

    1. בהימורים על השחקן המצטיין לעונה הרגילה של ה-NBA, אם שני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ההימורים הקשורים ישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים. אם ישנו הימור מסוג "כן/לא" על השחקן המצטיין לעונה הרגילה של ה-NBA ושני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, הימורי "כן" עליהם יזכו וישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים.
    2. אם שני שחקנים מה"שדה" זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ה"שדה" מדורג כמנצח וההימורים משולמים פעם אחת.

    הימורים על אולסטאר ה-NBA:

    חוקים כלליים

    1. בהימורים על שחקן ספציפי במשחק האולסטאר, על השחקן לשחק רק במשחק האולסטאר כדי שההימור יהיה תקף, אלא אם נציין שהשחקן צריך לפתוח בחמישייה.

    השחקן המצטיין באולסטאר ה-NBA

    1. בהימורים על השחקן המצטיין באולסטאר ה-NBA, אם שני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ההימורים הקשורים ישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים. אם ישנו הימור מסוג "כן/לא" על השחקן המצטיין באולסטאר ה-NBA ושני שחקנים זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, הימורי "כן" עליהם יזכו וישולמו לפי יחסי הזכייה המלאים.
    2. אם שני שחקנים מה"שדה" זוכים ביחד בתואר השחקן המצטיין, ה"שדה" מדורג כמנצח וההימורים משולמים פעם אחת.

    חוקים ספציפיים לתחרות ההטבעות

    1. כדי שהימורים על שחקן ספציפי יהיו תקפים, על השחקן לנסות להטביע לפחות פעם אחת.
    2. בהתמודדויות ראש בראש, על שני השחקנים לנסות  להטביע לפחות פעם אחת כדי שההימורים יהיו תקפים.

    תחרות השלשות

    1. בהתמודדות ראש בראש, על שני השחקנים לזרוק לפחות זריקה אחת כדי שההימורים יהיו תקפים.
    2. בהתמודדות ראש בראש, אם יש שוויון במספר הנקודות הגבוה ביותר, כל ההימורים יהיו לא תקפים ויוחזרו.
    3. כדי שהימורים על שחקן ספציפי יהיו תקפים, על השחקן לזרוק לפחות פעם אחת.

    הימורים על משחק האולסטאר ב-NBA (הימורים על משחק מלא/רבע/מחצית)

    בינואר 2020 ה-NBA החליטה על מתכונת חדשה למשחק האולסטאר עם חוקים מיוחדים.

    1. הימורי מאניליין על משחק מלא ישולמו לזוכה במשחק לאחר הרבע הרביעי, בהתאם לחוקי ה-NBA הנוכחיים למשחק האולסטאר.
    2. הימור כלשהו על רבע יחיד יוכרע על בסיס תוצאת הרבע בהתאם לחוקי ה-NBA הנוכחיים למשחק האולסטאר.

    הימורים על טורניר ה-NCAA:

    1. רק משחקים שנערכו במהלך ואחרי הסיבוב של 64 האחרונות ייחשבו בהימורים שנשלחו. משחקי העפלה לא ייחשבו.{sp}לדוגמה, אם קליפורניה משחקת נגד וירג'יניה במשחק העפלה לפני הסיבוב של 64 האחרונות, הניצחון של הקבוצה המנצחת לא ייחשב לצורך הימורי אובר/אנדר על מספר הניצחונות באזורים Pac 12 או ACC.  
    2. בהימורים מסוג "ניצחון על הבאזר", ניקוד על הבאזר מוגדר כניקוד שהושג מהשדה בסוף המשחק (קליעה לסל המזכה בשתיים או שלוש נקודות) העומד בקריטריונים הבאים:

     א. לאחר הקליעה לסל לא נותר זמן בשעון המשחק בסוף המשחק, וכן;

     ב. הקליעה לסל מעמידה את הקבוצה הקולעת בעמדת ניצחון כאשר מיד לפני הזריקה הקבוצה עמדה לקראת הפסד או שוויון.

    הימורים אחרים:

    1. בהימורים עתידיים על הקבוצה שתהיה אלופת המזרח או המערב, אלופת האזור תהיה הקבוצה שמגיעה ממנו לגמר ה-NBA.

     

    למידע על הימורי טיזר או פרליי, ראה את החלק העוסק בחוקים של ההימורים האלה.

     Back To Top

     כדורעף

     1. אם משחק הופסק לפני שהסתיים, ולא נגמר באותו יום, הימורים על תוצאות המשחק יוגדרו כבטלים וכל הכספים יוחזרו.
     2. בהימורים על משחקים מלאים, הימורי סה"כ והימורי הפרש מבוססים על ניקוד המערכות של המשחקים (במשחק כדורעף סטנדרטי, הקבוצה המנצחת במשחק היא הקבוצה הטובה מ-5 מערכות).
     3. בהימורים על מערכות ספציפיות, הימורי סה"כ והימורי הפרש מבוססים על הניקוד של אותן מערכות (במשחק כדורעף סטנדרטי, מערכות משוחקות בדרך כלל עד 25 או 15 נקודות).
     4. בהימורים על משחק ומערכה, מספר הנקודות בפועל ששוחק במערכה לא ישפיע על האופן שבו ההימורים מדורגים. למשל, מערכות שמשוחקות עד 21 נקודות או עד 25 נקודות תוערכו לפי המנצחת במערכה..
     5. במקרה של הימורים בפורמט "בית וחוץ", משחק החוץ אינו כולל את "מערכת הזהב".

       

     שינוי מגרש :

     במקרה שמגרש המשחק יוחלף, כל ההימורים תקפים.

     הימורי מערכה - תוצאה מדויקת:

     הימור מתייחס לתוצאה המדויקת של המערכה.

     מנצח מערכה:

     סוג הימור זה מתייחס למנצח במערכה ספציפית. המערכה הרלבנטית חייבת להגמר על מנת שההימורים יהיו תקפים.
     ההימורים הבאים יבוטלו במקרה שהמשחק ייפסק לפני השלמתו:

     - על מנצח המשחק
     - הימורים על מערכה
     - סה"כ נקודות המשחק
     - סה"כ נקודות קבוצה במהלך המשחק
     - הימורי על מערכה עם הנדיקפ

     במקרה של הימורים מסוימים על מערכה, ובמידה שהמערכה המסוימת תיפסק לפני סיומה, כל ההימורים עליה יבוטלו. אם מערכה תסתיים אבל המחשק נפסק, ההימורים על המערכה ישמרו על תוקפם.

     Back To Top

     לאקרוס

     זמן מינימלי להפעלת ההימור:

     1. כל המשחקים חייבים להימשך 60 דקות מלאות (בתוספת זמן נוסף אם נחוץ) לצורכי תקפות.

     Back To Top

     מרוצי אופניים

     כללי:

     1. כל ההימורים יוכרעו על סמך התוצאות שיפרסם הגוף המנהל הרשמי של המרוץ ובהסתמך על חקירות או החלטות שיפוט שהתקבלו תוך 24 שעות ממועד תחילת המרוץ שעליו נעשה ההימור. בחלוף מסגרת זמן זו, חקירות, פסילות ו/או ערעורים כלשהם לא ישפיעו על הכרעות ההימורים.

     2. בהתמודדויות ראש בראש, אם קיים חוק מרוץ המתאים את זמנם של המתחרים בשל נפילה, תקר, תקלה מכנית וכן הלאה, בקילומטרים האחרונים של המירוץ, הרוכב שקבע את הזמן המהיר ביותר לפי העמדה הרשמית, מנצח בתחרות.

     3. במרוצי יחיד , על כל הרוכבים להתחיל במרוץ על מנת שלמרוץ יהיה תוקף. הרוכב הזוכה יהיה בעל הסיווג הגבוה ביותר. אם אף רוכב לא סוווג , סכומי כל ההימורים יוחזרו.

     4. אם מרוץ נדחה עקב מזג האויר או מסיבת כח עליון, כל ההימורים יהיו תקפים רק ואך ורק אם המרוץ יתקיים תוך שבוע מהתאריך הראשון.

     (ראש בראש)H2H:

     1. אם מוצעת התמודדות עם מתחרה מסוים נגד "השדה", הימור על המתחרה הזה יזכה רק אם הוא ינצח את "השדה", כלומר את כל שאר המתחרים [שהתחילו את

      ההתמודדות]. אם כל מתחרה אחר מלבד זה שצוין בהתמודדות נגד "השדה" מנצח, הימורים על "השדה" ידורגו כזכיות. אם המתחרה הרשום מסיים בתיקו במקום הראשון, ההימורים על ההתמודדויות יוחזרו.

     התמודדויות כוללות:

     1. בתחרויות דירוג המוכרעות לאחר מספר קטעים/שלבים (כולל Overall Classification, ‏King of the Mountains Classification, ‏Points Classification‏, Young Rider Classification ו-Team Classification) המנצח יהיה המתחרה אשר דורג במקום הגבוה ביותר בסיום התחרות כולה.</p>אם איש מהרוכבים לא מסיים את התחרות, המנצח הוא הרוכב שהשלים יותר קטעים.

     2. אם שני הרוכבים משלימים מספר זהה של קטעים, המנצח הוא הרוכב שדורג במקום גבוה יותר בקטע האחרון ששניהם השלימו.

     3. אם איש מהמתחרים אינו מסיים את התחרות, המנצח יהיה המתחרה אשר השלים יותר שלבים.

     Back To Top

     מרוצי מכוניות

     דחיות

     1. אם מסמיך נדחה מסיבה כלשהי, כל ההימורים ישארו תקפים ל48 שעות. אם הדחייה מתמשכת יותר מ48 שעות, כל ההימורים יבוטלו והכספים יוחזרו.

     פורמולה 1

     1. כל ההימורים ידורגו בהתאם ל-Formula1.com.

     2. תחילתו של כל מירוץ מוגדרת כאות לתחילת הקפת החימום. על הנהגים להתחיל במירוץ כדי שההימורים יהיו תקפים

     3. כל ההימורים ידורגו בעת ההצגה מעל הדוכן. עונשים או הפחתות שלאחר מכן לא ישפיעו על דירוג ההימורים.

     4. כל ההימורים במוקדמות תקפים לאחר שהנהג פתח במוקדמות. על הנהג לפתוח במוקדמות כדי שההימורים על המוקדמות יהיו תקפים. עונשים והפחתות לא ישפיעו על דירוג ההימורים.

     5. במירוצי ראש בראש, על שני הנהגים לפתוח במירוץ כדי שההימור יהיה תקף.

     6. במירוצי התמודדות, אם איש מהנהגים לא מסיים, הנהג שהשלים יותר הקפות יוכרז כמנצח. אם שני הנהגים השלימו מספר זהה של הקפות, ההימורים ייחשבו לא תקפים. עונשים או הפחתות שלאחר מכן לא ישפיעו על דירוג ההימורים.

     7. הימורים על האליפות ידורגו מיד לאחר המירוץ האחרון של העונה ולא יושפעו על ידי עונשים או הפחתות עוקבים.

     חוקי אינדי:

     1. ההימורים יסגרו על סמך התוצאות הרשמיות לפי www.indycar.com.

     2. אם ייעשו שינויים כתוצאה מערעורים או החלטות מהגוף המושל שאינן קשורות לסדר הסיום המקורי -למשל : עונשים על הפרות חוקים , נהיגה מסוכנת וכד, אף על פי כן התוצאות המקוריות תהיו התוצאות הרשמיות לצורך סגירת ההימורים.

     3. נהג חייב להתחיל את המירוץ על מנת שהימור יהיה תקף. במקרה של מאטש אפ, שניהם חייבים להתחיל על מנת שיישמר תוקף הימור.

     4. בהימורי מאטש אפים, במקרה שאף אחד מהנהגים לא סיים, הנהג אשר סיים יותר סיבובים הוא המנצח . אם שני הנהגים סיימו אותו מספר סיבובים כל ההימורים יבוטלו. בדיקות נוספות או הורדה במיקום לא ישפיעו על התוצאה למטרת סגירת ההימור.

     מירוץ ראלי:

     1. כל ההימורים על המירוץ יוחלטו על סמך הדירוג הרשמי של המארגנים הרשמיים של המירוץ ולא יהיו מושפעים מעירעורים נוספים.

     2. מאטש אפ - נהגים : אם אחד מנהגי המאטש אפ לא יופיע מההתחלה, אז כל ההימורים בטלים. אם אף אחד מהנהגים לא מופיע בלוח הדרוג הסופי אז כל ההימורים בטלים.

     3. מאטש אפ - צוותים: ההימורים יסגרו על סמך המכונית המדורגת במקום הכי גבוה לפי התוצאות הרשמיות של הFIA. אם אף אחת ממכוניות הצוותים אינה מדורגת אז כל ההימורים בטלים.

     Back To Top

     סנוקר

     1. הימורי מאטש אפ מבוססים על מי מהשחקנים יזכה במשחק באופן רשמי. במקרה שמשחקון יתחיל - with the break for the first frame - אבל לא הושלם מסיבה כלשהי, השחקן המתקדם לקראת הסיבוב הבא - או שהוכרז עליו כזוכה התחרות/ אליפות - קרוב לוודאי שיוכרז כהמנצח. במקרה שמשחק אינו התחיל בכלל, כל ההימרורים יוחזרו.

     2. הימורי מסגרת - Frame betting - מבוססים בבחירת התוצאה הסופית של משחק סנוקר באופן מדויק. במקרה שמשחק התחיל אך אינו הושלם בכלל, או משחקון לא התחיל בכלל, כל ההימרורים יוחזרו.

     3. בסוג ההימורים המציעים מספר רב של תוצאות מסוג " הימורים לזכיית האליפות ", ההימורים על שחקן שאינו התחיל את המשחקון , יבוטלו.

     4. במשחקי סנוקר מרובי מפגשים, Pinnacle עשויה להציע יחסי זכייה בתחילתו של כל מפגש. כל ההימורים על משחקי סנוקר מדורגים לפי התוצאה של המשחק כולו, ולא לפי התוצאה של מפגש אחד.

     Back To Top

     ספורט אלקטרוני

     1. תאריכי ושעות ההתחלה המוצגים באתר עבור משחקי ספורט אלקטרוני מובאים לידיעה כללית בלבד ואין ערבות שהם נכונים. אם משחק מסוים יוצג עם תאריך ו/או שעה לא נכונים, כל ההימורים עליו יהיו תקפים.

      אם משחק יושעה או יידחה, ולא יחודש תוך 12 שעות משעת ההתחלה שנקבעה בפועל, ההימורים עליו יבוטלו ויוחזרו.

      היוצא מן הכלל היחיד הוא שהימור על כך ששחקן או קבוצה יתקדמו בטורניר או יזכו בו, יהיה תקף ללא קשר להשעיית או דחיית משחק.

     2. אם השם של אחד מהשחקנים או אחת מהקבוצות אוית לא נכון, כל ההימורים יהיו תקפים, כל עוד ברור על איזה משחק או קרב מדובר. אם השם של אחד מהשחקנים או אחת מהקבוצות משתנה, ההימורים שהוצעו עם השם הקודם שלהם יהיו תקפים, כל עוד ברור על איזה משחק או קרב מדובר.

     3. אם שחקן משחק במשחק רשמי עם כינוי שגוי או בהתחזות לשחקן אחר, התוצאה תישאר תקפה, אלא אם כן ברור שאין זה השחקן שהיה אמור לשחק במשחק הזה.

     4. כל ההימורים יוכרעו באמצעות התוצאה הרשמית שתוכרז על ידי הגוף המנהל של התחרות הרלוונטית.

     5. אם אין אפשרות לתוצאת תיקו במשחק והייתה הארכה היא תיחשב.

     6. הימורי עדיפות: ההפרש בספורט אלקטרוני יכול להיות סיבובים, מפות או אמצעי מדידה אחר, בהתאם למשחק. ההפרש יכונה "ההפרש". (לדוגמה, ב-Counter Strike ההפרש הוא מספר הסיבובים שנוצחו, וב-Starcraft 2 ההפרש הוא מספר המפות).

      הימורי עדיפות היא דרך להפוך תחרות ספורט לשוויונית יותר וכך ליעד הימור מעניין יותר. בהימורי ספורט אלקטרוני הדבר נעשה על ידי הענקת יתרון של כמה מפות או סיבובים לשחקן/קבוצה החלשים יותר

      לדוגמה:
        עדיפות יחסי זכייה
      שחקן א' ‎-1.5 2.00
      שחקן ב' ‎+1.5 1.85

      אם שחקן א' מנצח במשחק בשתי מפות או יותר, המהמרים על שחקן א' יזכו והמהמרים על שחקן ב' יפסידו. אם שחקן א' מנצח בדיוק במפה אחת או ששחקן ב' מנצח, המהמרים על שחקן ב' יזכו והמהמרים על שחקן א' יפסידו.

     7. הימורי סה"כ: סה"כ בספורט אלקטרוני יכול להיות סיבובים, מפות או אמצעי מדידה אחר, בהתאם למשחק. הסה"כ יכונה רק סה"כ. 
       

      דוגמה למשחק SC2 של הטוב משלושה:
      אובר 2.5 1.93
      אנדר 2.5 1.93

      אם אחד מהשחקנים מנצח בתוצאה 2-0, כל ההימורים על האנדר 2.5 יזכו וההימורים על האובר יפסידו. אם אחד מהשחקנים מנצח בתוצאה 2-1, כל ההימורים על האובר יזכו וההימורים על האנדר יפסידו.
     8. אם המפה לא הושלמה עקב פרישה או פסילה של שחקן, כל ההימורים על התוצאה יהיו תקפים ויאומתו לפי המנצח הרשמי שיוכרז. המפות במשחקי Counter-Strike הן יוצא מן הכלל, ובהן כל ההימורים על מאניליין, הפרש וסה"כ יבוטלו אם קבוצה פורשת או נפסלת לפני שכל הסיבובים שנקבעו למפה שוחקו.

     9. אם שחקן או קבוצה פורשים לפני תחילת הטורניר או במהלך הטורניר, ההימורים על כך שהם ינצחו בטורניר או יתקדמו בטורניר יבוטלו והכסף יוחזר.

      אם שחקן או קבוצה פורשים לפני תחילת הטורניר אך רשומים בתור "חייבים להתחיל", ההימורים על כך שהם יתקדמו בטורניר או ינצחו בו יבוטלו והכסף יוחזר. כלל זה חל על כל השחקנים/הקבוצות המשתתפים בטורניר.

     10. אם המספר המוכרז של מפות או סיבובים משתנה, או שהמשחק מוצע עם פורמט שגוי של מפות או סיבובים, יבוטלו כל ההימורים על המשחק, המפות וכן הימורים הקשורים ישירות למשחק או למפות.

     11. אם שחקן או קבוצה מקבלים ניצחון טכני או ניצחון בהחלטת אדמין במפה כלשהי עוד לפני תחילת המשחקים במפה, כל ההימורים על אותה מפה יבוטלו.

      במפות CS:GO: אם קבוצה פורשת, מקבלת ניצחון בהחלטת אדמין או נפסלת לפני ששוחקו כל הסיבובים המתוכננים במפה כלשהי, כל ההימורים על אותה מפה יבוטלו.

      ב-Dota2, ב-League of Legends ובמשחקים אחרים: אם מוענק ניצחון טכני או ניצחון בהחלטת אדמין ב-10 הדקות הראשונות של מפה כלשהי, כל ההימורים על אותה מפה יבוטלו. אם מוענק ניצחון בהחלטת אדמין לאחר תום 10 הדקות הראשונות, דירוג המפה יתבצע על פי התוצאה הרשמית.

      אם ההימורים על מפה אחת לפחות, מתוך סדרה כלשהי, בוטלו מאחת הסיבות שפורטו לעיל, כל ההימורים על הליין של אותה סדרה יבוטלו גם הם. יתרה מזאת, אם לפחות מפה אחת מתוך סדרה כלשהי תידחה ביותר מ-12 שעות, כל ההימורים על אותה הסדרה יבוטלו.

     12. הימורים בשידור חי: בהימורים בשידור חי, אם נערך משחק חוזר במפה מסוימת בגלל תיקו, ניתוק או סיבה דומה, כל ההימורים בשידור חי על המפה הזו יבוטלו. המשחק החוזר במפה הזו ייחשב כמשחק נפרד.

     13. אם קבוצה משחקת עם שחקן מחליף, ההימורים לא יבוטלו. אם מארגן האירוע מאפשר להיעזר בשחקנים מחליפים ויש תוצאה רשמית למשחק, כל ההימורים ידורגו כרגיל.

     14. במשחקים עם שלב של בחירת גיבורים או דמויות (‏dota 2, ‏LoL וכו'), ניתן להמר בשלב הזה.

     15. הימורים נוספים:

      דקות: כמה זמן המשחק במפה יימשך בסה"כ (בדקות). אם המשחק במפה יסתיים תוך פחות זמן ממספר הדקות שהוצע בהימור, ההימור "אנדר" יזכה וההימור "אובר" יפסיד. אם המשחק במפה יימשך יותר זמן ממספר הדקות שהוצע בהימור, ההימור "אובר" יזכה וההימור "אנדר" יפסיד. אם המשחק במפה יסתיים בדיוק באותו מספר דקות שהוצע בהימור, לא תהיה הכרעה בהימור והכסף יוחזר. 

      לדוגמה: בהימור דקות משחק ב-Dota2 מוצג שהמשחק במפה יסתיים תוך 36 דקות.

      אם המשחק במפה יסתיים תוך 36:02 דקות, ההימור "אובר" יזכה וההימור "אנדר" יפסיד.

      אם המשחק במפה יסתיים תוך 35:45 דקות, ההימור "אנדר" יזכה וההימור "אובר" יפסיד.

      אם המשחק במפה יסתיים בדיוק תוך 36:00 דקות, לא תהיה הכרעה בהימור והכסף יוחזר.

      המגדל הראשון: הקבוצה הראשונה שאחד מהמגדלים שלה הושמד היא המפסידה בהימור הזה.

      הרוג ראשון: הקבוצה שמוכרזת כזו שהשיגה את "ההרוג הראשון" (First Blood) היא הזוכה בהימור הזה.

      עשר הריגות: הקבוצה הראשונה שמשיגה עשר הריגות בלוח התוצאות של המשחק היא הזוכה בהימור הזה.

      סיבוב ראשון: הקבוצה שמנצחת בסיבוב הראשון היא הזוכה בהימור הזה.

      חמישה סיבובים: הקבוצה הראשונה שמנצחת בחמישה סיבובים היא הזוכה בהימור הזה.

      ב-Dota ו-LoL כל ההימורים על מס' ההריגות ידורגו באמצעות לוח התוצאות מהמשחק עצמו, המוצג בראש המסך.

     16. אם משחק 5 על 5 בין שתי קבוצות מתחיל עם פחות מ-10 שחקנים או משחק 6 על 6 בין שתי קבוצות מתחיל עם פחות מ-12 שחקנים, כל ההימורים על המפה והסדרה יבוטלו. ב-DotA2 ו-League of Legends, אם שחקן מתנתק במהלך 10 הדקות הראשונות ולא מצליח להתחבר מחדש או להיות מוחלף לשאר המשחק, כל ההימורים על המפה והסדרה יבוטלו. ב-CS:GO, אם לפחות 5 סיבובים משוחקים עם פחות מ-10 שחקנים, כל ההימורים על המפה והסדרה יבוטלו. ב-DotA2 או League of Legends, אם שחקן אחד או יותר מתנתקים או פורשים אחרי שחלפו 10 דקות של משחק, לא תהיה זו עילה תקפה לביטול ההימורים על אותה מפה, או לביטול הימורים כלשהם הקשורים לאותה מפה.

     17. אם מפה מסוימת מתחילה מחדש או מוחזרת לאחור לאחר שהושלמה חלקית (למשל על ידי Chronobreak במשחק League of Legends), כל ההימורים שכבר הוכרעו (דם ראשון, מגדל ראשון, הראשון להרוג עשרה וכו') ידורגו על פי התוצאות מהמפה שהושלמה חלקית. כל ההימורים שעדיין לא הוכרעו, ידורגו על פי התוצאות של המפה שהופעלה מחדש או הוחזרה לאחור.
     18. למשחקים בשידור חי של CSGO: בהימורים על ליינים המסומנים כ-“Full Buy” כמו למשל Natus Vincere‏ (R04‏, Full Buy) נגד Virtus Pro‏ (R04‏, Full Buy), ההימורים הם על מי ינצח את הסיבוב. “Full Buy” הוא תנאי שחייבים לעמוד בו על מנת שהימורים על אותו סיבוב יהיו תקפים.

      לדוגמה, בהימור על Natus Vincere‏ (R04‏, Full Buy) נגד Virtus Pro‏ (R04‏, Full Buy) ההימור הוא על איזו קבוצה תנצח בסיבוב הרביעי. יחד עם זאת, כל ההימורים על הסיבוב יבוטלו אם אחת משתי הקבוצות לא תעמוד ב-“Full Buy”.

      “Full Buy” מוגדר כך:

      לכל היותר שחקן אחד בכל קבוצה מתחיל עם נשק ראשי ששוויו פחות מ-$1000. השחקן לא חייב לקנות את הנשק בעצמו. הוא יכול לקבל אותו מחבר לקבוצה.

      דוגמאות:

      NaVi נגד Virtus Pro:
      הקבוצה NaVi נמצאת ב-T side. ארבעה שחקנים קונים רובי סער AK-47 (קלשניקוב) אך לשחקן אחד אין מספיק כסף והוא קונה רק אקדח Tec-9. כל השחקנים ב-Virtus Pro מתחילים עם רובים. ההימורים יהיו תקפים, כי רק שחקן אחד התחיל עם נשק ראשי ששוויו פחות מ-$1,000.

      NaVi נגד Virtus Pro:
      הקבוצה NaVi נמצאת ב-T side. ארבעה שחקנים קונים רובי סער AK-47 (קלשניקוב) אך שחקן אחד קונה רק אקדח נשר המדבר. ב-Virtus Pro יש ארבעה שחקנים שמתחילים עם M4A1 ושחקן אחד שמתחיל עם Five-Seven. ההימורים יהיו תקפים, כי רק שחקן אחד בכל קבוצה התחיל עם נשק ראשי ששוויו פחות מ-$1000.

      NaVi נגד Virtus Pro:
      הקבוצה NaVi נמצאת ב-T side. שלושה שחקנים קונים רובי סער AK-47 (קלשניקוב) אך שני שחקנים קונים רק אקדחי Tec-9. לא משנה מה השחקנים ב-Virtus Pro יקנו. כל ההימורים על הסיבוב הזה יבוטלו כי לפחות שני שחקנים מאותה קבוצה התחילו את הסיבוב עם נשק ראשי ששוויו פחות מ-$1,000.

     19. במשחק שבו לאחד מהשחקנים או לאחת מהקבוצות יש יתרון של מפה אחת או יותר כחלק ממבנה הטורניר (למשל לקבוצה שמגיעה מהמסלול העליון בטורניר הדחה כפולה), הליין שלנו על המשחק יכלול את אותו היתרון. אם יש לקבוצה יתרון 1-0, ההימור המוצע על המפה יתחיל במפה 2, אם יש לה יתרון 2-0, ההימור על המפה יתחיל במפה 3 וכן הלאה. הכלל הזה לא יחול כאשר יתרון המפה נובע מניצחון טכני/ניצחון בהחלטת אדמין, למשל כאשר אחת הקבוצות לא הגיעה למשחק בזמן.
     20. ב-Playerunknown's Battlegrounds, ב-Fortnite ובמשחקים אחרים של חברת Battle Royal, המנצח ידורג על פי הדירוג הרשמי. התמודדויות ראש-בראש בין שחקנים/קבוצות ידורגו אף הן על פי הדירוג הרשמי. אם אופן חישוב הדירוג לא מוסבר באופן ברור בחוקי הטורניר הרשמיים, ההימורים ידורגו באופן הבא:

      הימורים על סיבוב בודד ידורגו לפי מיקום הקבוצה או השחקן בסיבוב. המיקום מתייחס לקבוצה שנשארה זמן רב יותר במשחק.

      הימורים על יום משחק שלם ידורגו על פי הניקוד הכולל (נקודות על מיקום + נקודות על הריגות) שנצבר באותו היום לזכות הקבוצות או השחקנים. שיטת הדירוג היומי תקפה גם אם באותו יום נערך רק סיבוב/משחק אחד ויחיד.

      הימורים על אירוע שלם כמו "המנצח המוחלט" ידורגו גם הם על פי הניקוד הכולל (נקודות על מיקום + נקודות על הריגות) שנצבר לזכות כל קבוצה או שחקן לאורך האירוע כולו.

     21. אם אנו מציעים הימור על שחקן ספציפי במפה מסוימת, השחקן חייב לפתוח באותה מפה כדי שההימורים ייחשבו. אם ההימורים מוצעים על שחקן ספציפי לתחרות במלואה, השחקן חייב לפתוח בכל המפות בתחרות זו כדי שההימורים ייחשבו.

      לדוגמה:

      Natus Vincere נגד FaZe – מפה 1 – סך כל ההריגות של s1mple‏: אובר/אנדר 21.5. אם השחקן s1mple מוחלף על ידי שחקן אחר במפה 1, כל ההימורים על הצעת הימור זו יבוטלו.

     Back To Top

     ספורט חורף

     חוקים כלליים

     אם אירוע נדחה למשך יותר מ-48 שעות ממועד ההתחלה המקורי שלו, כל ההימורים על האירוע הזה יבוטלו/לא יהיו תקפים וסכום ההימור יוחזר לחשבונך. אם האירוע ייפסק באמצע ללא תוצאה רשמית, והאירוע לא יחודש תוך 48 שעות ממועד ההתחלה המקורי שלו, סכום ההימור יוחזר. אם האירוע קוצר או הופסק באמצע אך תוצאתו הוכרזה כתוצאה הרשמית תוך 48 שעות, התוצאה הזו תשמש לדירוג וכל ההימורים יהיו תקפים.

     ראש בראש (H2H):

     1. שני המתחרים צריכים להתחיל (לעזוב את נקודת ההתחלה, לבצע את הקפיצה, להתחיל את המסלול וכו') כדי שההימורים יהיו תקפים. המנצח בהתמודדות ראש בראש ייקבע לפי התוצאה הטובה ביותר של המתחרים, מהתוצאות שיפורסמו בסוף התחרות. בהמשך מופיע מידע נוסף על חוקים ספציפיים הקשורים לביאתלון, סקי קרוס קאנטרי, סקי אלפיני וקפיצות סקי.

     2. אם אחת מההתמודדויות היא נגד "השדה", על המתחרה הרשום לנצח את כל שאר הספורטאים כדי שההימור עליו יזכה. אם אחד מהספורטאים מנצח את כל שאר המתחרים, ההימורים על "השדה" יוכרזו כזוכים. אם המתחרה מסיים בתיקו במקום הראשון, ההימורים על ההתמודדויות יוחזרו.

     3. הימורים על התמודדויות באירועים שהם חלק מעונת גביע העולם יהיו תקפים כל עוד שני המתחרים התחילו לפחות באירוע אחד של גביע העולם בענף הספורט המתאים.

     ביאתלון

     1. מרדפי ראש בראש:

      המרדפים ידורגו לפי עמדת הסיום מהאתר הרשמי, לא לפי משך הזמן שנדרש להשלמת המירוץ. 

     סקי קרוס קאנטרי

     1. מרדפי ראש בראש:

      המרדפים ידורגו לפי עמדת הסיום מהאתר הרשמי, לא לפי משך הזמן שנדרש להשלמת המירוץ. 

     סקי אלפיני

     1. כדי שההימור יהיה תקף לפחות משתתף אחד צריך להשלים את כל האירוע/המרוצים.

     קפיצות סקי

     1. ראש בראש:

      שני המתחרים צריכים להעפיל ולהתחיל את התחרות כדי שההימורים יהיו תקפים. התוצאות ייחשבו ללא קשר למספר הקפיצות/הסיבובים שבוצעו.

     Back To Top

     פוטסל

     1. במידה ולא פורסם אחרת, כל ההימורים יושבו על סמך הזמן הרשמי בלבד. משך המשחק כולל שתי מחציות וכל תוספת זמן שהשופט הוסיף כתוספת הזמן על פציעות ועצירות במשחק. תוספת זו אינה כוללת תוספות זמן נוספות או בעיטות עונשין.

     2. במידה ומשחק הופסק לפני שריקת הסיום, ולא נשלם באותו יום ,הימורים על תוצאת המשחק יבוטלו כספים יחוזרו.

     3. אם משחק נדחה מסיבה כלשהי, כל ההימורים יבוטלו וכספים יוחזרו.

     4. שינוי מגרש / מיקום : אם מגרש המשחק ישתנה כל ההימורים יישארו תקפים.

     5. קבוצה מועמדת להורדה: הימור זה מתייחס לקבוצות אשר תופסות את המקומות להורדה בטבלה לקראת סוף העונה. כל שינוי בעתיד שיכול לקרות אינו רלבנטי להימור זה.

     Back To Top

     פוליטיקה

     1. כל ההימורים יוכרעו באמצעות התוצאה הרשמית שתוכרז על ידי ועדת הבחירות או גוף רשמי דומה.

     2. נציין בכל הימור פוליטי ספציפי מהו הגוף הרשמי שמשמש כוועדת הבחירות לקביעת התוצאות.

     3. אם אין תוצאות רשמיות מוועדת בחירות או מגוף רשמי דומה, התוצאה תיקבע באמצעות מידע ממקורות עצמאיים.

     4. פוליטיקה ספרדית: לצורך הבחירות הכלליות, PSOE ו-PP ייחשבו כמפלגות כולל הסניפים האזוריים שלהן (לדוגמה, PSC-PSOE).

     5. פוליטיקה קנדית:  לצורך הבחירות הפדרליות, נשתמש בכינויים הבאים:

      • "שמרנים" - המפלגה השמרנית של קנדה.
      • "ליברלים" - המפלגה הליברלית של קנדה.
      • "NDP" - המפלגה הדמוקרטית החדשה.
      • "הירוקים" - מפלגת הירוקים של קנדה.
      • "Bloc" - מפלגת Bloc Quebecois.
     6. אם ציינו מפורשות שהמועמד "חייב להכריז", פירוש הדבר שההימור יהיה תקף רק אם המועמד יכריז רשמית על מועמדותו.

     7. בכל הבחירות ההימורים יוכרעו לאחר קבלת תוצאה רשמית, כפי שתואר לעיל. ברגע שתוכרז תוצאה רשמית וההימורים יוכרעו, כל נסיבות חיצוניות אחרות (מוות, מחלה, וכו') לא ישפיעו על ההימורים שהוכרעו.

     Back To Top

     פוקר


     פוקר מאטש אפים:

     1. שחקן אשר ייהמר הכי יותר כסף ינצח.

     2. אם לשני השחקנים נגמר להם כספם אז השחקן שהשתתף ביותר מושבים מנצח.

     3. מושב מוגדר כיום פוקר אחד ללא קשר למשך הזמן השוחק באותו יום. כל המושבים מתחילים אחרי 7 בבוקר שעון מקומי. אם מושב מתחיל ביום אחד ומסתיים בבוקר למחרת זה ייחשב כמושב אחד.

     4. אם שני שחקנים משתתפים באותו מספר מושבים המאטש אפ יוכר כתיקו. בנוסף, אם, לדוגמא, שחקן א' מתחיל את התחרות יום אחד ויוצא באותו יום ושחקן ב' מתחיל את התחרות ביום אחר ויוצא באותו יום, המאטש אפ א' נגד ב' יכול להיות מוערך כתיקו, מכיוון ששני השחקנים השתתפו באותו מספר מושבים.

     5. בפוקר מאטש אפ שני השחקנים חייבים לשחק לפחות יד אחת על מנת שהשתתפותו תהיה תקפה .

     הצעות פוקר:

     1. בהצעות העוסקות באזילת כספים, על המשתתף להשתתתף מתחילת הארוע על מנת לשמור על תוקף ההימור.

     הצעות לצמיד WSOP

     1. לצורך דירוג, כל הצעה המתייחסת לשחקן הזוכה בצמיד ב-WSOP לא תכלול אירוע עובדים של קזינו, אירוע אנטה עבור אפריקה, או טורניר חינם של אלופים.

     2. למטרות דירוג, כל הצעה הקשורה לזכיית אישה בצמיד/ים באירוע פתוח של WSOP לא תכלול כל אירוע לנשים, אירוע לעובדים, אירוע אנטה (שלם את חלקך) עבור אפריקה (Ante up for Africa), כל אירוע מוגבל גיל, כל אירוע חינם.

     Back To Top

     פרליי


     קניית נקודות בפרליי:

     1. לא קיימת אופציה לקנות נקודות בפרליי.

     כניסה לפרליי:

     1. לאחר כניסה למערכת, גלוש לתפריט הימור ראשי ולחץ על "פרליי"; תופיע רשימת ענפי ספורט.

     2. .או שתוכל לבחור באפשרות "פרליי ליגה זו" מרשימת ההימורים

     3. בחר את ענפי הספורט בהן אתה רוצה להשתמש, ולחץ על כפתור "המשך" בתחתית הדף.

     4. בחר את המשחקים שאתה רוצה בפרליי שלך, ולחץ על "המשך".

     5. הכנס את הסכום שאתה רוצה לסכן ובחר "המשך" המערכת מחשבת את התשלום ומציגה את המשחקים שבחרת, את הסכום שאתה מסכן ואת התשלום.

     6. אנא בדוק אם קיימת טעות כלשהי בהימוריך לפני שתשלח אותם, הרי כאשר עיסקה הושלמה אינה ניתנת לשינוי כלשהו.

     7. אם אתה משנה את דעתך לפני שתאשר את ההימור, לחץ על "חזרה לתפריט הימורים".

     הגבלות:

     1. Pinnacle שומרת לעצמה את הזכות להגביל הימורי פרליי על אירועים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.
     2. מקסימום הזכיות על הימורי פרליי בשנה קלנדרית אחת הוא 250,000$.

     3. ניתן לבחור עד עשרה משחקי טניס שונים בהימור פרליי אחד.

     4. ניתן לבחור עד עשר ליגות שונות בהימור פרליי אחד. למידע על היוצאים מן הכלל, עיין בחוקי הטניס.

     כמה אני יכול לסכן? 

     מגבלות הימורי פרליי מבוססות על סכומי הסיכון של הליינים בפרליי. 
     לכן, כל פרליי מחושב לפי המגבלות של כל חלק מהפרליי ועשוי להשתנות עם כל פרליי שנבחר. 
      
       

     מגבלות:

     1. חברת פינקל ספורטס שומרת לעצמה הזכות להגביל הימורי פרליי בתחרויות אחרות לפי ראות עיניה.

     2. המקסימום המצטבר בפרליי שניתן להזדכות ביום קלנדרי הינו $250,000.

     תשלום הימורים בפרליי:

     Pinnacle משתמשת חישוב מדויק בעת חישוב תשלומים עבור צובר.  

     פרליי באותו המשחק:

     1. פינקל ספורטס מאפשרת הימורי פרליי - אקומולטור Accumulators - תוך אותו משחק עבור משחקי NFL כאשר נקודות הפער - spread - הן מעל 10 או יותר. כנ"ל לגבי הימורי פרליי - Accumulator - על מחצית ראשונה ושנייה כאשר נקודות הפער הן 5 או יותר.

      אבל, לתשומת ליבך פינקל ספורטס שומרת לעמצה את זכותה לבטל את הימורי הפרליי האלה אם אנו מוצאים שמנצלים אופצייה זאת לרעה. כנ"ל לגבי הימורי פרליי - Accumulator - על מחצית ראשונה ושנייה .

      כל זה תקף לגבי הימורי אקומולטור באותו משחק. הינך יכול לבצע הימור פרליי על משחק עם נקודות פער מעל 10 או יותר בשילוב משחק אחר .

     תיקו, הימורים מבוטלים או ללא מעש בפרליי:

     1. אם רגל אחת או יותר רגליים מהאקומולטור הן תדורגו כשיוויון, ביטול או ללא פעולה, האקומולטור ידורג מחדש, ויצומצם על סך הרגליים בעלות "אקשן".

     2. תיקו, ביטול או ללא פעולה בפרליי בעל שתי רגליים ישולם כהימור רגיל על הרגל שנותרה על בסיס הסכום המקורי שהומר על מנת לחשב את תשלום הזכיות.

     3. במקרה של דחיית רגל אחת או רגליים, האקומולטורים ייעקבו לאחר החוקים הספציפיים של כל ספורטס. לדוגמא, אם הימור רגיל ידורג כללא פעולה על סמך החוקים שלנו, אזי הרגל הזאת מהאקולומטור גם היא תדורג כללא פעולה.

     Back To Top

     קריקט כולל עשרים/20

     כללי:

     1. כל ההימורים ייושבו באמצעות התוצאה הרשמית שיכריז עליה הגוף האחראי למשחק או לתחרות הרלוונטיים.

     2. שינוי האירוע:
      אם אירוע משחק משתנה, ההימורים שהונחו כבר יישארו תקפים בהנחה שהקבוצה הביתית עדיין משחקת בבית. אם הקבוצות הביתית והאורחת הרשומות מתחלפות ביניהן, ההימורים שהונחו לפי הרישום המקורי לא יהיו תקפים.

     3. אם המשחק מבוטל בשל גורם חיצוני, ההימורים על סה"כ התוצאה במשחק לא יהיו תקפים, ואם לא הוכרזה קבוצה מנצחת באתר הרשמי, כל ההימורים על הקבוצה המנצחת לא יהיו תקפים.

     4. אם המשחק מושפע מגורמים חיצוניים (כגון מזג אוויר גרוע), אנו ניישב את ההימור שלך לפי חוקי התחרות הרשמיים (הדבר כולל תחרויות שהושפעו על ידי חישוב מתמטי כגון שיטת Duckworth-Lewis ‏(DL) או על ידי מערכת Jayadevan ‏ (VJD)*).

      *שיטת Duckworth Lewis method / מערכת Jayadevan‏
      אלו מערכות המשמשות להתאמת התוצאות במקרה שנגרם עיכוב בשל גשם במשחקים של יום אחד, כדי שלא לשנות את האיזון במשחק. המערכות משתמשות במספר של אוברים שעל כל קבוצה לקבל ובמספר השערים שברשותה כדי להגיע לתוצאה רשמית.

     5. אם לא ניתן מחיר לתיקו וחוקי התחרות הרשמיים לא קובעים מנצחת, כל ההימורים מבוטלים. בתחרויות שבהן המנצחת נקבעת באמצעות בול-אאוט או סופר אובר, ההימורים יישובו לפי התוצאה הרשמית.

     הימור על סדרה:

     אם סדרה הסתיימה בתיקו ולא הוצעה אפשרות תיקו כל ההימורים ייחשבו כתיקו ויוחזרו.

     משחקי מבחן:

      

     1. אם המשחק לא התקדם במשך 4 סיבובים לפחות, כל ההימורים על התוצאה של אובר/אנדר אינם תקפים.

     2. אם המשחק לא התקדם במשך 4 סיבובים לפחות, כל ההימורים על התוצאה של המנצחת במשחק ייושבו לפי ההכרזה הרשמית.

     3. תיקו במשחק מבחן:
      אם משחק מבחן יסתיים בתיקו (כלומר כל הסיבובים הושלמו ולשתי הקבוצות תוצאה זהה), כל ההימורים על המשחק לא יהיו תקפים

     4. אם הוצע מאניליין משולש כשתיקו היא אפשרות ההימור השלישית, רק המהמרים שהימרו של תיקו יזכו; מי שהימר שאחת מהקבוצות או מהמתמודדות תנצח או תפסיד, יפסיד את ההימור.

     5. אם משחק מבחן מופסק או מופרע על ידי גורם חיצוני (מהומות וכדומה), כל ההימורים על המשחק לא יהיו תקפים.

     משחקים בינלאומיים של יום אחד:

     1. אם המשחק לא התקדם במשך כמות האוברים הרשמית לפחות, כל ההימורים על התוצאה של אובר/אנדר אינם תקפים.

     2. אם המשחק לא התקדם במשך כמות האוברים הרשמית לפחות, כל ההימורים על התוצאה של המנצחת במשחק ייושבו לפי ההכרזה הרשמית

     3. במשחקים שמוקצה להם יום נוסף, כל ההימורים יישמרו ויעברו ליום הנוסף.

     עשרים/20:

     1. אם המשחק לא התקדם במשך כמות האוברים הרשמית לפחות, כל ההימורים על התוצאה של אובר/אנדר אינם תקפים.

     2. אם המשחק לא התקדם במשך כמות האוברים הרשמית לפחות, כל ההימורים על התוצאה של המנצחת במשחק ייושבו לפי ההכרזה הרשמית.

     הימור על החובט/ מגיש הטוב ביותר:

     1. ההימורים המונחים על שחקן שאינו בין 11 השחקנים הפותחים לא יהיו תקפים.

     2. שחקנים הנכללים בין 11 השחקנים הפותחים ייחשבו כאילו שחקו גם אם לא חבטו או הגישו.

     3. עבור שווקי סדרות, כל שחקן מבין 11 השחקנים הפותחים במשחק אחד לפחות ייחשב כאילו שיחק וההימורים יהיו תקפים.

     4. אם קיים תיקו, חוקי התיקו חלים.

     הצעות לשחקן בודד:

     1. הימורים על שחקנים שנבחרו ל-11 הפותחים אך לא חובטים, ייחשבו כאילו ביצעו אפס ריצות וכאלה שלא הגישו ייחשבו כאילו לקחו אפס שערים.

     רוב חבטות הגבולות/רביעיות/שישיות במשחק:

     1. רק אלה שהובקעו באמצעות המחבט ייחשבו.

     2. ההימורים יישארו אם הכדור הראשון הוגש בסיבוב הראשון של כל קבוצה.

     הימורים על תחרות בין חובטים למגישים:

     1. כדי שההימורים יישארו, על שני החובטים לקבל כדור אחד לפחות ועל שני המגישים להגיש כדור אחד לפחות.

     2. אלא אם כן צוין אחרת, הימורים על תחרות בין חובטים יתבססו על הסיבובים הראשונים והימורים על תחרות בין מגישים יתבססו על המשחק כולו.

     מספר השישיות הגדול ביותר של הקבוצה:

     1. על המשחק להסתיים בצורה טבעית כדי שההימורים יישארו. אם קיים תיקו, חוקי התיקו חלים.

     מספר הרביעיות של חובט:

     1. למטרות יישוב, כל אלה הן הגשות שלזכות החובט נזקפות מהן ארבע ריצות (כולל ריצות שלמות/הגשה רחוקה).

     לעשות מאה (כן/לא):

     1. הימורי 'לעשות מאה' הם על כל המשחק.

     2. ההימורים המונחים על שחקן שאינו ב-11 השחקנים הפותחים ייחשבו לא תקפים.

     3. הימורים על שחקנים שנבחרו אך לא חבטו יישובו כמפסידים.

     Back To Top

     קרלינג

     1. אלא אם צוין אחרת, לצורכי הימורים תוספות זמן תמיד נכללות בתוצאות .

     2. לצורכי הימורים, לפחות אבן אחת חייבת מוטלת על ידי כל קבוצה בסוף הסיבוב השישי בכל משחק .

     3. תוצאת המשחק חייבת להיות התוצאה שדווחה עליה על ידי מארגני התחרות. פינקל ספורטס מכבדת כל אחד מהטורנירים וחוקיו וחוקים מסוימים למשחקים אחדים.

     4. הימורים על משחקים שנדחו או הושהו מכל סיבה ולאו דווקא אלה , כמו תנאים מדורדרים של הקרח, תקלה חשמלית או בעיות לו"ז - שומרים על תוקפם ויושבו כאשר מארגני התחרות יכריזו על סיום המשחקים.

     Back To Top

     ראגבי

     ראגבי ליג, סופר ליג וראגבי אוניון

     1. לצורך ההימורים, המנצחות והמפסידות נקבעות על פי התוצאה הסופית (כולל הארכה, אם הייתה). במקרה של תיקו (שוויון) בתוצאה הסופית - הימורי המאניליין על כל אחת מהקבוצות ידורגו כחצי משוויו הנקוב של הכרטיס. חצי מההימור ישולם במחיר המצוטט וחצי מההימור יאבד.

     2. כל משחקי הרוגבי חייבים להימשך לפחות 80 דקות כדי שיהיו תקפים, למעט משחקי קדם-עונה שנקבעו להיות קצרים יותר.

     3. אם משחק רוגבי נדחה למשך יותר מ-48 ממועד ההתחלה המקורי שלו, כל ההימורים על המשחק יבוטלו/לא יהיו תקפים וסכום ההימור יוחזר לחשבונך.

     4. בהימורי פרליי/הימורים משולבים - אם האירוע הסתיים בתוצאת תיקו, ההימורים על המאניליין ייחשבו כתיקו והימור הפרליי/ההימור המשולב יחושב מחדש ויופחת בהתאם לשאר המשחקים התקפים.

     5. ראגבי ליג, סופר ליג וראגבי אוניון: ההימוריםישולמו לאחר סיום המשחק ( זמן רגיל או תוספת זמן לפי הצורך). במקרה שלשיוויון כתוצאה סופית - הימורי מאניליין על כל אחת מהקבוצות יוערכו כמחציתערכו של כרטיס הימורי.חצי מעלות ההימור ישולם במחיר שצויין והחצי השניכהימור מפסיד.

      בסוגי המשחקים או התחרויות בהם תיקו היא תוצאהמקובלת, פינקל עשויה להציע רף משולש בו התיקו הוא אופציית ההימור השלישית.במקרים כגון אלה, כשהתוצאה היא תיקו, רק מי שהימר על התיקו יקבלו תשלוםכמנצחים; אלה שהימרו על כל קבוצה או מתחרה יפסידו את ההימור.

     הצעות להפרשי תוצאות:

     1. הימורים על הפרשי תוצאות הם על התוצאה בסיום הזמן החוקי בלבד ולא כוללים הארכה או נקודות זהב.

     Back To Top

     שחמט

     1. ייתכן ש-Pinnacle תציע סה"כ למשחקי שחמט. הסה"כ הזה הוא עבור מספר המהלכים וידורג בהתאם לתוצאות הרשמיות.

     Back To Top