Pravidla a podmínky

Revize verze

DatumPopisVerze
29. srpna 2018 Smluvní podmínky nahrazující verzi 1.0 2.4

Úvod

Tyto smluvní podmínky a dokumenty v nich zmíněné a odkazované („podmínky„) stanovují rámec, na jehož základě vám budou poskytovány webové stránky provozované na adrese www.pinnacle.com („webové stránky„) a s nimi související nebo spojené služby (dohromady dále jen „služba„).

Důkladně si tyto podmínky přečtěte, neboť představují závaznou právní dohodu mezi vámi – naším zákazníkem (dále jen „zákazník“) – a námi. Založením účtu („účet„) a využíváním služby souhlasíte s tím, že jste těmito podmínkami a všemi jejich změnami, které mohou být občas zveřejňovány, vázáni.

Pokud vám něco nebude jasné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Službu dodává PinBet Malta Ltd., společnost s ručením omezením registrovaná na Maltě pod registračním číslem C68508 a se sídlem na adrese Level 4, The Penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034 Malta a Ragnarok Corporation N.V., společnost s ručením omezeným registrovaná ve státě Curaçao pod registračním číslem 79358 a se sídlem na adrese Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Obě společnosti společně používají obchodní název „Pinnacle“.

Společnost Pinnacle má licenci od státu Curaçao pod číslem 8048/JAZ2013-013 na provoz kasina a sportovního sázení a také licenci od státu Malta k provozování hazardního hraní na dálku pod číslem MGA/B2C/290/2015 vydanou 1. srpna 2018. Pinnacle se zákazníky komunikuje pouze e-maily zasílanými na jejich registrovanou e-mailovou adresu („registrovaná e-mailová adresa) uvedenou při zřizování účtu Pinnacle. Zprávy od společnosti Pinnacle budou zasílány pouze z adresy: sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo v průběhu doby Podmínky (včetně všech dokumentů, které jsou uvedeny a na něž je poukazováno níže) upravovat. Pokud se nejedná o zásadní změnu, nemusíme vás na ni předem upozorňovat. Budeme vás předem informovat o podstatných změnách v Podmínkách a můžeme od vás požadovat opětovný souhlas s těmito aktualizovanými podmínkami před tím, než vstoupí v platnost. Pokud budete mít v souvislosti s těmito změnami námitky, musíte okamžitě přestat službu používat a dojde k uplatnění ustanovení o ukončení. Další používání dané služby znamená, že souhlasíte, že se budete těmito změnami řídit. Na veškeré sázky, které nebyly vyřízeny před tím, než změněné podmínky vstoupily v platnost, se budou vztahovat předcházející podmínky.

Pokud budete mít kdykoli pochybnosti o tom, jak podávat sázky nebo jinak využívat tuto službu, přečtěte si znovu tyto podmínky nebo kontaktujte oddělení služeb zákazníkům (Oddělení služeb zákazníkům) na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

1. Vaše povinnosti

Souhlasíte, že vždy, když budete službu používat:

 1. Jste starší 18 let (nebo jste minimálně dosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje) a můžete s námi uzavřít závazný právní dokument.
 2. Nacházíte se v zemi, kde je ze zákona dovoleno sázet na dané službě (v případě pochybností vyhledejte místního právního poradce). Je vaší povinností ujistit se, zda je vaše používání dané služby zákonné.
 3. Vaše bydliště se nenachází v následujících zemích:

  i. Spojené státy americké a jejich území;

  ii. Francie a její území;

  iii. Spojené království;

  iv. Nizozemsko (včetně Curacaa a dalších zemí a území, které jsou součástí Nizozemského království);

  v. Španělsko;

  vi. Německo;

  vii. Singapur;

  viii. Korejská lidově demokratická republika

  ix. Dánsko;

  x. Filipíny;

  xi. Sýrie;

  xii. Turecko;

  xiii. Polsko;

  xiv. Irsko;

  xv. Česká republika;

  xvi. Súdán;

  xvii. Austrálie a její území;

  xviii. Itálie;

  xix. Írán

  xx. Slovinsko

  xxi. a jakákoli jiná země, která nedovoluje nabízení internetového hazardního hraní svým občanům nebo jiným osobám nacházejícím se uvnitř jejích hranic

 4. Pokud nám posíláte peníze, jste osobou, která je k takovému úkonu oprávněna, tj. jste oprávněným uživatelem/uživatelkou platební karty nebo jste oprávněni k jinému způsobu platby, který používáte.
 5. Účast na dané službě nebo podávání sázek vás nedostane do žádného skutečného ani potenciálního střetu zájmů, ani to nebude jako střet zájmů vnímáno.
 6. Nikdy jste neopomenul zaplatit nebo jste se nepokusil nezaplatit závazek ze sázky.
 7. Jednáte výhradně za sebe svým vlastním jménem jako soukromá osoba a nikoli jménem jiné osoby nebo pro komerční účely.
 8. Sázením můžete přijít o část svých peněz nebo veškeré peníze, které jste si u nás uložili v souladu s těmito Podmínkami, a za tuto ztrátu nesete plnou odpovědnost.
 9. Službu musíte využívat pro legitimní účely sázení a nesmíte manipulovat ani se nesmíte pokoušet manipulovat se žádnou sázkou či prvkem v rámci dané služby se zlým úmyslem nebo způsobem, který by měl nepříznivý vliv na integritu dané služby nebo na nás.
 10. Při sázení na dané službě nesmíte využívat informace, které jste získali porušením právních předpisů platných v zemi, kde jste se nacházeli v době, kdy byla sázka podána.
 11. Veškeré platby, které budete v náš prospěch realizovat, musíte učinit v dobré víře a nebudete se pokoušet již učiněnou platbu odvolat ani podnikat jakékoli kroky, na základě nichž by platba byla odvolána třetí stranou, aby se tak zabránilo závazku, který oprávněně vznikl.
 12. V souvislosti s námi a s danou službou a v souvislosti se všemi sázkami učiněnými prostřednictvím dané služby musíte vždy obecně jednat v dobré víře.

2. Registrace

Souhlasíte, že vždy, když budete službu používat:

 1. V zájmu ochrany integrity dané služby a z dalších provozních důvodů si vyhrazujeme právo odmítnout přijmout žádost o registraci od žadatele, a to dle našeho výlučného uvážení a bez povinnosti sdělit konkrétní důvod.
 2. Před použitím dané služby musíte osobně vyplnit registrační formulář a přečíst si a přijmout tyto Podmínky. Aby bylo možné na dané službě začít sázet, budeme od vás potřebovat, abyste se stal/a ověřeným zákazeníkem, což zahrnuje projít určitými kontrolami. Možná budete muset předložit platný důkaz totožnosti a jiné dokumenty, které mohou být považovány za nutné. Platným důkazem totožnosti je například průkaz totožnosti s fotografií (kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu) a minimálně aktuální vyúčtování služeb s vaším jménem a adresou jako důkaz trvalého bydliště. Vyhrazujeme si právo zablokovat sázení nebo omezit možnosti účtu u libovolného účtu, dokud tyto informace neobdržíme. Tento postup je zákonným požadavkem a je prováděn v souladu s platnými právními předpisy o hazardním hraní a zákonnými požadavky proti praní peněz. Dále budete muset na svůj účet na webu pinnacle.com uložit peníze pomocí jedné z platebních metod uvedených v sekci Platby na našem webu.
 3. Musíte o sobě poskytnout kompletní a přesné údaje, a to včetně platného jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy, a tyto informace jste povinni v budoucnu aktualizovat tak, aby byly i nadále kompletní a přesné. Vaše povinnost je udržovat své kontaktní údaje na svém účtu aktuální. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že od nás neobdržíte důležitá oznámení a informace, které souvisí s účtem, a to včetně změn učiněných v těchto Podmínkách. Naše zákazníky identifikujeme a komunikujeme s nimi prostřednictvím jejich registrované e-mailové adresy. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby udržoval v provozu svůj jedinečný e-mailový účet, aby nám poskytl jeho správnou adresu a upozornil Pinnacle na jakékoli její změny. Každý zákazník je plně odpovědný za zajištění bezpečnosti své zaregistrované e-mailové adresy tak, aby nedošlo k jejímu zneužití třetí stranou. Společnost Pinnacle neponese odpovědnost za škody ani ztráty, které byty fakticky či domněle způsobeny komunikací mezi společností Pinnacle a zákazníkem pomocí registrované e-mailové adresy. Neposkytne-li nám zákazník e-mailovou adresu, která bude pro společnost Pinnacle dostupná, bude jeho účet pozastaven, dokud nám takovou adresu nesdělí. Pokud nám záměrně poskytnete nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje, okamžitě vám zablokujeme účet a písemně vás o tom vyrozumíme. Za určitých okolností můžeme proti vám v tomto smyslu také podniknout právní kroky nebo kontaktovat příslušné orgány, které také proti vám mohou podniknout určité kroky.
 4. U dané služby si můžete zaregistrovat pouze jeden účet. Pokud se zjistí, že u nás máte registrováno více účtů, budou účty okamžitě uzavřeny. To zahrnuje používání zástupci, příbuznými, společníky, partnery, spřízněnými stranami, propojenými osobami nebo třetími stranami, které jednají vaším jménem.
 5. Pro zajištění vaší finanční způsobilosti a pro potvrzení vaší identity můžeme využít jakékoli externí poskytovatele informací, které můžeme považovat za nutné.
 6. Své heslo pro danou službu musíte držet v tajnosti. Za předpokladu, že jste správně předali požadované informace o účtu, můžete předpokládat, že sázky, vklady a výběry byly učiněny vámi. Doporučujeme vám, abyste své heslo pravidelně měnili a nikdy jej nesdělovali žádné třetí straně. Heslo musí obsahovat minimálně jedno písmeno, jedno číslo a jeden speciální znak a musí mít minimálně osm znaků. Vaší povinností je své heslo chránit a v případě, že v tomto smyslu došlo k selhání, jedná se zcela o vaše riziko a výdaje. Na konci každé relace se musíte ze služby odhlásit. Pokud se domníváte, že některé z informací o vašem účtu byly zneužity třetí stranou, že na váš účet někdo neoprávněně pronikl nebo že vaše heslo odhalila některá třetí strana, jste povinni nás okamžitě informovat e-mailem odeslaným ze své registrované e-mailové adresy na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com. Pokud někdo neoprávněně pronikne do vaší registrované e-mailové schránky, jste povinni nás o tom informovat. V takovém případě od vás však můžeme požadovat další informace nebo dokumenty, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jakmile se o takovém incidentu dozvíme, okamžitě váš účet zablokujeme. Do té doby nesete odpovědnost za veškeré aktivity na vašem účtu, a to včetně přístupu třetí strany, bez ohledu na to, zda byl tento přístup vámi povolen či nikoli.
 7. V žádném případě nesmíte přenášet žádný obsah nebo jiné informace na dané službě jinému zákazníkovi nebo jiné straně prostřednictvím snímání obrazovky (nebo jiným podobným způsobem) ani nesmíte žádné takové informace nebo obsah zobrazovat v rámečku nebo jakýmkoli jiným způsobem odlišným od zobrazení, pokud by daný zákazník nebo třetí strana napsali URL k dané službě do řádku prohlížeče;
 8. Při registraci si budete muset vybrat měnu, v níž budete svůj účet provozovat. V této měně budete své vklady, výběry a sázky podávat a párovat v dané službě dle ustanovení těchto Podmínek. Některé způsoby platby nelze ve všech měnách zpracovat. V takových případech se zobrazí měna pro zpracování spolu s převodní kalkulačkou, která je na stránce k dispozici.
 9. Nejme povinni vám otevřít účet a registrační stránka na našem webu je pouze výzvou k projednání. Je zcela a pouze na našem vlastním uvážení, zda vám účet otevřeme či nikoli, a pokud vám odmítneme účet otevřít, nejsme povinni vám sdělovat důvod našeho odmítnutí.
 10. Po obdržení vaší žádosti vás můžeme kontaktovat a vyžádat si od vás další informace nebo dokumentaci, abychom dodrželi naše regulační a zákonné povinnosti.

3. Omezené použití

3.1 Službu nesmíte používat:

 1. pokud jste mladší 18 let (nebo jste nedosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje) nebo pokud nejste ze zákona oprávněn uzavřít s námi závazný právní dokument;
 2. ke shromažďování přezdívek, e-mailových adres nebo jiných informací ostatních zákazníků jakýmikoli prostředky (např. rozesíláním spamů, jiných typů nevyžádané pošty nebo neoprávněným rámcováním služby či odkazováním na službu);
 3. k narušování nebo nepatřičnému působení na činnosti jiných zákazníků nebo obecný provoz dané služby nebo jejich ovlivňování;
 4. k propagování nevyžádaných komerčních reklam, partnerských odkazů nebo jiných forem obtěžování, které mohou být ze služby bez upozornění odstraněny;
 5. žádným způsobem, který může být dle našeho opodstatněného názoru považován za pokus o: (i) poškození služby nebo oklamání jiného zákazníka pomocí dané služby nebo (ii) dohodu s jiným zákazníkem prostřednictvím dané služby za účelem získání nepoctivé výhody;
 6. k získávání informací z našich kurzů nebo porušení některého z našich práv k duševnímu vlastnictví;
 7. k jakékoli jiné nezákonné činnosti.

3.2 Svůj účet nesmíte prodat ani převést na třetí strany, ani nesmíte získat účet hráče od třetí strany.

3.3 Nesmíte žádným způsobem převádět prostředky mezi účty hráčů.

3.4 V případě, že budete službu používat k neoprávněným účelům, můžeme váš účet okamžitě po písemném upozornění ukončit. Za určitých okolností můžeme proti vám v tomto smyslu také podniknout právní kroky.

4. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou chráněny a zpracovávány striktně v souladu s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Totožnost nikoho, kdo pomocí této služby podává sázky, neprozradíme, pokud si od nás příslušné informace v souladu se zákonem nevyžádají kompetentní orgány, například regulační úřady nebo policie (například v rámci vyšetřování podvodu, praní špinavých peněz nebo sportovních podvodů), finanční instituce, například banky nebo provozovatelé platebních služeb, případně v souladu s tím, co nám dovolují zásady ochrany soukromí.
 3. Po registraci budou vaše údaje uloženy v naší databázi. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být převedeny mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP) do jurisdikce, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany a zabezpečení jako ta, která platí v rámci EU nebo EHP. Schválením těchto Podmínek souhlasíte s převodem vašich osobních údajů za účelem poskytování předmětu služby této dohody a jak je dále podrobně uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

5. Váš účet

 1. Účty je u nás možno založit v různých měnách. Bližší informace naleznete na adrese https://www.pinnacle.com/cs/payment-options. Všechny zůstatky a transakce na účtu jsou uváděny v měně, která byla zvolena při založení účtu.
 2. Pro používání dané služby neposkytujeme žádný úvěr.
 3. Jsme oprávněni uzavřít nebo zablokovat účet a vrátit všechny držené peníze, pokud nedodržujete nebo se důvodně domníváme, že nedodržujete tyto Podmínky nebo abychom zajistili integritu nebo spravedlivost dané služby nebo pokud k takovému kroku máme jiné opodstatněné důvody. Nemusíme být vždy schopni vás předem upozornit.
 4. V případě, že je z jakéhokoli důvodů nutno zrušit účet a zbývající prostředky na tomto účtu nestačí k pokrytí poplatků spojených se zasláním peněz zpět zákazníkovi, tyto peníze propadají.
 5. Prostředky dostupné na vašem účtu mohou propadnout nebo je můžeme zabavit, případně můžeme odmítnout uspokojit váš nárok, v případě, že přímo či nepřímo: (i) dojde k porušení těchto smluvních podmínek; nebo (ii) dojde k jiným neoprávněným aktivitám souvisejícím se sázením nebo používáním účtu (například, ale nikoli výhradně, porušení zákona nebo jiného předpisu, porušení práv třetí strany nebo podvodnému jednání.
 6. Neaktivní účty budou jednou za čtvrt roku pseudo-anonymizovány v souladu s pravidly uvedenými v našich zásadách ochrany soukromí.
 7. Pokud zjistíme, že podvádíte nebo využíváte systém (včetně strojů, robotů, počítačů, softwaru a jakéhokoli jiného automatického systému) určený k obejití či schopný obejít naše aplikace nebo software, můžeme pozastavit či zrušit možnost vašeho účtu využívat tyto služby, případně zabavit či zkonfiskovat prostředky na vašem účtu.
 8. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění účet zablokovat a vrátit všechny finanční prostředky. Smluvním závazkům, které již nabyly splatnosti, však bude dostáno.
 9. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout, omezit či zrušit jakoukoli sázku z jakéhokoli důvodu (případně stanovit limit), včetně sázky, o které se domníváme, že byla podána podvodným způsobem ve snaze obejít naše limity pro sázení nebo naše systémová omezení.
 10. Pokud uzavřeme nebo zablokujeme váš účet v důsledku toho, že nedodržujete tyto Podmínky, můžete své sázky zrušit nebo anulovat.
 11. Pokud bude nějaká částka omylem připsána na váš účet, zůstává i nadále naším majetkem, a jakmile se o takovéto chybě dozvíme, uvědomíme vás a příslušná částka bude z vašeho účtu stažena.
 12. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k přečerpání vašeho účtu, budete nám tuto přečerpanou částku dlužit.
 13. Jakmile se dozvíte o jakékoli chybě v souvislosti s vaším účtem, jste povinni nás v tomto smyslu informovat.
 14. Zákazníci mají právo se sami vyloučit z používání webu pinnacle.com. Žádosti o takové vyloučení musí být odeslány ze zákazníkovy registrované adresy na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.
 15. Zákazníci si mohou nastavit limity na částku, kterou mohou vsadit a prohrát. Žádosti o to musí být odeslány ze zákazníkovy registrované adresy na adresu sluzbyzakaznikkum@pinnacle.com. Nastavení a zvýšení účtu bude zpracováno bezodkladně. Naopak všechny žádosti o odstranění nebo zmírnění limitu budou provedeny až po uplynutí sedmidenního ochranného období od podání žádosti.
 16. Chcete-li zrušit svůj účet u nás, požádejte o to e-mailem zaslaným ze své registrované adresy na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

6. Neaktivní účty

 1. Budeme vám účtovat poplatek ve výši 5 eur (nebo jeho ekvivalent v jiné měně) za kalendářní měsíc (poplatek za neaktivní účet), pokud:

  i. na vašem účtu nedošlo k žádnému přihlášení, odhlášení, sázení ani vkladům či výběrům minimálně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců (aktivita účtu); a

  ii. na vašem účtu je aktivní zůstatek.

 2. O tom, že vám začneme účtovat poplatek, vás budeme informovat jedenáctý měsíc vaší neaktivity, přičemž budete mít vždy možnost se na účet přihlásit a své finanční prostředky vybrat.
 3. Poplatek za neaktivní účet bude z vašeho účtu strháván měsíčně, pokud bude na vašem účtu aktivní zůstatek, a to pouze po dobu, po kterou nebude žádná aktivita účtu trvat poté, co uplynulo původní dvanáctiměsíční období. Pokud má být z vašeho účtu stržen poplatek za neaktivní účet a zůstatek na vašem účtu je nižší než 5 eur (nebo jeho ekvivalent v jiné měně), bude poplatek za neaktivní účet zahrnovat zbývající finanční prostředky na vašem účtu.
 4. Pokud kdykoli poté, co vám byl stržen jeden nebo více poplatků za neaktivní účet, obnovíte aktivitu účtu, můžete mít nárok na některé z těchto uhrazených poplatků v souladu s platným regulačním požadavkem.
 5. Pokud nebyla zaznamenána žádná transakce na vašem účtu po dobu třiceti měsíců, celý zůstatek na vašem účtu vám vrátíme. Nebude-li možné se s vámi spojit nebo pokud vám příslušné finanční prostředky nebudeme moci vrátit, vrátíme tyto finanční prostředky úřadu MGA.
 6. Neaktivní účty budou jednou za čtvrt roku pseudo-anonymizovány v souladu s pravidly uvedenými v našich zásadách ochrany soukromí.

7. Vklad prostředků

 1. Na svůj účet můžete vkládat prostředky kterýmkoli ze způsobů uvedených na našich webových stránkách. Veškeré vklady by měly být prováděny ve stejné měně, v jaké je váš účet, a případné vklady, které budou provedeny v jiné měně, budou převedeny pomocí aktuálního směnného kurzu získaného na stránkách www.oanda.com nebo dle běžného směnného kurzu naší banky a následně odpovídajícím způsobem vloženy na váš účet.
 2. Vklady a výběry zákazníka mohou být zpoplatněny. Další informace o poplatcích naleznete zde: https://www.pinnacle.com/cs/payment-options. U vkladů, pro něž nebude splněna podmínka trojnásobného opakovaného použití (vsazení), může být podle uvážení společnosti při výběru kromě případného poplatku za výběr účtován i manipulační poplatek 3 %. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo v případě nestandardního provádění transakcí podle svého uvážení účtovat poplatky nebo poplatek. Dále si vyhrazujeme právo výběry zamítnout, pokud nebyl splněn požadavek na opětovné vsazení.Poplatky, které vám bude v souvislosti s vkládáním peněz na účet u nás účtovat vaše banka, hradíte vy. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny na našich stránkách „Platební možnosti“.
 3. Společnost Pinnacle není finanční instituce a ke zpracování vkladů provedených platebními kartami využívá externích zpracovatelů plateb; nezpracovává je tedy sama. Pokud vkládáte prostředky prostřednictvím platební karty, budou tyto připsány na váš účet pouze v případě, že obdržíme povolující a autorizační kód od instituce, která platbu provedla. Pokud vydavatel vaší karty žádné takové povolení neposkytne, na váš účet tyto finanční prostředky připsány nebudou.
 4. Vaše finanční prostředky jsou vkládány a vedeny na příslušné účtu klienta dle měny vašeho účtu.
 5. Nejsme finanční institucí a nemáte tak nárok na žádný úrok z nevypořádaných zůstatků na účtu. Případný úrok vzniklý na účtech klienta bude vyplacen nám.
 6. Finanční prostředky získané z neoprávněně získaných prostředků nesmí být u nás vkládány.

8. Výběr prostředků

 1. Zůstatek na svém účtu nebo jeho část si můžete vybrat za dodržení maximálních limitů výběrů uvedených na adrese: https://www.pinnacle.com/cs/payment-options. Upozorňujeme, že se na výběry mohou vztahovat poplatky, jak je uvedeno v části 7.b.
 2. Veškeré výběry musí být provedeny v měně vašeho účtu, není-li s námi dohodnuto jinak.
 3. Vyhrazujeme si právo požadovat před umožněním výběru z vašeho účtu dokumentaci za účelem ověření totožnosti. U hráčů, kteří službu získali od společnosti Pinbet Malta Ltd, jsme ze zákona povinni ověřit totožnost, věk a adresu před uskutečněním výběrů, které souhrnně přesahují částku 2.300 eur. Dále si vyhrazujeme právo vyžádat si tyto dokumenty kdykoli v průběhu doby trvání našeho vztahu.
 4. Všechny výběry je třeba provést na původní platební kartu, bankovní účet nebo platební metodu použitou ke vkladu prostředků na váš účet na webu pinnacle.com. Výhradně na základě svého vlastního uvážení vám můžeme povolit provést výběr způsobem platby, z nějž váš původní vklad nepocházel. V případě takového rozhodnutí budou vždy provedeny rozšířené bezpečnostní kontroly.
 5. Pokud si přejete vybrat peníze, ale váš účet je nepřístupný, nečinný, uzamčený nebo byl zrušen, kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com

9. Platební transakce a procesory

 1. Za uhrazení částek, které nám dlužíte, nesete plnou odpovědnost. Veškeré platby, které budete v náš prospěch realizovat, musíte učinit v dobré víře a nebudete se pokoušet již učiněnou platbu odvolat ani podnikat jakékoli kroky, na základě nichž by platba byla odvolána třetí stranou, aby se tak zabránilo závazku, který oprávněně vznikl. Poskytnete nám náhradu za veškeré vrácené transakce, odmítnutí nebo zrušení platby, kterou jste uskutečnili, a veškeré ztráty, které v jejich důsledku utrpíme. Vyhrazujeme si také právo uložit správní poplatek ve výši 60 eur, nebo jeho ekvivalent v jiné měně, za každou vrácenou transakci či odmítnutou nebo zrušenou platbu, kterou jste uskutečnili.
 2. Vyhrazujeme si právo používat elektronické platební procesory třetích stran nebo obchodní banky ke zpracování plateb, které jste uskutečnili, přičemž se zavazujete, že se budete řídit jejich podmínkami, pokud jste s nimi seznámeni a pokud nebudou tyto podmínky v rozporu s těmito Podmínkami.
 3. Veškeré transakce učiněné na našich stránkách mohou podléhat kontrole, aby se zabránilo finančním aktivitám spojeným s praním špinavých peněz nebo terorismem. Podezřelé transakce budou nahlášeny příslušnému orgánu v závislosti na jurisdikci, které daná transakce podléhá.

10. Chyby

 1. V případě chyby nebo poruchy našeho systému nebo procesů budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Jakmile se dozvíte o jakékoli chybě v souvislosti s danou službou, jste povinni nás v tomto smyslu okamžitě informovat. V případě, že dojde k chybám v komunikaci nebo systému nebo se objeví chyby či viry v souvislosti se službou či platbami učiněnými ve váš prospěch v důsledku vady nebo přičinění v rámci dané služby, neneseme ve vztahu k vám ani žádné třetí straně odpovědnost za přímé či nepřímé náklady, výdaje, ztráty či nároky, které vznikly v souvislosti s těmito chybami nebo v jejich důsledku, a vyhrazujeme si právo anulovat veškeré předmětné hry/sázky a přijmout jakákoli další opatření k nápravě těchto chyb.
 2. V případě poruchy systému kasina nebo v otázkách odpojení budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. V případě těchto chyb, selhání systému či herní chyby, následkem nichž došlo k chybě ve výpočtu kurzů, výloh, poplatků, poplatku Rake, bonusů nebo výplaty nebo případně měnového převodu, nebo v případě jiné poruchy systému kasina („chyba kasina“) si vyhrazujeme právo prohlásit veškeré sázky, které byly ovlivněny danou chybou kasina, za neúčinné a neplatné a vzít z vašeho účtu veškeré peníze, které se k příslušným sázkám vztahují.
 3. Vynaložíme maximální úsilí, aby nedocházelo k chybám v publikování kurzů. Pokud však v důsledku lidské chyby či problémů systému dojde k přijetí sázky v kurzu, který: se podstatně liší od těch, jež jsou k dispozici na všeobecném trhu v době, kdy byla sázka podána; je zjevně nesprávný vzhledem k šanci výskytu dané události v době, kdy byla sázka podána, potom si vyhrazujeme právo danou sázku zrušit nebo anulovat nebo zrušit či anulovat sázku, která byla podána poté, co daná událost začala.
 4. Máme právo požadovat od vás vrácení jakéhokoli přeplatku nebo upravit váš účet tak, aby došlo k nápravě chyby. Příkladem takové chyby by mohla být situace, kdy je cena nesprávná nebo kdy nesprávně zadáme výsledek nějaké události. Pokud na vašem účtu nebude dostatečné množství finančních prostředků, můžeme od vás požadovat uhrazení příslušné nevyrovnané částky, která se týká případných chybných sázek. Obdobně si vyhrazujeme právo zrušit, omezit nebo smazat všechny hry čekající na zpracování, ať již jsou na ně vsazeny prostředky získané na základě chyby či nikoli.

11. Obecná pravidla

 1. Pokud je určité pravidlo specifické pro daný sport v rozporu s obecným pravidlem, obecné pravidlo neplatí.
 2. Vítěz události bude určen v den vypořádání události; pro potřeby sázení neuznáváme rozhodnutí na základě protestu či anulování výsledků. O výsledku události, která byla po zahájení soutěže přerušena, rozhodneme dle pravidel sázení pro příslušný sport.
 3. Všechny uveřejněné výsledky jsou po uplynutí 72 hodin považovány za konečné a na dotazy vznesené po této době nebude brán zřetel. Během lhůty 72 hodin od uveřejnění výsledků společnost anuluje/opraví výsledky pouze z důvodu lidské chyby či chyby systému nebo kvůli chybám, ke kterým došlo na straně výchozího zdroje výsledků.
 4. Minimální a maximální částky, které lze na sportovní události vsadit, jsou určovány námi a mohou být bez předchozího písemného upozornění změněny. Vyhrazujeme si rovněž právo upravit limity pro jednotlivé účty.
 5. Zákazníci jsou plně odpovědni za transakce na svých účtech. Před odesláním sázek zkontrolujte, zda se v nich nevyskytují chyby. Jakmile je transakce dokončena, nelze ji změnit. Neneseme odpovědnost za chybějící či duplicitní sázky provedené zákazníkem a nebudeme přijímat požadavky týkající se nesrovnalosti kvůli tomu, že určitá sázka chybí či je duplicitní. Zákazníci si mohou své transakce v rámci každé relace zkontrolovat na webu v části Můj účet, aby se ujistili, že všechny požadované sázky byly přijaty.
 6. V případě speciální sázky Ano/Ne na určitého závodníka se musí závodník události zúčastnit a závodit v ní, aby sázka platila.
 7. Při označování domácích a hostujících týmů se snažíme držet běžných pravidel a označujeme na internetových stránkách (ve verzi pro stolní počítače) domácí a hostující týmy vodorovným umístěním. To znamená, že v případě amerických sportů bude domácí tým uveden dole. U neamerických sportů bude domácí tým uveden nahoře. V případě neutrálního dějiště se snažíme na tuto skutečnost upozornit tak, že vedle názvů týmů uvedeme písmeno "N". V případě asijských verzí stránek a verze pro mobilní zařízení mezi evropskými a americkými sporty nerozlišujeme. V asijských verzích stránek a ve verzi pro mobilní zařízení je vždy jako první uveden domácí tým. Nezaručujeme však správnost těchto informací; pokud nedojde po podání sázek k oficiální změně dějiště, jsou všechny sázky platné.
 8. U hry/zápasu dojde k akci bez ohledu na ligu, která je k duelu přiřazena. Příklad: Dva týmy ze stejné ligy hrají pohárovou soutěž. Pokud je duel omylem umístěn v ligové nabídce, dojde u hry/zápasu přesto k akci, jestliže je uveden správný duel. Jinými slovy, u duelu dojde k akci v případě, že jsou oba týmy uvedeny správně, bez ohledu na ligu, pod níž je duel na našich webových stránkách uveden.
 9. Pokud událost není odehrána v den, ve který se měla konat dle oznámení řídicího orgánu, jsou všechny sázky na danou událost zrušeny. V případě, že událost uvedeme s nesprávným datem, všechny sázky jsou platné dle data oznámeného řídicím orgánem.
 10. Společnost Pinnacle si vyhrazuje právo odstranit akce, druhy sázek a jakékoli jiné produkty ze svých webových stránek.
 11. Společnost Pinnacle si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit přístup jakéhokoli hráče do kasina.
 12. U všech dlouhodobých sázek (například na celkový počet vítězství v sezóně, vítěze Super Bowlu atd.) je pro potřeby sázek vítěz určen na základě rozhodnutí řídícího orgánu. Výjimkou je situace, kdy nebyla splněna podmínka minimálního počtu odehraných zápasů nezbytná k tomu, aby dlouhodobá sázka byla platná.
 13. V případě, že nastane rozpor mezi anglickou verzí názvů týmů nebo popisu sázek a jejich verzí v jakémkoli jiném jazyce, bude za správnou považována anglická verze. Sázky budou vyhodnocovány a spory rozhodovány na základě anglické verze názvů týmů a popisu sázek.

12. Sdělení a oznámení

 1. Veškerá sdělení a oznámení, která nám dle těchto podmínek máte předat, pošlete na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.
 2. Veškerá sdělení a oznámení, která vám dle těchto podmínek máme předat, budou buď uvedena na webových stránkách nebo poslána na registrovanou e-mailovou adresu, kterou máme v našem systému uvedenou pro příslušného zákazníka, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak. Způsob takového sdělení záleží zcela a výlučně na našem uvážení.
 3. Není-li služba provozována společností PinBet Malta Limited, budou veškerá sdělení a oznámení, která máme či máte dle těchto Podmínek předat, předána písemně v anglickém jazyce a musí být poslána z registrované e-mailové adresu na vašem účtu nebo na registrovanou e-mailovou adresu na vašem účtu.

13. Situace mimo naši kontrolu

Nemůžeme být činěni odpovědnými za neposkytnutí nebo opožděné poskytnutí dané služby v důsledku události vyšší moci, která může být oprávněně považována za událost mimo naši kontrolu i přes provedení přiměřených preventivních opatření, tj. např.: působní vyšších sil; obchodní a pracovní spory; výpadek elektřiny; jednání, selhání nebo opomenutí na straně vlády či orgánu; překážka nebo selhání telekomunikačních služeb; nebo jiné zpoždění nebo chyba způsobené třetí stranou, a neneseme odpovědnost za žádnou způsobenou ztrátu či škodu, které vám mohou vzniknout. V takovém případě si vyhrazujeme právo službu zrušit nebo pozastavit, aniž by došlo ke vzniku jakéhokoli závazku.

14. Odpovědnost

 1. DO MÍRY POVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NENESEME VE VZTAHU K VÁM ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDANOU ZTRÁTU ČI ŠKODU (PŘÍMOU ČI NEPŘÍMOU), KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT, JESTLIŽE SE NÁM NEPODAŘÍ PLNIT NAŠE ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK, POKUD VŠAK NEPORUŠÍME NĚKTEROU POVINNOST, KTERÁ NÁM BYLA ULOŽENA ZE ZÁKONA (VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY SVOU NEDBALOSTÍ PŘIVODÍME SMRT NEBO ZRANĚNÍ). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NENESEME VE VZTAHU K VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD SE PŘÍSLUŠNÉ SELHÁNÍ PŘIČÍTÁ: (I) VAŠEMU VLASTNÍMU ZAVINĚNÍ; (II) TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ NESOUVISÍ S NAŠÍM PLNĚNÍM TĚCHTO PODMÍNEK (NAPŘ. PROBLÉMY V DŮSLEDKU VÝKONU KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, PŘETÍŽENÍ, KONEKTIVITY NEBO VÝKONU VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ); NEBO (III) JAKÉKOLI JINÉ UDÁLOSTI, KTEROU JSTE VY ANI NÁŠ DODAVATEL NEMOHLI PŘEDPOKLÁDAT NEBO JÍ ZABRÁNIT, PŘESTOŽE JSME MY NEBO ONI VYNALOŽILI NÁLEŽITOU PÉČI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO SLUŽBA JE POUZE PRO ÚČELY SPOTŘEBITELE, NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OBCHODNÍ ZTRÁTY ŽÁDNÉHO DRUHU.
 2. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDEME ČINĚNI ODPOVĚDNÝMI ZA JAKOUKOLI UDÁLOST DLE TĚCHTO PODMÍNEK, NAŠE CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM DLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI NEPŘESÁHNE (A) HODNOTU SÁZEK, KTERÉ JSTE PODALI PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO ÚČTU V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠNOU SÁZKOU NEBO PRODUKTEM, NA ZÁKLADĚ NICHŽ PŘÍSLUŠNÝ ZÁVAZEK VZNIKL, NEBO (B) SOUHRNNĚ ČÁSTKU 500 EURO, PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.
 3. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE (I) PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ OVĚŘILI VHODNOST A KOMPATIBILITU SLUŽBY S VAŠÍM VLASTNÍM POČÍTAČOVÝM VYBAVENÍM; A (II) PŘIJALI PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ, KTERÁ VÁS OCHRÁNÍ PŘED ŠKODLIVÝMI PROGRAMY NEBO ZAŘÍZENÍMI, A TO VČETNĚ INSTALACE ANTIVIROVÉHO SOFTWARU.

15. Hraní hazardních her osobami pod stanovenou věkovou hranicí

 1. Pokud budeme mít podezření nebo dostaneme oznámení, že jste v současné době mladší 18 let nebo jste byli mladší 18 let (nebo jste nedosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje) v době, kdy jste prostřednictvím příslušné služby podali jakoukoli sázku, váš účet bude zablokován, aby bylo zabráněno vašemu dalšímu sázení nebo vybírání z vašeho účtu. Poté celou záležitost prošetříme včetně toho, zda jste sázeli jako zástupce osoby mladší 18 let (nebo osoby, která nedosáhla věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje) nebo jejím jménem. Pokud zjistíme, že: (a) jste v současné době; (b) byli jste v příslušné době mladší 18 let nebo jste nedosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje; nebo (c) jste sázeli jako zástupce osoby mladší 18 let nebo osoby, která nedosáhla ze zákona stanoveného věku zletilosti, nebo jejich jménem:

  i. veškeré výhry, které vám byly aktuálně připsány na vás účet nebo mají být připsány na váš účet, budou zadrženy;

  ii. veškeré výhry získané ze sázení prostřednictvím dané služby v době, kdy jste nedosáhli stanovené věkové hranice, nám musí být na vyžádání vyplaceny (pokud tomuto ustanovení nevyhovíte, budeme požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním těchto částek);

  iii. veškeré finance, které byly vloženy na váš účet na webu pinnacle.com a které nejsou výhrami, vám budou vráceny.

 2. Tato podmínka se na vás vztahuje také, pokud jste starší 18 let, sázíte však v rámci jurisdikce, která pro legální sázení stanovuje věkovou hranici vyšší 18 let, přičemž vy této minimální zákonné věkové hranice v rámci dané jurisdikce nedosahujete.
 3. Pokud budeme mít podezření, že porušujete ustanovení tohoto odstavce 15 nebo se jich snažíte dovolat za účelem podvodu, vyhrazujeme si právo učinit jakékoli opatření nezbytné k prošetření dané záležitosti, a to včetně informování příslušných donucovacích orgánů.

16. Podvod

Budeme usilovat o uvalení trestních a smluvních sankcí proti každému zákazníkovi, který se podílí na podvodu, nepoctivosti nebo trestném činu. Zadržíme platbu každému zákazníkovi, který je v tomto směru podezřelý. Zákazník je povinen nás odškodnit a na vyžádání nám uhradit veškeré náklady, poplatky či ztráty, které nám vznikly nebo které jsme utrpěli (včetně přímých, nepřímých či následných ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodu a ztráty dobrého jména), které vznikly přímo či nepřímo v důsledku podvodu zákazníka, jeho nepoctivosti nebo jeho trestného činu.

17. Duševní vlastnictví

 1. Používáme obchodní název Pinnacle a jméno a logo PINNACLE jsou registrovanými ochrannými známkami. V případě jakéhokoli neoprávněného užití naší ochranné známky a loga proti vám mohou být zahájeny právní kroky.
 2. Jsme vlastníky webové adresy (URL) www.pinnacle.com a bez našeho předchozího písemného souhlasu není dovoleno jakékoli její neoprávněné užití na jiném webu nebo digitální platformě.
 3. Jsme výhradními vlastníky práv k dané službě, naší technologii, softwaru a obchodním systémům („systémy“) a stejně tak i k našim kurzům.

  i. svůj osobní profil nesmíte používat k vlastnímu komerčnímu zisku (jako je např. prodej aktualizace svého statutu případnému inzerentovi);

  ii. pokud si zvolíte ke svému účtu přezdívku, vyhrazujeme si právo ji odstranit nebo odvolat, budeme-li to považovat za vhodné.

 4. Nesmíte používat náš URL, ochranné známky, obchodní jména, firemní vzhled, loga („značení“) ani naše kurzy v souvislosti se žádným produktem nebo službou, které nejsou naše, což by mohlo mezi zákazníky nebo na veřejnosti vyvolat zmatek nebo by nás to jakýmkoli způsobem mohlo znevážit.
 5. S výjimkou případů, které jsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, vám neposkytujeme my ani naši licenční partneři žádná výslovná nebo předpokládaná práva, licence, právní nárok nebo podíl v daných systémech nebo značení a veškerá taková práva, licence, právní nárok a podíl zůstávají výhradně nám a našim licenčním partnerům. Souhlasíte, že v rámci dané služby nebudete používat žádné automatické nebo ruční zařízení na monitorování nebo kopírování webových stránek nebo obsahu. Každé neoprávněné použití nebo reprodukce může vést k právním krokům, které proti vám mohou být učiněny.

18. Vaše licence

 1. V souladu s těmito Podmínkami a pod podmínkou, že se jimi budete řídit, vám udělujeme nevýlučnou, omezenou, nepřenosnou licenci (bez možnosti poskytování sublicencí) k přístupu ke službě a jejímu používání pouze pro vaše osobní nekomerční účely. Naše licence, která vám byla poskytnuta, zanikne, jakmile naše dohoda s vámi na základě těchto Podmínek skončí.
 2. Kromě vašeho vlastního obsahu nesmíte za žádných okolností danou službu ani žádný její obsah nebo software v ní obsažený měnit, publikovat, převádět, přenášet, prodávat, reprodukovat, nahrávat, posílat, distribuovat, předvádět, zobrazovat, vytvářet k nim odvozená díla nebo je jakýmkoli jiným způsobem zneužívat vyjma, jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách nebo jinak na webových stránkách. Žádné informace nebo obsah dané služby nebo informace či obsah, které vám byly v souvislosti s danou službou zpřístupněny, nesmí být měněny nebo upravovány, spojovány s dalšími údaji nebo jakkoli publikovány včetně např. získávání informací z obrazovky nebo databáze a jakékoli jiné aktivity, jejíž cílem je takové informace nebo obsah shromažďovat, ukládat je, reorganizovat nebo jimi manipulovat.
 3. Nedodržení ustanovení tohoto odstavce může být také porušením našich práv k duševnímu vlastnictví nebo jiných majetkových práv nebo práv k duševnímu vlastnictví či majetkových práv třetích stran, což vás může vystavit občanskoprávní odpovědnosti nebo trestnímu stíhání.

19. Vaše chování a bezpečnost

 1. Chtěli bychom, abyste si danou službu užívali. Pro ochranu vaši i všech zákazníků je však přísně zakázáno publikování jakéhokoli obsahu na dané službě stejně jako jednání v souvislosti s ním či danou službou, které jsou jakkoli nezákonné, nevhodné nebo nežádoucí – jedná se o zakázané chování. Pokud se dopustíte zakázaného chování nebo na základě svého výhradního rozhodnutí usoudíme, že se zakázaného chování dopouštíte, může být okamžitě bez předchozího upozornění trvale zrušen váš účet na webu pinnacle.com nebo vám může být zamezeno ve využívání služby.
 2. Mohou proti vám být jiným zákazníkem, jinou třetí stranou, výkonným orgánem nebo námi učiněny právní kroky v souvislosti s tím, že se dopouštíte zakázaného chování.
 3. Zakázané chování mimo jiné zahrnuje přístup nebo používání dané služby za účelem:

  i. propagace nebo sdílení informací, o nichž víte, že jsou nepravdivé, zavádějící nebo nezákonné;

  ii. provádění jakékoli nezákonné nebo protiprávní činnosti, jako je např. mimo jiné jakákoli činnost, která prosazuje nebo podporuje trestnou činnost nebo podnikání, poskytuje instruktážní informace o výrobě nebo koupi zbraní, porušuje soukromí nebo jiná práva jiného zákazníka nebo jakékoli jiné třetí strany nebo vytváří či šíří počítačové viry;

  iii. poškození nezletilých jakýmkoli způsobem;

  iv. přenosu nebo zpřístupnění jakéhokoli obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, nepoctivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, neslušný, násilný, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak závadný;

  v. přenosu a zpřístupnění jakéhokoli obsahu, který není uživatel ze zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo ze svěřeneckého poměru oprávněn zpřístupňovat, včetně mimo jiné obsahu, který porušuje autorská práva, ochrannou známku nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo majetková práva třetí strany;

  vi. přenosu a zpřístupnění jakéhokoli obsahu nebo materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jiný počítačový nebo programový kód (včetně HTML) vytvořené s cílem přerušit, zničit nebo změnit funkčnost dané služby, její prezentaci nebo jakékoli jiné webové stránky, počítačový software nebo hardware;

  vii. zasažení, narušení dané služby nebo provádění zpětného inženýrství v souvislosti s danou službou včetně mimo jiné zachycování, imitování nebo přesměrovávání komunikačních protokolů, které používáme, vytváření nebo používání cheatů, módů nebo hacků nebo jakéhokoli jiného softwaru vytvořeného s cílem danou službu upravit, nebo používání jakéhokoli softwaru, který z dané služby nebo jejím prostřednictvím zachycuje nebo shromažďuje informace;

  viii. získat nebo indexovat jakoukoli informaci z dané služby pomocí robota, pavouka nebo jiného automatického mechanismu;

  ix. zapojení se do jakékoli činnosti nebo jednání, které zcela dle našeho výlučného a svobodného uvážení povedou nebo mohou vést k oklamání nebo podvedení jiného zákazníka;

  x. přenosu nebo zpřístupnění jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních či hromadných e-mailů, jako jsou mimo jiné nevyžádaná pošta, instant messaging, „spim“, „spam“, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jiné formy obtěžování;

  xi. vytváření účtů na webu pinnacle.com pomocí automatizovaných metod nebo pod falešnými nebo podvodnými důvody;

  xii. vydávání se za jiného zákazníka nebo jinou třetí stranu;

  xiii. jakéhokoli jiného jednání nebo udělání něčeho, o čem se důvodně domníváme, že je v rozporu s našimi obchodními zásadami.

  Výše uvedený seznam zakázaného chování není vyčerpávající a můžeme jej kdykoli v průběhu doby upravit. Pokud se dozvíte o zneužití dané služby jiným zákazníkem nebo jakoukoli jinou osobou, kontaktujte nás prosím přes webové stránky v části „Kontaktujte nás“. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo provést šetření a přijmout veškerá opatření, která dle vlastního uvážení považujeme za přiměřená nebo nezbytná, včetně mimo jiné vymazání oznámení zákazníka ze služby nebo ukončení jeho účtu, a podniknout veškeré kroky proti jakémukoli zákazníkovi nebo třetí straně, kteří se přímo či nepřímo dopustili zakázaného chování nebo vědomě povolili třetí straně, aby se takového zakázaného chování přímo či nepřímo dopustila, a to na základě upozornění nebo bez upozornění takového zákazníka nebo třetí strany.

20. Odkazy na jiné webové stránky

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nespravujeme ani se nás netýkají a nad nimiž nemáme kontrolu. Odkazy na takové webové stránky jsou poskytovány výlučně pro pohodlí zákazníků a žádným způsobem je neprošetřujeme, nemonitorujeme ani nekontrolujeme z hlediska jejich přesnosti nebo úplnosti. Odkazy na tyto webové stránky nelze chápat jako náš souhlas s webovými stránkami, na které je odkazováno, s jejich obsahem nebo jejich majitelem (majiteli) ani naši spojitost s nimi. Nad jejich dostupností ani jejich přesností, úplností, přístupností nebo užitečností nemáme žádnou kontrolu ani za ně nejsme odpovědní. Proto doporučujeme, abyste při vstupu na tyto webové stránky přijali obvyklá bezpečnostní opatření jako při návštěvě nových webových stránek, a to včetně ověření jejich zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání.

21. Stížnosti

 1. V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně těchto smluvních podmínek kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.
 2. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NENESEME VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST PŘI REAKCI NA JAKOUKOLI STÍŽNOST, KTEROU JSME OBDRŽELI NEBO V JEJÍŽ SOUVISLOSTI JSME PŘIJALI OPATŘENÍ.
 3. Zákazníci této služby, kteří mají jakékoli problémy či dotazy týkající se těchto smluvních podmínek a vypořádání sázek na webu pinnacle.com, nechť okamžitě kontaktují oddělení služeb zákazníkům na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com. Tyto e-maily musí být odeslány ze zákazníkovy registrované adresy.
 4. Není-li zákazník spokojen s vypořádáním sázky, musí svoji stížnost podrobně sdělit našemu oddělení služeb zákazníkům na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom na dotazy této povahy odpověděli do několika dnů (v každém případě je však naším záměrem odpovědět na veškeré takové dotazy do 28 dnů od přijetí).
 5. Námitku je nutné podat do tří (3) dnů ode dne, kdy byla předmětná sázka rozhodnuta. Po této lhůtě již nebudou žádné stížnosti přijímány. Zákazník je plně odpovědný za transakce na svém účtu. Stížnosti a námitky musí být odeslány na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com a musí pocházet ze zákazníkovy registrované e-mailové adresy.
 6. Dojde-li mezi námi ke sporu, naše oddělení služeb zákazníkům se vynasnaží dosáhnout přijatelného řešení. Pokud se našemu oddělení služeb zákazníkům nepodaří dosáhnout s vámi přijatelného řešení, bude daná záležitost postoupena našemu vedení v souladu s naším Reklamačním řádem (k dispozici na vyžádání).
 7. Zákazník má právo podat stížnost u jednoho z našich licenčních orgánů, pokud veškeré snahy o vyřešení daného sporu ke spokojenosti Zákazníka selžou.
  Zákazníci, kterým službu poskytuje společnost Pinbet Malta Ltd, mohou svou stížnost postoupit na adresu support.mga@mga.org.mt. Zákazníci, kterým službu poskytuje společnost Ragnarok Corporation N.V, by měli kontaktovat asociaci Curaçao Internet Gaming Association nebo odbor soudních záležitostí v Curacau.

22. Registrace a bezpečnost účtu

 1. Zákazníci dané služby musí poskytnout svá skutečná jména a informace, a aby tomuto požadavku vyhověli, musí se všichni zákazníci zavázat, že budou při registraci a správě svého účtu dodržovat následující pravidla:

  i. ke službě nesmíte poskytnout žádné falešné osobní údaje ani vytvářet účet pro jinou osobu než sebe;

  ii. svůj osobní profil nesmíte používat k vlastnímu komerčnímu zisku (jako je např. prodej aktualizace svého statutu případnému inzerentovi);

  iii. pokud si zvolíte ke svému účtu přezdívku, vyhrazujeme si právo ji odstranit nebo odvolat, budeme-li to považovat za vhodné.

23. Postoupení práv

Nejste oprávněn postoupit tyto podmínky ani žádná práva nebo povinnosti z nich vyplývající bez našeho předchozího písemného souhlasu, přičemž tento souhlas nebude bezdůvodně zadržován. Veškerá naše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo jejich část jsme oprávněni postoupit bez vašeho souhlasu na jakoukoli třetí stranu, avšak za předpokladu, že tato třetí strana je schopna poskytovat službu v kvalitě, která je v podstatné části podobná kvalitě dané služby, a to zveřejněním písemného oznámení v tomto smyslu u dané služby.

24. Rozdělitelnost

V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek bude příslušným orgánem považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude předmětné ustanovení upraveno tak, aby bylo v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy vymahatelné a bylo v souladu se záměrem původního textu. Platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek zůstávají nedotčeny.

25. Porušení těchto Podmínek

Aniž by byly jakkoli omezeny naše další opravné prostředky, jsme oprávněni váš účet pozastavit nebo ukončit a odmítnout poskytovat vám i nadále danou službu, v obou případech bez nutnosti předchozího upozornění, pokud dle našeho opodstatněného názoru porušujete některé z podstatných ustanovení těchto Podmínek. Přesto však o podniknutí takového kroku budete neprodleně informováni.

26. Rozhodné právo a jurisdikce

Část dané služby, která je provozována společností PinBet Malta Ltd, se řídí právními předpisy Malty.

Část dané služby, která je provozována společností Ragnarok Corporation N.V., se řídí právními předpisy Curacaa.

27. Obecná ustanovení

 1. Doba trvání dohody Tyto smluvní podmínky zůstanou plně v platnosti, dokud budete přistupovat k této službě nebo budete zákazníky webu pinnacle.com. Tyto smluvní podmínky budou platit i poté, co bude z jakéhokoli důvodu zrušen váš účet na webu pinnacle.com.
 2. Pohlaví Slova uváděná v jednotném čísle zahrnují také číslo množné a obráceně. Slova uvádějící mužský rod zahrnují také rod ženský a střední a obráceně. Slova uvádějící osoby zahrnují také jednotlivce, společnosti, asociace, konsorcia, organizace nezapsané v obchodním rejstříku a korporace.
 3. Zřeknutí se práv V případě, že vám svým jednáním nebo jinak promineme porušení nebo hrozbu porušení některého ustanovení těchto Podmínek, nebude mít toto prominutí ve vztahu k nám žádné účinky ani tím pro nás nevznikne žádný závazek, pokud nebude učiněno písemně a řádně námi podepsáno a, nebude-li v tomto písemném prominutí uvedeno jinak, bude omezeno pouze na konkrétní porušení, které tím bylo prominuto. Pokud se kdykoli stane, že nebudeme některé ustanovení těchto Podmínek vymáhat, neznamená to, že se příslušného ustanovení zříkáme nebo že se zříkáme svého právo takové ustanovení kdykoli jindy vymáhat.
 4. Nadpisy Rozdělení těchto Podmínek do odstavců a pododstavců a vložení nadpisů jsou pouze pro snazší odkazování a nemají vliv na strukturu nebo výklad těchto Podmínek ani k nim nebudou použity. Výrazy „tyto Podmínky“, „těchto Podmínek“, „dle těchto Podmínek“ a podobné se vztahují k těmto Podmínkám a nikoli k žádnému konkrétnímu odstavci nebo pododstavci nebo jiné jejich části a zahrnují každou dohodu, která je doplňuje. Pokud s nimi nebude předmět nebo kontext v rozporu, odkazy na odstavce a pododstavce uváděné v tomto dokumentu jsou odkazy na odstavce a pododstavce těchto Podmínek.
 5. Potvrzení Vaším přístupem ke službě nebo jejím použitím potvrzujete, že jste si každý jeden odstavec těchto Podmínek přečetli, porozuměli jste mu a souhlasíte s ním. V důsledku toho se tímto neodvolatelně zříkáte jakékoli budoucí námitky, nároku, požadavku nebo postupu, které by byly v rozporu s čímkoli, co je obsaženo v těchto Podmínkách.
 6. Jazyk V případě rozporu mezi anglickou verzí těchto pravidel a jinými jazykovými verzemi je považována za správnou anglická verze.
 7. Kompletní dohoda Tyto Podmínky představují kompletní dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším přístupem k dané službě a jejím používáním a nahrazují veškeré jiné předchozí dohody a ujednání, ať již ústní či písemné, které se týkají předmětu těchto Podmínek.

Pravidla sázení

Sázení na sporty provozuje PinBet Malta Ltd., společnost s ručením omezením registrovaná na Maltě pod registračním číslem C68508 a se sídlem na adrese Level 4, The Penthouse, Suite 2, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034 Malta a Ragnarok Corporation N.V., společnost s ručením omezeným registrovaná ve státě Curaçao pod registračním číslem 79358 a se sídlem na adrese Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao.

Společnost Pinnacle má licenci od státu Malta k provozování hazardního hraní na dálku pod číslem MGA/B2C/290/2015 vydanou 1. srpna 2018 a také licenci od státu Curaçao pod číslem 8048/JAZ2013-013 na poskytování sportovního sázení.

Veškeré námitky týkající se sázení na sporty je třeba zasílat e-mailem na adresu: sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

Úplná pravidla sázení naleznete zde klikněte zde.

Pravidla kasina

Kasinové hry s generátorem náhodných čísel poskytují společnosti 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Evoplay, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn, Yggdrasil.

Všechny sázky v kasinových hrách s generátorem náhodných čísel jsou prováděny na příslušných serverech společností 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn, Yggdrasil.

Živé kasinové hry dodávají společnosti BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming a Netent. Všechny sázky v živých kasinových hrách jsou prováděny na příslušných serverech společností BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming a Netent.

Virtuální sporty poskytuje společnost Kiron.

Všechny sázky podané na virtuální sporty jsou prováděny na serverech společnosti Kiron.

Kasinové hry s generátorem náhodných čísel, živé kasinové hry a virtuální sporty jsou poskytovány na základě jejich samostatných smluvních podmínek, které jsou přístupné z lobby kasina. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami dodavatele a těmito smluvními podmínkami platí smluvní podmínky dodavatele.

Přístup ke kasinovým hrám s generátorem náhodných čísel, živým kasinovým hrám a virtuálním sportům může být v některých zemích omezen, což se řídí rozhodnutím dodavatele.

Společnost Pinnacle je těmito dodavateli oprávněna nabízet, propagovat a prodávat služby kasinových her s generátorem náhodných čísel, živých kasinových her a virtuálních sportů. Kasinové hry s generátorem náhodných čísel, živé kasinové hry a virtuální sporty provozuje Ragnarok Corporation N.V., společnost s ručením omezeným registrovaná ve státě Curaçao pod firemním registračním číslem 79358 a se sídlem na adrese Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Společnost Pinnacle má licenci státu Curaçao pod číslem 8048/JAZ2013-013 na poskytování kasinových her s generátorem náhodných čísel, živých kasinových her a virtuálních sportů.

Veškeré spory týkající se kasinového produktu je třeba řešit e-mailem zaslaným na adresu: sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.