Vklady
Vyberte měnu:
Výběry
Vyberte měnu:

Doba zpracování

 • Transakce pomocí služby iDebit jsou zpracovány během několika minut
 • Výběry nad částku 7 000 EUR (nebo ekvivalentní hodnota) si mohou vyžadovat delší dobu zpracování a na základě mezinárodních finančních předpisů můžeme od vás vyžadovat doklad totožnosti

Poplatky

 • Od občanů Kanady vybíráme při vkladu 1,25% přirážku.
 • Při vkladech pomocí služby iDebit v ostatních podporovaných měnách hradí poplatky společnost Pinnacle.
 • Každý klient společnosti Pinnacle má nárok na jeden bezplatný výběr za kalendářní měsíc.
 • Další výběry během měsíce jsou účtovány poplatek uvedený v tabulce výše.

Společnost Pinnacle v maximální míře usiluje o to, aby byla pravidla pro zpracování plateb vyvážená, tedy aby byl systém plateb spravedlivý vůči našim zákazníkům a transakce bez poplatků a současně abychom mohli vždy nabízet nejlepší kurzy na internetu. Kdykoli je to možné, hradíme transakční poplatky. Ovšem v případě nedodržení limitu, jenž určuje minimální částku (trojnásobek vložené částky), která musí být použita při sázení a hraní, bude účtován poplatek ve výši 10 % za zpracování výběru (minimální poplatek: 20 dolarů nebo ekvivalent v jiné měně) a příslušný poplatek za výběr. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo výběry zamítnout, pokud nebyl splněn požadavek na opětovné vsazení.

Důležité informace

 • Transakce v amerických dolarech jsou dostupné pouze pro zákazníky žijící v Kanadě.
 • Všechny prostředky připsané na účet Pinnacle pomocí služby iDebit musí být odeslány a přijaty pod jménem držitele účtu Pinnacle. Neshoduje-li se jméno držitele účtu Pinnacle a držitele účtu iDebit, nebude vklad zpracován. V sekci Údaje o účtu na svém účtu Pinnacle zkontrolujte správnost svých osobních údajů.
 • Zákazníci mohou s účtem u společnosti Pinnacle využívat pouze jeden účet iDebit
 • Pokud vložíte prostředky na svůj účet Pinnacle pomocí služby iDebit, budou výplaty až do výše původně vložené částky prováděny na stejný bankovní účet, jaký jste použili při vkladu pomocí této služby.

Všechny výhry dosažené pomocí vkladů, které se později ukázaly jako nekryté (NSF), nebo nemohou být z jakéhokoli jiného důvodu ze strany společnosti Pinnacle přijaty, budou neplatné. V případě účtů se zápornými zůstatky budou nezpracované hry zrušeny bez ohledu na to, zda u nich byl tento vklad použit. Je-li vklad NSF následně vypořádán, má klient nárok pouze na výplatu prostředků odpovídajících původnímu vkladu. Tato zásada se týká jakéhokoli zbývajícího zůstatku na účtu, ať již přímo nebo nepřímo dosaženého pomocí vkladu NSF.

Provedení vkladu

 1. Přihlaste se k účtu Pinnacle.
 2. Přejděte do sekce Pokladna a klikněte na ikonu služby iDebit v části Výběr
 3. Chcete-li získat přístup k službě internetového bankovnictví, přihlaste se do svého účtu iDebit a vyberte svou banku. Po potvrzení transakce je platba okamžitě odepsána z vašeho účtu a připsána na váš účet Pinnacle. Prostředky také můžete vkládat pomocí svého zůstatku na účtu iDebit.

Provedení výběru

 1. Přihlaste se k účtu Pinnacle.
 2. Na našem webu přejděte do sekce Pokladna a klikněte na ikonu iDebit v části Výběr.
 3. Vyplňte formulář a váš výběr bude předán ke zpracování.

U všech účtů, u kterých je jako země trvalého pobytu uvedena KANADA a které ke vkládání prostředků využívají službu iDebit, budou pozastaveny výběry, dokud společnost Pinnacle vklady pomocí služby iDebit neověří. Vklad službou iDebit je zpravidla dokončen první pracovní den po uplynutí 5 bankovních dnů.

Pokud ještě nemáte účet služby iDebit, můžete si jej vytvořit při první transakci pomocí této platební metody, případně na webu www.idebitpayments.com