Zodpovědné hraní

Všeobecné informace

Společnost Pinnacle se snaží nabízet zábavné a poctivé hraní a uvědomuje si, že za určitých okolností mohou hazardní hry způsobovat závislost. Proto děláme vše proto, abychom zajistili, že si naši zákazníci budou potenciální rizika uvědomovat.

Jak rozpoznat příznaky

Nejste si jisti, zda už nehrajete příliš?

Je důležité, aby naši zákazníci měli své chování v souvislosti s hazardním hraním plně pod kontrolou. Pokud si myslíte, že vám hrozí vznik závislosti na hazardu, využijte tento užitečný nástroj k osobnímu vyhodnocení od GamCare.

Potřebujete pomoc?

Budete-li potřebovat další asistenci, můžete využít bezplatné profesionální pomoci nabízené celou řadou organizací:

Hraní mladistvých a rodičovský dohled

Hazardní hraní mladistvých je protizákonné a jde o trestný čin. Společnost Pinnacle bere svoji zodpovědnost v záležitostech hraní mladistvých velmi vážně. Proto si vyhrazuje právo vyžádat si od každého zákazníka důkaz jeho věku a pozastavit jeho účet, dokud nám neposkytne potřebné dokumenty. Pokud zjistíme, že tuto webovou stránku používá osoba mladší 18 let nebo nedosahující věku, od kterého je v její jurisdikci povoleno hrát hazardní hry, zabavíme veškeré její výhry a oznámíme věc příslušným úřadům.

Společnost Pinnacle je přesvědčena, že prevence hraní mladistvých funguje nejlépe, jde-li o zodpovědnost sdílenou s rodiči nebo opatrovníky dítěte. Proto doporučuje používat v domácnostech internetové filtry, které omezí možnost mladistvých hrát hazard.

Přístup k webům nabízejícím hazardní hraní můžete doma mladistvým zablokovat například pomocí těchto internetových filtrů:

Další informace

Chraňte své přihlašovací údaje, aby váš účet nemohl zneužít někdo jiný.

Limit riskované částky pro sázkovou kancelář

Chcete-li omezit částku vynaloženou na hazardní hraní za určité období, stanovte si v sázkové kanceláři limit riskované částky. Je-li tento limit nastaven, nebude vám povoleno podat sázku na sporty, která by vedla k jeho překročení. Zbývající částka se ukazuje na sázence. Riskovaná částka za určité období je částka, která byla během tohoto období vsazena. Například pokud nastavíte limit riskované částky v sázkové kanceláři na 1000 Kč týdně a již jste za určitý týden vsadili 800 Kč, zbývá vám ke vsazení už jen 200 Kč. Tato částka je pořád stejná bez ohledu na zůstatek na účtu. Podívejte se na níže uvedený příklad:

Týdenní limit riskované částky v sázkové kanceláři je 1000 KčZůstatek na účtuČástka, kterou lze nejvýše vsadit
2000 Kč 1000 Kč
Sázka 800 Kč 1200 Kč 200 Kč

Upozorňujeme, že limit riskované částky v sázkové kanceláři platí pro všechny typy sázek včetně jednoduchých sázek, vícenásobných sázek, speciálních sázek a teaserů. V současné době lze limity riskované částky nastavit jen u sportovního sázení, nikoli u her v kasinu.

Postup nastavení a změny limitů riskovaných částek v sázkové kanceláři

Nastavit či změnit limit riskované částky v sázkové kanceláři můžete kdykoliv. Za tímto účelem se obraťte na oddělení služeb zákazníkům a požádejte o nastavení částky a délky období, tedy den, týden nebo měsíc (30 dní) Upozorňujeme, že v případě žádosti o zvýšení částky nebo zkrácení období uplatňujeme 24hodinové ochranné období. Pokud si své rozhodnutí během ochranného období rozmyslíte, napište nám a svůj požadavek zrušte. Jinak bude po jeho uplynutí starý limit riskované částky nahrazen novým. Všechny ostatní vyžádané změny limitu riskované částky budou provedeny během 24 hodin poté, co oddělení služeb zákazníkům vaši žádost obdrží.

Postup zrušení limitu riskované částky v sázkové kanceláři

Pokud chcete nastavený limit riskované částky v sázkové kanceláři zrušit, pošlete žádost o zrušení našemu oddělení služeb zákazníkům. Upozorňujeme, že na tyto žádosti uplatňujeme 24hodinové ochranné období. Pokud si své rozhodnutí během ochranného období rozmyslíte, napište nám a svůj požadavek zrušte. Jinak bude po jeho uplynutí nastavený limit riskované částky v sázkové kanceláři zrušen.

Limit prohrané částky pro sázkovou kancelář

Dalším způsobem, jak omezit částku utracenou za hazardní hraní za určité období, je stanovení limitu čisté prohrané částky. Je-li tento limit aktivní, nebude vám povoleno podat sázku na sporty, která by vedla k jeho překročení. Zbývající částka se ukazuje na sázence. Čistá prohraná částka za období se vypočítá jako částka, která byla během tohoto období vsazena (výdaj) minus částka, kterou jste během stejného období získali zpět (příjem). Například pokud nastavíte limit prohrané částky v sázkové kanceláři na 1000 Kč týdně a již jste za určitý týden vsadili 800 Kč, zbývá vám ke vsazení už jen 200 Kč. Pokud se vám však díky vyhraným sázkám na účet vrátilo 500 Kč, je vaše čistá ztráta pro daný týden 300 Kč (vsazených 800 Kč minus získaných 500 Kč). Můžete tedy vsadit ještě 700 Kč (1000 Kč - 300 Kč) bez ohledu na zůstatek na účtu. Podívejte se na níže uvedený příklad:

Týdenní limit prohrané částky v sázkové kanceláři je 1000 KčČistá ztrátaZůstatek na účtuČástka, kterou lze nejvýše vsadit
0 Kč 2000 Kč 1000 Kč
Sázka (výdaj) 800 Kč 800 Kč 1200 Kč 200 Kč
Výhry (příjem) 500 Kč 300 Kč 1700 Kč 700 Kč

Upozorňujeme, že limit prohrané částky v sázkové kanceláři platí pro všechny typy sázek včetně jednoduchých sázek, vícenásobných sázek, speciálních sázek a teaserů. V současné době lze limity prohrané částky nastavit jen u sportovního sázení, nikoli u her v kasinu.

Postup nastavení a změny limitů prohraných částek v sázkové kanceláři

Nastavit či změnit limit prohrané částky v sázkové kanceláři můžete kdykoliv. Za tímto účelem se obraťte na oddělení služeb zákazníkům a požádejte o nastavení částky a délky období, tedy den, týden nebo měsíc (30 dní) Upozorňujeme, že v případě žádosti o zvýšení částky nebo zkrácení období uplatňujeme 24hodinové ochranné období. Pokud si své rozhodnutí během ochranného období rozmyslíte, napište nám a svůj požadavek zrušte. Jinak bude po jeho uplynutí starý limit prohrané částky nahrazen novým. Všechny ostatní vyžádané změny limitu prohrané částky budou provedeny během 24 hodin poté, co oddělení služeb zákazníkům vaši žádost obdrží.

Postup zrušení limitu prohrané částky v sázkové kanceláři

Pokud chcete nastavený limit prohrané částky v sázkové kanceláři zrušit, pošlete žádost o zrušení našemu oddělení služeb zákazníkům. Upozorňujeme, že na tyto žádosti uplatňujeme 24hodinové ochranné období. Pokud si své rozhodnutí během ochranného období rozmyslíte, napište nám a svůj požadavek zrušte. Jinak bude po jeho uplynutí nastavený limit prohrané částky v sázkové kanceláři zrušen.

Samovyloučení

Potřebujete si od hazardu dát pauzu?

Pokud si potřebujete dát od hazardu pauzu, abyste se vyhnuli případné závislosti na hazardním hraní či ji měli pod kontrolou, můžete použít funkci samovyloučení. Pokud jste s námi uzavřeli dohodu o samovyloučení, zůstane váš účet po stanovenou dobu uzavřen. V této době nebude za žádných okolností znovu aktivován. Vyloučit se můžete dočasně nebo trvale.

Kromě dohody o samovyloučení s námi vám dále doporučujeme:

  • vyhledat pomoc a radu od uznávané agentury zaměřující se na pomoc s problémy z hazardem
  • vyžádat si samovyloučení i u ostatních provozovatelů hazardu, u nichž máte účet
  • nainstalovat software, který blokuje přístup k internetovým hazardním stránkám
  • zrušit oblibu a sledování všech účtů na sociálních sítích, které jsou spojeny s námi nebo jinými provozovateli hazardního hraní

Nastavení dočasného samovyloučení

Chcete-li dočasně zablokovat svůj účet, můžete s námi uzavřít dohodu o samovyloučení a to ve svém profilu v části zodpovědné hraní, přičemž jako délku vyloučení můžete nastavit 6 měsíců, 1 rok, 3 roky nebo 5 let.

Jak lze nastavené období samovyloučení zkrátit?

Platné samovyloučení NEMŮŽETE zkrátit.

Nastavení trvalého samovyloučení

Chcete-li trvale zablokovat svůj účet, můžete s námi uzavřít dohodu o samovyloučení a to ve svém profilu v části zodpovědné hraní, přičemž jako délku vyloučení nastavte „trvale“. Opětovná aktivace účtu již nebude možná, nebudete si ani moci založit účet nový.

Co se stane po skončení období samovyloučení?

Po skončení období samovyloučení vás upozorníme e-mailem. Váš účet znovu otevřeme, jakmile od vás obdržíme pozitivní potvrzení.

Co se stane, pokud mám na účtu nevypořádané sázky a nevybrané peníze?

Doporučujeme si zůstatek na účtu vybrat ještě před nastavením či vyžádáním dohody o samovyloučení. Nevypořádané sázky nebudou po nastavení dočasného samovyloučení zrušeny. Veškeré výhry během období samovyloučení přidáme k zůstatku na vašem účtu. K dispozici budou, jakmile potvrdíte ukončení dočasného samovyloučení a váš účet se znovu otevře. Výběr peněz z účtu si dojednejte s oddělením služeb zákazníkům. Platí všechna naše standardní pravidla výběrů.

Marketingové materiály

Učiníme všechny přiměřené kroky s cílem zabránit tomu, abychom vám v době, kdy s námi máte uzavřenu smlouvu o samovyloučení, neposílali žádné marketingové materiály. Jakmile bude váš účet opět aktivní, můžete se k přijímání marketingových materiálů znovu přihlásit.

Deaktivace

Svůj účet můžete deaktivovat, chcete-li si dát od hazardního hraní přestávku, i když nehrozí, že si vypěstujete závislost. Váš účet zůstane po stanovené období uzavřen. Účet můžete deaktivovat dočasně nebo trvale.

Pokud existuje nebezpečí, že si vytvoříte na hazardním hraní závislost, doporučujeme účet raději uzavřít pomocí samovyloučení.

Nastavení dočasné deaktivace účtu

Chcete-li dočasně zablokovat svůj účet, můžete jej deaktivovat ve svém profilu v části zodpovědné hraní, přičemž jako délku vyloučení můžete nastavit 6 měsíců, 1 rok, 3 roky nebo 5 let. Zde nám také můžete sdělit důvod deaktivace.

Co se stane po skončení období deaktivace?

Po uplynutí období deaktivace se váš účet automaticky znovu otevře a vy obdržíte upozornění e-mailem. Chcete-li účet znovu otevřít dříve, můžete o opětovnou aktivaci požádat náš tým služeb zákazníkům. Váš účet bude přístupný do 24 hodin poté, co tým služeb zákazníkům vaši žádost obdrží.

Co se stane, pokud mám na účtu nevypořádané sázky a nevybrané peníze?

Doporučujeme si zůstatek na účtu vybrat ještě před deaktivací. V případě dočasné deaktivace nebudou nevypořádané částky zrušeny. Veškeré výhry získané v průběhu období deaktivace budou připsány k zůstatku na účtu. Výběr peněz z účtu si dojednejte s oddělením služeb zákazníkům. Platí všechna naše standardní pravidla výběrů.

Nastavení trvalé deaktivace účtu

Chcete-li účet uzavřít trvale, nesmíte na něm mít žádné nevypořádané sázky ani peníze. Jakmile je účet vypořádán, můžete jej trvale uzavřít. Deaktivujte jej ve svém profilu v části zodpovědné hraní, přičemž jako délku deaktivace nastavte „trvale“.