Zásady ochrany osobních údajů V.4
Poslední aktualizace: 1. ledna 2019
Kdo jsme
Společnost Pinnacle (dále jen „my“ včetně odvozených, skloňovaných a implicitních tvarů) se řídí zákonem o ochraně osobních údajů státu Curaçao (2013). Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou vydány pro skupinu Pinnacle, což zahrnuje i URL www.pinnacle.com.
Správcem údajů pro URL Pinnacle.com je Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) můžete kontaktovat na adrese [email protected]
V případě dotazů o těchto Zásadách se obraťte na našeho DPO. Jsme si vědomi důležitosti soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Tyto Zásady upravují nakládání s vašimi informacemi a jejich zabezpečení. Dále vysvětlují, kde a jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jaká práva vám náležejí ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme.
Změny prohlášení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách
Tento dokument byl naposledy aktualizován 1. ledna [ ] 2019 a jeho starší verze si lze vyžádat u DPO.
Je nutné, abychom disponovali přesnými a aktuálními údaji o vás. Pokud se vaše údaje během vztahu s námi změní, informujte nás o tom.
1. Jak používáme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje použijeme, jen pokud nám to zákon dovoluje. Obvykle je používáme za těchto okolností:
 • K plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli či uzavřeme.
 • K obhajobě našich oprávněných zájmů (či zájmů třetí strany), pokud nad nimi nepřevažují vaše zájmy a základní práva.
 • K tomu, abychom dostáli povinnostem, jež nám ukládá zákon či regulátor.
 • Obecně platí, že se neopíráme o váš souhlas jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Svůj souhlas s marketingovými sděleními máte právo kdykoli odvolat v prohlášení zaslaném na adresu [email protected]
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje a vytvoříte si u nás účet nebo se po otevření naší webové stránky přihlásíte, výslovně souhlasíte s tím, že shromažďujeme vaše osobní údaje a používáme je způsobem stanoveným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v našich obchodních podmínkách.
Externí odkazy
Tato stránka může zahrnovat odkazy na cizí stránky, pluginy a aplikace. Je možné, že kliknutím na tyto odkazy či povolením tohoto připojení povolíte třetím stranám, aby se připojily či sdílely údaje o vás. Tyto externí stránky nemáme pod kontrolou a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opouštíte naši stránku, doporučujeme, abyste si přečetli příslušné prohlášení na každé stránce, kterou navštívíte.
2. Údaje, které o vás shromažďujeme
Osobní údaje (či informace) znamenají veškeré informace o jednotlivci, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, z nichž byla odstraněna informace o totožnosti.
Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy vašich osobních údajů a seskupili jsme je takto:
 • Údaje o totožnosti zahrnují jméno, příjmení, jméno za svobodna, uživatelské jméno či obdobný identifikátor, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují číslo bankovního účtu a podrobnosti o platební kartě.
 • Transakční údaje zahrnují údaje o platbách, které jste zadali či přijali, a další podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), označení počítače, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a místa, typy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu a jiné technologie na přístrojích, které používáte k přístupu na tuto stránku.
 • Údaje o profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, zadané nákupy či objednávky, vaše zájmy, preference, reakce na korespondenci a odpovědi v anketách.
 • Údaje o užívání zahrnují informace o tom, jak naši stránku, produkty a služby používáte.
 • Údaje o marketingu a komunikaci zahrnují vaše preference ohledně marketingových sdělení od nás a třetích stran a preference ohledně komunikace.
Pro různé účely rovněž shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické a demografické údaje. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, nejsou však považovány za osobní údaje, jelikož přímo ani nepřímo neukazují vaši totožnost. Například můžeme agregovat vaše údaje o užívání stránky, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří využívají jistou funkci. Pokud však agregované údaje zkombinujeme či propojíme s vašimi osobními údaji tak, že lze přímo či nepřímo určit vaši totožnost, nakládáme s takto spojenými údaji jako s osobními údaji a respektujeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Při vzácných příležitostech můžeme shromažďovat údaje o vašem zdravotním stavu, pokud nám zašlete lékařské zprávy. Mimo tento scénář neshromažďujeme žádné speciální kategorie osobních údajů (to zahrnuje podrobnosti vaší rase či etnickém původu, náboženském či filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašich genetických a biometrických údajích). Abychom zamezili pochybnostem, uvádíme, že žádost o samovyloučení se nepovažuje za údaj související se zdravotním stavem.
Neposkytnutí osobních údajů
Pokud jsme ze zákona či ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, povinni shromažďovat osobní údaje a vy je na vyžádáni neposkytnete, je možné, že nebudeme schopni plnit smlouvu či poskytnout vám požadovanou službu.
Upozorňujeme, že informace, které nám zašlete e-mailem, nejsou šifrovány a zasíláte nám je na vlastní riziko.
3. Účel, pro který shromažďujeme vaše osobní údaje
Níže v tabulkovém formátu popisujeme způsob, jak hodláme používat vaše osobní údaje, a právní základ, o který se opíráme. Rovněž jsme v případě potřeby určili, jaké oprávněné zájmy máme. Informace o vyvažování na základě oprávněného zájmu si lze vyžádat od DPO na adrese [email protected].
Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na specifických účelech, pro které vaše údaje používáme. Obraťte se na nás, pokud tabulka uvádí více než jeden důvod a vy potřebujete podrobnosti o konkrétním právním základu, o který se při zpracování vašich osobních údajů opíráme.

Účel/aktivita

Typ údajů

Právní základ pro zpracování včetně oprávněných zájmů

Zaregistrovat vás jako nového zákazníka a poskytovat vám herní služby.

(a) Identita

(b) Kontakt

Plnění smlouvy s vámi.

(a) zpracovávání a sledování vašich sázek,

(b) zpracovávání plateb kartou a plateb na internetu,

(c) identifikace, ověření a/nebo zpracování plateb,

(d) vymáhání pohledávek.

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Finanční záležitosti

(d) Transakce

(e) Marketing a komunikace

(a) Plnění smlouvy s vámi

(b) Nutné pro naše oprávněné zájmy (vymáhat pohledávky a provádět platby zákazníků)

(c) Plnění povinností, jež nám ukládá zákon či regulátor

Řídit náš vztah s vámi, což bude zahrnovat:

(a) Informování o změnách podmínek nebo Zásad pro ochranu osobních údajů

(b) Žádost o hodnocení nebo účast na anketě

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing a komunikace

(a) Plnění smlouvy s vámi

(a) Nutné ke splnění právní povinnosti

(c) Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (aktualizovat záznamy a analyzovat, jak zákazníci používají naše produkty/služby)

Umožnit vám účast na slosování, soutěži či anketě.

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Použití

(e) Marketing a komunikace

(a) Plnění smlouvy s vámi

(b) Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (analyzovat, jak zákazníci používají naše produkty/služby, rozvíjet je i naše obchodní aktivity).

Řídit a zajišťovat zabezpečení našich obchodních aktivit a této stránky (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systémů, podpory, výkaznictví a hostování dat).

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické záležitosti

(a) Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (pro provozování obchodní činnosti, poskytování administrativních a IT služeb, síťovou bezpečnost, k zamezení podvodů a v kontextu reorganizace obchodní činnosti či skupinové reorganizace).

(b) Nutné k plnění povinností, jež nám ukládá zákon či regulátor.

Poskytnout relevantní obsah stránky a reklam a měřit a pochopit efektivitu reklam, které vám zobrazujeme.

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Použití

(e) Marketing a komunikace

(f) Technické záležitosti

Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (analyzovat, jak zákazníci používají naše produkty/služby, rozvíjet je i naše obchodní aktivity a upravovat naši marketingovou strategii).

Používat datovou analytiku k vylepšování naší stránky, produktů/služeb, marketingu, zákaznických vztahů a prožitku.

(a) Technické záležitosti

(b) Používání

Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (definovat typy zákazníků pro naše produkty a služby, zajistit aktuálnost a relevanci naší stránky, rozvíjet naše obchodní aktivity a upravovat naši marketingovou strategii).

Poskytovat vám návrhy a doporučení zboží a služeb, které by vás mohly zajímat.

(a) Identita

(b) Kontakt

(c) Technické záležitosti

(d) Použití

(e) Profil

Nutné pro obhajobu našich oprávněných zájmů (rozvíjet naše produkty/služby i naše obchodní aktivity).

Zabránit vám v přístupu k našim službám, pokud jste nám sdělili, že trpíte závislostí na hazardním hraní podloženou lékařskými důkazy, například lékařskými zprávami.

(a) Zdraví

Nutné k ochraně vašich životních zájmů (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR.

4. S kým sdílíme vaše údaje
a. V zájmu boje proti praní špinavých peněz, odhalování podvodů a zajištění dohledu souhlasíte s tím, že společnost Pinnacle má právo předávat vaše osobní údaje třetím stranám, jimž mohou být zejména policie, asociace pro finanční integritu, banky, externí subjekty ověřující identitu a bydliště, poskytovatelé platebních služeb a finanční instituce. To však přichází v úvahu, jen pokud dodržují shodné standardy zpracování osobních údajů a bezpečnosti. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů našich externích dodavatelů.
b. Dále si vyhrazujeme právo předat vaše osobní údaje příslušným třetím stranám, jako jsou další společnosti ze skupiny Pinnacle, naši regulátoři a asociace pro finanční integritu, zejména v případě, že máme důvodné podezření na podezřelou aktivitu související s vaším účtem.
c. Pro běžné provozní účely sdílíme vaše údaje také se subjekty, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb, datových center či platebních služeb, banky, subjekty ověřující identitu, nástroje pro komunikaci se zákazníky, poskytovatelé her apod.
d. Naše společnost má právo zpřístupnit údaje, které o vás má, včetně osobních údajů a/nebo historie sázení, sportovním orgánům s cílem vyšetřit podvod, praní špinavých peněz nebo problémy s integritou sportu a s cílem dostát našim zákonným závazkům.
e. Podnikneme všechny kroky, které jsou v přiměřené míře nezbytné k tomu, aby s vašimi údaji bylo zacházeno bezpečným způsobem a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
5. Jak dlouho uchováváme vaše informace?
Abychom dostáli zákonným, finančním a regulačním povinnostem, budeme vaše údaje uchovávat po minimální dobu, která je nutná ke splnění těchto povinností. Jakmile tato minimální doba uchovávání údajů vyprší, budou vaše údaje pseudonymizována, pokud nemáme jiné legitimní důvody uchovávat vaše údaje.
Doba uchování bude odpovídat požadavkům platným ve státu Curaçao (nejméně 10 let).
Pokud požádáte, aby vaše údaje byly smazány, a pokud této žádosti lze podle našich směrnic vyhovět, budou vaše osobní údaje anonymizovány. Po anonymizaci se již nepovažují za osobní údaje.
Pokud na účtu není po jistou dobu žádná aktivita (dle definice v našich smluvních podmínkách) a již uplynula minimální doba, po kterou musíme vaše údaje uchovávat, abychom dostáli požadavkům zákona a regulátorů, bude váš účet uzavřen a pseudonymizován.
Účty, na kterých se odehrál podvod, oznámení závislosti ha hraní a/nebo trvalé samovyloučení, nebudou anonymizovány, abychom mohli tyto zákazníky nadále sledovat v souladu s povinnostmi, které nám ukládají zákony a regulátoři.
6. Informovat vás o našich produktech a službách
Rádi bychom vám prostřednictvím různých marketingových kanálů zasílali nabídky, soutěže a exkluzivní obsah. Vaše osobní údaje nikomu neprodáme a nebudeme je bez vašeho předchozího souhlasu sdílet k marketingovým účelům se třetími stranami, které nejsou nijak spojeny se společností Pinnacle.
Své nastavení marketingové komunikace můžete změnit po přihlášení k vašemu účtu Pinnacle, a to na stránce „Předvolby“ v části Předvolby marketingu.
7. Jak zabezpečujeme vaše informace
a. Společnost Pinnacle vám zaručuje, že vaše osobní údaje jsou:
 • zpracovány v souladu s vašimi právy;
 • zpracovány čestně a zákonným způsobem;
 • získany jen pro výše uvedené účely;
 • přiměřené, relevantní a úměrné svému účelu;
 • uchovávány v bezpečí a
 • nejsou uchovávány déle, než je nutné.
b. Společnost Pinnacle podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění náležité ochrany a zabezpečení vašich údajů. V tomto ohledu jsme přijali a udržujeme vhodná technická a organizační opatření s cílem ochránit vaše údaje před nepovoleným nebo nezákonným zpracováním.
c. Doporučujeme, abyste všechny osobní dokumenty zasílali pomocí našeho zabezpečeného nástroje pro načítání dokumentů. Zkopírujte a vložte do adresního řádku následující odkaz a přidejte své zákaznické ID:
 • https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId={0}
8. vaše práva
S výhradou jistých omezení některých práv máte v souvislosti se svými údaji tato práva. Tato práva můžete uplatnit na adrese [email protected]. Ve svém požadavku jmenujte právo, které uplatňujete, případně včetně uvedení důvodu.
Právo na přístup: máte právo na přístup ke svým osobním údajům a doplňkovým informacím.
Právo na opravu: máte právo požadovat opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů.
Právo na výmaz: máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud již neexistuje dobrý důvod, abychom je dále zpracovávali. Než nám tuto žádost zašlete, nezapomeňte si vybrat zůstatek na účtu. Použijí se zde pravidla uvedená v oddíle 8 našich smluvních podmínek, která se týkají vybírání prostředků. Rovněž máte právo požádat nás o smazání či odstranění svých osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili právo na námitku vůči zpracování (viz níže) v případě, že jsme vaše údaje zpracovávali nezákonně či nám místní zákony ukládají jejich smazání. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní a může platit s výhradou našich pádných důvodů uchovat si tyto informace (např. kvůli dodržení povinností, které nám ukládají zákony či regulátoři). Viz oddíl „Jak dlouho uchováváme vaše informace?“ výše. Pokud vašemu požadavku nemůžeme vyhovět, vyrozumíme vás o tom.
Právo na omezení zpracování: o to, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, nás můžete požádat za těchto okolností: (a) pokud chcete, abychom zajistili správnost údajů, (b) pokud údaje používáme nezákonně (tj. pokud se zpracování neopírá o právní důvod dle oddílu 3 nebo údaje nelegálně získala třetí strana), ale nechcete, abychom je vymazali, (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když už to nepožadujeme, jelikož je potřebujete k určení, uplatnění či obhajobě právních nároků, nebo (d) pokud jste vznesli námitku vůči používání svých údajů, avšak my potřebujeme ověřit, zda převažuje náš oprávněný zájem na jejich využívání. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní.
Právo na přenositelnost údajů: máte právo vyžádat si osobní údaje, které jste nám poskytli. Takovou žádost můžete zaslat na adresu [email protected].
Právo na námitky: máte právo vznášet námitky vůči tomu, že zpracováváme vaše údaje. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní a může platit s výhradou našich důvodů uchovat si tyto informace (např. kvůli dodržení povinností, které nám ukládají zákony či regulátoři). Pokud chcete vznést námitku vůči zasílání sdělení přímého marketingu, napište na adresu [email protected] a oznamte, že si tato sdělení již nepřejete dostávat.
Upozorňujeme, že poskytování našich služeb závisí na zpracování jistých údajů, takže uplatnění některých práv může vést ke ztrátě služeb či jejich částí.
Zpoplatnění
Za přístup ke svým osobním údajům (či za uplatnění jiných práv) nebudete muset platit. Pokud je však váš požadavek zjevně neodůvodněný, opakovaný či nadměrný, můžeme naúčtovat přiměřený poplatek. Za těchto okolností můžeme případně odmítnout vyhovět vašemu požadavku.
Součinnost
Je možné, že vás požádáme o jisté informace, abychom mohli ověřit vaši totožnost a zajistit vám přístup k osobním údajům (nebo výkon jiných vašich práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, jehož smyslem je zajistit, aby osobní údaje nebyly sděleny osobě, která nemá právo je získat. Pokud jste při registraci neposkytli všechny údaje nutné pro ověření, je možné, že si je vyžádáme, abychom mohli doplnit váš profil. Rovněž vás můžeme požádat o další informace ve vztahu k vaší žádosti, abychom urychlili její vyřízení. Vždy chraňte důvěrnost svého hesla.
Doba potřebná na reakci
Snažíme se na veškeré oprávněné žádosti reagovat do jednoho měsíce. Pokud je vaše žádost obzvlášť komplikovaná nebo jste vznesli více žádostí, může to příležitostně trvat déle než jeden měsíc. V takovém případě vás vyrozumíme a průběžně vás budeme informovat.
Je vaší povinností udržovat své osobní údaje aktuální a správné.
Máte právo stěžovat si u dozorového orgánu v místě svého trvalého bydliště, v místě, kde pracujete, nebo tam, kde k domnělému porušení předpisů došlo. Ocenili bychom však, kdybyste nám dali příležitost reagovat, ještě než se na místní úřady obrátíte. Žádáme tedy, abyste nejprve kontaktovali nás.
Mobilní aplikace a webové stránky společnosti Pinnacle (včetně stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení) používají soubory cookie a podobné technologie ke správě uživatelských relací, poskytování přizpůsobených webových stránek a k úpravě obsahu podle vašich potřeb a zájmů. Přijetím našich zásad používání souborů cookie vyjadřujete svůj souhlas s tím, že soubory cookie a podobné technologie pro účely uvedené v těchto zásadách používáme.
Co je to webový soubor cookie?
Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštevě určité webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Většina webových stránek je používá na zlepšení vašeho uživatelského pohodlí a na zaručení nejvyšší kvality a funkčnosti obsahu.
Soubory cookie slouží k mnoha různým účelům. Některé soubory cookie jsou například dočasně uloženy na vaše zařízení po dobu, po kterou si prohlížíte určité webové stránky. Tyto soubory cookie vám mohou usnadnit navigaci na stránkách nebo webům umožňují pamatovat si vaše předchozí volby. Pomocí jiných souborů cookie si vás webové stránky mohou pamatovat jako vracejícího se návštěvníka nebo mohou zajišťovat, aby vám byly zobrazovány reklamy odpovídající vašim potřebám a zájmům.
Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby některé nebo všechny soubory cookie blokoval. Chcete-li to udělat, postupujte podle pokynů od dodavatele vašeho prohlížeče. Pamatujte však na to, že pokud zablokujete soubory cookie z webu Pinnacle, některé nebo všechny jeho funkce nemusí správně fungovat.
Je například možné, že nebudete moci podávat sázky. Chcete-li upravit nastavení svého prohlížeče, podívejte se do oddílu Správa souborů cookie. Chcete-li další informace o souborech cookie, podívejte se do oddílu Další informace.
Společnost Pinnacle používá tyto druhy souborů cookie:
Základní soubory cookie
Soubory cookie pro měření výkonu
Funkční soubory cookie
Soubory cookie pro cílení
Základní soubory cookie
Základní soubory cookie jsou nezbytné ke správnému fungování webových stránek; umožňují vám procházet stránkami a provádět různé funkce, například vstupovat do zabezpečených částí, podávat sázky, vkládat peníze a spravovat účet. Bez těchto souborů bychom nemohli naše internetové služby a funkce nabízet.
Základní soubory cookie používáme pro tyto účely:
 • uchovávání tipů přidaných na sázenku během vašeho pobytu na našem webu,
 • vaše identifikace jako přihlášeného uživatele webu Pinnacle.com.
Základní soubory cookie nebudou použity k:
 • shromažďování informací, na jejichž základě by vám bylo možno nabízet produkty nebo služby;
 • zapamatování vašich nastavení ani uživatelského jména mimo vaši aktuální návštěvu.
Příklad základních souborů cookie, které web Pinnacle používá:

BackURL

Tento soubor cookie se používá k navigaci na webu.

Custid

Tento soubor cookie se používá k ověření zákazníkova ID.

BrowserSessionId

Tento soubor cookie se používá při více současných přihlášeních ke zjištění, zda je uživatelova aktuální relace tou nejnovější.

UserAccess

Tento soubor cookie definuje uživatelův přístup na webové stránky.

Soubory cookie pro měření výkonu
Tyto soubory cookie shromažďují údaje o tom, jak návštěvníci webové stránky používají, například jaké stránky nejčastěji navštěvují a zda se jim na nich zobrazily nějaké chybové zprávy. Neshromažďují údaje, pomocí nichž by bylo možno návštěvníka identifikovat. Všechny údaje shromážděné těmito soubory cookie jsou agregované a tedy anonymní. Slouží pouze ke zlepšování výkonu webových stránek.
Soubory cookie pro měření výkonu používáme k:
 • získávání statistických údajů o využití webových stránek;
 • zjišťování účinnosti našich propagačních akcí;
 • získávání statistických údajů o tom, jaké druhy sázek naši zákazníci používají;
 • vylepšování webových stránek zjišťováním a řešením veškerých chyb, k nimž dojde;
 • testování různých vzhledů našich webových stránek;
 • zjištění, jaký prohlížeč a zařízení k přístupu na náš web používáte.
Soubory cookie z kategorie pro měření výkonu nebudou použity k:
 • shromažďování informací, na jejichž základě by vám bylo možno na jiných webových stránkách nabízet produkty nebo služby;
 • zapamatování vašich předvoleb nebo uživatelského jména mimo vaši aktuální návštěvu;
 • ukládání osobních údajů, jako je e-mailová adresa a jméno;
 • cílení propagačních akcí na jakýchkoli jiných webech na vás;
 • ani nebude dovoleno třetím stranám využívat tyto soubory cookie k jakýmkoli jiným účelům než těm uvedeným výše.
Příklad souborů cookie pro měření výkonu, které web Pinnacle používá:

ADRUM

Tento soubor cookie slouží ke sledování prožitku koncových uživatelů.

Webmetrics-RUM

Tento soubor cookie slouží k měření analytických údajů.

Používáme soubory cookie třetích stran (například Google Analytics a Silverpop Web Analytics) ke shromažďování údajů o interakci zákazníků s našimi webovými stránkami, abychom je mohli rozvíjet a zlepšovat a abychom nabídli optimální služby (způsob deaktivace souborů cookie pro měření výkonu je vysvětlen níže).
Upozorňujeme, že deaktivace souborů cookie pro měření výkonu vám neznemožňuje využívání naší stránky, ale omezuje naše poznatky o vašem prožitku, a tedy i schopnost správně se rozhodovat ohledně vylepšení naší stránky. Pokud si však přejete deaktivovat webové analytické služby, které společnost Pinnacle používá, použijte tento odkaz:
GoogleAnalytics
Funkční soubory cookie
Pomocí těchto souborů cookie si webové stránky pamatují vámi provedené volby a nastavení, například uživatelské jméno, jazyk a region. Díky tomu vám můžeme poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce. Webové stránky vám například pomocí souborů cookie, v nichž je uložen váš region, mohou zobrazovat místní předpověď počasí nebo dopravní zpravodajství. Tyto soubory cookie také mohou sloužit k ukládání nastavené velikosti textu, typu písma a dalších nastavení, která na webových stránkách provedete. Dále vám díky nim lze poskytovat služby, které jste si vyžádali, například sledování videa nebo přidání komentáře v blogu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizované a není pomocí nich možno vysledovat vaši aktivitu na jiných webech.
„Funkční“ soubory cookie používáme k:
 • zapamatování vámi provedených nastavení, například vzhledu, předvoleb, barev nebo skrytí či zobrazení různých funkcí;
 • zapamatování toho, že jste určitý obsah už viděli;
 • zajištění nabídek živých chatových relací zákaznické podpory.
Soubory cookie definované jako „funkční“ nebudou použity k:
 • cílení reklam na jiných webových stránkách na vás;
 • ani nebude dovoleno třetím stranám využívat tyto soubory cookie k jakýmkoli jiným účelům než těm uvedeným výše.
Příklad funkčních souborů cookie, které web Pinnacle používá:

UserPrefsCookie

Tento soubor cookie slouží k ukládání informací o některých nastaveních týkajících se uživatelského profilu, například výchozího formátu kurzů, výchozího jazyka, zobrazení a časového pásma.

HomePageVisitedTime

Podle tohoto souboru cookie webové stránky poznají, zda vás mají přesměrovat na stránku pro vracející se zákazníky.

DestUrl

Tento soubor cookie slouží k přímému přesměrování zákazníka na stránku s kurzy určité ligy na webu pro hosty.

Soubory cookie pro cílení
Tyto soubory cookie slouží k zobrazování takového obsahu, například reklam, který je vhodný pro vás a vaše zájmy. Lze je použít i k omezení počtu, kolikrát se vám určitá reklama zobrazí, nebo k měření účinnosti reklamní kampaně. Tyto soubory cookie zpravidla vytvářejí externí reklamní agentury se svolením společnosti Pinnacle. Získané informace o vámi navštívených webových stránkách mohou být sdíleny s jinými organizacemi, například s inzerenty.
Soubory cookie pro cílení používáme k:
 • zjištění toho, jaké stránky zákazníka zajímají. Takto získané informace předáváme našemu e-mailovému nástroji, takže zákazníkům zasíláme pouze ty informace, které se jich týkají;
 • zobrazování propagačních akcí zákazníkům, kteří se u nás zaregistrovali, ale neuložili si na účet peníze;
 • zobrazování křížových propagačních akcí zákazníkům na základě toho, jaké druhy sázek si prohlíželi a jak velké sázky podávali;
 • zasílání informací o vaší návštěvě navrhovaným třetím stranám, aby vám mohly zobrazovat reklamy, které vás mohou zajímat.
Příklad souborů cookie pro cílení, které web Pinnacle používá:

Sidi

Tento soubor cookie slouží ke shromažďování údajů o aktivitě návštěvníků během návštěvy webových stránek.

Vidi

Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka.

Správa souborů cookie
Doporučujeme, abyste nastavení souborů cookie neměnili. V opačném případě to může zhoršit váš uživatelský dojem a výkon webu.
Pokud chcete nastavení souborů cookie změnit, můžete to udělat ve svém webovém prohlížeči. Různé prohlížeče mohou používání souborů cookie nastavovat různými způsoby. Postup najdete v nápovědě prohlížeče nebo na níže uvedených webových stránkách poskytovatele příslušného prohlížeče.
Další informace
Další informace o souborech cookie najdete na těchto stránkách: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Video o souborech cookie naleznete na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies.
10. Změna informací
Všechny změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a účinnosti nabudou po zveřejnění upravené verze. Dojde-li k zásadním změnám v Zásadách ochrany osobních údajů, budeme vás přiměřeně informovat prostřednictvím e-mailu, oznámení na našich webových stránkách nebo dalších běžných komunikačních kanálů. Budeme-li chtít využít osobní údaje pro nový účel, aktualizujeme tyto Zásady a informujeme o nich uživatele, než začneme s novým typem zpracování.