Pravidla sázení

Obecná pravidla

 1. Zveřejněná data a časy utkání jsou pouze informační. Pinnacle nemůže zaručit, že údaje jsou přesné. Nesprávně zveřejněné datum anebo čas nejsou důvodem ke zrušení sázek.
 2. Pokud je utkání zahájeno a nebude dokončeno do 30 hodin od oficiálně plánovaného času zahájení, budou všechny sázky na toto utkání neplatné. Pro toto pravidlo platí následující výjimky:
  1. Části, které se dohrály
  2. Utkání, která ze své povahy mohou trvat déle než 30 hodin, například golfové turnaje.
  3. Specifické výjimky pro konkrétní sport stanovené v pravidlech pro každý jednotlivý sport.
  4. Sázky na to, který tým skóruje jako první, platí, jakmile někdo skóruje bez ohledu na to, zda se utkání dokončí.
 3. Pokud utkání není zahájeno do 12 hodin od plánovaného času zahájení, budou všechny sázky na toto utkání neplatné.
 4. Výsledek utkání určí řídicí orgán pro dané utkání v den jeho dokončení. Společnost Pinnacle neuznává protesty ani zrušená rozhodnutí. O výsledku sázky na utkání, které bylo po zahájení přerušeno, rozhodneme dle pravidel sázení pro příslušný sport. Pokud nejsou pravidla pro daný sport v tomto ohledu konkrétní, platí obecné pravidlo číslo dvě.
 5. Pokud není v pravidlech konkrétního sportu stanoveno jinak, budou všechny sázky na utkání neplatné, pokud dojde ke změně místa konání.
 6. U sázek na konkrétní část utkání se započítává skóre, které padlo v dané části. Nemá na ně vliv, co se odehraje v předchozích nebo následujících částech. Pokud se utkání z jakéhokoliv důvodu nedokončí v čase stanoveném v našich pravidlech, budou sázky na celé utkání neplatné. Sázky na dokončené části budou platné.
 7. Pokud při sázce money line nabízíme možnost vsadit na remízu, ke které nakonec dojde, sázky na výhru jednoho z týmů prohrávají. Pokud sázku na remízu nenabízíme a utkání skončí remízou, sázky na oba týmy jsou neplatné.
 8. Pokud se v jakémkoliv utkání některý z týmů vzdá, vyhraje bez boje nebo dojde k oficiálnímu ukončení utkání, aniž by se odehrálo, budou všechny sázky neplatné bez ohledu na to, jak jej řídící orgán příslušné ligy zaznamená.
 9. Pokud sázka zahrnuje jméno jednoho nebo dvou konkrétních závodníků, musí se všichni uvedení závodníci utkání účastnit, aby sázka platila.
 10. Překlepy, typografické chyby, změna názvů týmů a chybně uvedené ligy nejsou důvodem k neplatnosti sázek, pokud je na základě kontextu jasné, o jaké zamýšlené utkání se jednalo.
 11. Pokud nabízíme sázky na utkání s nesprávným počtem kol nebo částí nebo s pro daný sport nestandardní délkou, aniž by to bylo jasně uvedeno, budou všechny sázky na takové utkání neplatné.
 12. V případě agregovaných sázek na to, kolik gólů padne v celé lize v rámci jednoho herního dne (nebo týdne u amerického fotbalu) doma/venku, musí být odehrána všechna utkání pro daný den či týden. Pokud se nedokončí všechna utkání, budou veškeré sázky neplatné.
 13. Vícenásobné dlouhodobé sázky jsou „ALL-IN“: sázky platí, pokud není její platnost podmíněna startem určitého závodníka. Je-li taková podmínka stanovena a závodník, na kterého se vztahuje, se konkrétní události nezúčastní, budou veškeré sázky na všechny závodníky neplatné.
 14. Všechny výherní vícenásobné sázky jsou vypláceny v plné výši bez ohledu na počet výherců.
 15. Sázka s možností „Pole“ vyhrává, pokud uvedené týmy nebo závodníci porazí všechny ostatní. Pokud se uvedený účastník bude dělit o výhru, sázky dalších dělících se účastníků budou neplatné a všechny ostatní sázky budou ztraceny.
 16. Všechny vyrovnané sázky jsou po uplynutí 72 hodin považovány za konečné a na dotazy vznesené po této době nebude brán zřetel. Během lhůty 72 hodin od vyrovnání sázek společnost Pinnacle anuluje nebo opraví výsledky pouze z důvodu lidské chyby či chyby systému nebo kvůli chybám, ke kterým došlo na straně výchozího zdroje výsledků.
 17. Společnost Pinnacle si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakoukoli sázku, pokud se domnívá, že byla podána podvodným způsobem.
 18. Všechny sázky budou přijímány nebo odmítány pouze na základě uvážení společnosti Pinnacle. Sázky během hry mohou být přijaty s krátkým zpožděním nebo budou během nebezpečných situací podle uvážení společnosti Pinnacle ponechány nevyřízené.
 19. Pokud dojde ke zjevné chybě v kurzu nebo limitu trhu, mohou být dané sázky neplatné. Pokud je sázka z jakéhokoli důvodu přijata po začátku utkání (kromě jasně označených sázek živě během hry), budou sázky platit, pokud nebyla získána materiální výhoda. Pinnacle si vyhrazuje právo sázku zrušit, pokud zjistí, že došlo k získání výhody.
 20. Maximální souhrnná výše výhry ve vícenásobných sázkách za jeden kalendářní den činí 250 000 USD.
 21. V případě rozporů: na prvním místě jsou pravidla sázek, poté pravidla sportu a až nakonec obecná pravidla.

Americký fotbal

 1. Pokud je utkání přerušeno po méně než 55 minutách a není dokončena do 12 hodin od přerušení, budou všechny sázky na celou hru neplatné a sázky na dokončené části budou platit. Pokud je utkání přerušeno po uplynutí alespoň 55 minut hry a není obnoveno do 12 hodin od pozastavení, pak jsou všechny sázky platné a skóre v momentě přerušení hry se považuje za konečné. Zda bude později hra dokončena či nikoliv, nemá na vyhodnocení sázky vliv.
 2. Pokud hra nezačne do 12 hodin od původně stanoveného času, budou všechny sázky neplatné.
 3. Sázky na celou hru a na druhý poločas zahrnují body skórované v prodloužení.

Pravidla pro sázky na americký fotbal

 1. V případě sázek na to, který tým skóruje jako příští: Jako skórování se nepočítají extra body ani dvoubodové konverze. Bod po touchdownu je počítán jako součást zaznamenaného TD.
 2. Statistiky nahrávek: Sázky jsou neplatné, pokud jmenovaný rozehrávač nezaznamenal ani jeden pokus o přihrávku.
 3. Statistiky úniků nad/pod: Pokud závodník hraje, ale nemá žádný pokus o postup, budou se celkové pokusy a první pokus o postup považovat za nula yardů.
 4. Statistiky získaných yardů nad/pod: Pokud receiver hraje, ale nemá žádnou chycenou přihrávku, budou se celkové pokusy a první pokus o postup považovat za nula yardů.
 5. Čas skóre: Konkrétní vteřina uvedená v sázce se do ní zahrnuje také, takže událost, ke které v danou vteřinu hry dojde, se započítává.
 6. 1. down: 1. downy získané během penalt a změn držení se nepočítají.
 7. Skórování bez odpovědi soupeře: Extra body a dvoubodové konverze se počítají jako součást zaznamenaného touchdownu a nepovažují se za skórování v řadě bez odpovědi soupeře. Do těchto sázek se nepočítá ani vrácení soupeřem po extra bodu nebo dvoubodové konverzi.
 8. Nejdelší touchdown: Pokud nedojde k žádným touchdownům, budou tyto sázky neplatné.
 9. Statistiky quarterbacků v týmu: Započítávají se pouze statistiky závodníků uvedených v soupisce týmu na pozici quarterbacka. Například pokud přihraje na touchdown runningback, nebude se přihrávka počítat jako pokus, dokončení ani jako přihrávka na touchdown od quarterbacků daného týmu.
 10. Touchdowny speciálních týmů a obranné touchdowny: Jediné touchdowny, které se budou počítat jako touchdowny speciálních týmů, jsou touchdowny při hře, kdy je míč skutečně kopnut ze země nebo vykopnut z ruky (ty zahrnují kickoff return, punt return, fumbled kickoff return, fumbled punt return, zblokovaný field goal return nebo zblokovaný punt return). Naznačení kopu ze hry nebo naznačení kopu z ruky, které má za následek touchdown týmem, který zachytil míč, se považuje za ofenzivní touchdown.
 11. Hráč skóruje touchdown: Přihrávka na touchdown se nepovažuje za touchdown. Touchdown skóruje pouze hráč, který drží míč v ochranné zóně.
 12. Penalizace za nedovolené bránění: Počítají se útočná i obranná bránění. Penalizace však platí pouze, pokud je přijata a uplatněna ve hře. Je-li penalizace zamítnuta nebo dojde-li k přestupkům obou týmů, které zabrání uplatnění trestu za nedovolené bránění, bude vítěz určen podle následující penalizace za nedovolené bránění.
 13. Penalizace za držení: Počítají se útočná i obranná držení. Penalizace však musí být přijata a uplatněna ve hře, aby platila. Je-li penalizace zamítnuta nebo dojde-li k přestupkům obou týmů, které zabrání uplatnění trestu za držení, bude vítěz určen podle následující penalizace za držení.
 14. Nejdelší kickoff return: Sázky neplatí, pokud žádný z týmů nemá alespoň jeden kickoff return.
 15. Nejdelší punt return: Sázky neplatí, pokud žádný z týmů nemá alespoň jeden punt return.
 16. Počet různých hráčů, kteří skórují: Počítají se všechny hry zakončené skórováním kromě safety.
 17. Vzdálenost nahrávky na první touchdown nad/pod: Sázky neplatí, pokud jmenovaný quarterback nedokončí alespoň jednu nahrávku na touchdown.
 18. Dlouhodobé sázky na šampiona AFC/NFC: Šampionem každé konference je tým, který dosáhne na Super Bowl.
 19. Výhry v základní části: Utkání, ve kterých se jeden tým vzdá, se počítají jako prohry pro týmy, které se vzdaly, a výhry pro jejich soupeře. Aby sázky platily, musí mít týmy 17 výsledků (výhry, prohry nebo remízy).
 20. Výhry v základní části NCAA: Utkání Bowl a zápasy o vítěze konference se nezapočítávají do výher v základní sezóně. Aby sázka platila, musí týmy odehrát všechny naplánované zápasy základní části.
 21. Dlouhodobé sázky na vítěze konference NCAA: Má-li konference oficiální zápas o titul, je vítěz tohoto zápasu považován za vítěze konference. V případě kurzů na divizi v konferencích je považován tým účastnící se zápasu o mistra konference za vítěze této divize.
 22. Týdenní sázky na NFL: Pokud je jakýkoli zápas v uvedeném týdnu zrušen nebo odložen a není dohrán do 96 hodin od naplánovaného času zahájení, budou všechny týdenní sázky neplatné (bez ohledu na výsledek jakéhokoli konkrétního zápasu).
 23. Vítěz Heismanovy trofeje ano/ne: Sázky uzavřené před prvním naplánovaným utkáním hráčova týmu budou neplatné, pokud hráč v dané hře nehraje.
 24. Remíza po prvním skóre: „Ano“ se bude považovat za vítěze, pokud hra skončí remízou kdykoli po prvním skóre, včetně případů, kdy remíza následuje po touchdownu, před pokusem o extra body nebo dvoubodovou konverzi.
 25. Duely kickoff/punt return: Sázka platí, pokud oba uvedení hráči musí zaznamenají alespoň jeden kick nebo punt return.
 26. Sázky na poslední skórování: Počítají se pouze touchdowny, kopy ze hry a safety. Extra body ani dvoubodové konverze se nepočítají.
 27. Sázky na punt: Zblokovaný kop z ruky se bude počítat jako punt do sázek na počet kopů z ruky týmu, ale ne do sázek na počet kopů z ruky konkrétního hráče.
 28. Sázky na puntery: Veškeré sázky, ve kterých je jmenován konkrétní punter, mimo sázek na „celkový počet puntů konkrétního puntera nad/pod“, platí, pokud tento hráč zaznamená alespoň jeden punt.
 29. Nejdelší gól ze hry: Sázky budou neplatné, pokud nepadne žádný gól ze hry.

Atletika

 1. Sázky na duely: Závodník, který postoupí v soutěži do posledního kola, bude prohlášen vítězem. Pokud budou oba závodníci vyřazeni ve stejném kvalifikačním kole a budou závodit ve stejném závodě (zahájeném ve stejný čas), pak bude vyhlášen za vítěze závodník, který v daném závodě skončí na lepším místě. Pokud budou oba závodníci vyřazeni ve stejném kvalifikačním kole, ale budou soutěžit v jiném rozběhu, pak bez ohledu na jejich čas nebo umístění budou sázky neplatné. Pokud se oba závodníci dostanou do finálového kola soutěže, stane se vítězem ten, který se v tomto kole umístí na lepší pozici.

Australský fotbal

 1. Sázky na australský fotbal platí, pokud zápasy trvají aspoň 80 minut. Výjimkou jsou zápasy, u nichž je naplánována kratší hrací doba.

Badminton

 1. Pokud hráč ze zápasu odstoupí nebo je diskvalifikován, budou sázky money line na daný zápas platit v případě, že byl dokončen alespoň jeden set. V opačném případě budou sázky neplatné. Pokud se příslušná část zápasu před odstoupením nebo diskvalifikací nedokončí, budou další tipy sázek neplatné.

Bandy hokej

 1. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny sázky na celé utkání pouze na základní hrací dobu a nezahrnují prodloužení.
 2. Pokud se změní formát utkání ze dvou poločasů o 45 minutách na tři třetiny o 30 minutách, platí sázky na celý zápas, ale neplatí sázky na jednotlivé části.

Baseball

  1. Nadhazovač zahájí hru, jakmile hodí první nadhoz za svůj tým. U ostatních hráčů se za zahájení hry považuje moment, kdy se objeví v zahajovací sestavě a poprvé nastoupí do pole.
  2. Sázka zahrnující jméno jednoho nebo dvou konkrétních hráčů platí, pokud všichni uvedení hráči utkání zahájí. Výjimku z tohoto pravidla představují sázky na hráčovy statistiky chycených střel, které platí bez ohledu na to, zda hráč utkání zahájí či nikoliv.
  3. Sázky money line na celou hru uzavřené před začátkem utkání budou platit, pokud se odehraje alespoň pět směn (nebo čtyři a půl směny v případě, že vyhrává domácí tým). Pokud je zápas ukončen před dokončením devíti směn (nebo osmi a půl v případě, že vyhrává domácí tým), bude se za finální skóre považovat skóre na konci poslední dokončené směny. Všechny ostatní sázky na celou hru (kromě money line) budou platit, pokud se odehraje alespoň devět směn (nebo osm a půl v případě, že vyhrává domácí tým). Sázky na části, které se dohrály, budou platit, i když se celé utkání nedokončí.
  4. Všechny sázky na celou hru provedené v průběhu utkání budou platit, pokud se odehraje devět kompletních směs (nebo osm a půl v případě, že vyhrává domácí tým). Sázky na části, které se dohrály, budou platit, i když se celé utkání nedokončí.
  5. Ve hrách, kde je „pravidlo slitování“ výslovně součástí pravidel, se všechny části považují dokončené, pokud je pravidlo slitování uplatněno.
  6. Sázky na první poločas baseballového utkání vychází z výsledků po uzavření pěti směn. Handicapové sázky a sázky money line na první poločas uzavřené před začátkem utkání platí v případě, že se odehraje pět směn nebo čtyři a půl směny, pokud je hra ukončena po čtyřech a půl směnách a za vítěze je vyhlášen domácí tým. V případě všech ostatních sázek na první poločas (včetně handicapových sázek a sázek money line na první poločas v průběhu hry) se musí odehrát alespoň pět směn, aby sázka platila.
  7. Pokud je hra přerušena a bude pokračovat po více než 12 hodinách od prvního nadhozu, budou platit pouze předzápasové sázky na dohrané části a sázky na celou hru budou neplatné. Výjimkou jsou:
   1. Sázky na zápasy play-off a kvalifikační utkání v rámci MLB, které platí bez ohledu na to, kdy je utkání ukončeno.
   2. Sázky money line na celou hru, které budou platit, pokud se odehraje alespoň pět směn (nebo čtyři a půl směny v případě, že vyhrává domácí tým). Vycházet se přitom bude ze skóre na konci poslední dokončené směny.
   3. Sázky na statistiky hráče budou platit, pokud bude hra ukončena v den prvního nadhozu nebo následující den.
   4. U všech sázek (s výjimkou sázek na statistiky hráče) v zápasech základní části přerušených po dokončení 9 směn bude na konci poslední dokončené směny výsledek postaven na skóre.
  8. Pokud je hra přerušena a bude pokračovat po více než 30 hodinách od prvního nadhozu, budou platit pouze sázky živě na dohrané části a sázky na celou hru budou neplatné. Pokud je hra přerušena a bude pokračovat do 30 hodin od prvního nadhozu, budou všechny sázky živě platit po skončení příslušných částí. Sázky živě na zápasy play-off a kvalifikační utkání v rámci MLB platí bez ohledu na to, kdy je utkání ukončeno.
  9. V případech, kdy „domácí“ tým nehraje na svém domovském stadionu, se za domácí tým považuje ten, jehož zahajující nadhazovač hodí úplně první nadhoz v utkání.
  10. Pravidla pro dvojzápasy na sedm směn:
   1. Sázky money line na celou hru uzavřené před začátkem utkání budou platit, pokud se odehraje alespoň pět směn (nebo čtyři a půl směny v případě, že vyhrává domácí tým). Všechny ostatní sázky na celou hru (kromě money line) budou platit, pokud se odehraje alespoň sedm směn (nebo šest a půl v případě, že vyhrává domácí tým). Sázky na části, které se dohrály, budou platit, i když se celé utkání nedokončí.
   2. Všechny sázky na celou hru provedené v průběhu utkání budou platit, pokud se odehraje sedm kompletních směs (nebo šest a půl v případě, že vyhrává domácí tým). Sázky na části, které se dohrály, budou platit, i když se celé utkání nedokončí.
   3. Všechny sázky na dvojzápasy na sedm směn budou neplatné, pokud není uvedeno, že se jedná o zápas na sedm směn.
   4. Pokud není dokončena hra na sedm směn, platí pravidla pro baseball 3, 7 a 8 s tím, že „sedm směn (šest a půl, pokud vyhrává domácí tým)“ nahrazuje „devět směn (osm a půl, pokud vyhrává domácí tým)“.
  11. Baseballové sázky zůstávají platné s uvedeným kurzem bez ohledu na prvního nasazeného nadhazovače na straně obou týmů.

Pravidla pro sázky na baseball

  1. Výhry v základní části MLB: Sázka se vypořádá, když tým překročí celkový počet výher a očekává se, že odehraje alespoň 160 utkání, nebo již není možné, aby vzhledem k počtu zbývajících utkání celkový počet výher překročil a očekává se, že odehraje všech 160 utkání. Pokud existují rozumné pochybnosti o tom, zda tým odehraje alespoň 160 utkání, sázky na jeho výhry v základní části nebudou vypořádány, dokud tak neučiní. Dodatečné zápasy (například o divokou kartu nebo vítězství v divizi) se nepočítají do základní části. Jakmile budou sázky na výhry v základní části vypořádány, nebudou se měnit a to ani v případě, že tým nakonec odehraje méně utkání než se očekávalo.
  2. Celkový počet met: single má hodnotu jedné, double má hodnotu dvou, triple má hodnotu tří, homerun má hodnotu čtyř. Žádný jiný typ hry se nezapočítává do sázek na celkový počet met.
  3. Umožněné doběhy: Počítají se připuštěné i nezpůsobené doběhy.
  4. Odházené směny: Každá dokončená směna má hodnotu jedné a každý out zaznamenaný poté má hodnotu 0,1.
  5. Vítěz divize: Sázky vychází z pořadí na konci sezóny daném výsledky, pokud každý tým v divizi odehrál alespoň 90 % svých naplánovaných utkání. Pokud mají dva týmy stejný počet bodů, bude vítězem divize 1) vítěz dodatečného zápasu, nebo 2) tým prohlášený za vítěze na základě systému ligy pro rozhodování nerozhodných stavů pro nasazování týmů do vyřazovací části.
  6. Lídr homerunů za celou sezónu: Pokud je souboj o pozici lídra homerunů nerozhodný, rozhoduje průměr odpalů.
  7. Duely hráčů za celou sezónu: Pokud některý z hráčů nenastoupí v alespoň jednom z prvních deseti utkání týmu, budou všechny sázky neplatné.
  8. Sázky na odpaly, doběhy a chyby: Utkání se musí dohrát, aby sázka platila. Je-li zápas ukončen nebo přerušen v nastavené směně, je použit výsledek po poslední dokončené směně, pokud domácí tým v druhé části směny nevyrovná. V takovém případě je použit výsledek k okamžiku ukončení zápasu.
  9. Sázky na minutí: Individuální i kombinované sázky na minutí se započítávají, pokud se hra dokončí.
  10. Sázky na statistiky hráče: Utkání se musí dohrát, aby sázka platila. Pokud se zápas přeruší před dohráním a pokračuje se následující den, započítávají se do výsledků těchto sázek statistiky z obou dní. Pokud se v zápase nepokračuje následující den, jsou všechny sázky neplatné.
  11. Sázky na duely statistik hráčů: Všechny sázky platí, pokud oba hráči zahájí utkání a zápas se dohraje do konce.
  12. Sázky na domácí/venkovní utkání: Pokud se hra přeruší a dokončí se alespoň devět směn, použije se skóre po poslední dokončené směně.
  13. Procentuální podíl výher ve standardní sezóně MLB: Vypořádání sázek proběhne na konci standardní sezóny. Sázky jsou platné, pokud tým dokončil alespoň 140 zápasů standardní sezóny. Kvalifikační zápasy se pro účely procentuálního podílu výher ve standardní sezóně NEPOČÍTAJÍ.
  14. Sázky na počet nástupů na pálku v MLB: Sázky na počet nástupů na pálku v MLB jsou vypořádány podle výsledku uvedeného v oficiálním statistickém souhrnu zápasu s tou výjimkou, že všechny sázky jsou neplaté v případě ulitých míčů, úmyslných met zdarma a překážení chytače. Pokud nástup na pálku začne v určitě směně a není v této směně ukončen (například z důvodu chycené krádeže běžce na metách a třetího outu nebo zranění pálkaře), jsou všechny sázky na tento nástup na pálku neplatné a sázka bude případně znovu nabídnuta v následující směně.

Basketbal

 1. V rámci NBA se za neplatné považují všechny sázky na celé utkání, ve kterém se odehrálo méně než 43 minut. V rámci všech ostatních soutěží se za neplatné považují sázky na celé utkání, ve kterém se odehrálo méně než 35 minut. Sázky na části utkání, které se dohrají, budou platit.
 2. Pokud se část zápasu ukončuje dosažením stanoveného skóre, sázka na tuto část platí, pokud jeden z týmů cílového skóre dosáhne. Všechny sázky se vypořádají na základě konečného výsledku, jakmile se dosáhne cílového skóre, bez ohledu na skutečnou délku utkání.
 3. Sázky na celou hru a části v druhé polovině zahrnují veškerá prodloužení.

Dodatečná pravidla pro jednotlivé sporty

Basketbal 3 na 3

 1. Utkání se považuje za ukončené, když uplyne deset minut a případné prodloužení nebo když tým získá 21 bodů. Pokud hra není dokončena, jsou všechny sázky na ni neplatné.

Pravidla pro sázky na basketbal

 1. Výhry v základní části: Sázka se vypořádá, když tým překročí celkový počet výher a očekává se, že odehraje alespoň 80 utkání, která má naplánovaná, nebo již není možné, aby vzhledem k počtu zbývajících utkání celkový počet výher překročil a očekává se, že odehraje alespoň 80 utkání, která má naplánovaná. Pokud existují rozumné pochybnosti o tom, zda tým odehraje 80 utkání, sázky na jeho výhry v základní části nebudou vypořádány, dokud tak neučiní. Jakmile budou sázky na výhry v základní části vypořádány, nebudou se měnit a to ani v případě, že tým nakonec odehraje méně než 80 utkání.
 2. Vítězové konference NBA: V případě dlouhodobé sázky na tým, který vyhraje konferenci, je za vítěze příslušné konference považován tým, který postoupí do finále NBA.
 3. Statistiky hráčů: Pokud sázka před zápasem zahrnuje jméno jednoho nebo dvou konkrétních hráčů, musí všichni uvedení hráči utkání zahájit, aby sázka platila. Sázky v průběhu hry zahrnující jméno hráče platí, pokud jmenovaný hráč v daném utkání nastoupí.
 4. Sázky na Buzzer Beater: „Buzzer Beater“ se definuje jako provedená střela, která se odehraje na úplném konci hry, kdy nezbývá vůbec žádný čas. Provedená střela postaví tým střílejícího hráče do vedení, pokud před touto střelou prohrával či remizoval.
 5. Vítězové divize NBA: Sázky na vítěze divize NBA platí, pokud všechny týmy v divizi odehrály na konci základní části více než polovinu svých naplánovaných her Remízy budou vyhodnoceny podle NBA.
 6. Sázky na Double/Triple Double: „Double Double“ se definuje jako dvouciferný zisk minimálně ve dvou následujících kategoriích statistik: body, doskoky, asistence, zisky a bloky. „Triple double“ znamená dvouciferný zisk ve třech těchto kategoriích.

Box a MMA

 1. Zápas se považuje za oficiální, jakmile začne první kolo bez ohledu na plánovanou či skutečnou délku.
 2. Pokud se změní počet naplánovaných kol, sázky money line platí. Sázky na celkový počet kol nad/pod platí pouze, pokud je nově naplánovaný počet kol vyšší než celkový počet kol, na který jste vsadili. Ostatní sázky na celkový počet kol nad/pod jsou neplatné.
 3. Není-li uvedeno jinak, budou sázky na zápasy neplatné, pokud zápasy neproběhnou do jednoho týdne od původně plánovaného data.
 4. Sázky na kompletní zápas jsou neplatné v případě technické remízy. Části zápasu, které se dokončily, a sázky, které byly s konečnou platností rozhodnuty před ukončením zápasu, budou vyrovnány.
 5. Pokud se zápas považuje za zápas „bez boje“, jsou všechny sázky neplatné. Výjimkou jsou části, které se dokončily, a sázky, které byly s konečnou platností rozhodnuty.
 6. Sázky platí i v případě změny místa konání zápasu, pokud se jedná o místo ve stejné zemi. Pokud se místo konání přesune do jiné země, jsou všechny sázky na zápas neplatné.
 7. Pokud zápas dojde až do prodloužení nebo do kola „náhlé výhry“, započítá se tato část do příslušných sázek.

Pravidla pro sázení na box

 1. Sázky na vítězství boxera před koncem zápasu: Sázka na „vítězství boxera před koncem zápasu“ vyhrává, pokud daný boxer zvítězí na základě KO, technického KO, diskvalifikace nebo technického rozhodnutí.
 2. Sázky na KO: Sázka na „vítězství boxera pomocí KO“ vyhrává, pokud daný boxer zvítězí na základě KO, technického KO nebo diskvalifikace.
 3. Kola nad/pod: Pro účely této sázky se kolo považuje za dokončené, jakmile uplynula polovina jeho času a zápas pokračuje.

Pravidla sázení na MMA

 1. Sázky na kola nad/pod: Pro účely této sázky se kolo považuje za dokončené, jakmile uplynula polovina jeho času a zápas pokračuje.
 2. Sázky na vítězství zápasníka před koncem zápasu: Sázka na „vítězství zápasníka před koncem zápasu“ vyhrává, pokud daný zápasník zvítězí na základě KO, technického KO, diskvalifikace, odstoupení soupeře či jiného způsobu ukončení zápasu.
 3. Sázky na KO: Sázka na „vítězství zápasníka pomocí KO“ vyhrává, pokud daný zápasník zvítězí na základě KO, technického KO nebo odstoupení na základě rozhodnutí trenéra. Vítězství na základě odstoupení soupeře není v soutěži MMA považováno za vítězství na základě KO / technického KO.
 4. Sázky na způsob vítězství: Sázky ano/ne na způsob vítězství zápasníka se budou považovat za „Ne“, pokud zápas skončí remízou.
 5. Sázky na výhry v X. kole: Zápas se považuje za ukončený v určitém kole, pokud v tomto kole skončí nebo pokud zápasník nenastoupí do následujícího kola.

Curling

 1. Není-li uvedeno jinak, jsou vždy zahrnuty extra endy.
 2. Veškeré zápasy, které se odehrají a mají oficiální výsledek, se považují za dokončené.

Cyklistika

 1. Pokud se z jakéhokoliv důvodu závod odloží, budou sázky platit v případě, že závod začne do jednoho týdne od původního data startu.
 2. V případě kvalifikací, jejichž výsledek se určuje na základě vícero úseků či etap, bude vítězem jezdec nebo tým s nejvyšší kvalifikací na konci závodu.

Pravidla pro sázení na cyklistiku

 1. Duely: Pokud ani jeden z jezdců závod nedokončí, bude vítězem ten z nich, který dokončil více etap. Pokud oba jezdci dokončí stejný počet etap, bude vítězem jezdec, jenž se v poslední etapě, kterou dokončili, umístil na lepším místě.

E-sporty

 1. Pokud zápas není zaháje do 30 hodin od plánovaného času zahájení, budou všechny sázky na tento zápas neplatné.
 2. Pokud se změní formát utkání (počet map, kol atd.), budou všechny sázky neplatné, pokud tyto informace nebyly v sázce uvedeny nebo pokud změna neměla na konkrétní sázku žádný vliv (například sázky na konkrétní mapy nebo první krev atd.).
 3. Jsou-li zápas nebo mapa přestavěny nebo vráceny zpět Chronobreakem nebo podobným způsobem, budou se předzápasové sázky vyhodnocovat podle přehrání mapy. Všechny sázky před zápasem a sázky živě na mapy, které byly uzavřeny před začátkem dotčené mapy, budou platit. Všechny ostatní sázky živě na dotčený zápas nebo mapu budou neplatné.
 4. V zápasu, kde je jednomu hráči nebo týmu v rámci turnajového formátu přiznána výhoda jedné či více map (například proto, že jeden z týmů je ve dvojitém vyřazovacím formátu v horní větvi), budou kurzy u Pinnacle na utkání tuto výhodu zahrnovat. Pokud se jedná o výhodu 1-0, bude nabídka map Pinnacle začínat mapou 2, pokud se jedná o výhodu 2-0, bude nabídka map Pinnacle začínat mapou 3 a tak dále. To neplatí v případě, kdy výhoda vznikne snadným vítězstvím (walkover) nebo kontumačním vítězstvím přiznaným správcem turnaje například proto, že druhý tým nastoupil do zápasu pozdě.
 5. Sázky na počty zabití budou hodnoceny podle výsledkové listiny ve hře.
 6. Handicapové sázky, money line a sázky nad/pod na celý zápas používají jako jednotku bodování výhry map.
 7. Prodloužení či jakákoliv jiná forma zkrácené hry pro vyřešení nerozhodného výsledku se započítává do určování výsledků.
 8. Pokud je mapa neplatná z důvodu odstoupení, odpojení, diskvalifikace, ukončení bez boje nebo jiného rozhodnutí administrátora, všechny sázky na celé utkání budou neplatné. Sázky na jednotlivé mapy, které se dohrají, budou platit. Sázky na událost, která skončila oficiálním výsledkem, budou platit bez ohledu na počet náhradníků.

Dodatečná pravidla pro počítačové hry

CS:GO

 1. Pokud se odehraje alespoň pět kol mapy s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud některý z týmů odstoupí, je mu přiznána výhra z rozhodnutí administrátora nebo je diskvalifikován ještě před dohráním všech naplánovaných kol na určité mapě, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.

Valorant

 1. Pokud se odehraje alespoň pět kol mapy s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud některý z týmů odstoupí, je mu přiznána výhra z rozhodnutí administrátora nebo je diskvalifikován ještě před dohráním všech naplánovaných kol na určité mapě, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.

DotA 2

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud se některý z hráčů odpojí během prvních deseti minut a nepodaří se mu znovu se připojit ani nebude na zbytek hry na mapě vystřídán náhradníkem, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud se některý z hráčů odpojí nebo odejde po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 3. Pokud je během prvních deseti minut na určité mapě přiznáno snadné vítězství (walkover) nebo vítězství z rozhodnutí administrátora, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud je přiznáno vítězství z rozhodnutí administrátora po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.

King of Glory

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud se některý z hráčů odpojí během prvních deseti minut a nepodaří se mu znovu se připojit ani nebude na zbytek hry na mapě vystřídán náhradníkem, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud se některý z hráčů odpojí nebo odejde po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 3. Pokud je během prvních deseti minut na určité mapě přiznáno snadné vítězství (walkover) nebo vítězství z rozhodnutí administrátora, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud je přiznáno vítězství z rozhodnutí administrátora po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.

Arena of Valor

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud se některý z hráčů odpojí během prvních deseti minut a nepodaří se mu znovu se připojit ani nebude na zbytek hry na mapě vystřídán náhradníkem, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud se některý z hráčů odpojí nebo odejde po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 3. Pokud je během prvních deseti minut na určité mapě přiznáno snadné vítězství (walkover) nebo vítězství z rozhodnutí administrátora, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud je přiznáno vítězství z rozhodnutí administrátora po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.

Heroes of the Storm

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud se některý z hráčů odpojí během prvních deseti minut a nepodaří se mu znovu se připojit ani nebude na zbytek hry na mapě vystřídán náhradníkem, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud se některý z hráčů odpojí nebo odejde po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 3. Pokud je během prvních deseti minut na určité mapě přiznáno snadné vítězství (walkover) nebo vítězství z rozhodnutí administrátora, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud je přiznáno vítězství z rozhodnutí administrátora po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.

League of Legends

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než deseti hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.
 2. Pokud se některý z hráčů odpojí během prvních deseti minut a nepodaří se mu znovu se připojit ani nebude na zbytek hry na mapě vystřídán náhradníkem, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud se některý z hráčů odpojí nebo odejde po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 3. Pokud je během prvních deseti minut na určité mapě přiznáno snadné vítězství (walkover) nebo vítězství z rozhodnutí administrátora, budou všechny sázky na danou mapu neplatné. Pokud je přiznáno vítězství z rozhodnutí administrátora po deseti minutách od začátku hry na mapě, budou sázky platit a budou vyhodnoceny podle oficiálních výsledků.
 4. „Živelní draci“ zahrnují pouze mračného, horského, pekelného a oceánského draka.

Overwatch

 1. Pokud hra na mapě začne s méně než 12 hráči, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.

Rainbow Six

 1. Pokud některý z týmů odstoupí, je mu přiznána výhra z rozhodnutí administrátora nebo je diskvalifikován ještě před dohráním všech naplánovaných kol na určité mapě, budou všechny sázky na danou mapu neplatné.

Fortnite

 1. Pořadí bude určeno podle oficiálního žebříčku turnaje, kdykoli je to možné. Pokud turnaj neuvede jasně, co považuje za konečné výsledky, použije se následující vzorec: Sázky na jednotlivá kola budou vyhodnoceny na základě týmu nebo hráče, který vydržel nejdéle. Sázky na herní den budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných daným týmem nebo hráči za daný den. Sázky na vítěze akce budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných jednotlivými týmy za celou danou akci.

PUBG

 1. Pořadí bude určeno podle oficiálního žebříčku turnaje, kdykoli je to možné. Pokud turnaj neuvede jasně, co považuje za konečné výsledky, použije se následující vzorec: Sázky na jednotlivá kola budou vyhodnoceny na základě týmu nebo hráče, který vydržel nejdéle. Sázky na herní den budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných daným týmem nebo hráči za daný den. Sázky na vítěze akce budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných jednotlivými týmy za celou danou akci.

Free Fire

 1. Pořadí bude určeno podle oficiálního žebříčku turnaje, kdykoli je to možné. Pokud turnaj neuvede jasně, co považuje za konečné výsledky, použije se následující vzorec: Sázky na jednotlivá kola budou vyhodnoceny na základě týmu nebo hráče, který vydržel nejdéle. Sázky na herní den budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných daným týmem nebo hráči za daný den. Sázky na vítěze akce budou vyhodnoceny podle celkových bodů (body za umístění a body za zabití) získaných jednotlivými týmy za celou danou akci.

 

Pravidla pro sázky na počítačové hry

 1. Doba trvání mapy nad/pod: Nabízí se sázky na celkové trvání (v minutách). Sázky „pod“ vyhrávají, když mapa skončí za kratší dobu, než je počet minut uvedený na sázce. Sázky „nad“ vyhrávají, když hra na mapě trvá déle než tento počet minut. Pokud mapa skončí a na výsledkové listině ve hře je zobrazena přesně ta minuta, která je uvedena na sázce, jsou sázky neplatné.
 2. První věž: V této sázce prohrává ten, kdo vsadí na tým, jehož některá z věží je zničena jako první. Sázky na druhý tým jsou vítězné.
 3. První krev: Vyhrávají sázky na tým, o němž je ve hře oznámeno, že prolil „první krev“. Sázky na druhý tým prohrávají.
 4. První inhibitor: V této sázce prohrává ten, kdo vsadí na tým, jehož některý z inhibitorů je zničen jako první. Sázky na druhý tým jsou vítězné.
 5. První kasárna: V této sázce prohrává ten, kdo vsadí na tým, jehož některá z kasáren je zničena jako první. Sázky na druhý tým jsou vítězné.
 6. První střelecká věž: V této sázce prohrává ten, kdo vsadí na tým, jehož některá ze střeleckých věží je zničena jako první. Sázky na druhý tým jsou vítězné.
 7. Pokud se objeví Eso: Jako Eso se označuje jeden hráč, který zlikviduje pět nepřátel v jediném kole.
 8. Pokud se objeví Nůž: Jako Nůž se označuje hráč, který zlikviduje nepřítele nožem v oficiálním kole.
 9. Na postup: Sázky na „Postup“ týmu nebo „Postup do finále“ jsou sázky na to, který tým postoupí do dalšího kola nebo vyhraje turnaj. Platí, kdykoli a kdekoli je utkání nebo fáze dokončena bez ohledu na to, zda je přesunuta, opožděna nebo odložena.
 10. Sázky na celkový počet hraných map: Mapy, na kterých dojde k remíze, se do sázek na celkový počet hraných map nepočítají.

Fotbal

 1. Pokud není uvedeno jinak, zahrnují všechny sázky na celé utkání standardní hrací dobu, která se skládá ze dvou poločasů o 45 minutách, a nastavený čas. Pokud se zápas dohraje nebo ukončí před uplynutím 90 herních minut, budou všechny sázky na utkání neplatné. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy rozhodčí zápas ukončí oficiálním výsledkem po uplynutí alespoň 85 minut hry. Pokud se zápas dohraje nebo ukončí předčasně, platí sázky na části, které se dohrály do konce (například na první poločas). Pokud je utkání zahájena a není dokončeno (jak je definováno výše) do 12 hodin od začátku, jsou všechny sázky na nedokončené části neplatné. 
 2. Vlastní góly se do sázek, které zahrnují jméno hráče, nezapočítávají. 
 3. Sázky platí, i pokud se zápas hraje na neutrální půdě bez ohledu na to, zda je to v sázce uvedeno či nikoliv. Pokud se hraje na hřišti druhého uvedeného týmu, jsou neplatné.
 4. Sázky v průběhu hry budou neplatné, pokud rozhodnutí video asistenta rozhodčího (VAR) výrazně ovlivní pravděpodobnosti sázky.
 5. Informace o skóre a červených kartách jsou považovány za součást sázek během hry. Sázky jsou neplatné, pokud je provedete v momentě, kdy se na obrazovce zobrazují nesprávné informace.
 6. Pokud je v přátelských zápasech vytažena červená karta, ale hra pokračuje se stejným počtem hráčů na hřišti, skóre červených karet se aktualizuje a sázky se provedou.
 7. Pokud není pro sázku určena délka zápasu, započítává se i nastavený čas.

Pravidla pro sázení na fotbal

 1. Trestné karty: Každá žlutá karta má hodnotu jedné trestné karty a každá červená karta má hodnotu dvou trestných karet. Druhé žluté karty pro hráče se ignorují. Maximální počet trestných karet je tedy tři. Jakékoli karty udělené „nehráči“ (hráči na lavičce, hráči opouštějícímu hřiště, manažerovi, trenérovi nebo jiným pracovníkům) se nepočítají. Karty udělené během poločasové přestávky, se započítávají do sázek na trestné karty udělené ve druhém poločase. Jakékoli karty, které budou uděleny po hvizdu ukončujícím základní hrací dobu, se do sázek souvisejících s tímto zápasem nezapočítávají.
 2. Na postup: Sázky na „Postup“ týmu nebo „Postup do finále“ jsou sázky na to, který tým postoupí do dalšího kola nebo vyhraje pohár či turnaj. Platí, kdykoli a kdekoli je utkání nebo fáze dokončena bez ohledu na to, zda je přesunuta, opožděna nebo odložena.
 3. Body v základní části: Sázka se vypořádá, když tým překročí celkový počet bodů a očekává se, že odehraje všechna naplánovaná utkání, nebo již není možné, aby vzhledem k počtu zbývajících utkání celkový počet bodů překročil a očekává se, že odehraje všechna naplánovaná utkání. Pokud existují rozumné pochybnosti o tom, zda tým odehraje kompletní základní část, sázky na jeho body v základní části nebudou vypořádány, dokud tak neučiní. Jakmile budou sázky na body v základní části vypořádány, nebudou se měnit a to ani v případě, že tým nakonec odehraje méně utkání než se očekávalo.
 4. Sázky na vítěze ligy a sestup: Budou platit na základě oficiálních výsledků ligy bez ohledu na to, kolik her každý tým odehraje.
 5. Sázky na domácí vs. hosty: Pokud se utkání nehraje na obvyklém hřišti týmu, bude se pro účely sázek na domácí vs. hosty za domácí tým považovat ten, který je uveden jako první.
 6. Handicapové sázky se dvěma možnostmi (asijské) v průběhu hry: Sázky jsou vypořádány dle gólů vstřelených ve zbývající části poločasu poté, co byla sázka provedena. Skóre uhrané před uzavřením sázky se pro účely vyhodnocení ignoruje.
 7. Rohové kopy: V případě, že se rohový kop musí opakovat, započítá se pouze jeden rohový kop. Pokud je nařízen rohový kop, ale není zahrán, nebude započítán.
 8. Penaltové rozstřely: Handicapové sázky zahrnují góly vstřelené ze všech provedených kopů. Do sázky na celkový počet bude započítáno pouze prvních deset kopů.
 9. Tým, který vstřelí další gól: Sázky na tomto trhu jsou platné, jakmile je vstřelen gól, bez ohledu na to, zda se utkání dokončí.
 10. Závod o X gólů: Sázky na tomto trhu jsou platné, jakmile je vstřelen daný gól, bez ohledu na to, zda se utkání dokončí.

Golf

 1. Pokud je počet jamek hraných v turnaji z jakéhokoli důvodu (např. počasí) snížen z plánovaného počtu a odehraje se alespoň 36 jamek, platí sázky podané před dohráním posledního dokončeného kola. Sázky podané po posledním dokončeném kole budou neplatné. Pokud je počet jamek snížen a dohraje se méně než 36 jamek, budou všechny sázky neplatné. Výjimkou jsou kola a sázky, které již byly vypořádány.
 2. Sázky na výsledky konkrétního golfisty v turnaji budou neplatné, pokud daný golfista v turnaji nenastoupí. Účast v turnaji zahrnuje hru v kvalifikačních kolech.
 3. Jakmile golfista odpálil míček, je považován za hrajícího golfistu. Jakmile odpálí míček, všechny sázky na něj a všechny sázky, které jej zahrnují, platí, i když golfista odstoupí.
 4. V případě, že se o vedení na konci standardní hry dělí dva nebo více golfistů, bude Pinnacle respektovat jakýkoliv způsob, kterým se remíza rozhodne. Všichni golfisté se shodným skóre, kteří z řešení remízy vyjdou jako poražení, skončí na druhém místě.
 5. Turnaje ve formátu skin se určují podle celkové částky, kterou hráči vyhrají. Respektovat se bude jakékoliv pravidlo, které se v turnaji použije, aby nedocházelo k remíze. V případě, že prohlášený oficiální výherce turnaje nebude hráč, který vyhrál nejvíce peněz, považuje se za výherce oficiálně vyhlášený vítěz.

Pravidla pro sázení na golf

 1. Duely: Sázky budou neplatné, pokud oba golfisté nezahrají odpal. Pokud jeden golfista nepostoupí do finále, považuje se za vítěze druhý hráč bez ohledu na to, jak finále dopadne. Pokud do finále nepostoupí ani jeden ze dvou golfistů, bude vítězem určen hráč s nejnižším skóre v okamžiku ukončení základní části.
 2. Golfistovo skóre v kole: Sázky budou neplatné, pokud golfista kolo nedokončí.
 3. Skóre na příští jamce: Sázky budou neplatné, pokud golfista jamku nedokončí. Výsledky jsou určeny, jakmile golfista opustí hřiště bez ohledu na případné pozdější tresty.
 4. Handicapy: Záporné handicapy se přičítají ke skóre golfisty a kladné handicapy se od skóre odečítají. Výsledky se poté porovnají a vítězem se stane golfista s nejnižším skóre.

Hokej

 1. Pokud není uvedeno jinak, zahrnují sázky na celé utkání prodloužení a penaltové rozstřely.
 2. V případě sázek, které zahrnují prodloužení, se do tohoto prodloužení započítávají penaltové rozstřely. Pokud v zápase dojde k penaltovým rozstřelům, je vítěznému týmu připsán jeden gól navíc.
 3. Aby sázka na utkání platila, musí zápas probíhat aspoň 55 minut. Pokud je hra pozastavena po méně než 55 minutách, budou všechny sázky na celou hru neplatné a sázky na dokončené části budou platit.

Pravidla pro sázení na hokej

 1. Statistiky hráče: Zahrnují prodloužení, ale nezahrnují penaltové rozstřely.
 2. Body v základní části: Sázka se vypořádá, když tým překročí celkový počet bodů a očekává se, že odehraje všechna naplánovaná utkání, nebo již není možné, aby vzhledem k počtu zbývajících utkání celkový počet bodů překročil a očekává se, že odehraje všechna naplánovaná utkání. Pokud existují rozumné pochybnosti o tom, zda tým odehraje kompletní základní část, sázky na jeho body v základní části nebudou vypořádány, dokud tak neučiní. Jakmile budou sázky na body v základní části vypořádány, nebudou se měnit a to ani v případě, že tým nakonec odehraje méně utkání než se očekávalo.

Házená

 1. Pokud není uvedeno jinak, nezahrnují sázky na utkání prodloužení.

Kriket

 1. Pokud se v přípravném zápase neodehrají čtyři směny, vyrovnají se sázky money line podle oficiálně vyhlášených výsledků a sázky na celé utkání nad/pod budou neplatné. Pokud se utkání nedokončí, budou platit sázky na části, které se dokončily.
 2. Pokud se v přípravném zápase neodehrají čtyři směny, vyrovnají se sázky money line podle oficiálně vyhlášených výsledků a sázky na celé utkání nad/pod budou neplatné. Pokud se utkání nedokončí, budou platit sázky na části, které se dokončily.
 3. Pokud není uvedeno jinak, sázky na utkání zahrnují Super Over.

Kulečník

 1. V případě, že hra začne a nedokončí se, ale bude vyhlášen oficiální výsledek, platí sázky money line. Všechny ostatní sázky budou neplatné.

Olympijské hry

 1. Výsledky jsou oficiální po medailovém ceremoniálu. Jakékoli následné změny výsledků nebudou zohledněny.

Pravidla pro sázení na olympijské hry

 1. Sázky na celkový počet medailí účastníka: Sázka platí, pokud sportovec startuje v prvním závodě, kterého se má dle plánu zúčastnit.
 2. Vzpírání: Sázky na všechny soutěžící budou neplatné, pokud žádný závodník nedokončí celou akci.
 3. Sázky na celkový počet medailí země: Tyto sázky budou vyrovnány na konci olympijských her podle výsledků oficiální tabulky medailí.

Poker

 1. Pokud není uvedeno jinak, považují se za události s náramkem pouze události, které jsou volně přístupné (open entry).
 2. „Relace“ se definuje jako jeden den pokeru bez ohledu na odehraný čas v daný den nebo to, zda hra překročí půlnoc do dalšího dne.

Pravidla pro sázení na poker

 1. Duely: Oba hráči musí sedět u stolu a odehrát v akci alespoň jednu hru, aby sázka platila. Za vítěze se považuje hráč, který vyhraje vyšší částku. Pokud oba hráči v akci skončí, protože jim dojdou peníze, bude se za vítěze považovat hráč, který odehraje více her. Pokud oba hráči v akci skončí, protože jim dojdou peníze a odehrají stejný počet her, bude sázka neplatná.

Politika

 1. Všechny sázky na politiku budou vyhodnoceny na základě oficiálních výsledků oznámených příslušnou místní volební komisí nebo podobným oficiálním orgánem.
 2. Uvedeme-li podmínku, že kandidát „musí oznámit“, znamená to, že sázka bude platná pouze tehdy, pokud kandidát oficiálně oznámí, že se bude o příslušný úřad ucházet. Pokud tak neučiní, budou všechny sázky neplatné.
 3. Jakmile budou sázky na politiku vypořádány podle pravidla č. 1, bude se výsledek považovat za konečný a nebude se měnit na základě dalších okolností, jako je nemoc, smrt nebo právní napadení.

Ragby

 1. Pokud není uvedeno jinak, zahrnují všechny sázky na utkání prodloužení.
 2. Všechny sázky budou neplatné, pokud zápas trvá méně než 80 minut. Výjimkou jsou zápasy, u nichž je naplánována kratší hrací doba.

Pravidla pro sázení na ragby

 1. Sázky na rozdíl v počtu získaných bodů: Zahrnují pouze skóre základní hrací doby, ne prodloužení ani Golden Points.

Sportovní simulace

 1. Utkání můžete sledovat živě a znovu přehrávat na kanálu Twitch uvedeném u sázky.
 2. Všechny výsledky určuje zcela náhodná počítačová simulace.
 3. Sázky platí pouze, pokud se utkání dohrají až do konce.
 4. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k přerušení internetu a hra se zastaví, obnoví se znovu tam, kde skončila, jakmile bude internet znovu k dispozici. Pokud se však hra automaticky neuloží, bude veškerý průběh ztracený a veškeré sázky na toto utkání neplatné.
 5. Sázky na celé utkání a na druhý poločas zahrnují body skórované v prodloužení.
 6. Hry se hrají v režimu simulace (CPU vs. CPU).

Dodatečná pravidla pro jednotlivé simulace

MADDEN NFL 20

 1. 10minutové čtvrtiny
 2. Zrychlené hodiny jsou VYPNUTÉ
 3. Přestávka po prvním poločase trvá 5 minut, kdy je možné sázet na druhý poločas

MLB The Show 20

 1. Devět směn

NBA2K20

 1. 6minutové čtvrtiny

NHL20 EA

 1. 10minutové třetiny

FIFA20

 1. Rychlí náhradníci: zapnutí
 2. Podmínky zápasu: jaro
 3. Rychlost hry: normální

Squash

 1. Pokud hráč ze zápasu odstoupí nebo je diskvalifikován, budou sázky money line na daný zápas platit v případě, že byl dokončen alespoň jeden set. V opačném případě budou sázky neplatné. Pokud se příslušná část zápasu před odstoupením nebo diskvalifikací nedokončí, budou další tipy sázek neplatné.

Stolní tenis

 1. Pokud hráč ze zápasu odstoupí nebo je diskvalifikován, budou sázky money line na daný zápas platit v případě, že byl dokončen alespoň jeden set. V opačném případě budou sázky neplatné. Pokud se příslušná část zápasu před odstoupením nebo diskvalifikací nedokončí, budou další tipy sázek neplatné.

Tenis

 1. Pokud hráč ze zápasu odstoupí nebo je diskvalifikován, budou sázky money line na daný zápas platit v případě, že byl dokončen alespoň jeden set. V opačném případě budou sázky neplatné. Pokud se příslušná část zápasu před odstoupením nebo diskvalifikací nedokončí, budou další tipy sázek neplatné.
 2. Všechny sázky na utkání platí, pokud se dané utkání dohraje do sedmi dní od původně naplánovaného data hry.
 3. Všechny sázky platí bez ohledu na jakoukoli změnu dějiště nebo povrchu kurtu či přesunu z haly ven a opačně.
 4. Pokud utkání zahrnuje „Super Tie-Break“: platí všechny sázky kromě handicapových sázek na utkání a sázek na celkový výsledek, které jsou neplatné.
 5. Pokud utkání zahrnuje „Pro Set“: Sázky money line na první set a utkání budou platit, všechny ostatní sázky na utkání budou neplatné.
 6. Všechny dlouhodobé sázky platí, pokud se v sázce nevyžaduje účast konkrétního hráče.
 7. Aby sázky v průběhu hry platily, musí být zahrán další bod. Pokud hráč ze zápasu odstoupí, je diskvalifikován nebo z jakéhokoliv jiného důvodu ve hře nepokračuje, jsou všechny sázky provedené po odehrání posledního bodu neplatné.
 8. Pokud není uvedeno jinak, používá se jako jednotka bodování pro všechny tenisové handicapové sázky a sázky na celkový výsledek počet vyhraných her.

Vodní pólo

 1. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny sázky pouze na základní hrací dobu a nezahrnují prodloužení ani penaltový rozstřel.

Volejbal

 1. Všechny sázky na celé utkání používají jako jednotku bodování sety. Sázky na jednotlivé části používají jako jednotku bodování body.
 2. Zlaté sety se nezapočítávají do výsledku utkání.

Zimní sporty

 1. Pokud se závod nedokončí do 48 hodin od původního času zahájení, budou všechny sázky na tuto událost neplatné. Pokud se zkrácený nebo přerušený závod prohlásí do 48 hodin od původního času zahájení za oficiálně ukončený, budou sázky platit a pro jejich vypořádání se použijí oficiální výsledky.

Dodatečná pravidla pro jednotlivé sporty

 1. Alpské lyžování: Aby sázka platila, musí alespoň jeden závodník dokončit celý závod.
 2. Duely ve skocích na lyžích: Oba závodníci se musí kvalifikovat a do závodu nastoupit, aby sázka platila. Oficiální výsledky platí bez ohledu na počet skoků nebo dokončených kol.

Závody automobilů

 1. Pokud je závod či kvalifikace z jakéhokoli důvodu odložena o více jak 48 hodin, budou všechny sázky neplatné.
 2. Startem závodu se rozumí znamení zahajující zahřívací kolo.

Pravidla pro sázky na automobilové závody

 1. Kvalifikace: Veškeré sázky na kvalifikaci určitého závodníka platí, jakmile daný závodník kvalifikaci zahájí. Následné postihy či přeřazení na nižší pozici nebudou mít na výsledek sázek vliv. Pokud závodník kvalifikaci nezahájí, budou sázky na tohoto závodníka nebo na pozici v kvalifikaci neplatné.

Šipky

 1. Jakmile každý hráč hodí první šipku, budou sázky na utkání a všechny dokončené části platit bez ohledu na to, zda některý z účastníků odstoupí.

Pravidla pro sázky teaser

 1. Teasery jsou vícenásobné sázky, ve kterých sázející dostává na každý výběr příznivější handicap nebo celkový výsledek. Sázka je ale vítězná jen v případě, že vyhrají všechny tipy.
 2. Výplata sázek teaser závisí na sportu, lize, počtu tipů a rozsahu úpravy bodů. V níže uvedených tabulkách naleznete výplaty pro různé sázky teaser.
 3. Pokud v případě standardního teaseru skončí jeden tip remízou nebo je z jakéhokoli důvodu neplatný, tento výběr se odstraní a výplata se určí na základě upraveného počtu tipů. Pokud v sázce zbývá pouze jeden tip a všechny ostatní byly z důvodu remízy nebo neplatnosti odstraněny, je celá sázka teaser neplatná.
 4. Pokud teaser zahrnuje dva tipy a jeden skončí remízou nebo je z jakéhokoli důvodu neplatný, je celá sázka teaser neplatná.
 5. Pokud v případě super teaseru skončí jeden nebo více tipů remízou nebo jsou z jakéhokoli důvodu neplatné, je celá sázka super teaser neplatná.
 6. Společnost Pinnacle si vyhrazuje právo určit pro jakoukoli sázku teaser základní handicap.
 7. Všechny sázky teaser na stejné utkání budou v případě zápasů NCAA v americkém fotbalu, u nichž je rozdíl mezi velikostí handicapu a velikostí celkového výsledku menší než 28, kvůli korelaci zrušeny.

Standardní sázky na basketbal

Univerzitní a WNBA

4 body

4,5 bodu

5 bodů

NBA – týmy

4,5 bodu

5 bodů

5,5 bodu

NBA – celkový výsledek

6,5 bodu

7 bodů

7,5 bodu

2 tipy

2

1,91

1,83

3 tipy

2,8

2,6

2,5

4 tipy

4

3,5

3

5 tipů

5,5

5

4,5

6 tipů

8

7

6

Pouze univerzitní americký fotbal

6 bodů

6,5 bodu

7 bodů

7,5 bodu

2 týmy

2

1,91

1,83

1,77

3 týmy

2,8

2,6

2,5

-

4 týmy

4

3,5

3

-

5 týmů

5,5

5

4,5

-

6 týmů

8

7

6

-

Univerzitní americký fotbal – stejný zápas

6 bodů

6,5 bodu

7 bodů

7,5 bodu

2 týmy

2,05

2

1,91

1,83

Standardní fotbal – NFL nebo NFL a univerzitní fotbal

6 bodů

6,5 bodu

7 bodů

2 týmy

1,91

1,83

1,77

3 týmy

2,6

2,4

2,2

4 týmy

3,6

3,4

3

5 týmů

5,5

5

4,5

6 týmů

8

7

6

NFL – stejný zápas

6 bodů

6,5 bodu

7 bodů

2 týmy

2

1,91

1,83

Arena Football

7,5 bodu

2 týmy

1,91

Sázky super teaser na fotbal

10 bodů

13 bodů

3 týmy

1,77

-

4 týmy

-

1,71

NBA – super teaser

7 bodů na týmy a 9 bodů na celkový výsledek

2 týmy

1,5

3 týmy

1,83

4 týmy

2,4

5 týmů

3

6 týmů

4

Slovníček

Utkání/zápas: Událost, na kterou lze sázet.

Část: Definovaná část utkání.

Závodník/účastník/hráč: Jednotlivec účastnící se utkání.

Vypořádání:   Uzavření sázky, kdy se na základě výsledku sázky provede výplata.

Výsledek: Výsledek sázky.

Platná: Sázka je platná, pokud jsou splněny její podmínky. Platná sázka znamená, že bude vypořádána podle konečných výsledků.

Neplatná: Sázka se z nějakého důvodu vrací. Nejčastějším důvodem je, že sázku nelze vypořádat kvůli něčemu nelegitimnímu v sázkovém trhu. Pokud je sázkový trh neplatný, jsou neplatné i všechny sázky v tomto trhu.

Dokončena: Sázku s platnými konečnými výsledky lze vypořádat.

Započteno: Skóre, která jsou v kontextu sázky platná.

Kombinované sázky: Sázkové trhy, kde soupeří tři a více účastníků.

Sázky ve hře: Sázkou ve hře se označuje sázka provedená po zahájení soutěže.

Sázkový trh: Nabídka sázek na utkání.

Sázka: Riskovaná vsazená částka s definovanou výplatou podle výsledku události nebo kombinace událostí.

Vícenásobná sázka: Kombinované sázky s vynásobenými kurzy.

Teaser: Kombinované sázky s upravenými kurzy a vylepšeným handicapem a celkovými body

Rozhodnuto s konečnou platností: Sázkové trhy, kde byl určen vítěz bez ohledu na to, co se v dané části stane.

Jednotka bodování: Jednotka, která se používá pro určení výsledku sázky. Například ve fotbale můžete sázet na počet gólů, rohové kopy a trestné karty, to vše jsou jednotky bodování.

Na začátek