Ansvarsfullt spelande (Curacao)

Vi på Pinnacle gör allt vi kan för att tillhandahålla en så rolig och rättvis upplevelse som möjligt, men inser trots det att spelberoende kan bli ett problem för vissa. Därför vinnlägger vi oss om att se till att våra kunder är medvetna om alla risker.

Pinnacle är certifierat av GamCare som är störst i branschen inom stöd, råd, förebyggande och behandling av spelberoende. Tjänsterna är konfidentiella och kostnadsfria.

Funderar du på om du spelar för mycket?

För oss är det av yttersta vikt att våra kunder har full kontroll på sitt spelande. Om du misstänker att du kan ligga i farozonen för att utveckla spelberoende ber vi dig att använda GamCares särskilda självutvärderingsverktyg.

Självuteslutning – om du vet med dig att du behöver en paus

Om du tror att du behöver ta en paus från spelandet erbjuder vi flera möjligheter till självuteslutning. Under en självuteslutningsperiod kan du visserligen logga in på ditt konto, men gränserna som du upprättat förhindrar dig från att spela.

Du kommer fortfarande att ha åtkomst till ditt konto och ha möjlighet att ta ut dina pengar i enlighet med våra villkor.

Upprätta egna gränser

Du kan upprätta gränser för hur mycket du vill kunna riskera eller förlora hos Pinnacle. För att begära en särskild gräns behöver du bara e-posta vår kundtjänst från din registrerade e-postadress.

Om du tror att du behöver ta ett fullständigt uppehåll kan du helt enkelt begära en gräns på noll och uppge hur länge den ska vara aktiv.

Du kan upprätta löpande gränser eller gränser som gäller för en specifik tidsperiod. Om du vill ändra gränserna kommer ändringarna att träda i kraft efter en vänteperiod på sju dagar varpå gränserna uppdateras automatiskt.

Casinobegränsningar

Om du vill utesluta dig själv från att överföra pengar till enbart casinoprodukter kan du e-posta vår kundtjänst från din registrerade e-postadress och begära det.   

En sådan begränsning kan bara upprättas för en viss tidsperiod. Om du skulle vilja avbryta din begäran kommer ändringen att träda i kraft efter en vänteperiod på sju dagar varpå begränsningen hävs.

Pinnacle avgör ensamt om begränsningsändringar ska godkännas.

Sessionstidsgräns

Om du vill minska tiden du lägger på varje besök hos Pinnacle kan du upprätta en sessionstidsgräns. Vårt system loggar automatiskt ut dig när sessionstiden löpt ut. För att begära en särskild gräns behöver du bara e-posta vår kundtjänst från din registrerade e-postadress.

Tänk på att sessionstidsgränsen inte tillämpas om du befinner dig i ett casinospel. Däremot loggas du ut så snart du återvänder till Pinnacles odds.

Ytterligare hjälp

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du kostnadsfritt kontakta en rad organisationer som erbjuder professionell hjälp:

Minderårigt spelande/föräldrakontroll

Minderåriga får enligt lag inte spela om pengar. Det är straffbart. Pinnacle tar minderårigt riskspelande på högsta allvar och förbehåller sig rätten att be kunder om bevis på sin ålder samt spärra deras konton tills de försett oss med nödvändiga dokument. Alla under 18 år, eller under den lagliga åldersgränsen för riskspelande i sin jurisdiktion, som vi upptäcker använda webbplatsen får sina vinster förverkade och blir rapporterade till relevanta myndigheter.

Pinnacle ser gärna att föräldrar samarbetar med oss för att förhindra minderårigt spelande och uppmuntrar dem att upprätta internetfilter som minskar risken för att minderåriga kommer åt spel om pengar.

För att hindra minderåriga från att komma åt spelsidor från hemmet kan du använda internetfilter:

Ytterligare information

Se till att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra att någon annan får åtkomst till dem. 

Förhållningsregler

Pinnacle vill upplysa våra kunder om att vi frivilligt följer ett antal etiska riktlinjer som tagits fram av spelmyndigheterna där vi har vår licens. Vi kallar dem förhållningsregler.

Efterlevnad:

Pinnacle lyder under Maltas och Curacaos lagar och förordningar. Pinnacle kommer att upprätthålla sina verksamhetstillstånd och verka under beviljande myndigheter inom omfattningen av sitt verksamhetstillstånd.

Ärligt spelande

Pinnacle är fast beslutet att värna våra oddsmarknader från underminering samt erbjuda våra kunder ärliga odds.

Vi har sofistikerade system för att upptäcka misstänkt spelaktivitet och om de ger utslag är vi bundna av våra egna regler att agera och skydda våra kunder.

Vi har som praxis att underrätta relevanta myndigheter om våra fynd om så är möjligt.

Konsumentintegritet och dataskydd:

Pinnacle värnar sin kunders integritet och sekretess genom att bygga in skydd i sitt system. Pinnacle har upprättat kontroller för att upptäcka och förhindra bedrägeri samt skydda data från interna och externa dataintrång. Alla eventuella bedrägeriförsök (inklusive kreditkortbedrägeri) samt dataintrång kommer omedelbart att rapporteras till relevanta organ i den misstänktes land. Pinnacle har en utförlig integritetspolicy.

Ärliga utlysningar:

Regler för spel och insatser samt registrering kan komma att ändras efter Pinnacles gottfinnande. Du hittar en översikt över reglerna och bestämmelserna här

Lösning av tvister samt granskning av räkenskaper:

För att snabbt och effektivt kunna lösa tvister lagrar Pinnacle detaljerad transaktionshistorik över alla finansiella överföringar. Din historik arkiveras och kan begäras ut genom att skicka ett e-postmeddelande från din registrerade e-postadress till [email protected] Genom att lagra och arkivera nättransaktioner kan Pinnacle garanterat lösa alla tvister i 100 % av fallen.

Förhindrad tillgång för minderåriga:

Pinnacle upprätthåller kontroller för att hindra minderåriga från att komma åt vårt spelsystem. Ett led i dessa kontroller är att kunder måste intyga att de uppnått laglig ålder vid registreringen.

Att tygla impulsivt spelande:

Pinnacle stöder till fullo rutiner för spelarskydd. Läs vår sida om ansvarsfullt spelande för information om de åtgärder för spelarskydd som vi har infört samt andra resurser.

Transaktions- och överföringsbehandling:

Pinnacle utför sina transaktioner och ekonomiska ärenden i enlighet med vedertagen praxis upprättad av internationella bankinstitut.