Dominic Cortis

Dominic Cortis

Strategi & statistik

Dominic föreläser på Department of Mathematics på University of Leicester och är assisterande föreläsare på University of Malta. Han är aktuarie och hans forskning riktar in sig på sportanalys såväl som finansiella och oddsmässiga derivat. Dominic har lyckats applicera etablerade matematiska strategier på sport vilket visat sig ovärderligt för många som älskar att spela på sport.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.