sep 18, 2017
sep 18, 2017

Analys av hemmafördelen i fotboll

Vad ligger bakom hemmafördelen?

Hör målskillnad och hemmafördel ihop?

Analys av olika studier gjorda om hemmafördelen

Analys av hemmafördelen i fotboll

Att det är en fördel att spela på hemmaplan ses som självklart i de flesta sporter, men stämmer det verkligen? Är det en fördel att spela på hemmaplan i fotboll, och hur kan vi i så fall mäta den fördelen? I den här artikeln delar Dominic Cortis med sig av sina tankar kring hemmafördelen i fotboll.

De flesta matematiska modeller som används för att förutsäga mål använder olika parametrar beroende på om laget spelar på hemma- eller bortaplan. Till exempel används olika styrkevärden för försvar och anfall i en grundläggande Poisson-spelmodell.

Hemmalagets fördel ("hemmafördelen") är tydlig i Premier League. Under säsongen 2016–2017 blev det totalt 135 hemmasegrar med ett målsnitt på 1,60 jämfört med 92 bortasegrar med ett målsnitt på 1,20.

Hemmafördel

Förkortas oftast HFA och syftar till den fördel som hemmaplan ofta innebär.

Det valda mätkriteriet kan emellertid spela en viktig roll. Det gick vi igenom när vi tittade på hur man sätter ihop en spelmodell. Man skulle kunna tolka medianresultatet 1–1 som ett tecken på att det inte finns några bevis för en hemmafördel.

Varför du bör beakta målskillnad

Marek och Vavra har nyligen publicerat ett forskningsprojekt om hemmafördelen. I deras analys av hemmafördelen i Premier League undersökte de om det finns några bevis för att hemmalag förutom bättre resultat även har bättre målskillnad.

Om ett lag till exempel förlorar med 1 måls marginal på hemmaplan men med 4 måls marginal på bortaplan skulle det tyda på en hemmafördel trots att laget förlorade båda matcherna. De fann inga bevis för en tydlig trend, men deras publicerade rapport Home Team Advantage in English Premier League är högst intressant läsning.

Ovannämnda studie analyserar inte bara hemmafördelen som allmänt koncept utan även hur den gynnar enskilda lag. Liverpool är ett avvikande exempel – klubben har haft en stadigt vikande hemmafördel på sistone. Under samma period har Arsenals hemmafördel varit mycket oregelbunden. 

Vad ligger bakom hemmafördelen?

Eftersom det alltid finns viss subjektivitet inblandad när man tillämpar modeller måste man överväga de möjliga orsakerna till hemmafördelen.

Marek och Vavra påpekar att Swansea och Newcastle tycktes ha en hemmafördel under förra säsongen. Med tanke på att Swansea och Newcastle ligger så långt från varandra kan reseavståndet spela in. 

Folk som spelar på NFL-odds är vana vid att ta hänsyn till reseavstånd – i NFL kan de nämligen komma upp i över 320 mil. Det största avståndet mellan två Premier League-klubbar den här säsongen (Newcastle och Swansea) är jämförelsevis låga 57 mil. Den här studien av Oberhofer, Philippovich och Winner tyder på att reseavstånd trots allt kan påverka fotbollslags benägenhet att göra och släppa in mål.

Även om reseavstånden inte är enorma inom enskilda europeiska länder blir de desto större i kontinentala turneringar som Champions League och Europa League. Med tanke på att lagen måste resa till och från dessa matcher på kort tid kan hemmafördelen bli mer uttalad både när ett lag spelar bortamatch i Europa och när laget spelar bortamatch i det egna landet direkt efter att ha rest hem.

En annan faktor som kan bidra till hemmafördelen är publiksiffran. Huruvida publiken fungerar som "den tolfte spelaren" är fortfarande ovisst, särskilt med tanke på att lag som West Ham United och Tottenham Hotspur presterat sämre efter att ha byggt nya arenor med större kapacitet.

Nevill, Newell och Gale fann att hemmalaget oftare får straff och oftare får spela i numerärt överläge på grund av utvisningar för bortalaget, och att de fördelarna är större än den eventuella fördel som publiken utgör. I deras senaste studie i Journal of Sports Sciences frågar de sig om det beror på faktiska eller inbillade regelbrott – det vill säga om publiken provocerar bortaspelarna till att spela fulare eller om publiken påverkar domaren (eller båda).  

En presentation vid den senaste Math Sport International Conference (juni 2017) gav vid handen att det kan bero på dåliga domarbeslut med tanke på att fler sådana beslut överklagas och rivs upp i efterhand.

Jag är också intresserad av att ta reda på om publiken påverkar hemmalaget till att göra fler eller färre mål, det vill säga om intensitetsförändringen varierar beroende på om hemma- eller bortalaget gör eller släpper in mål. Som ett led i det kan man behöva undersöka om tidpunkten för det första målet skiljer sig mellan hemma- och bortamatcher. 

Om någon är intresserad av att undersöka detta akademiskt får den personen gärna kontakta mig.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.