maj 7, 2019
maj 7, 2019

Varför välkomnar Pinnacle arbitrage?

Vad är arbitrage?

Arbitrage sett ur spelbolagens synvinkel

Utnyttjar Pinnacle arbitrage?

Ytterligare ett bevis på Pinnacles klokhet?

Varför välkomnar Pinnacle arbitrage?

Pinnacle är kända för sin acceptans mot arbitrage-spelare. Pinnacle ger dem samma gränser som alla andra spelare utan att begränsa eller stänga av dem som många andra spelbolag gör. Varför välkomnar Pinnacle arbitrage? Läs vidare för att få reda på det.

Pinnacle hävdar att de kan välkomna arbitrage eftersom de har så bra riskhantering. I praktiken befinner de sig konsekvent på rätt sida om arbitrage-möjligheter. I den här artikeln kommer jag att granska data för att ta reda på exakt vad det betyder och varför Pinnacle konsekvent kan erbjuda arbitrage-möjligheter medan andra spelbolag inte vågar göra det.

Vad är arbitrage?

Enkelt uttryckt går arbitrage ut på att satsa lämpligt stora insatser på alla utfall i en match för att säkerställa vinst oavsett hur matchen slutar.

Anta till exempel att lag A har getts oddset 2,10 och lag B 1,95. Om jag satsar lämpligt stora insatser (som lättast beräknas genom att invertera decimaloddsen) kommer jag att få en avkastning på 101,11 % oavsett om lag A eller lag B vinner. Din förväntade arbitrage-avkastning är den inverterade summan av arbitrage-insatserna.

För att arbitrage-möjligheter ska kunna uppstå måste det finnas tillräckligt avvikande åsikter bland spelbolagen för att de tillsammans ska erbjuda odds med implicerade vinstsannolikheter (inklusive marginaler) på mindre än 100 %. Naturligtvis hjälper det när spelbolagens marginaler är små, för då krävs det mindre meningsskiljaktigheter för att skapa en arbitrage-möjlighet.

Eftersom Pinnacle har så små marginaler jämfört med många andra spelbolag erbjuder Pinnacle ofta de bästa oddsen och ger därför ofta upphov till arbitrage-möjligheter.

Arbitrage sett ur spelbolagens synvinkel

Ur spelarens synvinkel spelar det ingen roll vilka av oddsen som är korrekta eftersom spelaren gör en garanterad vinst oavsett. Men ur spelbolagets perspektiv betyder en arbitrage-möjlighet att minst ett av oddsen är fel, och det utgör en risk.

Pinnacle vinnlägger sig om att erbjuda exakta odds, eller åtminstone odds som inte avviker från sina "sanna" värden med mer än sin marginal. Förmodligen har de kommit fram till att det är den mest lönsamma oddssättningsmodellen för dem.

Titta på exemplet ovan och anta att de "sanna" oddsen för lag A och lag B är 2,00, alltså 50 % vinstsannolikhet för båda lagen. Vanligtvis skulle ett spelbolag med 2,5 % marginal sätta oddsen för båda lagen till 1,95. Det ger spelbolaget ett positivt väntevärde oavsett resultat.

Anta nu att ett spelbolag har en annan uppfattning och bedömer att de rättvisa oddsen är 2,15 för lag A och 1,87 för lag B. Efter tillämpad marginal kommer spelbolagets publicerade odds att ligga på cirka 2,10 respektive 1,82.

Nu har lag A ett negativt väntevärde sett ur spelbolagets synvinkel. För att kunna erbjuda odds som rutinmässigt ingår i arbitrage-möjligheter ligger det i spelbolagets intresse att utvärdera de "sanna" utfallssannolikheterna exakt. Vi kan ta reda på om Pinnacle är bra på det med hjälp av data. 

Arbitrage-möjligheter för odds på fotbollsmatcher

Sedan 2001 har jag sammanställt fotbollsodds för att hjälpa spelare utveckla och testa spelsystem. Bland dessa odds finns både Pinnacles 1X2-odds och de bästa tillgängliga oddsen på marknaden vid samma tidpunkt. 

Bland 50 210 europeiska ligamatcher som spelades mellan den 27 juli 2012 och den 5 mars 2019 fann jag 16 861 arbitrage-möjligheter (innan marknaden stängde) där summan av de implicita sannolikheterna för hemmaseger, oavgjort och bortaseger var mindre än 100 %. Med en genomsnittlig arbitrage-avkastning på 100,81 % (eller 0,81 % vinst) skulle ditt teoretiska saldo ha stått på 13 670 € om du hade satsat 100 € för varje arbitrage.

Diagrammet nedan jämför hur den vinsten skulle ha ackumulerats. Det finns fyra tidsserier: dels den totala saldotillväxten, dels avkastningen från att spela på Pinnacles odds och dels avkastningen från att spela på de bästa tillgängliga fotbollsoddsen för de övriga två 1X2-alternativen.

in-article-pinnacle-arbitrage-friendly-date-perspective.jpg

Diagrammet visar tydligt att andra spelbolag bidrar till den totala arbitrage-avkastningen medan Pinnacle konsekvent erbjuder odds som har negativt väntevärde sett ur spelarens perspektiv. Den faktiska avkastningen från omsättningen som enbart gällde Pinnacle var 95,5 %, det vill säga en förlust på 4,5 %. Det ska jämföras med 102,7 % för de andra spelbolagen.

Diagrammet utgör ytterligare bevis på att Pinnacle rutinmässigt sätter mer precisa fotbollsodds än andra spelbolag.

Det betyder inte nödvändigtvis att andra spelbolag är sämre på att bedöma "sanna" odds. Det finns faktiskt andra möjliga skäl till varför de kan välja att erbjuda odds som i själva verket leder till förlust för dem. En sådan förklaring kan till exempel vara att de vill locka nya kunder med artificiellt förhöjda odds. Men glöm inte att sådana spelbolag nästan garanterat kommer att hindra dig från att regelbundet utnyttja sådana möjligheter.

Utnyttjar Pinnacle arbitrage?

Pinnacle-avkastningen på 95,5 % är betydligt mindre än väntat med hänsyn till Pinnacles genomsnittliga marginal för dessa 16 861 matcher. Den förväntade avkastningen vore 97,6 %, det vill säga en förlust på 2,4 %.

Fördelen med deras korrekta odds är att Pinnacle alltid tillåter dig att arbitrage-spela eftersom de vet att de andra spelbolagen får stå för förlusten.

Kan det tänkas att Pinnacle avsiktligt ökar marginalen för dessa arbitrage-odds eftersom de vet att arbitrage-spelare inte bryr sig så länge oddsen hos andra spelbolag är tillräckligt generösa för att möjliggöra arbitrage? Skulle det i så fall innebära att alla Pinnacle-odds som inte ingår i arbitrage-möjligheter representerar negativt väntevärde? 

Avkastningen från Pinnacles två övriga 1X2-odds för fotbollsmatcherna var 98,3 %. Det är bättre än Pinnacle-oddsen som ingår i arbitrage-möjligheterna men inte tillräckligt bra för att erbjuda konsekvent positivt väntevärde. Är skillnaden signifikant? Nej. Ett ensvansat t-test av de två urvalen ger ett p-värde på 8 %. Det betyder att skillnaden kan uppstå slumpmässigt i 8 % av fallen. P-värdet behöver vara 5 % eller lägre för att man ska kunna påstå att en avsikt ligger bakom.

När vi dessutom tar med i beräkningen att det genomsnittliga Pinnacle-oddset som förekommer i arbitrage (4,74) är mycket större än genomsnittsoddset för de övriga två alternativen (3,61) kan mycket av skillnaden troligen förklaras av underdog-biasen. Denna bias leder till att högre odds får proportionellt större marginaler. 

Med tanke på att 79 % av Pinnacle-oddsen som ingick i arbitrage-möjligheterna gällde oavgjort eller bortaseger är det inte så konstigt att ett sådant odds i genomsnitt är högre än de två övriga. Orsaken till att oproportionerligt höga Pinnacle-odds förekommer i arbitrage-möjligheter är att underdog-biasen är svagare för Pinnacles odds än för de odds som erbjuds av spelbolag med större marginaler. 

Möjligtvis skulle statistisk signifikans kunna uppstå om vi granskade fler matcher, men just nu kan vi inte konstatera att Pinnacle medvetet utnyttjar arbitrage-möjligheter som uppstår på grund av andra spelbolags förlustfyllda generositet. Det verkar helt enkelt som om Pinnacle vet var oddsen bör ligga och i allmänhet håller sig till det. 

Vad händer när oddsmarknaden stänger?

När spelare utnyttjar arbitrage-möjligheter med hjälp av Pinnacles odds och satsar oproportionerligt mycket pengar på den sidan av marknaden skulle man kanske kunna anta att Pinnacle behöver sänka de oddsen för att minska sin risk.

Vi kan visserligen konstatera att Pinnacle sänkte oddsen för matcherna i det här urvalet, men skillnaden är knappt märkbar. Det genomsnittliga oddset var 4,73 och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan öppningsoddsen och stängningsoddsen (p-värdet var 74 % från ett tvåsvansat t-test). Avkastningen för själva stängningsoddsen var 95,0 %. Avkastningen från de övriga två oddsen var 98,7 % och representerar fortfarande inte något positivt väntevärde i genomsnitt.

Ytterligare ett bevis på Pinnacles klokhet?

Under de senaste åren har jag skrivit många artiklar om Pinnacles fotbollsodds och hur effektiva och träffsäkra de är. Självklart får jag höra många synpunkter på mina slutsatser, inte minst att odds som i genomsnitt är träffsäkra inte nödvändigtvis är träffsäkra för enskilda matcher.

Orsaken till att oproportionerligt höga Pinnacle-odds förekommer i arbitrage-möjligheter är att underdog-biasen är svagare för Pinnacles odds än för de odds som erbjuds av spelbolag med större marginaler.

Jag vidhåller att Pinnacles fotbollsodds i allmänhet är en mycket bra indikator på de faktiska utfallssannolikheterna när man väl har tagit hänsyn till marginalen och hur den troligast har fördelats med tanke på underdog-biasen.

Den här analysen av arbitrage-möjligheter är ytterligare ett bevis på det. Pinnacle vinnlägger sig om att erbjuda exakta odds, eller åtminstone odds som inte avviker från sina "sanna" värden med mer än sin marginal. Förmodligen har de kommit fram till att det är den mest lönsamma oddssättningsmodellen för dem.

En sak som vi kan vara ganska säkra på är att Pinnacle, till skillnad från mer rekreationsinriktade spelbolag, sällan ger bort något gratis. Om Pinnacle gör några systematiska avvikelser från marknadseffektiviteten för att maximera sin vinstmarginal (som i sin tur skulle kunna ge värde åt skickliga kunder) går de i varje fall inte att rutinmässigt upptäcka på arbitrage-marknaderna för fotboll.

Fördelen med deras korrekta odds är att Pinnacle alltid tillåter dig att arbitrage-spela eftersom de vet att de andra spelbolagen får stå för förlusten.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.