jul 2, 2020
jul 2, 2020

Vilken sorts spelare är du?

Sätter du dina egna odds?

Litar du på marknaden?

Kanske har du rätt idé men fel metod?

Spelar du bara för skojs skull?

Vilken sorts spelare är du?

Precis som det finns många olika sporter, oddsmarknader och spelbolag finns det många olika sorters spelare. Olika människor spelar på olika sätt och av olika skäl. Oavsett vad du spelar på och varför du gör det bör du känna till vilken sorts spelare du är. Vilken sorts spelare är du? Läs vidare för att få reda på det.

Det finns många som försöker försörja sig på spel (långt ifrån alla lyckas), men det finns också många som inte bryr sig särskilt mycket om sin avkastning alls. De som spelar för att tjäna pengar och de som bara spelar för skojs skull hör till olika kategorier.

Sedan finns det också en skillnad mellan spelare som vet vad de håller på med och de som inte vet det. Det finns även flera undergrupper till dessa fyra klassiska spelartyper. Dessutom finns det vissa som engagerar sig i spelvärlden men inte spelar själva – som främst intresserar sig för de matematiska eller psykologiska aspekterna och ser betting som ett pussel att lösa.

Spelare A: Sätter sina egna odds

Det här är urtypen av en klassisk spelare. Någon som försöker göra samma sak som spelbolaget fast bättre. Det vill säga använda information och olika metoder för att få fram en träffsäker spegling av de faktiska utfallssannolikheterna för en händelse. Sådana spelare hoppas att deras egna sannolikhetsbedömningar är mer träffsäkra än spelbolagens.

Påståendet att man inte behöver någon kunskap om sporten man spelar på är en vattendelare inom bettingcommunityn, eftersom vissa spelares metoder faktiskt kräver att de har sådana kunskaper.

Den typen av spelare behöver inte ens titta på spelbolagets odds. Istället använder de sig av en modell eller metod som förfinats över tid och eventuellt blivit lönsam. Resultatet blir egna odds som kan jämföras med spelbolagens. När spelaren har fått fram en högre implicit sannolikhet för ett visst utfall jämfört med spelbolaget uppstår en ”edge”, och då är det värt att spela.

För att kunna spela framgångsrikt på det sättet krävs stor skicklighet, specialkompetens och en stor portion tålamod och beslutsamhet. När man modellerar sina egna utfall är det möjligt att gå med vinst på flera olika sporter och marknader. Men sådana spelare specialiserar sig ofta på specifika sporter eller marknader. Eftersom det är så svårt att gå med vinst i det långa loppet är det bäst att bara rikta in sig på en viss del av ett spelbolags utbud.

Den här sortens spelare har varit tvungen att hänga med och anpassa sig i takt med spelbranschens utveckling. Nu när oddsmarknaderna har blivit mer sofistikerade är traditionella ”handikappspelare” inte lika vanliga som förr. För att kunna ha någon chans att konkurrera med moderna spelbolag och andra spelare måste man använda sig av data.

Mycket av ovanstående gäller enskilda spelare, men det finns förstås inget som hindrar flera spelare från att samarbeta. Det kan röra sig om allt från enkel informationsdelning till avancerade spelsyndikat som lägger ihop sina pengar och ger varje spelare en specifik roll.

Spelare B: Rätt idé, fel metod

Spelare som tillhör den här kategorin inser ofta inte att de gör det, utan tror att de är mer som spelare A. Det kan vara farligt eftersom de tror att de gör rätt och bara har otur när de förlorar (eller inte inser att de bara har tur när de vinner).

Precis som spelare A använder sig spelare B av data, och kanske till och med modellerar sannolikheterna för olika utfall och beräknar en uppskattad edge. Men de tar inte hänsyn till rätt eller tillräckligt mycket information och lägger inte ner tillräckligt med tid på att testa sina beräkningar.

Den här sortens spelare hoppas förmodligen kunna försörja sig på spel men saknar rätt tillvägagångssätt för det. Sådana spelare gör grundläggande analyser innan de spelar, som till exempel att granska historiska handikapptrender i NFL eller utifrån ligamål och ett lags genomsnittliga antal mål försöka tippa Över/under i en fotbollsmatch.

Spelbolagen lägger ner enorma resurser på personal och teknik för att kunna sätta och justera sina odds med maximal precision. Det finns dessutom otaliga spelare som har tillgång till stora mängder data och är experter på prediktiva modeller (och allt detta hjälper i sin tur till att forma spelbolagens odds). Om du tror att du kan identifiera felaktigt satta odds och dessutom hinna före andra spelare om du bara investerat en bråkdel av den tid och energi som andra lagt ner, tyder det på att du saknar full förståelse för vad betting är och vad som krävs för att vinna.

Spelare C: Använder marknaden till sin fördel

En vanlig missuppfattning är att man behöver expertkunskaper om en sport för att kunna tjäna pengar på den. Det finns en klassisk anekdot om en affärsman som lyckades tjäna pengar på att köpa och sälja ”grönt timmer” trots att han inte insåg att termen syftade på nyfällda träd utan trodde att det rörde sig om grönmålade timmerstockar (just därför myntade Nicholas Nassim Taleb begreppet Grönt timmer-felslutet i sin bok Antifragile). 

Oavsett vilken sorts spelare du är måste du hantera dina pengar på rätt sätt. Det kan röra sig om att använda en insatsstrategi för att optimera din bankrulle, eller helt enkelt se till att du inte spenderar mer än du har råd med.

Påståendet att man inte behöver någon kunskap om sporten man spelar på är en vattendelare inom bettingcommunityn. Det beror sannolikt på att vissa spelares metoder kräver att de faktiskt har sådana kunskaper, medan andra kan inhämta nästan all information de behöver direkt från marknaden.

Den typen av spelare litar på att spelbolagen sätter träffsäkra odds och utgår från dem. De försöker inte på egen hand räkna fram mer träffsäkra sannolikheter än spelbolagen på populära oddsmarknader. Det beror på att de vet att spelbolagen investerat stora resurser och har tillgång till en strid ström av information från spelarnas spelmönster.

Den här sortens spelare tar odds från ett träffsäkert spelbolag och letar runt tills de hittar mindre träffsäkra odds hos andra spelbolag (vilket ofta leder till att de bli avstängda eller begränsade). Alternativt tittar de på alternativa eller deriverade marknader hos samma spelbolag som korrelerar med de träffsäkra marknaderna, men där sannolikheterna för dessa derivat inte matchar.

En sådan spelare skulle till exempel kunna utgå från sannolikheten att en NBA-match innehåller fler än ett visst antal poäng baserat på oddslinan som spelbolaget satt, och istället spela på det totala antalet poäng i den andra perioden. I det fallet krävs ingen kunskap om de aktuella lagen eller spelarna.

Den enda informationen som krävs är spelbolagets träffsäkra oddslina för det totala antalet poäng i matchen i kombination med övriga data (till exempel fördelningen av poäng i de fyra perioderna i en NBA-match) för att få reda på om marknaderna för varje enskild period korrelerar som väntat. Om de inte gör det kan lönsamma spelmöjligheter uppstå.

Spelare D: Underhållning framför allt

Målet för många spelare är att tjäna pengar. Men för vissa är det sekundärt. Det betyder inte att de inte känner spänning när de vinner eller blir besvikna när de förlorar. Faktum är att känslor är ett stort skäl till att de spelar. De spelar för att känna spänning och komma närmare matcherna de spelar på.

Många av dem vet att de inte har särskilt stor chans att vinna, med tanke på hur lite förarbete de gör innan de spelar. Eventuellt har de ett litet hum om sannolikhetslära och överskattar sina vinstchanser, men de spelar ändå inte primärt för ekonomisk vinning.

De spelar ofta för att "krydda" en match de tittar på med lite extra spänning. Det kan till exempel röra sig om ett simpelt spel på vem som vinner matchen, ett kombinationsspel som täcker flera matcher under en och samma dag eller ett specialspel på en enskild idrottare.

Den här typen av spelare kan spela för vitt skilda belopp. Det kan vara 5 kr, 50 kr eller 50 000 kr – det beror helt enkelt på hur mycket pengar spelaren har att röra sig med. De jagar förmodligen inte med ljus och lykta efter de lägsta marginalerna för att få bästa möjliga värde. De kan vara lojala till ett visst spelbolag eftersom de gillar varumärket och användarupplevelsen, till exempel interaktionerna med webbplatsen och kundtjänsten.

Viktiga lärdomar för alla spelare

Det kan vara farligt att tro att du är en viss typ av spelare om du egentligen är en annan. Det är också viktigt att komma ihåg att oavsett vilken sorts spelare du är måste du hantera dina pengar på rätt sätt. Det kan röra sig om att använda en insatsstrategi för att optimera din bankrulle om du spelar för att försörja dig, eller helt enkelt se till att du inte spenderar mer än du har råd med.

Det är också viktigt att vara medveten om att den moderna spelbranschen inte bara består av spelare och spelbolag. Antalet ”rekare” som säljer speltips är fler än någonsin. Även om seriösa spelare vet att det sällan finns något värde i sådana tjänster, och de som bara spelar för att ha kul knappast har lust att betala för att ha mindre kul, kan spelare som ligger någonstans emellan dessa två kategorier köpa sådana tjänster.

Även om det vore orättvist att påstå att det aldrig är värt att ta rygg på speltips från rekare (det kan faktiskt finnas undantag som bekräftar regeln) är det i allmänhet oklokt. Marknaden är så svår att slå att det vore kontraproduktivt för den som verkligen lyckats hitta en edge att avslöja sina hemligheter för andra (mot en avgift som rekaren ändå hade kunnat tjäna genom att spela själv).

Miljoner människor över hela världen spelar, och naturligtvis passar inte varje spelare in perfekt i en viss kategori. Det är mer troligt att man ligger närmare en viss kategori än de andra, och kanske ibland rör sig mot en annan eller två andra kategorier.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.