mar 12, 2018
mar 12, 2018

Vad är positivt väntevärde?

Vad är positivt väntevärde?

Lönsamhet med positiva väntevärden

Vad är positivt väntevärde?

Väntevärde är ett viktigt koncept inom betting. Vad är positivt väntevärde? Hur kan du hitta värde när du spelar? Läs vidare för att få reda på det.

En av de mest intressanta aspekterna av att spela på odds är att ingen på förhand känner till utfallens exakta sannolikheter (bortsett från när man singlar slant). Spelbolagen sätter sina odds utifrån sina egna antaganden och marknadens tillstånd. Värdemedvetna spelare strävar efter att kapitalisera på odds som de anser implicerar felaktiga sannolikheter.

Vad är positivt väntevärde?

För att kunna hitta värde behöver du först komma fram till vilken sannolikhet du själv tror att ett utfall har att inträffa. Enkelt uttryckt: om du lyckas identifiera sannolikheter som är högre än vad som indikeras av spelbolagets odds kommer du att gå med vinst på lång sikt.

Positivt väntevärde uppstår när:

sannolikheten för utfallet är större än sannolikheten som oddsen implicerar

Exempel på positivt väntevärde

Låt oss ta slantsingling som exempel. Bortsett från möjligheten att myntet landar på kanten vet vi att sannolikheten för klave är 50 %. Detta motsvarar ett odds på 2,00. Efter att spelbolaget tillämpat sin marginal kan oddset hamna på omkring 1,91 (beroende på vilket spelbolag det rör sig om) vilket implicerar en sannolikhet på 52,4 % för att slantsinglingen resulterar i klave.

Vi vet att detta odds representerar ett negativt väntevärde eftersom vi får betala för 52,4 % sannolikhet trots att den faktiska sannolikheten för klave är 50 %.

Anta nu att det råder viss osäkerhet om hur stor sannolikheten för klave egentligen är. Du har själv beräknat att sannolikheten för klave är 50 %, men marknaden är osäker. Spelbolaget erbjuder nu oddset 2,20 på klave.

Detta gör att du bara behöver betala för 45,5 % sannolikhet trots att den verkliga sannolikheten är 50 %. Alltså representerar detta odds positivt väntevärde.

Vi kan beräkna lönsamheten för en insats med hjälp av en formel för väntevärde:

Om vi satsar 100 kr på klave i ovanstående exempel blir det beräknade väntevärdet:

0,5 x 120 kr – 0,5 x 100 kr = +10 kr

För varje satsad hundralapp blir den förväntade avkastningen 110 kr (en vinst på 10 kr).

Varje gång vi singlar slant kan vi alltså förvänta oss att få tillbaka 110 kr för varje satsad hundralapp. Detta vore mycket lukrativt på lång sikt.

Så hittar du värde

När du vill hitta värde är det klokt att jämföra olika spelbolags odds. När olika spelbolag är oense om en viss sannolikhet kan det tyda på att det finns ett positivt väntevärde att utnyttja.

Andra bra sätt att hitta värde på är att bygga en överlägsen spelmodell eller dra nytta av informationsasymmetri. Om insiderinformation eller en spelmodell ger dig en tydligare bild av den faktiska sannolikheten än spelbolaget finns det pengar att tjäna.

Betydelsen av långsiktighet

Långsiktighet går hand i hand med värdebaserat spelande. Även med en klar edge som i exemplet med oddset 2,2 på slantsingling löper du fortfarande 50 % risk att förlora. Det är därför insatsstrategier är så viktiga – om du satsar för mycket (även med positivt väntevärde) kan ditt saldo decimeras kvickt.

På lång sikt lönar sig denna strategi. Efter 100 slantsinglingar med 100 kr i insats (10 000 kr satsat totalt) kan spelaren förvänta sig att ha 11 000 kr.

På samma sätt kommer en spelare som hittar positiva väntevärden att gå med vinst i det långa loppet.

Vikten av odds

Värde handlar om att hitta de bästa oddsen – och det finns inget spelbolag som erbjuder bättre värde än Pinnacle. Om du spelar på lägre odds någon annanstans blir din värdebaserade strategi mindre lönsam eller till och med förlustbringande.

Vissa spelbolag stänger dessutom av vinnande spelare vilket omöjliggör en långsiktig värdestrategi. Pinnacles policy är att välkomna vinnare. Tack vare det kan värdeinriktade spelare utnyttja sina fördelar maximalt.

Anmäl dig här för att få ut mesta möjliga av din värdebaserade spelstrategi.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.