jan 20, 2023
jan 20, 2023

Vad är en bra avkastning inom betting?

Så fungerar avkastning

Vad påverkas oddsen av?

Så beräknar man avkastning

Vad är en bra avkastning inom betting?

Huvuduppgiften för alla som spelar på sportodds är (förhoppningsvis) att få tillbaka mer pengar än man satsar. Ingen kan vinna varje gång men om man vinner tillräckligt för att täcka de förlorande spelen bör vinsterna (förhoppningsvis) vara större än förlusterna. Med andra ord är ens totala avkastning (förhoppningsvis) större än det satsade totalbeloppet. Frågan är: vad är egentligen en bra avkastning?

Vad är avkastning?

Det är inte alltid helt lätt att besvara. Det är kanske inte en lika vag fråga som ”hur långt är ett snöre?” men det finns flera saker att tänka på.

Först och främst är det naturligtvis så att ju fler insatser och ju större satsade summor, desto större kan vinsten (eller förlusten) bli. Det vore bra att ha något slags standardmått för att jämföra olika spelhistoriker med olika insatsnivåer och antal spel.

Ingen spelare är den andra lik. Den vanligaste måttstocken är själva avkastningen i procentform. Man kan också tala om resultat eller vinst. Det är i princip samma sak.

Avkastningen beräknas genom att helt enkelt dela de totala intäkterna med insatserna.

Om någon har satsat 1 000 dollar totalt och har 1 050 dollar efter att alla vinster och förluster summerats vore spelarens avkastning 1 050/1 000 = 1,05 eller 105 %. Eftersom nettovinsten är 50 dollar blir resultatet helt enkelt 50/1 000 = 0,05 eller 5 %.

Detta kan också kallas vinst. Resultatet är avkastningen minus 1 (eller 100 %). Genom att använda begrepp som avkastning och resultat kan man jämföra spelare som har olika insatspreferenser och olika längd på sin spelhistorik.

Om en spelare har 600 dollar efter att ha satsat 1 dollar 500 gånger har den spelaren uppvisat en avkastning på 120 % (det vill säga ett resultat på 20 %). En annan spelare som satsat 1 000 dollar per spel och har 12 miljoner dollar efter 10 000 spel har uppvisat samma avkastning (och resultat) som den första spelaren.

Uppenbarligen har den andra spelaren gjort en långt större vinst i absoluta tal men avkastningen (och resultatet) gör att vi kan jämföra deras framgångar oavsett om de beror på tur eller skicklighet.

Längden på spelhistoriken

Är en avkastning på 120 % alltid lika bra som en annan avkastning på 120 %? Svaret är nej och det finns två skäl till det.

Skicklighetens inverkan på spelresultat

Det första är själva längden på spelhistoriken, inte räknat i tid men i antal spel. Sannolikhetsläran gäller för alla spel precis som den gäller för en slantsingling. Om man singlar slant tio gånger och får krona sex gånger, kan man då konstatera att myntet hade större chans att landa på krona?

Med största sannolikhet inte. Om vi däremot singlar slant 1 000 gånger och får krona 600 gånger vore det uppenbart att så var fallet. Ju längre historik, desto mer troligt är det att en avvikelse från det förväntade utfallet beror på något annat än bara slumpen.

För slantsinglingar vore den bakomliggande anledningen ett viktat mynt – inom betting rör det sig snarare om spelarens skicklighet.

Låt oss ta ytterligare ett exempel. Föreställ dig att det finns två spelhistoriker där alla odds är 2,00 utan någon spelbolagsmarginal (vilket tyder på att den faktiska sannolikheten är 50 %) och där båda spelarna fått en avkastning på 105 % (en vinst på 5 %).

Den enda skillnaden är längden på spelhistoriken. Den första spelaren har placerat 250 spel medan den andra placerat 2 500. Diagrammet nedan visar de möjliga utfallen för varje spelare baserat enbart på tur eller otur under antagandet att ingen av spelarna är skicklig.
ROI-1.png

De möjliga utfallen för den första spelaren (250 spel) framgår av den blå kurvan. Spelarens faktiska vinst (5 %) visas av den vertikala svarta linjen. Jämför ytorna under den blå kurvan till vänster och höger om den svarta linjen.

Deras storlekar motsvarar sannolikheten att faktiskt uppnå mindre eller mer än 5 % vinst (en avkastning på 105 %).

Ytan till höger är cirka 21,5 % av totalytan under den blå kurvan vilket innebär att det finns 21,5 % chans att spelaren kunde ha fått ett bättre resultat än i verkligheten genom ren tur. Det är en lite för hög siffra för att man ska kunna konstatera att spelaren är skicklig.

Sannolikhetsspannet för den andra spelaren med 2 500 spel framgår av den brandgula kurvan. Vi vet som sagt att spelaren gjort en vinst på 5 % (105 % avkastning) men den här gången är sannolikheten att prestera bättre mycket mindre – under 1 %.

Det finns fortfarande en viss möjlighet att spelaren bara haft en väldig tur men det är långt mindre sannolikt än för den första spelaren. Det verkar snarare mer troligt att den andra spelarens resultat beror på något annat än tur.

Och förutsatt att spelaren inte fuskar är den mest uppenbara anledningen skicklighet.

Så nu har vi vår första faktor för att beräkna hur bra en avkastning är. I det här exemplet är båda avkastningarna samma men den andra spelarens avkastning är bättre eftersom den har större chans att bero på skicklighet än tur.

Tur tar alltid slut någon gång; det är bara skicklighet som kan leda till långsiktigt stabila vinster.

När två spelare har samma avkastning och det inte finns något annat som skiljer kan man konstatera att den som har den längsta spelhistoriken är den bättre spelaren.

Oddsens betydelse

Men i praktiken finns det ofta något som skiljer och den vanligaste skillnaden mellan spelare med olika bettingpreferenser ligger i själva oddsen. Vi kan jämföra två spelare som spelar på olika odds på samma sätt som vi jämförde längden på deras spelhistorik.

De som spelar på asiatiska handikapp eller amerikanska poänghandikapp spelar i regel på odds omkring 2,000.

De som däremot bara spelar på vinnaren i hästkapplöpning kan ha ett genomsnittligt odds på 10,000 eller ännu högre. Vad tror du vi kommer att få se? Låt oss ta reda på det.

De två spelarna nedan har nu placerat 2 500 spel var. Omfånget av möjliga utfall enligt sannolikhetsläran framgår återigen av den blå kurvan (odds = 10,000) och den brandgula kurvan (odds = 2,000).
ROI-2.png

Jämför återigen storleken på ytorna under kurvorna till vänster och höger om linjen som motsvarar en vinst på 5 %.

Att spela på högre odds kan ge en större positiv avkastning.

Trots att deras spelhistorik är lika lång är det mycket mer troligt att spelaren med ett genomsnittligt odds på 10 uppnår en vinst på 5 % genom ren slump (utan någon skicklighet). Det beror helt enkelt på att händelser som är mer osannolika påverkas mer av tur och otur.

Att spela på högre odds kan ge en större positiv avkastning (och vinst) genom ren tur, men det omvända gäller också vilket ovanstående diagram visar.

Faktum är att den som spelar på odds på 10,000 behöver lägga cirka 22 000 spel för att matcha den lilla sannolikheten att gå med 5 % i vinst (eller bättre) som gäller för odds på 2,000!

Nu har vi vår andra faktor för att beräkna hur bra en avkastning är. När två spelare har samma avkastning och det inte finns något annat som skiljer kan man konstatera att den som har uppnått avkastningen med lägre odds är den bättre spelaren.

Slutsatsen blir att spelare som spelar på högre odds har större chans att få en hög avkastning än spelare som föredrar lägre odds, förutsatt att de är lika skickliga. Avkastningen må vara större men den är inte nödvändigtvis ett större mått på skicklighet.

Att jämföra två spelares avkastning för att ta reda på vem som är skickligast är orättvist om vi inte samtidigt tar hänsyn till de faktiska oddsen och längden på spelhistoriken.

Sannolikhet som ett mått på skicklighet inom betting

Låt oss återgå till vår ursprungliga frågeställning: vad är en bra avkastning? Nu vet vi att kvaliteten på en avkastning påverkas både av längden på spelhistoriken och storleken på oddsen.

Vi analyserade dessa två faktorer genom att fundera över hur troligt det är att se ett visst utfall i förhållande till alla andra möjliga utfall.

Att jämföra sannolikheter är alltså troligen ett bättre sätt att jämföra två spelare än att bara jämföra avkastningarna rakt av. Det beror på att sannolikheten för ett visst utfall är ett mått på spelarens underliggande skicklighet.

Därigenom får vi en bättre bild av vilka avkastningar som är att vänta från spelare som spelar på olika odds.

I de två diagrammen nedan har jag gjort detta för tre möjliga nivåer som motsvarar 10 %, 1 % respektive 0,1 % chans att slumpen ligger bakom.

Som sagt: ju mindre troligt det är att något sker enbart på grund av slumpen (tur), desto mer säkra kan vi vara på att slumpen inte är det enda som ligger bakom utfallet.

Samtidigt får man inte glömma bort att de här sannolikhetssiffrorna INTE motsvarar 90 %, 99 % respektive 99,9 % chans att spelaren är skicklig. Detta är helt och hållet ett kvalitativt och inte ett kvantitativt förhållande.
ROI-3.png

Det första diagrammet visar ett typiskt oddsintervall för vanliga, populära sportoddsmarknader.

Till exempel ser vi att den förväntade vinsten från odds på 1,5 för en spelare som uppvisat resultat som bara har 1 % chans att bero på slumpen (röd linje) vore cirka 5 % (en avkastning på 105 %.

En lika skicklig spelare som spelar på odds på 3,000 hade haft en förväntad vinst på över 10 %.

Detta omvandlas till långt högre odds i det andra diagrammet (nedan) som täcker oddsmarknader med långt fler deltagare, till exempel spel på vinnare i golf och hästkapplöpning.
ROI-4.png

Samma spelare som spelar på odds på 20,000 väntas uppvisa en vinst på över 35 % (en avkastning på 135 %).

Slutsatsen blir att om den som spelar på så höga odds inte uppvisar en lika hög vinst är spelaren inte lika skicklig som den som spelar på lägre odds. Spelaren kommer därför att ligga under den röda linjen när det gäller odds i förhållande till vinst.

Med andra ord är det cirka tio gånger mer troligt att en spelare uppvisar en vinst på 15 % från odds på 5,000 än motsvarande vinst från odds på 3,000. Och det är ytterligare tio gånger mer troligt att spelaren uppvisar det med odds på 14,000.

Slutsats

Hur imponerande en viss avkastning är inom betting beror mycket på sammanhanget. Bara för att en viss spelare har en dubbelt så stor avkastning som en annan innebär det inte nödvändigtvis att den spelaren är skickligare. En större avkastning är att vänta inte bara från kortare spelhistoriker men också från högre odds.

En större avkastning kanske kan kännas bra för stunden men det som i slutändan avgör en avkastnings hållbarhet är spelarens skicklighet.

Förhoppningsvis har sannolikhetsläran i den här artikeln gett dig en bättre förståelse för vad en bra avkastning egentligen är.

Om du vill gå på djupet med matematiken bakom koncepten kan du läsa Joseph Buchdahls senaste bok Monte Carlo or Bust: Simple Simulations for Aspiring Sports Bettors. Registrera dig på Pinnacle för att få fantastiska odds med låga marginaler.

Pinnacle Big Bet

Delta i vår Big Bet-ledartavla för att ta chansen att vinna ett spel värt 10 000 USD på den största matchen i amerikansk fotboll genom att spela på slutspelet. Du kan också vinna 1 000 USD i vår stormatch-prisdragning. Följ länken nedan för att få mer information.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.