jan 6, 2017
jan 6, 2017

Visualisera ett spel: Hur ser en edge på spel ut?

Unik insyn från Pinnacles analyschef

Ta reda på hur en edge på spel ser ut

Vad är ett marginalbälte och vad kan det lära spelare?

Visualisera ett spel: Hur ser en edge på spel ut?

Alla spelare vill lägga spel som ger dem en positiv edge, men hur ser en edge ut? I sitt första inlägg i Oddsresurser svarar vår analyschef på denna bestående fråga genom ett unikt tillvägagångssätt för att visualisera ett värde. Fortsätt läsa för lite unik insyn i hur en edge på spel ser ut.

De flesta regelbundna läsare av Oddsresurser bör vara väl medvetna om begreppet spelmarginaler och hur de relaterar till långsiktig vinst. Så hellre än att gå över gammal skåpmat och förklara hur stor edge du behöver för att slå ett spelbolag regelbundet, vill jag närma mig ämnet ur en helt annan synvinkel – genom att visa dig hur en edge ser ut i bokstavlig mening.

Alla diskussioner om spel omfattas av oddsen. Kanske har du tidigare lagt ett spel i decimalodds till 1,95, eller amerikanska odds på -125. Själva oddsen är helt enkelt en återspegling av den underliggande sannolikheten för utfallet – hur sannolikt är det att det inträffar? Om du har lagt ett spel till 4,00 är din bedömning att utfallet i fråga faktiskt kommer att inträffa oftare än bara 1 av 4 gånger (25 %) – spelet representerar därför ett bra värde för dig. 

Vi vet också att varje spels chans att vinna ligger någonstans mellan 0 % (kommer aldrig att hända) och 100 % (absolut säkerhet). För att motivera följande grafer och förklaringar skulle jag vilja ställa några frågor till alla läsare: 

A. Vilket av dessa två spel ger den högsta förväntade avkastningen på investeringen (dvs. om du placerar en enhet på var och en av de två spelen, vilket skulle ge den större förväntade avkastningen)?
 1. Det erbjudna oddset är 5,00 och du tror att du har en edge på 2,5 % när du lägger spelet. Den erbjudna sannolikheten är alltså 20 %, och du tror att du vinner det här spelet 22,5 % av gångerna.
 1. Det erbjudna oddset är 1,25 och du tror att du har en edge på 10 % när du spelar här. Den erbjudna sannolikheten är alltså 80 %, och du tror att du kommer att vinna detta spel 90 % av gångerna.
B. Vilket av dessa två spel erbjuder den högsta förväntade avkastningen på investeringen?
 1. Det erbjudna oddset är 4,00 men det faktiska rättvisa oddset utan någon marginal bör vara 5,00. Den erbjudna sannolikheten är alltså 25 %, men det kommer bara att hända 20 % av gångerna. 
 1. Det erbjudna oddset är 1,25 men det faktiska rättvisa oddset utan någon marginal bör vara 1,333. Den erbjudna sannolikheten är alltså 80 %, men det skulle bara inträffa 75 % av gångerna.

Vi kommer att återvända till dessa aptitretare i slutet av denna artikel men för att komma fram till svaren vill jag börja med att visualisera hur ett spel (och därtill hörande marginal) ser ut.

Visualisering av ett odds

Oavsett vilket oddsformat vi använder för att lägga spel handlar allt till slut om sannolikheter. Varje spel har en motsvarande sannolikhet för att det händer, så det kan representeras som en sannolikhet.

För att vara lönsamma erbjuder spelbolag inte odds som rättvist representerar den sanna sannolikheten. De tar ut lite extra – en marginal – som skyddar dem mot osäkerheten i samband med att förutsäga framtida händelser.

Detta kan grafiskt representeras med hjälp av ett marginalbälte:

 • Vi har en rättvis lina där oddsen är lika på båda sidor.
 • Dessutom finns det två linor som representerar hur spel kan erbjudas med en marginal på varje sida.

Genom att endast titta på den här grafen blir det inte helt klart vad det betyder, så låt oss lägga till några kommentarer.

graph-1.jpg

graph-2.jpg

Detta är ett exempel där vi antar att spelbolaget kommer att ta ut en total marginal på 10 % och tillämpa den proportionellt på båda sidor av den rättvisa linan. 

Vi kan se några sannolikheter i linorna med marginal där vi korsar gränserna 0 % eller 100 %. Dessa fall inträffar när ett spel är så troligt att inträffa att det inte kan erbjudas efter att man lagt till säkerhetsmarginalen med den här metoden.

Dessutom kan vi se att de två linorna med marginal alltid är parallella (samma avstånd från varandra) – det här kallas marginalbältet.

Det som verkligen spelar roll här är inte hur mycket marginal som tas ut, utan hur det jämför sig proportionellt med spelet man placerade.

Det är lättare att förstå vad marginalbältet representerar genom att tänka på att spelbolaget tjänar pengar när ett resultat hamnar inom detta marginalbälte (alltså när sannolikheten för utfallet ligger inom detta intervall) och inte tjänar pengar när det är utanför det. Detta är en förenkling förstås men tillåter oss att ge mening åt graferna.

Genom att titta på detta marginalbälte tror du kanske att spel på stora favoriter till odds lägre än 1,500 är dyrare för spelaren eftersom mer av marginalen tillämpas på spelarens valda sida. Det som verkligen spelar roll här är inte hur mycket marginal som tas ut, utan hur det jämför sig proportionellt med spelet man placerade. Framöver kommer vi att använda pilar för att representera detta nyckelmått.

Vi kunde naturligtvis ha löst avkastningen på investeringen genom att beräkna genom oddsen och sannolikheten, men eftersom meningen med artikeln är att visa dig hur en edge ser ut, håller jag mig till diagram eftersom dessa förhoppningsvis är enklare att ta in än matematik.

Så efter att vi har introducerat begreppet marginalbälte och vårt visuella mått på värdet av spelet med hjälp av pilar kan vi nu återgå till våra frågor.

A. I båda fallen kan vi se att vi kommer att vinna, men hur mycket? Vilket av de två är det bättre när det kommer till att investera pengar? 
 1. Det erbjudna oddset är 5,00 och du tror att du har en edge på 2,5 % när du spelar här. Den erbjudna sannolikheten är alltså 20 %, och du tror att du kommer att vinna detta spel 22,5 % av gångerna.
 1. Det erbjudna oddset är 1,25 och du tror att du har en edge på 10 % när du spelar här. Den erbjudna sannolikheten är alltså 80 %, och du tror att du kommer att vinna detta spel 90 % av gångerna.

insert-2.jpg

Det som verkligen spelar roll här är inte siffrorna utan pilarnas längd. Det som definierar vår beräknade avkastning på investeringen är förhållandet mellan pilarna. I det första exemplet var edgen 2,5 %, vilket är skillnaden mellan pilarna, så skillnaden passar in i spelets sannolikhet 8 gånger – 20 dividerat med 2,5.

insert-1.jpg

Därför är din förväntade avkastning 1 + 1/8, alltså 112,5 %. Så för varje enhet du satsar på det här oddset förväntar du dig att vinna 0,125 enheter.

I det andra exemplet ser vi ett mycket liknande mönster:

insert-3.jpg

Vi har exakt samma förhållande, och därför har vi samma förväntade utbetalning på 0,125 enheter för varje satsad enhet.

Så vad blir svaret på den ursprungliga frågan om vilket spel som ger den högre förväntade avkastningen? Svaret är att de har exakt samma förväntade avkastning.

I det andra exemplet har vi olika linor, där din förväntade utbetalning är negativ.

A. På vilket av dessa två spel skulle du ha den högsta förväntade avkastningen på investeringen? 
 1. Det erbjudna oddset är 4,00 men det faktiska rättvisa oddset utan någon marginal skulle vara 5,00. Den erbjudna sannolikheten är alltså 25 %, men det kommer bara att hända 20 % av gångerna.
 1. Det erbjudna oddset är 1,25 men det faktiska rättvisa oddset utan någon marginal skulle vara 1,50. Den erbjudna sannolikheten är alltså 80 %, men det skulle bara hända 66,67 % av gångerna.

Här kan vi tillämpa diagrammen ovan för att se längden på pilarna för rättvisa marginallinor.

insert-4.jpg

Här har vi två sätt att göra en liknande beräkning som vi gjorde tidigare:

 1. Vi gör likadant som tidigare och kontrollerar hur ofta skillnaden passar in i det lagda spelet. Men eftersom resultaten är negativa i det här fallet måste vi lägga till ett (–) framför resultaten. Det betyder att spel ett har en negativ förväntad avkastning på investeringen.

Därför har det första spelet en avkastning på 1 enhet minus 20 %, vilket är detsamma som att du får 80 %, så 4/5 tillbaka, medan det andra spelet har en avkastning på 1 enhet minus 16,67 %, vilket ger en avkastning på 83,33 %, så 5/6.

 1. Det andra sättet att titta på det är att skapa en oddsmarknadsöversikt och läsa ut den förväntade avkastningen från oddsmarknadsgrafen: 

graph-3.jpg

vs. 

graph-4.jpg

Vad vi kan göra här är att läsa avkastningen på investeringen från grafen genom att titta på korsningen mellan den 100 % erbjudna sannolikhetslinjen och spelmarknaden. Detta kommer att definiera avkastningen på varje spel som placeras på denna kombination av rättvisa odds och den erbjudna spelmarknaden som motsvarar den.

Så i det andra exemplet så är spelet med bättre avkastning spel 2.

Avsikten med allt innehåll i Oddsresurser är att försöka förklara hur spel på odds fungerar, men olika människor lär sig naturligtvis på olika sätt. Vissa tycker att det är lättare att ta upp information när det presenteras visuellt, vilket motiverade mig att ta ett gemensamt tema från flera tidigare artiklar – nämligen att definiera vad en edge är – och presentera det på ett helt annat sätt. 

Genom att bokstavligen visa hur en edge i spel faktiskt ser ut – via ett marginalbälte – hoppas jag att fler spelare kommer att anpassa sitt tänkande och uppskatta värdet av Pinnacles låga marginaler.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.