jan 12, 2017
jan 12, 2017

Vilka kunskaper om vadslagning finns att hämta i skolan?

Ta reda på varför skolan kan vara nyckeln till att bli en bra spelare

Är gymnasiet en bra källa till kunskaper om vadslagning?

Kan universitetet hjälpa dig till en karriär inom vadslagning?

Vilka kunskaper om vadslagning finns att hämta i skolan?

Vissa har lagt många år på att vässa sina färdigheter i hopp om att slå spelbolagen. Andra har överfört sina färdigheter från en tidigare yrkeskarriär till vadslagning. Det finns olika tillvägagångssätt för att lära sig bli en bra spelare, men allt börjar ofta på samma plats: i skolan. Vilka kunskaper om vadslagning finns egentligen att hämta i skolan? Läs vidare för att få reda på det.

Folk som spelar på odds kommer från alla möjliga typer av utbildningsbakgrunder. En del kan ha älskat skolan, andra hatat den. Vissa kanske inte har gått i skolan alls. Även om det inte finns några universella förutsättningar som garanterar vinst i det långa loppet är det ofta nödvändigt med vissa grundläggande kunskaper och en vilja att lära sig.

Att skaffa kunskap är en sak, men det är själva tillämpningen av sådan kunskap som är den viktigaste aspekten.

En av våra trogna läsare – Dave från Kanada – hörde nyligen av sig till oss och berättade om när han upptäckte sportodds under sitt andra år på universitetet. Dave studerade ekonomi och tyckte att hans studier hade gett honom en fördel i fråga om vadslagning. Studierna gjorde honom inte bara mer logisk och rationell – han fick även lära sig koncept som kan tillämpas direkt på spel om pengar. 

Högre studier kan vara en bra grund i jakten på fördelar på oddsmarknaden. Man kan emellertid också lära sig mycket under sina tidiga skolår och i gymnasiet.

Grundskolan: Här läggs grunden

Även om lagar förbjuder minderåriga från att spela om pengar börjar de lära sig om vadslagningsrelaterade ämnen (om än indirekt) redan i början av skolgången. Från fem års ålder får barn lära sig grundläggande matematik – något som är viktigt för att kunna bli en bra spelare.

Kunskap om fraktioner och decimaler kommer väl till pass när man ska lära sig vad oddsen representerar. Dessutom introduceras begreppet sannolikhet tidigt i skolgången. Eftersom odds representerar sannolikhet måste spelarna förstå vad sannolikhet innebär för att kunna förstå oddsen. 

När man ska spela om pengar gäller det att bedöma utfallssannolikheten (oddsen) som tillhandahålls av ett spelbolag, räkna fram en egen utfallssannolikhet och spela först när man upptäcker diskrepanser som ger positiva väntevärden. Även om detta för det mesta kräver avancerade färdigheter skulle det vara omöjligt utan grundläggande kunskap om sannolikheter. 

De algebraiska funktioner som undervisas tidigt i skolan har stor betydelse. De kräver visserligen en ganska komplex tillämpning för att vara till någon verklig nytta inom vadslagning, men genom att bygga vidare på denna grundläggande kunskap kan man lära sig mer komplexa teorier, hur spelsystem fungerar och vad som krävs för att bygga en prediktiv modell.

Tonåren: Mellanliggande utbildning

I det här skedet början studenterna utforska sannolikhetslära och vad slump (och tur) verkligen innebär. I gymnasiet börjar man även studera statistik och koncept som till exempel standardavvikelse och regressionsanalys

Poisson-fördelning (beräkning av sannolikheten för variabla resultat med hjälp av medelvärden) kan bidra till att förutsäga resultatet av en fotbollsmatch (bland annat) och används vanligtvis av mer avancerade spelare. Även om Poisson-fördelning kan tyckas vara komplicerad lärs den normalt ut till studenter som är runt 15–16 år.

Universitetet: Att göra vadslagning till sitt yrke

Nästa steg i utbildningen (om man väljer att fortsätta med skolan) är universitet eller högskola. Här får studenterna fördjupa sina studier ytterligare och fokusera på specifika ämnen. Även om det numera går att ta examen i vadslagning är den typen av kurser relativt nya. Det finns andra inriktningar som också kan göra dig till en bättre spelare.

De flesta ekonomiprogram har att göra med vadslagning på ett eller annat sätt. Där krävs nämligen samma färdigheter som du behöver när du spelar om pengar – bedömning av risk och lämpliga köptillfällen till bra "pris". De flesta som har studerat till att bli en trader på finansmarknaden har goda förutsättningar att börja med spel om pengar (det är i grund och botten en tillgångsklass som alla andra), men det finns vissa kurser som har ännu tydligare koppling till vadslagning.

En examen i sannolikhetslära och statistik skulle tveklöst vara bra att ha om man vill tjäna pengar på odds. Med hjälp av en sådan utbildning kan man bygga modeller för att förutse framtida utfall utifrån tidigare resultat (själva kärnan i vadslagning) och sätta sina egna färdigheter på prov. 

Hur kan annan utbildning vara till hjälp?

Matematik är en viktig del av vadslagning, men den är inte allt. Man kan även ha nytta av psykologi och datavetenskap när man spelar om pengar.

Nyttiga spelkoncept som förlustaversion, falsk slutledning och heuristiska tekniker är inte obekanta koncept för utbildade psykologer. I detta avseende kan beteendeekonomi (en kombination av psykologi- och ekonomistudier) vara mycket användbart att studera om man vill lyckas med vadslagning.

Kopplingen till finanstrading är tydlig – där krävs nämligen samma färdigheter som du behöver när du spelar om pengar (bedömning av risk och lämpliga köptillfällen till bra "pris").

Skickliga spelare är medvetna om hur användbar information kan vara när man spelar om pengar. Att kunna analysera information och extrahera värde ur den är det viktigaste av allt. Tillgång till en mängd data är en bra utgångspunkt, men det är först när man vet hur man ska bearbeta och använda datan som man kan dra nytta av den. Det är därför som många tror att R står för en revolutionerande innovation inom oddsvärlden.

Tillämpning av kunskap

Att skaffa kunskap är en sak, men det är själva tillämpningen av sådan kunskap som är den viktigaste aspekten. Det finns mycket att beakta och överväga innan man satsar. Många av de sakerna lärs inte ut i utbildningssystemet.

Ovanstående exempel belyser hur man kan lära sig mycket om vadslagning i skolan utan att ens lägga märke till det. Det bör också påpekas att brist på sådan utbildning inte ska ses som en nackdel. Även om man känner till grundläggande matematik, avancerad statistik, sannolikhetslära, psykologins betydelse och hur man samlar in analysdata behöver man fortfarande vara disciplinerad, engagerad och tålmodig för att kunna lyckas. 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.