maj 6, 2020
maj 6, 2020

Att begränsa eller inte begränsa? Det är frågan

Hur fungerar ett traditionellt spelbolag?

Vad gör rekreationsinriktade spelbolag annorlunda?

Är ett spel ett kontrakt?

Att begränsa eller inte begränsa? Det är frågan

Att bli begränsad eller avstängd bara för att man vinner är inget som Pinnacles kunder behöver oroa sig för, men hos många andra spelbolag är det mycket vanligt. Varför begränsar spelbolag vinnande spelare? Borde de få göra det? Hur har Pinnacle råd att inte begränsa sina kunder? Läs vidare för att få reda på det.

Ett hett diskussionsämne bland många spelare just nu är spelbolagsrestriktioner. Under de senaste åren har allt större uppmärksamhet riktats mot att många spelbolag stänger ute skickliga spelare som de hävdar är olönsamma.

Pinnacle är inte ett av de spelbolagen eftersom deras affärsmodell ser annorlunda ut. I den här artikeln ska jag kika på skillnaderna mellan dessa två affärsmodeller, varför de existerar, vad de innebär för spelarna och vad som kan hända i framtiden.

Pinnacle: Det traditionella spelbolaget

Pinnacle är över 20 år gammalt. Det unika med Pinnacle är att de välkomnar vinnare, det vill säga spelare med positiva väntevärden. Det är Pinnacle ensamma om, bortsett från ett par mindre undantag och asiatiska spelbolag som också accepterar vinnare, men av lite andra skäl. Den tidigare IG Index-tradern Matthew Trenhaile har förklarat skälen till det i sin artikel Haunted by ignorance på Medium.

Pinnacles affärsmodell är i många avseenden traditionell och beroende av hög spelvolym. Ju större omsättningen är på oddsmarknaderna, desto mer vinst går till spelbolaget via marginalen.

Men för att kunna locka till sig en stor spelvolym krävs låga marginaler, som i förlängningen ger bättre odds åt kunderna. Vissa av Pinnacles marginaler för populära marknader är så låga som 2 %. Andra spelbolag kan ha tre gånger så stora marginaler för samma marknader.

Konsekvensen av att ha små marginaler är att spelbolaget måste ha rätt väldigt ofta. Om spelbolagets fel systematiskt är större än marginalerna kommer skickliga spelare att utnyttja det och äta upp vinsterna. Pinnacles affärsmodell går ut på att ha rätt. Målet är att ha mycket träffsäkra odds med minimal epistemisk osäkerhet i sina modeller.

Företagets oddschef Marco Blume säger att Pinnacle hanterar sina oddsmarknader med 100 % datavetenskap och 0 % pengar. Föreställningen om att spelbolaget försöker balansera insatsvolymen spel för spel är en myt, som möjligen är mer tillämpbar på spelurval eller hela marknader via "de stora talens lag". Enligt VD:n Paris Smith tar Pinnacle faktiska risker, har tilltro till sina siffror och ogiltigförklarar inga spel godtyckligt.

Pinnacle använder kunskapen de får från sin oddssättningsmodell och sina ”konsulter” för att få fram mer träffsäkra odds.

De bästa modellerna kostar mycket pengar. Pinnacles investeringsstrategi är nästan helt inriktad på datamodellering, och de lägger mycket mindre pengar på reklam och marknadsföring. Att avvisa de skickligaste och potentiellt mest storsatsande kunderna vore kontraproduktivt när affärsmodellen kretsar kring hög omsättning. Genom att välkomna skickliga spelare slår Pinnacle två flugor i en smäll.

För det första är policyn om att välkomna vinnare en billig form av marknadsföring som sprids från mun till mun. För det andra kan Pinnacle förbättra träffsäkerheten för sina odds med hjälp av de skickligaste spelarna. Mer träffsäkra odds leder i sin tur till färre vinnande spelare.

Den andra av dessa två punkter vidimeras av att Marco Blume kallar sina skickligaste kunder ”konsulter”, och han vill alltid ha så bra konsulter som möjligt. Han säger att Pinnacle ser sina kunder som en informationskälla och i praktiken tillgodogör sig deras kunskaper via så kallad prisbildning.

Men skicklighet är trots allt relativt, säger Paris Smith. Det kan bara finnas ett spelbolag med högst träffsäkerhet. I kampen om högst träffsäkerhet på oddsmarknaderna tar vinnaren allt. Pinnacle har vunnit den kampen i över 20 år nu. De tar visserligen risker (precis som varje traditionellt spelbolag bör göra), men de är bra på det.

Det rekreationsinriktade spelbolaget

Om Pinnacle verkligen är det enda verkligt traditionella spelbolaget kan man säga att alla andra spelbolag har en rekreationsinriktad affärsmodell som går ut på att ett mycket större antal spelare satsar mindre belopp. Enligt mina egna data kan den genomsnittliga insatsen per kund vara mångdubbelt mindre hos sådana spelbolag.

Det finns två skäl till att kunder satsar mindre hos rekreationsinriktade spelbolag. För det första har Pinnacle högre gränser för sina främsta marknader. De kan därigenom locka till sig större spelvolymer och generera den nödvändiga omsättningen. För det andra brukar rekreationsinriktade spelbolag i regel begränsa eller helt avvisa insatser från sina skickligaste kunder. Allt fler börjar inse att de stänger av vinnare.

Termen ”rekreation” ger vid handen att sådana spelbolag enbart ser sin produkt som en form av underhållning snarare än som en möjlig väg för sina kunder att kunna tjäna pengar professionellt. Det verkar räcka för att stilla aptiten hos de flesta.

Om du inte kan eller inte bryr dig om att slå oddsen missgynnas du egentligen inte av den rekreationsinriktade affärsmodellen.

Jämfört med Pinnacle gör sådana spelbolag långt mindre investeringar i datavetenskap och modeller för att få fram träffsäkra odds. Istället lägger de pengarna på marknadsföring av variationsrika marknader, bonusar och enskilda höga odds. Även om Pinnacle i genomsnitt kanske har de bästa oddsen tack vare sina låga marginaler innebär det inte nödvändigtvis att de oddsen är lätta att slå.

På grund av rekreationsinriktade spelbolags sämre träffsäkerhet på marknaderna är det faktiskt lättare att systematiskt hitta positiva väntevärden där. De kan till och med marknadsföra vissa odds som de vet är för högt satta, i hopp om att locka nya kunder med "marknadens bästa odds". Men om de märker att du systematiskt utnyttjar deras odds kommer de att hindra dig från att göra det.

Rekreationsinriktade spelbolag inser att kunniga spelare ägnar sig åt arbitrage och betting med aritmetiskt värde. Pinnacles träffsäkra odds innebär att rekreationsinriktade spelbolag i regel är på den olönsamma sidan av arbitragemöjligheter. Det är därför de vill stoppa det, medan Pinnacle snarare välkomnar det.

Men på senare tid har allt fler kunder hos rekreationsinriktade spelbolag börjat uttrycka missnöje med de begränsningarna. Har de rätt i att de är orättvisa?

Ett spel är ett kontrakt som bygger på samtycke

Spel har alltid setts som en informell och ömsesidig överenskommelse mellan två parter att omfördela tillgångar i enlighet med utfallet av en viss händelse. I Storbritannien formaliserades sådana skuldregleringar i samband med en ny spellag 2005. Det gjordes genom att införliva spel om pengar i avtalsrätten. Det säkerställer att ett ingånget kontrakt är juridiskt bindande och att skulderna är indrivbara.

En viktig aspekt av avtalsrätten är att parterna själva, utan reservation eller förklaring, kan bestämma vem de vill ingå avtal med och om kontraktet kan ogiltigförklaras, förutsatt att man inte åsidosätter några andra rättsregler som förhindrar verkställighet på grund av rättsstridighet. Ett vanligt exempel på rättsstridighet beträffande begränsade spelare är diskriminering.

Kunskap kan emellertid bara säljas om någon är villig att betala för den. Om din kunskap är värdefull kommer du att få ett skäligt pris för den på en fungerande marknad.

År 2010 infördes en ny lag mot diskriminering i Storbritannien. Den gjorde det olagligt att diskriminera baserat på bland annat kön, hudfärg och trostillhörighet. Tyvärr finns det ingen lag som hindrar skickliga spelare från att bli diskriminerade. Det kan mycket väl vara diskriminering, men enligt brittisk lag är den tillåten. En ändring av det skulle kräva en lagändring eller en rättslig prövning som skulle kunna leda till en prejudicerande omtolkning av den befintliga lagtexten.

På den första punkten har inga större framsteg gjorts sedan 2018, då berörda parter träffade parlamentsledamöter och den brittiska spelkommissionen för att diskutera saken. Aktionsgruppen Justice4Punters utredde eventuella stämningsmöjligheter, men avråddes från att stämma eftersom det troligen skulle misslyckas.

I andra länder har man nått längre. Förra året förlorade ett ledande spelbolag i Spanien ett två år långt rättsfall och beordrades att häva begränsningarna av ett antal kunder. Domstolen slog fast att kontobegränsningarna var en form av diskriminering och att kunderna missgynnades eftersom de inte var professionella, inte gavs möjlighet att invända och att kontraktsvillkoren var oskäliga.

I Australien införde man minimigarantier som tog bort spelbolagens rätt att avvisa vinnande spelare. Först ut var delstaten New South Wales 2014, där spelarna fick vinna upp till 2 000 AUD per spel på greyhound, trav och galopp.

Förvånande nog har minimigarantierna blivit populära även bland spelbolagen, som uppskattar en marknad med hög omsättning där ett odds måste respekteras och vara tillgängligt för alla. Men vi får inte glömma att garantierna bara infördes för tre oddsmarknader. De flesta sporter, och troligen majoriteten av omsättningen, har inte påverkats.

Man bör också ha i åtanke att olika länder har aningen olika rättssystem, som möjliggör olika tolkningar och åsikter om vad som kan anses vara diskriminerande eller oskäligt. De har också olika kulturer som kan ha lite olika syn på rättvisa och diskriminering.

Eventuellt har australiensare en mer svartvit bild av rättvisa (på grund av sin nationella identitet eller något annat skäl) och anser att alla förtjänar en chans. I USA, där spel om pengar har rötter i maffian, kanske spelbolagen är mer benägna att fullgöra spelkontrakt än att sparka ut vinnande spelare.

Poker Joe, författare till Sharper: A Guide to Modern Sports Betting, har sagt att ingen av hans gamla maffiakontakter någonsin skulle komma på tanken att stänga ute en vinnande spelare. ”Jag tror att de hade tappat ansiktet.”

Inbjudan till förhandlingar

En viktig aspekt av avtalsrätten är den juridiska termen ”inbjudan till förhandlingar”. Cassini, som ligger bakom sportoddsbloggen Green All Over, har med hjälp av Wikipedia förklarat hur det ligger till.

En inbjudan till förhandlingar är en slags signal om att man är villig att förhandla. En person som bjuder in till förhandlingar avser inte att bli bunden i samma ögonblick som motparten accepterar inbjudan.

Det rör sig inte om ett accepterande av ett kontrakt utan en indikation på en persons villighet att förhandla fram ett kontrakt. Det är en preliminär kontraktskommunikation. Och det är det som publicering av odds representerar. Det är ett slags spel för gallerierna tänkt att locka spelare utan att ålägga spelbolaget någon skyldighet att ta emot några pengar från dem.

Om spelaren väljer att inte erbjuda pengar, eller om spelbolaget väljer att inte acceptera spelet, ingås inget kontrakt. Förutsatt att det publicerade oddset är tillgängligt för de flesta och inte var tänkt att vara vilseledande, har spelbolaget alltså rätt att avböja pengar från spelare som de bedömer är olönsamma. I varje fall har de rätt att göra det i Storbritannien.

Föga förvånande är det framför allt inbjudan till förhandlingar som väcker ont blod bland begränsade spelare. De tycker inte att spelbolag ska kunna komma med lockbeten utan att vara villiga att riskera förluster. Ett spelbolag som lägger upp ett odds ska vara berett att stå fast vid det – inte diskriminera och porta kunder som försöker utnyttja det. Förebilden är ett traditionellt spelbolag som Pinnacle, som tar egna risker och inte bara erbjuder underhållning.

Kunskap är makt

På en informationsmarknad är kunskap makt. Med kunskap kan skickliga spelare hitta positiva väntevärden och gå med vinst i det långa loppet. Pinnacle använder kunskapen de får från sin oddssättningsmodell och sina ”konsulter” för att få fram mer träffsäkra odds, som lockar större spelvolym från arbitrage-spelare och andra på fel sida om värdeekvationen. På ett sätt kan man se det som att parterna ingår ett ömsesidigt fördelaktigt, om än informellt, kontrakt med varandra.

Konsekvensen av att ha små marginaler är att spelbolaget måste ha rätt väldigt ofta. Om spelbolagets fel systematiskt är större än marginalerna kommer skickliga spelare att utnyttja det och äta upp vinsterna.

Kunskap kan emellertid bara säljas om någon är villig att betala för den. Om din kunskap är värdefull kommer du att få ett skäligt pris för den på en fungerande marknad. Rekreationsinriktade spelbolags affärsmodell är inte längre beroende av spelarnas kunskaper. De har oddssättare som redan vet ungefär var oddsen bör ligga, och all information de saknar kan de enkelt få från Pinnacle eller spelbörserna utan kostnad.

Varför skulle de bry sig om att betala kunder som kan slå rekreationsinriktade odds när de inte behöver deras kunskaper? Sådan kunskap är i praktiken värdelös, åtminstone för ett rekreationsinriktat spelbolag. Många rekreationsinriktade odds är trots allt avsiktligt felaktiga och avsedda att locka fler kunder.

Det finns helt enkelt ingen poäng med att betala uppskattningsvis 5 % av kunderna (som känner till det och försöker utnyttja det) eftersom spelbolaget redan har informationen de kan bidra med. Genom att begränsa sådana spelare kan spelbolaget öka sina vinster mer än genom att lägga sin budget på att ta fram träffsäkra odds och betala sina ”konsulter”, som Pinnacle gör. Pinnacle överlåter glatt spelet för gallerierna åt andra spelbolag. Så ser det i alla fall ut i teorin.

Hur ser framtiden ut?

Kontrasten mellan dessa två affärsmodeller kan verka bjärt. Rekreationsinriktade spelbolag bryr sig om träffsäkra odds i viss mån. Om de bara la upp vilka odds som helst och begränsade alla som tjänade pengar på dem skulle deras anseende köras i botten, och de skulle snart inte ha särskilt många kunder kvar. Och precis som Pinnacle tar de också positioner och risker. Inte ens rekreationsinriktade spelbolag är bara ett spel för gallerierna.

Men distinktionen mellan de två affärsmodellerna har ändå viktiga konsekvenser för spelbolagens framtid. I takt med att de amerikanska spellagarna luckras upp befarar många att de brittiska och europeiska metoderna kommer att börja användas där också. Skulle det vara så dåligt? Det beror på vilket perspektiv du har.

Om rättvisa är viktigt för dig och du vill att spelbolagen ska göra det som traditionellt förväntas av dem (ta risker snarare än att bedriva ett spel för gallerierna), eller om du är en av de få skickliga spelare som har ett positivt väntevärde, lär du inte gilla det. Men om du tillhör den långt större gruppen spelare som antingen inte kan eller bryr sig om att slå oddsen missgynnas du egentligen inte av den rekreationsinriktade affärsmodellen.

Man skulle kunna argumentera för att en begränsning av de friheter som avtalsrätten ger rekreationsinriktade spelbolag skulle missgynna majoriteten som verkligen ser spel som ren underhållning. Att tvinga spelbolagen att acceptera vinnare skulle antingen kunna leda till ökade marginaler eller en allmän övergång till mer träffsäkra marknader.

Inget av de alternativen vore positivt för de flesta spelare, inklusive de som i nuläget går med vinst hos rekreationsinriktade spelbolag. Många av de som klagar mest över att bli begränsade skulle kanske börja klaga över något helt annat: förluster. Ibland bör man vara försiktig med vad man önskar sig. Det är mycket lättare att framstå som skicklig hos ett rekreationsinriktat spelbolag än hos Pinnacle.

Sluttankar

Traditionella och rekreationsinriktade spelbolag lär kunna existera sida vid sida. De behöver nog varandra. Pinnacles omsättningsmodell stöds av pengarna som flödar in på fel sida av arbitrage-spel, det vill säga hos de rekreationsinriktade spelbolagen. Omvänt signalerar Pinnacle till övriga spelbolag var oddsen egentligen bör ligga.

Det kanske bara finns ett spelbolag som Pinnacle. Men om Pinnacle försvann skulle nog många sakna det. Även spelare som aldrig kommer att bli vinnare kanske behöver ett hopp om att kunna bli det. Genom att välkomna vinnare ger Pinnacle alla spelare hopp om att kunna byta till Pinnacle så snart de blivit skickliga nog.

Precis som Marco Blume säger röstar kunderna med plånboken. Hittills verkar de flesta som spelar hos rekreationsinriktade spelbolag vara nöjda med det. Om de inte vore det skulle de inte spela där, eller hur?

Om det skulle ändras vet de att de alltid kan spela hos Pinnacle oavsett vad, förutsatt att de bor i ett land där Pinnacle har licens. Pinnacle har välkomnat vinnare i över 20 år, och allt tyder på att de kommer att fortsätta göra det under många år framöver. Varför ändra på ett vinnande recept när man är bäst på det man gör?

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.