okt 7, 2019
okt 7, 2019

Överlevarbias bland rekare

Vad är överlevarbias?

Vem överlever på marknaden för rekare?

Överlevarnas förväntade lönsamhet

Överlevarbias bland rekare

På internet finns det massor av rekare som säljer speltips för en rad olika sporter. Vissa av dem uppvisar resultat som kan verka övertygande för spelare som inte vill behöva jobba för sina vinster. Men sådana resultat ger sällan hela bilden. Läs vidare för att få reda på mer om vilken inverkan överlevarbias har på marknaden för rekare.

År 2017 körde jag en enkel liten simulering för att granska överlevarbias bland rekare och problemet med försvinnande rekare. Det gick så här.

En marknadsplats för rekare är en webbplats med annonser för deras tjänster. Låt oss anta att en viss marknadsplats börjar med en rekare och att en ny tillkommer varje dag. Låt oss också anta att alla rekare tipsar om ett spel varje dag med jämna insatser till oddset 2,00 (ett rimligt antagande på till exempel en amerikansk handikappmarknad) och att alla rekare förväntas gå plus minus noll. Man kan säga att de singlar slant varje gång de spelar, och i den här artikeln kallas de för "oskickliga" spelare.

Varje rekare finns kvar på marknadsplatsen tills rekarens avkastning faller under -5 % (förutsatt att rekaren gett minst 100 tips). Hur ser marknadsplatsen ut efter 200 dagar?

Efter en Monte Carlo-simulering (som kördes 1 000 gånger) återstod i genomsnitt 56 rekare på marknadsplatsen, och deras genomsnittliga avkastning var 5,4 %. När de lågpresterande rekarna sållats bort förefaller de återstående rekarna kunna generera en betydelsefull avkastning genom ren skicklighet. Men på grund av experimentets utformning vet vi att alla rekares resultat bara beror på tur och otur.

I den här artikeln tänker jag vidareutforska överlevarbias på marknadsplatser för rekare.

Vad är överlevarbias?

Överlevarbias ("survivorship bias") är ett logiskt felslut som gör att man bara fokuserar på de personer eller saker som "överlevt" en viss process utan att ta hänsyn till de som inte gjort det. Överlevarbias kan leda till att man överskattar chansen till framgång eftersom misslyckanden ignoreras.

I det här fallet uppnår "processen" en avkastning på mer än -5 %. Marknadsplatser för rekare visar bara de rekare som är aktiva, eller i värsta fall bara rekare som uppvisar lönsamhet. Inaktiva rekare avlägsnas sannolikt från rampljuset eftersom de inte längre erbjuder attraktiva speltips och därmed inte heller några intäktskällor för marknadsplatsen.

Man behöver ingen examen i avancerad statistik för att kunna föreställa sig möjliga skäl till varför en rekare kan försvinna från en marknadsplats. Meningsskiljaktigheter kan vara ett skäl. Ett annat kan vara att en framgångsrik rekare bestämt sig för att köra solo och inte anser sig behöva någon marknadsplats längre.

Lärdomen här är att man som kund alltid bör göra efterforskningar innan man köper en tjänst som till exempel speltips.

Det vanligaste skälet till att en rekare lämnar en marknadsplats är att rekaren inte lyckas leverera ihållande lönsamhet. Under 14 år från 2001 till 2015 granskade jag över 300 av dem. Omkring hälften var olönsamma, vilket tyder på att ytterst få av dem hade någon faktisk spelskicklighet alls. Nästan allt som hände berodde på ren slump. De som lämnar en marknadsplats kanske gör det av fri vilja, eller så kan det bero på att marknadsplatsen har en policy om att säga upp olönsamma rekares kontrakt. 

Via Google kan man hitta otaliga marknadsplatser för rekare. Bakom kulisserna sparar marknadsplatserna förmodligen alla data för både sina nutida och dåtida rekare, men om de inte längre visar data för de sistnämnda finns det risk att rekarna på marknadsplatsen ser bättre ut än vad de är.

Naturligtvis söker sig inga spelare till olönsamma rekare – det spelarna vill ha är rekare som genererar mest pengar åt sina kunder. Men om man inte tar tillräckligt stor hänsyn till farorna med överlevarbias kan man fatta dåliga beslut om vilken marknadsplats man väljer att använda och vilken rekare man väljer att följa.

Vad är de förväntade överlevnadschanserna?

Det vore användbart att ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig att se på en marknadsplats för rekare och använda den informationen till att fatta mer välgrundade beslut, så låt oss bygga vidare på Monte Carlo-simuleringen jag körde för två år sedan.

Med samma initiala antaganden (varje rekare ger ett speltips om dagen med jämna insatser och odds på 2,00, en ny rekare tillkommer varje dag och rekare sållas bort när deras avkastning faller under -5 % efter minst 100 tips) förlängde jag Monte Carlo-simuleringens varaktighet med 1 000 dagar och körde den 10 000 gånger.

Genom att använda min kalkylator för förväntad avkastning (som finns här) vet vi att sannolikheten för att en oskicklig rekare (enligt definitionen ovan) på dag 101 är 69,23 %. Min Monte Carlo-simulering bekräftade detta resultat: 69,29 % av rekarna uppvisade en avkastning på mer än -5%.

För varje dag som passerar sjunker sannolikheten att oskickliga rekare håller sig kvar. De rekare vars avkastning ligger nära -5 % efter 100 tips blir troligen de första att åka ut efter ytterligare ett par oturliga resultat. Men överlevnadschansen slutar att falla i lika hög grad i takt med att antalet speltips ökar. Det beror på "de stora talens lag". En avkastning på -5 % är mycket mindre sannolik efter 1 000 tips än efter 100. 

Diagrammet nedan anger överlevnadssannolikhetens trend från 101 till 1 000 dagar.

new-survivorship-bias-in-article1.jpg

Överlevarnas förväntade lönsamhet

Det är fortfarande så att varje rekare som överlevt har en långsiktig förväntad lönsamhet på 0 %. Det beror på experimentets utformning. Men hur ser lönsamheten för de överlevande rekarna ut efter att de oturliga rekarna sållats bort?

Nästa diagram visar de förväntade avkastningarna för överlevande rekare från dag 101 till dag 1 000. De höga värdena vid dag 101–120 beror troligen på den initialt höga utsållningstakten (se ovanstående diagram) när rekare som ligger nära brytpunkten på -5 % avkastning åker ut efter ytterligare ett par otursamma resultat. 

Därför finns det en gradvis avmattning i förväntad avkastning, precis som de stora talens lag förutser. Min kalkylator för spelavkastningar säger att en oskicklig rekare har omkring 31 % chans att uppvisa en avkastning på +5 % efter 100 tips. Detta faller till under 6 % efter 1 000 tips. 

new-survivorship-bias-in-article2.jpg

Hur många överlevare är lönsamma?

Det sista diagrammet visar den förväntade andelen överlevande rekare som är lönsamma även efter 1 000 dagar. Efter dag 200 återstår färre än 50 % av de ursprungliga rekarna, men de som finns kvar har över 80 % chans att uppvisa vinst. Efter 1 000 dagar är det fortfarande över 70 %. 

new-survivorship-bias-in-article3.jpg

Vad har vi lärt oss om överlevarbias på marknadsplatser för rekare?

Resultaten för den här modellen är naturligtvis mycket känsliga för de initiala villkoren. Resultaten skiftar beroende på antalet tips per dag, vilka odds och insatser som gäller och framför allt på vilka kriterier som avgör när en rekare avlägsnas.

Men det finns en ännu viktigare lärdom att dra här. En marknadsplats som till största delen består av oskickliga rekare (det vill säga nästan alla) kan enkelt ge sken av att dess rekare har mer än bara tur.

Om man inte tar tillräckligt stor hänsyn till farorna med överlevarbias kan man fatta dåliga beslut om vilken marknadsplats man väljer att använda och vilken rekare man väljer att följa.

Därmed inte sagt att det inte finns några skickliga rekare alls. Det är möjligt att en liten del är skickliga. Men det viktiga att ha i åtanke är att de är långt färre än vad som antyds av de data som du tillåts se.

En marknadsplats med handikapprekare med flera hundra tips under bältet kan till exempel uppvisa en genomsnittlig avkastning på 3–5 %. Men individuellt är sannolikheten för att en oskicklig handikapprekare uppnår det bara 20 %.

Vissa marknadsplatser har publicerat sammanställda data för ett stort antal rekares avkastningar, och i ett exempel låg den avkastningen på -2 %. I just det fallet kan man se att den överväldigande majoriteten av spelarna helt enkelt förlorar motsvarigheten till Pinnacles marginal. Andra marknadsplatser kan vara mindre transparenta.

Lärdomen här är att man som kund alltid bör göra efterforskningar innan man köper en tjänst som till exempel speltips. Be marknadsplatsen om data för de rekare som slutat ge tips, och fråga varför de slutat. Om marknadsplatsen inte vill besvara din fråga vet du nu vad som ligger bakom.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.