jul 5, 2019
jul 5, 2019

Tar du betting på allvar?

Att inse att ens egna åsikter inte alltid är tillförlitliga

Vikten av relativa mätningar

Data och bankrullehantering

Tar du betting på allvar?

Miljontals människor runt om i världen spelar regelbundet. Många av dem spelar för nöjes skull medan andra tar det på allvar och försöker försörja sig på det. Det finns även en del som befinner sig någonstans i mitten. De kanske tror att de tar betting på allvar men inser inte vad det egentligen innebär. Tar du betting på allvar? Läs vidare för att få reda på det.

Det finns inget rätt eller fel sätt att spela på, men om du vill uppnå något med ditt spelande (som till exempel att gå med vinst i det långa loppet) måste du anstränga dig, lägga ner mycket tid och ta betting "seriöst". I den här artikeln går jag igenom de steg som krävs för att gå från hobbyspelare till seriös spelare.

Lär dig hur betting fungerar

Det första steget mot att bli en seriös spelare är att skaffa sig en fullständig förståelse för hur betting fungerar och hur svårt det kan vara att faktiskt tjäna pengar på det. För att ha någon chans att överträffa marknaden måste du först veta hur den fungerar.

Betting ses ofta som en tävling mellan spelare och spelbolag. Din uppgift är att försöka förutse vad som kommer att hända i till exempel en fotbollsmatch. Sedan satsar du pengar (spelar) på det odds som spelbolaget erbjuder för det resultatet. Om du har rätt betalar spelbolaget ut pengar till dig. Om du har fel behåller spelbolaget dina pengar. Men betting handlar om mycket mer än så.

Faktum är att betting primärt är en uppgörelse mellan olika spelare – spelbolaget fungerar mest som mellanhand. Spelbolaget tar betalt via provision på oddsen (detta kallas marginal). Marginalen är skillnaden (i spelbolagets favör) mellan sannolikheterna som oddsen representerar och de faktiska, underliggande sannolikheterna.

De sammanlagda sannolikheterna för alla möjliga utfall för en viss händelse är alltid 100 %. Men om du omvandlar ett spelbolags odds till procentuella sannolikheter märker du att summan överstiger 100 % (överskottet motsvarar spelbolagets marginal). Ju större marginal som tillämpas på oddsen, desto svårare är det att identifiera lönsamma spelmöjligheter och gå med vinst i det långa loppet.

En annan vanlig missuppfattning kring hur betting fungerar gäller föreställningen om att det är spelbolagen som själva sätter oddsen. Spelbolagen lägger visserligen upp initiala odds, men därefter styrs oddsen av spelarnas spelmönster. Spelbolagen anpassar sig till spelmönstret genom att justera oddsen så att spelbolaget garanterat går med vinst oavsett resultat eller maximerar sin potentiella avkastning.

Alla som tar betting på allvar vet att målet är att konsekvent göra bättre sannolikhetsbedömningar än de övriga aktörerna på oddsmarknaden. Att lyckas med det är inte lätt, men det är också viktigt att veta när det är värt att spela. Bara för att du har tilltro till en bedömning betyder det inte nödvändigtvis att du bör satsa pengar på den.

Alla seriösa spelare analyserar oddsen, jämför marginaler och letar runt efter de allra bästa oddsen innan de spelar.

Att inse att ens egna åsikter inte alltid är tillförlitliga

Ett av de största misstagen som spelare kan begå (förutom att inte lägga ner tillräckligt mycket tid på att lära sig hur oddsmarknaden fungerar) är att överskatta sina egna åsikter, även om de bygger på goda kunskaper och efterforskningar.

Ju mer du ägnar dig åt betting, desto mer behöver du inse att dina sannolikhetsbedömningar kan vara felaktiga.

Om du vill ta betting på allvar behöver du distansera dig både från dina spel och dina resultat. Med tanke på hur mycket information och resurser som spelbolagen besitter när de lägger upp sina initiala odds, och hur mycket pengar och information som andra spelare har, är det inte realistiskt att tro att enbart dina egna kunskaper ska räcka för att överträffa marknaden.

Det betyder inte att alla som vill tjäna pengar på betting nödvändigtvis måste bygga en komplex prediktiv modell, men att det är mycket osannolikt att intuition och egna kunskaper räcker för att lyckas.

För att konsekvent kunna gå med vinst behöver du ha en fördel gentemot resten av marknaden (detta kallas "edge"). Du behöver också veta hur din edge uppstår och när den bör utnyttjas.

Och ju mer du ägnar dig åt betting, desto mer behöver du inse att dina sannolikhetsbedömningar kan vara felaktiga. Seriösa spelare räknar med förluster och fokuserar på hur ofta de behöver vinna för att gå med vinst i det långa loppet. De kan både acceptera att de har fel ibland och lära sig av sina misstag genom att analysera och begrunda dem.

Vikten av relativa mätningar

Ponera att spelare A just har satsat 500 000 kr och att spelare B just har satsat 5 000 kr. Vem av dem skulle du gissa är den seriösa spelaren? Det kan vara den första men det kan precis lika gärna vara den andra. Absoluta tal säger inte särskilt mycket inom betting jämfört med relativa tal.

Spelare A kanske är en miljonär som bara spelar för nöjes skull. Spelare B kan ha identifierat en edge, hittat det spelbolag som erbjuder det bästa oddset och beräknat hur mycket som bör satsas baserat på edgen i förhållande till den totala bankrullen.

Seriösa spelare fäster sällan särskilt mycket vikt vid hur mycket de har satsat, vunnit eller förlorat i absoluta tal. Istället tänker de i procentuella banor kring hur mycket de har satsat under den aktuella veckan, månaden, året eller någonsin.

Det betyder inte att seriösa spelare inte bryr sig om pengar, bara att de distanserar sig från pengarna tillräckligt mycket för att inte låta dem påverka beslutsfattandet eller leda till reaktionärt beteende efter en vinst eller förlust.

Data kan ge dig svaren du behöver

En av de svåraste frågorna som alla seriösa spelare bör ställa sig är om deras framgångar och motgångar beror på skicklighet eller ren slump. De som spelar för nöjes skull kanske bara antar att deras spelresultat helt beror på deras egen skicklighet eller brist på skicklighet.

Det sanna eldprovet för att ta reda på om du är en skicklig spelare är att kontrollera om oddsen du spelat på är högre än de var när marknaden stängde.

En viktig del av betting är att granska dina egna resultat (särskilt om du försöker försörja dig på det). Det innefattar inte bara antalet vunna/förlorade spel eller din sammanlagda vinst/förlust utan även din avkastning under en viss period.

När du börjar ta betting på större allvar bör du ta nästa steg och jämföra oddsen som du har spelat på med stängningsoddsen. Stängningsoddsen är de sista oddsen som låg uppe precis när marknaden stängde (därav namnet). De är de allra mest träffsäkra oddsen och ligger närmast de faktiska, underliggande sannolikheterna.

Det sanna eldprovet för att ta reda på om du är en skicklig spelare är att kontrollera om oddsen du spelat på är högre än de var när marknaden stängde (Pinnacles odds anses allmänt vara de mest träffsäkra). Det beror på att marknaden anpassar sig efter spel som du bedömer har positivt väntevärde och sänker oddsen för dem.

Om oddsen du spelat på är högre än de var när marknaden stängde tyder det på att du har uppnått positivt väntevärde. Det gäller oavsett om spelet vann eller förlorade. Om du konsekvent lyckas göra det kommer du i teorin att gå med vinst i det långa loppet.

När du börjar analysera den här informationen märker du att det är svårt att bedöma hur stor del av dina resultat som beror på slump respektive skicklighet. Om du tar betting på allvar behöver du acceptera att allt som sker har inslag av slump. Om du inte gör det riskerar du att dra felaktiga slutsatser av dina spelresultat.

Läs fler av Pinnacles lärorika artiklar och lär dig viktiga spelkunskaper.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.