apr 4, 2017
apr 4, 2017

Att bli en lönsam spelare: En fråga om tur eller skicklighet

Tur och kompetensparadoxen

Människor och robotar mot slumpen: Vem vinner?

När blir betting ett skicklighetsspel?

Att bli en lönsam spelare: En fråga om tur eller skicklighet

Spel på odds handlar om att säkra positivt väntevärde för att skapa lönsamhet. Som en del av den processen måste spelare ta hänsyn till vilket inflytande slumpen och turen kan ha på resultatet av en given händelse. Denna artikel tittar på huruvida det är en fråga om tur eller skicklighet i att bli en lönsam spelare. Läs vidare för att ta reda på mer.

Syftet med Squares & Sharps, Suckers & Sharks var att undersöka om och varför vissa spelare är bättre än andra på att gå med vinst. Mirio Mella har tidigare illustrerat hurvissa karriärer är bättre lämpade för att bli framgångsrika spelare än andra: aktuarier, finansiella traders och professionella gamers till exempel. I den här artikeln kommer vi emellertid att undersöka mer allmänt om möjligheten att lyckas i en spelmiljö är avhängig tur eller en färdighet som kan förvärvas.

Tur och kompetensparadoxen

Det mesta av vad som händer på en spelmarknad är ren slump. Det här är förmodligen inte något som spelare vill höra. Visst, kasinospel som roulette och craps är rena slumpspel som regleras av enkla regler för sannolikhet. Men när det gäller sport där sannolikheten för resultat i stort sätt är okänd, måste det väl finnas en möjlighet till lönsam förväntan, eller hur? Ja, tekniskt sett, eftersom det är möjligt för vissa att vara bättre att komma åt och bearbeta nyheter och information än andra, men i praktiken är det verkligen bara tillgängligt för en liten del spelare på grund av en effekt som kallas kompetensparadoxen.

Generellt sett så är det så att ju lägre poäng i sporten, och ju större antal spelare som deltar, desto större roll spelar tur in.

När själva prognostiseringen blir en kapprustning mellan spelare som använder allt mer sofistikerade metoder för att förutsäga ett sportresultat kan absoluta färdigheter förbättras över hela linjen, men relativt sett står vi i stort sett stilla.

Samtidigt som den absoluta färdigheten när det kommer till att prognostisera förbättras, smalnar skillnaden mellan de bästa och de sämsta eftersom betting är ett spel av skicklighet och tur. Om variationen i relativa färdigheter har krympt är påverkan av tur följaktligen större. När du räknar in kostnaden för att spela (spelbolagets marginal) kommer de flesta av oss troligen att hamna i röda siffror över tid.

Bettingrobotar mot Slumpen

Fotbollsprognos-servicen Botprediction.com erbjuder ett användbart sätt att visa slumpmässighet i betting. Med 40 000 fotbollsprognosrobotar för spel på den totala målmarknaden liknar Botprediction dem vid en stor grupp spelare.

"Statistiskt sett finns det alltid stora förlorare och stora vinnare i den gruppen. Vår prognosprogramvara gör att du kan följa de få vinnare som har en vinstprocent över 70 %"

För några år sedan bestämde jag mig för att analysera fördelningen av prestation mellan dessa robotar över en 5-veckorsperiod. Så här såg det ut.

luck-skill-inarticle1.png

I huvudsak var det ingen skillnad mellan vad robotarna gjorde och en slumpmässig slantsingling. Tanken att du skulle kunna välja att följa en av de bättre utövande robotarna och förvänta dig att den fortsätter att prestera på samma sätt är fullständigt nonsens. Det finns ingen konsekvens i prestationen över en femveckorsperiod jämfört med nästa. Robotars framgång återgår helt enkelt till medelvärdet. Allt som händer är ren slump.

Riktiga människor mot Slumpen

Om robotar bara slumpmässigt väljer utfall att spela på, så kan vi knappast bli förvånade över det här resultatet. Låt oss ersätta robotarna med människor. Visst måste det finnas en skillnad eftersom folk inte väljer slumpmässigt.

Förutom analysen ovan analyserade jag även ett stort antal spelare (6 044) som la spel (1 073 029 totalt) på bettingcommunityt Pyckio.com. När jag analyserade resultat med hjälp av t-poäng, en statistisk mätning av hur en spelpost jämförs med marknadsförväntningen baserat på Pinnacles odds, var deras resultat fördelade enligt följande.

luck-skill-inarticle2.png

Vi ser en normalfördelning i spelresultat, ett säkert tecken på att det du tittar på mestadels är slumpmässigt. Visst, det finns bra spelare och dåliga spelare, men deras fördelning liknar mycket vad vi skulle hitta om vi helt enkelt bad dem att singla slant för att bestämma vad de skulle spela på, trots att alla skulle berätta för dig hur sofistikerad deras strategi är.

En skicklig men otursförföljd pokerspelare kan fortfarande gå med förlust efter så många som 100 000 händer, vilket motsvarar nästan två år, spelandes 40 timmar per vecka.

Istället för att vara bra eller dålig, har de flesta av de analyserade spelarna bara tur eller otur. Som en ytterligare demonstration delade jag upp resultaten från de 249 spelarna med en historik på över 1 000 spel i två halvor, och korrelerade deras resultat under första halvan med den andra.

Om spelarna demonstrerade bevis på skicklighet utöver tur, borde resultaten normalt sätt förbli konsekventa. Det vill säga, om en skicklig spelare visar en t-poäng på 3 på sina första 500 spel, borde vi vanligtvis förvänta oss ungefär 3 på hans nästa 500 spel. Så här såg dessa korrelationer ut i ett sambandsdiagram.

luck-skill-inarticle3.png

En R2 på 0,0019 innebär att bara 0,19 % av variationen i den andra halvans resultat hos dessa 249 spelare kan förklaras av variationen i den första halvans resultat. Implikationen är att resten kan förklaras av slumpen. Sammantaget demonstrerade dessa spelare inte konsekventa resultat; precis som Botpredictions robot återgick de bara till stor del till medelvärdet. Det innebär inte nödvändigtvis att det inte fanns några skickliga spelare alls. Snarare var det så att de få som fanns var dolda av de många som levde på slumpen.

Tur-skicklighets-kontinuum

I sin bok The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports, and Investing definierar Michael Mauboussin ett tur-skicklighets-kontinuum i vilket det finns olika aktiviteter. Vid ena änden med extrem tur hittar vi saker som roulette och lotterier. I andra änden har vi spel av ren skicklighet som schack. De flesta lagsporter finns någonstans i mittemellan.

Generellt sett så är det så att ju lägre poäng i sporten, och ju större antal spelare som deltar, desto större roll spelar tur in. Hur är det med spelande? Mauboussin placerar saker som att investera, betting och poker mycket närmare tur än skicklighet på skalan. Fördelningen av spelares prestationer som visas ovan, tycks stödja hans beslut. 

Skicklighetsmijlön

Förvärvet av expertis eller skicklighet följer typiskt det som kallas "naturalistiskt beslutsfattande", där bitar eller datamönster är memorerade och återkallas periodiskt genom långvarig övning och feedback. För att detta ska vara effektivt bör miljön vara tillräckligt regelbunden och stabil för att vara förutsägbar, så att orsak och effekt kan vara meningsfullt sammankopplade. Det är uppenbart att en sådan miljö av skicklighet finns för saker som att lära sig att spela schack eller tennis. Kan samma sak sägas om spel på sportodds?

När man tävlar i en miljö där tur dominerar bör man fokusera på beslutsfattandet snarare än själva resultaten.

Problemet med att skaffa färdigheter i att förutse saker ligger i det faktum att vi inom betting inte nödvändigtvis belönas för detta. Det kan vara sant att ju mer tid och ansträngning jag lägger på för att förutse sportresultat, ju bättre jag kommer att bli på det. Men skicklighet i spel på sportodds är inte bara en fråga om att välja vinnare. Snarare handlar det om huruvida vi är bättre på att välja dem än alla andra.

Som kompetensparadoxen illustrerar handlar betting om tävling om nollsummor och relativ skicklighet. När spelare konkurrerar med varandra på en marknad är den kompetens som verkligen betyder nåt utvärderingen av om den tillgängliga informationen på marknaden redan är integrerad i oddsen, och att kunna vara konsekvent i att göra det.

Om lika skickliga spelare har drivit oddsen till ett pris som verkligen representerar de sanna sannolikheterna för ett resultat (en process som kallas prisbildning), är det bara en slump om man vinner eller förlorar. Om spelmarknaderna för det mesta är effektiva, det vill säga återspeglar de ‘sanna’ sannolikheterna för ett resultat, tycks utsikterna att överträffa denna massans vishet vara allvarligt begränsade. 

En miljö där validiteten är noll?

Validitet är ett mått på om det vi anser är orsaken faktiskt är den sanna orsaken, och om vår mätning upprepade gånger pekar mot den slutsatsen. Kollektivt så misslyckades de oddsspelare som analyserades tidigare i grundläggande test av konsekvens och validitet. Detta tyder starkt på att miljön – oddsmarknaden – inte är regelbunden eller förutsägbar, utan i stället domineras av tur. 

Där tur bryter länken mellan skicklighet (orsaker) och lönsamhet (effekter), kan en skicklig spelare förlora pengar, medan en sämre spelare (relativt sett) kan vinna.

Spelmarknaden är komplex och oftast slumpmässig eftersom nyheterna som driver oddsen kommer till marknaden slumpmässigt. Om det inte var slumpmässigt så skulle det inte vara nyheter. Sådan slumpmässighet bryter länken mellan orsak (något som spelaren gör för att öka sin bankrulle) och effekt (en faktisk ökning av spelarens bankrulle).

Sammanhanget mellan det ovanstående är att det finns begränsat utrymme för återkoppling. Eftersom återkoppling är oljan som driver maskinen av avsiktlig övning, är det inte troligt att ackumulerade spelerfarenheter på en spelmarknad ger mycket expertis. För att sätta det i perspektiv kan du tänka dig att försöka träna på att spela roulette.

Detta tyder starkt på att miljön – oddsmarknaden – inte är regelbunden eller förutsägbar, utan i stället domineras av tur.

Likaså innebär det att spel på prisbildning, som implicit är balanseringen av åsikter om ett sportutfall, nödvändigtvis innebär att etablering av orsakssamband mellan beslut och resultat är mer besläktat med gissning. Daniel Kahneman, Nobelprisvinnare och författare av Tänka, snabbt och långsamt beskriver detta som en miljö där validiteten är noll. Naturligtvis förändrar inget av detta uppfattningen de flesta spelare har att vinsten orsakades av saker de gjorde. Sådan övertygelse (en av de många anledningarna till varför vi spelar) är uppenbarligen produkten av en illusion av validitet.

När blir betting ett skicklighetsspel?

Kanske har vi ställt fel fråga. Kanske är det inte en fråga om huruvida något är ett skicklighetsspel utan snarare när det blir ett skicklighetsspel. Där tur och skicklighet båda är närvarande i spel som innefattar repetition, ökar det relativa bidraget av skicklighet med antalet repetitioner.

Tennis är ett uppenbart exempel på ett spel med många repetitioner. En 53 % sannolikhet att vinna en viss poäng övergår till en 85 % sannolikhet att vinna en femsetsmatch. Poker är en annan. De kort som du får, och de gemensamma kort som dealern avslöjar, är en fråga om ren slump och är förmodligen de dominerande faktorerna som dikterar spelets utveckling i en enda hand. Över många händer tar dock tur och otur ut varandra, men skillnader i spelarnas förmåga att bluffa och läsa motståndare - en färdighet som fås genom att spela mycket - kommer gradvis att visa sig.

Jag kan kanske förutse 9 av 10 Premier League-resultat under en helg, men om personen jag spelar mot kan förutse alla 10, kommer jag ändå förlora.

Nate Silver, författare av The Signal and the Noise, har påstått att en skicklig men otursförföljd pokerspelare fortfarande kan gå med förlust efter så många som 100 000 händer, vilket motsvarar nästan två år spelande, 40 timmar per vecka. Tänk dig två oddsspelare som spelar på jämna odds mot varandra. Om en spelare har en fördel på 2 % över sin motståndare, det vill säga en prognos med en framgångstakt på 51 %, kan framgångsutvecklingen genom hans reella fördel på samma sätt ta lång tid. Efter 1 000 spel kan den svagare spelaren fortfarande ligga före 25 % av gångerna.

Övervinna slumpen och kompetensparadoxen

Om spelmarknaderna är nära att vara miljöer med noll validitet, där möjligheter till skicklighet är minimal, finns det något vi kan göra åt det? Jag har lagt till min egen lösning för de tre som Michael Mauboussin erbjöd, som alla beskrivs nedan:

Spel på marknader med högre variation i skicklighet

I lekmannatermer betyder det att spelmarknader som är mindre kända för majoriteten av spelare och spelbolag, med mindre lättillgänglig information och nyheter att bearbeta för prognoser. Ju större skillnaden är mellan de minst och mest skickliga prognosmakarna, ju mindre är roll spelar turen.

Tänk relativt, inte absolut

Där det finns konkurrens och tur, är det bara relativ prestation som spelar roll. Jag kan kanske förutse 9 av 10 Premier League-resultat under en helg, men om personen jag spelar mot kan förutse alla 10, kommer jag ändå förlora. Som Nate Silver säger om poker, "du kan göra 95 % rätt beslut och ändå förlora allt vid ett bord fullt av spelare som gör rätt 99 % av gångerna." I det här sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att det egentligen inte är spelbolaget du försöker slå, utan alla andra. 

Fokusera på processen, inte resultatet

När man tävlar i en miljö där tur dominerar bör man fokusera på beslutsfattandet snarare än själva resultaten. När det kommer till spel bör du analysera hur du prognostiserar, inte storleken på ditt saldo. Där tur bryter länken mellan skicklighet (orsaker) och lönsamhet (effekter), kan en skicklig spelare förlora pengar, medan en sämre spelare (relativt sett) kan vinna.

Studera stängningsoddset

Det är nu väl etablerat att Pinnacles stängningsodds är en av de bästa måttstockarna för "sann" sannolikhet av resultatet. Summan du konsekvent slår det med kommer att ge en mycket bra indikation på den vinst du kan förvänta dig att göra. Om du ständigt slår stängningsoddset med en summa som är större än Pinnacles marginal, antyder det att du är tillräckligt mycket bättre än många av dina konkurrenter.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.