jul 10, 2019
jul 10, 2019

Viktigt att känna till om Kelly-kriteriet

Vad är Kelly-kriteriet?

Hur fungerar Kelly-kriteriet?

Så beräknas Kelly-kriteriet

Vanliga synpunkter på Kelly-kriteriet

Viktigt att känna till om Kelly-kriteriet
Kelly-kriteriet är ett välkänt begrepp bland seriösa spelare. Många anser att det är det bästa sättet att hantera sin bankrulle på, men det är inte förskonat från kritik. Vad behöver du känna till om Kelly-kriteriet? Läs vidare för att få reda på det.

Pinnacle har tidigare publicerat en artikel om hur Kelly-kriteriet används inom betting. Målet med den här artikeln är att räta ut ett par frågetecken kring den här populära insatsmetoden.

Vad är Kelly-kriteriet?

John Kelly skapade Kelly-kriteriet 1956 medan han arbetade på Bell Laboratory för AT&T. Med tiden har Kelly-kriteriet blivit allt populärare i både spelbranschen och finanssektorn. Idag kallas det ofta för bara "Kelly" och används flitigt av såväl spelare som aktiespekulanter.

Kelly-kriteriet är en formel som beräknar hur stor andel av befintliga medel som bör riskeras för att maximera den potentiella avkastningen från ett spel eller en investering. Kelly-kriteriet räknar alltså fram hur stor del av dina pengar du bör satsa. Det görs genom att ta hänsyn till hur mycket pengar du har att spela med och hur sannolikt det är att ditt spel vinner respektive förlorar.

Även om Kelly bara är en av flera beprövade insatsmetoder anses den vara bäst av alla. Det beror på att den skyddar din bankrulle samtidigt som den ser till att pengarna du satsar står i proportion till storleken på ditt positiva väntevärde ("edge").

Hur fungerar Kelly-kriteriet?

Det finns många olika sorters insatsmetoder – allt från simpla upplägg med fasta insatsbelopp till sekventiella metoder som till exempel Martingale (som går ut på att fördubbla insatsen efter varje förlust) och Fibonacci (som förflyttar dig ett steg uppåt i nummersekvensen efter varje förlust och två steg nedåt efter varje vinst).

Kelly-kriteriet skiljer sig från övriga metoder eftersom det är proportionerligt. Beloppet du satsar med Kelly-kriteriet står alltid i proportion till din bankrulle och din aktuella fördel gentemot marknaden (det vill säga din edge).

Kelly-kriteriet går i grund och botten ut på att din bankrulle aldrig ska ta slut när du förlorar, och att den ska växa exponentiellt när du vinner. Om du drabbas av flera förluster i rad kommer det rekommenderade insatsbeloppet att minskas för att ligga i linje med din kvarvarande bankrulle. Det fungerar likadant åt andra hållet också. När du vinner och bygger upp din bankrulle rekommenderas större insatsbelopp framöver.

Så beräknas Kelly-kriteriet

Formeln för att beräkna Kelly-kriteriet kan verka förvirrande vid första anblick, men när du väl har lärt dig den är den lätt att använda.

(BP - Q) / B

f är beloppet du bör satsa (som en andel av din bankrulle).

b är decimaloddset för ditt tänkta spel - 1

p är vinstsannolikheten (som beräknas av dig)

q är förlustsannolikheten (1 - p)

Ännu tydligare blir det med ett praktiskt exempel. Ponera att Roger Federer möter Rafael Nadal i Wimbledon-finalen. Federer ges oddset 1,598 medan Nadal får 2,490. Oddsen tyder på att Nadal har cirka 40 % chans att vinna, men du tror att han i själva verket har 48 % vinstchans.

Det innebär att:

b är decimaloddset för ditt tänkta spel (2,49) - 1 = 1,49

p är vinstsannolikheten (som beräknas av dig) = 0,48

q är förlustsannolikheten (1 - 0,48) = 0,52

(1,49 x 0,48 - 0,52) / 1,49 = 0,13

Här rekommenderar alltså Kelly-kriteriet att du satsar 13 % av din bankrulle på att Rafael Nadal ska slå Roger Federer.

Det är alltid bra att känna till formeln själv, men du kan också automatisera beräkningen med hjälp av Excel eller en av flera kostnadsfria Kelly-kalkylatorer online.

Vanliga synpunkter på Kelly-kriteriet

Den vanligaste kritiken mot Kelly-kriteriet i betting-sammanhang är att det inte tar hänsyn till oddsmarknadernas volatilitet eller den inverkan som varians kan ha på resultaten.

Kelly-kriteriet går i grund och botten ut på att din bankrulle aldrig ska ta slut när du förlorar, och att den ska växa exponentiellt när du vinner.

Till exempel skulle du kunna bygga upp din bankrulle metodiskt med flera små insatser på höga odds med liten edge. Men om du sedan hittar en stor edge på ett lågt odds kan hela ditt hårda arbete omintetgöras om det spelet förlorar.

Det här problemet har granskats vid flera tillfällen och lösningen verkar vara relativt enkel: att använda en fraktionell version av Kelly-kriteriet. Många spelare väljer helt enkelt att satsa hälften, en fjärdedel eller en åttondel av vad Kelly-kriteriet föreslår (och göra det varje gång). Det innebär att om Kelly-kriteriet rekommenderar att du satsar 10 % av din bankrulle satsar du istället 5 % med "halv Kelly", 2,5 % med "fjärdedels-Kelly" och 1,25 % med "åttondels-Kelly".

En annan vanlig synpunkt på Kelly-kriteriet är svårigheterna med att hantera fler än en edge på samtidiga spel. Du skulle till exempel kunna hitta en edge i två matcher (en mellan lag A och lag B, och en mellan lag C och lag D) som spelas samtidigt. Med 1X2-spel och långtidsspel är det dessutom möjligt att två, tre eller ännu fler utfall på en flervägsmarknad ger dig en edge.

I båda dessa fall aktualiseras ett vanligt klagomål på Kelly-kriteriet. Beroende på antalet samtidiga matcher och storleken på din beräknade edge finns det risk att Kelly-kriteriet rekommenderar insatsbelopp som kan eliminera merparten av din bankrulle. I vissa extremfall kan Kelly-kriteriet till och med rekommendera att du satsar mer än hela din bankrulle.

Du bör också fundera över om Kelly-kriteriet är rätt insatsmetod för dig baserat på ditt spelmönster. Om du är disciplinerad och fast besluten om att lägga ner den tid som krävs för att hitta en edge och bygga upp din bankrulle lär Kelly vara rätt val för dig. Om du däremot mest spelar för skojs skull och inte genomför grundliga beräkningar innan du spelar bör du hålla dig till relativt små insatser i förhållande till din totala bankrulle (om du har en).

Om du vill lära dig mer om kritiken mot Kelly-kriteriet (och potentiella lösningar) föreslår jag att du läser en tidigare Oddsresurser-artikel skriven av @PlusEVAnalytics.

Glöm inte att jobba på din edge

Slutligen bör du som använder Kelly-kriteriet eller en fraktionell version av det ha i åtanke att metoden baseras på dina egna beräkningar av utfallssannolikheter. Det är alltid bra att optimera din bankrulle i förhållande till din edge, men du behöver också lägga ner det arbete som krävs för att förvissa dig om att du verkligen har en edge.

Mycket tid och kraft krävs för att komma fram till mer träffsäkra utfallssannolikheter än de som ligger till grund för oddsmarknaderna, men du behöver också utveckla din spelmodell och kontinuerligt testa den för att eliminera slumpens och turens roll i alla eventuella positiva resultat.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.