maj 1, 2018
maj 1, 2018

Hur snabbt kan man lära sig en ny färdighet?

Vikten av skicklighet inom betting

Vad är 10 000-timmarsregeln?

Varför framgångsrika spelare behöver mer än tur och skicklighet

Hur snabbt kan man lära sig en ny färdighet?

Slump och tur spelar en avgörande roll inom betting. Det gör också skicklighet. Det kan visserligen vara möjligt att vinna på kort sikt tack vare ren och skär tur, men för att vinna på lång sikt krävs skicklighet. Hur snabbt kan man lära sig en ny färdighet, och vad har det med betting att göra? Läs vidare för att få reda på det.

Vikten av skicklighet inom betting 

Spelare som konsekvent går med vinst har inte mer tur än andra. De är helt enkelt skickligare på att beräkna sannolikheter för framtida utfall. När tur och otur "jämnar ut" sig över tid går en framgångsrik spelare med vinst genom att bedöma sannolikheter bättre än spelbolagen. Tvärtom gäller för spelare som inte är framgångsrika.

Man kan inte lära sig tur eller att förutsäga slumpmässighet. Man kan dock lära sig bli bättre på att beräkna sannolika utfall. Det kan till exempel göras genom att använda en spelmodell med fokus på nischade oddsmarknader eller statistisk analys för att hitta en fördel. Det finns en mängd olika färdigheter som man kan lära sig för att öka sina chanser att gå med vinst.

10 000-timmarsregeln

Om du undrar hur lång tid det tar att lära sig en ny färdighet kan kanske Malcolm Gladwells bok Outliers ge en fingervisning. I sin bok hävdar Gladwell att man kan uppnå världsklasskompetens inom ett visst område genom att öva hängivet i 10 000 timmar.

Även om denna "regel" oftast förknippas med Gladwell är hans tolkning faktiskt en mycket förenklad version av den forskning som utförts av en grupp psykologer (Anders Ericsson, Ralf Krampe och Clemens Tesch-Romer) och som publicerades 1993 i The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance

Man bör också vara medveten om att ju skickligare man är desto större roll spelar slumpen.

I sin bok tar Gladwell inte hänsyn till två viktiga brister med 10 000-timmarsregeln. För det första (som framhävts av Ericsson och medförfattaren Robert Pool i Peak: Secrets From the New Science Expertise) är 10 000 timmar bara ett godtyckligt tal som sannolikt valts eftersom det är stort och jämnt. Dessutom representerar talet bara ett medelvärde – i verkligheten kan olika människor behöva betydligt mindre eller mer övning.

Man bör också tänka på att det inte räcker med enbart övning för att lära sig en ny färdighet på bästa sätt – det är också viktigt att ha rätt metod och inställning. Inte ens 100 000 timmars övning är någon garanti för att man ska bli en expert. Att bli en skicklig spelare handlar inte om övning – det handlar om att lära sig, anpassa sig, förstå vad som kan påverka ens spelbeslut och bara satsa pengar när man har ett positivt väntevärde.

Granskning av förmågan att lära sig nya färdigheter

Max Deutsch försökte nyligen lära sig en rad nya färdigheter på kort tid i sitt projekt Month to Master. Max säger sig vara "besatt av lärande" och gav sig själv en ambitiös uppgift: att bemästra 12 olika färdigheter (var och en inom en månad) på ett år. Han försökte bland annat lära sig memorera en kortlek på mindre än två minuter och besegra världsmästaren Magnus Carlsen i ett parti schack.

Även om ingen av dessa färdigheter är direkt kopplad till betting (Pinnacle erbjöd emellertid odds på schackpartiet mellan Deutsch och Carlsen) finns det lärdomar att dra för dig som vill bli en bättre spelare. Projektet lyfter fram vikten av att ha rätt inställning för att kunna uppnå sitt mål, oavsett om det rör sig om logiskt tänkande, beslutsamhet eller att vara tillräckligt tålmodig för att få önskat resultat.

Deutsch lärde sig bland annat att föra ett 30 minuter långt samtal på hebreiska och identifiera 20 slumpmässiga musiknoter i rad efter bara en månads övning, men allra mest intressant var hans schackparti mot den trefaldige världsmästaren Magnus Carlsen.

När man ska lära sig en ny färdighet räcker det inte att bara öva – man måste också ha rätt metod och inställning.

Snarare än att försöka besegra världens bästa schackspelare genom ren och skär övning försökte den 24-årige entreprenören att i praktiken förvandla sig själv till en schackdator. Han byggde en algoritm för att bedöma hur bra olika schackdrag är oavsett position på schackbrädet, och han försökte lära sig schackdatorns svar.

Trots att han hade ett par extra veckor på sig utöver sin normala tidsfrist fann han att tiden inte räckte för att utveckla en framgångsrik schackalgoritm plus memorera dess svar. Han spelade trots det mot Carlsen (och förlorade). Han må ha misslyckats i sitt försök att slå Magnus Carlsen, men hans metodik och unika förfarande visar prov på att processen kan vara lika viktig som resultatet. 

Skicklighetsparadoxen

Det är visserligen sant att man inte långsiktigt kan tjäna pengar på betting utan skicklighet, men man bör samtidigt vara medveten om att slumpens roll ökar desto skickligare man blir. Detta kallas skicklighetsparadoxen.

Michael Mauboussin introducerar detta begrepp i sin bok The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports, and Investing genom att använda basebollslags medelvärden som exempel. Mauboussins svar på Stephen Jay Goulds fråga om varför ingen MLB-spelare lyckats bibehålla ett slagsnitt på över 0,400 sedan 1941 beror på att slagsnittet inte är ett absolut mått på skicklighet utan snarare ett relativt mått (både slagmännen och kastarna i MLB har förbättrats sedan 1941).

Även om Mauboussin exemplifierar konceptet med idrottsprestationer påstår han själv att skicklighetsparadoxen kanske är som absolut tydligast i investeringsbranschen. Det innebär att det även kan analyseras ur ett bettingperspektiv.

Att bli en skicklig spelare handlar inte om övning – det handlar om att lära sig, anpassa sig och förstå vad som kan påverka ens spelbeslut.

Liksom Wall Street är oddsmarknaden full av människor som försöker uppnå samma mål, ofta med samma medel (information, modeller och så vidare). Detta betyder enligt Mauboussin att ju skickligare en marknad är som helhet, desto svårare är det att hitta värde och desto större inverkan har slumpen.

I takt med att mer information blir tillgänglig (tillsammans med effekterna av massans vishet), reflekterar de tillgängliga oddsen (beroende på spelbolag) bättre de faktiska utfallssannolikheterna. Därför tror många att ett bra tecken på skicklighet är att konsekvent kunna slå stängningsoddset (det sista oddset som ges innan evenemanget startar).

Varför framgångsrika spelare behöver mer än tur och skicklighet

Det finns andra saker än tur och skicklighet som avgör huruvida man är en framgångsrik spelare på lång sikt – dessa sträcker sig från de tekniska aspekterna (som bankrullehantering) till vetgirighet och arbetsvillighet.

Information är avgörande inom betting. Om du får tag på rätt information innan någon annan, och reagerar snabbt nog, kan det bli nyckeln till framgång. Om du reagerar för långsamt eller satsar på felaktiga uppgifter kan det stå dig dyrt.

Spelpsykologi är en annan viktig aspekt som inte bör förbises. Oavsett om det rör sig om förståelse för de konsekvenser som beteendebiaser kan ha på beslutsprocessen, eller de nödvändiga egenskaper som krävs för att undvika vanliga misstag, är resan mot att bli en framgångsrik spelare en ständig inlärningsprocess.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.