apr 23, 2022
apr 23, 2022

Könsrelaterade skillnader i spelmönster

Spelar män och kvinnor annorlunda?

Vilka spelar mest?

Könsrelaterade speldata

Kan man bli en bättre spelare genom att bli könsmedveten?

Könsrelaterade skillnader i spelmönster

Har du någon gång funderat över om det motsatta könet ser betting ur ett helt annat perspektiv? Vinner kvinnor mer än män eller är män mer riskbenägna? Styrs ens spelmönster av ens könstillhörighet? Studier har funnit skillnader i hur män och kvinnor spelar. Men finns det lärdomar att dra av det motsatta könet?

Spel om pengar har traditionellt varit en manlig domän. Men efter att onlinebetting och andra former av spelrelaterad ”underhållning” vuxit enormt i popularitet finns det nu fler kvinnliga spelare än någonsin. Frågan är om män och kvinnor spelar annorlunda och vad könen eventuellt kan lära sig av varandra.

(Hos de allra flesta spelbolag kan man bara identifiera sig som man eller kvinna och därför speglar dessa data bara de kön som kunderna valt under registreringen.)

En liten majoritet

Av enkäter att döma har en tredjedel av alla män i Storbritannien (landet med flest spelare procentuellt sett) spelat online under det senaste året medan en fjärdedel av alla brittiska kvinnor gjort det. Gapet är alltså mindre än någonsin och kan potentiellt minska ännu mer.

Historiskt sett har män spelat mer på sport än kvinnor och så är det fortfarande. En onlineenkät i USA visade att 73 % av alla manliga spelare föredrar att spela på sport medan motsvarande siffra för kvinnor bara är 40 %.
I genomsnitt sätter män in 94 £ på sitt spelkonto medan kvinnor sätter in 67 £.
De flesta kvinnor föredrar bingo och därför vänder sig många bingosajter specifikt mot kvinnliga spelare. Bingo är ett av de spel som ger sämst avkastning och att kvinnor söker sig till bingo är lite överraskande med tanke på andra data som jag går in på lite senare i den här artikeln.

Både kvinnor och män spelar i regel på samma sporter, det vill säga de största och populäraste. I USA spelar kvinnor på de stora ligorna som till exempel NFL och NBA medan brittiska kvinnor föredrar fotboll.

Fler kvinnor än män spelar på damsport men kvinnor spelar ändå betydligt mer på herrar än på damer. Kvinnor
 brukar också lägga en större andel av sina insatser på stora sporthändelser som till exempel VM, OS eller enskilda stormatcher som till exempel cupfinaler i fotboll eller amerikansk fotboll (Superbowl).

Vilka spelar mest? Män eller kvinnor?

Intressant nog har en studie visat att spelande kvinnor brukar spela under längre perioder av sina liv – totalt 21 månader jämfört med 14 för män. Men även om män spelar under kortare tid spelar de oftare och lägger i snitt dubbelt så mycket tid på spelaktiviteter.
  • Vilka spenderar mest?

Enligt en studie sätter män i genomsnitt in 94 £ på sitt spelkonto medan kvinnor sätter in 67 £.

  • Vilka förlorar minst?
En spelstudie har visat att kvinnor i snitt förlorar mindre per år (2 600 £) än män (3 700 £).
  • Vilka vinner mest?

Kvinnor kan också vinna mer pengar än män. En studie av spelbolaget 888 i New Jersey fann att deras kvinnliga kunder uppvisade en positiv avkastning på 19 % över 12 månader medan deras manliga kunder gick minus med 4,6 %.

Men det ger inte hela bilden. Unga kvinnor i åldersgruppen 18–24 år förlorade cirka 43 % av sina spelpengar vilket var sämre än jämnåriga män. Däremot uppvisade äldre kvinnor (25+) en imponerande avkastning på 29 %.

Skälen till skillnaderna

De här siffrorna är nog så intressanta men varför spelar egentligen kvinnor och män annorlunda? Man måste komma ihåg att det här är övergripande trender i stora mängder data. På individnivå följer varken män eller kvinnor mallen och dessa data bygger till stor del på hobbyspelare. Professionella spelare spelar givetvis på helt andra sätt.

Spelbolagens inställning

Vissa spelbolag tar hänsyn till skillnaderna mellan könen och bemöter kvinnor och män annorlunda genom att till exempel tillämpa en mycket lägre ”insatsfaktor” för kvinnliga kunder. I praktiken innebär det att kvinnliga konton granskas hårdare, ges lägre insatsgränser och begränsas snabbare.

Är det biologiskt?

Vi vet från tidigare studier att kvinnor är mindre riskbenägna än män, och det kan förklara varför de sätter in mindre pengar och förlorar mindre. Genom historien har biologiska skillnader och miljöfaktorer gett män incitament att ta större risker.

En del av det är evolutionärt och stammar från stenåldern då de fysiskt starkare männen behövde ta risker i jakten på föda medan kvinnorna hade en omhändertagande roll med fokus på barn.

Läs: Vad särskiljer vinnande spelare från förlorande?

För att lyckas med betting behöver man förstå underliggande matematik och sannolikheter samtidigt som man utvärderar risker. Det tenderar att dra till sig män som dominerar inom matematik, programmering och ingenjörskonst. Men samtidigt har de yrkesvägarna blivit allt populärare bland kvinnor och det har lett till att fler kvinnliga spelare tar betting på allvar.

Sociala faktorer och vetenskaplig betting

Historiskt sett har det ofta varit välbemedlade personer som ägnat sig åt betting, i synnerhet på kasinon eller travbanor. Tidigare var kvinnor utestängda från eller åtminstone sällsynta på sådana inrättningar.
73 % av alla manliga spelare föredrar att spela på sport medan bara 40 % av kvinnliga spelare gör det.
Det stigma som fortfarande är kopplat till betting kanske är en av förklaringarna till att färre kvinnor spelar än män. Kvinnliga spelare är eventuellt mer rädda för att deras omgivning ska ogilla deras spelande. Bingo däremot ses som mer socialt acceptabelt eftersom det kan fungera som ett sällskapsspel. Därför är bingo mer populärt bland kvinnor och idag finns det en uppsjö av bingosajter som riktar in sig specifikt mot kvinnliga kunder.

Idag ser många kvinnor (som i regel är mindre riskbenägna än män) betting som en möjlig investering snarare än ren underhållning. Faktum är att studier har visat att 20 % av kvinnliga spelare regelbundet köper dataanalysverktyg för att förbättra sitt spelande medan motsvarande siffra för män är 15 %. Och med tanke på att kvinnor gör mindre insättningar är de också mer benägna att utvärdera spelsystem och minska sin initiala risk. De spelar alltså mer disciplinerat än män.

Av de populäraste bonustrading- och arbitragesajterna att döma verkar det finnas betydligt fler kvinnliga medlemmar i de olika grupper och forum för sporttips som jag är med i. Och det är helt logiskt med tanke på de skäl som jag angett ovan. Både bonustrading och arbitrage är säkrare sätt att garantera vinster och stadiga inkomster. De kräver också ett analytiskt tillvägagångssätt vilket minskar antalet impulsiva spel.

Och som vi redan vet konsumerar män mer sportmedia (även om könsskillnaderna där håller på att minska) och är därför oftare känslostyrda när de spelar.

Slutord

Slutsatsen man kan dra av det här är att kvinnor tenderar att spela smartare än män, åtminstone på hobbynivå. Faktum är att kvinnor brukar vara bättre på följande:
  • Börja försiktigt för att testa sina strategier
  • Hantera sin bankrulle effektivt
  • Undvika att försöka vinna tillbaka förluster
  • Lägga ner tid och pengar på dataanalys
  • Utnyttja lågriskerbjudanden och registreringsbonusar
  • Spela utan känslor
  • Se betting som en investering
Det är saker som kännetecknar framgångsrika spelare i allmänhet. Det finns inget som hindrar män (eller något annat kön man kan identifiera sig som) från att också göra de sakerna!

På sidan Oddsresurser kan du läsa allt om fördelarna med Pinnacles marginaler eller lära dig mer om strategi och psykologi med Neel Shah. Fördelaktiga odds, låga marginaler och höga gränser får du genom att registrera dig hos Pinnacle.
Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.